Sekcja
Lokalizacja
Klucze

2015-07-01 ZUT w RSS

  Wszyskich: 328
1
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Inżynierii Procesowej, Informatyki Procesowej i Ochrony Atmosfery Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska

2015-07-01 02:19 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

2
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

2015-07-01 01:46 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

3
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu finansowego projektu „Badania i właściwości adsorpcyjnych, fotokatalitycznych i dezynfekcyjnych TiO2 funkcjonalizowanego depozytami grafenu” realizowanego w ramach konkursu Maestro3

2015-06-30 17:03 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

4
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na cztery stanowiska asystenta:

2015-06-30 12:44 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

 1. Asystent o zainteresowaniach badawczych w obszarze zarządzania barwą. Wymagania: Wiedza z zakresu grafiki komputerowej i zarządzania barwą oraz zainteresowanie tą tematyką. Umiejętność programowania w języku Java. Kontakt: pkorytkowski@zut.edu.pl
 2. Asystent o zainteresowaniach badawczych w obszarze symulacji komputerowej. Wymagania: Wiedza z zakresu systemów klasy ERP i symulacji komputerowej oraz zainteresowanie tą tematyką. Umiejętność programowania w języku Java. Kontakt: pkorytkowski@zut.edu.pl
 3. Asystent o zainteresowaniach badawczych w obszarze interakcja człowiek-komputer w systemach internetowych. Wymagania: Chęć rozwoju naukowego w zakresie interakcji człowiek-komputer w systemach internetowych, neuromarketingu, analizy sygnałów EEG, interfejsów mózg-komputer. Podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia eksperymentów naukowych oraz statystycznej analizy wyników eksperymentów. Umiejętność programowania w dowolnym języku programowania w stopniu dobrym. Kontakt: irejer@wi.zut.edu.pl
 4. Asystent o zainteresowaniach badawczych w obszarze analizy sieci społecznościowych. Wymagania: Chęć rozwoju naukowego w zakresie mediów społecznościowych, nowoczesnych technologii internetowych, rozprzestrzeniania informacji w sieciach społecznych, marketingu w sieciach społecznych. Gotowość do pogłębiania wiedzy w zakresie systemów społecznościowych w obszarze algorytmów i przetwarzania danych oraz prowadzenia eksperymentów symulacyjnych. Umiejętność programowania w dowolnym języku programowania w stopniu dobrym. Kontakt: jjankowski@wi.zut.edu.pl

Wymagania podstawowe:

 • Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany z kierunków: informatyka, elektrotechnika i pokrewne, matematyka, fizyka
 • Gotowość podjęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie informatyka techniczna
 • Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2
 • Wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej
 • Wysoka średnia ocen z toku studiów

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie
 • Życiorys (w formie CV)
 • Kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie, że ZUT w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Wykaz dorobku naukowego i zawodowego
 • Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać w terminie do dnia 24.07.2015 r. na adres: Dziekanat Wydziału Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49 pok. 103, e-mail: wi@wi.zut.edu.pl.

5
Studenci kierunku Mikrobiologia stosowana, którzy nie mają zaliczenia z przedmiotu "Podstawy genetyki" - zaliczenie poprawkowe odbędzie się 14 września o godzinie 12.00 w Sali A-8.

2015-06-30 12:08 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

6
Wystawa prac egzaminacyjnych słuchaczy V edycji Podyplomowych Studiów Florystyka WKŚiR ZUT w Szczecinie

2015-06-30 09:47 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zaproszenie na wystawę prac dyplomowych słuchaczy V edycji Podyplomowych Studiów Florystyka ZUT w Szczecinie, 
która odbędzie się 5 lipca 2015 r. (niedziela) w budynku WKŚiR przy ul. Słowackiego 17 (hol). 
Wernisaż wystawy zaplanowany jest na 4 lipca 2015 r. o godzinie 18.00. Zespół Podyplomowych Studiów Florystyka ZUT Szczecin
7
Oferta pracy w Orient Overseas Container Line Ltd. w Szczecinie

2015-06-29 10:39 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Oferta pracy - szczegóły ...
8
Akademik? Stancja? A może "Dom dla Studenta"?

2015-06-29 09:22 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

STBS mieszkania dla studentaDostałeś się na studia na Wydziale Informatyki? Mieszkasz poza Szczecinem? Twoje dochody brutto w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie przekroczyły 5700 zł? Jeśli trzy razy odpowiedziałeś TAK - zapraszamy do udziału w programie "Dom dla Studenta".

Dziekan Wydziału Informatyki na podstawie porozumienia ramowego zawartego pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie i Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego może wskazać studentów, którzy zamieszkają w mieszkaniach przygotowanych w ramach programu "Dom dla Studenta".

O zakwalifikowaniu się do grupy rekomendowanych decyduje pozycja na liście przyjętych na I rok studiów stacjonarnych na obu prowadzonych przez Wydział Informatyki kierunkach: Informatyki oraz Inżynierii Cyfryzacji, która zostanie opublikowana 7 sierpnia 2015 roku. Wszystkie warunki determinujące uzyskanie rekomendacji wymienione są w icon Regulaminie.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w programie prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie do 24 lipca 2015 roku, icon oświadczenia o chęci przystąpienia do programu.

O programie "Dom dla Studenta"

Program mieszkaniowy Szczecińskiego TBS „Dom dla studenta” realizuje zadanie wspierania rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu i lokalnych elit, określone w ramach celu strategicznego: Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego a także zadania rewitalizacji i rozwoju przestrzeni miejskiej, wynikające z celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia.

Celem Programu nie jest trwałe zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, ale stworzenie przyjaznego studentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki.  Program :

 1. tworzy alternatywną w stosunku do oferty rynku wynajmu lokali prywatnych oraz pokoi w akademikach formę zamieszkania, przez co uatrakcyjni Szczecin jako miasto przyjazne studentom,
 2. ułatwi samodzielny start w dorosłe życie,
 3. ułatwi rozpoczęcie i kontynuowanie kariery zawodowej w Szczecinie, a następnie trwałe związanie z miastem.

Program jest realizacją zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców.  Złagodzi występującą w ostatnich latach tendencję odpływu ludności z centrum miasta oraz  umożliwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokali, które nie są przeznaczone do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych. Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjniającym Szczecin jako miasta akademickiego.

Informacja o mieszkaniach

Mieszkania przeznaczone dla Studentów to duże, trzy- lub czteropokojowe lokale usytuowane w samym sercu miasta. W każdym z mieszkań znajdują się przestronne pokoje (jednoosobowe, dwuosobowe, wspólny salon), kuchnia i łazienka z kompletnym wyposażeniem (meble, kuchenka, lodówka, pralka).

Miesięczny czynsz (oszacowany na dzień 11.05.2015) wynosi od 411zł do 538zł i pokrywa wszystkie zobowiązania najemcy (opłata za wynajem, ciepła i zimna woda, c.o., śmieci, prąd, gaz). Różnice w wysokości czynszu wynikają z różnych powierzchni mieszkań udostępnionych przez  STBS (od 93 m2 do 112 m2). Na wysokość czynszu wpływają również wskazania liczników. Oszacowania dokonano na podstawie dotychczasowych danych zebranych podczas użytkowania przez studentów podobnych lokali.

Galeria zdjęć

9
Dr inż. Kamila Kuźmicz (Mocek) została wyróżniona w konkursie Nagroda Prezydenta Miasta za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2014 rok

2015-06-26 13:57 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Praca doktorska pt. „Ocena zmian zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności w zależności od warunków przechowywania i rodzaju opakowań”. Promotorem był Pan dr hab. inż. Artur Ciemniak z Katedry Toksykologii. http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/chapter_59018.asp?soid=D30C187AAF9648B0A7667791AA6C5311
10
Mamy kolejnego profesora!

2015-06-26 13:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Wśród nominowanych był prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel  z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy! http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,818,34-profesorow-odebralo-od-prezydenta-akty-nominacyjne.html
11
Mamy kolejnego profesora!

2015-06-26 13:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Wśród nominowanych był prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel  z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy! http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,818,34-profesorow-odebralo-od-prezydenta-akty-nominacyjne.html
12
Mamy kolejnego profesora!

2015-06-26 13:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Wśród nominowanych był prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel  z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy! http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,818,34-profesorow-odebralo-od-prezydenta-akty-nominacyjne.html
13
Mamy kolejnego profesora!

2015-06-26 13:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wśród nominowanych był prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel  z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy! http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,818,34-profesorow-odebralo-od-prezydenta-akty-nominacyjne.html
14
Uwaga studenci kierunku TŻiŻCzł rok III - Egzamin poprawkowy z przedmiotu Nutrigenomika odbędzie sią dnia 14.09.2015r. o godzinie 12.00 w sali A8.

2015-06-25 14:51 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

15
Harmonogram egzaminów dyplomowych 19.06.- 07.07.2015 r.

2015-06-25 10:32 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Egzaminy dyplomowe - 19.06.2015 r.  Egzaminy dyplomowe - 22.06.2015 r.  Egzaminy dyplomowe - 23.06.2015 r.  Egzaminy dyplomowe - 25.06.2015 r.  Egzaminy dyplomowe - 26.06.2015 r.  Egzaminy dyplomowe - 29.06.2015 r.   Egzaminy dyplomowe - 30.06.2015 r.   Egzaminy dyplomowe - 03.07.2015 r.  Egzaminy dyplomowe - 06.07.2015 r. Egzaminy dyplomowe - 07.07.2015 r.
16
Harmonogram egzaminów dyplomowych 19.06.- 07.07.2015 r.

2015-06-25 10:32 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Egzaminy dyplomowe - 19.06.2015 r.  Egzaminy dyplomowe - 22.06.2015 r.  Egzaminy dyplomowe - 23.06.2015 r.  Egzaminy dyplomowe - 25.06.2015 r.  Egzaminy dyplomowe - 26.06.2015 r.  Egzaminy dyplomowe - 29.06.2015 r.   Egzaminy dyplomowe - 30.06.2015 r.   Egzaminy dyplomowe - 03.07.2015 r.  Egzaminy dyplomowe - 06.07.2015 r. Egzaminy dyplomowe - 07.07.2015 r.
17
Uwagi do proj. rozp. MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)

2015-06-24 14:20 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

18
Dziekanat 25.06.2015

2015-06-24 13:12 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Informujemy, że dnia 25.06.2015 r. (czwartek) Dziekanat WTMiT wyjatkowo będzie czynny w godzinach: 11.00 – 14.00 ...
19
Konkurs Game Engine Challenges rozstrzygnięty

2015-06-24 13:10 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

22 czerwca 2015 na Wydziale Informatyki wyłoniliśmy zwycięzców konkursu na najlepszą grę komputerową napisaną w środowisku Unity na urządzenie NVIDIA SHIELD:

 • I miejsce: Oskar Kucharczyk (nagroda ufundowana przez firmę NVIDIA: tablet SHIELD)
 • II miejsca: Michał Chwesiuk
 • III miejsca: Sebastian Senski

Ten po raz pierwszy organizowany konkurs miał zainspirować młodych informatyków do poszerzenia swoich umiejętności i kompetencji związanych z implementacją gier komputerowych w oparciu o komercyjne silniki graficzne. Takie silniki umożliwiają nawet amatorskim zespołom stworzenie gry na profesjonalnym poziomie. Dodatkową inspiracją  w konkursie była konieczność uruchomienia gry na urządzeniu NVIDIA SHIELD. Ten mobilny tablet narzuca szereg ograniczeń na proces implementacji. Gra musi być dostosowana do urządzenia o mniejszych zasobach niż wysokiej klasy komputer PC.

Gratulujemy!

Game Engine Challenges

20
Błyskotliwa komedia "Godzina spokoju"

2015-06-24 12:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszam na błyskotliwą komedię „Godzina spokoju”. Pula miejsc w rzędach 5, 6, 8 i 9 (w zależności od terminu). Rezerwacja tylko tutaj: 512 216 471 i lukasz@wspolczesny.szczecin.pl

Godzina spokoju (Duża Scena)

26, 27, 28 czerwca 2015 godz. 19.00

Bilety:  I strefa: 33 zł (normalne) 26 zł (ulgowe) 22 zł (studenckie)  II strefa: 26 zł (normalne) 21 zł (ulgowe, studenckie) Rezerwacje: 512 216 471 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl
Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji).
Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468   (Bank Pekao SA) Błyskotliwa komedia Floriana Zellera – współczesnego francuskiego autora. Godzina spokoju to wszystko, czego oczekuje Michel. 3600 sekund absolutnej ciszy, żeby posłuchać płyty, którą po długich staraniach udało mu się zdobyć. Tymczasem świat wali mu się na głowę. Koniecznie chcą z nim rozmawiać: żona, syn, kochanka, przyjaciel, a nawet sąsiad, osaczając go niewygodnymi sprawami. Czy wymarzona godzina zamieni się w prawdziwy koszmar?
21
Błyskotliwa komedia "Godzina spokoju"

2015-06-24 12:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zapraszam na błyskotliwą komedię „Godzina spokoju”. Pula miejsc w rzędach 5, 6, 8 i 9 (w zależności od terminu). Rezerwacja tylko tutaj: 512 216 471 i lukasz@wspolczesny.szczecin.pl

Godzina spokoju (Duża Scena)

26, 27, 28 czerwca 2015 godz. 19.00

Bilety:  I strefa: 33 zł (normalne) 26 zł (ulgowe) 22 zł (studenckie)  II strefa: 26 zł (normalne) 21 zł (ulgowe, studenckie) Rezerwacje: 512 216 471 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl
Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji).
Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468   (Bank Pekao SA) Błyskotliwa komedia Floriana Zellera – współczesnego francuskiego autora. Godzina spokoju to wszystko, czego oczekuje Michel. 3600 sekund absolutnej ciszy, żeby posłuchać płyty, którą po długich staraniach udało mu się zdobyć. Tymczasem świat wali mu się na głowę. Koniecznie chcą z nim rozmawiać: żona, syn, kochanka, przyjaciel, a nawet sąsiad, osaczając go niewygodnymi sprawami. Czy wymarzona godzina zamieni się w prawdziwy koszmar?
22
Ostatnie spotkanie informacyjne Galileo Masters 2015

2015-06-24 10:53 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Blue Dot Solutions sp. z o.o. zaprasza na drugie webinarium, podczas którego zainteresowani będą mieli ostatnią szansę zadać pytania organizatorom konkursu. Odbędzie się ono 26 czerwca o godzinie 18:00. W trakcie internetowych warsztatów firma udzieli pomocy oraz wskazówek, a także odpowie na pytania organizacyjne, techniczne i biznesowe. Będzie to idealna okazja, aby “doszlifować” wnioski konkursowe.[...] Czytaj dalej
23
Ostatnie spotkanie informacyjne Galileo Masters 2015

2015-06-24 10:53 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Blue Dot Solutions sp. z o.o. zaprasza na drugie webinarium, podczas którego zainteresowani będą mieli ostatnią szansę zadać pytania organizatorom konkursu. Odbędzie się ono 26 czerwca o godzinie 18:00. W trakcie internetowych warsztatów firma udzieli pomocy oraz wskazówek, a także odpowie na pytania organizacyjne, techniczne i biznesowe. Będzie to idealna okazja, aby “doszlifować” wnioski konkursowe.[...] Czytaj dalej
24
Podziękowania dla studentów i pracowników Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

2015-06-24 09:20 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

W dniu 25 czerwca br. (czwartek) w holu  budynku WI2 o godzinie 10.15 Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński wręczy podziękowania dla studentów i pracowników Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie.

Fotoreportaż

 

Podziękowania otrzymają:

Osoby zaangażowane w organizację r@bbITa:

 • dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły
 • dr inż. Anna Barcz
 • dr inż. Michał Twardocheb
 • dr inż. Piotr Piela
 • dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski
 • lic. Małgorzata Łodyga
 • Dariusz Jankowski
 • Dariusz Szymański
 • Tomasz Banaś
 • mgr inż. Zbigniew Szczęch
 • Mariusz Makowski
 • Robert Byczkiewicz
 • Arkadiusz Skrzypińki
 • Liliana Wołoszczuk
 • mgr inż. Stanisław Ławniczak
 • dr inż. Włodzimierz Ruciński
 • Piotr Jasiński
 • mgr inż. Marek Federczyk
 • dr inż. Grzegorz Śliwiński
 • Mariusz Zabraniak
 • dr inż. Tomasz Hyla
 • dr inż. Mariusz Kapruziak
 • Peryt Sebastian
 • dr inż. Adam Nowosielski
 • mgr inż. Bartosz Bazyluk
 • dr inż. Sławomir Jaszczak
 • Agnieszka Milczarska
 • Tomasz Pietrzak
 • Maciej Bortnowski
 • Damian Gnypowicz
 • Łukasz Staniszczak
 • Patryk Oleksyk
 • Marek Woźniak
 • Jakub Młokosiewicz
 • Jan Rodziewicz-Bielewicz
 • Adrian Kowalewski
 • Hanna Bednarz
 • Borys Rybak
 • Agata Bornińska
 • Arkadiusz Śpiewak
 • Adrian Parus
 • Grzegorz Luptowski
 • Aleksander Dudek
 • Mateusz Wyczawski
 • Patryk Prokurat
 • Mikołaj Kłosowski
 • Anna Anku
 • Adam Wolański
 • Justyna Kryścio
 • mgr inż. Izabela Szymkowicz
 • Elżbieta Zaborowska
 • mgr inż. Joanna Rafalska
 • Łucja Kiriaka
 • mgr inż. Ewa Urban-Pilawka
 • mgr inż. Renata Zielińska
 • mgr Danuta Kostarelas

Osoby  zaangażowane w organizację Pinga:

 • mgr inż.Sławomir Wernikowski
 • mgr inż. Aneta Bera
 • mgr inż. Bartłomiej Sacharski
 • mgr inż. Dariusz Sychel
 • Marek Wernikowski

Samsung Labo:

 • dr inż. Radosław Maciaszczyk

Dni Otwarte ZUT:

 

 • Mikołaj Kłosowski
 • Patryk Krawczyk
 • Grzegorz Luptowski

 

Wiosna Nowych Technologii:

 

 • Mikołaj Kłosowski
 • Patryk Krawczyk

 

Ogólnie:
 • Paweł Kośmicki

Uprzejmie prosimy o przybycie.

25
Zaproszenie społeczności akademickiej na absolutorium studentów WKŚiR

2015-06-23 15:12 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

26
Warsztaty telekomunikacyjne dla studentów Politechniki Gdańskiej

2015-06-23 14:53 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W dniu 9 czerwca w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki (LTTiF) odbyły się warsztaty z zakresu zaawansowanych pomiarów w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Udział w szkoleniu wzięło 11 studentów z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Zajęcia obejmowały zagadnienia związane z konstrukcją i badaniami interferometrycznymi złącz światłowodowych, z pomiarami reflektometrycznymi linii światłowodowych, pomiarami charakterystyk widmowych[...] Czytaj dalej
27
Warsztaty telekomunikacyjne dla studentów Politechniki Gdańskiej

2015-06-23 14:53 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 9 czerwca w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki (LTTiF) odbyły się warsztaty z zakresu zaawansowanych pomiarów w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Udział w szkoleniu wzięło 11 studentów z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Zajęcia obejmowały zagadnienia związane z konstrukcją i badaniami interferometrycznymi złącz światłowodowych, z pomiarami reflektometrycznymi linii światłowodowych, pomiarami charakterystyk widmowych[...] Czytaj dalej
28
25 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 absolutorium studentów Wydziału KŚiR

2015-06-23 13:11 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

29
25 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 absolutorium studentów Wydziału KŚiR

2015-06-23 13:11 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

30
Ogłoszenie Działu Socjalnego

2015-06-23 11:53 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Dział Socjalny informuje, że zwolnił się duży (4 osobowy) domek w Łukęcinie w terminie od 26.06-03.07.2015 r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:  91 449-43-05. 
31
Ogłoszenie Działu Socjalnego

2015-06-23 11:53 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Socjalny informuje, że zwolnił się duży (4 osobowy) domek w Łukęcinie w terminie od 26.06-03.07.2015 r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:  91 449-43-05. 
32
UWAGA!! Administratorzy ostrzegają przed próbami wyłudzenia hasła

2015-06-23 10:53 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego Wydziału Informatyki, są to próby wyłudzenia hasła.

33
Certyfikaty Samsung LABO rozdane

2015-06-22 13:27 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

19 czerwca 2015 r., po wyczerpujących zaliczeniach z części technologicznej i biznesowej, studenci WE otrzymali certyfikaty Samsung LABO. Zajęcia w Samsung LABO  są wyjątkowym przedsięwzięciem łączącym świat nauki, technologii i biznesu, a Certyfikat Samsung LABO jest unikalny i jedyny w skali kraju. W uroczystości certyfikacyjnej uczestniczyli m.in.: Rektor ZUT, prof. dr  hab. Inż. Włodzimierz Kiernożycki,[...] Czytaj dalej
34
Certyfikaty Samsung LABO rozdane

2015-06-22 13:27 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

19 czerwca 2015 r., po wyczerpujących zaliczeniach z części technologicznej i biznesowej, studenci WE otrzymali certyfikaty Samsung LABO. Zajęcia w Samsung LABO  są wyjątkowym przedsięwzięciem łączącym świat nauki, technologii i biznesu, a Certyfikat Samsung LABO jest unikalny i jedyny w skali kraju. W uroczystości certyfikacyjnej uczestniczyli m.in.: Rektor ZUT, prof. dr  hab. Inż. Włodzimierz Kiernożycki,[...] Czytaj dalej
35
Certyfikaty Samsung LABO rozdane

2015-06-22 13:27 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

19 czerwca 2015 r., po wyczerpujących zaliczeniach z części technologicznej i biznesowej, studenci WE otrzymali certyfikaty Samsung LABO. Zajęcia w Samsung LABO  są wyjątkowym przedsięwzięciem łączącym świat nauki, technologii i biznesu, a Certyfikat Samsung LABO jest unikalny i jedyny w skali kraju. W uroczystości certyfikacyjnej uczestniczyli m.in.: Rektor ZUT, prof. dr  hab. Inż. Włodzimierz Kiernożycki,[...] Czytaj dalej
36
Certyfikaty Samsung LABO rozdane

2015-06-22 13:27 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

19 czerwca 2015 r., po wyczerpujących zaliczeniach z części technologicznej i biznesowej, studenci WE otrzymali certyfikaty Samsung LABO. Zajęcia w Samsung LABO  są wyjątkowym przedsięwzięciem łączącym świat nauki, technologii i biznesu, a Certyfikat Samsung LABO jest unikalny i jedyny w skali kraju. W uroczystości certyfikacyjnej uczestniczyli m.in.: Rektor ZUT, prof. dr  hab. Inż. Włodzimierz Kiernożycki,[...] Czytaj dalej
37
Certyfikaty Samsung LABO rozdane

2015-06-22 13:27 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

19 czerwca 2015 r., po wyczerpujących zaliczeniach z części technologicznej i biznesowej, studenci WE otrzymali certyfikaty Samsung LABO. Zajęcia w Samsung LABO  są wyjątkowym przedsięwzięciem łączącym świat nauki, technologii i biznesu, a Certyfikat Samsung LABO jest unikalny i jedyny w skali kraju. W uroczystości certyfikacyjnej uczestniczyli m.in.: Rektor ZUT, prof. dr  hab. Inż. Włodzimierz Kiernożycki,[...] Czytaj dalej
38
Uwaga studenci II roku studiów II stopnia!

2015-06-22 11:23 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

 

Uroczyste Absolutorium dla  studentów Wydziału Nauk
o Żywności i Rybactwa odbędzie się 24 czerwca 2014r. (środa) o godz. 10.00 w Auditorium Maximum
przy ul. Słowackiego 17

Zbiórka pod salą o godz. 8.30  (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA)
39
Wręczenie certyfikatów Samsung LABO studentom ZUT w Szczecinie

2015-06-22 10:33 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W ramach kursu, studenci przygotowali 21 aplikacji mobilnych, z których wiele ma wystarczający potencjał, aby przerodzić się w dochodowy biznes.  Podczas uroczystej gali, zorganizowanej 19 czerwca br. na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w obecności wielu znakomitych gości, wśród których byli Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki, Rektor ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Prezes Samsung Electronics Polska Hadrian Baumann, Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab inż. Antoni Wiliński, uczestnicy kursu odebrali certyfikaty ukończenia kursu dokształcającego Samsung LABO. Wyróżniający się studenci otrzymali również zaproszenie do rekrutacji na płatne praktyki w Centrum Badawczo-Rozwojowym Samsung w Warszawie a najlepsi mogą liczyć na otrzymanie grantu finansowego lub sprzętowego na rozwój własnych pomysłów biznesowych. Samsung LABO to pierwsza inicjatywa w regionie zachodniopomorskim, stawiająca na współpracę biznesu ze środowiskami akademickimi. Jest to również odpowiedź na aktualny i wciąż sygnalizowany przez ekspertów niedostatek wykwalifikowanych pracowników branży ICT na polskim i międzynarodowym rynku pracy. W oficjalnej części uroczystości, trzy najlepsze zespoły studentów miały możliwość zaprezentowania swoich aplikacji przed zgromadzonymi gośćmi. Zakres tematyczny nagrodzonych aplikacji był bardzo szeroki i wynikał najczęściej z osobistych zainteresowań młodych twórców. Temat historii Szczecina przyświecał Adrianowi Gersztofowi oraz Marcinowi Olejarzowi, którzy poprzez aplikację Historical Szczecin chcieli pokazać, iż historia miejsc i ludzi dostarcza wiele emocji także w formie interaktywnej. Podstawowym założeniem aplikacji My Woman is Pregnant, autorstwa Joanny Nazim i Michała Siedleckiego, było przygotowanie młodych mężczyzn do odpowiedzialnego ojcostwa. Natomiast autorzy aplikacji Music Wall, Przemysław Lal i Damian Kleszcz, stworzyli narzędzie do odtwarzania muzyki, dzięki któremu można być na bieżąco ze wszystkimi informacjami nt. swojego ulubionego wykonawcy. Aby optymalnie przygotować studentów do pracy w środowisku nowych technologii, program Samsung LABO koncentruje się na dwóch najbardziej innowacyjnych platformach programistycznych – SmartTV i Tizen. Co ciekawe, uczestnicy kursów Samsung LABO na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mieli szansę poznać platformę Tizen i programować w niej aplikacje jako jedni z pierwszych w Europie. Promocja nowoczesnych rozwiązań i przekazywanie wiedzy z nimi związanej ma ścisły związek ze strategią firmy Samsung, promującą zawody przyszłości, które wraz z rozwojem technologii i urządzeń mobilnych, będą pożądane na rynku pracy w najbliższych latach.


40
Wręczenie certyfikatów Samsung LABO studentom ZUT w Szczecinie

2015-06-22 10:33 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W ramach kursu, studenci przygotowali 21 aplikacji mobilnych, z których wiele ma wystarczający potencjał, aby przerodzić się w dochodowy biznes.  Podczas uroczystej gali, zorganizowanej 19 czerwca br. na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w obecności wielu znakomitych gości, wśród których byli Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki, Rektor ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Prezes Samsung Electronics Polska Hadrian Baumann, Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab inż. Antoni Wiliński, uczestnicy kursu odebrali certyfikaty ukończenia kursu dokształcającego Samsung LABO. Wyróżniający się studenci otrzymali również zaproszenie do rekrutacji na płatne praktyki w Centrum Badawczo-Rozwojowym Samsung w Warszawie a najlepsi mogą liczyć na otrzymanie grantu finansowego lub sprzętowego na rozwój własnych pomysłów biznesowych. Samsung LABO to pierwsza inicjatywa w regionie zachodniopomorskim, stawiająca na współpracę biznesu ze środowiskami akademickimi. Jest to również odpowiedź na aktualny i wciąż sygnalizowany przez ekspertów niedostatek wykwalifikowanych pracowników branży ICT na polskim i międzynarodowym rynku pracy. W oficjalnej części uroczystości, trzy najlepsze zespoły studentów miały możliwość zaprezentowania swoich aplikacji przed zgromadzonymi gośćmi. Zakres tematyczny nagrodzonych aplikacji był bardzo szeroki i wynikał najczęściej z osobistych zainteresowań młodych twórców. Temat historii Szczecina przyświecał Adrianowi Gersztofowi oraz Marcinowi Olejarzowi, którzy poprzez aplikację Historical Szczecin chcieli pokazać, iż historia miejsc i ludzi dostarcza wiele emocji także w formie interaktywnej. Podstawowym założeniem aplikacji My Woman is Pregnant, autorstwa Joanny Nazim i Michała Siedleckiego, było przygotowanie młodych mężczyzn do odpowiedzialnego ojcostwa. Natomiast autorzy aplikacji Music Wall, Przemysław Lal i Damian Kleszcz, stworzyli narzędzie do odtwarzania muzyki, dzięki któremu można być na bieżąco ze wszystkimi informacjami nt. swojego ulubionego wykonawcy. Aby optymalnie przygotować studentów do pracy w środowisku nowych technologii, program Samsung LABO koncentruje się na dwóch najbardziej innowacyjnych platformach programistycznych – SmartTV i Tizen. Co ciekawe, uczestnicy kursów Samsung LABO na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mieli szansę poznać platformę Tizen i programować w niej aplikacje jako jedni z pierwszych w Europie. Promocja nowoczesnych rozwiązań i przekazywanie wiedzy z nimi związanej ma ścisły związek ze strategią firmy Samsung, promującą zawody przyszłości, które wraz z rozwojem technologii i urządzeń mobilnych, będą pożądane na rynku pracy w najbliższych latach.


41
Wręczenie certyfikatów Samsung LABO studentom ZUT w Szczecinie

2015-06-22 10:33 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W ramach kursu, studenci przygotowali 21 aplikacji mobilnych, z których wiele ma wystarczający potencjał, aby przerodzić się w dochodowy biznes.  Podczas uroczystej gali, zorganizowanej 19 czerwca br. na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w obecności wielu znakomitych gości, wśród których byli Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki, Rektor ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Prezes Samsung Electronics Polska Hadrian Baumann, Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab inż. Antoni Wiliński, uczestnicy kursu odebrali certyfikaty ukończenia kursu dokształcającego Samsung LABO. Wyróżniający się studenci otrzymali również zaproszenie do rekrutacji na płatne praktyki w Centrum Badawczo-Rozwojowym Samsung w Warszawie a najlepsi mogą liczyć na otrzymanie grantu finansowego lub sprzętowego na rozwój własnych pomysłów biznesowych. Samsung LABO to pierwsza inicjatywa w regionie zachodniopomorskim, stawiająca na współpracę biznesu ze środowiskami akademickimi. Jest to również odpowiedź na aktualny i wciąż sygnalizowany przez ekspertów niedostatek wykwalifikowanych pracowników branży ICT na polskim i międzynarodowym rynku pracy. W oficjalnej części uroczystości, trzy najlepsze zespoły studentów miały możliwość zaprezentowania swoich aplikacji przed zgromadzonymi gośćmi. Zakres tematyczny nagrodzonych aplikacji był bardzo szeroki i wynikał najczęściej z osobistych zainteresowań młodych twórców. Temat historii Szczecina przyświecał Adrianowi Gersztofowi oraz Marcinowi Olejarzowi, którzy poprzez aplikację Historical Szczecin chcieli pokazać, iż historia miejsc i ludzi dostarcza wiele emocji także w formie interaktywnej. Podstawowym założeniem aplikacji My Woman is Pregnant, autorstwa Joanny Nazim i Michała Siedleckiego, było przygotowanie młodych mężczyzn do odpowiedzialnego ojcostwa. Natomiast autorzy aplikacji Music Wall, Przemysław Lal i Damian Kleszcz, stworzyli narzędzie do odtwarzania muzyki, dzięki któremu można być na bieżąco ze wszystkimi informacjami nt. swojego ulubionego wykonawcy. Aby optymalnie przygotować studentów do pracy w środowisku nowych technologii, program Samsung LABO koncentruje się na dwóch najbardziej innowacyjnych platformach programistycznych – SmartTV i Tizen. Co ciekawe, uczestnicy kursów Samsung LABO na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mieli szansę poznać platformę Tizen i programować w niej aplikacje jako jedni z pierwszych w Europie. Promocja nowoczesnych rozwiązań i przekazywanie wiedzy z nimi związanej ma ścisły związek ze strategią firmy Samsung, promującą zawody przyszłości, które wraz z rozwojem technologii i urządzeń mobilnych, będą pożądane na rynku pracy w najbliższych latach.


