Sekcja
Lokalizacja
Klucze

2016-04-30 ZUT w RSS

  Wszyskich: 314
1
Różności teleinformatyczne w Audytorium im. Profesora Stanisława Skoczowskiego

2016-04-29 15:13 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W ciągu ostatnich kilkunastu dni w Audytorium im. Profesora Stanisława Skoczowskiego odbyły się dwa wydarzenia związane z różnymi aspektami teleinformatyki. Dużym zainteresowaniem wśród studentów cieszyła się nowa inicjatywa spotkań „Students4Students” pod hasłem „Sprint technologiczny” dotycząca prezentacji zastosowań nowoczesnych technologii ICT zaimplementowanych przez studentów starszych roczników kierunku Teleinformatyka. Poruszone zostały aspekty praktycznej realizacji rozwiązań z zakresu[...] Czytaj dalej
2
Różności teleinformatyczne w Audytorium im. Profesora Stanisława Skoczowskiego

2016-04-29 15:13 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W ciągu ostatnich kilkunastu dni w Audytorium im. Profesora Stanisława Skoczowskiego odbyły się dwa wydarzenia związane z różnymi aspektami teleinformatyki. Dużym zainteresowaniem wśród studentów cieszyła się nowa inicjatywa spotkań „Students4Students” pod hasłem „Sprint technologiczny” dotycząca prezentacji zastosowań nowoczesnych technologii ICT zaimplementowanych przez studentów starszych roczników kierunku Teleinformatyka. Poruszone zostały aspekty praktycznej realizacji rozwiązań z zakresu[...] Czytaj dalej
3
Zgłaszanie uwag do projektu rozp. MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu

2016-04-29 15:12 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zobacz dokument  
4
Zgłaszanie uwag do projektu rozp. MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu

2016-04-29 15:12 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zobacz dokument  
5
Zmiana godziny dyżuru Pani Prodziekan Sobczak dnia 6 maja

2016-04-29 14:27 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

6
Spotkanie z kandydatami na Prodziekanów Wydziału Elektrycznego w kadencji 2016-2020

2016-04-29 14:14 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że 5 maja (czwartek) o godz. 11:15 odbędzie się spotkanie z kandydatami na Prodziekanów Wydziału Elektrycznego w kadencji 2016-2020. Zgłoszone zostały następujące kandydatury: dr hab. inż. Paweł Dworak na Prodziekana ds. organizacji i rozwoju dr inż. Piotr Paplicki na Prodziekana ds. studenckich dr hab. inż. Marcin Ziółkowski na Prodziekana ds. kształcenia Spotkanie będzie miało[...] Czytaj dalej
7
Spotkanie z kandydatami na Prodziekanów Wydziału Elektrycznego w kadencji 2016-2020

2016-04-29 14:14 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że 5 maja (czwartek) o godz. 11:15 odbędzie się spotkanie z kandydatami na Prodziekanów Wydziału Elektrycznego w kadencji 2016-2020. Zgłoszone zostały następujące kandydatury: dr hab. inż. Paweł Dworak na Prodziekana ds. organizacji i rozwoju dr inż. Piotr Paplicki na Prodziekana ds. studenckich dr hab. inż. Marcin Ziółkowski na Prodziekana ds. kształcenia Spotkanie będzie miało[...] Czytaj dalej
8
Spotkanie z kandydatami na Prodziekanów Wydziału Elektrycznego w kadencji 2016-2020

2016-04-29 14:14 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że 5 maja (czwartek) o godz. 11:15 odbędzie się spotkanie z kandydatami na Prodziekanów Wydziału Elektrycznego w kadencji 2016-2020. Zgłoszone zostały następujące kandydatury: dr hab. inż. Paweł Dworak na Prodziekana ds. organizacji i rozwoju dr inż. Piotr Paplicki na Prodziekana ds. studenckich dr hab. inż. Marcin Ziółkowski na Prodziekana ds. kształcenia Spotkanie będzie miało[...] Czytaj dalej
9
Spotkanie z kandydatami na Prodziekanów Wydziału Elektrycznego w kadencji 2016-2020

2016-04-29 14:14 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że 5 maja (czwartek) o godz. 11:15 odbędzie się spotkanie z kandydatami na Prodziekanów Wydziału Elektrycznego w kadencji 2016-2020. Zgłoszone zostały następujące kandydatury: dr hab. inż. Paweł Dworak na Prodziekana ds. organizacji i rozwoju dr inż. Piotr Paplicki na Prodziekana ds. studenckich dr hab. inż. Marcin Ziółkowski na Prodziekana ds. kształcenia Spotkanie będzie miało[...] Czytaj dalej
10
Przedstawiciele naszego Wydziału na Hannover Messe 2016

2016-04-29 14:08 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 25-29 kwietnia w Hanowerze odbyła się kolejna edycja największych targów innowacyjnych technologii przemysłowych na świecie. Z inicjatywy Ambasady Polskiej w Berlinie, na powierzchni 100 m2, wybrane instytucje i firmy reprezentowały nasz kraj. Wydział Elektryczny, jako jeden z dwóch wydziałów polskich uczelni (obok Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej), prezentował nowe technologie. Zespół[...] Czytaj dalej
11
Przedstawiciele naszego Wydziału na Hannover Messe 2016

2016-04-29 14:08 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 25-29 kwietnia w Hanowerze odbyła się kolejna edycja największych targów innowacyjnych technologii przemysłowych na świecie. Z inicjatywy Ambasady Polskiej w Berlinie, na powierzchni 100 m2, wybrane instytucje i firmy reprezentowały nasz kraj. Wydział Elektryczny, jako jeden z dwóch wydziałów polskich uczelni (obok Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej), prezentował nowe technologie. Zespół[...] Czytaj dalej
12
Komunikat nr 20 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zgłoszonych kandydatur na Prodziekanów Wydziału Elektrycznego

2016-04-29 14:03 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

13
Komunikat nr 20 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zgłoszonych kandydatur na Prodziekanów Wydziału Elektrycznego

2016-04-29 14:03 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

14
Szkolenie z Podstaw informacji naukowej dla studentów Teleinformatyki S2 sem.2

2016-04-29 13:41 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że zajęcia z przedmiotu „Podstawy Informacji Naukowej” dla studentów Teleinformatyki S2 sem.2 odbędą się w poniedziałek 9.05 w godzinach 9:15-11:00 w Auli Biblioteki Głównej ZUT. W związku z tym wykład z przedmiotu „Interfejsy użytkownika”  w dniu 05.05 realizowany jest  według starego planu ( w godzinach 8:15-10:00). Dopiero od 16.05.2016 zajęcia te w zostaną przełożone[...] Czytaj dalej
15
Szkolenie z Podstaw informacji naukowej dla studentów Teleinformatyki S2 sem.2

2016-04-29 13:41 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że zajęcia z przedmiotu „Podstawy Informacji Naukowej” dla studentów Teleinformatyki S2 sem.2 odbędą się w poniedziałek 9.05 w godzinach 9:15-11:00 w Auli Biblioteki Głównej ZUT. W związku z tym wykład z przedmiotu „Interfejsy użytkownika”  w dniu 05.05 realizowany jest  według starego planu ( w godzinach 8:15-10:00). Dopiero od 16.05.2016 zajęcia te w zostaną przełożone[...] Czytaj dalej
16
K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów

2016-04-29 12:51 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin,
tel. (91) 449 69 00

DZIEKAN  WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO
ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

o g ł a s z a

K   O   N   K   U   R   S

na stanowisko adiunkta w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U nr 64, poz.  1365 z późniejszymi zmianami) oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadać tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia,
- wykazać się znajomością języka polskiego i obcego,
- posiadać uzdolnienia i doświadczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych z zakresu finansów i bankowości. Wymagane dokumenty: 1. podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie;
2. życiorys w formie CV;
3. wykaz prac naukowo – badawczych;
4. informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata;
5. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie ekonomii; 6. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora; 7. dokument stwierdzający znajomości języka obcego nowożytnego; 8. oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym     miejscem pracy; 9. oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o      szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami); 10. zaświadczenie o stanie zdrowia;
11. oświadczenie o niekaralności. Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie (www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne. Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy. Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p.6) w terminie do dnia  10.05.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  13.05.2016  roku. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury). D Z I E K A N W Y D Z I A Ł U    E K O N O M I C Z N E G O Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT
17
Nasi naukowcy zaangażowani w europejskie badania nad systemem sterowania HiVision

2016-04-29 08:43 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym udział naszych pracowników w europejskim projekcie iLoad. http://szczecinbiznes.pl/kategorie/nauka-i-biznes/Sterowanie-3D-ze-Stargardu_4166
18
Nasi naukowcy zaangażowani w europejskie badania nad systemem sterowania HiVision

2016-04-29 08:43 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym udział naszych pracowników w europejskim projekcie iLoad. http://szczecinbiznes.pl/kategorie/nauka-i-biznes/Sterowanie-3D-ze-Stargardu_4166
19
Szczecińskie Oddziały Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

2016-04-28 23:11 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zobacz więcej   
20
Szczecińskie Oddziały Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

2016-04-28 23:11 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zobacz więcej   
21
Szczecińskie Oddziały Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

2016-04-28 23:11 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zobacz więcej   
22
Szczecińskie Oddziały Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

2016-04-28 23:11 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zobacz więcej   
23
Urząd Miejski w Złotowie organizuje konkurs pn. "Oswoić miejskie nieużytki"

2016-04-28 22:52 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

z zakresu projektowania terenów zieleni.  Więcej  
24
Urząd Miejski w Złotowie organizuje konkurs pn. "Oswoić miejskie nieużytki"

2016-04-28 22:52 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

z zakresu projektowania terenów zieleni.  Więcej  
25
Urząd Miejski w Złotowie organizuje konkurs pn. "Oswoić miejskie nieużytki"

2016-04-28 22:52 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

z zakresu projektowania terenów zieleni.  Więcej  
26
Inżynieria Cyfryzacji rok 3

2016-04-28 14:01 - WIZUT - Zmiany w planie

Wykład z dr B. Dąbrowskim "Prawo autorskie" z dnia 29.04.2016 z godz.10:15-12 ,  zostaje przeniesiony na 12.05.2016 godz.8:15-10 sala WI2-17.

27
Nowy Dziekan wybrany!

2016-04-28 12:07 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru dr hab. inż. Krzysztofa Okarmy, prof. ZUT na Dziekana Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie na kadencję 2016-2020. Serdecznie gratulujemy!
28
Nowy Dziekan wybrany!

2016-04-28 12:07 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru dr hab. inż. Krzysztofa Okarmy, prof. ZUT na Dziekana Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie na kadencję 2016-2020. Serdecznie gratulujemy!
29
Komunikat nr 19 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2016 roku

2016-04-28 12:07 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

30
Komunikat nr 19 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2016 roku

2016-04-28 12:07 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

31
Zawody Jeździeckie w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT

2016-04-28 10:57 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszamy na Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody, które odbędą się 30.04.2016 r.  w  godzinach 10.00 - 16.00, ul. Junacka 21-25,  Szczecin. Wstęp wolny.
32
Zawody Jeździeckie w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT

2016-04-28 10:57 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zapraszamy na Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody, które odbędą się 30.04.2016 r.  w  godzinach 10.00 - 16.00, ul. Junacka 21-25,  Szczecin. Wstęp wolny.
33
Zawody Jeździeckie w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT

2016-04-28 10:57 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszamy na Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody, które odbędą się 30.04.2016 r.  w  godzinach 10.00 - 16.00, ul. Junacka 21-25,  Szczecin. Wstęp wolny.
34
Zawody Jeździeckie w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT

2016-04-28 10:57 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zapraszamy na Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody, które odbędą się 30.04.2016 r.  w  godzinach 10.00 - 16.00, ul. Junacka 21-25,  Szczecin. Wstęp wolny.
35
zajęcia z dr Ł. Radlińskim w dniu 29.04

2016-04-28 09:26 - WIZUT - Zmiany w planie

Zajęcia z dr Ł. Radlińskim w dniu 29.04 są odwołane. Termin ich odrobienia zostanie podany na kolejnym spotkaniu.

36
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. Dziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2016-2020. Gratulacje !

2016-04-27 13:34 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

37
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. Dziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2016-2020. Gratulacje !

2016-04-27 13:34 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

38
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. Dziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2016-2020. Gratulacje !

2016-04-27 13:34 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

39
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. Dziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2016-2020. Gratulacje !

2016-04-27 13:34 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

40
Sukces drużyny naszego Wydziału w turnieju siatkówki

2016-04-27 10:11 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 19 kwietnia 2016 r. rozegrano I Międzywydziałowy Turniej ZUT w siatkówce mieszanej o puchar Prezesa AZS ZUT. W turnieju wzięło udział 10 drużyn reprezentujących wydziały: WI, WBiHZ, WTMiT, WE, WNOŻiR i WTiICH. Frekwencja dopisała, w zawodach uczestniczyło około 100 studentek i studentów. Mecze przebiegały w sportowej atmosferze z zachowaniem zasad fair play. Zawodnicy[...] Czytaj dalej
41
Sukces drużyny naszego Wydziału w turnieju siatkówki

2016-04-27 10:11 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 19 kwietnia 2016 r. rozegrano I Międzywydziałowy Turniej ZUT w siatkówce mieszanej o puchar Prezesa AZS ZUT. W turnieju wzięło udział 10 drużyn reprezentujących wydziały: WI, WBiHZ, WTMiT, WE, WNOŻiR i WTiICH. Frekwencja dopisała, w zawodach uczestniczyło około 100 studentek i studentów. Mecze przebiegały w sportowej atmosferze z zachowaniem zasad fair play. Zawodnicy[...] Czytaj dalej
42
Występ zespołu 3-BURSbAnd podczas konferencji iMitel 2016

2016-04-27 09:40 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

3-BURSbAnd – zespół muzyczny, którego członkami są studenci naszego Wydziału rozwija skrzydła! 21 kwietnia wystąpił z koncertem podczas Konferencji Naukowo-Technicznej iMitel 2016. Występ był podzielony na dwie półgodzinne części, choć druga część bardzo się przedłużyła i trwała ok. godziny. Zespół wykonał następujące pozycje: Cztery toasty (pieśń uważana za hymn elektryków), Eviva Studio, Misirloo, Gra o[...] Czytaj dalej
43
Występ zespołu 3-BURSbAnd podczas konferencji iMitel 2016

2016-04-27 09:40 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

3-BURSbAnd – zespół muzyczny, którego członkami są studenci naszego Wydziału rozwija skrzydła! 21 kwietnia wystąpił z koncertem podczas Konferencji Naukowo-Technicznej iMitel 2016. Występ był podzielony na dwie półgodzinne części, choć druga część bardzo się przedłużyła i trwała ok. godziny. Zespół wykonał następujące pozycje: Cztery toasty (pieśń uważana za hymn elektryków), Eviva Studio, Misirloo, Gra o[...] Czytaj dalej
44
Komunikat nr 15 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2016-04-27 09:40 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

45
Zapis debaty przedwyborczej kandydatów na Dziekana Wydziału Elektrycznego na kadencję 2016-2020

2016-04-26 16:06 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Ze względu na słabą jakość dźwięku, pierwszą część debaty najlepiej oglądać w słuchawkach. Niedługo w jakości 720p
46
Zapis debaty przedwyborczej kandydatów na Dziekana Wydziału Elektrycznego na kadencję 2016-2020

2016-04-26 16:06 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Ze względu na słabą jakość dźwięku, pierwszą część debaty najlepiej oglądać w słuchawkach. Niedługo w jakości 720p
47
27.04.2016 - Warsztaty AMRON

2016-04-26 13:30 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

27.04.2016  - Warsztaty AMRON W środę studenci specjalności z  zakresu zarządzania, obrotu i wyceny nieruchomościami wezmą udział w warsztatach z zakresu funkcjonowania Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON. Warsztaty odbędą się na ul. Żołnierskiej 47 w godzinach 9.00-16.15. Poprowadzi je Monika Kubisz, Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON. Marzena Rydzewska Małgorzata Blaszke
48
Naukowcu! Postaw na karierę międzynarodową!