42
Wręczenie certyfikatów Samsung LABO studentom ZUT w Szczecinie

2015-06-22 10:33 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W ramach kursu, studenci przygotowali 21 aplikacji mobilnych, z których wiele ma wystarczający potencjał, aby przerodzić się w dochodowy biznes.  Podczas uroczystej gali, zorganizowanej 19 czerwca br. na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w obecności wielu znakomitych gości, wśród których byli Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki, Rektor ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Prezes Samsung Electronics Polska Hadrian Baumann, Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab inż. Antoni Wiliński, uczestnicy kursu odebrali certyfikaty ukończenia kursu dokształcającego Samsung LABO. Wyróżniający się studenci otrzymali również zaproszenie do rekrutacji na płatne praktyki w Centrum Badawczo-Rozwojowym Samsung w Warszawie a najlepsi mogą liczyć na otrzymanie grantu finansowego lub sprzętowego na rozwój własnych pomysłów biznesowych. Samsung LABO to pierwsza inicjatywa w regionie zachodniopomorskim, stawiająca na współpracę biznesu ze środowiskami akademickimi. Jest to również odpowiedź na aktualny i wciąż sygnalizowany przez ekspertów niedostatek wykwalifikowanych pracowników branży ICT na polskim i międzynarodowym rynku pracy. W oficjalnej części uroczystości, trzy najlepsze zespoły studentów miały możliwość zaprezentowania swoich aplikacji przed zgromadzonymi gośćmi. Zakres tematyczny nagrodzonych aplikacji był bardzo szeroki i wynikał najczęściej z osobistych zainteresowań młodych twórców. Temat historii Szczecina przyświecał Adrianowi Gersztofowi oraz Marcinowi Olejarzowi, którzy poprzez aplikację Historical Szczecin chcieli pokazać, iż historia miejsc i ludzi dostarcza wiele emocji także w formie interaktywnej. Podstawowym założeniem aplikacji My Woman is Pregnant, autorstwa Joanny Nazim i Michała Siedleckiego, było przygotowanie młodych mężczyzn do odpowiedzialnego ojcostwa. Natomiast autorzy aplikacji Music Wall, Przemysław Lal i Damian Kleszcz, stworzyli narzędzie do odtwarzania muzyki, dzięki któremu można być na bieżąco ze wszystkimi informacjami nt. swojego ulubionego wykonawcy. Aby optymalnie przygotować studentów do pracy w środowisku nowych technologii, program Samsung LABO koncentruje się na dwóch najbardziej innowacyjnych platformach programistycznych – SmartTV i Tizen. Co ciekawe, uczestnicy kursów Samsung LABO na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mieli szansę poznać platformę Tizen i programować w niej aplikacje jako jedni z pierwszych w Europie. Promocja nowoczesnych rozwiązań i przekazywanie wiedzy z nimi związanej ma ścisły związek ze strategią firmy Samsung, promującą zawody przyszłości, które wraz z rozwojem technologii i urządzeń mobilnych, będą pożądane na rynku pracy w najbliższych latach.


43
Wystawa fotografii Danuty Piotrowskiej „Norwegian Crime Story”

2015-06-22 10:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

44
Wystawa fotografii Danuty Piotrowskiej „Norwegian Crime Story”

2015-06-22 10:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

45
Wystawa fotografii Danuty Piotrowskiej „Norwegian Crime Story”

2015-06-22 10:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

46
Wystawa fotografii Danuty Piotrowskiej „Norwegian Crime Story”

2015-06-22 10:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

47
Pierwszy nabór wniosków w Programie Interreg Europa

2015-06-22 09:37 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komitet Monitorujący program Interreg Europa zdecydował o terminie pierwszego naboru wniosków - 22 czerwca - 31 lipca 2015 roku [więcej...] Informacji na temat konkursu udziela także Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych Pani Marzena Pietrzyk tel. wew. 48 85.
48
Zakończenie II edycji kursu Samsung LABO

2015-06-22 07:53 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Piątek, 19.06.2015, był bardzo ważnym dniem dla 48 studentów naszej Uczelni, w tym 24 z naszego Wydziału. W obecności wielu znakomitych gości, wśród których byli Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki, Rektor ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Prezes Samsung Electronics Polska Hadrian Baumann, Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab inż. Antoni Wiliński, uczestnicy kursu odebrali certyfikaty ukończenia kursu dokształcającego Samsung LABO. Kurs był realizowany na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie we współpracy z Samsung Electronics. Umożliwił studentom zapoznanie się z technologiami Android, Tizen oraz Smart TV, a także poprzez zajęcia z trenerami biznesowymi pozwolił stworzyć biznesowe podstawy dla tworzonych aplikacji.

Obecna edycja zaowocowała różnorodnymi projektami. Z 19 zaprezentowanych projektów dwa projekty wyróżniono nagrodami pierwszego stopnia. Oba zostały stworzone przez studentów Wydziału Informatyki:

 • Historical Szczecin autorstwa Adriana Gersztofa oraz Marcina Olejarza,
 • Music Wall autorstwa Przemysława Lala oraz Damiana Kleszcza.

Obie aplikacje były doskonale przygotowane pod względem technologicznym i biznesowym, dzięki czemu podczas wydarzenia certyfikującego zostały zaprezentowane szerokiej publiczności oraz prasie.

Dwa inne zespoły z naszego Wydziału wyróżniono nagrodami drugiego stopnia. Były to:

 • Groupping autorstwa Dawida Glińskiego oraz Michała Wojtalewicza,
 • Bissy autorstwa Daniela Ozgi, Aleksandry Słowikowskiej oraz Arkadiusza Nowika.

Nagrodami były vouchery do sklepów firmowych Samsung. Poza nagrodami rzeczowymi, niektórzy uczestnicy kursu otrzymali propozycje udziału w płatnych praktykach w firmie Samsung wraz z zapewnieniem zakwaterowania na okres praktyk. Dodatkowo projektom mającym szanse biznesowe Samsung zaoferował mentoring, celem umożliwienia im zaistnienia na rynku aplikacji mobilnych, a tym samym zapoczątkowanie własnego biznesu.

Piątkowe wydarzenie kończy drugą edycję kursu Samsung LABO. W nowym roku akademickim rozpocznie się kolejna edycja, do udziału w której już teraz zachęcamy wszystkich studentów Wydziału Informatyki. Szczegóły już niebawem.

Fotoreportaż

49
Prof. dr hab. Elżbieta Skórska została powołana w skład Zespołu Zadaniowego ds. Kształcenia kadr z zakresu gospodarki przestrzennej przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2015-2018. Gratulacje !

2015-06-21 19:08 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

50
Umowy o realizację praktyki zawodowej

2015-06-19 15:46 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Umowy o realizację praktyki zawodowej Opiekun Praktyk kierunku Ekonomia oraz kierunku Zarządzanie (dr Anna Sworowska) informuje o możliwości odbioru umów o realizację praktyki zawodowej w dniach:    - 19.06.2015 (piątek) w godz. 11.00-13.30 w sali nr 219(J)    - 20.06.2015 (sobota) w godz. 11.00-13.30 w sali nr 219(J)    - 24.06.2015 (środa) w godz. 11.00-13.30 w sali nr 219(J)  Pozdrawiam Ania Sworowska
51
Już najmłodsi „czują” chemię…

2015-06-19 13:46 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Kolejny raz na naszym Wydziale pojawili się mili, mali goście. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie gościli w naszym laboratorium. Pracownicy i doktoranci Zakładu Sozologii Wód wprowadzili dzieci w „świat chemii organicznej”. Uczniowie wytwarzali pachnące estry, wykrywali aminokwasy w mleku i jaju kurzym, „wyczarowali lustro”. Samodzielnie przygotowali barwne mikrokapsułki (hydrożele stosowane w żywności). Dzieciaki były bardzo zaciekawione co widać na poniższych fotografiach.
52
90 lat Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego

2015-06-19 13:15 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Profesor Eugeniusz Skrzymowski urodził się 23 czerwca 1925 r w Białej, woj. bielsko-podlaskie. Do 1939 r. ukończył dwie klasy liceum ogólnokształcącego w Radzyniu. W trudnym okresie okupacji kontynuował naukę na tajnych kompletach. Na dwa dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego został aresztowany w łapance ulicznej i wywieziony do obozu przejściowego koło Sochaczewa. Po wyzwoleniu wrócił do Radzynia, gdzie ukończył liceum i zdał maturę. W 1945 r rozpoczął studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, w czasie których rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej. Na stanowisku asystenta kierownika Wydziału Budowy Okrętów uczestniczył w budowie jednostek pełnomorskich typu "Sołdek" oraz trawlerów rybackich. Opracował technologię i organizację budowy oraz uruchomienie produkcji serii kutrów stalowych. We wrześniu 1952 r. został powołany na stanowisko dyrektora Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W latach 1955-56 wspólnie z prof. J. Doerfferem zainicjował prace zmierzające do rozbudowy Stoczni im. Komuny Paryskiej w zakład wyspecjalizowany w budowie dużych jednostek. Na początku 1957 r. przeszedł do pracy w Stoczni Szczecińskiej. Jako szef techniczny, a później dyrektor techniczny opracował koncepcję odbudowy i modernizacji obiektów byłej stoczni "Wulkan", z wprowadzeniem nowego udźwigowienia pochylni. W 1964 r. został powołany na pełnomocnika przemysłu okrętowego z zadaniem pomocy Politechnice Szczecińskiej w uruchomieniu kierunku okrętowego. W 1966 r. na podstawie rozprawy pt. "Efektywność wielkoblokowej budowy statków 10-25 tys. tdw" Rada Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej nadała Mu stopień doktora nauk technicznych. W 1966 r. powierzono Mu funkcje prodziekana ds. studiów okrętowych Wydziału Budowy Maszyn PS. W 1970 r. został powołany na dyrektora nowo utworzonego Instytutu Okrętowego Wydziału Budowy Maszyn. W latach 1966 -1976 r. pełnił funkcję seniora budowy obiektów dydaktyczno-laboratoryjnych Instytutu Okrętowego. W wyniku działalności inwestycyjnej wybudowano w latach 1972-77 budynek główny instytutu oraz dwie hale laboratoryjne o łącznej kubaturze ok. 54 tys. m3. Budynek ten jest dzisiaj siedzibą Wydziału Techniki Morskiej i Transportu. Skoncentrowanie w funkcjach organizacyjnych na problemach rozwoju bazy i kadry doprowadziło do utworzenia i wydzielenia z rozwojowej Katedry Technologii Okrętów czterech zakładów i jednego zespołu jako samodzielnych jednostek organizacyjnych Instytutu Okrętowego. W 1987 roku E. Skrzymowski uzyskuje tytuł profesora, a w roku 1992 nominację na stanowisko profesora zwyczajnego. W czerwcu 1982 r. został powołany przez MNSzWiT na prorektora Politechniki Szczecińskiej ds. nauki, a  Senat Politechniki Szczecińskiej wybrał Go na prorektora ds. nauki na kadencję 1984-87. Od 1987 r. był wybierany na dyrektora Instytutu Okrętowego, przekształconego w Wydział Techniki Morskiej PS, którego był w latach 1991–1993 pierwszym dziekanem. W 1990 r. Prezes Rady Ministrów powołał Go na członka Komitetu ds. Nauki i Postępu Technicznego. Działalność tego organu w czasie rocznej kadencji polegała na reorganizacji systemu sterowania nauką oraz przygotowaniu nowych aktów normatywnych Komitetu Badań Naukowych. Był opiniodawcą szeregu wniosków na projekty badawcze zgłoszone do KBN. W latach 1991-1994 był członkiem Sekcji w Zespole Nauk Technicznych KBN. Prof. E. Skrzymowski był ekspertem w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Pełnił też funkcję v-ce Przewodniczącego Forum Okrętowego – organizacji pracodawców przemysłu okrętowego, a dzisiaj jest Honorowym Członkiem Rady Forum. Prof. Skrzymowski znacząco przyczynił się do rozwoju studiów związanych z okrętownictwem, był współtwórcą kierunku oceanotechnika. Doprowadził do powstania Instytutu Okrętowego na Wydziale Budowy Maszyn, a następnie Wydziału Techniki Morskiej. Zainteresowania w dziedzinie tworzenia teoretycznych podstaw procesów budowy okrętów zaowocowały badaniami naukowymi dotyczącymi następujących problemów: odkształceń statków oraz metrologii okrętowej, osiowania okrętowych linii wałów oraz metod montażu napędu głównego, warunków higieny pracy i bezpieczeństwa ze specjalnym uwzględnieniem zagadnień ochrony ppoż., zwalczania drgań i hałasów oraz blokowej budowy i wyposażania siłowni i pomieszczeń okrętowych. Na początku lat osiemdziesiątych prof. E. Skrzymowski w kierowanym przez siebie zakładzie uruchomił zespół technologii prac podwodnych. Prace badawcze dot. technologii podwodnych zaowocowały dwoma dysertacjami doktorskimi pracowników Zakładu, których tematyka dotyczyła ergonomii prac podwodnych oraz projektowania układów ruchowych pojazdów głębinowych. W wyniku prowadzonych prac naukowych prof. E. Skrzymowski wypromował trzech doktorantów z pracowników Zakładu Technologii Okrętów i jednego z Instytutu Morskiego w Gdańsku. Był też inicjatorem pracy doktorskiej i zakończonego przewodu habilitacyjnego z metrologii okrętowej. Profesor był też recenzentem 6 prac doktorskich, w tym 1 z Niemiec, oraz dorobku naukowego 5 kandydatów na docentów i dorobku naukowego doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. Zasługi prof. E. Skrzymowskiego zostały docenione przyznaniem wielu odznaczeń. W 1960 i 1970 Profesor został odznaczony srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”. W 1961 otrzymał złotą odznakę „Gryf Pomorski”, a w latach 1972, 74 i 79 odznaki honorowe SIMP i NOT. W 1972 r za działalność naukową i organizacyjną w Politechnice Szczecińskiej prof. E. Skrzymowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1985 r. Orderem Sztandaru Pracy II klasy. W 1988 r. za zasługi w rekonstrukcji i rozbudowie przemysłu okrętowego, wdrażanie nowych technologii, zorganizowanie Instytutu Okrętowego PS oraz kształcenie kadr został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Szczecina. Odznaczony także 4 października 1996 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ostatnie lata aktywności Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego owocują w działania na rzecz odtworzenia pozycji Szczecina w budownictwie okrętowym i gospodarce morskiej. Była to współpraca z organami zarządzających Stoczni Szczecińskiej Nowa, Stoczni Remontowa Holding w Gdańsku, członkostwo w Radzie Nadzorczej Lubmor Sp. z o.o. w Trzciance, praca w zespole przygotowującym lokalizację gazoportu w Świnoujściu. Profesor utrzymuje stałe kontakty z Wydziałem Techniki Morski i Transportu, a szczególnie z Katedrą Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów, której podwaliny niegdyś tworzył. W podsumowaniu bogatego dorobku zawodowego profesora E. Skrzymowskiego należy podnieść olbrzymie Jego zasługi w utworzeniu ośrodka naukowego na Wybrzeżu Zachodnim o podstawowym znaczeniu nie tylko dla środowiska naukowego, ale i dla gospodarki tego regionu. Bez Jego samozaparcia, determinacji, dalekowzrocznych posunięć nie byłoby Wydziału Techniki Morskiej i Transportu, a i okrętownictwo w Szczecinie miałoby inne oblicze.

 

Prof. Eugeniusz Skrzymowski, 2007.

53
90 lat Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego

2015-06-19 13:15 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Profesor Eugeniusz Skrzymowski urodził się 23 czerwca 1925 r w Białej, woj. bielsko-podlaskie. Do 1939 r. ukończył dwie klasy liceum ogólnokształcącego w Radzyniu. W trudnym okresie okupacji kontynuował naukę na tajnych kompletach. Na dwa dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego został aresztowany w łapance ulicznej i wywieziony do obozu przejściowego koło Sochaczewa. Po wyzwoleniu wrócił do Radzynia, gdzie ukończył liceum i zdał maturę. W 1945 r rozpoczął studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, w czasie których rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej. Na stanowisku asystenta kierownika Wydziału Budowy Okrętów uczestniczył w budowie jednostek pełnomorskich typu "Sołdek" oraz trawlerów rybackich. Opracował technologię i organizację budowy oraz uruchomienie produkcji serii kutrów stalowych. We wrześniu 1952 r. został powołany na stanowisko dyrektora Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W latach 1955-56 wspólnie z prof. J. Doerfferem zainicjował prace zmierzające do rozbudowy Stoczni im. Komuny Paryskiej w zakład wyspecjalizowany w budowie dużych jednostek. Na początku 1957 r. przeszedł do pracy w Stoczni Szczecińskiej. Jako szef techniczny, a później dyrektor techniczny opracował koncepcję odbudowy i modernizacji obiektów byłej stoczni "Wulkan", z wprowadzeniem nowego udźwigowienia pochylni. W 1964 r. został powołany na pełnomocnika przemysłu okrętowego z zadaniem pomocy Politechnice Szczecińskiej w uruchomieniu kierunku okrętowego. W 1966 r. na podstawie rozprawy pt. "Efektywność wielkoblokowej budowy statków 10-25 tys. tdw" Rada Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej nadała Mu stopień doktora nauk technicznych. W 1966 r. powierzono Mu funkcje prodziekana ds. studiów okrętowych Wydziału Budowy Maszyn PS. W 1970 r. został powołany na dyrektora nowo utworzonego Instytutu Okrętowego Wydziału Budowy Maszyn. W latach 1966 -1976 r. pełnił funkcję seniora budowy obiektów dydaktyczno-laboratoryjnych Instytutu Okrętowego. W wyniku działalności inwestycyjnej wybudowano w latach 1972-77 budynek główny instytutu oraz dwie hale laboratoryjne o łącznej kubaturze ok. 54 tys. m3. Budynek ten jest dzisiaj siedzibą Wydziału Techniki Morskiej i Transportu. Skoncentrowanie w funkcjach organizacyjnych na problemach rozwoju bazy i kadry doprowadziło do utworzenia i wydzielenia z rozwojowej Katedry Technologii Okrętów czterech zakładów i jednego zespołu jako samodzielnych jednostek organizacyjnych Instytutu Okrętowego. W 1987 roku E. Skrzymowski uzyskuje tytuł profesora, a w roku 1992 nominację na stanowisko profesora zwyczajnego. W czerwcu 1982 r. został powołany przez MNSzWiT na prorektora Politechniki Szczecińskiej ds. nauki, a  Senat Politechniki Szczecińskiej wybrał Go na prorektora ds. nauki na kadencję 1984-87. Od 1987 r. był wybierany na dyrektora Instytutu Okrętowego, przekształconego w Wydział Techniki Morskiej PS, którego był w latach 1991–1993 pierwszym dziekanem. W 1990 r. Prezes Rady Ministrów powołał Go na członka Komitetu ds. Nauki i Postępu Technicznego. Działalność tego organu w czasie rocznej kadencji polegała na reorganizacji systemu sterowania nauką oraz przygotowaniu nowych aktów normatywnych Komitetu Badań Naukowych. Był opiniodawcą szeregu wniosków na projekty badawcze zgłoszone do KBN. W latach 1991-1994 był członkiem Sekcji w Zespole Nauk Technicznych KBN. Prof. E. Skrzymowski był ekspertem w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Pełnił też funkcję v-ce Przewodniczącego Forum Okrętowego – organizacji pracodawców przemysłu okrętowego, a dzisiaj jest Honorowym Członkiem Rady Forum. Prof. Skrzymowski znacząco przyczynił się do rozwoju studiów związanych z okrętownictwem, był współtwórcą kierunku oceanotechnika. Doprowadził do powstania Instytutu Okrętowego na Wydziale Budowy Maszyn, a następnie Wydziału Techniki Morskiej. Zainteresowania w dziedzinie tworzenia teoretycznych podstaw procesów budowy okrętów zaowocowały badaniami naukowymi dotyczącymi następujących problemów: odkształceń statków oraz metrologii okrętowej, osiowania okrętowych linii wałów oraz metod montażu napędu głównego, warunków higieny pracy i bezpieczeństwa ze specjalnym uwzględnieniem zagadnień ochrony ppoż., zwalczania drgań i hałasów oraz blokowej budowy i wyposażania siłowni i pomieszczeń okrętowych. Na początku lat osiemdziesiątych prof. E. Skrzymowski w kierowanym przez siebie zakładzie uruchomił zespół technologii prac podwodnych. Prace badawcze dot. technologii podwodnych zaowocowały dwoma dysertacjami doktorskimi pracowników Zakładu, których tematyka dotyczyła ergonomii prac podwodnych oraz projektowania układów ruchowych pojazdów głębinowych. W wyniku prowadzonych prac naukowych prof. E. Skrzymowski wypromował trzech doktorantów z pracowników Zakładu Technologii Okrętów i jednego z Instytutu Morskiego w Gdańsku. Był też inicjatorem pracy doktorskiej i zakończonego przewodu habilitacyjnego z metrologii okrętowej. Profesor był też recenzentem 6 prac doktorskich, w tym 1 z Niemiec, oraz dorobku naukowego 5 kandydatów na docentów i dorobku naukowego doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. Zasługi prof. E. Skrzymowskiego zostały docenione przyznaniem wielu odznaczeń. W 1960 i 1970 Profesor został odznaczony srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”. W 1961 otrzymał złotą odznakę „Gryf Pomorski”, a w latach 1972, 74 i 79 odznaki honorowe SIMP i NOT. W 1972 r za działalność naukową i organizacyjną w Politechnice Szczecińskiej prof. E. Skrzymowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1985 r. Orderem Sztandaru Pracy II klasy. W 1988 r. za zasługi w rekonstrukcji i rozbudowie przemysłu okrętowego, wdrażanie nowych technologii, zorganizowanie Instytutu Okrętowego PS oraz kształcenie kadr został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Szczecina. Odznaczony także 4 października 1996 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ostatnie lata aktywności Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego owocują w działania na rzecz odtworzenia pozycji Szczecina w budownictwie okrętowym i gospodarce morskiej. Była to współpraca z organami zarządzających Stoczni Szczecińskiej Nowa, Stoczni Remontowa Holding w Gdańsku, członkostwo w Radzie Nadzorczej Lubmor Sp. z o.o. w Trzciance, praca w zespole przygotowującym lokalizację gazoportu w Świnoujściu. Profesor utrzymuje stałe kontakty z Wydziałem Techniki Morski i Transportu, a szczególnie z Katedrą Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów, której podwaliny niegdyś tworzył. W podsumowaniu bogatego dorobku zawodowego profesora E. Skrzymowskiego należy podnieść olbrzymie Jego zasługi w utworzeniu ośrodka naukowego na Wybrzeżu Zachodnim o podstawowym znaczeniu nie tylko dla środowiska naukowego, ale i dla gospodarki tego regionu. Bez Jego samozaparcia, determinacji, dalekowzrocznych posunięć nie byłoby Wydziału Techniki Morskiej i Transportu, a i okrętownictwo w Szczecinie miałoby inne oblicze.

 

Prof. Eugeniusz Skrzymowski, 2007.

54
90 lat Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego

2015-06-19 13:15 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Profesor Eugeniusz Skrzymowski urodził się 23 czerwca 1925 r w Białej, woj. bielsko-podlaskie. Do 1939 r. ukończył dwie klasy liceum ogólnokształcącego w Radzyniu. W trudnym okresie okupacji kontynuował naukę na tajnych kompletach. Na dwa dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego został aresztowany w łapance ulicznej i wywieziony do obozu przejściowego koło Sochaczewa. Po wyzwoleniu wrócił do Radzynia, gdzie ukończył liceum i zdał maturę. W 1945 r rozpoczął studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, w czasie których rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej. Na stanowisku asystenta kierownika Wydziału Budowy Okrętów uczestniczył w budowie jednostek pełnomorskich typu "Sołdek" oraz trawlerów rybackich. Opracował technologię i organizację budowy oraz uruchomienie produkcji serii kutrów stalowych. We wrześniu 1952 r. został powołany na stanowisko dyrektora Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W latach 1955-56 wspólnie z prof. J. Doerfferem zainicjował prace zmierzające do rozbudowy Stoczni im. Komuny Paryskiej w zakład wyspecjalizowany w budowie dużych jednostek. Na początku 1957 r. przeszedł do pracy w Stoczni Szczecińskiej. Jako szef techniczny, a później dyrektor techniczny opracował koncepcję odbudowy i modernizacji obiektów byłej stoczni "Wulkan", z wprowadzeniem nowego udźwigowienia pochylni. W 1964 r. został powołany na pełnomocnika przemysłu okrętowego z zadaniem pomocy Politechnice Szczecińskiej w uruchomieniu kierunku okrętowego. W 1966 r. na podstawie rozprawy pt. "Efektywność wielkoblokowej budowy statków 10-25 tys. tdw" Rada Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej nadała Mu stopień doktora nauk technicznych. W 1966 r. powierzono Mu funkcje prodziekana ds. studiów okrętowych Wydziału Budowy Maszyn PS. W 1970 r. został powołany na dyrektora nowo utworzonego Instytutu Okrętowego Wydziału Budowy Maszyn. W latach 1966 -1976 r. pełnił funkcję seniora budowy obiektów dydaktyczno-laboratoryjnych Instytutu Okrętowego. W wyniku działalności inwestycyjnej wybudowano w latach 1972-77 budynek główny instytutu oraz dwie hale laboratoryjne o łącznej kubaturze ok. 54 tys. m3. Budynek ten jest dzisiaj siedzibą Wydziału Techniki Morskiej i Transportu. Skoncentrowanie w funkcjach organizacyjnych na problemach rozwoju bazy i kadry doprowadziło do utworzenia i wydzielenia z rozwojowej Katedry Technologii Okrętów czterech zakładów i jednego zespołu jako samodzielnych jednostek organizacyjnych Instytutu Okrętowego. W 1987 roku E. Skrzymowski uzyskuje tytuł profesora, a w roku 1992 nominację na stanowisko profesora zwyczajnego. W czerwcu 1982 r. został powołany przez MNSzWiT na prorektora Politechniki Szczecińskiej ds. nauki, a  Senat Politechniki Szczecińskiej wybrał Go na prorektora ds. nauki na kadencję 1984-87. Od 1987 r. był wybierany na dyrektora Instytutu Okrętowego, przekształconego w Wydział Techniki Morskiej PS, którego był w latach 1991–1993 pierwszym dziekanem. W 1990 r. Prezes Rady Ministrów powołał Go na członka Komitetu ds. Nauki i Postępu Technicznego. Działalność tego organu w czasie rocznej kadencji polegała na reorganizacji systemu sterowania nauką oraz przygotowaniu nowych aktów normatywnych Komitetu Badań Naukowych. Był opiniodawcą szeregu wniosków na projekty badawcze zgłoszone do KBN. W latach 1991-1994 był członkiem Sekcji w Zespole Nauk Technicznych KBN. Prof. E. Skrzymowski był ekspertem w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Pełnił też funkcję v-ce Przewodniczącego Forum Okrętowego – organizacji pracodawców przemysłu okrętowego, a dzisiaj jest Honorowym Członkiem Rady Forum. Prof. Skrzymowski znacząco przyczynił się do rozwoju studiów związanych z okrętownictwem, był współtwórcą kierunku oceanotechnika. Doprowadził do powstania Instytutu Okrętowego na Wydziale Budowy Maszyn, a następnie Wydziału Techniki Morskiej. Zainteresowania w dziedzinie tworzenia teoretycznych podstaw procesów budowy okrętów zaowocowały badaniami naukowymi dotyczącymi następujących problemów: odkształceń statków oraz metrologii okrętowej, osiowania okrętowych linii wałów oraz metod montażu napędu głównego, warunków higieny pracy i bezpieczeństwa ze specjalnym uwzględnieniem zagadnień ochrony ppoż., zwalczania drgań i hałasów oraz blokowej budowy i wyposażania siłowni i pomieszczeń okrętowych. Na początku lat osiemdziesiątych prof. E. Skrzymowski w kierowanym przez siebie zakładzie uruchomił zespół technologii prac podwodnych. Prace badawcze dot. technologii podwodnych zaowocowały dwoma dysertacjami doktorskimi pracowników Zakładu, których tematyka dotyczyła ergonomii prac podwodnych oraz projektowania układów ruchowych pojazdów głębinowych. W wyniku prowadzonych prac naukowych prof. E. Skrzymowski wypromował trzech doktorantów z pracowników Zakładu Technologii Okrętów i jednego z Instytutu Morskiego w Gdańsku. Był też inicjatorem pracy doktorskiej i zakończonego przewodu habilitacyjnego z metrologii okrętowej. Profesor był też recenzentem 6 prac doktorskich, w tym 1 z Niemiec, oraz dorobku naukowego 5 kandydatów na docentów i dorobku naukowego doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. Zasługi prof. E. Skrzymowskiego zostały docenione przyznaniem wielu odznaczeń. W 1960 i 1970 Profesor został odznaczony srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”. W 1961 otrzymał złotą odznakę „Gryf Pomorski”, a w latach 1972, 74 i 79 odznaki honorowe SIMP i NOT. W 1972 r za działalność naukową i organizacyjną w Politechnice Szczecińskiej prof. E. Skrzymowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1985 r. Orderem Sztandaru Pracy II klasy. W 1988 r. za zasługi w rekonstrukcji i rozbudowie przemysłu okrętowego, wdrażanie nowych technologii, zorganizowanie Instytutu Okrętowego PS oraz kształcenie kadr został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Szczecina. Odznaczony także 4 października 1996 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ostatnie lata aktywności Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego owocują w działania na rzecz odtworzenia pozycji Szczecina w budownictwie okrętowym i gospodarce morskiej. Była to współpraca z organami zarządzających Stoczni Szczecińskiej Nowa, Stoczni Remontowa Holding w Gdańsku, członkostwo w Radzie Nadzorczej Lubmor Sp. z o.o. w Trzciance, praca w zespole przygotowującym lokalizację gazoportu w Świnoujściu. Profesor utrzymuje stałe kontakty z Wydziałem Techniki Morski i Transportu, a szczególnie z Katedrą Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów, której podwaliny niegdyś tworzył. W podsumowaniu bogatego dorobku zawodowego profesora E. Skrzymowskiego należy podnieść olbrzymie Jego zasługi w utworzeniu ośrodka naukowego na Wybrzeżu Zachodnim o podstawowym znaczeniu nie tylko dla środowiska naukowego, ale i dla gospodarki tego regionu. Bez Jego samozaparcia, determinacji, dalekowzrocznych posunięć nie byłoby Wydziału Techniki Morskiej i Transportu, a i okrętownictwo w Szczecinie miałoby inne oblicze.

 

Prof. Eugeniusz Skrzymowski, 2007.

55
90 lat Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego

2015-06-19 13:15 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Profesor Eugeniusz Skrzymowski urodził się 23 czerwca 1925 r w Białej, woj. bielsko-podlaskie. Do 1939 r. ukończył dwie klasy liceum ogólnokształcącego w Radzyniu. W trudnym okresie okupacji kontynuował naukę na tajnych kompletach. Na dwa dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego został aresztowany w łapance ulicznej i wywieziony do obozu przejściowego koło Sochaczewa. Po wyzwoleniu wrócił do Radzynia, gdzie ukończył liceum i zdał maturę. W 1945 r rozpoczął studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, w czasie których rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej. Na stanowisku asystenta kierownika Wydziału Budowy Okrętów uczestniczył w budowie jednostek pełnomorskich typu "Sołdek" oraz trawlerów rybackich. Opracował technologię i organizację budowy oraz uruchomienie produkcji serii kutrów stalowych. We wrześniu 1952 r. został powołany na stanowisko dyrektora Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W latach 1955-56 wspólnie z prof. J. Doerfferem zainicjował prace zmierzające do rozbudowy Stoczni im. Komuny Paryskiej w zakład wyspecjalizowany w budowie dużych jednostek. Na początku 1957 r. przeszedł do pracy w Stoczni Szczecińskiej. Jako szef techniczny, a później dyrektor techniczny opracował koncepcję odbudowy i modernizacji obiektów byłej stoczni "Wulkan", z wprowadzeniem nowego udźwigowienia pochylni. W 1964 r. został powołany na pełnomocnika przemysłu okrętowego z zadaniem pomocy Politechnice Szczecińskiej w uruchomieniu kierunku okrętowego. W 1966 r. na podstawie rozprawy pt. "Efektywność wielkoblokowej budowy statków 10-25 tys. tdw" Rada Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej nadała Mu stopień doktora nauk technicznych. W 1966 r. powierzono Mu funkcje prodziekana ds. studiów okrętowych Wydziału Budowy Maszyn PS. W 1970 r. został powołany na dyrektora nowo utworzonego Instytutu Okrętowego Wydziału Budowy Maszyn. W latach 1966 -1976 r. pełnił funkcję seniora budowy obiektów dydaktyczno-laboratoryjnych Instytutu Okrętowego. W wyniku działalności inwestycyjnej wybudowano w latach 1972-77 budynek główny instytutu oraz dwie hale laboratoryjne o łącznej kubaturze ok. 54 tys. m3. Budynek ten jest dzisiaj siedzibą Wydziału Techniki Morskiej i Transportu. Skoncentrowanie w funkcjach organizacyjnych na problemach rozwoju bazy i kadry doprowadziło do utworzenia i wydzielenia z rozwojowej Katedry Technologii Okrętów czterech zakładów i jednego zespołu jako samodzielnych jednostek organizacyjnych Instytutu Okrętowego. W 1987 roku E. Skrzymowski uzyskuje tytuł profesora, a w roku 1992 nominację na stanowisko profesora zwyczajnego. W czerwcu 1982 r. został powołany przez MNSzWiT na prorektora Politechniki Szczecińskiej ds. nauki, a  Senat Politechniki Szczecińskiej wybrał Go na prorektora ds. nauki na kadencję 1984-87. Od 1987 r. był wybierany na dyrektora Instytutu Okrętowego, przekształconego w Wydział Techniki Morskiej PS, którego był w latach 1991–1993 pierwszym dziekanem. W 1990 r. Prezes Rady Ministrów powołał Go na członka Komitetu ds. Nauki i Postępu Technicznego. Działalność tego organu w czasie rocznej kadencji polegała na reorganizacji systemu sterowania nauką oraz przygotowaniu nowych aktów normatywnych Komitetu Badań Naukowych. Był opiniodawcą szeregu wniosków na projekty badawcze zgłoszone do KBN. W latach 1991-1994 był członkiem Sekcji w Zespole Nauk Technicznych KBN. Prof. E. Skrzymowski był ekspertem w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Pełnił też funkcję v-ce Przewodniczącego Forum Okrętowego – organizacji pracodawców przemysłu okrętowego, a dzisiaj jest Honorowym Członkiem Rady Forum. Prof. Skrzymowski znacząco przyczynił się do rozwoju studiów związanych z okrętownictwem, był współtwórcą kierunku oceanotechnika. Doprowadził do powstania Instytutu Okrętowego na Wydziale Budowy Maszyn, a następnie Wydziału Techniki Morskiej. Zainteresowania w dziedzinie tworzenia teoretycznych podstaw procesów budowy okrętów zaowocowały badaniami naukowymi dotyczącymi następujących problemów: odkształceń statków oraz metrologii okrętowej, osiowania okrętowych linii wałów oraz metod montażu napędu głównego, warunków higieny pracy i bezpieczeństwa ze specjalnym uwzględnieniem zagadnień ochrony ppoż., zwalczania drgań i hałasów oraz blokowej budowy i wyposażania siłowni i pomieszczeń okrętowych. Na początku lat osiemdziesiątych prof. E. Skrzymowski w kierowanym przez siebie zakładzie uruchomił zespół technologii prac podwodnych. Prace badawcze dot. technologii podwodnych zaowocowały dwoma dysertacjami doktorskimi pracowników Zakładu, których tematyka dotyczyła ergonomii prac podwodnych oraz projektowania układów ruchowych pojazdów głębinowych. W wyniku prowadzonych prac naukowych prof. E. Skrzymowski wypromował trzech doktorantów z pracowników Zakładu Technologii Okrętów i jednego z Instytutu Morskiego w Gdańsku. Był też inicjatorem pracy doktorskiej i zakończonego przewodu habilitacyjnego z metrologii okrętowej. Profesor był też recenzentem 6 prac doktorskich, w tym 1 z Niemiec, oraz dorobku naukowego 5 kandydatów na docentów i dorobku naukowego doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. Zasługi prof. E. Skrzymowskiego zostały docenione przyznaniem wielu odznaczeń. W 1960 i 1970 Profesor został odznaczony srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”. W 1961 otrzymał złotą odznakę „Gryf Pomorski”, a w latach 1972, 74 i 79 odznaki honorowe SIMP i NOT. W 1972 r za działalność naukową i organizacyjną w Politechnice Szczecińskiej prof. E. Skrzymowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1985 r. Orderem Sztandaru Pracy II klasy. W 1988 r. za zasługi w rekonstrukcji i rozbudowie przemysłu okrętowego, wdrażanie nowych technologii, zorganizowanie Instytutu Okrętowego PS oraz kształcenie kadr został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Szczecina. Odznaczony także 4 października 1996 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ostatnie lata aktywności Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego owocują w działania na rzecz odtworzenia pozycji Szczecina w budownictwie okrętowym i gospodarce morskiej. Była to współpraca z organami zarządzających Stoczni Szczecińskiej Nowa, Stoczni Remontowa Holding w Gdańsku, członkostwo w Radzie Nadzorczej Lubmor Sp. z o.o. w Trzciance, praca w zespole przygotowującym lokalizację gazoportu w Świnoujściu. Profesor utrzymuje stałe kontakty z Wydziałem Techniki Morski i Transportu, a szczególnie z Katedrą Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów, której podwaliny niegdyś tworzył. W podsumowaniu bogatego dorobku zawodowego profesora E. Skrzymowskiego należy podnieść olbrzymie Jego zasługi w utworzeniu ośrodka naukowego na Wybrzeżu Zachodnim o podstawowym znaczeniu nie tylko dla środowiska naukowego, ale i dla gospodarki tego regionu. Bez Jego samozaparcia, determinacji, dalekowzrocznych posunięć nie byłoby Wydziału Techniki Morskiej i Transportu, a i okrętownictwo w Szczecinie miałoby inne oblicze.

 

Prof. Eugeniusz Skrzymowski, 2007.

56
Sukcesy studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych ZUT

2015-06-19 12:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Do najważniejszych osiągnięć w działalności członków SKN zaliczyć można następujące wydarzenia: W dniu 14 kwietnia 2015 roku na XII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych, pt. „Środowisko-Zwierzę-Produkt”, które było organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, poza drugim miejscem SKN Taurus, o którym informowałem wcześniej, studenci Agata Marcinkiewicz i Michał Marcinkiewicz ze Studenckiego Koła Naukowego Ichtiologów i Akwarystów zajęli trzecie miejsce w sesji posterowej, za poster pt. Wybrane parametry ruchliwości plemników ryb z gatunku CHROMOBOTIA MACRACANTHUS (CYPRINIFORMES, COBITIDAE). SKN Ichtiologów i Akwarystów działa na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, przy Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu, opiekunem naukowym koła jest dr inż. Adam Tański. W dniach 14-15 maja 2015 roku na XX Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, studenci - członkowie SKN Fizjologów Żywienia Człowieka: Agata Marcinkiewicz, Anita Storczyk, Robert Moroch i Aleksandra Widak zajęli trzecie miejsce za referat pt. Ocena zasadności stosowania suplementacji witaminą C w kontekście jej zawartości w diecie i wysycenia organizmu. SKN Fizjologów Żywienia Człowieka działa na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, przy Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka, a opiekunem naukowym sekcji fizjologicznej koła jest Pani dr hab. inż. Joanna Sadowska. <span>Na tej samej konferencji, studenci: Nela Bohdanowicz, Natalia Górecka, Angelika Dymer, Natalia Hiszpańska i Joanna Liber ze Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt reprezentowani przez Nelę Bohdanowicz i Joannę Liber zajęli pierwsze miejsce w sekcji referatowej Hodowla Zwierząt, za pracę pt. Analiza ekspresji apolipoproteiny IV (APOA-IV) w nerkach rosnących prosiąt żywionych dietą z różną zawartością fruktanów typu inulinowego. SKN Fizjologii Zwierząt działa na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, przy Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki, a opiekunem naukowym koła jest dr inż. Katarzyna Michałek. </span> W konferencji we Wrocławiu uczestniczyli także członkowie SKN Młodzi Inżynierowie PZITB, które działa na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT. Studenci Agnieszka Nowicka i Krzysztof Wojciechowski zajęli pierwsze miejsce w sekcji Gospodarka Wodna, Ochrona Środowiska, Budownictwo, za referat pt. Wpływ rodzaju cementu i kruszywa drobnoziarnistego na właściwości zapraw. Koło działa przy Katedrze Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych, opiekunem naukowym koła jest Pani dr inż. Teresa Rucińska. Z kolei Pani Joanna Lechowska ze Studenckiego Koła Naukowego Inżynier w tej samej sekcji, tj. Gospodarka Wodna, Ochrona Środowiska, Budownictwo, otrzymała wyróżnienie za referat, pt. Rozwiązania konstrukcyjne bioreaktorów do produkcji celulozy bakteryjnej. Koło działa na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, przy Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, a opiekunami naukowymi koła są: dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. ZUT, oraz dr inż. Marian Kordas. Kolejne wyróżnienie na konferencji we Wrocławiu otrzymali studenci z SKN Ichtiologów i Akwarystów za poster pt. Wybrane parametry ruchliwości plemników ryb z gatunku EPALZEORHYNCHUS BICOLOR( CYPRINIFORMES). To drugi istotny sukces tego koła w tym roku akademickim.  W konferencji brali udział także członkowie nowych kół, m.in., studenci Łukasz Dziedzic, Aneta Łaczmańska ze SKN Analizy Gospodarczej i Innowacji, którzy wygłosili referat pt. „Budowa szybkiej kolejki metropolitalnej w Szczecinie, jako jeden z głównych elementów infrastrukturalnego rozwoju miasta”. Koło działa na Wydziale Ekonomicznym przy Katedrze Ekonomii, a opiekunem naukowym koła jest Pani dr hab. Irena Łącka. Warto także wspomnieć o innych osiągnięciach członków studenckich kół naukowych, na przykład: Zespół olfaktometryczny, który tworzą członkowie SKN Zapachowej Jakości Powietrza aktywnie działający w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT uzyskał – w międzynarodowych badaniach porównawczych Interlaboratory Comparison Olfactometry 2014 – pierwszy w Polsce międzynarodowy certyfikat jakości. Certyfikat potwierdza osiągnięcie wysokiej ogólnej jakości sensorycznej oznaczeń stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej, zgodnej z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 13725:2007 „Jakość Powietrza – Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tylko 22 z 40 zespołów uczestniczących w testach uzyskało pozytywny wynik. Warto dodać, że wśród uczestników były laboratoria z 14 krajów oraz, że zespół olfaktometryczny ZUT jest – jak dotąd – jedynym polskim zespołem, który uczestniczył w międzynarodowych badaniach biegłości. Wziął w nich udział już czterokrotnie (2011, 2012, 2013 i 2014 rok). Dzięki uczestnictwu w tych badaniach, było możliwe m.in. opracowanie innowacyjnej metody kalibracji olfaktometru dynamicznego oraz zgromadzenie bogatego materiału badawczego, który był podstawą wielu wystąpień na różnych konferencji naukowych.  Opiekunami naukowymi SKN Zapachowej Jakości Powietrza są, Pani prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider oraz dr inż. Małgorzata Friedrich. Członkowie Studenckich Kół Naukowych ZUT angażują się także w coraz bardziej ambitne przedsięwzięcia i projekty, przykładem czego są studenci z Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej Akson. Od 28 do 30 maja 2015 roku członkowie Koła w osobach: Łukasz Przeniosło, Przemysław Makiewicz oraz Daniem Matias w ramach projektu GRAF-TECH uczestniczyli w Pierwszej Europejskiej Konferencji Inżynierii Biomedycznej dla Młodych Naukowców (1st European Biomedical Engineering Conference for Young Investigators – Ency15), która odbyła się w Budapeszcie.  Efektem tego pobytu była publikacja dotycząca prac nad mobilnym urządzeniem do pomiaru bioimpedancji, pt. Development of the mobile PoC graphene-based biosensing device using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej Akson działa przy Katedrze Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki na Wydziale Elektrycznym, a opiekunem naukowym koła jest dr inż. Krzysztof Penkala. Innym ważnym przykładem zaangażowania studentów w praktyczną działalność naukową jest SKN Solidus, którego członkowie pracują nad stworzeniem prototypu maszyny do formowania rotacyjnego. Zakończenie projektu planowane jest na koniec sierpnia br. SKN Solidus działa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Instytucie Inżynierii Materiałowej, opiekunem naukowym koła jest Pan dr hab. inż. Zenon Tartakowski, prof. ZUT. Z kolei studenci SKN Quaternion, Pan Jarosław Knapiński, Bartosz Kubsik i Rafał Łentek uczestniczą we wspólnych badaniach wraz z opiekunem koła i ich osiągnięciem jest współautorstwo w trzech artykułach, które już zostały opublikowane w bazie artykułów e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Cornell University w USA. SKN Quaternion działa na Wydziale Informatyki ZUT, przy Zakładzie Układów Cyfrowych i Telekomunikacji, a opiekunem naukowym koła jest dr Galina Cariowa. Na zakończenie pragnę także poinformować o interesującej inicjatywie, Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury, Pani dr hab. inż. M. Kaszyńskiej, prof. ZUT, zorganizowania 1 czerwca 2015 roku, I Sesji Studenckich Kół Naukowych działających na wydziale Budownictwa i Architektury ZUT. Celem Sesji było przedstawienie dotychczasowej działalności oraz zachęcenie studentów do aktywnego członkostwa w kołach naukowych. W tym miejscu zwracam się z apelem do studentów ZUT o wstępowanie w szeregi członków studenckich kół naukowych, a w sytuacji gdyby ze 101 organizacji studenckich działających na ZUT nie było tej, w której chcielibyście się rozwijać naukowo – zachęcam do utworzenia 102. Wszystkie informacje o działalności kół znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUT w Dziale dla Studenta, w zakładce Życie studenckie, Działalność studencka, Niezbędnik Kół i Organizacji Studenckich. Wszystkim członkom i opiekunom kół naukowych ZUT gratuluję dotychczasowych sukcesów, życzę wytrwałości, zadowolenia z prowadzonych badań i pomysłów na rozwiązywanie kolejnych problemów naukowych. 

Na zakończenie przypomnę także o ważnym dla naszej uczelni wydarzeniu dla SKN jakim jest organizacja przez Dział ds. studenckich ZUT, I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2015 roku. Jest to kontynuacja Uczelnianej Sesji SKN ZUT (VII Uczelniana Sesja SKN), która jest organizowana w formule sesji ogólnopolskiej. Rejestracja i nadsyłanie referatów tylko do 31 sierpnia br. 


dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

57
Sukcesy studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych ZUT

2015-06-19 12:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Do najważniejszych osiągnięć w działalności członków SKN zaliczyć można następujące wydarzenia: W dniu 14 kwietnia 2015 roku na XII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych, pt. „Środowisko-Zwierzę-Produkt”, które było organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, poza drugim miejscem SKN Taurus, o którym informowałem wcześniej, studenci Agata Marcinkiewicz i Michał Marcinkiewicz ze Studenckiego Koła Naukowego Ichtiologów i Akwarystów zajęli trzecie miejsce w sesji posterowej, za poster pt. Wybrane parametry ruchliwości plemników ryb z gatunku CHROMOBOTIA MACRACANTHUS (CYPRINIFORMES, COBITIDAE). SKN Ichtiologów i Akwarystów działa na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, przy Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu, opiekunem naukowym koła jest dr inż. Adam Tański. W dniach 14-15 maja 2015 roku na XX Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, studenci - członkowie SKN Fizjologów Żywienia Człowieka: Agata Marcinkiewicz, Anita Storczyk, Robert Moroch i Aleksandra Widak zajęli trzecie miejsce za referat pt. Ocena zasadności stosowania suplementacji witaminą C w kontekście jej zawartości w diecie i wysycenia organizmu. SKN Fizjologów Żywienia Człowieka działa na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, przy Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka, a opiekunem naukowym sekcji fizjologicznej koła jest Pani dr hab. inż. Joanna Sadowska. <span>Na tej samej konferencji, studenci: Nela Bohdanowicz, Natalia Górecka, Angelika Dymer, Natalia Hiszpańska i Joanna Liber ze Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt reprezentowani przez Nelę Bohdanowicz i Joannę Liber zajęli pierwsze miejsce w sekcji referatowej Hodowla Zwierząt, za pracę pt. Analiza ekspresji apolipoproteiny IV (APOA-IV) w nerkach rosnących prosiąt żywionych dietą z różną zawartością fruktanów typu inulinowego. SKN Fizjologii Zwierząt działa na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, przy Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki, a opiekunem naukowym koła jest dr inż. Katarzyna Michałek. </span> W konferencji we Wrocławiu uczestniczyli także członkowie SKN Młodzi Inżynierowie PZITB, które działa na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT. Studenci Agnieszka Nowicka i Krzysztof Wojciechowski zajęli pierwsze miejsce w sekcji Gospodarka Wodna, Ochrona Środowiska, Budownictwo, za referat pt. Wpływ rodzaju cementu i kruszywa drobnoziarnistego na właściwości zapraw. Koło działa przy Katedrze Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych, opiekunem naukowym koła jest Pani dr inż. Teresa Rucińska. Z kolei Pani Joanna Lechowska ze Studenckiego Koła Naukowego Inżynier w tej samej sekcji, tj. Gospodarka Wodna, Ochrona Środowiska, Budownictwo, otrzymała wyróżnienie za referat, pt. Rozwiązania konstrukcyjne bioreaktorów do produkcji celulozy bakteryjnej. Koło działa na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, przy Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, a opiekunami naukowymi koła są: dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. ZUT, oraz dr inż. Marian Kordas. Kolejne wyróżnienie na konferencji we Wrocławiu otrzymali studenci z SKN Ichtiologów i Akwarystów za poster pt. Wybrane parametry ruchliwości plemników ryb z gatunku EPALZEORHYNCHUS BICOLOR( CYPRINIFORMES). To drugi istotny sukces tego koła w tym roku akademickim.  W konferencji brali udział także członkowie nowych kół, m.in., studenci Łukasz Dziedzic, Aneta Łaczmańska ze SKN Analizy Gospodarczej i Innowacji, którzy wygłosili referat pt. „Budowa szybkiej kolejki metropolitalnej w Szczecinie, jako jeden z głównych elementów infrastrukturalnego rozwoju miasta”. Koło działa na Wydziale Ekonomicznym przy Katedrze Ekonomii, a opiekunem naukowym koła jest Pani dr hab. Irena Łącka. Warto także wspomnieć o innych osiągnięciach członków studenckich kół naukowych, na przykład: Zespół olfaktometryczny, który tworzą członkowie SKN Zapachowej Jakości Powietrza aktywnie działający w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT uzyskał – w międzynarodowych badaniach porównawczych Interlaboratory Comparison Olfactometry 2014 – pierwszy w Polsce międzynarodowy certyfikat jakości. Certyfikat potwierdza osiągnięcie wysokiej ogólnej jakości sensorycznej oznaczeń stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej, zgodnej z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 13725:2007 „Jakość Powietrza – Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tylko 22 z 40 zespołów uczestniczących w testach uzyskało pozytywny wynik. Warto dodać, że wśród uczestników były laboratoria z 14 krajów oraz, że zespół olfaktometryczny ZUT jest – jak dotąd – jedynym polskim zespołem, który uczestniczył w międzynarodowych badaniach biegłości. Wziął w nich udział już czterokrotnie (2011, 2012, 2013 i 2014 rok). Dzięki uczestnictwu w tych badaniach, było możliwe m.in. opracowanie innowacyjnej metody kalibracji olfaktometru dynamicznego oraz zgromadzenie bogatego materiału badawczego, który był podstawą wielu wystąpień na różnych konferencji naukowych.  Opiekunami naukowymi SKN Zapachowej Jakości Powietrza są, Pani prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider oraz dr inż. Małgorzata Friedrich. Członkowie Studenckich Kół Naukowych ZUT angażują się także w coraz bardziej ambitne przedsięwzięcia i projekty, przykładem czego są studenci z Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej Akson. Od 28 do 30 maja 2015 roku członkowie Koła w osobach: Łukasz Przeniosło, Przemysław Makiewicz oraz Daniem Matias w ramach projektu GRAF-TECH uczestniczyli w Pierwszej Europejskiej Konferencji Inżynierii Biomedycznej dla Młodych Naukowców (1st European Biomedical Engineering Conference for Young Investigators – Ency15), która odbyła się w Budapeszcie.  Efektem tego pobytu była publikacja dotycząca prac nad mobilnym urządzeniem do pomiaru bioimpedancji, pt. Development of the mobile PoC graphene-based biosensing device using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej Akson działa przy Katedrze Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki na Wydziale Elektrycznym, a opiekunem naukowym koła jest dr inż. Krzysztof Penkala. Innym ważnym przykładem zaangażowania studentów w praktyczną działalność naukową jest SKN Solidus, którego członkowie pracują nad stworzeniem prototypu maszyny do formowania rotacyjnego. Zakończenie projektu planowane jest na koniec sierpnia br. SKN Solidus działa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Instytucie Inżynierii Materiałowej, opiekunem naukowym koła jest Pan dr hab. inż. Zenon Tartakowski, prof. ZUT. Z kolei studenci SKN Quaternion, Pan Jarosław Knapiński, Bartosz Kubsik i Rafał Łentek uczestniczą we wspólnych badaniach wraz z opiekunem koła i ich osiągnięciem jest współautorstwo w trzech artykułach, które już zostały opublikowane w bazie artykułów e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Cornell University w USA. SKN Quaternion działa na Wydziale Informatyki ZUT, przy Zakładzie Układów Cyfrowych i Telekomunikacji, a opiekunem naukowym koła jest dr Galina Cariowa. Na zakończenie pragnę także poinformować o interesującej inicjatywie, Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury, Pani dr hab. inż. M. Kaszyńskiej, prof. ZUT, zorganizowania 1 czerwca 2015 roku, I Sesji Studenckich Kół Naukowych działających na wydziale Budownictwa i Architektury ZUT. Celem Sesji było przedstawienie dotychczasowej działalności oraz zachęcenie studentów do aktywnego członkostwa w kołach naukowych. W tym miejscu zwracam się z apelem do studentów ZUT o wstępowanie w szeregi członków studenckich kół naukowych, a w sytuacji gdyby ze 101 organizacji studenckich działających na ZUT nie było tej, w której chcielibyście się rozwijać naukowo – zachęcam do utworzenia 102. Wszystkie informacje o działalności kół znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUT w Dziale dla Studenta, w zakładce Życie studenckie, Działalność studencka, Niezbędnik Kół i Organizacji Studenckich. Wszystkim członkom i opiekunom kół naukowych ZUT gratuluję dotychczasowych sukcesów, życzę wytrwałości, zadowolenia z prowadzonych badań i pomysłów na rozwiązywanie kolejnych problemów naukowych. 

Na zakończenie przypomnę także o ważnym dla naszej uczelni wydarzeniu dla SKN jakim jest organizacja przez Dział ds. studenckich ZUT, I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2015 roku. Jest to kontynuacja Uczelnianej Sesji SKN ZUT (VII Uczelniana Sesja SKN), która jest organizowana w formule sesji ogólnopolskiej. Rejestracja i nadsyłanie referatów tylko do 31 sierpnia br. 


dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

58
Sukcesy studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych ZUT

2015-06-19 12:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Do najważniejszych osiągnięć w działalności członków SKN zaliczyć można następujące wydarzenia: W dniu 14 kwietnia 2015 roku na XII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych, pt. „Środowisko-Zwierzę-Produkt”, które było organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, poza drugim miejscem SKN Taurus, o którym informowałem wcześniej, studenci Agata Marcinkiewicz i Michał Marcinkiewicz ze Studenckiego Koła Naukowego Ichtiologów i Akwarystów zajęli trzecie miejsce w sesji posterowej, za poster pt. Wybrane parametry ruchliwości plemników ryb z gatunku CHROMOBOTIA MACRACANTHUS (CYPRINIFORMES, COBITIDAE). SKN Ichtiologów i Akwarystów działa na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, przy Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu, opiekunem naukowym koła jest dr inż. Adam Tański. W dniach 14-15 maja 2015 roku na XX Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, studenci - członkowie SKN Fizjologów Żywienia Człowieka: Agata Marcinkiewicz, Anita Storczyk, Robert Moroch i Aleksandra Widak zajęli trzecie miejsce za referat pt. Ocena zasadności stosowania suplementacji witaminą C w kontekście jej zawartości w diecie i wysycenia organizmu. SKN Fizjologów Żywienia Człowieka działa na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, przy Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka, a opiekunem naukowym sekcji fizjologicznej koła jest Pani dr hab. inż. Joanna Sadowska. <span>Na tej samej konferencji, studenci: Nela Bohdanowicz, Natalia Górecka, Angelika Dymer, Natalia Hiszpańska i Joanna Liber ze Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt reprezentowani przez Nelę Bohdanowicz i Joannę Liber zajęli pierwsze miejsce w sekcji referatowej Hodowla Zwierząt, za pracę pt. Analiza ekspresji apolipoproteiny IV (APOA-IV) w nerkach rosnących prosiąt żywionych dietą z różną zawartością fruktanów typu inulinowego. SKN Fizjologii Zwierząt działa na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, przy Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki, a opiekunem naukowym koła jest dr inż. Katarzyna Michałek. </span> W konferencji we Wrocławiu uczestniczyli także członkowie SKN Młodzi Inżynierowie PZITB, które działa na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT. Studenci Agnieszka Nowicka i Krzysztof Wojciechowski zajęli pierwsze miejsce w sekcji Gospodarka Wodna, Ochrona Środowiska, Budownictwo, za referat pt. Wpływ rodzaju cementu i kruszywa drobnoziarnistego na właściwości zapraw. Koło działa przy Katedrze Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych, opiekunem naukowym koła jest Pani dr inż. Teresa Rucińska. Z kolei Pani Joanna Lechowska ze Studenckiego Koła Naukowego Inżynier w tej samej sekcji, tj. Gospodarka Wodna, Ochrona Środowiska, Budownictwo, otrzymała wyróżnienie za referat, pt. Rozwiązania konstrukcyjne bioreaktorów do produkcji celulozy bakteryjnej. Koło działa na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, przy Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, a opiekunami naukowymi koła są: dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. ZUT, oraz dr inż. Marian Kordas. Kolejne wyróżnienie na konferencji we Wrocławiu otrzymali studenci z SKN Ichtiologów i Akwarystów za poster pt. Wybrane parametry ruchliwości plemników ryb z gatunku EPALZEORHYNCHUS BICOLOR( CYPRINIFORMES). To drugi istotny sukces tego koła w tym roku akademickim.  W konferencji brali udział także członkowie nowych kół, m.in., studenci Łukasz Dziedzic, Aneta Łaczmańska ze SKN Analizy Gospodarczej i Innowacji, którzy wygłosili referat pt. „Budowa szybkiej kolejki metropolitalnej w Szczecinie, jako jeden z głównych elementów infrastrukturalnego rozwoju miasta”. Koło działa na Wydziale Ekonomicznym przy Katedrze Ekonomii, a opiekunem naukowym koła jest Pani dr hab. Irena Łącka. Warto także wspomnieć o innych osiągnięciach członków studenckich kół naukowych, na przykład: Zespół olfaktometryczny, który tworzą członkowie SKN Zapachowej Jakości Powietrza aktywnie działający w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT uzyskał – w międzynarodowych badaniach porównawczych Interlaboratory Comparison Olfactometry 2014 – pierwszy w Polsce międzynarodowy certyfikat jakości. Certyfikat potwierdza osiągnięcie wysokiej ogólnej jakości sensorycznej oznaczeń stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej, zgodnej z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 13725:2007 „Jakość Powietrza – Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tylko 22 z 40 zespołów uczestniczących w testach uzyskało pozytywny wynik. Warto dodać, że wśród uczestników były laboratoria z 14 krajów oraz, że zespół olfaktometryczny ZUT jest – jak dotąd – jedynym polskim zespołem, który uczestniczył w międzynarodowych badaniach biegłości. Wziął w nich udział już czterokrotnie (2011, 2012, 2013 i 2014 rok). Dzięki uczestnictwu w tych badaniach, było możliwe m.in. opracowanie innowacyjnej metody kalibracji olfaktometru dynamicznego oraz zgromadzenie bogatego materiału badawczego, który był podstawą wielu wystąpień na różnych konferencji naukowych.  Opiekunami naukowymi SKN Zapachowej Jakości Powietrza są, Pani prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider oraz dr inż. Małgorzata Friedrich. Członkowie Studenckich Kół Naukowych ZUT angażują się także w coraz bardziej ambitne przedsięwzięcia i projekty, przykładem czego są studenci z Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej Akson. Od 28 do 30 maja 2015 roku członkowie Koła w osobach: Łukasz Przeniosło, Przemysław Makiewicz oraz Daniem Matias w ramach projektu GRAF-TECH uczestniczyli w Pierwszej Europejskiej Konferencji Inżynierii Biomedycznej dla Młodych Naukowców (1st European Biomedical Engineering Conference for Young Investigators – Ency15), która odbyła się w Budapeszcie.  Efektem tego pobytu była publikacja dotycząca prac nad mobilnym urządzeniem do pomiaru bioimpedancji, pt. Development of the mobile PoC graphene-based biosensing device using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej Akson działa przy Katedrze Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki na Wydziale Elektrycznym, a opiekunem naukowym koła jest dr inż. Krzysztof Penkala. Innym ważnym przykładem zaangażowania studentów w praktyczną działalność naukową jest SKN Solidus, którego członkowie pracują nad stworzeniem prototypu maszyny do formowania rotacyjnego. Zakończenie projektu planowane jest na koniec sierpnia br. SKN Solidus działa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Instytucie Inżynierii Materiałowej, opiekunem naukowym koła jest Pan dr hab. inż. Zenon Tartakowski, prof. ZUT. Z kolei studenci SKN Quaternion, Pan Jarosław Knapiński, Bartosz Kubsik i Rafał Łentek uczestniczą we wspólnych badaniach wraz z opiekunem koła i ich osiągnięciem jest współautorstwo w trzech artykułach, które już zostały opublikowane w bazie artykułów e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Cornell University w USA. SKN Quaternion działa na Wydziale Informatyki ZUT, przy Zakładzie Układów Cyfrowych i Telekomunikacji, a opiekunem naukowym koła jest dr Galina Cariowa. Na zakończenie pragnę także poinformować o interesującej inicjatywie, Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury, Pani dr hab. inż. M. Kaszyńskiej, prof. ZUT, zorganizowania 1 czerwca 2015 roku, I Sesji Studenckich Kół Naukowych działających na wydziale Budownictwa i Architektury ZUT. Celem Sesji było przedstawienie dotychczasowej działalności oraz zachęcenie studentów do aktywnego członkostwa w kołach naukowych. W tym miejscu zwracam się z apelem do studentów ZUT o wstępowanie w szeregi członków studenckich kół naukowych, a w sytuacji gdyby ze 101 organizacji studenckich działających na ZUT nie było tej, w której chcielibyście się rozwijać naukowo – zachęcam do utworzenia 102. Wszystkie informacje o działalności kół znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUT w Dziale dla Studenta, w zakładce Życie studenckie, Działalność studencka, Niezbędnik Kół i Organizacji Studenckich. Wszystkim członkom i opiekunom kół naukowych ZUT gratuluję dotychczasowych sukcesów, życzę wytrwałości, zadowolenia z prowadzonych badań i pomysłów na rozwiązywanie kolejnych problemów naukowych. 