2016-04-26 12:53 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza Państwa na szkolenie pt. „Postaw na międzynarodową karierę! Napisz doskonały wniosek o stypendium Marii Skłodowskiej-Curie”, które odbędzie się 9 maja 2016 r. w siedzibie RCIiTT. Uczestnictwo w spotkaniu jest idealną okazją do zasięgnięcia informacji jak nadać tempa swojej karierze w wymiarze międzynarodowym. Zapraszamy do rejestracji! Więcej informacji: http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1338
49
Naukowcu! Postaw na karierę międzynarodową!

2016-04-26 12:53 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza Państwa na szkolenie pt. „Postaw na międzynarodową karierę! Napisz doskonały wniosek o stypendium Marii Skłodowskiej-Curie”, które odbędzie się 9 maja 2016 r. w siedzibie RCIiTT. Uczestnictwo w spotkaniu jest idealną okazją do zasięgnięcia informacji jak nadać tempa swojej karierze w wymiarze międzynarodowym. Zapraszamy do rejestracji! Więcej informacji: http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1338
50
Konferencja - Jakość życia w inteligentnych miastach

2016-04-26 11:45 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Jakość życia

Instytut Nauk o Polityce oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ponawia zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Jakość życia w inteligentnych miastach", która odbędzie się w dniu 24 maja 2016 roku w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje w załączniku: icon Jakość życia - załączniki

Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy.
Instytutu Nauk o PolityceUniwersytetu RzeszowskiegoAl. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

51
Uwaga uczestnicy programu szkoleniowego NZB. Zmiana terminów szkoleń.

2016-04-25 15:54 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Uwaga uczestnicy programu szkoleniowego NZB. Zmiana terminów szkoleń. W dniu 26.04.2016 roku  w godz. 11.00-12.00 (aula ul. Żołnierska 47) odbędzie się szkolenie nt. Nowy wymiar bankowości spółdzielczej (SGB) przeniesione z dnia 17.05.2016. Szkolenie: Narzędzia e-gospodarki (KIR) odbędzie się 17.05.2016. Koordynator Programu NZB Marzena Rydzewska
52
Uwaga uczestnicy programu szkoleniowego NZB. Zmiana terminów szkoleń.

2016-04-25 15:54 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Uwaga uczestnicy programu szkoleniowego NZB. Zmiana terminów szkoleń. W dniu 26.04.2016 roku  w godz. 11.00-12.00 (aula ul. Żołnierska 47) odbędzie się szkolenie nt. Nowy wymiar bankowości spółdzielczej (SGB) przeniesione z dnia 17.05.2016. Szkolenie: Narzędzia e-gospodarki (KIR) odbędzie się 17.05.2016. Koordynator Programu NZB Marzena Rydzewska
53
Szkolenie nt. Nowy wymiar bankowości spółdzielczej (SGB)

2016-04-25 15:53 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

26.04.2016 - Program NZB – szkolenie nt. Nowy wymiar bankowości spółdzielczej (SGB) Zapraszam studentów i pracowników na kolejne szkolenie z cyklu pn. Nowoczesne zarządzenie biznesem. Temat: Nowy wymiar bankowości spółdzielczej (SGB) godz. 11-12 aula ul. Żołnierska 47 Koordynator Programu NZB Marzena Rydzewska
54
Szkolenie nt. Nowy wymiar bankowości spółdzielczej (SGB)

2016-04-25 15:53 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

26.04.2016 - Program NZB – szkolenie nt. Nowy wymiar bankowości spółdzielczej (SGB) Zapraszam studentów i pracowników na kolejne szkolenie z cyklu pn. Nowoczesne zarządzenie biznesem. Temat: Nowy wymiar bankowości spółdzielczej (SGB) godz. 11-12 aula ul. Żołnierska 47 Koordynator Programu NZB Marzena Rydzewska
55
W związku z wyborami dziekana w dniu 27.04.2016 r. zostały wyznaczone od 11.30 do 13.30 godziny wolne od zajęć dydaktycznych

2016-04-25 15:25 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

56
W związku z wyborami dziekana w dniu 27.04.2016 r. zostały wyznaczone od 11.30 do 13.30 godziny wolne od zajęć dydaktycznych

2016-04-25 15:25 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

57
W związku z wyborami dziekana w dniu 27.04.2016 r. zostały wyznaczone od 11.30 do 13.30 godziny wolne od zajęć dydaktycznych

2016-04-25 15:25 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

58
W związku z wyborami dziekana w dniu 27.04.2016 r. zostały wyznaczone od 11.30 do 13.30 godziny wolne od zajęć dydaktycznych

2016-04-25 15:25 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

59
Sukces drużyny z Wydziału Elektrycznego w turnieju siatkówki

2016-04-25 11:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W turnieju brało udział 10 drużyn,  po dwie z WI, WBiHZ i WTMiT / regulamin dopuszczał udział dwóch drużyn z wydziału / oraz z WE , WNOŻiR i WTiICH.  Frekwencja dopisała, w zawodach uczestniczyło około 100 studentek i studentów. Mecze przebiegały w sportowej atmosferze z zachowaniem zasad fair play. Zawodnicy w przerwach między meczami mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku.
Na koniec zawodów w emocjonującym finale zwyciężyła drużyna z Wydziału Elektrycznego w składzie: Joanna Strażnikiewicz, Marta Czernicka, Dominika Ciołek, Marcin Augustyniak, Michał Matera i Patryk Dębowski. II miejsce zajął zespół z WTMiT. W meczu o III miejsce zespół  z WNOŻiR pokonał drużynę z WBiHZ. W związku z tak dużym zainteresowaniem studentów grą w siatkówkę organizatorzy planują przeprowadzenie kolejnego   turnieju  jesienią br.

Na zdjęciu stoją od lewej: Michał Matera, Marcin Augustyniak, Joanna Strażnikiewicz, Marta Czernicka , w rzędzie dolnym od lewej : Dominika Ciołek i Patryk Dębowski.
Finaliści turnieju.

Zdjęcia: Zbigniew Pawlak

60
Sukces drużyny z Wydziału Elektrycznego w turnieju siatkówki

2016-04-25 11:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W turnieju brało udział 10 drużyn,  po dwie z WI, WBiHZ i WTMiT / regulamin dopuszczał udział dwóch drużyn z wydziału / oraz z WE , WNOŻiR i WTiICH.  Frekwencja dopisała, w zawodach uczestniczyło około 100 studentek i studentów. Mecze przebiegały w sportowej atmosferze z zachowaniem zasad fair play. Zawodnicy w przerwach między meczami mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku.
Na koniec zawodów w emocjonującym finale zwyciężyła drużyna z Wydziału Elektrycznego w składzie: Joanna Strażnikiewicz, Marta Czernicka, Dominika Ciołek, Marcin Augustyniak, Michał Matera i Patryk Dębowski. II miejsce zajął zespół z WTMiT. W meczu o III miejsce zespół  z WNOŻiR pokonał drużynę z WBiHZ. W związku z tak dużym zainteresowaniem studentów grą w siatkówkę organizatorzy planują przeprowadzenie kolejnego   turnieju  jesienią br.

Na zdjęciu stoją od lewej: Michał Matera, Marcin Augustyniak, Joanna Strażnikiewicz, Marta Czernicka , w rzędzie dolnym od lewej : Dominika Ciołek i Patryk Dębowski.
Finaliści turnieju.

Zdjęcia: Zbigniew Pawlak

61
Sukces drużyny z Wydziału Elektrycznego w turnieju siatkówki

2016-04-25 11:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W turnieju brało udział 10 drużyn,  po dwie z WI, WBiHZ i WTMiT / regulamin dopuszczał udział dwóch drużyn z wydziału / oraz z WE , WNOŻiR i WTiICH.  Frekwencja dopisała, w zawodach uczestniczyło około 100 studentek i studentów. Mecze przebiegały w sportowej atmosferze z zachowaniem zasad fair play. Zawodnicy w przerwach między meczami mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku.
Na koniec zawodów w emocjonującym finale zwyciężyła drużyna z Wydziału Elektrycznego w składzie: Joanna Strażnikiewicz, Marta Czernicka, Dominika Ciołek, Marcin Augustyniak, Michał Matera i Patryk Dębowski. II miejsce zajął zespół z WTMiT. W meczu o III miejsce zespół  z WNOŻiR pokonał drużynę z WBiHZ. W związku z tak dużym zainteresowaniem studentów grą w siatkówkę organizatorzy planują przeprowadzenie kolejnego   turnieju  jesienią br.

Na zdjęciu stoją od lewej: Michał Matera, Marcin Augustyniak, Joanna Strażnikiewicz, Marta Czernicka , w rzędzie dolnym od lewej : Dominika Ciołek i Patryk Dębowski.
Finaliści turnieju.

Zdjęcia: Zbigniew Pawlak

62
Szkolenia dla studentów z zakresu zarządzania projektami

2016-04-25 08:11 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Prince2

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje oraz uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami?

W dniach 13-15 maj odbędzie się 3 dniowe szkolenie zakończone egzaminem certyfikującym z jednej z najpowszechniejszych metodyk zarządzania projektami wykorzystywanej na całym świecie - Prince2.

Szczegóły pod adresem: https://www.facebook.com/events/1542590062710446/

63
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów

2016-04-24 23:51 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

64
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. kandydat na Dziekana WKŚiR zaprasza na spotkanie przedwyborcze,

2016-04-24 22:35 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

65
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. kandydat na Dziekana WKŚiR zaprasza na spotkanie przedwyborcze,

2016-04-24 22:35 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

66
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. kandydat na Dziekana WKŚiR zaprasza na spotkanie przedwyborcze,

2016-04-24 22:35 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

67
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. kandydat na Dziekana WKŚiR zaprasza na spotkanie przedwyborcze,

2016-04-24 22:35 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

68
Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw. kandydat na Dziekana WKŚiR zaprasza na spotkanie przedwyborcze,

2016-04-24 22:30 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

69
Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw. kandydat na Dziekana WKŚiR zaprasza na spotkanie przedwyborcze,

2016-04-24 22:30 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

70
Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw. kandydat na Dziekana WKŚiR zaprasza na spotkanie przedwyborcze,

2016-04-24 22:30 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

71
Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw. kandydat na Dziekana WKŚiR zaprasza na spotkanie przedwyborcze,

2016-04-24 22:30 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

72
28 kwietnia 2016 r. XI edycja Targów Pracy Pomorza Zachodniego 2016

2016-04-22 13:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

73
28 kwietnia 2016 r. XI edycja Targów Pracy Pomorza Zachodniego 2016

2016-04-22 13:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

74
28 kwietnia 2016 r. XI edycja Targów Pracy Pomorza Zachodniego 2016

2016-04-22 13:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

75
ERASMUS+ drugi nabór na praktyki SMP 2016/2017

2016-04-22 12:38 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że harmonogram drugiego naboru na wyjazdy na praktyki (SMP, studenckie i absolwenckie) w roku akademickim 2016/17 został opublikowany na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl. Wydziałowy nabór wniosków potrwa do 31 maja, wyniki naboru zostaną ogłoszone do 15 czerwca 2016. Serdecznie zachęcam do aplikowania. Dr inż. Remigiusz Panicz Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą
76
Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss” działające przy Politechnice Wrocławskiej zaprasza studentów na VI Niezależne Ogólnopolskie Mistrzostwa w Analizie Danych (NOMAD)

2016-04-22 12:33 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss” działające przy Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej zaprasza studentów do wzięcia udziału w VI edycji Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostw w Analizie Danych (NOMAD), których tematyka związana jest z programistycznym podejściem do analizy danych. Konkurs NOMAD jest okazją do zademonstrowania i doskonalenia umiejętności zespołowego rozwiązywania zadań i problemów statystycznych; kierowany jest do studentów szkół wyższych, którzy posiadają podstawową wiedzę ze statystyki i programowania. To idealna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności w praktycznym wykorzystywaniu metod statystycznych oraz zdolności interepersonalnych. Strona internetowa: http://nomad.im.pwr.wroc.pl/ Plakat
77
Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss” działające przy Politechnice Wrocławskiej zaprasza studentów na VI Niezależne Ogólnopolskie Mistrzostwa w Analizie Danych (NOMAD)

2016-04-22 12:33 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss” działające przy Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej zaprasza studentów do wzięcia udziału w VI edycji Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostw w Analizie Danych (NOMAD), których tematyka związana jest z programistycznym podejściem do analizy danych. Konkurs NOMAD jest okazją do zademonstrowania i doskonalenia umiejętności zespołowego rozwiązywania zadań i problemów statystycznych; kierowany jest do studentów szkół wyższych, którzy posiadają podstawową wiedzę ze statystyki i programowania. To idealna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności w praktycznym wykorzystywaniu metod statystycznych oraz zdolności interepersonalnych. Strona internetowa: http://nomad.im.pwr.wroc.pl/ Plakat
78
Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss” działające przy Politechnice Wrocławskiej zaprasza studentów na VI Niezależne Ogólnopolskie Mistrzostwa w Analizie Danych (NOMAD)

2016-04-22 12:33 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss” działające przy Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej zaprasza studentów do wzięcia udziału w VI edycji Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostw w Analizie Danych (NOMAD), których tematyka związana jest z programistycznym podejściem do analizy danych. Konkurs NOMAD jest okazją do zademonstrowania i doskonalenia umiejętności zespołowego rozwiązywania zadań i problemów statystycznych; kierowany jest do studentów szkół wyższych, którzy posiadają podstawową wiedzę ze statystyki i programowania. To idealna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności w praktycznym wykorzystywaniu metod statystycznych oraz zdolności interepersonalnych. Strona internetowa: http://nomad.im.pwr.wroc.pl/ Plakat
79
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Organicznej Instytutu Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

2016-04-22 11:00 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

80
PING 2016 rozstrzygnięty

2016-04-22 08:45 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

19 kwietnia 2016 roku odbył się, już po raz czwarty, finał ogólnopolskiego konkursu informatycznego dla szkół ponadgimnazjalnych PING. Laureatów konkursu poznaliśmy 20 kwietnia br. podczas uroczystości otwarcia konferencji r@bbIT.

W obecności znakomitych gości reprezentujących lokalne władze, uczelnię,  firmy oraz gościa specjalnego profesora Andy Hoppera, twórcy między innymi Raspberry PI i ARM, dyrektora Wydziału Informatyki Uniwersytetu w Cambridge, organizatorzy ogłosili wyniki:

 • pierwsze miejsce, tytuł laureata oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmy: Consileon, NCDC, Asseco Data Systems, home.pl i IAI zdobył Paweł Redman z Zespołu Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” w Wałbrzychu;
 • drugie miejsce, tytuł laureata oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez NCDC, Asseco Data Systems, home.pl, IAI i WI ZUT zdobył Dominik Toton z Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach;
 • trzecie miejsce, tytuł laureata oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez NCDC, Asseco Data Systems, home.pl,  IAI i WI ZUT zdobył Marcel Rzepka z Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie;
 • czwarte miejsce, tytuł laureata oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydział Informatyki ZUT zdobył Piotr Wolak z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.