Na zakończenie przypomnę także o ważnym dla naszej uczelni wydarzeniu dla SKN jakim jest organizacja przez Dział ds. studenckich ZUT, I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2015 roku. Jest to kontynuacja Uczelnianej Sesji SKN ZUT (VII Uczelniana Sesja SKN), która jest organizowana w formule sesji ogólnopolskiej. Rejestracja i nadsyłanie referatów tylko do 31 sierpnia br. 


dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

59
Sukcesy studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych ZUT

2015-06-19 12:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Do najważniejszych osiągnięć w działalności członków SKN zaliczyć można następujące wydarzenia: W dniu 14 kwietnia 2015 roku na XII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych, pt. „Środowisko-Zwierzę-Produkt”, które było organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, poza drugim miejscem SKN Taurus, o którym informowałem wcześniej, studenci Agata Marcinkiewicz i Michał Marcinkiewicz ze Studenckiego Koła Naukowego Ichtiologów i Akwarystów zajęli trzecie miejsce w sesji posterowej, za poster pt. Wybrane parametry ruchliwości plemników ryb z gatunku CHROMOBOTIA MACRACANTHUS (CYPRINIFORMES, COBITIDAE). SKN Ichtiologów i Akwarystów działa na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, przy Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu, opiekunem naukowym koła jest dr inż. Adam Tański. W dniach 14-15 maja 2015 roku na XX Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, studenci - członkowie SKN Fizjologów Żywienia Człowieka: Agata Marcinkiewicz, Anita Storczyk, Robert Moroch i Aleksandra Widak zajęli trzecie miejsce za referat pt. Ocena zasadności stosowania suplementacji witaminą C w kontekście jej zawartości w diecie i wysycenia organizmu. SKN Fizjologów Żywienia Człowieka działa na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, przy Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka, a opiekunem naukowym sekcji fizjologicznej koła jest Pani dr hab. inż. Joanna Sadowska. <span>Na tej samej konferencji, studenci: Nela Bohdanowicz, Natalia Górecka, Angelika Dymer, Natalia Hiszpańska i Joanna Liber ze Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt reprezentowani przez Nelę Bohdanowicz i Joannę Liber zajęli pierwsze miejsce w sekcji referatowej Hodowla Zwierząt, za pracę pt. Analiza ekspresji apolipoproteiny IV (APOA-IV) w nerkach rosnących prosiąt żywionych dietą z różną zawartością fruktanów typu inulinowego. SKN Fizjologii Zwierząt działa na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, przy Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki, a opiekunem naukowym koła jest dr inż. Katarzyna Michałek. </span> W konferencji we Wrocławiu uczestniczyli także członkowie SKN Młodzi Inżynierowie PZITB, które działa na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT. Studenci Agnieszka Nowicka i Krzysztof Wojciechowski zajęli pierwsze miejsce w sekcji Gospodarka Wodna, Ochrona Środowiska, Budownictwo, za referat pt. Wpływ rodzaju cementu i kruszywa drobnoziarnistego na właściwości zapraw. Koło działa przy Katedrze Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych, opiekunem naukowym koła jest Pani dr inż. Teresa Rucińska. Z kolei Pani Joanna Lechowska ze Studenckiego Koła Naukowego Inżynier w tej samej sekcji, tj. Gospodarka Wodna, Ochrona Środowiska, Budownictwo, otrzymała wyróżnienie za referat, pt. Rozwiązania konstrukcyjne bioreaktorów do produkcji celulozy bakteryjnej. Koło działa na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, przy Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, a opiekunami naukowymi koła są: dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. ZUT, oraz dr inż. Marian Kordas. Kolejne wyróżnienie na konferencji we Wrocławiu otrzymali studenci z SKN Ichtiologów i Akwarystów za poster pt. Wybrane parametry ruchliwości plemników ryb z gatunku EPALZEORHYNCHUS BICOLOR( CYPRINIFORMES). To drugi istotny sukces tego koła w tym roku akademickim.  W konferencji brali udział także członkowie nowych kół, m.in., studenci Łukasz Dziedzic, Aneta Łaczmańska ze SKN Analizy Gospodarczej i Innowacji, którzy wygłosili referat pt. „Budowa szybkiej kolejki metropolitalnej w Szczecinie, jako jeden z głównych elementów infrastrukturalnego rozwoju miasta”. Koło działa na Wydziale Ekonomicznym przy Katedrze Ekonomii, a opiekunem naukowym koła jest Pani dr hab. Irena Łącka. Warto także wspomnieć o innych osiągnięciach członków studenckich kół naukowych, na przykład: Zespół olfaktometryczny, który tworzą członkowie SKN Zapachowej Jakości Powietrza aktywnie działający w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT uzyskał – w międzynarodowych badaniach porównawczych Interlaboratory Comparison Olfactometry 2014 – pierwszy w Polsce międzynarodowy certyfikat jakości. Certyfikat potwierdza osiągnięcie wysokiej ogólnej jakości sensorycznej oznaczeń stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej, zgodnej z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 13725:2007 „Jakość Powietrza – Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tylko 22 z 40 zespołów uczestniczących w testach uzyskało pozytywny wynik. Warto dodać, że wśród uczestników były laboratoria z 14 krajów oraz, że zespół olfaktometryczny ZUT jest – jak dotąd – jedynym polskim zespołem, który uczestniczył w międzynarodowych badaniach biegłości. Wziął w nich udział już czterokrotnie (2011, 2012, 2013 i 2014 rok). Dzięki uczestnictwu w tych badaniach, było możliwe m.in. opracowanie innowacyjnej metody kalibracji olfaktometru dynamicznego oraz zgromadzenie bogatego materiału badawczego, który był podstawą wielu wystąpień na różnych konferencji naukowych.  Opiekunami naukowymi SKN Zapachowej Jakości Powietrza są, Pani prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider oraz dr inż. Małgorzata Friedrich. Członkowie Studenckich Kół Naukowych ZUT angażują się także w coraz bardziej ambitne przedsięwzięcia i projekty, przykładem czego są studenci z Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej Akson. Od 28 do 30 maja 2015 roku członkowie Koła w osobach: Łukasz Przeniosło, Przemysław Makiewicz oraz Daniem Matias w ramach projektu GRAF-TECH uczestniczyli w Pierwszej Europejskiej Konferencji Inżynierii Biomedycznej dla Młodych Naukowców (1st European Biomedical Engineering Conference for Young Investigators – Ency15), która odbyła się w Budapeszcie.  Efektem tego pobytu była publikacja dotycząca prac nad mobilnym urządzeniem do pomiaru bioimpedancji, pt. Development of the mobile PoC graphene-based biosensing device using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej Akson działa przy Katedrze Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki na Wydziale Elektrycznym, a opiekunem naukowym koła jest dr inż. Krzysztof Penkala. Innym ważnym przykładem zaangażowania studentów w praktyczną działalność naukową jest SKN Solidus, którego członkowie pracują nad stworzeniem prototypu maszyny do formowania rotacyjnego. Zakończenie projektu planowane jest na koniec sierpnia br. SKN Solidus działa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Instytucie Inżynierii Materiałowej, opiekunem naukowym koła jest Pan dr hab. inż. Zenon Tartakowski, prof. ZUT. Z kolei studenci SKN Quaternion, Pan Jarosław Knapiński, Bartosz Kubsik i Rafał Łentek uczestniczą we wspólnych badaniach wraz z opiekunem koła i ich osiągnięciem jest współautorstwo w trzech artykułach, które już zostały opublikowane w bazie artykułów e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Cornell University w USA. SKN Quaternion działa na Wydziale Informatyki ZUT, przy Zakładzie Układów Cyfrowych i Telekomunikacji, a opiekunem naukowym koła jest dr Galina Cariowa. Na zakończenie pragnę także poinformować o interesującej inicjatywie, Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury, Pani dr hab. inż. M. Kaszyńskiej, prof. ZUT, zorganizowania 1 czerwca 2015 roku, I Sesji Studenckich Kół Naukowych działających na wydziale Budownictwa i Architektury ZUT. Celem Sesji było przedstawienie dotychczasowej działalności oraz zachęcenie studentów do aktywnego członkostwa w kołach naukowych. W tym miejscu zwracam się z apelem do studentów ZUT o wstępowanie w szeregi członków studenckich kół naukowych, a w sytuacji gdyby ze 101 organizacji studenckich działających na ZUT nie było tej, w której chcielibyście się rozwijać naukowo – zachęcam do utworzenia 102. Wszystkie informacje o działalności kół znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUT w Dziale dla Studenta, w zakładce Życie studenckie, Działalność studencka, Niezbędnik Kół i Organizacji Studenckich. Wszystkim członkom i opiekunom kół naukowych ZUT gratuluję dotychczasowych sukcesów, życzę wytrwałości, zadowolenia z prowadzonych badań i pomysłów na rozwiązywanie kolejnych problemów naukowych. 

Na zakończenie przypomnę także o ważnym dla naszej uczelni wydarzeniu dla SKN jakim jest organizacja przez Dział ds. studenckich ZUT, I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2015 roku. Jest to kontynuacja Uczelnianej Sesji SKN ZUT (VII Uczelniana Sesja SKN), która jest organizowana w formule sesji ogólnopolskiej. Rejestracja i nadsyłanie referatów tylko do 31 sierpnia br. 


dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

60
Informacja o rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

2015-06-19 11:20 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

61
Nowi profesorowie w ZUT

2015-06-19 10:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tytuł profesora otrzymali:
 • prof. dr hab. Krystyna Cybulska z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
 • oraz prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Serdecznie gratulujemy! Więcej: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,815,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html
62
Nowi profesorowie w ZUT

2015-06-19 10:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Tytuł profesora otrzymali:
 • prof. dr hab. Krystyna Cybulska z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
 • oraz prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Serdecznie gratulujemy! Więcej: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,815,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html
63
Nowi profesorowie w ZUT

2015-06-19 10:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Tytuł profesora otrzymali:
 • prof. dr hab. Krystyna Cybulska z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
 • oraz prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Serdecznie gratulujemy! Więcej: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,815,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html
64
Nowi profesorowie w ZUT

2015-06-19 10:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Tytuł profesora otrzymali:
 • prof. dr hab. Krystyna Cybulska z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
 • oraz prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Serdecznie gratulujemy! Więcej: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,815,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html
65
Terminarz sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2014/2015

2015-06-19 09:49 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Terminarz letniej sesji egzaminacyjnej ...
66
Terminy zaliczenia praktyki zawodowej - zapisy

2015-06-19 09:47 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Terminy zaliczenia praktyki zawodowej - zapisy Opiekun Praktyk kierunku Ekonomia oraz kierunku Zarządzanie (dr Anna Sworowska) informuje o możliwości zapisu na JEDEN z możliwych terminów zaliczenia praktyki zawodowej, które odbędzie się w dniach:    - 23.06.2015 w godz. 13.00-16.00 w sali nr 9(Ż) - tylko dla osób, które zakończyły już proces praktykowania lub złożyły wniosek o zaliczenie innej formy aktywności,    - 11.09.2015 w godz. 10-16 w sali nr 9(Ż),    - 12.09.2015 w godz. 10-16 w sali nr 9(Ż),    - 14.09.2015 w godz. 10-16 w sali nr 9(Ż). Zapisów można dokonać wpisując swoje dane w odpowiednim wierszu pod adresem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kjbYkCXZCt_SoT7CbjXrsMulskRpy48XBqwac_GI5fQ/edit#gid=2110064115 Podane godziny są godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Umowy o realizację praktyki zawodowej Opiekun Praktyk kierunku Ekonomia oraz kierunku Zarządzanie (dr Anna Sworowska) informuje o możliwości odbioru umów o realizację praktyki zawodowej w dniach:    - 19.06.2015 (piątek) w godz. 11.00-13.30 w sali nr 219(J)    - 20.06.2015 (sobota) w godz. 11.00-13.30 w sali nr 219(J)    - 24.06.2015 (środa) w godz. 11.00-13.30 w sali nr 219(J)  Pozdrawiam Ania Sworowska
67
Lista przyznanych stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego

2015-06-18 15:09 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

zobacz dokument
68
Lista przyznanych stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego

2015-06-18 15:09 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

zobacz dokument
69
18.06.2015 r. Prezydent RP wręczył nominację profesorską prof. dr hab. inż. Krystynie Cybulskiej

2015-06-18 14:55 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

70
Innowacyjna metoda hodowli ryb pod kierunkiem dr hab. inż. Jacka Sadowskiego, prof. nadzw. ZUT

2015-06-18 11:45 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

71
Praktyki - komunikat

2015-06-18 11:43 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dr inż. Leszek Drobiazgiewicz jest do dyspozycji w sprawach praktyk w czasie sesji letniej od 22.06. do 2.07. we wtorki, środy i czwartki w godz. 10 -13,  pok. 24 WI1

72
Konkursu Galileo Masters 2015 – webinarium 

2015-06-18 08:41 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Blue Dot Solutions sp. z o.o. zaprasza na webinarium, podczas którego zainteresowani będą mieli ostatnią szansę zadać pytania organizatorom konkursu. Odbędzie się ono 21 czerwca o godzinie 19:00. Aby wziąć w nim udział wymagane jest zgłoszenie na stronie Evenea. W trakcie internetowych warsztatów firma udzieli pomocy oraz wskazówek, a także odpowie na pytania organizacyjne, techniczne[...] Czytaj dalej
73
Konkursu Galileo Masters 2015 – webinarium 

2015-06-18 08:41 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Blue Dot Solutions sp. z o.o. zaprasza na webinarium, podczas którego zainteresowani będą mieli ostatnią szansę zadać pytania organizatorom konkursu. Odbędzie się ono 21 czerwca o godzinie 19:00. Aby wziąć w nim udział wymagane jest zgłoszenie na stronie Evenea. W trakcie internetowych warsztatów firma udzieli pomocy oraz wskazówek, a także odpowie na pytania organizacyjne, techniczne[...] Czytaj dalej
74
Konkursu Galileo Masters 2015 – webinarium 

2015-06-18 08:41 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Blue Dot Solutions sp. z o.o. zaprasza na webinarium, podczas którego zainteresowani będą mieli ostatnią szansę zadać pytania organizatorom konkursu. Odbędzie się ono 21 czerwca o godzinie 19:00. Aby wziąć w nim udział wymagane jest zgłoszenie na stronie Evenea. W trakcie internetowych warsztatów firma udzieli pomocy oraz wskazówek, a także odpowie na pytania organizacyjne, techniczne[...] Czytaj dalej
75
Wystawa fotografii Danuty Piotrowskiej „Norwegian Crime Story” 

2015-06-18 08:34 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Okręg Szczeciński Związku Polskich Artystów Fotografików zapraszają na wystawę fotografii  Danuty Piotrowskiej „Norwegian Crime Story”. Wernisaż wystawy odbędzie się 29 czerwca 2015 r. o godz. 18:00 w Galerii Okręgu Szczecińskiego ZPAF na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie ul. 26 Kwietnia 10. Danuta Piotrowska urodziła się i[...] Czytaj dalej
76
Wystawa fotografii Danuty Piotrowskiej „Norwegian Crime Story” 

2015-06-18 08:34 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Okręg Szczeciński Związku Polskich Artystów Fotografików zapraszają na wystawę fotografii  Danuty Piotrowskiej „Norwegian Crime Story”. Wernisaż wystawy odbędzie się 29 czerwca 2015 r. o godz. 18:00 w Galerii Okręgu Szczecińskiego ZPAF na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie ul. 26 Kwietnia 10. Danuta Piotrowska urodziła się i[...] Czytaj dalej
77
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

78
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

79
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

80
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

81
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

82
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

83
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

84
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

85
17.06.2015 r. Prezydent RP wręczył nominację profesorską prof. dr hab. inż. Dorocie Jadczak

2015-06-17 23:09 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

86
Szkolenie w RCIiTT - „Podstawy własności intelektualnej w biznesie polskim i europejskim”

2015-06-17 14:50 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

87
UWAGA STUDENCI KIERUNKÓW: Mikrobiologia stosowana i Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Dyżur Pani Prodziekan dr hab. inż. Małgorzaty Sobczak z 19.06.2015 zostaje przeniesiony na godz. 8.00 do 9.00.

2015-06-17 14:22 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

88
Kolejna nominacja profesorska w ZUT

2015-06-17 13:48 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniu dzisiejszym  podczas uroczystości w Belwederze prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 37 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych była prof. dr hab. Dorota Jadczak z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje! http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,813,37-nauczycieli-akademickich-odebralo-z-rak-prezydenta-nominacje-profesorskie.html
89
Kolejna nominacja profesorska w ZUT

2015-06-17 13:48 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu dzisiejszym  podczas uroczystości w Belwederze prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 37 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych była prof. dr hab. Dorota Jadczak z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje! http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,813,37-nauczycieli-akademickich-odebralo-z-rak-prezydenta-nominacje-profesorskie.html
90
Kolejna nominacja profesorska w ZUT

2015-06-17 13:48 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniu dzisiejszym  podczas uroczystości w Belwederze prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 37 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych była prof. dr hab. Dorota Jadczak z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje! http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,813,37-nauczycieli-akademickich-odebralo-z-rak-prezydenta-nominacje-profesorskie.html
91
Zaliczenia Samsung LABO

2015-06-17 13:01 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Ostatnie dni były dość wymagające dla uczestników kursu Samsung LABO. W dniach 10-11.06.2015 odbyły się zaliczenia z części technologicznej kursu, natomiast we wtorek 16.06.2015 poszczególne grupy prezentowały swoje projekty na zaliczenie części biznesowej. Trudność zaliczenia części biznesowej polegała na przedstawieniu najistotniejszych elementów biznesowych w przeciągu 3 minut, a następnie w kolejnych 3 minutach odpowiedzi na pytania komisji. W części technologicznej poszczególne grupy miały więcej czasu i głównie skupiały się na prezentowaniu swoich projektów od strony   użytych technologii. O efektach w postaci wyróżnień studenci dowiedzą się w piątek 19.06.2015 o godz. 10.00 podczas uroczystej gali wręczenia certyfikatów kursu. Poziom zaprojektowanych aplikacji jak i zaprezentowane elementy biznesowe pozwalają stwierdzić, iż niedługo ponownie usłyszymy o tych projektach ale jako doskonale działające i zarabiające na siebie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na uroczystość wręczenia certyfikatów, a przede wszystkim na prezentację projektów studentów. Uchylając rąbka  tajemnicy studenci naszego Wydziału będą bardzo widoczni podczas wręczania specjalnych wyróżnień. Do zobaczenia w piątek 19.06.2015 o godz. 10.00 w budynku RCIiTT przy ul. Jagielońskiej 20.

Fotoreportaż

92
Open3d - współpraca

2015-06-17 07:29 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Jeden z naszych pierwszych i bardzo uzdolnionych absolwentów kierunku informatyka – Krzysztof Kobus – pragnie nawiązać współpracę w bardzo interesującym obszarze zastosowań informatyki.

Czyni to w przekonaniu, że właśnie na swojej byłej uczelni znajdzie najbardziej utalentowanych informatyków.

Open3D

93
Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”

2015-06-16 15:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

94
Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”

2015-06-16 15:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

95
Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”

2015-06-16 15:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

96
Oferty Stażu (bezpłatnie) na stanowisko pracownik kancelaryjny

2015-06-16 10:26 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Oferty Stażu (bezpłatnie) na stanowisko pracownik kancelaryjny Kontakt: Eureka Finanse Sp. z o.o. Aleja Bohaterów Warszawy 21B 70-372 Szczecin tel. +48 91 812 78 89 fax +48 91 434 42 04 http://www.eurekafinanse.pl/
97
Termin wyboru tematów prac dyplomowych dla studentów S1 (6 semestr)

2015-06-15 15:14 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego w sprawie zasad procesu dyplomowania na Wydziale Elektrycznym student ma obowiązek wybrać temat pracy dyplomowej na trzy tygodnie przed zakończeniem semestru poprzedzającego semestr dyplomowy (tj. do dnia 19 czerwca br.). Temat wybiera w uzgodnieniu z nauczycielem, który zgłosił temat. Student ma wybrany temat pracy dyplomowej w chwili[...] Czytaj dalej
98
Termin wyboru tematów prac dyplomowych dla studentów S1 (6 semestr)

2015-06-15 15:14 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego w sprawie zasad procesu dyplomowania na Wydziale Elektrycznym student ma obowiązek wybrać temat pracy dyplomowej na trzy tygodnie przed zakończeniem semestru poprzedzającego semestr dyplomowy (tj. do dnia 19 czerwca br.). Temat wybiera w uzgodnieniu z nauczycielem, który zgłosił temat. Student ma wybrany temat pracy dyplomowej w chwili[...] Czytaj dalej
99
Termin wyboru tematów prac dyplomowych dla studentów S1 (6 semestr)

2015-06-15 15:14 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego w sprawie zasad procesu dyplomowania na Wydziale Elektrycznym student ma obowiązek wybrać temat pracy dyplomowej na trzy tygodnie przed zakończeniem semestru poprzedzającego semestr dyplomowy (tj. do dnia 19 czerwca br.). Temat wybiera w uzgodnieniu z nauczycielem, który zgłosił temat. Student ma wybrany temat pracy dyplomowej w chwili[...] Czytaj dalej
100
Zarządzenia Kanclerza ZUT w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży zbędnego sprzętu rolniczego

2015-06-15 14:33 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

101
Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”

2015-06-15 13:09 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 15 czerwca 2015 r. w godzinach 10:00 do 13:00, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10, można było obserwować Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”, podczas których zaprezentowane były projekty studentów 3. roku kierunku Automatyka i Robotyka WE. Wśród prac można było zobaczyć pojazdy, sterowniki, mechaniczną rybę, rozwiązania samobalansujące i inne[...] Czytaj dalej
102
Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”

2015-06-15 13:09 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

W dniu 15 czerwca 2015 r. w godzinach 10:00 do 13:00, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10, można było obserwować Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”, podczas których zaprezentowane były projekty studentów 3. roku kierunku Automatyka i Robotyka WE. Wśród prac można było zobaczyć pojazdy, sterowniki, mechaniczną rybę, rozwiązania samobalansujące i inne[...] Czytaj dalej
103
Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”

2015-06-15 13:09 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

W dniu 15 czerwca 2015 r. w godzinach 10:00 do 13:00, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10, można było obserwować Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”, podczas których zaprezentowane były projekty studentów 3. roku kierunku Automatyka i Robotyka WE. Wśród prac można było zobaczyć pojazdy, sterowniki, mechaniczną rybę, rozwiązania samobalansujące i inne[...] Czytaj dalej
104
Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”

2015-06-15 13:09 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W dniu 15 czerwca 2015 r. w godzinach 10:00 do 13:00, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10, można było obserwować Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”, podczas których zaprezentowane były projekty studentów 3. roku kierunku Automatyka i Robotyka WE. Wśród prac można było zobaczyć pojazdy, sterowniki, mechaniczną rybę, rozwiązania samobalansujące i inne[...] Czytaj dalej
105
Nabór wniosków - program BIOSTRATEG

2015-06-15 10:48 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Do 24 lipca br. trwa nabór wniosków do drugiej edycji programu strategicznego NCBR „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTARTEG. Program obejmuje 5 strategicznych obszarów problemowych: 1) bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; 2) racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczegółowym uwzględnieniem gospodarki wodnej; 3) przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; 4) ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 5) leśnictwo i przemysł drzewny WAŻNE: Ostateczny termin przekazania wniosku do Działu Nauki to 2 tygodnie przed planowanym terminem złożenia wniosku w NCBR (Zarządzenie 3 Rektora ZUT z 3.01.2015 r. )
106
23.06.2015 r. - Dziekanat WTMiT nieczynny

2015-06-15 09:21 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Informujemy, iż w związku z Uroczystością Jubileuszu 90- lecia Urodzin Prof. Eugeniusza Skrzymowskiego dnia 23 czerwca 2015 r. (wtorek) Dziekanat WTMiT będzie nieczynny. ...
107
Automatyka i robotyka po raz kolejny w dziesiątce najpopularniejszych kierunków studiów?

2015-06-12 13:24 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W 2014 roku automatyka i robotyka po raz drugi znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych kierunków studiów. Bardzo prawdopodobne, że tegoroczni maturzyści umocnią ten wynik. –Przedsiębiorcy coraz częściej, w celu usprawniania procesów produkcyjnych, sięgają po automatyzację, a rola automatyków we współczesnym świecie zyskuje na znaczeniu. W wielu organizacjach mają oni szansę stać się „prawą[...] Czytaj dalej
108
Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie

2015-06-12 13:13 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

W dniu 17.06.2015 r. (środa) o godz. 15:00 w sali A209 (ul. Sikorskiego 37) odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia trzeciego stopnia w dyscyplinach Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika. Program spotkania: Informacje na temat studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Informacja o warunkach i trybie rekrutacji na studia doktoranckie Pytania i odpowiedzi Rozmowy[...] Czytaj dalej
109
Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie

2015-06-12 13:13 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 17.06.2015 r. (środa) o godz. 15:00 w sali A209 (ul. Sikorskiego 37) odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia trzeciego stopnia w dyscyplinach Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika. Program spotkania: Informacje na temat studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Informacja o warunkach i trybie rekrutacji na studia doktoranckie Pytania i odpowiedzi Rozmowy[...] Czytaj dalej
110
Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie

2015-06-12 13:13 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

W dniu 17.06.2015 r. (środa) o godz. 15:00 w sali A209 (ul. Sikorskiego 37) odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia trzeciego stopnia w dyscyplinach Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika. Program spotkania: Informacje na temat studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Informacja o warunkach i trybie rekrutacji na studia doktoranckie Pytania i odpowiedzi Rozmowy[...] Czytaj dalej
111
23 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza mgr inż. Kingi Śnieg

2015-06-12 13:13 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

112
23 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza mgr inż. Kingi Śnieg

2015-06-12 13:13 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

113
22 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska mgr inż. Magdaleny Szpindy

2015-06-12 13:12 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

114
22 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska mgr inż. Magdaleny Szpindy

2015-06-12 13:12 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

115
UWAGA!! UCI ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła

2015-06-12 12:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła.

Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Przykład listu próbującego wyłudzić hasła:

116
UWAGA!! UCI ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła

2015-06-12 12:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła.

Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Przykład listu próbującego wyłudzić hasła:

117
UWAGA!! UCI ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła

2015-06-12 12:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła.

Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Przykład listu próbującego wyłudzić hasła:

118
ZAPRASZAMY NA WYKŁAD: "JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE - CZY TO SIĘ POLSCE OPŁACA?"

2015-06-12 11:46 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

119
ZAPRASZAMY NA WYKŁAD: "JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE - CZY TO SIĘ POLSCE OPŁACA?"

2015-06-12 11:46 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

120
ZAPRASZAMY NA WYKŁAD: "JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE - CZY TO SIĘ POLSCE OPŁACA?"

2015-06-12 11:46 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

121
ZAPRASZAMY NA WYKŁAD: "JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE - CZY TO SIĘ POLSCE OPŁACA?"

2015-06-12 11:46 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

122
Reprezentant Wydziału Informatyki po raz kolejny w Top 500 Innovators

2015-06-12 10:13 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Tomasz Hyla

Dr inż. Tomasz Hyla, adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania, zakwalifikował się do kolejnej edycji rządowego programu Top 500 Innovators i 27 lipca wyjeżdża do Cambridge. Dr Tomasz Hyla prowadzi badania w zakresie kryptografii i zabezpieczeń systemów informatycznych

Top 500 Innovators to 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe dotychczas zrealizowane na najlepszych uczelniach świata na podstawie rankingów uczelni o zasięgu światowym. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities).

O miejsce w czwartej edycji rządowego programu konkurowało 319 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. Po ocenie formalnej odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w których oceniano aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego. Ostatecznie wyłoniono 180 finalistów ostatniej edycji „Top 500 Innovators”, z czego 44 proc. stanowią kobiety.

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-uczestnikow-czwartej-edycji-programu-top-500-innvators.html

123
Warsztaty Studenckie „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”

2015-06-12 09:46 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

W dniu 15 czerwca 2015 r. w godzinach 10:00 do 13:00, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10, odbędą się Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”, podczas których zaprezentowane będą projekty studentów 3. roku kierunku Automatyka i Robotyka WE. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Zapewnienie większej liczby absolwentów kierunku Automatyka[...] Czytaj dalej
124
Warsztaty Studenckie „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”

2015-06-12 09:46 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 15 czerwca 2015 r. w godzinach 10:00 do 13:00, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10, odbędą się Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”, podczas których zaprezentowane będą projekty studentów 3. roku kierunku Automatyka i Robotyka WE. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Zapewnienie większej liczby absolwentów kierunku Automatyka[...] Czytaj dalej
125
II kongres młodych ludzi nauki - wizja, nauka, postęp.

2015-06-11 20:57 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

126
Technical Day firmy Tespol na Wydziale Informatyki

2015-06-11 13:40 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Zapraszamy studentów i pracowników na prezentację i warsztaty z użyciem sprzętu najnowszej generacji umożliwiającego pomiary w obszarze technologii bezprzewodowych (m.in. analizatora widma Tektronix RSA306 9kHz - 6.2 GHz) przygotowane przez firmę Tespol, która jest przedstawicielem producentów sprzętu pomiarowego.

Spotkania odbędą  się 15 czerwca 2015 roku o godz. 10:00 i o godz. 12:00 w sali 10 w budynku Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej 52.

Tespol Sp. z o.o. jest firmą polską, będącą autoryzowanym przedstawicielstwem czołowych producentów aparatury kontrolno – pomiarowej oraz systemów radiokomunikacyjnych. Zapewniamy kompleksową ofertę produktów oraz usług w zakresie najnowocześniejszych technologii i systemów pomiarowych, łączności oraz nadajników RTV następujących producentów, z którymi związani jesteśmy wieloletnimi umowami serwisowymi i dystrybutorskimi: Tektronix, Rohde&Schwarz, Fluke, Keithley, Spectracom, Sonel, ABI.

127
Technical Day firmy Tespol na Wydziale Informatyki

2015-06-11 13:40 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Zapraszamy studentów i pracowników na prezentację i warsztaty z użyciem sprzętu najnowszej generacji umożliwiającego pomiary w obszarze technologii bezprzewodowych (m.in. analizatora widma Tektronix RSA306 9kHz - 6.2 GHz) przygotowane przez firmę Tespol, która jest przedstawicielem producentów sprzętu pomiarowego.

Spotkania odbędą  się 15 czerwca 2015 roku o godz. 10:00 i o godz. 12:00 w sali 10 w budynku Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej 52.

Tespol Sp. z o.o. jest firmą polską, będącą autoryzowanym przedstawicielstwem czołowych producentów aparatury kontrolno – pomiarowej oraz systemów radiokomunikacyjnych. Zapewniamy kompleksową ofertę produktów oraz usług w zakresie najnowocześniejszych technologii i systemów pomiarowych, łączności oraz nadajników RTV następujących producentów, z którymi związani jesteśmy wieloletnimi umowami serwisowymi i dystrybutorskimi: Tektronix, Rohde&Schwarz, Fluke, Keithley, Spectracom, Sonel, ABI.

128
Technical Day firmy Tespol na Wydziale Informatyki

2015-06-11 13:40 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Zapraszamy studentów i pracowników na prezentację i warsztaty z użyciem sprzętu najnowszej generacji umożliwiającego pomiary w obszarze technologii bezprzewodowych (m.in. analizatora widma Tektronix RSA306 9kHz - 6.2 GHz) przygotowane przez firmę Tespol, która jest przedstawicielem producentów sprzętu pomiarowego.

Spotkania odbędą  się 15 czerwca 2015 roku o godz. 10:00 i o godz. 12:00 w sali 10 w budynku Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej 52.

Tespol Sp. z o.o. jest firmą polską, będącą autoryzowanym przedstawicielstwem czołowych producentów aparatury kontrolno – pomiarowej oraz systemów radiokomunikacyjnych. Zapewniamy kompleksową ofertę produktów oraz usług w zakresie najnowocześniejszych technologii i systemów pomiarowych, łączności oraz nadajników RTV następujących producentów, z którymi związani jesteśmy wieloletnimi umowami serwisowymi i dystrybutorskimi: Tektronix, Rohde&Schwarz, Fluke, Keithley, Spectracom, Sonel, ABI.

129
Dyżur administratora dla studiów niestacjonarnych

2015-06-11 13:03 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Dnia 20.06. br. (zamiast 13.06) w godzinach 10.00 -13.00, w pokoju 304 WI1 dyżur pełnił będzie administrator sieci.