Wyróżnienie otrzymały trzy Panie biorące udział w konkursie. Podziękowania, wraz z książką, skierowano do Pana Krzysztofa Klisia z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy za wprowadzenie najliczniejszej grupy uczniów do finału konkursu PING. Wszyscy finaliści otrzymali promesę praktyk ufundowaną przez firmę NCDC.

Finalistom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pełną emocji rywalizację! Mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się z Wami - tym razem jako studentami naszego Wydziału. Serdecznie zapraszamy.


Fotoreportaż na stronie: rabbit.zut.edu.pl

81
r@bbIT 2016 zakończony

2016-04-22 08:40 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

W dniach 19 - 21 kwietnia 2016 roku na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się trzecia edycja konferencji r@bbIT.

To unikalna formuła łącząca w sobie konferencję branżową, pokazy technologiczne, targi pracy branży IT, dni otwarte WI ZUT oraz finał ogólnopolskiego konkursu informatycznego dla młodzieży ponadgimnazjalnej - wszystko w jednym miejscu – na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zgodnie z hasłem przewodnim tej edycji  - „Inspiration. Innovation.Impact” - r@bbIT w 2016 roku to przede wszystkim bezpośrednie spotkania, które miały inspirować różne grupy społeczne do podejmowania innowacyjnych działań na wielu płaszczyznach (edukacja, przemysł, usługi). Ważnym zadaniem wydarzenia było wskazanie młodym ludziom kierunków rozwoju zawodowego w branży IT.


Fotoreportaż na stronie: rabbit.zut.edu.pl

r@bbIT zgromadził ponad 300 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Chojny, Nowogardu, Świnoujścia oraz Szczecina, który najliczniej reprezentowali uczniowie Technikum Informatycznego SCI, ZS Łączności, II Liceum Ogólnokształcącego, ZS Elektryczno - Elektronicznych TME oraz technikum DELTA . Uczniowie zwiedzali laboratoria, a w rozmowach z przedstawicielami firm dowiadywali się jakie umiejętności i kompetencje są poszukiwane na rynku pracy branży IT. Targi pracy wykorzystali przede wszystkim studenci Wydziału Informatyki i innych pokrewnych kierunków, którzy odbyli prawie 1500  rozmów aplikacyjnych, przede wszystkim poszukując staży i praktyk.

Swoimi pomysłami podzielili się i pochwalili studenci WI ZUT działający w kole naukowym WiWAV oraz Grupie.NET. Studenci z koła naukowego MAD przygotowało aplikację mobilną, która informowała o wydarzeniu i pozwalała ocenić ofertę praktyk i staży przygotowaną przez firmy.

Podczas otwarcia konferencji, w obecności przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i zaproszonych gości, wręczono nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego PING. W tym roku czterech uczniów otrzymało przepustki na studia na jednym z dwóch kierunków prowadzonych przez WI ZUT: informatykę lub inżynierię cyfryzacji. Nagrody dla finalistów ufundowali Consileon, NCDC, Asseco Data Systems, home.pl oraz IAI S.A.

Według obliczeń organizatorów r@bbit zgromadził ok. 3000 gości i 32 wystawców. Oblężenie  przeżywała firma Avid|Orad która przygotowała pokazy swoich technologii - wirtualne studio na bazie pattern recognition  oraz wzbogacanie transmisji sportowych na bazie telestracji. Dwa wykłady technologiczne przygotowane przez HP Enterprise oraz Avid|Orad zgromadziły pełną aulę słuchaczy.

Konferencję zakończył, 21. 04.2016, wykład otwarty "Perspektywy dla innowacji" gościa specjalnego – wybitego informatyka i wizjonera profesora Andy Hoppera, dyrektora Wydziału Informatyki Uniwersytetu w Cambridge.

Więcej na rabbit.zut.edu.pl

82
Uwaga uczniowie! Podajemy wyniki XVII Konkursu biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2016-04-21 12:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


    Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzy dalszych sukcesów w nauce.
 • Wyniki /pobierz/
 • Wyniki I etapu /pobierz/
 • Wyniki klasyfikacji drużynowej /pobierz/
83
Rapid UI prototyping using Qt Quick

2016-04-21 09:06 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dnia 26 kwietnia 2016 roku na Wydziale Elektrycznym odbędzie się wykład otwarty pt. “Rapid UI prototyping using Qt Quick” –  Szybkie prototypownie interfejsu użytkownika przy użyciu Qt Quick z wykorzystaniem platformy sprzętowej Raspberry Pi 2. Wykład w całości poprowadzi jeden z naszych absolwentów Michał Majeran, który jest obecnie pracownikiem brightONE. Miejsce: 26 kwietnia 2016 r., godz.[...] Czytaj dalej
84
Rapid UI prototyping using Qt Quick

2016-04-21 09:06 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dnia 26 kwietnia 2016 roku na Wydziale Elektrycznym odbędzie się wykład otwarty pt. “Rapid UI prototyping using Qt Quick” –  Szybkie prototypownie interfejsu użytkownika przy użyciu Qt Quick z wykorzystaniem platformy sprzętowej Raspberry Pi 2. Wykład w całości poprowadzi jeden z naszych absolwentów Michał Majeran, który jest obecnie pracownikiem brightONE. Miejsce: 26 kwietnia 2016 r., godz.[...] Czytaj dalej
85
Harmonogram egzaminów dyplomowych 27 kwietnia 2016 r.

2016-04-20 14:26 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

86
2 maja 2016 r. (poniedziałek) dniem WOLNYM od pracy.

2016-04-20 13:26 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

87
2 maja 2016 r. (poniedziałek) dniem WOLNYM od pracy.

2016-04-20 13:26 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

88
Spotkanie przedwyborcze

2016-04-20 12:14 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Kandydaci na funkcję Dziekana w kadencji 2016-2020: dr hab. inż. Marcin Hołub dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. ZUT dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw. ZUT zapraszają elektorów i wszystkich pracowników Wydziału Elektryczne na spotkanie przedwyborcze – debatę, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 r. – poniedziałek, o godzinie 14:15 w[...] Czytaj dalej
89
Spotkanie przedwyborcze

2016-04-20 12:14 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Kandydaci na funkcję Dziekana w kadencji 2016-2020: dr hab. inż. Marcin Hołub dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. ZUT dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw. ZUT zapraszają elektorów i wszystkich pracowników Wydziału Elektryczne na spotkanie przedwyborcze – debatę, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 r. – poniedziałek, o godzinie 14:15 w[...] Czytaj dalej
90
Miejsce na podium naszych studentów !!!

2016-04-20 11:46 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

91
Konkurs tworzenia gier komputerowych

2016-04-20 11:33 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Tworzysz gry? Sprawdź się! Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej organizuje 48-godziny game jam, czyli konkurs tworzenia gier na czas. Odbędzie się na terenie wydziału w terminie 20-22 maja bieżącego roku. Zapraszamy amatorów i pasjonatów, jak również profesjonalistów. Na uczestników czekają nagrody oraz upominki. Warto zauważyć, że w procesie tworzenia gier bierze udział wiele osób z różnych[...] Czytaj dalej
92
Nowy nabór lokatorów RCIiTT do preinkubacji!

2016-04-20 11:31 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Chcesz założyć firmę i nie wiesz jak? Nie wiesz do końca jak przygotować biznesplan i jak pozyskać klientów? Mamy na to sposób! Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 18 kwietnia 2016 ogłosiło konkurs nr 2/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT. Ostateczny termin składania formularzy[...] Czytaj dalej
93
Komunikat nr 18 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie wyborów Prodziekanów Wydziału Elektrycznego

2016-04-20 10:45 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

94
KONKURS „Moja praca przyda się rolnikom"

2016-04-20 09:04 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Organizujemy konkurs na najlepszą pracę przydatną dla rolniczej praktyki. Chcemy bowiem w środowiskach studentów rozpropagować ideę podejmowania prac na rzecz dobrych rozwiązań potrzebnych w praktyce.

Te najlepsze pomysły zamierzamy szerzej rozpropagować na naszych łamach, prezentując je rolnikom. W związku z tym proponujemy udział w naszym konkursie wszystkim autorom prac dyplomowych oraz magisterskich, które spełniają kryterium przydatności dla rolniczej praktyki.
 • Plakat.
 • Regulamin.
95
Komunikat nr 11 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2016 r.

2016-04-20 08:53 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

96
Nowy nabór lokatorów RCIiTT do preinkubacji!

2016-04-20 08:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 18 kwietnia 2016 ogłosiło konkurs nr 2/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 26 kwietnia 2016. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz dokumentacją konkursową pod adresem http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Oferta/Udostepnianie_pomieszczen/Konkursy_na_nabor_lokatorow/Konkurs_nr_2_AIP_IP_2016/690. Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 4358, email rslusarczyk@zut.edu.pl.
ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA! Zespół Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w RCIiTT

Warning: file_get_contents(file:/C%3A%5CUsers%5CMak%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.gif) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/portal/zut/_/simplepie/simplepie.inc on line 7869
97
Nowy nabór lokatorów RCIiTT do preinkubacji!

2016-04-19 15:31 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 18 kwietnia 2016 ogłosiło konkurs nr 2/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 26 kwietnia 2016. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz dokumentacją konkursową pod adresem http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Oferta/Udostepnianie_pomieszczen/Konkursy_na_nabor_lokatorow/Konkurs_nr_2_AIP_IP_2016/690. Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 4358, email rslusarczyk@zut.edu.pl. ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA! Zespół Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w RCIiTT Z poważaniem, Wojciech Jędrzejewski
------------------------------------------------------------------------ Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin
Tel. /fax +48 (0) 91 449 -43-58
www.innowacje.zut.edu.pl image001

Warning: file_get_contents(file:/C%3A%5CUsers%5CMak%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.gif) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/portal/zut/_/simplepie/simplepie.inc on line 7869
98
Nowy nabór lokatorów RCIiTT do preinkubacji!

2016-04-19 15:31 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 18 kwietnia 2016 ogłosiło konkurs nr 2/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 26 kwietnia 2016. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz dokumentacją konkursową pod adresem http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Oferta/Udostepnianie_pomieszczen/Konkursy_na_nabor_lokatorow/Konkurs_nr_2_AIP_IP_2016/690. Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 4358, email rslusarczyk@zut.edu.pl. ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA! Zespół Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w RCIiTT Z poważaniem, Wojciech Jędrzejewski
------------------------------------------------------------------------ Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin
Tel. /fax +48 (0) 91 449 -43-58
www.innowacje.zut.edu.pl image001
99
Nasz Dziekan Prorektorem!

2016-04-19 15:15 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 19.04.2016 r. Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru prorektorów. Miło nam poinformować, że Prorektorem ds. organizacji i rozwoju uczelni został wybrany nasz Dziekan, prof. dr hab. inż. Stefan Domek. Serdecznie gratulujemy!
100
Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru Prorektorów na kadencję 2016 – 2020

2016-04-19 14:51 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, iż w dniu 19 kwietnia 2016 r. Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru: 
 • dr hab. inż. Bożeny Śmiałkowskiej, prof. ZUT na Prorektora ds. Kształcenia
 • prof. dra hab.  inż. Stefana Domka na Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
 • prof. dra hab. inż. Jacka Przepiórskiego na Prorektora ds. Nauki
 • dra hab. inż. Arkadiusza Termana na Prorektora ds. Studenckich
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencję 2016 – 2020 trwającą od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • skan dokumentu z podpisem
 • dokument bez podpisu
 • protokół 1
 • protokół 2
 • protokół 3
 • protokół 4
101
Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru Prorektorów na kadencję 2016 – 2020

2016-04-19 14:51 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, iż w dniu 19 kwietnia 2016 r. Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru: 
 • dr hab. inż. Bożeny Śmiałkowskiej, prof. ZUT na Prorektora ds. Kształcenia
 • prof. dra hab.  inż. Stefana Domka na Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
 • prof. dra hab. inż. Jacka Przepiórskiego na Prorektora ds. Nauki
 • dra hab. inż. Arkadiusza Termana na Prorektora ds. Studenckich
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencję 2016 – 2020 trwającą od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • skan dokumentu z podpisem
 • dokument bez podpisu
 • protokół 1
 • protokół 2
 • protokół 3
 • protokół 4
102
Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru Prorektorów na kadencję 2016 – 2020

2016-04-19 14:51 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, iż w dniu 19 kwietnia 2016 r. Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru: 
 • dr hab. inż. Bożeny Śmiałkowskiej, prof. ZUT na Prorektora ds. Kształcenia
 • prof. dra hab.  inż. Stefana Domka na Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
 • prof. dra hab. inż. Jacka Przepiórskiego na Prorektora ds. Nauki
 • dra hab. inż. Arkadiusza Termana na Prorektora ds. Studenckich
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencję 2016 – 2020 trwającą od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • skan dokumentu z podpisem
 • dokument bez podpisu
 • protokół 1
 • protokół 2
 • protokół 3
 • protokół 4
103
Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru Prorektorów na kadencję 2016 – 2020

2016-04-19 14:51 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, iż w dniu 19 kwietnia 2016 r. Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru: 
 • dr hab. inż. Bożeny Śmiałkowskiej, prof. ZUT na Prorektora ds. Kształcenia
 • prof. dra hab.  inż. Stefana Domka na Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
 • prof. dra hab. inż. Jacka Przepiórskiego na Prorektora ds. Nauki
 • dra hab. inż. Arkadiusza Termana na Prorektora ds. Studenckich
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencję 2016 – 2020 trwającą od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • skan dokumentu z podpisem
 • dokument bez podpisu
 • protokół 1
 • protokół 2
 • protokół 3
 • protokół 4
104
Spotkanie wyborcze z kandydatem na funkcję Dziekana WNoŻiR

2016-04-19 14:24 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

105
Spotkanie wyborcze z kandydatem na funkcję Dziekana WNoŻiR

2016-04-19 14:24 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

106
Nowy nabór lokatorów RCIiTT do preinkubacji!

2016-04-19 14:11 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Chcesz założyć firmę i nie wiesz jak? Nie wiesz do końca jak przygotować biznesplan i jak pozyskać klientów? Mamy na to sposób!

Treść: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 18 kwietnia 2016 ogłosiło konkurs nr 2/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 26 kwietnia 2016. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz dokumentacją konkursową pod adresemhttp://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Oferta/Udostepnianie_pomieszczen/Konkursy_na_nabor_lokatorow/Konkurs_nr_2_AIP_IP_2016/690.

Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 4358, email rslusarczyk@zut.edu.pl.

ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA!

Zespół Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w RCIiTT

107
Nowy nabór lokatorów RCIiTT do preinkubacji!

2016-04-19 13:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 18 kwietnia 2016 ogłosiło konkurs nr 2/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 26 kwietnia 2016. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz dokumentacją konkursową pod adresem http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Oferta/Udostepnianie_pomieszczen/Konkursy_na_nabor_lokatorow/Konkurs_nr_2_AIP_IP_2016/690.  Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 4358, email rslusarczyk@zut.edu.pl.
108
Nowy nabór lokatorów RCIiTT do preinkubacji!

2016-04-19 13:32 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 18 kwietnia 2016 ogłosiło konkurs nr 2/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 26 kwietnia 2016. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz dokumentacją konkursową pod adresem http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Oferta/Udostepnianie_pomieszczen/Konkursy_na_nabor_lokatorow/Konkurs_nr_2_AIP_IP_2016/690. Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 4358, email rslusarczyk@zut.edu.pl. ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA!
109
Nowy nabór lokatorów RCIiTT do preinkubacji!

2016-04-19 13:32 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 18 kwietnia 2016 ogłosiło konkurs nr 2/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 26 kwietnia 2016. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz dokumentacją konkursową pod adresem http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Oferta/Udostepnianie_pomieszczen/Konkursy_na_nabor_lokatorow/Konkurs_nr_2_AIP_IP_2016/690. Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 4358, email rslusarczyk@zut.edu.pl. ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA!
110
Nowy nabór lokatorów RCIiTT do preinkubacji!

2016-04-19 13:32 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 18 kwietnia 2016 ogłosiło konkurs nr 2/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 26 kwietnia 2016. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz dokumentacją konkursową pod adresem http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Oferta/Udostepnianie_pomieszczen/Konkursy_na_nabor_lokatorow/Konkurs_nr_2_AIP_IP_2016/690. Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 4358, email rslusarczyk@zut.edu.pl. ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA!
111
Nowy nabór lokatorów RCIiTT do preinkubacji!

2016-04-19 13:32 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 18 kwietnia 2016 ogłosiło konkurs nr 2/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 26 kwietnia 2016. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz dokumentacją konkursową pod adresem http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Oferta/Udostepnianie_pomieszczen/Konkursy_na_nabor_lokatorow/Konkurs_nr_2_AIP_IP_2016/690. Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 4358, email rslusarczyk@zut.edu.pl. ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA!
112
Zaproszenie na XXIII konferencję naukową

2016-04-18 22:12 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej oraz IV sesji studenckiej. Konferencja pt. "Nowoczesne tendencje i technologie dla terenów historycznej zieleni komponowane" odbędzie się 20-21 października 2016 r. na Politechnice Krakowskiej. Więcej   
113
Pokazy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

2016-04-18 15:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

 W dniu 8 kwietnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 pracownicy jednostek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prowadzili pokazy i wykłady  dla uczniów tej szkoły podczas “Nocy Naukowców”. Od kilku już lat uczelnia uczestniczy w tej imprezie, która ma na celu popularyzowanie nauki. W tym roku ZUT zaproponował:
 • pokazy fizyczne prowadzone przez Pana mgr Łukasza Juszczaka z Instytutu Fizyki,
 • wykład Pani dr Ilony Iglewskiej-Nowak pt. “Matematyka Wyborcza”,
 • pokaz nowoczesnych metod szkolenia psów  prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Jędrzejczak z Zakładu Zoologii i Pszczelnictwa Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • pokaz udzielania pierwszej pomocy psom i kotom prowadzony przez Panią mgr inż. Paulinę Bośko z Katedry Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.
Jak zwykle pokazy cieszyły się ogromnym powodzeniem. Prowadzącym serdecznie dziękujemy. Zobacz film: http://www.zso4.szczecin.pl/#!NOC-NAUKOWCA/c3wv/570951ec0cf27cb8ad1e44cc
114
Pokazy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

2016-04-18 15:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 W dniu 8 kwietnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 pracownicy jednostek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prowadzili pokazy i wykłady  dla uczniów tej szkoły podczas “Nocy Naukowców”. Od kilku już lat uczelnia uczestniczy w tej imprezie, która ma na celu popularyzowanie nauki. W tym roku ZUT zaproponował:
 • pokazy fizyczne prowadzone przez Pana mgr Łukasza Juszczaka z Instytutu Fizyki,
 • wykład Pani dr Ilony Iglewskiej-Nowak pt. “Matematyka Wyborcza”,
 • pokaz nowoczesnych metod szkolenia psów  prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Jędrzejczak z Zakładu Zoologii i Pszczelnictwa Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • pokaz udzielania pierwszej pomocy psom i kotom prowadzony przez Panią mgr inż. Paulinę Bośko z Katedry Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.
Jak zwykle pokazy cieszyły się ogromnym powodzeniem. Prowadzącym serdecznie dziękujemy. Zobacz film: http://www.zso4.szczecin.pl/#!NOC-NAUKOWCA/c3wv/570951ec0cf27cb8ad1e44cc
115
20 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia mgr inż. Sandry Sokołowskiej

2016-04-18 12:55 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

116
20 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia mgr inż. Sandry Sokołowskiej

2016-04-18 12:55 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

117
20 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia mgr inż. Anny Kirkiewicz

2016-04-18 12:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

118
20 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia mgr inż. Anny Kirkiewicz

2016-04-18 12:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

119
Kolejny sukces studentów działających w studenckich kołach naukowych ZUT

2016-04-18 11:43 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Na Seminarium tym ZUT reprezentowała studentka Pani Magdalena Skibicka ze Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”, która zajęła III miejsce w sesji referatowej pt. „Biologia i hodowla zwierząt”. Pani Magdalena wygłosiła referat na temat „Wpływu systemu utrzymania na zdrowotność i wyniki odchowu cieląt”. Warto przypomnieć, że Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” działa przy Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, a opiekunem koła jest Pani dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska. Serdecznie gratulujemy uzyskanego wyniku. Uczestnicy XIII Międzynarodowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie (fot. Sknbihz Lublin 2016) Nagrodzona Pani Magdalena Skibicka wraz z Komisją UP w Lublinie (fot. Sylwia Sikora) Nagroda Sesji Kół w Lublinie 2016, III miejsce (fot. E. Czerniawska-Piątkowska)
120
Kolejny sukces studentów działających w studenckich kołach naukowych ZUT

2016-04-18 11:43 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Na Seminarium tym ZUT reprezentowała studentka Pani Magdalena Skibicka ze Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”, która zajęła III miejsce w sesji referatowej pt. „Biologia i hodowla zwierząt”. Pani Magdalena wygłosiła referat na temat „Wpływu systemu utrzymania na zdrowotność i wyniki odchowu cieląt”. Warto przypomnieć, że Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” działa przy Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, a opiekunem koła jest Pani dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska. Serdecznie gratulujemy uzyskanego wyniku. Uczestnicy XIII Międzynarodowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie (fot. Sknbihz Lublin 2016) Nagrodzona Pani Magdalena Skibicka wraz z Komisją UP w Lublinie (fot. Sylwia Sikora) Nagroda Sesji Kół w Lublinie 2016, III miejsce (fot. E. Czerniawska-Piątkowska)
121
Kolejny sukces studentów działających w studenckich kołach naukowych ZUT

2016-04-18 11:43 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Na Seminarium tym ZUT reprezentowała studentka Pani Magdalena Skibicka ze Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”, która zajęła III miejsce w sesji referatowej pt. „Biologia i hodowla zwierząt”. Pani Magdalena wygłosiła referat na temat „Wpływu systemu utrzymania na zdrowotność i wyniki odchowu cieląt”. Warto przypomnieć, że Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” działa przy Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, a opiekunem koła jest Pani dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska. Serdecznie gratulujemy uzyskanego wyniku. Uczestnicy XIII Międzynarodowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie (fot. Sknbihz Lublin 2016) Nagrodzona Pani Magdalena Skibicka wraz z Komisją UP w Lublinie (fot. Sylwia Sikora) Nagroda Sesji Kół w Lublinie 2016, III miejsce (fot. E. Czerniawska-Piątkowska)
122
Kolejny sukces studentów działających w studenckich kołach naukowych ZUT

2016-04-18 11:43 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Na Seminarium tym ZUT reprezentowała studentka Pani Magdalena Skibicka ze Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”, która zajęła III miejsce w sesji referatowej pt. „Biologia i hodowla zwierząt”. Pani Magdalena wygłosiła referat na temat „Wpływu systemu utrzymania na zdrowotność i wyniki odchowu cieląt”. Warto przypomnieć, że Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” działa przy Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, a opiekunem koła jest Pani dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska. Serdecznie gratulujemy uzyskanego wyniku. Uczestnicy XIII Międzynarodowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie (fot. Sknbihz Lublin 2016) Nagrodzona Pani Magdalena Skibicka wraz z Komisją UP w Lublinie (fot. Sylwia Sikora) Nagroda Sesji Kół w Lublinie 2016, III miejsce (fot. E. Czerniawska-Piątkowska)
123
Wykład prof. Panayiotisa Frangosa z National Technical University of Athens w ramach programu Erasmus+

2016-04-17 01:19 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W środę 20. kwietnia 2016 r. o godz. 13:15 w sali A209 w budynku Wydziału Elektrycznego ZUT przy ul. Sikorskiego 37 odbędzie się otwarty wykład profesora Panayiotisa Frangosa z National Technical University of Athens przebywającego z wizytą na naszym Wydziale zorganizowaną w ramach programu Erasmus+. Głównymi obszarami zainteresowań naukowych prof. Frangosa są zastosowania i propagacja[...] Czytaj dalej
124
Wykład prof. Panayiotisa Frangosa z National Technical University of Athens w ramach programu Erasmus+

2016-04-17 01:19 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W środę 20. kwietnia 2016 r. o godz. 13:15 w sali A209 w budynku Wydziału Elektrycznego ZUT przy ul. Sikorskiego 37 odbędzie się otwarty wykład profesora Panayiotisa Frangosa z National Technical University of Athens przebywającego z wizytą na naszym Wydziale zorganizowaną w ramach programu Erasmus+. Głównymi obszarami zainteresowań naukowych prof. Frangosa są zastosowania i propagacja[...] Czytaj dalej
125
Drugi nabór na zagraniczne praktyki studenckie i absolwenckie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

2016-04-15 21:46 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

126
Drugi nabór na zagraniczne praktyki studenckie i absolwenckie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

2016-04-15 21:46 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

127
Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej

2016-04-15 14:54 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 20 maja 2016 r.  Wnioski o zapomogi losowe i socjalne oraz pożyczki mieszkaniowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 10 maja 2016 r.
128
Harmonogram egzaminów dyplomowych 21 kwietnia 2016 r.

2016-04-15 14:44 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

129
Program Erasmus+ – drugi nabór na zagraniczne praktyki w roku 2016/2017

2016-04-15 11:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Dział Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą informuje o uruchomieniu drugiego naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na praktyki zawodowe realizowane w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus+ (wyjazdy rozpoczynające się po 1 lipca 2016/2017)
Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (zakładka "Praktyki") Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające potwierdzoną średnią ocen, informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego oraz potwierdzenie przyjęcia na praktykę należy składać u Koordynatorów Wydziałowych w terminie do 31 maja 2016.
130
Program Erasmus+ – drugi nabór na zagraniczne praktyki w roku 2016/2017

2016-04-15 11:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą informuje o uruchomieniu drugiego naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na praktyki zawodowe realizowane w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus+ (wyjazdy rozpoczynające się po 1 lipca 2016/2017)
Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (zakładka "Praktyki") Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające potwierdzoną średnią ocen, informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego oraz potwierdzenie przyjęcia na praktykę należy składać u Koordynatorów Wydziałowych w terminie do 31 maja 2016.
131
r@bbIT poleca aplikację mobilną

2016-04-15 09:58 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Studenci z Koła Naukowego MAD z naszego Wydziału przygotowali dla uczestników r@bbIT'a niespodziankę w postaci aplikacji mobilnej. Aplikacja jest do pobrania tutaj:

https://play.google.com/store/apps/details?id=mad.zut.edu.pl.rabbit_2016

W aplikacji informacje o tym co, gdzie i kiedy podczas wydarzenia. Zapraszamy również do oceny firm pod względem przygotowanej przez nich oferty praktyk, staży i zatrudnienia.

132
r@bbIT poleca aplikację mobilną

2016-04-15 09:58 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Studenci z Koła Naukowego MAD z naszego Wydziału przygotowali dla uczestników r@bbIT'a niespodziankę w postaci aplikacji mobilnej. Aplikacja jest do pobrania tutaj:

https://play.google.com/store/apps/details?id=mad.zut.edu.pl.rabbit_2016

W aplikacji informacje o tym co, gdzie i kiedy podczas wydarzenia.

Zapraszamy również do oceny firm pod względem przygotowanej przez nich oferty praktyk, staży i zatrudnienia.

133
Komunikat nr 17 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zgłoszonych kandydatur na Dziekana Wydziału Elektrycznego

2016-04-14 14:19 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

134
prof. Andy Hopper - Perspektywy dla innowacji

2016-04-14 12:13 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

135
Sylwetka kandydatki na stanowisko Prorektora ds. Nauki

2016-04-14 12:06 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Studia doktoranckie (1992-1996) zakończyła obroną pracy doktorskiej pt.„ Wpływ budowy segmentów giętkich na wybrane właściwości segmentowych kopolimerów blokowych” (promotor: dr hab. inż. Jerzy Korab-Słonecki, prof. ZUT). Prof. El Fray była stypendystką DAAD (Deutsches Akademisches Austausch Dienst) w Technische Universität Hamburg-Harburg (1995-96) oraz Konferenz der Deutscher Akademien der Wissenschaften (1998) w Hamburgu. Uzyskała również stypendium naukowe The Royal Society w Imperial College London (2005) w zespole prof. Aldo R. Boccaccini. Staż podoktorski z zakresu inżynierii biomateriałów polimerowych (projekt finansowany przez DFG, 2000-2003) odbyła na Uniwersytet Beyreuth, Niemcy. W  roku 2003 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa, specjalności biomateriały polimerowe na podstawie dorobku i monografii pt. „Nanostructured elastomeric biomaterials for soft tissue reconstruction” (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003). Profesorem tytularnym jest od 2012 r. Prof. El Fray od 1999 r. aktywnie współpracuje z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, w tym z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie (prof. Piotr Prowans), Politechniką Warszawską (prof. Wojciech Święszkowski), Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (prof. Jan Chłopek), The University of Akron, OH, USA (prof. Judit Puskas), New Jersey Center of Biomaterials, NJ, USA (prof. Joachim Kohn), The Weizmann Institite of Science (Prof. H.D. Wagner). W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu w ramach projektu „Polskie Sztuczne Serce” i kolejnego projektu PBS (NCBiR) opracowała nowe biomateriały polimerowe dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca (pozaustrojowych komór serca). Prof. El Fray legitumuje się również szeroką współpracą z firmami: DePuy Johnson & Johnson (W. Brytania), Uniqema/Croda (Holandia), Honda Europe (Niemcy), Philips (Holandia). Dorobek naukowy prof. El Fray obejmuje ponad 250 publikacji, w tym 99 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej (indeks h=12), dwa rozdziały w anglojęzycznych książkach wydawnictwa Wiley i CRC Press, 6 udzielonych patentów, w tym dwa USPTO, jeden EPO i 3 zgłoszeń patentowych. W ramach pracy dydaktycznej prowadziła zajęcia (2000-2004) oraz wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Bayreuth (2004-2010), a także wykłady w Uniwersytecie w Erlangen-Nurnberg, Niemcy(2005-2014). Prof. El Fray jest członkiem komisji programowej kierunku studiów Nanotechnologia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, który współtworzyła. Prof. El Fray jest promotorem 4 ukończonych, w tym trzech z wyróżnieniem Rady Wydziału, przewodów doktorskich oraz opiekunem naukowym 7 doktorantów, w tym trzech z otwartym przewodem doktorskim. Prof. El Fray stworzyła szkołę naukową zajmującą się multiblokowymi biomateriałami funkcjonalnymi o sterowalnych właściwościach do zastosowań medycznych. Prof. El Fray posiada duże doświadczenie w działalności organizacyjnej, umiejętnie współpracując i zarządzając zespołami ludzkimi. Od 2007 r. jest dyrektorem Instytutu Polimerów, w latach 2005-2013 była dyrektorem Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, a od końca 2013 r. jest dyrektorem Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii. W 2007 r. stworzyła od podstaw Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych, którym kieruje obecnie. Kierowała 10 projektami badawczymi finansowanymi przez KBN, MNiSzW, NCN i NCBiR, 3 projektami międzynarodowymi (w ramach umów bilateralnych), dwoma finansowanymi z funduszy strukturalnych UE oraz brała udział w realizacji dwóch projektów finansowanych z 7PR. W latach 2009-2011 była członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin.   Prof. El Fray aktywnie uczestniczy w działalności organizacyjnej Uczelni kierując Komisją ds. Nagród i Odznaczeń w bieżącej kadencji oraz działając w Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Studentów ubiegłej kadencji. Za osiągnięcia naukowe otrzymała 14 Nagród Rektora PS/ZUT I i II stopnia (1997-2014), wyróżnienie „Świata Biznesu” - „Perły Biznesu 2008” (2009 r.) dla Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Eureka! Odkrywamy polskie wynalazki” (2014) za wynalazek pt. „Telecheliczny makromer i jego zastosowanie do wytwarzania implantu przepuklinowego”. Jest recenzentką w wielu czasopismach międzynarodowych, m.in. Polymer, Acta Biomaterialia, Biomaterials oraz recenzentem projektów w 7. Programie Ramowym UE, programie H2020, akcji COST, ekspertem Narodowego Centrum Nauki (członkiem i przewodniczącą Panelu ST5), członkiem Sekcji Biomateriałów w Komitecie Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Nauk Chemicznych przy O/PAN w Poznaniu. Od trzech lat jest członkiem regionalnego i krajowego Jury Konkursu Naukowego dla Młodzieży „E(x)plory”.
136
Sylwetka kandydatki na stanowisko Prorektora ds. Nauki