130
Plan sesji egzaminacyjnej lata 2014/15

2015-06-11 11:18 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Plan sesji egzaminacyjnej lata 2014/15 dostępny pod adresem:
www.wi.zut.edu.pl/plan-zajec/sesja-egzaminacyjna

131
DNI OTWARTE W SZCZECIŃSKICH FIRMACH

2015-06-11 10:27 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Biuro Karier wraz z firmą LSJ HR Group w ramach programu „Młodzi na start” zaprasza studentów na wizyty w firmach – dni otwarte. Jest to wielka atrakcja, gdyż nie często można obserwować procesy produkcyjne czy logistyczne w firmach, nie będąc ich pracownikami. 17.06.2015 r. – środa, godz. 11.00 - dzień otwarty w firmie AMMERAAL BELTECH, ul. Kniewska 2. Jest to jeden ze światowych liderów w produkcji taśm i łańcuchów, wykorzystywanych w niemal wszystkich branżach przemysłowych. Koncern działa w 34 krajach świata. W Szczecinie zakład produkcyjny funkcjonuje w dzielnicy Dąbie. Firma zatrudnia wysokiej jakości specjalistów z dziedziny logistyki, inżynierskiej, produkcyjnej, a także pracowników magazynowych i bezpośrednio produkcyjnych. Studenci kierunków związanych z logistyką szczególnie mile widziani. 22.06.2015 r. – poniedziałek - dzień otwarty w NETTO Sp. z o. o. w centrum logistycznym w Motańcu. Netto Sp. z o. o. to część międzynarodowego koncernu Dansk Supermarked, właścicieli sieci Netto, Bilka, Fontex. Propozycja dla studentów logistyki, transportu i kierunków ekonomicznych. 24.06.2015 r. – środa, godz. 11.00 – wizyta w  BIC ELECTRIC Sp. z o. o. - Firma świadczy usługi montażu elektrycznego i mechanicznego zarówno on site jak i offshore. Zatrudnia wykwalifikowanych inżynierów i techników w branży elektrycznej. Na jej działalność składają się: instalacje przemysłowe i automatyka, montaż elektryczny i mechaniczny linii produkcyjnych, systemów logistycznych i urządzeń na miejscu u klienta (on site), usługi elektryczne na platformach wiertnicznych (offshore). Firma działa na terenie całej Europy od Skandynawii po Rosję, wykonując najwyższej jakości prace montażowe. Oferta w szczególności dla studentów kierunków elektrycznych. 25.06.2015 r. – czwartek, godz. 11.00 – wejście na produkcję w  LM WIND POWER BLADES Poland Sp. z o. o. LM Wind Power jest wiodącym na świecie dostawcą komponentów i usług dla przemysłu turbin wiatrowych. Zakład produkcyjny znajduje się w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Firma zatrudnia utalentowanych inżynierów, pracowników administracyjnych oraz bezpośrednio produkcyjnych. Zapraszamy studentów kierunków elektrycznych, mechanicznych, logistycznych i finansowych.  Chęć udziału w dniach otwartych prosimy zgłaszać mailowo na adres knc@lsj.pl lub telefonicznie (może być również sms) pod numerem telefonu 509 834 203.  Należy się spieszyć liczba miejsc ograniczona. Dojazdy do Motańca i Goleniowa będą zorganizowane – bezpłatny bus.
132
DNI OTWARTE W SZCZECIŃSKICH FIRMACH

2015-06-11 10:27 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Biuro Karier wraz z firmą LSJ HR Group w ramach programu „Młodzi na start” zaprasza studentów na wizyty w firmach – dni otwarte. Jest to wielka atrakcja, gdyż nie często można obserwować procesy produkcyjne czy logistyczne w firmach, nie będąc ich pracownikami. 17.06.2015 r. – środa, godz. 11.00 - dzień otwarty w firmie AMMERAAL BELTECH, ul. Kniewska 2. Jest to jeden ze światowych liderów w produkcji taśm i łańcuchów, wykorzystywanych w niemal wszystkich branżach przemysłowych. Koncern działa w 34 krajach świata. W Szczecinie zakład produkcyjny funkcjonuje w dzielnicy Dąbie. Firma zatrudnia wysokiej jakości specjalistów z dziedziny logistyki, inżynierskiej, produkcyjnej, a także pracowników magazynowych i bezpośrednio produkcyjnych. Studenci kierunków związanych z logistyką szczególnie mile widziani. 22.06.2015 r. – poniedziałek - dzień otwarty w NETTO Sp. z o. o. w centrum logistycznym w Motańcu. Netto Sp. z o. o. to część międzynarodowego koncernu Dansk Supermarked, właścicieli sieci Netto, Bilka, Fontex. Propozycja dla studentów logistyki, transportu i kierunków ekonomicznych. 24.06.2015 r. – środa, godz. 11.00 – wizyta w  BIC ELECTRIC Sp. z o. o. - Firma świadczy usługi montażu elektrycznego i mechanicznego zarówno on site jak i offshore. Zatrudnia wykwalifikowanych inżynierów i techników w branży elektrycznej. Na jej działalność składają się: instalacje przemysłowe i automatyka, montaż elektryczny i mechaniczny linii produkcyjnych, systemów logistycznych i urządzeń na miejscu u klienta (on site), usługi elektryczne na platformach wiertnicznych (offshore). Firma działa na terenie całej Europy od Skandynawii po Rosję, wykonując najwyższej jakości prace montażowe. Oferta w szczególności dla studentów kierunków elektrycznych. 25.06.2015 r. – czwartek, godz. 11.00 – wejście na produkcję w  LM WIND POWER BLADES Poland Sp. z o. o. LM Wind Power jest wiodącym na świecie dostawcą komponentów i usług dla przemysłu turbin wiatrowych. Zakład produkcyjny znajduje się w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Firma zatrudnia utalentowanych inżynierów, pracowników administracyjnych oraz bezpośrednio produkcyjnych. Zapraszamy studentów kierunków elektrycznych, mechanicznych, logistycznych i finansowych.  Chęć udziału w dniach otwartych prosimy zgłaszać mailowo na adres knc@lsj.pl lub telefonicznie (może być również sms) pod numerem telefonu 509 834 203.  Należy się spieszyć liczba miejsc ograniczona. Dojazdy do Motańca i Goleniowa będą zorganizowane – bezpłatny bus.
133
UWAGA STUDENCI KIERUNKÓW: Mikrobiologia stosowana i Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Dyżur Pani Prodziekan dr hab. inż. Małgorzaty Sobczak z 12.06.2015 zostaje przeniesiony na ponedziałek (15.06.2015) od godz. 10.00 do 12.00.

2015-06-10 15:32 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

134
Zaproszenie na szkolenie z zakresu programu Voxler "Wizualizacja danych wolumetrycznych i jej wykorzystanie w prezentacjach złożonych struktur danych. 19.06.2015 w Krakowie

2015-06-10 15:25 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

135
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład profesora Jean-Marc LOBACCARO

2015-06-10 14:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

136
"Godzina spokoju" premierowo w Teatrze Współczesnym

2015-06-10 12:26 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Już niedługo premiera spektaklu „Godzina spokoju”. Serdecznie zapraszam do rezerwowania biletów na terminy popremierowe – pula miejsc w rzędach 5, 6, 7 (w zależności od terminu). Rezerwacja tylko tutaj: 512 216 471 i lukasz@wspolczesny.szczecin.pl

Godzina spokoju (Duża Scena)

21, 26, 27, 28 czerwca 2015 godz. 19.00

Bilety: I strefa: 33 zł (normalne) 26 zł (ulgowe) 22 zł (studenckie)  II strefa: 26 zł (normalne) 21 zł (ulgowe, studenckie)  Rezerwacje: 512 216 471 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl  Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji).
Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468  (Bank Pekao SA) Komedia Floriana Zellera – współczesnego francuskiego autora. Godzina spokoju to wszystko, czego oczekuje Michel. 3600 sekund absolutnej ciszy, żeby posłuchać płyty, którą po długich staraniach udało mu się zdobyć. Tymczasem świat wali mu się na głowę. Koniecznie chcą z nim rozmawiać: żona, syn, kochanka, przyjaciel, a nawet sąsiad, osaczając go niewygodnymi sprawami. Czy wymarzona godzina zamieni się w prawdziwy koszmar?
137
EKONOMIA N1 - zapisy elektroniczne do Jednostek Wydziału Ekonomicznego- ZAPISY

2015-06-10 11:41 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniach 13-14.06.2015 r. dla studentów obecnego I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

kierunek Ekonomia 

odbędą się zapisy na seminarium,

w których będą realizowane seminaria i prace dyplomowe.

Studenci dokonują wyboru Jednostki.

Kierownik Jednostki WEkon wyznacza nauczyciela prowadzącego seminarium

i opiekunów prac dyplomowych.

Z uwagi na liczbę studentów na I roku jest możliwe utworzenie tylko jednej grupy seminaryjnej

N1 E  II rok

Kolejność grupy seminaryjnej

Liczba miejsc w grupie seminaryjnej

min-max

Jednostka WEkon/Kierownik

gr.1 

13-26

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości 

Prof. dr hab. Czesław Sułkowski

gr. 2

13-26

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska 

dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT

gr. 3

13-26p

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

Prof. dr hab. Michał Świtłyk

gr. 4

13-26

Katedra Analizy Systemowej i Finansów  

Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

gr. 5

13-26

Katedra Ekonomii 

dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT

gr. 6

13-26

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Prof. dr hab. Jan Zawadzki

gr. 7

13-26

Katedra Marketingu 

Prof. dr hab. Leonid Worobjow

gr. 8

13-26

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

Seminarium  – metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, lub w inny sposób oraz jak biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą. Seminarium pozwala nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd. Najczęściej forma zajęć w postaci seminarium polega na  dyskutowaniu nad konkretnymi problemami badawczymi, konkretnymi zagadnieniami teoretycznymi i wybranymi, już opublikowanymi pracami badawczymi. Przy wyborze seminarium student powinien kierować się swoimi zainteresowaniami, tematyką badań prowadzonych przez Jednostki, specjalnością. Zasady i kryteria zaliczeń: 1.      Student ma obowiązek uzyskać zaliczenie z Seminarium I, II, na zasadach określonych w regulaminie studiów ZUT w Szczecinie, karcie przedmiotu (sylabusie) i w terminie przewidzianym w zarządzeniu Rektora o organizacji roku akademickiego. 2.      Po osiągnięciu efektów kształcenia student otrzymuje ocenę oraz punkty ECTS. 3.      Dla każdego Seminarium I, II, określono zakładane efekty kształcenia, w tym w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, liczbę godzin dydaktycznych, szacunkowy nakład pracy studenta oraz liczbę punktów ECTS. Przez nakład pracy rozumie się sumę godzin zajęć realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela oraz szacunkową liczbę godzin pracy własnej studenta niezbędnych do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. 4.      Przed dokonaniem wyboru studenci są zobowiązani zapoznać się z sylabusami wybieranych przedmiotów, w których zawarte są: forma/-y zajęć, liczba godzin dydaktycznych, forma/-y zaliczenia, sposoby i kryteria oceny efektów kształcenia oraz punkty ECTS. Sylabusy są dostępne na stronie wydziałowej www.ekonomia.zut.edu.pl kierując się kolejno: Aktualności Kształcenie Programy kształcenia wg KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacji) Ekonomia I stopnia (N1) Zasady zapisów elektronicznych na seminaria 1.      Zapisy do grup seminaryjnych odbywają w dziekanacie. 2.      Student zapisuje się do Jednostki WEkon. 3.      Dziekanat przygotowuje listy i przekazuje Dziekanowi w celu podjęcia decyzji o uruchomieniu wybranej przez studentów grupy seminaryjnej. 4.      Liczba studentów w grupie seminaryjnej nie może być mniejsza niż 13 osób i nie większa niż 26 osób. 5.      Grupy seminaryjne, na które zapisze się zbyt mała liczba studentów nie zostają uruchomione lub zostają połączone z inną grupą seminaryjną. 6.      Studenci, którzy nie dokonają zapisów, zostaną decyzją Dziekana przydzieleni w ramach wolnych limitów miejsc na zajęcia z Seminarium do grupy, która zostanie uruchomiona. 7.      Ostateczne wyniki wyborów, wraz z informacjami dotyczącą uruchomienia grupy seminaryjnej zostają podane do wiadomości poszczególnym Jednostkom Wydziału i Studentom, w tym w formie publikacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Wydziału. 8.      Kierownik Jednostki na podstawie list studentów zapisanych do grupy seminaryjnej w danej Jednostce dokona przydziału Studentów do opiekunów prac dyplomowych. 9.      Wykaz opiekunów prac dyplomowych zostanie podany do Dziekanatu i podany do wiadomości studentów.

>>> ZAPISY <<<

138
TURYSTYKA i REKREACJA S1 - zapisy elektroniczne do Jednostek Wydziału Ekonomicznego - ZAPISY

2015-06-10 11:39 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniach 15-16.06.2015 r. dla studentów obecnego I roku studiów stacjonarnych I stopnia

kierunek Turystyka i rekreacja 

odbędą się zapisy elektroniczne do Jednostek Wydziału Ekonomicznego,

w których będą realizowane seminaria i prace dyplomowe.

Studenci dokonują wyboru Jednostki. Po dokonanych wyborach, tj. po utworzeniu się grup seminaryjnych, Kierownicy Jednostek WEkon wyznaczają nauczycieli prowadzących seminarium i opiekunów prac dyplomowych.

Logowanie odbędzie się przez Internet na stronie naszego Wydziału www.ekonomia.zut.edu.pl w dziale dla Studenta na podstawie wpisania loginu (numeru albumu) i hasła (PESEL)

S1 TiR  II rok

Kolejność grupy seminaryjnej<o:p></o:p>

Liczba miejsc w grupie seminaryjnej

min-max

Jednostka WEkon/Kierownik

gr.1

13-26

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości 

Prof. dr hab. Czesław Sułkowski

gr. 2

13-26

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska 

dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT

gr. 3

13-26

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

Prof. dr hab. Michał Świtłyk

gr. 4

13-26

Katedra Analizy Systemowej i Finansów  

Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

gr. 5

13-26

Katedra Ekonomii 

dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT

gr. 6

13-26

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

Prof. dr hab. Jan Zawadzki

gr. 7

13-26

Katedra Marketingu 

Prof. dr hab. Leonid Worobjow

gr. 8

13-26

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

Seminarium  – metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, lub w inny sposób oraz jak biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą. Seminarium pozwala nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd. Najczęściej forma zajęć w postaci seminarium polega na  dyskutowaniu nad konkretnymi problemami badawczymi, konkretnymi zagadnieniami teoretycznymi i wybranymi, już opublikowanymi pracami badawczymi. Przy wyborze seminarium student powinien kierować się swoimi zainteresowaniami, tematyką badań prowadzonych przez Jednostki, specjalnością. Zasady i kryteria zaliczeń: 1.      Student ma obowiązek uzyskać zaliczenie z Seminarium I, II, na zasadach określonych w regulaminie studiów ZUT w Szczecinie, karcie przedmiotu (sylabusie) i w terminie przewidzianym w zarządzeniu Rektora o organizacji roku akademickiego. 2.      Po osiągnięciu efektów kształcenia student otrzymuje ocenę oraz punkty ECTS. 3.      Dla każdego Seminarium I, II, określono zakładane efekty kształcenia, w tym w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, liczbę godzin dydaktycznych, szacunkowy nakład pracy studenta oraz liczbę punktów ECTS. Przez nakład pracy rozumie się sumę godzin zajęć realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela oraz szacunkową liczbę godzin pracy własnej studenta niezbędnych do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. 4.      Przed dokonaniem wyboru studenci są zobowiązani zapoznać się z sylabusami wybieranych przedmiotów, w których zawarte są: forma/-y zajęć, liczba godzin dydaktycznych, forma/-y zaliczenia, sposoby i kryteria oceny efektów kształcenia oraz punkty ECTS. Wszystkie sylabusy są dostępne na stronie wydziałowej www.ekonomia.zut.edu.pl kierując się kolejno: Aktualności Kształcenie Programy kształcenia wg KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacji) Turystyka i rekreacja I stopnia (S1) Zasady zapisów elektronicznych na seminaria 1.      Zapisy do grup seminaryjnych odbywają się elektronicznie. 2.      Student zapisuje się elektronicznie do Jednostki WEkon korzystając z własnego loginu i hasła. 3.      Po przeprowadzeniu zapisów elektronicznych administrator przesyła wyniki wyborów do dziekanatu. 4.      Dziekanat przygotowuje listy i przekazuje Dziekanowi w celu podjęcia decyzji o uruchomieniu wybranych przez studentów grup seminaryjnych. 5.      Liczba studentów w grupie seminaryjnej nie może być mniejsza niż 13 osób i nie większa niż 26 osób. 6.      Grupy seminaryjne, na które zapisze się zbyt mała liczba studentów nie zostają uruchomione lub zostają połączone z inną grupą seminaryjną. 7.      Studenci, którzy nie dokonają zapisów elektronicznych, zostaną decyzją Dziekana przydzieleni w ramach wolnych limitów miejsc na zajęcia z Seminarium do grup, które zostały uruchomione. 8.      Ostateczne wyniki wyborów, wraz z informacjami dotyczącymi uruchomienia grup seminaryjnych zostają podane do wiadomości poszczególnym Jednostkom Wydziału i Studentom, w tym w formie publikacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Wydziału. 9.      Kierownik Jednostki na podstawie list studentów zapisanych do grup seminaryjnych w danej Jednostce dokona przydziału Studentów do opiekunów prac dyplomowych. 10.  Wykaz opiekunów prac dyplomowych zostanie podany do Dziekanatu i podany do wiadomości studentów.

>>> ZAPISY <<<

139
ZARZĄDZANIE S1 - zapisy elektroniczne do Jednostek Wydziału Ekonomicznego - ZAPISY

2015-06-10 11:38 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniach 15-16.06.2015 r. dla studentów obecnego I roku studiów stacjonarnych I stopnia

kierunek Zarządzanie 

odbędą się zapisy elektroniczne do Jednostek Wydziału Ekonomicznego,

w których będą realizowane seminaria i prace dyplomowe.

Studenci dokonują wyboru Jednostki. Po dokonanych wyborach, tj. po utworzeniu się grup seminaryjnych, Kierownicy Jednostek WEkon wyznaczają nauczycieli prowadzących seminarium i opiekunów prac dyplomowych.

Logowanie odbędzie się przez Internet na stronie naszego Wydziału www.ekonomia.zut.edu.pl w dziale dla Studenta na podstawie wpisania loginu (numeru albumu) i hasła (PESEL)

S1 Z  II rok

Kolejność grupy seminaryjnej

Liczba miejsc w grupie seminaryjnej

min-max

Jednostka WEkon/Kierownik<o:p></o:p>

gr.1 

13-26

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości 

Prof. dr hab. Czesław Sułkowski

gr. 2<

13-26

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska 

dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT

gr. 3

13-26

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami  

Prof. dr hab. Michał Świtłyk

gr. 4

13-26

Katedra Analizy Systemowej i Finansów  

Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

gr. 5

13-26

Katedra Ekonomii 

dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT

gr. 6

13-26

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Prof. dr hab. Jan Zawadzki

gr. 7

13-26

Katedra Marketingu 

Prof. dr hab. Leonid Worobjow

gr. 8

13-26

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

Seminarium  – metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, lub w inny sposób oraz jak biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą. Seminarium pozwala nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd. Najczęściej forma zajęć w postaci seminarium polega na  dyskutowaniu nad konkretnymi problemami badawczymi, konkretnymi zagadnieniami teoretycznymi i wybranymi, już opublikowanymi pracami badawczymi. Przy wyborze seminarium student powinien kierować się swoimi zainteresowaniami, tematyką badań prowadzonych przez Jednostki, specjalnością. Zasady i kryteria zaliczeń: 1.      Student ma obowiązek uzyskać zaliczenie z Seminarium I, II, na zasadach określonych w regulaminie studiów ZUT w Szczecinie, karcie przedmiotu (sylabusie) i w terminie przewidzianym w zarządzeniu Rektora o organizacji roku akademickiego. 2.      Po osiągnięciu efektów kształcenia student otrzymuje ocenę oraz punkty ECTS. 3.      Dla każdego Seminarium I, II, określono zakładane efekty kształcenia, w tym w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, liczbę godzin dydaktycznych, szacunkowy nakład pracy studenta oraz liczbę punktów ECTS. Przez nakład pracy rozumie się sumę godzin zajęć realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela oraz szacunkową liczbę godzin pracy własnej studenta niezbędnych do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. 4.      Przed dokonaniem wyboru studenci są zobowiązani zapoznać się z sylabusami wybieranych przedmiotów, w których zawarte są: forma/-y zajęć, liczba godzin dydaktycznych, forma/-y zaliczenia, sposoby i kryteria oceny efektów kształcenia oraz punkty ECTS. Wszystkie sylabusy są dostępne na stronie wydziałowej www.ekonomia.zut.edu.pl kierując się kolejno: Aktualności Kształcenie Programy kształcenia wg KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacji) Zarządzanie I stopnia (S1) Zasady zapisów elektronicznych na seminaria 1.      Zapisy do grup seminaryjnych odbywają się elektronicznie. 2.      Student zapisuje się elektronicznie do Jednostki WEkon korzystając z własnego loginu i hasła. 3.      Po przeprowadzeniu zapisów elektronicznych administrator przesyła wyniki wyborów do dziekanatu. 4.      Dziekanat przygotowuje listy i przekazuje Dziekanowi w celu podjęcia decyzji o uruchomieniu wybranych przez studentów grup seminaryjnych. 5.      Liczba studentów w grupie seminaryjnej nie może być mniejsza niż 13 osób i nie większa niż 26 osób. 6.      Grupy seminaryjne, na które zapisze się zbyt mała liczba studentów nie zostają uruchomione lub zostają połączone z inną grupą seminaryjną. 7.      Studenci, którzy nie dokonają zapisów elektronicznych, zostaną decyzją Dziekana przydzieleni w ramach wolnych limitów miejsc na zajęcia z Seminarium do grup, które zostały uruchomione. 8.      Ostateczne wyniki wyborów, wraz z informacjami dotyczącymi uruchomienia grup seminaryjnych zostają podane do wiadomości poszczególnym Jednostkom Wydziału i Studentom, w tym w formie publikacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Wydziału. 9.      Kierownik Jednostki na podstawie list studentów zapisanych do grup seminaryjnych w danej Jednostce dokona przydziału Studentów do opiekunów prac dyplomowych. 10.  Wykaz opiekunów prac dyplomowych zostanie podany do Dziekanatu i podany do wiadomości studentów. 

>>> ZAPISY <<<

140
EKONOMIA S1 - zapisy elektroniczne do Jednostek Wydziału Ekonomicznego - ZAPISY

2015-06-10 11:08 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniach 15-16.06.2015 r. dla studentów obecnego I roku studiów stacjonarnych I stopnia

kierunek Ekonomia 

odbędą się zapisy elektroniczne do Jednostek Wydziału Ekonomicznego,

w których będą realizowane seminaria i prace dyplomowe.

Studenci dokonują wyboru Jednostki. Po dokonanych wyborach, tj. po utworzeniu się grup seminaryjnych, Kierownicy Jednostek WEkon wyznaczają nauczycieli prowadzących seminarium i opiekunów prac dyplomowych.

Logowanie odbędzie się przez Internet na stronie naszego Wydziału www.ekonomia.zut.edu.pl w dziale dla Studenta na podstawie wpisania loginu (numeru albumu) i hasła (PESEL)

S1 E  II rok

Kolejność grupy seminaryjnej

Liczba miejsc w grupie seminaryjnej

min-max

Jednostka WEkon/Kierownik

gr.1 

13-26

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości

Prof. dr hab. Czesław Sułkowski

gr. 2

13-26

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska 

dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT

gr. 3

13-26

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami  

Prof. dr hab. Michał Świtłyk

gr. 4

13-26

Katedra Analizy Systemowej i Finansów  

Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

gr. 5

13-26

Katedra Ekonomii :p>

dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT

gr. 6

13-26

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

Prof. dr hab. Jan Zawadzki

gr. 7

13-26

Katedra Marketingu o:p>

Prof. dr hab. Leonid Worobjow

gr. 8

13-26

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

Seminarium  – metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, lub w inny sposób oraz jak biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą. Seminarium pozwala nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd. Najczęściej forma zajęć w postaci seminarium polega na  dyskutowaniu nad konkretnymi problemami badawczymi, konkretnymi zagadnieniami teoretycznymi i wybranymi, już opublikowanymi pracami badawczymi. Przy wyborze seminarium student powinien kierować się swoimi zainteresowaniami, tematyką badań prowadzonych przez Jednostki, specjalnością.    Zasady i kryteria zaliczeń: 1.      Student ma obowiązek uzyskać zaliczenie z Seminarium I, II, na zasadach określonych w regulaminie studiów ZUT w Szczecinie, karcie przedmiotu (sylabusie) i w terminie przewidzianym w zarządzeniu Rektora o organizacji roku akademickiego. 2.      Po osiągnięciu efektów kształcenia student otrzymuje ocenę oraz punkty ECTS. 3.      Dla każdego Seminarium I, II, określono zakładane efekty kształcenia, w tym w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, liczbę godzin dydaktycznych, szacunkowy nakład pracy studenta oraz liczbę punktów ECTS. Przez nakład pracy rozumie się sumę godzin zajęć realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela oraz szacunkową liczbę godzin pracy własnej studenta niezbędnych do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. 4.      Przed dokonaniem wyboru studenci są zobowiązani zapoznać się z sylabusami wybieranych przedmiotów, w których zawarte są: forma/-y zajęć, liczba godzin dydaktycznych, forma/-y zaliczenia, sposoby i kryteria oceny efektów kształcenia oraz punkty ECTS. Wszystkie sylabusy są dostępne na stronie wydziałowej www.ekonomia.zut.edu.pl kierując się kolejno: Aktualności Kształcenie Programy kształcenia wg KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacji) Ekonomia I stopnia (S1) Zasady zapisów elektronicznych na seminaria 1.      Zapisy do grup seminaryjnych odbywają się elektronicznie. 2.      Student zapisuje się elektronicznie do Jednostki WEkon korzystając z własnego loginu i hasła. 3.      Po przeprowadzeniu zapisów elektronicznych administrator przesyła wyniki wyborów do dziekanatu. 4.      Dziekanat przygotowuje listy i przekazuje Dziekanowi w celu podjęcia decyzji o uruchomieniu wybranych przez studentów grup seminaryjnych. 5.      Liczba studentów w grupie seminaryjnej nie może być mniejsza niż 13 osób i nie większa niż 26 osób. 6.      Grupy seminaryjne, na które zapisze się zbyt mała liczba studentów nie zostają uruchomione lub zostają połączone z inną grupą seminaryjną. 7.      Studenci, którzy nie dokonają zapisów elektronicznych, zostaną decyzją Dziekana przydzieleni w ramach wolnych limitów miejsc na zajęcia z Seminarium do grup, które zostały uruchomione. 8.      Ostateczne wyniki wyborów, wraz z informacjami dotyczącymi uruchomienia grup seminaryjnych zostają podane do wiadomości poszczególnym Jednostkom Wydziału i Studentom, w tym w formie publikacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Wydziału. 9.      Kierownik Jednostki na podstawie list studentów zapisanych do grup seminaryjnych w danej Jednostce dokona przydziału Studentów do opiekunów prac dyplomowych. 10.  Wykaz opiekunów prac dyplomowych zostanie podany do Dziekanatu i podany do wiadomości studentów.

>>> ZAPISY <<<

141
22 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska mgr inż. Ilony Wrońskiej

2015-06-10 11:04 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

142
19 maja 2015 r. o godz. 11.30 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia mgr. inż. Mariusza Wasilewskiego

2015-06-10 11:01 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

143
Wykład dla studentów kierunków zamawianych w dniu 16.06.2015 r.

2015-06-10 10:52 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

144
Komunikat nr 18 Dziekana Wydziału Informatyki ZUT z dnia 9 czerwca 2015 r.

2015-06-10 09:23 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Komunikat nr 18
Dziekana Wydziału Informatyki ZUT
z dnia 9 czerwca 2015 r.

W czwartek 11 czerwca br. w sali 303 WI1 o godzinie 14.15 odbędzie się finał krajowych eliminacji do Mistrzostw Świata w posługiwaniu się pakietem MS Office.

Na finał zaprasza się wskazanych, najlepszych uczestników eliminacji:

 • Kuba Borkowski (WI)
 • Jacek Wolny (WI)
 • Paweł Sobolewski (SCI).

Odpowiedzialnym za przebieg finału na Wydziale Informatyki jest mgr inż. Michał Zabłocki.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński

145
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich

2015-06-10 09:06 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje. http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,811,uroczystosc-wreczenia-nominacji-profesow.html
146
dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły

2015-06-10 07:18 - WIZUT - Zmiany w planie

Z powodu choroby zajęcia z dr inż. Agnieszką Olejnik-Krugły w dniach 9-10.06.2015 nie odbędą się. Termin odrobienia ustalony zostanie na najbliższym spotkaniu.

147
Harmonogramy sesji egzaminacyjnej

2015-06-09 14:58 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W dziale dla studenta umieszczono harmonogramy sesji egzaminacyjnej http://wekon.zut.edu.pl/strona-studentow/sesja-egzaminacyjna-letnia-i-jesienna-20142015.html
148
Harmonogramy sesji egzaminacyjnej

2015-06-09 14:58 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dziale dla studenta umieszczono harmonogramy sesji egzaminacyjnej http://wekon.zut.edu.pl/strona-studentow/sesja-egzaminacyjna-letnia-i-jesienna-20142015.html
149
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ NA ZUT W SZCZECINIE

2015-06-09 12:57 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

150
Teatr Kwadrat w czerwcu w Szczecinie

2015-06-09 12:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Najzabawniejsze, światowe przeboje sceniczne, zawsze w pełnej scenografii i z wieloobsadową plejadą gwiazd to możliwość uczestniczenia w prestiżowej wersji, jednego z największych farsowych hitów na świecie Okno na parlament”
30.06 o godzinie 17:00 i 20:00 w Hali Opery w Szczecinie.

Na co dzień śmiejemy się z polityków, a przecież to tylko ludzie, którzy popełniają takie same błędy jak my i w gruncie rzeczy niczym się od nas nie różnią. Z tą drobną różnicą, że to na nich skupione są oczy całego kraju. A żeby dźwigać taką odpowiedzialność na swoich barkach potrzebują asystenta. Na przykład takiego Mysiaka, który musi po nich posprzątać, żeby żadne brudy nie wyszły na jaw. To przedstawienie o każdym z nas, o ukrywaniu swoich drobnych kłamstw, czyli przysłowiowego "trupa w szafie" (obecnego na scenie!). Piętrzące się przez to, niesprzyjające okoliczności mogłyby prowadzić do katastrofy. Ale patrząc na to wszystko z boku jest zbyt śmiesznie, aby na samym końcu mogło zakończyć się to tragicznie. Obsada: Wacław Wilski – Piotr Gąsowski (gościnnie)
Sebastian Mysiak – Jacek Łuczak
Izabela Mazurek– Anna Cieślak Krystyna Wilska – Lucyna Malec
Czesława – Ewa Ziętek
Ryszard Mazurek –Michał Lewandowski
Ciało – Andrzej Andrzejewski
Kierownik – Andrzej Grabarczyk
Kelner – Marek Siudym
Pokojówka – Aldona Jankowska

Ceny biletów: 70zł, 95zł i 140 zł.

151
Juwenaliowy Turniej Tenisa dla pracowników ZUT

2015-06-09 11:39 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uczelniane święto sportu i rekreacji organizowane przez KU AZS i Studium Wychowania Fizycznego pod nazwą „Doba Sportu” zgromadziło przy ul. Tenisowej dużą rzesze studentów. Dzień ten był okazją do zorganizowania turnieju tenisa dla pracowników naszej Uczelni. Optymalna temperatura i bezwietrzna pogoda sprzyjała zawodnikom w zmaganiach turniejowych. Rywalizacja była zacięta, szczególnie mecz finałowy, w którym o zwycięstwie zadecydowały dwa punkty. Zwyciężył ubiegłoroczny triumfator Zbigniew Pawlak (SWFiS) pokonując Wiesława Pasewicza  (Studium Matematyki). Trzecie miejsce zajęła Joanna Banaś (WI). Pani Joanna startuje w tej imprezie od samego początku. Grając razem z mężczyznami zawsze plasuje się w pierwszej trójce tenisistów. Brawo Pani Joanno! Oprócz wymienionych w zawodach udział wzięli: Henryk Maćkowiak (WIMiM), Zbigniew Mytkowski (SWFiS), Krzysztof Potyrała (SPNJO), Marcin Gutkowski (Ośrodek w Ostoi). Zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki przygotowane przez Biuro Promocji. Prezes KU AZS Danuta Maciejewska wręczyła zawodnikom okolicznościowe koszulki. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie turnieju był Józef Lemke (SWFiS).