2016-04-14 12:06 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Studia doktoranckie (1992-1996) zakończyła obroną pracy doktorskiej pt.„ Wpływ budowy segmentów giętkich na wybrane właściwości segmentowych kopolimerów blokowych” (promotor: dr hab. inż. Jerzy Korab-Słonecki, prof. ZUT). Prof. El Fray była stypendystką DAAD (Deutsches Akademisches Austausch Dienst) w Technische Universität Hamburg-Harburg (1995-96) oraz Konferenz der Deutscher Akademien der Wissenschaften (1998) w Hamburgu. Uzyskała również stypendium naukowe The Royal Society w Imperial College London (2005) w zespole prof. Aldo R. Boccaccini. Staż podoktorski z zakresu inżynierii biomateriałów polimerowych (projekt finansowany przez DFG, 2000-2003) odbyła na Uniwersytet Beyreuth, Niemcy. W  roku 2003 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa, specjalności biomateriały polimerowe na podstawie dorobku i monografii pt. „Nanostructured elastomeric biomaterials for soft tissue reconstruction” (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003). Profesorem tytularnym jest od 2012 r. Prof. El Fray od 1999 r. aktywnie współpracuje z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, w tym z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie (prof. Piotr Prowans), Politechniką Warszawską (prof. Wojciech Święszkowski), Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (prof. Jan Chłopek), The University of Akron, OH, USA (prof. Judit Puskas), New Jersey Center of Biomaterials, NJ, USA (prof. Joachim Kohn), The Weizmann Institite of Science (Prof. H.D. Wagner). W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu w ramach projektu „Polskie Sztuczne Serce” i kolejnego projektu PBS (NCBiR) opracowała nowe biomateriały polimerowe dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca (pozaustrojowych komór serca). Prof. El Fray legitumuje się również szeroką współpracą z firmami: DePuy Johnson & Johnson (W. Brytania), Uniqema/Croda (Holandia), Honda Europe (Niemcy), Philips (Holandia). Dorobek naukowy prof. El Fray obejmuje ponad 250 publikacji, w tym 99 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej (indeks h=12), dwa rozdziały w anglojęzycznych książkach wydawnictwa Wiley i CRC Press, 6 udzielonych patentów, w tym dwa USPTO, jeden EPO i 3 zgłoszeń patentowych. W ramach pracy dydaktycznej prowadziła zajęcia (2000-2004) oraz wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Bayreuth (2004-2010), a także wykłady w Uniwersytecie w Erlangen-Nurnberg, Niemcy(2005-2014). Prof. El Fray jest członkiem komisji programowej kierunku studiów Nanotechnologia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, który współtworzyła. Prof. El Fray jest promotorem 4 ukończonych, w tym trzech z wyróżnieniem Rady Wydziału, przewodów doktorskich oraz opiekunem naukowym 7 doktorantów, w tym trzech z otwartym przewodem doktorskim. Prof. El Fray stworzyła szkołę naukową zajmującą się multiblokowymi biomateriałami funkcjonalnymi o sterowalnych właściwościach do zastosowań medycznych. Prof. El Fray posiada duże doświadczenie w działalności organizacyjnej, umiejętnie współpracując i zarządzając zespołami ludzkimi. Od 2007 r. jest dyrektorem Instytutu Polimerów, w latach 2005-2013 była dyrektorem Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, a od końca 2013 r. jest dyrektorem Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii. W 2007 r. stworzyła od podstaw Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych, którym kieruje obecnie. Kierowała 10 projektami badawczymi finansowanymi przez KBN, MNiSzW, NCN i NCBiR, 3 projektami międzynarodowymi (w ramach umów bilateralnych), dwoma finansowanymi z funduszy strukturalnych UE oraz brała udział w realizacji dwóch projektów finansowanych z 7PR. W latach 2009-2011 była członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin.   Prof. El Fray aktywnie uczestniczy w działalności organizacyjnej Uczelni kierując Komisją ds. Nagród i Odznaczeń w bieżącej kadencji oraz działając w Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Studentów ubiegłej kadencji. Za osiągnięcia naukowe otrzymała 14 Nagród Rektora PS/ZUT I i II stopnia (1997-2014), wyróżnienie „Świata Biznesu” - „Perły Biznesu 2008” (2009 r.) dla Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Eureka! Odkrywamy polskie wynalazki” (2014) za wynalazek pt. „Telecheliczny makromer i jego zastosowanie do wytwarzania implantu przepuklinowego”. Jest recenzentką w wielu czasopismach międzynarodowych, m.in. Polymer, Acta Biomaterialia, Biomaterials oraz recenzentem projektów w 7. Programie Ramowym UE, programie H2020, akcji COST, ekspertem Narodowego Centrum Nauki (członkiem i przewodniczącą Panelu ST5), członkiem Sekcji Biomateriałów w Komitecie Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Nauk Chemicznych przy O/PAN w Poznaniu. Od trzech lat jest członkiem regionalnego i krajowego Jury Konkursu Naukowego dla Młodzieży „E(x)plory”.
137
Sylwetka kandydatki na stanowisko Prorektora ds. Nauki

2016-04-14 12:06 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Studia doktoranckie (1992-1996) zakończyła obroną pracy doktorskiej pt.„ Wpływ budowy segmentów giętkich na wybrane właściwości segmentowych kopolimerów blokowych” (promotor: dr hab. inż. Jerzy Korab-Słonecki, prof. ZUT). Prof. El Fray była stypendystką DAAD (Deutsches Akademisches Austausch Dienst) w Technische Universität Hamburg-Harburg (1995-96) oraz Konferenz der Deutscher Akademien der Wissenschaften (1998) w Hamburgu. Uzyskała również stypendium naukowe The Royal Society w Imperial College London (2005) w zespole prof. Aldo R. Boccaccini. Staż podoktorski z zakresu inżynierii biomateriałów polimerowych (projekt finansowany przez DFG, 2000-2003) odbyła na Uniwersytet Beyreuth, Niemcy. W  roku 2003 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa, specjalności biomateriały polimerowe na podstawie dorobku i monografii pt. „Nanostructured elastomeric biomaterials for soft tissue reconstruction” (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003). Profesorem tytularnym jest od 2012 r. Prof. El Fray od 1999 r. aktywnie współpracuje z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, w tym z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie (prof. Piotr Prowans), Politechniką Warszawską (prof. Wojciech Święszkowski), Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (prof. Jan Chłopek), The University of Akron, OH, USA (prof. Judit Puskas), New Jersey Center of Biomaterials, NJ, USA (prof. Joachim Kohn), The Weizmann Institite of Science (Prof. H.D. Wagner). W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu w ramach projektu „Polskie Sztuczne Serce” i kolejnego projektu PBS (NCBiR) opracowała nowe biomateriały polimerowe dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca (pozaustrojowych komór serca). Prof. El Fray legitumuje się również szeroką współpracą z firmami: DePuy Johnson & Johnson (W. Brytania), Uniqema/Croda (Holandia), Honda Europe (Niemcy), Philips (Holandia). Dorobek naukowy prof. El Fray obejmuje ponad 250 publikacji, w tym 99 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej (indeks h=12), dwa rozdziały w anglojęzycznych książkach wydawnictwa Wiley i CRC Press, 6 udzielonych patentów, w tym dwa USPTO, jeden EPO i 3 zgłoszeń patentowych. W ramach pracy dydaktycznej prowadziła zajęcia (2000-2004) oraz wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Bayreuth (2004-2010), a także wykłady w Uniwersytecie w Erlangen-Nurnberg, Niemcy(2005-2014). Prof. El Fray jest członkiem komisji programowej kierunku studiów Nanotechnologia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, który współtworzyła. Prof. El Fray jest promotorem 4 ukończonych, w tym trzech z wyróżnieniem Rady Wydziału, przewodów doktorskich oraz opiekunem naukowym 7 doktorantów, w tym trzech z otwartym przewodem doktorskim. Prof. El Fray stworzyła szkołę naukową zajmującą się multiblokowymi biomateriałami funkcjonalnymi o sterowalnych właściwościach do zastosowań medycznych. Prof. El Fray posiada duże doświadczenie w działalności organizacyjnej, umiejętnie współpracując i zarządzając zespołami ludzkimi. Od 2007 r. jest dyrektorem Instytutu Polimerów, w latach 2005-2013 była dyrektorem Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, a od końca 2013 r. jest dyrektorem Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii. W 2007 r. stworzyła od podstaw Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych, którym kieruje obecnie. Kierowała 10 projektami badawczymi finansowanymi przez KBN, MNiSzW, NCN i NCBiR, 3 projektami międzynarodowymi (w ramach umów bilateralnych), dwoma finansowanymi z funduszy strukturalnych UE oraz brała udział w realizacji dwóch projektów finansowanych z 7PR. W latach 2009-2011 była członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin.   Prof. El Fray aktywnie uczestniczy w działalności organizacyjnej Uczelni kierując Komisją ds. Nagród i Odznaczeń w bieżącej kadencji oraz działając w Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Studentów ubiegłej kadencji. Za osiągnięcia naukowe otrzymała 14 Nagród Rektora PS/ZUT I i II stopnia (1997-2014), wyróżnienie „Świata Biznesu” - „Perły Biznesu 2008” (2009 r.) dla Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Eureka! Odkrywamy polskie wynalazki” (2014) za wynalazek pt. „Telecheliczny makromer i jego zastosowanie do wytwarzania implantu przepuklinowego”. Jest recenzentką w wielu czasopismach międzynarodowych, m.in. Polymer, Acta Biomaterialia, Biomaterials oraz recenzentem projektów w 7. Programie Ramowym UE, programie H2020, akcji COST, ekspertem Narodowego Centrum Nauki (członkiem i przewodniczącą Panelu ST5), członkiem Sekcji Biomateriałów w Komitecie Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Nauk Chemicznych przy O/PAN w Poznaniu. Od trzech lat jest członkiem regionalnego i krajowego Jury Konkursu Naukowego dla Młodzieży „E(x)plory”.
138
Sylwetka kandydatki na stanowisko Prorektora ds. Nauki

2016-04-14 12:06 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Studia doktoranckie (1992-1996) zakończyła obroną pracy doktorskiej pt.„ Wpływ budowy segmentów giętkich na wybrane właściwości segmentowych kopolimerów blokowych” (promotor: dr hab. inż. Jerzy Korab-Słonecki, prof. ZUT). Prof. El Fray była stypendystką DAAD (Deutsches Akademisches Austausch Dienst) w Technische Universität Hamburg-Harburg (1995-96) oraz Konferenz der Deutscher Akademien der Wissenschaften (1998) w Hamburgu. Uzyskała również stypendium naukowe The Royal Society w Imperial College London (2005) w zespole prof. Aldo R. Boccaccini. Staż podoktorski z zakresu inżynierii biomateriałów polimerowych (projekt finansowany przez DFG, 2000-2003) odbyła na Uniwersytet Beyreuth, Niemcy. W  roku 2003 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa, specjalności biomateriały polimerowe na podstawie dorobku i monografii pt. „Nanostructured elastomeric biomaterials for soft tissue reconstruction” (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003). Profesorem tytularnym jest od 2012 r. Prof. El Fray od 1999 r. aktywnie współpracuje z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, w tym z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie (prof. Piotr Prowans), Politechniką Warszawską (prof. Wojciech Święszkowski), Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (prof. Jan Chłopek), The University of Akron, OH, USA (prof. Judit Puskas), New Jersey Center of Biomaterials, NJ, USA (prof. Joachim Kohn), The Weizmann Institite of Science (Prof. H.D. Wagner). W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu w ramach projektu „Polskie Sztuczne Serce” i kolejnego projektu PBS (NCBiR) opracowała nowe biomateriały polimerowe dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca (pozaustrojowych komór serca). Prof. El Fray legitumuje się również szeroką współpracą z firmami: DePuy Johnson & Johnson (W. Brytania), Uniqema/Croda (Holandia), Honda Europe (Niemcy), Philips (Holandia). Dorobek naukowy prof. El Fray obejmuje ponad 250 publikacji, w tym 99 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej (indeks h=12), dwa rozdziały w anglojęzycznych książkach wydawnictwa Wiley i CRC Press, 6 udzielonych patentów, w tym dwa USPTO, jeden EPO i 3 zgłoszeń patentowych. W ramach pracy dydaktycznej prowadziła zajęcia (2000-2004) oraz wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Bayreuth (2004-2010), a także wykłady w Uniwersytecie w Erlangen-Nurnberg, Niemcy(2005-2014). Prof. El Fray jest członkiem komisji programowej kierunku studiów Nanotechnologia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, który współtworzyła. Prof. El Fray jest promotorem 4 ukończonych, w tym trzech z wyróżnieniem Rady Wydziału, przewodów doktorskich oraz opiekunem naukowym 7 doktorantów, w tym trzech z otwartym przewodem doktorskim. Prof. El Fray stworzyła szkołę naukową zajmującą się multiblokowymi biomateriałami funkcjonalnymi o sterowalnych właściwościach do zastosowań medycznych. Prof. El Fray posiada duże doświadczenie w działalności organizacyjnej, umiejętnie współpracując i zarządzając zespołami ludzkimi. Od 2007 r. jest dyrektorem Instytutu Polimerów, w latach 2005-2013 była dyrektorem Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, a od końca 2013 r. jest dyrektorem Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii. W 2007 r. stworzyła od podstaw Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych, którym kieruje obecnie. Kierowała 10 projektami badawczymi finansowanymi przez KBN, MNiSzW, NCN i NCBiR, 3 projektami międzynarodowymi (w ramach umów bilateralnych), dwoma finansowanymi z funduszy strukturalnych UE oraz brała udział w realizacji dwóch projektów finansowanych z 7PR. W latach 2009-2011 była członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin.   Prof. El Fray aktywnie uczestniczy w działalności organizacyjnej Uczelni kierując Komisją ds. Nagród i Odznaczeń w bieżącej kadencji oraz działając w Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Studentów ubiegłej kadencji. Za osiągnięcia naukowe otrzymała 14 Nagród Rektora PS/ZUT I i II stopnia (1997-2014), wyróżnienie „Świata Biznesu” - „Perły Biznesu 2008” (2009 r.) dla Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Eureka! Odkrywamy polskie wynalazki” (2014) za wynalazek pt. „Telecheliczny makromer i jego zastosowanie do wytwarzania implantu przepuklinowego”. Jest recenzentką w wielu czasopismach międzynarodowych, m.in. Polymer, Acta Biomaterialia, Biomaterials oraz recenzentem projektów w 7. Programie Ramowym UE, programie H2020, akcji COST, ekspertem Narodowego Centrum Nauki (członkiem i przewodniczącą Panelu ST5), członkiem Sekcji Biomateriałów w Komitecie Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Nauk Chemicznych przy O/PAN w Poznaniu. Od trzech lat jest członkiem regionalnego i krajowego Jury Konkursu Naukowego dla Młodzieży „E(x)plory”.
139
r@bbIT - największe wydarzenie branży IT w Szczecinie

2016-04-14 10:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

R@bbIT w 2016 roku to przede wszystkim bezpośrednie spotkania, które mają inspirować różne grupy społeczne do podejmowania innowacyjnych działań na wielu płaszczyznach (edukacja, przemysł, usługi). Ważnym zadaniem wydarzenia jest wskazanie młodym ludziom kierunków rozwoju zawodowego w branży IT. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Inspiration. Innovation.Impact”.

W programie wydarzenia m.in.:
 • stoiska rekrutacyjne ponad 30 wiodących firm IT,
 • wizjonerskie prelekcje techniczne firm Hewlett-Packard Enterprise oraz Avid|Orad,
 • technologie firmy Avid|Orad:  wirtualne studio na bazie pattern recognition  oraz wzbogacanie transmisji sportowych na bazie telestracji.
Zainteresowanych karierą w branży IT zachęcamy do wykorzystania szansy na bezpośrednie spotkania z przedstawicielami firm. To doskonała okazja do zaplanowania swojej przyszłości! Website: rabbit.zut.edu.pl Facebook: /rabbIT
140
r@bbIT - największe wydarzenie branży IT w Szczecinie

2016-04-14 10:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

R@bbIT w 2016 roku to przede wszystkim bezpośrednie spotkania, które mają inspirować różne grupy społeczne do podejmowania innowacyjnych działań na wielu płaszczyznach (edukacja, przemysł, usługi). Ważnym zadaniem wydarzenia jest wskazanie młodym ludziom kierunków rozwoju zawodowego w branży IT. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Inspiration. Innovation.Impact”.

W programie wydarzenia m.in.:
 • stoiska rekrutacyjne ponad 30 wiodących firm IT,
 • wizjonerskie prelekcje techniczne firm Hewlett-Packard Enterprise oraz Avid|Orad,
 • technologie firmy Avid|Orad:  wirtualne studio na bazie pattern recognition  oraz wzbogacanie transmisji sportowych na bazie telestracji.
Zainteresowanych karierą w branży IT zachęcamy do wykorzystania szansy na bezpośrednie spotkania z przedstawicielami firm. To doskonała okazja do zaplanowania swojej przyszłości! Website: rabbit.zut.edu.pl Facebook: /rabbIT
141
r@bbIT - największe wydarzenie branży IT w Szczecinie

2016-04-14 10:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

R@bbIT w 2016 roku to przede wszystkim bezpośrednie spotkania, które mają inspirować różne grupy społeczne do podejmowania innowacyjnych działań na wielu płaszczyznach (edukacja, przemysł, usługi). Ważnym zadaniem wydarzenia jest wskazanie młodym ludziom kierunków rozwoju zawodowego w branży IT. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Inspiration. Innovation.Impact”.

W programie wydarzenia m.in.:
 • stoiska rekrutacyjne ponad 30 wiodących firm IT,
 • wizjonerskie prelekcje techniczne firm Hewlett-Packard Enterprise oraz Avid|Orad,
 • technologie firmy Avid|Orad:  wirtualne studio na bazie pattern recognition  oraz wzbogacanie transmisji sportowych na bazie telestracji.
Zainteresowanych karierą w branży IT zachęcamy do wykorzystania szansy na bezpośrednie spotkania z przedstawicielami firm. To doskonała okazja do zaplanowania swojej przyszłości! Website: rabbit.zut.edu.pl Facebook: /rabbIT
142
r@bbIT - największe wydarzenie branży IT w Szczecinie

2016-04-14 10:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

R@bbIT w 2016 roku to przede wszystkim bezpośrednie spotkania, które mają inspirować różne grupy społeczne do podejmowania innowacyjnych działań na wielu płaszczyznach (edukacja, przemysł, usługi). Ważnym zadaniem wydarzenia jest wskazanie młodym ludziom kierunków rozwoju zawodowego w branży IT. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Inspiration. Innovation.Impact”.

W programie wydarzenia m.in.:
 • stoiska rekrutacyjne ponad 30 wiodących firm IT,
 • wizjonerskie prelekcje techniczne firm Hewlett-Packard Enterprise oraz Avid|Orad,
 • technologie firmy Avid|Orad:  wirtualne studio na bazie pattern recognition  oraz wzbogacanie transmisji sportowych na bazie telestracji.
Zainteresowanych karierą w branży IT zachęcamy do wykorzystania szansy na bezpośrednie spotkania z przedstawicielami firm. To doskonała okazja do zaplanowania swojej przyszłości! Website: rabbit.zut.edu.pl Facebook: /rabbIT
143
R@BBIT – NAJWIĘKSZE WYDARZENIE BRANŻY IT W SZCZECINIE

2016-04-13 14:03 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

20 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 na Wydziale Informatyki ZUT, ul. Żołnierska 52, rozpocznie się kolejna edycja największych w regionie targów pracy IT. R@bbIT w 2016 roku to przede wszystkim bezpośrednie spotkania, które mają inspirować różne grupy społeczne do podejmowania innowacyjnych działań na wielu płaszczyznach (edukacja, przemysł, usługi). Ważnym zadaniem wydarzenia jest wskazanie młodym[...] Czytaj dalej
144
R@BBIT – NAJWIĘKSZE WYDARZENIE BRANŻY IT W SZCZECINIE

2016-04-13 14:03 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

20 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 na Wydziale Informatyki ZUT, ul. Żołnierska 52, rozpocznie się kolejna edycja największych w regionie targów pracy IT. R@bbIT w 2016 roku to przede wszystkim bezpośrednie spotkania, które mają inspirować różne grupy społeczne do podejmowania innowacyjnych działań na wielu płaszczyznach (edukacja, przemysł, usługi). Ważnym zadaniem wydarzenia jest wskazanie młodym[...] Czytaj dalej
145
19 kwietnia 2016 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza mgr Żanety Pruskiej

2016-04-13 13:59 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

146
19 kwietnia 2016 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza mgr Żanety Pruskiej

2016-04-13 13:59 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

147
Uwaga uczniowie! Podajemy wyniki XII Konkursu Wiedzy Ekonomicznej pn. „Sukces transformacji polskiej gospodarki w spojrzeniu młodego pokolenia” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2016-04-13 09:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wyniki konkursu /pobierz/ Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzy dalszych sukcesów w nauce.
148
Rektor – elekt dr hab. inż. Jacek Wróbel prof. ZUT zaprasza na spotkanie przedwyborcze z kandydatami na prorektorów ZUT

2016-04-12 15:23 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kandydaci rekomendowani przez rektora-elekta na funkcje:
 • prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni – prof. dr hab. inż. Stefan Domek (WE)
 • prorektora ds. nauki – prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski (WTiICh)
 • prorektora ds. kształcenia – dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw. (WI)
 • prorektora ds. studenckich – dr hab. inż. Arkadiusz Terman (WBiHZ).
149
Rektor – elekt dr hab. inż. Jacek Wróbel prof. ZUT zaprasza na spotkanie przedwyborcze z kandydatami na prorektorów ZUT

2016-04-12 15:23 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Kandydaci rekomendowani przez rektora-elekta na funkcje:
 • prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni – prof. dr hab. inż. Stefan Domek (WE)
 • prorektora ds. nauki – prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski (WTiICh)
 • prorektora ds. kształcenia – dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw. (WI)
 • prorektora ds. studenckich – dr hab. inż. Arkadiusz Terman (WBiHZ).
150
Rektor – elekt dr hab. inż. Jacek Wróbel prof. ZUT zaprasza na spotkanie przedwyborcze z kandydatami na prorektorów ZUT

2016-04-12 15:23 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Kandydaci rekomendowani przez rektora-elekta na funkcje:
 • prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni – prof. dr hab. inż. Stefan Domek (WE)
 • prorektora ds. nauki – prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski (WTiICh)
 • prorektora ds. kształcenia – dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw. (WI)
 • prorektora ds. studenckich – dr hab. inż. Arkadiusz Terman (WBiHZ).
151
Rektor – elekt dr hab. inż. Jacek Wróbel prof. ZUT zaprasza na spotkanie przedwyborcze z kandydatami na prorektorów ZUT

2016-04-12 15:23 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Kandydaci rekomendowani przez rektora-elekta na funkcje:
 • prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni – prof. dr hab. inż. Stefan Domek (WE)
 • prorektora ds. nauki – prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski (WTiICh)
 • prorektora ds. kształcenia – dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw. (WI)
 • prorektora ds. studenckich – dr hab. inż. Arkadiusz Terman (WBiHZ).
152
r@bbIT - największe wydarzenie branży IT w Szczecinie

2016-04-12 13:11 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

r@bbIT_2016

20 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 na Wydziale Informatyki ZUT, ul. Żołnierska 52,  rozpocznie się kolejna edycja największych w regionie targów pracy IT. R@bbIT w 2016 roku to przede wszystkim bezpośrednie spotkania, które mają inspirować różne grupy społeczne do podejmowania innowacyjnych działań na wielu płaszczyznach (edukacja, przemysł, usługi). Ważnym zadaniem wydarzenia jest wskazanie młodym ludziom kierunków rozwoju zawodowego w branży IT. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Inspiration. Innovation.Impact”.

W programie wydarzenia m.in.:

 • stoiska rekrutacyjne ponad 30 wiodących firm IT,
 • wizjonerskie prelekcje techniczne firm Hewlett-Packard Enterprise oraz Avid|Orad,
 • technologie firmy Avid|Orad:  wirtualne studio na bazie pattern recognition  oraz wzbogacanie transmisji sportowych na bazie telestracji.

Zainteresowanych karierą w branży IT zachęcamy do wykorzystania szansy na bezpośrednie spotkania z przedstawicielami firm.
To doskonała okazja do zaplanowania swojej przyszłości!

Website: rabbit.zut.edu.pl

Facebook.com/rabbIT.WIZUT/


Fotoreportaż: http://www.wi.zut.edu.pl/foto-rabbit/foto-rabbit-2016-wizut

153
Nabór na wyjazdy szkoleniowe 2016/2017 w ramach Erasmusa+

2016-04-12 11:30 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy o możliwości składania wniosków na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus+ realizowane w roku 2016/2017. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+. Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Kształcenia, w Sekcji Współpracy z Zagranicą z Zagranicą w[...] Czytaj dalej
154
Nabór na wyjazdy dydaktyczne 2016/2017 w ramach Erasmusa+

2016-04-12 11:29 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy o możliwości składania wniosków na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+ realizowane w roku 2016/2017. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+. Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać u Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie[...] Czytaj dalej
155
Egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu Ekonometria

2016-04-12 11:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Dot.: Studentów S1, rok II kier. Ekonomia Egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu Ekonometria odbędzie się 15.04.2016 godz. 12.00 w sali numer 5 przy ul. Janickiego 31 Zaliczenie poprawkowe laboratoriów z przedmiotu Ekonometria dla grup Lab1 i Lab3 (prowadzący prof. J.Zawadzki) odbędzie się 15.04.2016 po zakończeniu egzaminu poprawkowego (ok.13.15 sala 5 przy ul. Janickiego) http://www.kzm.zut.edu.pl//
156
Egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu Ekonometria

2016-04-12 11:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Dot.: Studentów S1, rok II kier. Ekonomia Egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu Ekonometria odbędzie się 15.04.2016 godz. 12.00 w sali numer 5 przy ul. Janickiego 31 Zaliczenie poprawkowe laboratoriów z przedmiotu Ekonometria dla grup Lab1 i Lab3 (prowadzący prof. J.Zawadzki) odbędzie się 15.04.2016 po zakończeniu egzaminu poprawkowego (ok.13.15 sala 5 przy ul. Janickiego) http://www.kzm.zut.edu.pl//
157
Szkolenia dla studentów z zakresu zarządzania projektami

2016-04-12 09:12 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Prince2Chcesz podnieść swoje kwalifikacje oraz uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami?

Akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation powstało by przekazać podstawy dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Dzięki temu zwiększa się szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt. Szkolenie trwa 3 dni i oparte jest o wymagania stawiane kandydatom PRINCE2 Foundation, kończy się egzaminem. Szkolenie jest akredytowane. Onacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie PRINCE2 Foundation.

Adresaci:
- Obecni i przyszli kierownicy projektów.
- Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach.
- Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu.
- Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:
- Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią.
- Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2.
- Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt wg PRINCE2.
- Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem.
- Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie.
- Poznanie pryncypiów PRINCE2, Tematów i Procesów PRINCE2.
- Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.

Szkolenie poprowadzi Mirosław Dąbrowski - Agile & Lean Coach. Konsultant oraz architekt rozwiązań IT z bogatym 10 letnim doświadczeniem w informatyce. Całe życie zawodowe związany z inżynierią oprogramowania. Posiada 5 lat międzynarodowego doświadczenia jako Agile Coach. Autor narzędzia do badania dojrzałości projektów zwinnych. Międzynarodowy anglojęzyczny trener, wykładowca, autor i prelegent.

Trzydniowe szkolenie odbędzie się w Szczecinie w dniach 13-15 maj i zakończy się egzaminem. Całkowity koszt to 1150 zł (przy grupie 15 osób).

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia w formularzu:
http://1drv.ms/20uyAQF

Wszelkie pytania należy kierować na adres:
pkosmicki@wi.zut.edu.pl (temat: Szkolenie Prince2)

158
Program Erasmus+: nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne w roku 2016/2017

2016-04-11 14:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+.
Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (sekcja Wyjazdy dydaktyczne).
Wnioski należy składać u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2016 r.
159
Program Erasmus+: nabór wniosków na wyjazdy szkoleniowe w roku 2016/2017

2016-04-11 14:53 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+.
Szczegółowe informacje, zasady kwalifikacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (sekcja Wyjazdy szkoleniowe).
Wnioski należy składać w Dziale Kształcenia, Sekcji Współpracy z Zagranicą (al. Piastów 18, pok. 10) w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2016 r. 
160
Skanska ogłasza nabór do Programu Praktyk Letnich 2016

2016-04-11 14:24 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Firma Skanska, lider polskiej branży budowlanej, zaprasza do udziału w Programie Praktyk Letnich studentów kierunków technicznych i nietechnicznych, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i cenne doświadczenie. W tym roku poszukiwani są szczególnie studenci ze specjalizacji elektrycznej. Firma oferuje: 12-tygodniową praktykę pod okiem opiekuna pracę w zespole profesjonalistów realizację ciekawych projektów przyjazną atmosferę pracy udział w[...] Czytaj dalej
161
Studnenci Wydziału Elektrycznego zapraszają na wykłady

2016-04-11 14:19 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Students4Students – zapraszamy na wykłady

Studenci zapraszają studentów!
Już 19 kwietnia odbędzie się seria wykładów dotyczących technologii internetowych oraz aplikacji mobilnych.