152
Program praktyk studenckich w administracji rządowej

2015-06-09 08:50 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Drodzy Studenci, od połowy maja działa Program praktyk studenckich. O inauguracji Programu informowała minister Lena Kolarska-Bobińskiej  w liście z 8 maja 2015 r. (dokument w załączeniu). Program praktyk studenckich w administracji rządowej jest szansą dla studentów na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w interesujących i zróżnicowanych uwarunkowaniach administracji publicznej. Ponad 1 500 urzędów administracji rządowej oraz[...] Czytaj dalej
153
Pracownicy ZUT w programie TOP 500 innovators

2015-06-08 15:04 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Będą zdobywać unikalne umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z przemysłem i komercjalizacji badań naukowych. Staże odbędą się na uniwersytetach Stanford i Cambridge.  Do uczestnictwa zakwalifikowali się mgr Hubert Dyba i mgr Katarzyna Kwaśny z Regionalnego Centrum Innowacji  i Transferu Technologii, dr Remigiusz Panicz z Wydziału Nauk o Żywności  i Rybactwa, mgr inż. Szymon Kugler z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz dr Tomasz Hyla z Wydziału Informatyki. 

Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce, którego budżet sięga 35 mln zł. Top 500 Innovators to 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe dotychczas zrealizowane na najlepszych uczelniach świata na podstawie  rankingów uczelni o zasięgu światowym. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World 
Universities).
Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach uczestnicy programu uczą się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu obserwują także pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital. 
źródło:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-uczestnikow-czwartej-edycji-programu-top-500-innvators.html
154
Naukowcy nagrodzeni

2015-06-08 14:54 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Gratuluję Wam tego sukcesu. Jesteście jednym z największych atutów naszego miasta. Mam nadzieję, że dalej będziecie poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania właśnie w Szczecinie -  powiedział Piotr Krzystek prezydent Szczecina. W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 13 prac, w tym w poszczególnych kategoriach: prace magisterskie i dyplomowe – 6; prace doktorskie – 7; prace naukowe - brak zgłoszonych prac. Przewodniczącym Kapituły został wybrany prof. Artur Bejger Prorektor ds. Nauki Akademii Morskiej w Szczecinie. Kapituła zakwalifikowała jednomyślnie do nominacji wszystkie  prace i zarekomendowała Prezydentowi Miasta Szczecina 2 Nagrody i 2 Wyróżnienia. 1. Laureat Nagrody Prezydenta Miasta za najlepszą pracę magisterską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2014 rok Panmgr inż. Paweł Sikora – praca magisterska pt. „Wpływ nanosfer krzemionki na wybrane właściwości zapraw cementowych”. Promotorka pracy Pani dr hab. inż. prof. ZUT Elżbieta Horszczaruk; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu. 2.  Wyróżniony w konkursie Nagroda Prezydenta Miasta za najlepszą pracę magisterką ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2014 rok Pan mgr inż. Dariusz Pulikowski – praca magisterska pt.„Opracowanie projektu konstrukcyjnego i badania symulacyjne układu wykonawczego o kinematyce kończyny górnej sterowanego egzoszkieletem w układzie master-slave”. Promotor pracy Pan dr hab. inż. prof. ZUT Mirosław Pajor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Układów Mechatronicznych. 3. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2014 rok Pani dr inż. Kamila Zając – praca doktorska pt.„Otrzymywanie i badania modyfikowanego TiO₂do fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń wody”. Promotor pracy Pan prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Technologii Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. 4. Wyróżniona w konkursie Nagroda Prezydenta Miasta za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2014 rok Pani dr inż. Kamila Mocek – praca doktorska pt.„Ocena zmian zawartości wielopierścieniowych weglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności w zależności od warunków przechowywania i rodzaju opakowań”. Promotor Pan dr hab. inż. Artur Ciemniak; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Katedra Toksykologii. Konkurs jest organizowany od 2008 roku. Pula na nagrody wynosi corocznie 20.000,00 złotych z budżetu Miasta. Zgłoszenia do konkursu wpływają za pośrednictwem władz uczelni szczecińskich. Partnerem konkursu jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Źródło: www.szczecin.pl
155
Zarządzenie Kanclerza w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kanclerza ZUT z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT

2015-06-08 14:50 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

156
Pismo Okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie „kompleksowej usługi porządkowo- czystościowej w obiektach ZUT w Szczecinie oraz w zastępstwie za pracowników obsługi

2015-06-08 14:43 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

157
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa zaprasza na VI Zachodniopomorski Dzień Owada 2015 w ramach "Drzwi Otwartych" Wydziału, który odbędzie się 09 czerwca 2015 r., w godz. 10.00 - 16.00, ul. J. Słowackiego w Szczecinie

2015-06-08 14:16 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

158
Zaproszenie na uroczystość jubileuszu 90-lecia urodzin prof. Eugeniusza Skrzymowskiego

2015-06-08 13:32 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Patronem jubileuszu jest JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. dr. hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki  

Program uroczystości: 1
 • Powitanie dostojnego Jubilata przez Dziekana Wydziału Techniki Morskiej i Transportu dr hab. inż. Macieja Taczałę, prof. nadzw. ZUT 1
 • Laudacja dr hab. inż. Tadeusza Graczyka, prof. nadzw. ZUT 1
 •  Wystąpienie JM Rektora ZUT prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego 1 
 • Wystąpienia Gości 1 
 • Wystąpienie profesora Eugeniusza Skrzymowskiego  
159
Business Hours - ObjectConnect

2015-06-08 12:41 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

kanBo

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Business Hours”, które odbędzie się we wtorek 9.06.2015 o godzinie 10.30 w auli 227 WI2.
Gościć będziemy pracowników firmy ObjectConnect, którzy opowiedzą jak wygląda tworzenie środowiska pracy dla pokolenia „Digital Natives” oraz co to jest „Digital Workplace” i jaką wartość wnosi do firm.

Jeżeli urodziłeś się, a Internet już był? Nauczyłeś rodziców obsługi Smartfona? FaceBook i Social Media to Twoje podstawowe źródło informacji? Przyjdź koniecznie, aby posłuchać i zobaczyć, jak pasja zmienia się w produkt. Spotkanie poprowadzą: Arkadiusz Gos – KanBo Ewangelista oraz Paweł Sołtysiak - student studiów magisterskich WIZUT i programista w firmie ObjectConnect.

Fotoreportaż

160
Systemy wbudowane - jak to widzą w Tieto

2015-06-08 12:38 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Informatyki na wykład przygotowany przez firmę Tieto, który odbędzie się 10 czerwca 2015 roku o godz. 18:00 w sali 227 WI2.

Wśród tematów: konfiguracja uboota, dodawanie nowych funkcjonalności, tworzenie wersji na nowa płytę, zarządzanie obrazem kernela, konfiguracja device tree, rozwijanie sterowników, komunikacja i synchronizacja oraz obsługa i testowanie ultradźwiękowego czujnika odległości przy użyciu Raspberry Pi.

161
Seminarium „Badania materiałowe w XXI wieku – wybrane zagadnienia” 11.06.2015 r.

2015-06-08 12:02 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Zapraszamy do udziału w organizowanym w ramach połączonych posiedzeń PTBNiDT SIMP o/Szczecin, PTETiS o/Szczecin, SIMP o/Szczecin i obchodów Dnia Mechanika seminarium pt. „Badania materiałowe w XXI wieku – wybrane zagadnienia”. Odbędzie się ono 11 czerwca 2015 roku w godzinach od 9:00 do 10:45 w sali 209  budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie.[...] Czytaj dalej
162
Seminarium „Badania materiałowe w XXI wieku – wybrane zagadnienia” 11.06.2015 r.

2015-06-08 12:02 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Zapraszamy do udziału w organizowanym w ramach połączonych posiedzeń PTBNiDT SIMP o/Szczecin, PTETiS o/Szczecin, SIMP o/Szczecin i obchodów Dnia Mechanika seminarium pt. „Badania materiałowe w XXI wieku – wybrane zagadnienia”. Odbędzie się ono 11 czerwca 2015 roku w godzinach od 9:00 do 10:45 w sali 209  budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie.[...] Czytaj dalej
163
Zachodniopomorskie Noble 2015 rozdane. W dziedzinie nauk humanistycznych została nagrodzona dr inż. arch. MAGDALENA CZAŁCZYŃSKA-PODOLSKA z Katedry Projektowania Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2015-06-08 12:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

164
Wykład „Podstawy programowania iOS w języku Swift”

2015-06-08 11:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Zapraszamy na wykład Podstawy programowania iOS w języku Swift, który zostanie wygłoszony przez Kacpra Czapp – studenta drugiego roku kierunku Teleinformatyka na Wydziale Elektrycznym. Program wykładu podstawy języka Swift środowisko Xcode i narzędzie Playground tworzenie prostej aplikacji na iPhone’a Wykład stanowi uzupełnienie przedmiotu Programowania urządzeń mobilnych prowadzonego przez dr. inż. Roberta Krupińskiego. Termin 16 czerwca[...] Czytaj dalej
165
Wykład „Podstawy programowania iOS w języku Swift”

2015-06-08 11:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Zapraszamy na wykład Podstawy programowania iOS w języku Swift, który zostanie wygłoszony przez Kacpra Czapp – studenta drugiego roku kierunku Teleinformatyka na Wydziale Elektrycznym. Program wykładu podstawy języka Swift środowisko Xcode i narzędzie Playground tworzenie prostej aplikacji na iPhone’a Wykład stanowi uzupełnienie przedmiotu Programowania urządzeń mobilnych prowadzonego przez dr. inż. Roberta Krupińskiego. Termin 16 czerwca[...] Czytaj dalej
166
Wykład „Podstawy programowania iOS w języku Swift”

2015-06-08 11:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Zapraszamy na wykład Podstawy programowania iOS w języku Swift, który zostanie wygłoszony przez Kacpra Czapp – studenta drugiego roku kierunku Teleinformatyka na Wydziale Elektrycznym. Program wykładu podstawy języka Swift środowisko Xcode i narzędzie Playground tworzenie prostej aplikacji na iPhone’a Wykład stanowi uzupełnienie przedmiotu Programowania urządzeń mobilnych prowadzonego przez dr. inż. Roberta Krupińskiego. Termin 16 czerwca[...] Czytaj dalej
167
Zaproszenie na Uroczystość Jubileuszu 90-lecia Urodzin Prof. Eugeniusza Skrzymowskiego

2015-06-08 09:09 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Dziekan WTMiT zaprasza na Uroczystość Jubileuszu 90-lecia Urodzin Prof. Eugeniusza Skrzymowskiego, która odbędzie się 23 czerwca 2015 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w Audytorium im. Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego Wydziału Techniki Morskie...
168
Europejskie Forum Solarne, Szczecin, 22 czerwca 2015 r. [aktualizacja – wejściówki]

2015-06-07 12:17 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Wydarzenie promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz prezentujące rozwiązania legislacyjne oraz systemy finansowania instalacji OZE w różnych krajach Europy. Podczas Forum prezentowane będą doświadczenia duńskie, niemieckie, ukraińskie oraz współcześnie obowiązujące polskie akty prawne oraz możliwości finansowania instalacji OZE. Celem forum jest konfrontacja z mitami o OZE i przedstawienie obiektywnych trudności i wniosków z dziesięcioleci promocji[...] Czytaj dalej
169
Konkurs dla studentówHUAWEI "Telecom Seeds for the Future"

2015-06-03 12:10 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Telecom Seeds for the Future

HUAWEI, globalny lider w technologiach sieciowych i mobilnych,  organizuje program, który nazywa się "Telecom Seeds for the Future".
W ramach programu uczelnia organizuje konkurs.

Jeden najlepszy student weźmie udział w dwutygodniowych warsztatach technologicznych i kulturoznawczych w Chinach (w Shenzhen i Pekinie) w sierpniu br.

Pracę konkursową stanowi kilkustronicowe opracowanie, ze szczególnym uwzględnieniem  istniejących rozwiązań technologicznych oraz perspektywy i kierunki rozwoju,  na jeden z niżej wymienionych tematów:

 • Rozwój technologii LTE (przyszłość 5G)
 • Optymalizacja sieci, eliminacja wykluczenia cyfrowego
 • Cyber Security - Bezpieczeństwo w sieci teleinformatycznej
 • Big Data w środowsko ICT – potencjał biznesowy
 • Usługi sieciowe w roku 2020, analiza istniejących i przyszłych technologii

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dr inż. Mirosław Mościcki (mmoscicki@wi.zut.edu.pl)

170
Nostryfikacje na Wydziale Informatyki

2015-06-03 09:53 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

5 maja odbyło się spotkanie Dziekana z prof. Mikołajem Karpińskim z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz kandydatami do stopnia doktora, obywatelami Ukrainy.

Nasza Rada Wydziału, posiadająca najwyższe uprawnienia akademickie, w ostatnich miesiącach dokonała trzech nostryfikacji stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego: dr hab. Vasyla Zayatsa, dra hab. Oleksandra Yudina i dra Bohdana Karpinskyy'ego.

W przygotowaniu następne postępowanie w zakresie nostryfikacji i procesu doktoryzowania.

171
Badanie aktywności studentów WI

2015-06-03 08:34 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Szanowni Studenci Wydziału Informatyki,
prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam zbadać Waszą aktywność.

Link do ankiety: www.wi.zut.edu.pl/.../ankieta-aktywnosci-studentow

Pierwsza część ankiety dotyczy ważnego zjawiska, które obserwujemy na WI od kilku lat – jest nim duże zaangażowanie studentów w pracę zawodową.

Druga część to pytania o Wasze zainteresowania informatyczne. Mamy nadzieję, że informacje z tej części pozwolą na dopasowanie oferty kół naukowych oraz dydaktyki zgodnie z Waszymi preferencjami.

Trzecia część ankiety dotyczy wydarzeń, które miały miejsce na WI w mijającym roku akademickim. Chcemy zbadać Wasze zaangażowanie, tak aby móc przygotować ofertę podobnych wydarzeń w kolejnym roku.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

172
Zachodniopomorski Nobel 2014 dla dr hab. Grażyny Bortnowskiej prof. ZUT

2015-06-03 08:16 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zachodniopomorskie Noble to najważniejsza naukowa nagroda regionu, przyznawane są od 2000 r. za wdrożone patenty i za publikacje, które ukazały się w najbardziej prestiżowych pismach naukowych na świecie. To prestiżowe nagrody dla najwybitniejszych naukowców z regionu, którzy wyróżniają się wiedzą i aktywnością naukową.

Za osiągnięcia uzyskane w 2014 roku w dziedzinie nauk rolniczych nagrodę otrzymała dr hab. inż. Grażyna Bortnowska prof. ZUT, która jest pracownikiem Katedry Technologii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa. Laureatka nagrody zajmuje się problematyką związaną z produkcją żywności funkcjonalnej (prozdrowotnej). W swoich badaniach wskazuje na możliwość nowoczesnych form jej wytwarzania z zastosowaniem emulsji typu olej-w-wodzie, jako nośników labilnych fizycznie i chemicznie substancji bioaktywnych.

(fot. TVP Szczecin)

(fot. TVP Szczecin)

Fundatorami nagród są m.in. marszałek i wojewoda zachodniopomorscy, Uniwersytet Szczeciński, Klub Liderów Nauki. Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Szczecinie.

173
Teleinformatyka podczas „Wiosny nowych technologii”

2015-06-02 15:39 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W dniu  28 maja 2015 r., w ramach konferencji  pt. „Wiosna nowych technologii”, zorganizowanej przez Technopark Pomerania w Szczecinie oraz Klaster ICT Pomorze Zachodnie, odbyły się  prezentacje kierunków technicznych. Wydział Elektryczny aktywnie reprezentowali członkowie Koła Naukowego Teleinformatyki Apacz 500 Agnieszka Surażyńska i Krzysztof Graf, którzy przedstawili własne projekty związane z animacją i technikami wirtualnej rzeczywistości.[...] Czytaj dalej
174
Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu sadownictwa, roślin ozdobnych

2015-06-02 14:51 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

175
Studenci w elektrowni Żarnowiec

2015-06-02 14:49 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W dniu 29 maja 2015 roku miała miejsce wycieczka dydaktyczna studentów Wydziału Elektrycznego do elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec, którą zorganizowało Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć od środka, jak wygląda praca największej w Polsce elektrowni tego typu. Udało się zwiedzić najważniejsze jej obiekty: część podziemną z generatorami-silnikami, sterownię, zbiornik górny i dolny,[...] Czytaj dalej
176
Podziękowania dla pracowników Wydziału KŚiR uczestniczących w XXXIX okręgowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

2015-06-02 14:49 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

177
Pracownicy ZUT w programie TOP 500 innovators

2015-06-02 14:24 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kolejni pracownicy ZUT wezmą udział w ostatniej już edycji prestiżowego programu stażowo-szkoleniowego TOP 500 Innovators na najlepszych uczelniach świata.

Będą zdobywać unikalne umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z przemysłem i komercjalizacji badań naukowych. Staże odbędą się na uniwersytetach Stanford i Cambridge.

Do uczestnictwa zakwalifikowali się:
 • mgr Hubert Dyba i mgr Katarzyna Kwaśny z Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • dr Remigiusz Panicz z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa,
 • mgr inż. Szymon Kugler z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz dr Tomasz Hyla z Wydziału Informatyki.

Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce, którego budżet sięga 35 mln zł.

Top 500 Innovators to 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe dotychczas zrealizowane na najlepszych uczelniach świata na podstawie rankingów uczelni o zasięgu światowym. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities).

Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach uczestnicy programu uczą się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu obserwują także pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.
źródło:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-uczestnikow-czwartej-edycji-programu-top-500-innvators.html
178
Wydział Informatyki i Wiosna Nowych Technologii

2015-06-02 11:37 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Ponad 200 uczniów ze szczecińskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięło udział w kolejnej edycji Wiosny Nowych Technologii, która odbyła się 28 maja 2015 roku w Technoparku Pomerania. Konferencję w ramach projektu „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy” zorganizował Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny oraz Klaster ICT  Pomorze Zachodnie. Nad wydarzeniem patronat objął Prezydenta Miasta Szczecina.

Wydział Informatyki reprezentowali: Sławomir Wernikowski, który w swoim wystąpieniu przekonywał, że "I tak wszyscy będziemy koderami" oraz Patryk Krawczyk i Mikołaj Kłosowski (studenci studiów pierwszego stopnia), którzy pokazywali gry komputerowe napisane przez studentów naszego Wydziału.

Sławomir Wernikowski brał również udział w koszalińskiej edycji Wiosny Nowych Technologii, która odbyła się 28.04.2015 roku.

Więcej o wydarzeniu: http://www.technopark-pomerania.pl/pl/wydarzenia/2804-wiosna-nowych-technologii-szczecin/

Fotografia ze strony: http://www.24kurier.pl/Multimedia/Fotogaleria/Informatyczna-wiosna

179
Komunikat Dziekana w sprawie pracy Dziekanatu w dniu 5 czerwca 2015 r.

2015-06-01 12:11 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 Komunikat
180
Nieczynny dziekanat

2015-06-01 09:46 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Uprzejmie informujemy, że w dniach 3–7.06.2015 r. dziekanat Wydziału Elektrycznego będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.
181
Zapraszamy na spotkania z gośćmi z Turcji

2015-06-01 09:08 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Dzisiaj, poniedziałek 1.06 - Profesor Mustafa Fedai Cavus z Osmaniye Korkut Ata University wygłosi krótki wykład na temat: "Corporate Social Responsibility: Examples from Turkey" godz. 14.30, sala 304, Zołnierska Jutro, wtorek 2.06 - kolejny gość Wydziału, profesor Adnan Ceylan z Gebze Technical Universi wygłosi wykład na temat: "Decision Making and devoloping decision making skılls" godz. 13.30, s. 204, Żołnierska Zapraszam dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
182
Zapraszamy na spotkania z gośćmi z Turcji

2015-06-01 09:08 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Dzisiaj, poniedziałek 1.06 - Profesor Mustafa Fedai Cavus z Osmaniye Korkut Ata University wygłosi krótki wykład na temat: "Corporate Social Responsibility: Examples from Turkey" godz. 14.30, sala 304, Zołnierska Jutro, wtorek 2.06 - kolejny gość Wydziału, profesor Adnan Ceylan z Gebze Technical Universi wygłosi wykład na temat: "Decision Making and devoloping decision making skılls" godz. 13.30, s. 204, Żołnierska Zapraszam dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
183
Zapraszamy na spotkania z gośćmi z Turcji

2015-06-01 09:08 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Dzisiaj, poniedziałek 1.06 - Profesor Mustafa Fedai Cavus z Osmaniye Korkut Ata University wygłosi krótki wykład na temat: "Corporate Social Responsibility: Examples from Turkey" godz. 14.30, sala 304, Zołnierska Jutro, wtorek 2.06 - kolejny gość Wydziału, profesor Adnan Ceylan z Gebze Technical Universi wygłosi wykład na temat: "Decision Making and devoloping decision making skılls" godz. 13.30, s. 204, Żołnierska Zapraszam dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
184
Egzaminy poprawkowe z Chemii Fizycznej I i II

2015-05-30 07:34 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Egzamin z Chemii Fizycznej II dla studentów kierunku Technologia Chemiczna odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 o godz. 12.00 w salach 110 i 121. Egzamin poprawkowy z Chemii Fizycznej II dla studentów kierunku Technologia Chemiczna odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 o godz. 9.30, sala 340. Egzamin z Chemii Fizycznej dla studentów kierunku Inżynieria Chemiczna odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 o godz. 10.00 w salach 118 i 121. Egzamin poprawkowy z Chemii Fizycznej dla studentów kierunku Inżynieria Chemiczna odbędzie się 29 czerwca 2015 o godz. 9.30, sala 340.
185
Konkurs na sześć stanowisk asystentów na Wydziale Elektrycznym

2015-05-29 12:37 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na sześć stanowisk asystentów na Wydziale Elektrycznym: Katedra Automatyki Przemysłowej i Robotyki – 2 stanowiska Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej – 1 stanowisko Katedra Sterowania i Pomiarów – 1 stanowisko Katedra Telekomunikacji i Fotoniki – 1 stanowisko Katedra Zastosowań Informatyki – 1 stanowisko. Kandydaci na stanowisko[...] Czytaj dalej
186
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

2015-05-29 12:27 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych. Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dorobek naukowy o profilu zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub praktyka[...] Czytaj dalej
187
mgr inż. Dariusz Sychel

2015-05-29 11:34 - WIZUT - Zmiany w planie

Z powodu wyjazdu służbowego na konferencję zajęcia w dniach:  15.-18.06.2015 r.  nie odbędą się.
Zajęcia z przedmiotu Zarządzanie Projektami zostaną przeniesione na następujące terminy:
- IC-20A, poniedziałek N, 01.06.2015, 14:15-16:00, s. 007;
- IC-20B, środa N, 03.06.2015, 16:15-18:00, s. 007;
- IC-21A, piątek P, 12.06.2015, 14:15-16:00, s. 007;
- IC-21B, piątek P, 12.06.2015, 08:15-10:00, s. 007;
Zajęcia z przedmiotu Bazy Danych zostaną przeniesione na następujące terminy:
- I1-210A, poniedziałek N, 01.06.2015, 16:15-18:00, s. 007;
- I1-213A, wtorek N, 02.06.2015, 08:15-10:00, s. 003;
- I1-213B, piątek P, 12.06.2015, 12:15-14:00, s. 007;
- I1-221B, wtorek N, 02.2015, 10:15-12:00, s. 003;
188
UWAGA STUDENCI KIERUNKÓW: Mikrobiologia stosowana i Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

2015-05-28 09:31 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

189
Pierwsze Wydziałowe Targi Praktyk zakończone sukcesem!

2015-05-28 09:23 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

27 maja odbyły się na naszym Wydziale Targi Praktyk. Było to pierwsze tego rodzaju wydarzenie, jednak już wiemy, że w przyszłości będziemy je regularnie powtarzać. W godzinach 10:00-15:00 w budynku przy ul. 26 Kwietnia 10 gościliśmy naszych partnerów: Animex, ASTOR, brightONE, HKL, KK Wind Solutions, Mobica, REC Global, RW Swiss Automation, Tieto oraz Urząd Komunikacji[...] Czytaj dalej
190
I Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

2015-05-28 08:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 20-21 listopada 2015 roku nasza Uczelnia organizuje I Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (VII Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych). W tym roku Sesja będzie miała zasięg ogólnopolski, a jej celem jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. Sesja[...] Czytaj dalej
191
„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

2015-05-27 12:42 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Masz wpływ na przyszłość swoją i innych – Zostań Edukatorem Żywieniowym i załóż własną mikrofirmę w ramach programu   Zapraszamy do wzięcia udziału w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” współtworzonym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Fundację NUTRICIA, Szkołę Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Matki i Dziecka oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Celem programu jest wzrost świadomości roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców, promowania zrównoważonej diety, a także kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych dzieci. Poprzez szkolenia prowadzone w żłobkach i przedszkolach w całej Polsce chcemy przyczynić się do budowania prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszych dzieci, co zapewni im właściwy rozwój oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych. Poszukujemy osób: 1)      które ukończyły co najmniej studia I stopnia na kierunku Dietetyka lub Żywienie Człowieka lub studia podyplomowe na kierunku Dietetyka; 2)      samodzielnych, przedsiębiorczych i zorganizowanych – gotowych do założenia własnej działalności gospodarczej; 3)      komunikatywnych i lubiących pracę z ludźmi – szczególnie z dziećmi, ponieważ staż i później praca będzie polegać na prowadzeniu szkoleń, warsztatów i konsultacji z zakresu dietetyki dla dzieci i dorosłych; 4)      mobilnych, ponieważ szkolenia będą odbywać się w Warszawie, a praktyka w kilku żłobkach w okolicy miejsca zamieszkania. Oferujemy: 1.    Cykl bezpłatnych szkoleń weekendowych w wymiarze 170 h (w Warszawie) z zakresu: żywienia dzieci do lat sześciu, komunikacji i umiejętności szkoleniowych oraz pracy z dziećmi, zakładania własnej firmy i prowadzenia mikrobiznesu (wrzesień – grudzień 2015). 2.    Bezpłatny staż z refundacją kosztów dojazdu do placówek trwający 6 – 7 miesięcy pod opieką naszych trenerów i wykładowców, polegający m.in. na prowadzeniu warsztatów dotyczących zdrowego żywienia dla personelu placówek oraz przeprowadzaniu analiz jadłospisów w żłobkach i przedszkolach (styczeń – czerwiec 2016 r.). 3.    Wsparcie w założeniu własnej działalności oraz w pozyskiwaniu klientów. 4.    Dostęp do najnowszej wiedzy, materiałów, trenerów oraz kontakt z innymi Edukatorami w ramach społeczności zrzeszającej Edukatorów programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Żeby zgłosić się do programu, należy do 10.06.2015 wypełnić ankietę rekrutacyjną dostępną pod adresem www.zdrowojemy.info/rekrutacja i wykonać opisane na stronie zadanie. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@zdrowojemy.info lub pod nr tel.: 508 140 626.
192
Komunikat o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych

2015-05-26 10:26 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

KOMUNIKAT NR 11

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z dnia 14 maja 2015 r.  

o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych

Na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu studiów wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w związku z organizowanym Turniejem Wydziałów ZUT 2015, wyznacza się w dniu 28 maja 2015 r. od 14.00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych ZUT.

Rektor

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki  

193
Tieto rekrutuje do wakacyjnej akademii programowania!

2015-05-22 14:38 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

„Akademia Programowania Tieto” to wakacyjne kursy programistyczne dla studentów teleinformatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Oferta skierowana jest do osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie projektowania, budowy i testowania oprogramowania wykorzystywanego m.in. w telekomunikacji. Podczas zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu technik programowania w środowiskach C/C++/Python, a także umiejętność budowy i rozwoju aplikacji w oparciu[...] Czytaj dalej
194
XI Letnie Praktyki Badawcze - Ostatnie wolne miejsca

2015-05-22 11:17 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

195
Hurry up! - Ostatnie wolne miejsca w XI Letnich Praktykach Badawczych

2015-05-22 11:14 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Chcesz pracować w energicznym i interdyscyplinarnym zespole, przy wsparciu opiekuna merytorycznego, według najlepszych brytyjskich wzorców oraz we współpracy z wiodącymi firmami? Zastosowania matematyki i analiza danych nie są Ci obce? Spróbuj swoich sił podczas XI Letnich Praktyk Badawczych.

Letnie Praktyki Badawcze realizowane są w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Praktyki kierowane są do studentów wyższych lat studiów oraz doktorantów i odbywają się w Warszawie w miesiącach letnich (lipiec-wrzesień).

Hurry up - aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny IBS/WY/2015. Zgłoszenia na ostatnie miejsca udziału w praktykach, będą oceniane na bieżąco, w miarę napływu aplikacji. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie.

196
Konferencje

2015-05-21 14:58 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

197
Kolejne zwycięstwo władz ZUT z US w meczu halowej piłki nożnej.

2015-05-21 14:52 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

198
Stypendia w Niemczech

2015-05-21 13:23 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

199
W związku z organizowanym na Wydziale KŚiR "Dniem Owada 2015" w ramach "Drzwi otwartych", 09 czerwca 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów.

2015-05-21 11:29 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

200
Konkurs Galileo Masters 2015 – zmiana terminu

2015-05-21 08:00 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Galileo Masters, które odbędzie się 08.06.2015 o godz. 16:00 w Auli im. prof. Skoczowskiego w budynku Wydziału przy ul. 26 Kwietnia 10 Galileo Masters 2015 to już trzecia edycja prestiżowego konkursu w Polsce, podczas którego nagradzać będziemy najciekawsze aplikacje wykorzystujące systemy nawigacji satelitarnej (ang. Global Navigation Satellite System, GNSS),[...] Czytaj dalej
201
Lista studentów i doktorantów z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, którzy otrzymali stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecina

2015-05-20 15:23 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

202
Lista studentów i doktorantów z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, którzy otrzymali stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecina

2015-05-20 15:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

203
Spotkanie w ramach projektu „Młodzi na start”

2015-05-20 14:18 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Czy uczeń i student może wpływać na swoją przyszłość zawodową? Czy może być kreatorem własnej ścieżki zawodowej? Czy jego przyszłość zależy od czynników zewnętrznych, czy może na nią wpływać? Na te i wiele innych pytań będą starali się znaleźć odpowiedź organizatorzy i partnerzy projektu Młodzi na Start, który został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.[...] Czytaj dalej
204
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej na Wydziale Elektrycznym

2015-05-20 10:48 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej na Wydziale Elektrycznym. Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dorobek naukowy o profilu zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu zajęć[...] Czytaj dalej
205
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej na Wydziale Elektrycznym

2015-05-20 10:48 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej na Wydziale Elektrycznym. Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dorobek naukowy o profilu zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu zajęć[...] Czytaj dalej
206
Kolejna szczecińska firma partnerem naszego Wydziału

2015-05-19 15:03 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

4 maja 2015 r. władze Wydziału Elektrycznego podpisały porozumienie o współpracy z VESTAS-POLAND Sp. z o.o. Firma  jest jednym z największych na świecie producentów urządzeń elektrowni wiatrowych. Pracownicy biura zlokalizowanego w Szczecinie zajmują się sprzedażą, logistyką dostaw urządzeń i budowy, serwisem, analizami rynku, finansami. Głównym punktem porozumienia jest realizacja programu praktyk studenckich i stażów absolwentów[...] Czytaj dalej
207
Poznańskie Praktyki Badawcze 2015

2015-05-19 12:32 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

208
Praktyka - projekt wymiany młodzieży pn. Dobrowolny Rok Ekologiczny w ramach współpracy z Krajem Związkowym Meklemburgia - Pomorze Przednie

2015-05-19 10:14 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Szczegóły.........czytaj

209
TIETOinformatyka dla TELEinformatyków

2015-05-19 09:44 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W dniu 14. maja br. na Wydziale Elektrycznym odbyły się warsztaty prowadzone przez firmę TIETO. Celem spotkania było zapoznanie studentów, głównie Teleinformatyki, ze specyfiką firmy oraz aktualnymi kierunkami jej rozwoju, jak również stosowanymi rozwiązaniami z zakresu automatyzacji testów oprogramowania oraz rozwiązań do przesyłu dużej ilości danych stosowanych we współczesnej telekomunikacji. Miłym akcentem rozpoczynającym spotkanie była[...] Czytaj dalej
210
Juwenaliowy Turniej Tenisa dla pracowników ZUT

2015-05-19 07:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Termin: 20.05.2015 (środa) godz. 8.30 – zapisy i rozgrzewka Miejsce: korty ZUT przy ul. Tenisowej 33
Turniej dojdzie do skutku przy zgłoszeniu się minimum:
 • 6 zawodników
 • 3 zawodniczek
Uwaga!!! W przypadku mniejszej ilości zawodniczek zaproponujemy uczestnictwo w turnieju razem z panami.
Sposób rozgrywania turnieju podany zostanie po zebraniu zgłoszeń. Organizatorzy: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT KU AZS.ZUT
Odpowiedzialny za przeprowadzenie turnieju - Józef Lemke, tel. 509 26 36 41, jlemke@zut.edu.pl (z dopiskiem Turniej Tenisa ZUT)
211
IAESTE Szczecin serdecznie zaprasza 26 maja wszystkich chętnych na Studenckie Tandemy Językowe!