W programie przewidziano następujące wystąpienia:

 • Jak w swojej aplikacji na platformę Android zaszyfrować komunikację. Szyfrowanie AES, RSA; KeyStore. Jakub Kotłowski
 • Jak do swojego serwisu dodać płatności online: PayPal, Przelewy24, Dotpay. Mateusz Wysocki
 • Co jest potrzebne do napisania serwisu społecznościowego. SEO. Jak pobrać dane z NikePlus. Pliki Endomondo GPX. Marcin Długosz
 • Augmented Reality (AR, rzeczywistość rozszerzona) w Unity (Vuforia) na urządzenia mobilne. Google Cardboard. Oskar Nykiel
 • Jak pobierać dane w swojej aplikacji z Facebooka, Google Plus i Twittera. Patryk Wac
 • Jak napisać aplikację odczytującą i zapisującą tagi NFC. Agnieszka Nowak

Termin: 19 kwietnia 2016 r. (wtorek), godz. 14:15-16:00
Miejsce: ul. 26. Kwietnia 10, Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego

Zapraszamy!

Students4Students – zapraszamy na wykłady

Studenci zapraszają studentów! Już 19 kwietnia odbędzie się seria wykładów dotyczących technologii internetowych oraz aplikacji mobilnych. W programie przewidziano następujące wystąpienia:

 • Jak w swojej aplikacji na platformę Android zaszyfrować komunikację. Szyfrowanie AES, RSA; KeyStore. Jakub Kotłowski
 • Jak do swojego serwisu dodać płatności online: PayPal, Przelewy24, Dotpay. Mateusz Wysocki
 • Co jest potrzebne do napisania serwisu społecznościowego. SEO. Jak pobrać dane z NikePlus. Pliki Endomondo GPX. Marcin Długosz
 • Augmented Reality (AR, rzeczywistość rozszerzona) w Unity (Vuforia) na urządzenia mobilne. Google Cardboard. Oskar Nykiel
 • Jak pobierać dane w swojej aplikacji z Facebooka, Google Plus i Twittera. Patryk Wac
 • Jak napisać aplikację odczytującą i zapisującą tagi NFC. Agnieszka Nowak

Termin: 19 kwietnia 2016 r. (wtorek), godz. 14:15-16:00
Miejsce: ul. 26. Kwietnia 10, Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego

Zapraszamy!

Students4Students – zapraszamy na wykłady

Studenci zapraszają studentów! Już 19 kwietnia odbędzie się seria wykładów dotyczących technologii internetowych oraz aplikacji mobilnych. W programie przewidziano następujące wystąpienia:

 • Jak w swojej aplikacji na platformę Android zaszyfrować komunikację. Szyfrowanie AES, RSA; KeyStore. Jakub Kotłowski
 • Jak do swojego serwisu dodać płatności online: PayPal, Przelewy24, Dotpay. Mateusz Wysocki
 • Co jest potrzebne do napisania serwisu społecznościowego. SEO. Jak pobrać dane z NikePlus. Pliki Endomondo GPX. Marcin Długosz
 • Augmented Reality (AR, rzeczywistość rozszerzona) w Unity (Vuforia) na urządzenia mobilne. Google Cardboard. Oskar Nykiel
 • Jak pobierać dane w swojej aplikacji z Facebooka, Google Plus i Twittera. Patryk Wac
 • Jak napisać aplikację odczytującą i zapisującą tagi NFC. Agnieszka Nowak

Termin: 19 kwietnia 2016 r. (wtorek), godz. 14:15-16:00
Miejsce: ul. 26. Kwietnia 10, Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego

Zapraszamy!

162
WebStatistica – system gromadzenia i analizy danych

2016-04-11 12:28 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z systemem WebStatistica, dostępnym dla pracowników, doktorantów i studentów Uczelni: http://www.uci.zut.edu.pl/uslugi/webstatistica.html
163
WebStatistica – system gromadzenia i analizy danych

2016-04-11 12:28 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z systemem WebStatistica, dostępnym dla pracowników, doktorantów i studentów Uczelni: http://www.uci.zut.edu.pl/uslugi/webstatistica.html
164
Siła tradycji i nowoczesność – o Wydziale Elektrycznym na łamach Kuriera Szczecińskiego

2016-04-11 11:26 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Elektrycznym? Zapraszamy do lektury wywiadu z dziekanem, prof. dr. hab. inż. Stefanem Domkiem, który ukazał się w Kurierze Szczecińskim w dniu 2 kwietnia. Rozmowa dostępna jest pod adresem: http://24kurier.pl/aktualnosci/nauka/sila-tradycji-i-nowoczesnosc/
165
Wykład 20 kwietnia - zaproszenie

2016-04-11 10:51 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Pracowników i studentów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem zapraszamy na otwarty wykład profesora Petera Schmucka zatytułowany "Renewable Energy in Villages and Regions: Göttingen’s Approach to Sustainable Development".
Wykład odbędzie się we środę, 20 kwietnia 2016, o godz. 14:00 w auli przy ul. Żołnierskiej 47.
Więcej informacji na załączonym plakacie. (załącznik)
Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
166
Wykład 20 kwietnia - zaproszenie

2016-04-11 10:51 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Pracowników i studentów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem zapraszamy na otwarty wykład profesora Petera Schmucka zatytułowany "Renewable Energy in Villages and Regions: Göttingen’s Approach to Sustainable Development".
Wykład odbędzie się we środę, 20 kwietnia 2016, o godz. 14:00 w auli przy ul. Żołnierskiej 47.
Więcej informacji na załączonym plakacie. (załącznik)
Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
167
Wykład 20 kwietnia - zaproszenie

2016-04-11 10:51 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Pracowników i studentów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem zapraszamy na otwarty wykład profesora Petera Schmucka zatytułowany "Renewable Energy in Villages and Regions: Göttingen’s Approach to Sustainable Development".
Wykład odbędzie się we środę, 20 kwietnia 2016, o godz. 14:00 w auli przy ul. Żołnierskiej 47.
Więcej informacji na załączonym plakacie. (załącznik)
Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
168
Wykład 20 kwietnia - zaproszenie

2016-04-11 10:51 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Pracowników i studentów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem zapraszamy na otwarty wykład profesora Petera Schmucka zatytułowany "Renewable Energy in Villages and Regions: Göttingen’s Approach to Sustainable Development".
Wykład odbędzie się we środę, 20 kwietnia 2016, o godz. 14:00 w auli przy ul. Żołnierskiej 47.
Więcej informacji na załączonym plakacie. (załącznik)
Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
169
Students4Students – zapraszamy na wykłady

2016-04-11 10:38 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Studenci zapraszają studentów! Już 19 kwietnia odbędzie się seria wykładów dotyczących technologii internetowych oraz aplikacji mobilnych. W programie przewidziano następujące wystąpienia: Jak w swojej aplikacji na platformę Android zaszyfrować komunikację. Szyfrowanie AES, RSA; KeyStore. Jakub Kotłowski Jak do swojego serwisu dodać płatności online: PayPal, Przelewy24, Dotpay. Mateusz Wysocki Co jest potrzebne do napisania serwisu społecznościowego.[...] Czytaj dalej
170
Students4Students – zapraszamy na wykłady

2016-04-11 10:38 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Studenci zapraszają studentów! Już 19 kwietnia odbędzie się seria wykładów dotyczących technologii internetowych oraz aplikacji mobilnych. W programie przewidziano następujące wystąpienia: Jak w swojej aplikacji na platformę Android zaszyfrować komunikację. Szyfrowanie AES, RSA; KeyStore. Jakub Kotłowski Jak do swojego serwisu dodać płatności online: PayPal, Przelewy24, Dotpay. Mateusz Wysocki Co jest potrzebne do napisania serwisu społecznościowego.[...] Czytaj dalej
171
Festiwal Nauki

2016-04-11 09:14 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Szanowni Państwo, W drugiej połowie września br. odbędzie się będzie Festiwal Nauki. Na naszym Wydziale zostaną zorganizowane wykłady m.in. dla szkół średnich. W związku z tym proszę o zgłaszanie do 11 kwietnia chętnych do wygłoszenia krótkiego referatu (ok. 45 min). Adres kontaktowy w sprawie FN Rafal.Mazur@zut.edu.pl. Pozdrawiam Rafał Mazur
172
Festiwal Nauki

2016-04-11 09:14 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Szanowni Państwo, W drugiej połowie września br. odbędzie się będzie Festiwal Nauki. Na naszym Wydziale zostaną zorganizowane wykłady m.in. dla szkół średnich. W związku z tym proszę o zgłaszanie do 11 kwietnia chętnych do wygłoszenia krótkiego referatu (ok. 45 min). Adres kontaktowy w sprawie FN Rafal.Mazur@zut.edu.pl. Pozdrawiam Rafał Mazur
173
WebStatistica

2016-04-08 23:52 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

174
Zaproszenie do uczestnictwa w II Krajowej Konferencji „Grafen i inne materiały 2D”

2016-04-08 23:49 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na II Krajową Konferencję „Grafen i inne materiały 2D”, która odbędzie się w dniach 12-14 września 2016 r. w Szczecinie, w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT przy al. Piastów 45. Jest to druga konferencja z cyklu zapoczątkowanego w 2015 roku. Pozwoli ona na przegląd bieżących prac związanych z grafenem i innymi materiałami dwuwymiarowymi oraz umożliwi ocenę możliwości zastosowania tych materiałów. Przegląd dotyczyć będzie zarówno badań podstawowych (eksperymentalnych i teoretycznych) prowadzonych w tej tematyce, jak i ich zastosowań. Rejestracja uczestników trwa do końca kwietnia br. Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: www.grafen2d.zut.edu.pl Prof. dr hab. Ewa Mijowska 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
175
Spotkanie w sprawie PRAKTYK ZAWODOWYCH

2016-04-08 15:41 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Spotkania informacyjne z opiekunem praktyk zawodowych (dr Anną Sworowską) odbędą się w następujących terminach: - w dniu 12 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 12.45-13.15 w sali 8(J) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku EKONOMIA (S1),  - w dniu 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 9:15-9.45 w sali 10(J) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku ZARZĄDZANIE (S1). Spotkanie dla studentów II roku jest OBOWIĄZKOWE.
176
Spotkanie w sprawie PRAKTYK ZAWODOWYCH

2016-04-08 15:41 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Spotkania informacyjne z opiekunem praktyk zawodowych (dr Anną Sworowską) odbędą się w następujących terminach: - w dniu 12 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 12.45-13.15 w sali 8(J) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku EKONOMIA (S1),  - w dniu 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 9:15-9.45 w sali 10(J) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku ZARZĄDZANIE (S1). Spotkanie dla studentów II roku jest OBOWIĄZKOWE.
177
WebStatistica

2016-04-08 13:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

WebStatistica WebSTATISTICA jest w pełni skalowalnym, bazującym na technologii internetowej systemem gromadzenia i analizy danych przeznaczonym dla całych organizacji. System wykorzystuje przetwarzanie rozproszone i wielowarstwową architekturę klient-serwer. WebSTATISTICA dostarcza funkcjonalność narzędzi analitycznych, graficznych oraz narzędzi do budowy zapytań i raportów programu STATISTICA poprzez prosty w użyciu, interaktywny interfejs przeglądarki internetowej. Usługa oferowany jest jako kompletna, gotowa do działania aplikacja z interaktywnym, przeglądarkowym interfejsem użytkownika, pozwalającym użytkownikowi, znajdującemu się w dowolnym miejscu na świecie, w sposób interaktywny wykonywać analizy i przeglądać ich wyniki. 

Usługa  WebSTATISTICA może być używana przez wszystkich pracowników, doktorantów  i studentów Uczelni. 

Serwer na którym zainstalowana jest usługa wyposażony jest  w wiele wydajnych procesorów, dużą ilość pamięci RAM oraz szybkie i pojemne systemy pamięci masowej. Dzięki temu możliwe jest wykonanie złożonych, wieloetapowych obliczeń dla ogromnych plików danych w rozsądnym czasie, pozostawiając jednocześnie komputer użytkownika do jego dyspozycji. 

Usługa dostępna jest pod adresem statistica.zut.edu.pl. Aby z niej skorzystać należy zalogować się używając loginu i hasła do USK. 
DODATKOWE MATERIAŁY 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bezpłatnymi materiałami, które mogą okazać się niezwykle przydatne dla użytkowników oprogramowania STATISTICA oraz wszystkich pracowników, doktorantów i studentów zajmujących się statystyczną analizą danych:
 • Internetowa Czytelnia (artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu STATISTICA w różnych zastosowaniach): www.statsoft.pl/Czytelnia
 • Nagrania z internetowych prezentacji (webinariów) przedstawiających wykorzystanie STATISTICA w różnych dziedzinach:www.statsoft.pl/Uslugi/Seminaria/Webinaria-i-webcast
 • Internetowy Podręcznik Statystyki - czyli kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne:www.statsoft.pl/textbook/stathome.html 
178
WebStatistica

2016-04-08 13:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

WebStatistica WebSTATISTICA jest w pełni skalowalnym, bazującym na technologii internetowej systemem gromadzenia i analizy danych przeznaczonym dla całych organizacji. System wykorzystuje przetwarzanie rozproszone i wielowarstwową architekturę klient-serwer. WebSTATISTICA dostarcza funkcjonalność narzędzi analitycznych, graficznych oraz narzędzi do budowy zapytań i raportów programu STATISTICA poprzez prosty w użyciu, interaktywny interfejs przeglądarki internetowej. Usługa oferowany jest jako kompletna, gotowa do działania aplikacja z interaktywnym, przeglądarkowym interfejsem użytkownika, pozwalającym użytkownikowi, znajdującemu się w dowolnym miejscu na świecie, w sposób interaktywny wykonywać analizy i przeglądać ich wyniki. 

Usługa  WebSTATISTICA może być używana przez wszystkich pracowników, doktorantów  i studentów Uczelni. 

Serwer na którym zainstalowana jest usługa wyposażony jest  w wiele wydajnych procesorów, dużą ilość pamięci RAM oraz szybkie i pojemne systemy pamięci masowej. Dzięki temu możliwe jest wykonanie złożonych, wieloetapowych obliczeń dla ogromnych plików danych w rozsądnym czasie, pozostawiając jednocześnie komputer użytkownika do jego dyspozycji. 