2015-05-18 13:10 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

212
Juwenaliowy turniej tenisa

2015-05-18 13:10 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

213
Mistrzostwa Świata Microsoft Office Specialist 2015 – zapisy otwarte dla wszystkich studentów WE – aktualizacja

2015-05-14 14:22 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów WE do  wzięcia udziału w eliminacjach do Mistrzostw Świata Microsoft Office Specialist 2015 i być może wyjazdu na finały światowe, do Teksasu w Stanach Zjednocznych. Przy okazji można zdobyć zupełnie za darmo certyfikat firmy Microsoft, zaświadczający o zdobyciu wysokich kwalifikacji w obsłudze pakietu MS Office. Co należy zrobić? Wejść do jutra, do[...] Czytaj dalej
214
28 maja 2015 r. od godz. 14.00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ZUT w Szczecinie

2015-05-14 13:56 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

215
28 maja 2015 r. od godz. 14.00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ZUT w Szczecinie

2015-05-14 13:56 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

216
Global Space Balloon Challenge – sukces zespołu naszego studenta

2015-05-13 16:32 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W kwietniu 2015 roku odbył się międzynarodowy konkurs Global Space Balloon Challenge. Powstał on z inicjatywy absolwentów Instytutu Technologicznego w Massachusetts a jego celem jest zachęcenie ludzi z całego świata do budowy własnych ładunków i wysyłania ich wysoko nad ziemię za pomocą balonu. W czasie jego trwania, co najmniej dwuosobowe zespoły miały za zadanie przeprowadzić[...] Czytaj dalej
217
IV edycja - REVITARE Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników naukowych

2015-05-13 08:44 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Celem Konkursu jest umożliwienie studentom, absolwentom wyższych uczelni i młodym naukowcom uczestniczenia w międzynarodowej konferencji naukowej oraz zaprezentowanie przez laureatów swojej pracy szerszemu gronu odbiorców, składającemu się ze specjalistów z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych, będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych: przyrodniczo-krajobrazowy, technologiczno-inżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny i społeczny.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. Termin rejestracji on-line do 15 czerwca 2015 r. Termin nadsyłania prac do 30 czerwca 2015 r.

Laureaci konkursu otrzymują grant na udział w trzydniowej IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, która odbędzie się 6-8 października 2015 r. w Chorzowie.
Ponadto zaprezentują swoją pracę na konferencji i mogą ubiegać się o nagrodę specjalną za najlepiej wygłoszoną prezentację. Po pozytywnej recenzji opublikują artykuł w monografii.

Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu: www.revitare-conf.pl/revitare

Konkurs organizowany jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Ewą Cimander-Staszak, tel. 32 254-60-31 wew. 280, e-mail: m.fudala@ietu.katowice.pl lub revitare@ietu.katowice.pl

icon Regulamin 4ed REVITARE 2015

icon www info Konkurs REVITARE

icon Załącznik 1 formularz zgłoszenia 2015

icon Załącznik 2a wytyczne dla autorów artykułów 2015

icon Załącznik 2b wytyczne do prezentacji 2015

218
Workshop for doctoral students and young researchers in Information Technology

2015-05-13 08:03 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Druga edycji warsztatów:

Workshop for doctoral students and young researchers in Information Technology,

organizowanych przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, w dniach 18-20 października br. w Kazimierzu Dolnym.

Będzie to wspaniała okazja do zaprezentowania tematów bieżących badań naukowych oraz konfrontacji ich ze środowiskiem naukowym reprezentowanym zarówno przez początkujących jak i doświadczonych naukowców/ekspertów. Najlepsze prace zostaną opublikowane w czasopiśmie Computer Science, AGH.

Bliższych informacji udziela: pani Aneta Ługowska

WDSIT 2014
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych,
ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
tel. 22 58 44 526
http://www.pja.edu.pl/

icon Call for Participation 2015

icon List przewodni

219
RCIiT zaprasza na szkolenie pt. „Przygotowanie prezentacji przed inwestorem”

2015-05-12 10:07 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

22 maja 2015 Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie pt. „Przygotowanie prezentacji przed inwestorem” adresowane przede wszystkim do przedstawicieli środowiska akademickiego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szczegóły dostępne są pod linkiem: http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Inkubator_przedsiebiorczosci/31,1211 Z poważaniem, Marika Skubiszewska
220
Konkursy dla studentów, samorządów i kół naukowych. Zgłoszenia jeszcze tylko do 31 maja!

2015-05-11 13:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

221
Zapraszamy na Studia Doktoranckie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

2015-05-11 12:38 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Absolwentów wyższych uczelni, którzy lubią się uczyć i lubią interesujące nowe wyzwania zapraszamy do podjęcia studiów doktoranckich na naszym Wydziale. Studia trwają 4 lata, oferujemy w ich trakcie różne formy pomocy materialnej (stypendium doktoranckie, socjalne, projakościowe, itd.), a dla osób zamiejscowych – zakwaterowanie w akademiku. Wysokość stypendium doktoranckiego to to 1470 zł na I roku, po czym rośnie ono o 100 zl co roku, osiągając wartość 1770 zł na IV roku studiów. Po otwarciu przewodu doktorskiego wysokość stypendium ulega podwyższeniu o 50 zł. Studia doktoranckie w zakresie technologii chemicznej oraz inżynierii chemicznej i procesowej prowadzone są dla absolwentów szkół wyższych stopnia II posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w zakresie chemii i szeroko rozumianych dziedzin pokrewnych. 

Kto może przyjść na studia doktoranckie na Wydziale?

O przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT mogą się ubiegać absolwenci studiów II stopnia lub magisterskich po następujących kierunkach:
technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, ochrona środowiska, analityka medyczna, automatyka i robotyka, biotechnologia, chemia, edukacja techniczno-informatyczna, elektrotechnika, energetyka, farmacja, fizyka techniczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, kosmetologia, technologia żywności i żywienia człowieka, papiernictwo i poligrafia, technologia drewna,  towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.
Termin składania podań o przyjęcie na studia doktoranckie upływa 4 września 2015.
222
Doktoranci WTiICh najlepsi w Szczecinie

2015-05-11 12:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Ogłoszono wyniki konkursu Prezydenta Miasta Szczecin na stypendia studenckie i doktoranckie (edycja marzec 2015) http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp Nasi doktoranci ponownie okazali się najlepsi, na 9 przyznanych stypendiów aż 5 jest dla osób z naszego Wydziału.
Stypendia otrzymali następujący doktoranci:
 • Agnieszka Wanag (promotor – prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski)
 • Adrian Antosik (promotor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech)
 • Edyta Makuch (promotor – dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, prof. ZUT)
 • Małgorzata Aleksandrzak (promotor – prof. dr hab. Ewa Mijowska)
 • Paulina Bednarczyk (promotor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech)
Urszula Narkiewicz
Kierownik Studiów Doktoranckich 
223
Mecz „Władze ZUT – Władze US”

2015-05-08 11:03 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W imieniu JM Rektora ZUT w Szczecinie, Studium WF i Sportu ZUT oraz KU AZS ZUT pragnie poinformować, iż kultywując wieloletnią tradycję spotkania sportowego Władz naszej Uczelni z Władzami Uniwersytetu Szczecińskiego, w czasie święta bractwa akademickiego tj. Juwenaliów i ubiegłorocznym zwycięstwie naszej drużyny, przypadło nam w zaszczycie organizowanie tegorocznego Turnieju „Władze ZUT – Władze US” w halowej piłce nożnej, który odbędzie się: Termin: 20 maja 2015 r – środa - godz. 17.00, Miejsce: Hala Sportowa ZUT w Szczecinie przy ul. Tenisowej 33  
224
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

2015-05-08 09:52 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Szanowni Państwo, 1. „Jak wykorzystać media społecznościowe do promocji swoich badań i nawiązania współpracy" Serdeczne zapraszamy na seminarium pn. „Jak wykorzystać media społecznościowe do promocji swoich badań i nawiązywania współpracy", które odbędzie się 15 maja br., w godz. 9:30-15:30, w siedzibie RCIiTT na ul. Jagiellońskiej 20-21. Podczas szkolenia uczestnicy poznają tajniki kształtowania swojego wizerunku naukowego oraz dowiedzą się jaką moc niosą za sobą media społecznościowe. Seminarium poprowadzi dr Emanuel Kulczycki, który jest ekspertem z zakresu komunikacji naukowej. Liczba miejsc jest ograniczona, zapraszamy do rejestracji! Więcej... <http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1208> 2. „Marie Skłodowska-Curie zaprasza - jak napisać wniosek na stypendia indywidualne" Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Marie Skłodowska-Curie zaprasza - jak napisać wniosek na stypendia indywidualne". Odbędzie się ono 19 maja br., w godz. 9:00-12:00, w siedzibie RCIiTT na ul. Jagiellońskiej 20-21, sala „Szwalnia". Na spotkanie szczególnie zapraszamy doświadczonych naukowców posiadających stopień doktora lub czteroletnie doświadczenie badawcze. Liczba miejsc jest ograniczona, zapraszamy do rejestracji! Więcej... <http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1210> 3. Oferta dla firm zainteresowanych ekspansją na rynek francuski Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynek francuski zapraszamy do udziału w programie dofinansowań "Fast Forward Normandie". Jego uczestnicy będą mogli uzyskać 60 tys. EUR na początek działalności we Francji, wsparcie doradcze w zakresie m.in. rejestracji działalności we Francji, pozyskiwania klientów oraz bezpłatne powierzchnie biurowe przez okres 6 miesięcy w miejscowości Caen w Normandii. Szczegółowych informacji udziela Paweł Żebrowski, pzebrowski@zut.edu.pl, 91 449 43 64 4. Poszukiwani eksperci do programu „Granty na Granty" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca do zapisywania się do bazy ekspertów oceniających wnioski w ramach programu „Granty na Granty". Do bazy rejestrować się mogą naukowcy i przedsiębiorcy, którzy oceniali już wnioski o fundusze UE. Rejestracja do bazy ekspertów TUTAJ. <https://gng.kpk.gov.pl/> Z poważaniem, Zespół RCIiTT ______________________________ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie e-mail: innowacje@zut.edu.pl  <http://www.innowacje.zut.edu.pl/> http://www.innowacje.zut.edu.pl Jeżeli chcesz zrezygnować lub zmienić ustawienia subskrypcji, to możesz to zrobić po zalogowaniu się do swojego konta pod adresem: http://www.innowacje.zut.edu.pl/extranet/public.php
225
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

2015-05-08 09:52 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Szanowni Państwo, 1. „Jak wykorzystać media społecznościowe do promocji swoich badań i nawiązania współpracy" Serdeczne zapraszamy na seminarium pn. „Jak wykorzystać media społecznościowe do promocji swoich badań i nawiązywania współpracy", które odbędzie się 15 maja br., w godz. 9:30-15:30, w siedzibie RCIiTT na ul. Jagiellońskiej 20-21. Podczas szkolenia uczestnicy poznają tajniki kształtowania swojego wizerunku naukowego oraz dowiedzą się jaką moc niosą za sobą media społecznościowe. Seminarium poprowadzi dr Emanuel Kulczycki, który jest ekspertem z zakresu komunikacji naukowej. Liczba miejsc jest ograniczona, zapraszamy do rejestracji! Więcej... <http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1208> 2. „Marie Skłodowska-Curie zaprasza - jak napisać wniosek na stypendia indywidualne" Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Marie Skłodowska-Curie zaprasza - jak napisać wniosek na stypendia indywidualne". Odbędzie się ono 19 maja br., w godz. 9:00-12:00, w siedzibie RCIiTT na ul. Jagiellońskiej 20-21, sala „Szwalnia". Na spotkanie szczególnie zapraszamy doświadczonych naukowców posiadających stopień doktora lub czteroletnie doświadczenie badawcze. Liczba miejsc jest ograniczona, zapraszamy do rejestracji! Więcej... <http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1210> 3. Oferta dla firm zainteresowanych ekspansją na rynek francuski Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynek francuski zapraszamy do udziału w programie dofinansowań "Fast Forward Normandie". Jego uczestnicy będą mogli uzyskać 60 tys. EUR na początek działalności we Francji, wsparcie doradcze w zakresie m.in. rejestracji działalności we Francji, pozyskiwania klientów oraz bezpłatne powierzchnie biurowe przez okres 6 miesięcy w miejscowości Caen w Normandii. Szczegółowych informacji udziela Paweł Żebrowski, pzebrowski@zut.edu.pl, 91 449 43 64 4. Poszukiwani eksperci do programu „Granty na Granty" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca do zapisywania się do bazy ekspertów oceniających wnioski w ramach programu „Granty na Granty". Do bazy rejestrować się mogą naukowcy i przedsiębiorcy, którzy oceniali już wnioski o fundusze UE. Rejestracja do bazy ekspertów TUTAJ. <https://gng.kpk.gov.pl/> Z poważaniem, Zespół RCIiTT ______________________________ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie e-mail: innowacje@zut.edu.pl  <http://www.innowacje.zut.edu.pl/> http://www.innowacje.zut.edu.pl Jeżeli chcesz zrezygnować lub zmienić ustawienia subskrypcji, to możesz to zrobić po zalogowaniu się do swojego konta pod adresem: http://www.innowacje.zut.edu.pl/extranet/public.php
226
Ważne ! Zmiany w systemie ZUT VPN

2015-05-07 21:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

227
Ważne ! Zmiany w systemie ZUT VPN

2015-05-07 21:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

228
Ważne ! Zmiany w systemie ZUT VPN

2015-05-07 21:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

229
Zaproszenie na turniej "WŁADZE ZUT- WŁADZE US"

2015-05-07 14:45 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W imieniu JM Rektora ZUT w Szczecinie, Studium WF i Sportu ZUT oraz KU AZS ZUT pragnie poinformować, iż kultywując wieloletnią tradycję spotkania sportowego Władz naszej Uczelni z Władzami Uniwersytetu Szczecińskiego, w czasie święta bractwa akademickiego tj. Juwenaliów i ubiegłorocznym zwycięstwie naszej drużyny, przypadło nam w zaszczycie organizowanie tegorocznego Turnieju „Władze ZUT – Władze US” w halowej piłce nożnej. Termin: 20 maja 2015 r. – środa - godz. 17.00 Miejsce: Hala Sportowa ZUT w Szczecinie przy ul. Tenisowej 33

Załącznik

 • Plakat
230
Konferencja PRAGA - SZKLARSKA PORĘBA 19-20.06.2015 R.

2015-05-07 14:42 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Szanowni Państwo, zapraszamy na ostatnią w tym roku akademickim Konferencję Naukową kierowaną do Doktorantów i Studentów, która odbędzie się 19-20 czerwca 2015 r.(piątek i sobota - pomyśleliśmy tak aby termin weekendowy nie kolidował z sesją) w Szklarskiej Porębie i Pradze (Czechy). Artykuły ukażą się po konferencji w lipcu (przed końcem roku akademickiego) więc będzie je można zaliczyć do stypendium roku akademickiego 2014/2015. Serdecznie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród Doktorantów i Studentów.

Załącznik

 • Plakat konferencji
231
IV edycja - REVITARE Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników naukowych

2015-05-07 14:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

232
Zmiany w systemie ZUT VPN

2015-05-07 14:28 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, iż z dniem 7.05.2015 r. obsługiwane protokoły połączenia wirtualnego:
 • sstp (uwierzytelnianie MS-CHAPv2)
 • pptp (uwierzytelnianie MS-CHAPv2)
 • ikev2 (uwierzytelnianie  EAP-MS-CHAPv2)
 • openvpn
Ponadto z dniem 7.05.2015 zachodzi następujące zmiany:

 • Znika rozróżnienie użytkowników sieci VPN ZUT na pracowników i studentów. Wszyscy użytkownicy USK ZUT łączą się na jeden i ten sam host: „vpn.zut.edu.pl”.            
Osoby będące studentami proszone są o zmianę nazwy serwera VPN na „vpn.zut.edu.pl”. Dotychczasowy serwer „vpn-ds.zut.edu.pl” przestanie funkcjonować z dniem 7.06.2015 r.
 • Osoby korzystające z OpenVPN proszone są o zainstalowanie nowego klienta OpenVPN znajdującego się pod adresem: http://openvpn.net/index.php/download/community-downloads.html i pobranie nowego pliku konfiguracyjnego. Także w tym przypadku znika rozróżnienie na pracowników i studentów ZUT – wszyscy użytkownicy korzystają z tego samego pliku konfiguracyjnego. Ponadto zlikwidowana zostaje konieczność wgrywania pliku certyfikatu.
Dotychczasowa konfiguracja klienta (oparta na startym pliku konfiguracyjnym i certyfikacie) przestanie funkcjonować z dniem 7.06.2015r. SSTP, PPTP, IKEv2 Podłączenie do sieci VPN przy pomocy protokołów SSTP, PPTP oraz IKEv2 nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania w systemie Windows. Zgodnie z dotychczasową instrukcją konfiguracji VPN system Windows automatycznie negocjuje używany protokół VPN. W celu wybrania konkretnego protokołu należy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach sieciowych – zakładka „Zabezpieczenia” we właściwościach połączenie VPN. Ręczna zmiana protokołu VPN może być przydatna w sytuacji gdy użytkownik odnotowuje fakt nagminnego rozłączania nawiązanego połączenia VPN. Zmieniając protokół należy pamiętać o wskazaniu odpowiedniego mechanizmu uwierzytelniania (MS-CHAPv2 lub EAP-MS-CHAPv2). Szczegółowe instrukcje konfiguracji połączenia vpn znajdują się pod adresem:
 • vpn
 • openvpn
233
Stypendia z własnego funduszu stypendialnego ZUT. Termin składania wniosków w rektoracie do 29 maja 2015 r.

2015-05-06 15:20 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

234
VI Międzynarodowe sympozjum naukowe z zakresu rolnictwa pt. "Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich"

2015-05-06 13:11 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

235
VI Międzynarodowe sympozjum naukowe z zakresu rolnictwa pt. "Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich"

2015-05-06 13:11 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

236
REVITARE - Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych

2015-05-05 20:01 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

237
Lista przyznanych miejsc w DS

2015-04-28 14:18 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

238
Studenci ZUT Pływali po Medale

2015-04-27 14:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W tak doborowym gronie bardzo dobrze zaprezentowała się grupa pływaków ZUT. Panowie w klasyfikacji uczelni technicznych zajęli trzecie miejsce. Panie były czwarte. Zdobyliśmy 8 medali. Najlepszą zawodniczką była zdobywczyni srebrnego i dwóch brązowych medali Agnieszka Podlecka (WBiA). Po medalu brązowym zdobyły: Zuzanna Przasnek (WNoŻiR), Michalina Wysocka (WTiICh) i Pamela Hanuszewicz (WBiHZ). Julia Bukała (WTiICh) swoimi startami wzbogacała punktację drużynową. Najlepszym zawodnikiem został Szymon Dymerski (WBiA). Przywiózł on jeden srebrny i dwa brązowe medale. Po dwa medale zdobyli: Tyberiusz Frymus (WI) - srebrny i brązowy, Adrian Muzyczuk (WI) - dwa brązowe. Brązowy medal wywalczył Jakub Kaszyca (WEL). Reprezentację mężczyzn uzupełniali ,i swoimi dobrymi startami przyczynili się do drużynowego sukcesu: Marcin Borucki (WIMiM), Bartosz Baranowski (WBiA), Michał Andrzejewski (WBiA), Grzegorz Iwaniura (WEL) i Karol Prysak (WBiA). Należy nadmienić że w punktacji generalnej drużyna mężczyzn zajęła 10 miejsce w Polsce wyprzedzając miedzy innymi Uniwersytet Szczeciński- uczelnie posiadającą, co istotne, Wydział Kultury Fizycznej. Skromna ekipa pań uplasowała się też wysoko. Na 76 uczelni nasze pływaczki zajęły 20 miejsce. Opiekunem i trenerem reprezentacji był Józef Lemke. Tekst przygotował pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT mgr Józef Lemke  Zdjęcia –zawodnik, student, WBiA Karol Prysak.
239
Szpidlerowy Młyn gościnny dla narciarzy ZUT

2015-04-22 13:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Po raz pierwszy przeprowadzone zostały konkurencje snowboardowe. Tradycyjnie dobrze przygotowane trasy, sprawna organizacja i słoneczna pogoda sprzyjały rywalizacji sportowej studentów. Drużynowo wygrał ZUT i to zarówno wśród pań jak i panów. Reprezentacja kobiet wystąpiła w składzie: Justyna Miszczak WBiHZ, Iga Śmierzchalska WBiA, Julia Bukała WTiICH. Panowie wystąpili w składzie: Marcin Urbański WIMiM, Damian Kaczorowski WIMiM, Jędrzej Zając WKŚiR, Grzegorz Iwaniura WEl, Iwaszko Paweł WKŚiR, Zieliński Filip WEL. Zawodnicy ZUT odnieśli także sukcesy w konkurencjach indywidualnych. Wśród pań najlepszą zawodniczką była zdobywczyni trzech złotych medali Justyna Miszczak. Z dwoma medalami powróciła Julia Bukała. Jeden medal zdobyła Iga Śmierzchalska. Najlepszym zawodnikiem okazał się zdobywca trzech srebrnych medali Marcin Urbański. Brązowe medale zdobyli Zając Jędrzej i Iwaniura Grzegorz. Snowbord rozgrywany był tylko w konkurencjach indywidualnych. Dwa pierwsze miejsc zajęły zawodniczki ZUT. Wygrała Julia Bukała przed Dominiką Łosiewicz (WBiA). Wśród panów Piotr Frączak (WEL )był czwarty a Dawid Wiąz (WIMiM) piąty. Opiekunem i trenerem reprezentacji był Józef  Lemke. Organizatorem zawodów była Organizacja Środowiskowa AZS w Szczecinie. Zakończenie zawodów miało uroczystą oprawę. W górskim krajobrazie wzbogaconym o dekoracje przywiezione ze Szczecina, dyplomy i upominki wręczali przedstawiciele władz naszej uczelni: Rektor Włodzimierz Kiernożycki, Prorektor ds. Studenckich Jacek Wróbel i Kwestor uczelni Edward Zawadzki. W tej sympatycznej uroczystości udział brali także prezes KU AZS ZUT Danuta Maciejewska i prezes ZŚ AZS Zbigniew Lipczyński.
240
Uwaga studenci Grupa I1-221 A,210 C,222 B

2015-04-21 11:21 - WIZUT - Zmiany w planie

Zajęcia z mgr inż. Michałem Kramarczykiem zostają przeniesione z dnia 24 kwietnia 2015:
Grupa I1-221 A - 27 kwietnia 12-14 s. 323 WI2
Grupa I1-210 C - 22 kwietnia 10-12 s. 318 WI2
Grupa I1-222 B - 29 kwietnia 14-16 s. 308 WI2


241
dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły

2015-04-16 13:44 - WIZUT - Zmiany w planie

W dniach: 21.04.2015 r. - 2.05.2015 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne  z  dr inż. Agnieszką Olejnik-Krugły z powodu wyjazdu dydaktycznego w ramach programu Erasmus. Zajęcie zostaną odpracowane w terminie ustalonym ze studentami.

242
16-go kwietnia WYKŁAD "HANDEL NA RYNKACH FINANSOWYCH"

2015-04-15 11:20 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

243
16-go kwietnia WYKŁAD "HANDEL NA RYNKACH FINANSOWYCH"

2015-04-15 11:20 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

244
Letnie Praktyki Badawcze dla studentów i doktorantów

2015-04-14 11:47 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszamy studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych i technicznych do wzięcia udziału w XI Letnich Praktykach Badawczych. Oferujemy: - udział w różnorodnych projektach, - rozwiązywanie rzeczywistych problemów firm i instytucji, - łączenie badań naukowych z biznesem, - pracę w interdyscyplinarnych zespołach, - najlepsze brytyjskie wzorce. Dodatkowo podczas praktyk organizowane są wykłady i szkolenia ze sposobów prezentacji, odpowiedniego tworzenia dokumentacji oraz wiele innych. Każdy projekt zakończony jest stworzonym przez grupę raportem dla zleceniodawcy. Wymagania: - zainteresowania naukowe z dziedzin takich jak matematyka, informatyka, ekonomia, a także nauk technicznych,
- zapał do pracy,
- chęć pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia zawodowego. Zajmiesz się: - praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. modelowanie procesów przemysłowych, optymalizacja procesów przemysłowych, projektowanie algorytmów), - analizą danych metodami statystycznymi, eksploracji danych czy Big Data, - zarządzaniem projektami i rozwijaniem start-upów, - modelowaniem nowoczesnych rynków finansowych, - ekonomią wirtualnych światów, Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez: Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2015 r. w Warszawie. Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny IBS/BK/2015. Zgłoszenia są oceniane na bieżąco. Liczba miejsc na praktykach jest ograniczona. Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl Letnie Praktyki Badawcze czerpią inspiracje z brytyjskich doświadczeńw zakresie współpracy pomiędzy firmami a środowiskiem akademickim w obszarze szeroko pojętych zastosowań matematyki (ang. industrial mathematics). Wzorcem jest tutaj brytyjski model tzw. European Study Groups with Industry (przykład: http://www.esgi.org.uk), a zespół prowadzący Praktyki odbywa regularne szkolenia w Oxfordzie (w tym roku dwie osoby z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN zostało zakwalifikowanych do wybranej spośród zgłoszeń z całego świata grupy 25 uczestników Graduate Modelling Camp, http://www.maths.ox.ac.uk/study-here/postgraduate-study/industrially-focused-mathematical-modelling-epsrc-cdt/infomm-uk) oraz podczas ESGI. Letnie Praktyki Badawcze realizowane są w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Praktyki kierowane są do studentów wyższych lat studiów oraz doktorantów i odbywają się w Warszawie w miesiącach letnich (lipiec-wrzesień). Program Praktyk przeznaczony jest dla osób o szerokiej skali zainteresowań naukowych, począwszy od  matematyki i informatyki, poprzez nanotechnologię, do ekonomii i zarządzania. W czasie Praktyk uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w kilku (3-5) wybranych projektach o zróżnicowanej tematyce oraz specjalnym programie rozwijającym wiedzę z zakresu tworzenia nowoczesnych przedsięwzięć wysokiej technologii i metod komercjalizacji wyników badań. Podczas tegorocznych Praktyk grupa starannie wyselekcjonowanych studentów i doktorantów z całej Polski będzie m.in. pracować nad wybranymi zagadnieniami powiązanymi z tematyką platformy L.E.M. Ze względu na interdyscyplinarny charakter Praktyk, udział w nich gwarantuje zdobycie bogatego doświadczenia z pogranicza biznesu i nauk akademickich, które będzie procentowało w przyszłości praktycznie w każdym miejscu pracy. Natomiast atrakcyjna tematyka i nowoczesna forma Praktyk sprawia, że jest to doskonała przygoda intelektualna.  Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny IBS/WY/2015. Zgłoszenia będą oceniane na bieżąco, w miarę napływu aplikacji. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.praktyki.ibspan.waw.pl. Jesteśmy także na Facebooku.  Ulotka informacyjna  Ulotka informacyjna dla doktorantów 
245
Propozycja tematu pracy doktorskiej: Modelowanie zmian kolorów w czasie

2015-04-09 12:07 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
praca pod opieką dra inż. Przemysława Korytkowskiego

Propozycja tematu pracy doktorskiej: Modelowanie zmian kolorów w czasie

słowa kluczowe:
kolorymetria, dygitalizacja dzieł sztuki, fotografia, grafika komputerowa, zarządzanie barwą

Opis:
Dzieła sztuki, wydruki oraz inne przedmioty zmieniają kolor wraz z upływem czasu. Jest to proces nieuchronny i wynika ze zmian fizykochemicznych farb i podłoży  pod wpływem czynników zewnętrznych: nasłonecznienie, oświetlenie sztucznymi źródłami światła, wilgotność, zabrudzenie powietrza. Celem badań będzie opracowanie i zaprogramowanie modelu zmian kolorów w czasie uwzględniającego wpływ czynników zewnętrznych. Rezultatem prac powinna być aplikacja pozwalająca pokazać jak określony przedmiot wyglądał w dowolnym punkcie w przeszłości oraz w przyszłości.

Więcej informacji: dr inż. Przemysław Korytkowski, pkorytkowski@zut.edu.pl, tel. 91 449 55 94

246
Harmonogram egzaminów dyplomowych 13.04.2015 r.

2015-04-09 08:10 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Egzaminy dyplomowe -  13.04.2015 r.
247
WYDZIAŁ TECHNOLOGII i INŻYNIERII CHEMICZNEJ Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zatrudni na pełen etat informatyka

2015-04-02 11:55 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

WYDZIAŁ TECHNOLOGII i INŻYNIERII CHEMICZNEJ 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zatrudni na pełen etat informatyka Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • znajomość języka angielskiego,
 • praktyczna znajomość współczesnych języków programowania,
 • samodzielność w realizacji zadań, w tym sprzętowych,
 • rzetelność, dokładność, terminowość,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • wskazane jest udokumentowane doświadczenie zawodowe.
Podanie + CV należy składać: 
w Dziekanacie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 
Al. Piastów 42, pok. 4, NOWA CHEMIA                   
Termin składania podań upływa w dniu 14  kwietnia 2015 roku
Osoby wstępnie zaakceptowane będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną .
248
Komitet Lokalny Organizacji Studenckiej IAESTE działającej przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zaprasza wszystkich studentów do dołączenia w szeregi Organizacji

2015-03-26 23:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

249
Spotkanie z Piotrem Gadzinowskim - posłem na sejm

2015-03-20 08:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

250
Spotkanie z Piotrem Gadzinowskim - posłem na sejm

2015-03-20 08:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

251
Aktualizacja list kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia (09.03.2015)

2015-03-09 13:41 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

252
Stypendia dla studentów i doktorantów ze Szczecina

2015-03-05 10:10 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Do 10 marca br. trwa nabór wniosków o stypendia dla studentów i doktorantów w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. r.ż. oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. r.ż
253
XI Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk

2015-02-27 13:22 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Zapraszamy studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych i technicznych do wzięcia udziału w XI Letnich Praktykach Badawczych.

Oferujemy:

 • udział w różnorodnych projektach,
 • rozwiązywanie rzeczywistych problemów firm i instytucji,
 • łączenie badań naukowych z biznesem,
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach,
 • najlepsze brytyjskie wzorce.

Dodatkowo podczas praktyk organizowane są wykłady i szkolenia ze sposobów prezentacji, odpowiedniego tworzenia dokumentacji oraz wiele innych. Każdy projekt zakończony jest stworzonym przez grupę, raportem dla zleceniodawcy.

Wymagania:

 • zainteresowania naukowe z dziedzin takich jak matematyka, informatyka, ekonomia, a także nauk technicznych,
 • zapał do pracy,
 • chęć pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia zawodowego.

Zajmiesz się:

 • praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. modelowanie procesów przemysłowych, biznes, rynki finansowe)
 • bezpieczeństwem i analizą złożonych systemów
 • zarządzaniem projektami i rozwijaniem start-upów
 • modelowaniem nowoczesnych rynków finansowych
 • ekonomią wirtualnych światów

Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez: Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2015 r. w Warszawie.

Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny IBS/BK/2015. Zgłoszenia są oceniane na bieżąco. Ilość miejsc na praktykach jest ograniczona.

Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl

254
Uwaga studenci Grupa I1-35 gr.A

2015-02-27 12:47 - WIZUT - Zmiany w planie

Zajęcia z Grafiki Internetowej z piątków nieparzystych ( łącznie z 27.02.2015) zostają przeniesione na piątki parzyste na godz. 10.00-12.00 do s 317 WI2

255
Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia (20.02.2015)

2015-02-20 14:11 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

256
Nowe plany zajęć na semestr letni 2014/2015

2015-02-18 14:54 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

257
W związku z organizowaną w dniach 22-25.06.2015 międzynarodową konferencją 2th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors poszukujemy dostawcy usług

2015-02-17 14:27 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W związku z organizowaną w dniach 22-25.06.2015 międzynarodową konferencją 2th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors poszukujemy dostawcy następujących usług:
 1. Uroczysta kolacja połączona z dyskoteką w lokalu usługodawcy w dniu 24 czerwca w godz. 19-02.
 2. Usługi cateringowe obejmujące również dostarczenie odpowiednich naczyń, stolików i krzeseł:

serwis kawowy szwedzki bufet o godz. 16.30-18.30 lunch godz. 13-15 szwedzki bufet 17-20
21.06 (niedziela)


1 raz
22.06 2 razy 1 raz 1 raz
23.06 2 razy
1 raz
24.06 2 razy
1 raz
25.06 1 raz
1 raz
Spodziewana liczba gości 100-200 osób. Liczba osób w dniu 21.06 może być zdecydowanie niższa np. 50. Zastrzegamy sobie, przed podpisaniem umowy, prawo do zmiany liczby posiłków i godzin w stosunku do podanych w tabeli. W załącznikach menu poszczególnych posiłków. Oferty dotyczące tylko części usług nie będą rozpatrywane. Ofertę należy przesłać na adres beata.michalkiewicz@zut.edu.pl do dnia 6 marca 2015 do godziny 12.00.

Pliki do pobrania

 • Lunch
 • Serwis kawowy
 • Szwedzki bufet 21.06.2015
 • Szwedzki bufet 22.06.2015
 • Bankiet w lokalu usługodawcy
258
Testy kwalifikacyjne dla osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne drugiego stopnia

2015-02-09 15:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Testy kwalifikacyjne dla osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne drugiego stopnia odbędą się 12.02.2015 roku o godz. 12:00 w sali 13 w budynku WTiICh przy al. Piastów 42
259
Stypendia Prezydenta Miasta Szczecin

2015-02-09 12:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:  http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

 

260
Dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”

2015-02-03 09:15 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dzisiejszych czasach oprócz kompetencji ściśle profesjonalnych coraz większą role odgrywają tzw. umiejętności miękkie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwarza Państwu możliwość doskonalenia tych umiejętności w ramach 2 i 3-tygodniowych szkoleń odbywanych w wiodących ośrodkach akademickich w kraju i zagranicą. Kandydaci muszą mieć otwarty przewód doktorski. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: Informacja dla uczelni / podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz instytutów naukowych / badawczych o rozpoczęciu procesu rekrutacyjnego uczestników na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”
261
Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014

2015-02-03 08:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

262
Plan zajęć obowiązkowych na studiach trzeciego stopnia WTiICh w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

2015-01-30 08:08 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

263
Zaproszenie na zebranie II wydziału Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, które odbędzie się 29.01.2015 r.

2015-01-23 23:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

264
Spotkania informacyjne - nabór na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

2015-01-23 22:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

265
UczelniaXP - uzupełnianie ocen z zaliczeń i egzaminów

2015-01-16 12:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W związku z obecnie prowadzonymi pracami nad tworzeniem grup oraz przypisywaniem prowadzących do przedmiotów przez dziekanat, może się zdarzyć sytuacja że nie będą Państwo jeszcze widzieć swoich zajęć (na dzień 16.01.2015).
266
Innowacyjna metoda nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki

2015-01-16 10:55 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. realizujące w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem w St. Gallen (Szwajcaria), Uniwersytetem Duisburg-Essen (Niemcy) i Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania) innowacyjny projekt pt. „Innowacyjna metoda nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki” zaprasza Ciebie do korzystania z internetowej aplikacji kreatora studiów przypadku wspierającego współpracę uczelni z przedsiębiorcami dostępnej pod adresami: http://studia-przypadku.pl/ i http://www.kreator.studia-przypadku.pl.

Co umożliwia Kreator Studiów Przypadku?

 

 • pozyskiwanie ciekawych problemów do rozwiązania ze studentami na zajęciach,
 • upraktycznienie zajęć akademickich poprzez możliwość zapoznawania się z rzeczywistymi problemami pojawiającymi się w codziennej działalności firm;
 • podniesienie poziomu i jakości kształcenia praktycznego studentów;
 • wspomaganie definiowania tematów prac dyplomowych;
 • wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami;
 • poprawienie wizerunku, dobrej reputacji i tworzenie kultury organizacyjnej, w myśl której nauczyciel dąży do pozyskania najnowszej wiedzy oraz ma warunki do tego, aby ta wiedza była przekazywana studentom.

 

Kreator Studiów Przypadku nie wymaga specjalnego wdrożenia, jest dostępny w Internecie on line dla wszystkich zainteresowanych 24 godziny na dobę. Aby z niego skorzystać wystarczy zarejestrować się pod adresem http://www.kreator.studia-przypadku.pl, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów poza czasem potrzebnym na zapoznanie się z komputerową aplikacją z wykorzystaniem Podręcznika użytkownika dostępnego pod adresem http://studia-przypadku.pl/. Podręcznik użytkownika stanowi nie tylko instrukcję obsługi aplikacji komputerowej, pokazującą krok po kroku (z ilustracjami) sposób posługiwania się Kreatorem, ale również pomoc merytoryczną w samodzielnym tworzeniu studiów przypadku.

Internetowa aplikacja Kreatora Studiów Przypadku wraz z podręcznikiem użytkownika to innowacyjna forma łączenia wiedzy teoretycznej i praktyki gospodarczej!

Z wyrazami szacunku

Koordynator projektu

Dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. US

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

267
Szanowni Państwo, w dniach 22-25 czerwca br. organizujemy konferencję "12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors" (ICCMR12)

2015-01-16 09:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej konferencji: www.iccmr12.zut.edu.pl

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do udziału w konferencji. Udział "bierny" jest bezpłatny - można przyjść i wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących m.in. produkcji wodoru w katalitycznych reaktorach membranowych, zastosowania (bio)reaktorów membranowych i fotokatalitycznych reaktorów membranowych w oczyszczaniu wody i ścieków, wykorzystania ogniw paliwowych czy stanu wiedzy w zakresie sztucznych organów i inżynierii tkankowej i in. Zapraszamy również doktorantów i studentów. Specjalnie dla nich przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące przygotowania projektów badawczych "Shape your research project". Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem czynnego udziału w konferencji, do czego zachęcam, konieczna jest rejestracja. Termin nadsyłania streszczeń upływa 3 lutego br. Z pozdrowieniami,
Sylwia Mozia
268
Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego!

2015-01-14 16:15 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Uwaga Kandydaci na kierunki oceanotechnika i transport! Rozpoczynamy rekrutację na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego. Kandydaci mogą rejestrować się w Intern...
269
Konserwacja lokalnej sieci komputerowej - chwilowy brak dostępu do internetu

2014-12-13 22:41 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Harmonogram prac konserwacyjnych lokalnych sieci komputerowych: 13.12.2014 -I etap przepięcie sieci na drugim piętrze - mogą wystąpić przerwy w dostępie do internetu, w przypadku nie działania internetu w pomieszczeniu proszę o kontakt lulewandowski@zut.edu.pl 15-17.12.2014 -II etap przeniesienie światłowodów - wystąpią przerwy w dostępie do internetu w całym budynku 18-19.12.2014 - III etap podłączenie nowego głównego światłowodu do budynku - wystąpi przerwa w dostępie do internetu w całym budynku Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
270
Oferta pracy na stanowisko doktoranta

2014-12-10 08:48 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

271
Problemy z pocztą - klient Thunderbird

2014-12-04 14:17 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Osoby używające klienta poczty Thunderbird otrzymujący komunikat "Dodanie wyjątku bezpieczeństwa". Aby program mógł odbierać i wysyłać pocztę należny kliknąć przycisk "Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa".
272
Decyzje "Stypendium doktoranckie" i "Projakościowe"

2014-11-25 09:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

DOKTORANCI w trybie pilnym proszeni są o odbiór decyzje "Stypendium doktoranckie" i "Projakościowe"
273
Konkurs na stanowisko adiunkta nadzwyczajnego w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów

2014-11-20 12:54 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

274
Aktualizacja planów zajęć dla studiów trzeciego stopnia semestr 1 - aktualizacja 18.11.2014

2014-11-18 15:55 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

275
WYKŁAD PROFESORA KOŁODKO

2014-11-17 14:25 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Zaprasza Pracowników i Studentów na wykład prof.dr hab. Grzegorza Kołdko " Ćwierćwiecze transformacji: czy mogło być lepiej, czy będzie” Miejsce 18.11.2014 Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecie Ul.Żołnierska 47 Aula p. 217 godzina 13.30 [pobierz]
276
WYKŁAD PROFESORA KOŁODKO

2014-11-17 14:25 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Zaprasza Pracowników i Studentów na wykład prof.dr hab. Grzegorza Kołdko " Ćwierćwiecze transformacji: czy mogło być lepiej, czy będzie” Miejsce 18.11.2014 Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecie Ul.Żołnierska 47 Aula p. 217 godzina 13.30 [pobierz]
277
Komunikat nr 34 o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych i doktorantów

2014-10-31 10:37 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

278
Aktualizacja planów zajęć dla studiów trzeciego stopnia semestr 1 - aktualizacja 22.10.2014

2014-10-22 12:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

279
WYKŁADY W JĘZYKU ANGIELSKIM

2014-10-15 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W semestrze zimowym gościmy profesorów wizytujących, którzy będą wykładać w języku angielskim – już teraz odbywają się zajęcia prowadzone przez profesora Kleanthisa Sirakoulis z Grecji oraz profesora Marice`a Codourey ze Szwajcarii. W drugiej połowie miesiąca przyjeżdża profesor Zoran Tuntev z Macedonii, a następnie profesor Patrick Moore z Niemiec. Zainteresowane osoby odsyłamy do rozkładu zajęć umieszczonego w zakładce dla studentów.
dr Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
280
Aktualizacja list kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia (13.10.2014)

2014-10-13 14:24 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

281
Fundacja Projekt Nauka: miejsce realizacji własnych projektów naukowych

2014-10-13 13:54 - WIZUT - Strony dla doktorantów

icon Propozycja Fundacji Projekt Nauka

Propozycja Fundacji Projekt Nauka, skierowaną do naukowców i badaczy, którzy pragną rozpocząć realizację własnych projektów naukowych w oparciu o jeden z istniejących programów dotacyjnych NCN, NCBiR lub MNiSW.

282
Aktualizacja list kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia (13.10.2014)

2014-10-13 11:34 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

283
Zmiana hasła i dostęp do usług informatycznych

2014-10-09 10:39 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Wraz ze zmianą polityki dotyczącej złożoności hasła umożliwiającego logowanie się do usług informatycznych ZUT, należy dokonać zmiany hasła na stronie:

www.zut.edu.pl/zh

zgodnie z podanymi na tej stronie zasadami. Brak zmiany hasła może skutkować problemami z zalogowaniem się do poczty ZUT, e-Dziekanatu (w celu wpisania ocen oraz komunikacji ze studentami) oraz do komputerów w bibliotece i salach dydaktycznych 117 i 119. Zmiana hasła dotyczy zarówno studentów jak i wykładowców.
284
Akademicki Ośrodek Jeździecki zaprasza - TRAWA TYLKO DLA KONI

2014-10-07 13:44 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Szczegóły na plakacie reklamowym
285
Ankieta dla wykładowców

2014-10-06 18:19 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Drodzy wykładowcy, Nasza uczelnia na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczy w projekcie „Dostępność edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie". W ramach projektu przeprowadzane są między innymi ankiety internetowe  z wykładowcami akademickimi, tak aby poznać badane zagadnienie z wielu perspektyw.  Zachęcamy do wypełnienia ankiety, do której link zamieszczono poniżej. Zajmie to około 10 minut. Ankiety można wypełniać w okresie 1-15 października. https://projekty.qualitywatch.pl/index.php/survey/index/sid/155132/newtest/Y/lang/pl
286

2014-10-06 12:59 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W ciągu tygodnia Dziekanat czynny dla Studentów wg poniższego harmonogramu
Dzień tygodniaGodziny otwarcia
Poniedziałek12.00-15.00
Wtorek9.00 - 12.00
Środa12.00- -15.00
Czwartek9.00-12.00
PiątekNIECZYNNY
287
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.09.2014 roku zmarł zasłużony pracownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT Ś.P. mgr inż. Gabriel Wojtas

2014-09-30 08:12 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

288
Plany zajęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia

2014-09-26 15:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

289
Plany zajęć na studia stacjonarne drugiego stopnia

2014-09-26 15:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

290
Wzory umów i opłaty za studia i za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

2014-09-26 14:08 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Zgodnie z zapisami  art. 160a ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz 572 z późn. zm.) zamieszczamy wzory umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015. Ponadto prosimy o zapoznanie się z aktami prawnymi zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące opłat pobieranych od studenta, upublicznianych zgodnie z zapisami par. 7 ust. 3 powyższych umów.

UMOWY ZE STUDENTAMI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Pliki do pobrania:
 • Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne i za świadczone usługi edukacyjne (osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2014/2015)
 • Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne i za świadczone usługi edukacyjne (osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2014/2015)
 • Uchwała nr 70 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie określenia wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku ak. 2014/2015

OPŁATY ZA STUDIA I ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE

Pliki do pobrania:
 • Zarządzenie nr 24  Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015 (tekst ujednolicony z późn. zm. wprowadzonymi zarządzeniem nr 28 Rektora ZUT z dnia 16 września 2014 r. )
 • Komunikat nr 27 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 września 2014 r., o zasadach wnoszenia opłat na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w systemie elektronicznych przelewów
 • Uchwała nr 69 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 września 2014 roku  w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
291
Listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne II stopnia (26.09.2014)

2014-09-26 14:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

292
Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia (26.09.2014)

2014-09-26 14:01 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

293
Zaproszenie na wykład profesora Mehmeta Eryigit - 3 czerwca, g. 9.45

2014-06-02 14:53 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zaproszenie na wykład profesora Mehmeta Eryigit  - 3 czerwca, g. 9.45
W tym tygodniu gościmy na wydziale profesora Mehmeta  Eryigit z Abant Izzet Baysal University z Bolu (Turcja). We wtorek, 3 czerwca, o godz. 9.45 pan profesor wygłosi wykład na temat gospodarki i współpracy międzynarodowej Turcji – wszystkich zainteresowanych zapraszamy do s. 204 (budynek przy ul. Żołnierskiej 47).
dr Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
294
DODATKOWE DYŻURY KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

2014-05-26 11:15 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

DODATKOWE DYŻURY KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS
Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu Erasmus zapraszam:
poniedziałek [26.05] w godz. 13.30-14.30
środa [28.05] w godz. 9.00-11.00
czwartek [29.05] w godz. 15.00-16.00
- ul. Żołnierska 47, pok. 310 -
dr Joanna Hernik
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
295
DYŻURY KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

2014-05-21 10:11 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Studentów zainteresowanych wyjazdem za granicę na studia i praktyki
zapraszam na konsultacje w dniach:
21.05 [środa] w godz. 15.00-16.00
22.05 [czwartek] w godz. 15.30-16.30
23.05 [piątek] w godz. 12.00-14.00
dr Joanna Hernik
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
296
Zapraszamy do udziału w akcji "Zbiórka Krwi - to nie żart!"

2014-04-04 11:43 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

297
Uwaga! studenci I roku II° kierunków: Rybactwo i Towaroznawstwo

2014-02-21 14:05 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

W związku z przedłużoną rekrutacją na studia drugiego stopnia na kierunkach: Rybactwo oraz Towaroznawstwo zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się od 3 marca 2014.
298
Zmiana godzin przyjęć WKR

2014-02-21 13:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Od dnia 24.02.2014 do 27.02.2014r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WNoŻiR będzie pełniła dyżury od godziny 13 do 14 w pokoju 39 (Ul. K. Kazimierza 4).
299
Lista studentów przyjętych w pierwszej rekrutacji

2014-02-21 11:04 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów przyjętych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia 

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Grabczak

Sara

4.0

3.53

5.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

6.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

7.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

8.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

300
Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, którzy na dzień 14.02.2014 r. dopełnili wszelkich stosownych formalności

2014-02-14 14:16 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

4.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

5.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

6.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

7.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

8.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

9.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

10.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

2.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

3.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

4.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

5.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

6.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

7.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

8.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

2.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

3.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

4.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

301
Wyniki testu kwalifikacyjnego na TŻiŻCz

2014-02-14 11:45 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista osób które, przystąpiły i zdały test kwalifikacyjny na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka: 1. Sara Grabczak.
302
Test kwalifikacyjny na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

2014-02-11 10:20 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista osób, które muszą przystąpić do testu kwalifikacyjnego, aby wziąć udział w dalszym procesie rekrutacji na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:
 1. Grabczak Sara
 2. Konkol Martyna
 3. Krzysztofiak Małgorzata
 4. Stępnik Agata
303
Listy kandydatów przyjętych na studia

2013-09-27 10:47 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista alfabetyczna: Zapoczątkowuje pobieranie plikuMikrobiologia_stosowana_studia_stacjonarne_I_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_niestacjonarne_I_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_niestacjonarne_II_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_stacjonarne_I_stopnia Lista punktowa: Zapoczątkowuje pobieranie plikuMikrobiologia_stosowana_studia_stacjonarne_I_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_niestacjonarne_I_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_niestacjonarne_II_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_stacjonarne_I_stopnia
304
Nowość w ZUT - edysk.zut.edu.pl

2013-09-26 08:48 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki uruchomiło usługę sieciową o nazwie eDysk.

eDysk Usługa ma na celu przechowywanie w łatwo dostępny sposób danych użytkowników oraz ich synchronizowanie pomiędzy wieloma urządzeniami. Głównym interfejsem dostępowym do plików danych użytkownika jest przeglądarka internetowa. Użytkownik USK ZUT może mieć dostęp do swoich plików przechowywanych na eDysku z dowolnego komputera  podłączonego do sieci Internet i wyposażonego w przeglądarkę WWW.  Dostęp do zasobów może być realizowany także z poziomu urządzeń mobilnych (Android, iOS) po zainstalowaniu odpowiednich aplikacji. Dane są przechowywanie tylko i wyłączenie na serwerach uczelnianych ZUT, których ZUT jest jedynym właścicielem.

Usługa eDysk umożliwia:

 • Przechowywanie plików na zdalnym serwerze
 • Łatwy dostęp do plików przez stronę www
 • Synchronizowanie plików pomiędzy wieloma urządzeniami
 • Współdzielenie plików pomiędzy użytkownikami USK ZUT
 • Udostępnianie plików użytkownikom zewnętrznym (nie posiadającym konta USK ZUT)
 • Przeglądanie zawartości niektórych plików: TXT, ODF (np. OpenOffice), PDF

Więcej o eDysku: http://uci.zut.edu.pl/uslugi/edysk.html

305
Listy kandydatów zakwalifikownych na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki:

2013-09-11 10:50 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Technologia żywności i żywienie człowieka: Zapoczątkowuje pobieranie plikulista wg alfabetu Zapoczątkowuje pobieranie plikulista wg punktów
306
Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne I stopnia na kierunki:

2013-09-11 10:43 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Technologia żywności i żywienie człowieka: Zapoczątkowuje pobieranie plikulista wg alfabetu Zapoczątkowuje pobieranie plikulista wg punktów
307
Uwaga! Kandydaci na studia doktoranckie

2013-09-10 13:00 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 12 września 2013 (czwartek), sala 119 budynek przy ul. Kazimierza Królewicza 4, godz. 9.00
308
ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ZMIANY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2013-08-01 21:20 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

309
Polskia Komisja Akredytacyjna po ocenie instytucjonalnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie wydała ocene POZYTYWNA

2013-07-09 13:54 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r.  w sprawie oceny instytucjonalnej uzyskał   ocenę   p o z y t y w n ą. 
310
Podpisanie umowy o prowadzeniu wspólnych studiów międzynarodowych - WKŚiR ZUT Szczecin i Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv

2013-07-04 15:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

311
Przyznane stypendia z własnego funduszu stypendialnego I tura 2013

2013-07-02 10:08 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

312
Badania lekarskie

2013-06-17 10:52 - WIZUT - Kandydaci na studia

Badania lekarskie

 

313
Dokumenty

2013-06-17 10:49 - WIZUT - Kandydaci na studia

Gdzie składać dokumenty

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin (WI-1)

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 52, 71-210 Szczecin (WI-2)

e-mail: rekrutacjawi@zut.edu.pl

 

Kierunek i rodzaj studiów Gdzie Godziny przyjęć

Informatyka

Studia I i II stopnia stacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia stacjonarne

Dziekanat: parter budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Izabela Szymkowicz (pok. 12), tel. 091 449 55 18

I. piętro budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Joanna Rafalska (pok. 105), tel. 091 449 55 98

pon-pt. 09:30-14:30

Informatyka,

Studia I i II stopnia niestacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia niestacjonarne


III. piętro budynek WI-2 Żołnierska 52:

mgr Ewa Urban-Pilawka (pok. 313), tel. 091 449 56 61

mgr inż. Renata Zielińska (pok. 310), tel. 091 449 56 63

pon -pt.

10:00-15:00

Informatyka,

Studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne

I. piętro budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr Magdalena Wróblewska (pok. 104 b)

tel. 091 449 56 08

pon-pt. 10:00-13:00

 

Studia I stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. ankietę osobową wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,

 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), z tym że:
  a) kandydat z „nową maturą”, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – składa także aneks do świadectwa dojrzałości,
  b)  kandydat ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenie kopii świadectwa w późniejszym terminie, ustalonym przez komisję terminie

 3. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile na danym kierunku wymagane, skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku),
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, np. paszportu w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginała dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),

 5. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 6. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

 7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),

 8. zaświadczenie o złożenia kompletu dokumentów (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),

 9. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia II stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, dodatkowo:

 1. kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),

 2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,

 3. suplement, kartę przebiegu studiów, indeks lub wyciąg z indeksu (potwierdzone przez macierzystą uczelnię) – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu.

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia III stopnia

Kandydaci na studia trzeciego stopnia powinni dostarczyć:

 1. Podanie na studia III stopnia (pobierz),

 2. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia,

 3. suplement do dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą,

 4. zaświadczenie potwierdzające oceny za pracę dyplomową magisterską i egzamin dyplomowy magisterski wydane przez dziekanat wydziału, na którym kandydat ukończył jednolite studia magisterskie lub studia  II stopnia (zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy oceny są zamieszczone w indeksie),

 5. życiorys,

 6. trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 7. kwestionariusz osobowy (pobierz),

 8. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat się o nie ubiega),

 9. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,

 10. informację o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji,

 11. propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodnego z dyscypliną nauki studiów doktoranckich).

314
Terminarz

2013-06-17 10:40 - WIZUT - Kandydaci na studia

Harmonogram naboru na studia wyższe rozpoczynające się od semestru zimowego 2015/2016

Studia I stopnia stacjonarne

rejestracja internetowa

25.05.-12.07.2015

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

14.07.2015

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 15.07.-24.07.2015

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
z list rezerwowych oraz list kandydatów rezerwowych

28.07.2015

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

28.07.-31.07.2015

 


ogłoszenie wyników rekrutacji

07.08.2015

 


Studia II stopnia stacjonarne

rejestracja internetowa

25.05-19.07.2015

testy kwalifikacyjne

23.07. -24.07.2015

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

28.07.2015

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

28.07.-05.08.2015

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

07.08.2015

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (z list rezerwowych)

08.08.-14.08.2015            

ogłoszenie wyników rekrutacji

13.08.2015

 


Studia I stopnia niestacjonarne

rejestracja internetowa

25.05-30.08.2015

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

01.09.2015

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

01.09.- 07.09.2015

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

08.09.2015

ogłoszenie wyników rekrutacji

15.09.2015

 


 

 

 


Studia II stopnia niestacjonarne

rejestracja internetowa

25.05-23.08.2015

testy kwalifikacyjne

27.08. -28.08.2015

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych
oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

01.09.2015

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

01.09.-07.09.2015

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

08.09.2015

ogłoszenie wyników rekrutacji 15.09.2015

 

 

 


Rekrutacja w drugim terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

 

315
Zasady rekrutacji

2013-06-17 01:00 - WIZUT - Kandydaci na studia

a. Studia I stopnia

 1. Zasady rekrutacji – uchwała ZUT

 2. Olimpiady i konkursy

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniający do preferencji w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Astronomiczna, Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra", Fizyczna, Informatyczna, Innowacji Technicznych, Matematyczna, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy o Wynalazczości,

 • Inżynieria cyfryzacji: Astronomiczna, Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra", Fizyczna, Informatyczna, Innowacji Technicznych, Matematyczna, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy o Wynalazczości,

Wykaz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, których laureatom przyznaję się preferencje w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Ogólnopolski konkurs informatyczny - "PING" Potyczki Informatyczne Nowej Generacji"

 • Inżynieria cyfryzacji: Ogólnopolski konkurs informatyczny - "PING" Potyczki Informatyczne Nowej Generacji"

Wykaz: http://www.zut.edu.pl/

 

b. Studia II stopnia

 1. Zasady rekrutacji – http://www.zut.edu.pl/

 2. Szczegółowe kryteria przyjęć oraz zakresy testów kwalifikacyjnych na studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Informatyka

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich kierunku informatyka.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • algorytmizacja i programowanie komputerów,
 • podstawy architektury systemów komputerowych (architektura i zasady działania komputerów, technologie sieciowe, systemy mobilne, rozproszone i wieloprocesorowe, systemy operacyjne komputerów, systemy wbudowane),
 • bazy danych (relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, projektowanie struktur, funkcje systemu zarządzania bazami danych),
 • metody projektowania tworzenia, testowania, wdrażania systemów informatycznych (inżynieria oprogramowania),
 • inżynierskie zastosowania informatyki (systemy komputerowego wspomagania, modelowanie i symulacja, systemy obliczeniowe, systemy z wiedzą i wnioskowaniem, grafika i wizualizacja komputerowa).

Test kwalifikacyjny może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej.

 

c. Studia III stopnia

 1. Zasady rekrutacji – uchwała ZUT http://www.zut.edu.pl/

 


316
Rekrutacja krok po kroku

2013-05-24 12:39 - WIZUT - Kandydaci na studia

Dlaczego powinieneś wybrać ZUT

Pobierz film
317
Szczecin_z całego serca polecam

2013-05-08 08:08 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Arkadiusz Skrzypiński

Arkadiusz Skrzypiński, pracownik Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie Ambasadorem kampanii społecznej "Szczecin_z całego serca polecam".

Kampania społeczna „Szczecin_z całego serca polecam AMBASADOR” to zaproszenie mieszkańców do wspólnego budowania pozytywnego, silnego i dobrze kojarzącego się wizerunku miasta. Skrzypiński znalazł się w gronie m.in z Moniką Pyrek, Chórem Kameralnym ZUT, czy zespołem Big Fat Mama.

318
Katalog stron pracowników i doktorantów ZUT

2013-04-24 15:03 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

UCI uprzejmie informuje że utworzono serwis WWW, który będzie katalogiem stron pracowników i doktorantów  ZUT.

Umieszczenie strony w katalogu jest oczywiście dobrowolne, ale bardzo zachęcamy do tego, gdyż podniesie to wartość serwisu WWW Uczelni a jednocześnie ułatwi dostęp do strony osobom z zewnątrz. 
Aby umieścić swoją stronę w katalogu należy zalogować się do systemu zarządzania kontem USK -  https://www.zut.edu.pl/ZutKonto/ - i w zakładce: "Serwis WWW" wyrazić zgodę na pokazanie stron w katalogu ZUT (Uwaga: zgoda dotyczy wyłącznie stron utworzonych na serwerze USK).

Zobacz katalog stron pracowników i doktorantów ZUT

319
Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT

2013-04-23 10:26 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

W sprawie wymiaru czasu pracy.

icon Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT

320
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło start realizacji programu pn. Brokerzy innowacji

2013-04-06 13:36 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

321
Zgłaszanie uwag do projektu rozporz. MRiRW w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca)

2013-04-06 13:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

322
Oprogramowanie firmy Corel dla ZUT!

2012-09-27 12:59 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki uprzejmie informuje, że zakupiło licencję "Corel Academic Site License" w ramach której pracownicy naszej Uczelni uzyskują prawo do użytkowania (również domowego) następujących programów:

 • CorelDRAW®
 • Corel® Painter™
 • Corel® VideoStudio®
 • Corel® PaintShop™ Pro
 • Corel® PDF Fusion™
 • WinZip® Pro
Oprogramowanie dostępne jest na stronie UCI - http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/corel.html

323
Uczelniane Centrum Informatyki uruchomiło nową usługę

2012-09-07 11:58 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została nowa usługa polegająca na możliwości wglądu do niektórych swoich danych umieszczonych w systemie kadrowo-płacowym HMS. W szczególności istnieje możliwość zweryfikowania poprawności swoich danych osobowych, wysokości wynagrodzenia, sprawdzenia terminów urlopu oraz terminu ważności badań lekarskich.

Aby zalogować się do systemu należy użyć nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła jak w innych usługach USK np. poczta elektroniczna lub dostęp do Wi-Fi.

Usługa jest dostepna pod adresem: zut.edu.pl/epracownik.
Link został również umieszczony w serwisie WWW dedykowanym dla pracowników Uczelni.

324
Prasa i telewizja nt. III Zachodniopomorskiego "Dnia Owada 2012", który odbył się 05.06.2012 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2012-06-06 23:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Info i fotografie:
http://www.mmszczecin.pl/415626/2012/6/5/dzien-owada--podczas-dni-otwartych-zut-zdjecia?category=photos
http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=87540&idf=165494

Fotografie:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/tngallery?Site=GS&Date=20120605&Category=SZCZECIN&ArtNo=605009994&Ref=PH

Info:
http://www.wszczecinie.pl/spotkania,dzien_owada_2012,id-8685.html
http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Dzien-Owada

Film:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120605/SZCZECIN/120609825  Migawki: http://wiadomosci.wp.pl/gid,14548780,gpage,6,img,14548836,kat,1342,title,Dzien-Owada-2012-w-Szczecinie,galeria.html

325
Ogólnouczelniana platforma zdalnego nauczania - Moodle

2012-05-08 14:22 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki informuje o uruchomieniu ogólnouczelnianej platformy zdalnego nauczania "Moodle", który dostępny jest pod adresem: e-edukacja.zut.edu.pl

System ten umożliwia tworzenie interaktywnych kursów, które mogłyby wspierać proces nauczania. Gorąco zachęcamy do korzystania z platformy.

Wskazówki ułatwiające tworzenie kursu umieszczono tutaj - http://e-edukacja.zut.edu.pl/pluginfile.php/2/course/section/35/moodle_kursy.pdf

W internecie jest też sporo materiałów związanych z tym systemem. Polecamy stronę  www.moodle.org

326
Kierunki studiów

2012-03-02 10:20 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

327
Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012

2012-03-01 10:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 

Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZasady rekrutacji na studia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuTerminy rekrutacji na studia

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl 

tel. 91 449 6205

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (pokój nr 67 - parter)

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

 

328
Dojazd

2007-03-29 12:22 - WIZUT - Kandydaci na studia

Jak dojechać na Wydział Informatyki?

z dworca PKP:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworzec Główny PKP" przy zejściu z kładki nad torami) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z dworca PKS:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworcowa" przy Odrze - na żądanie) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 1):

Pieszo do przystanku tramwajowego linii 7 "Turzyn", stamtąd do przystanku "Żołnierska".
lub
pieszo do przystanku autobusowego linii 75 "Bolesława Śmiałego", stamtąd do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 3, DS 4, DS 5):

Tramwajem linii 4,11,12 (przystanek "Szwoleżerów" lub "Narutowicza") do Placu Kościuszki, następnie tramwajem linii 7 do przystanku "Żołnierska".

 

{iframe}app/maps/{/iframe}


Warning: fopen(zapis.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/portal/zut/index.php on line 329

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 330

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 331

rssLINKS