Usługa dostępna jest pod adresem statistica.zut.edu.pl. Aby z niej skorzystać należy zalogować się używając loginu i hasła do USK. 
DODATKOWE MATERIAŁY 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bezpłatnymi materiałami, które mogą okazać się niezwykle przydatne dla użytkowników oprogramowania STATISTICA oraz wszystkich pracowników, doktorantów i studentów zajmujących się statystyczną analizą danych:
 • Internetowa Czytelnia (artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu STATISTICA w różnych zastosowaniach): www.statsoft.pl/Czytelnia
 • Nagrania z internetowych prezentacji (webinariów) przedstawiających wykorzystanie STATISTICA w różnych dziedzinach:www.statsoft.pl/Uslugi/Seminaria/Webinaria-i-webcast
 • Internetowy Podręcznik Statystyki - czyli kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne:www.statsoft.pl/textbook/stathome.html 
179
Wiemy już jak pozyskiwać wiedzę z danych… wykład REC – a GlobalLogic Company za nami

2016-04-08 11:44 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

7 kwietnia odbył się wykład przedstawiciela współpracującej z Wydziałem firmy REC – a GlobalLogic Company. Na wstępie Pani Martyna Feltynowska przedstawiła profil firmy, a następnie Pani dr inż. Agnieszka Kamińska, absolwentka Wydziału Informatyki, przybliżyła temat pozyskiwania wiedzy z danych – omówiła m.in. podstawowe pojęcia, ideę data mining, metody oraz przykłady ich zastosowania w praktyce. Dziękujemy[...] Czytaj dalej
180
Studencki Nobel 2016

2016-04-08 11:35 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Nagradzane są przede wszystkim szerokie zainteresowania, wyniki w nauce oraz pasja i zaangażowanie. Laureaci tego prestiżowego konkursu to osoby wszechstronne, ambitne i przykładające dużą wagę do własnego rozwoju.  W tegorocznej, ósmej już edycji, nagrodzony zostanie laureat główny, jak również laureaci branżowi w poniższych kategoriach:
 • nauki ścisłe i techniczne,
 • nauki społeczne,
 • nauki humanistyczne i sztuka,
 • nauki ekonomiczne,
 • nauki o zdrowiu (medycyna i sport),
 •  nauki przyrodniczo-rolnicze.

Zapisy do konkursu trwają do 24 kwietnia 2016 roku. Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej projektu.


Serdecznie zapraszamy członków Koła do udziału w projekcie, a także zachęcamy do udostępniania informacji o tej inicjatywie.


W razie pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam,
Marta Morga

Sekretarz Ogólnopolskiego Projektu
Studencki Nobel 2016
tel: 516 139 326
181
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne, w tym za powtarzanie przedmiotów

2016-04-08 10:39 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 • W trzech jednakowych ratach, tj. do 15 listopada, 15 grudnia i 15 stycznia – za semestr zimowy oraz w trzech jednakowych ratach do 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca – za semestr letni;
 • jednorazowo do 15 listopada – za semestr zimowy oraz do 15 kwietnia – za semestr letni, jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł.
Studenci oraz osoby przyjęte na studia bez względu na wysokość opłaty, mogą ją wnieść jednorazowo (całość opłaty semestralnej) w terminie do 15 listopada – za semestr zimowy i do 15 kwietnia – za semestr letni.

W przypadku opóźnienia się przez Studenta z wniesieniem należnych opłat, Uczelnia naliczy odsetki ustawowe za czas opóźnienia.
182
Zarządzenie Kanclerza ZUT w sprawie minimalnych stawek opłat za udostępnianie powierzchni pomieszczeń w obiektach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2016-04-08 10:24 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

183
Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dobry start dla Młodych"

2016-04-08 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 Uczestnikiem projektu może być osoba, która:  ·  jest bezrobotna lub bierna zawodowo, posiada niskie kwalifikacje  (nie pracuje, nie uczy się np. absolwenci z wykształceniem: gimnazjalnym, średnim, zawodowym, absolwent z wykształceniem średnim również student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał dyplomu ukończenia studiów)  ·  nie uczestniczy w kształceniu stacjonarnym  w formach szkolnych, ·  nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu, ·  w momencie przystąpienia do projektu posiada wiek w przedziale od 15 do 29 lat (29 lat – liczymy do dnia ukończenia 29 roku życia)  ·  posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ·  złożył komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.    Oferujemy: a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD), b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe c) blok wysokiej, jakości szkoleń zawodowych zakończonych certyfikatem (szkolenie płatne – ok. 6,65zł netto za godzinę szkolenia – 100 godzin szkoleń), d) staże u pracodawców – 3 miesięczne (staże są płatne ok. 997zł netto) e) zwrot kosztów dojazdu 1 Formularz zgłoszeniowy do Projektu (pobierz) 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej (pobierz) 3 Oświadczenie o wysokości dochodów (pobierz) 4 Regulamin Projektu (pobierz) 5 Ankieta badająca sytuację osobistą, domową i zawodową (pobierz) 6 "Dobry Start dla Młodych" plakat promocyjny (pobierz) Wszelkich informacji udzieli  dr Arkadiusz Malkowski Prodziekan ds. studenckich
184
Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dobry start dla Młodych"

2016-04-08 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

 Uczestnikiem projektu może być osoba, która:  ·  jest bezrobotna lub bierna zawodowo, posiada niskie kwalifikacje  (nie pracuje, nie uczy się np. absolwenci z wykształceniem: gimnazjalnym, średnim, zawodowym, absolwent z wykształceniem średnim również student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał dyplomu ukończenia studiów)  ·  nie uczestniczy w kształceniu stacjonarnym  w formach szkolnych, ·  nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu, ·  w momencie przystąpienia do projektu posiada wiek w przedziale od 15 do 29 lat (29 lat – liczymy do dnia ukończenia 29 roku życia)  ·  posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ·  złożył komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.    Oferujemy: a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD), b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe c) blok wysokiej, jakości szkoleń zawodowych zakończonych certyfikatem (szkolenie płatne – ok. 6,65zł netto za godzinę szkolenia – 100 godzin szkoleń), d) staże u pracodawców – 3 miesięczne (staże są płatne ok. 997zł netto) e) zwrot kosztów dojazdu 1 Formularz zgłoszeniowy do Projektu (pobierz) 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej (pobierz) 3 Oświadczenie o wysokości dochodów (pobierz) 4 Regulamin Projektu (pobierz) 5 Ankieta badająca sytuację osobistą, domową i zawodową (pobierz) 6 "Dobry Start dla Młodych" plakat promocyjny (pobierz) Wszelkich informacji udzieli  dr Arkadiusz Malkowski Prodziekan ds. studenckich
185
Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dobry start dla Młodych"

2016-04-08 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

 Uczestnikiem projektu może być osoba, która:  ·  jest bezrobotna lub bierna zawodowo, posiada niskie kwalifikacje  (nie pracuje, nie uczy się np. absolwenci z wykształceniem: gimnazjalnym, średnim, zawodowym, absolwent z wykształceniem średnim również student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał dyplomu ukończenia studiów)  ·  nie uczestniczy w kształceniu stacjonarnym  w formach szkolnych, ·  nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu, ·  w momencie przystąpienia do projektu posiada wiek w przedziale od 15 do 29 lat (29 lat – liczymy do dnia ukończenia 29 roku życia)  ·  posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ·  złożył komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.    Oferujemy: a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD), b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe c) blok wysokiej, jakości szkoleń zawodowych zakończonych certyfikatem (szkolenie płatne – ok. 6,65zł netto za godzinę szkolenia – 100 godzin szkoleń), d) staże u pracodawców – 3 miesięczne (staże są płatne ok. 997zł netto) e) zwrot kosztów dojazdu 1 Formularz zgłoszeniowy do Projektu (pobierz) 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej (pobierz) 3 Oświadczenie o wysokości dochodów (pobierz) 4 Regulamin Projektu (pobierz) 5 Ankieta badająca sytuację osobistą, domową i zawodową (pobierz) 6 "Dobry Start dla Młodych" plakat promocyjny (pobierz) Wszelkich informacji udzieli  dr Arkadiusz Malkowski Prodziekan ds. studenckich
186
Mocno osadzeni w regionie

2016-04-07 12:57 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

187
Mocno osadzeni w regionie

2016-04-07 12:57 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

188
Mocno osadzeni w regionie

2016-04-07 12:57 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

189
Informatyka S2 semestr 1 - Szkolenie BHP

2016-04-07 10:29 - WIZUT - Zmiany w planie

Szkolenie BHP z dr inż.  Zbigniewem Łosiewiczem odbędzie się w następujących terminach :

- 27.04.2016 o godz.16:15-21:00 w sali WI2-17

- 04.05.2016 o godz.16:15-21:00 w sali WI2-17

190
Polsko-niemieckie warsztaty niemieckim parku narodowym w Criewen

2016-04-07 10:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na bezpłatny wyjazd w dniu 22.04 br. do niemieckiego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W siedzibie parku w Criewen odbędą się polsko-niemieckie warsztaty.  Szczegóły na : http://www.ekonomia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/264/News2016/Zaproszenie.pdf
191
Polsko-niemieckie warsztaty niemieckim parku narodowym w Criewen

2016-04-07 10:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na bezpłatny wyjazd w dniu 22.04 br. do niemieckiego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W siedzibie parku w Criewen odbędą się polsko-niemieckie warsztaty.  Szczegóły na : http://www.ekonomia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/264/News2016/Zaproszenie.pdf
192
16. edycja Nagród Naukowych POLITYKI - czekamy na zgłoszenia młodych naukowców

2016-04-07 09:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

DO 19 CZERWCA 2016 R. NA STRONIE WWW.POLITYKA.PL/STYPENDIA  DOSTĘPNY JEST FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, KTÓREGO WYPEŁNIENIE JEST WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU O 5 STYPENDIÓW PO 30 TYS. ZŁ ORAZ 10 NAGRÓD FINAŁOWYCH.

Piętnastu finalistów ogłosimy na łamach POLITYKI 14 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów podczas uroczystej gali w październiku.

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Przyznając Nagrody Naukowe chcemy wyławiać i eksponować tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzować to, co  robią i ich samych, jako wzorce kariery zawodowej. Co roku ubiega się  o nie kilkuset kandydatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych.

W ciągu piętnastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA, którzy wpłacali na akcję 1%, Fundacja wsparła do tej pory 257 NAUKOWCÓW kwotą ponad 5 MLN 860 TYS. ZŁ.

Regulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie www.polityka.pl/stypendia 
193
16. edycja Nagród Naukowych POLITYKI - czekamy na zgłoszenia młodych naukowców

2016-04-07 09:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

DO 19 CZERWCA 2016 R. NA STRONIE WWW.POLITYKA.PL/STYPENDIA  DOSTĘPNY JEST FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, KTÓREGO WYPEŁNIENIE JEST WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU O 5 STYPENDIÓW PO 30 TYS. ZŁ ORAZ 10 NAGRÓD FINAŁOWYCH.

Piętnastu finalistów ogłosimy na łamach POLITYKI 14 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów podczas uroczystej gali w październiku.

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Przyznając Nagrody Naukowe chcemy wyławiać i eksponować tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzować to, co  robią i ich samych, jako wzorce kariery zawodowej. Co roku ubiega się  o nie kilkuset kandydatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych.

W ciągu piętnastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA, którzy wpłacali na akcję 1%, Fundacja wsparła do tej pory 257 NAUKOWCÓW kwotą ponad 5 MLN 860 TYS. ZŁ.

Regulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie www.polityka.pl/stypendia 
194
Zaproszenie do uczestnictwa w II Krajowej Konferencji „Grafen i inne materiały 2D”

2016-04-07 08:21 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na II Krajową Konferencję „Grafen i inne materiały 2D”, która odbędzie się w dniach 12-14 września 2016 r. w Szczecinie, w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT przy al. Piastów 45. Jest to druga konferencja z cyklu zapoczątkowanego w 2015 roku. Pozwoli ona na przegląd bieżących prac związanych z grafenem i innymi materiałami dwuwymiarowymi oraz umożliwi ocenę możliwości zastosowania tych materiałów. Przegląd dotyczyć będzie zarówno badań podstawowych (eksperymentalnych i teoretycznych) prowadzonych w tej tematyce, jak i ich zastosowań. Rejestracja uczestników trwa do końca kwietnia br. Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: www.grafen2d.zut.edu.pl Prof. dr hab. Ewa Mijowska 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
195
Zaproszenie do uczestnictwa w II Krajowej Konferencji „Grafen i inne materiały 2D”

2016-04-07 08:21 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na II Krajową Konferencję „Grafen i inne materiały 2D”, która odbędzie się w dniach 12-14 września 2016 r. w Szczecinie, w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT przy al. Piastów 45. Jest to druga konferencja z cyklu zapoczątkowanego w 2015 roku. Pozwoli ona na przegląd bieżących prac związanych z grafenem i innymi materiałami dwuwymiarowymi oraz umożliwi ocenę możliwości zastosowania tych materiałów. Przegląd dotyczyć będzie zarówno badań podstawowych (eksperymentalnych i teoretycznych) prowadzonych w tej tematyce, jak i ich zastosowań. Rejestracja uczestników trwa do końca kwietnia br. Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: www.grafen2d.zut.edu.pl Prof. dr hab. Ewa Mijowska 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
196
DECYZJE DOTYCZĄCE STPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

2016-04-06 12:01 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim 2015/2016 proszeni są o zgłaszanie się po odbiór decyzji w dniach 06-08.04.2016r. do pok. 13 WI1.

 

197
XXI edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa

2016-04-06 11:16 - WIZUT - Strony dla doktorantów

icon XXI edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa

icon Ogłoszenie

icon Regulamin_2016

icon Załączniki do Regulaminu

198
XII Letnie Praktyki Badawcze dla studentów i doktorantów

2016-04-06 11:13 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk (CZMIS) w Warszawie ogłosiło nabór uzupełniający na XII Letnie Praktyki Badawcze.

W ramach praktyk wybrani studenci i doktoranci z różnych uczelni i kierunków już po raz jedenasty stworzą interdyscyplinarny zespół poświęcony rozwikłaniu naukowych problemów postawionych przez dynamiczny świat biznesu.

XII Letnie Praktyki Badawcze skierowane są przede wszystkim do studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych i technicznych.

Aby dołączyć do zespołu praktykantów, należy przesłać aplikację (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) na adres: praktyki@ibspan.waw.pl.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej XII Letnich Praktyk Badawczych: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl/

199
XIII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki - przedłużenie terminu zgłoszeń

2016-04-06 11:05 - WIZUT - Strony dla doktorantów

20-21 kwietnia br. odbędzie się już XIII edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki. W tym roku po raz drugi wydarzenie będzie miało miejsce w Szczecinie. W związku z tym chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w tegorocznej edycji. Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na tegoroczną edycję konferencji został przedłużony do końca marca. Zapraszamy do rejestracji na stronie: http://kks.wi.zut.edu.pl/wp-login.php?action=register

Ważne terminy (http://kks.wi.zut.edu.pl/wazne-terminy/):

 • nadsyłanie zgłoszeń – 31 marca 2016 (termin wydłużony)
 • nadsyłanie streszczeń – 10 kwietnia 2016 (termin wydłużony)
 • wniesienie opłaty konferencyjnej – 4 kwietnia 2016

Zapraszamy do odwiedzenia strony http://kks.wi.zut.edu.pl, gdzie można znaleźć także dokładniejsze informacje na temat konferencji.

Serdecznie pozdrawiamy, 
Komitet Organizacyjny Krajowej Konferencji
Studentów i Młodych Pracowników Nauki
Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

icon Ulotka KKS
200
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 kwietnia 2016 roku zmarła śp mgr Krystyna Szymańczyk

2016-04-06 10:59 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 kwietnia 2016 roku zmarła

Ś†P

mgr Krystyna Szymańczyk

była kierownik Działu Płac Akademii Rolniczej w Szczecinie  oraz pracownik naszego Wydziału

Msza Święta zostanie odprawiona w dniu 7 kwietnia 2016 roku, o godz. 700 w Kościele przy ul. Przyjaciół Żołnierza, a uroczystość pogrzebowa odbędzie się  w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godz. 1430.

Wyrazy współczucia Rodzinie zmarłej

Pracownicy Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

  
201
Hackathon - Driving the Connected Life

2016-04-06 10:34 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

W dniach 22-23 kwietnia br. W hotelu Orea Pyramida w Pradze odbędzie się Hackathon: Driving the  ‘Connected Life’, organizowany przez Czeski Urząd Telekomunikacji (CTU) oraz AT&T. Hackathon jest przeznaczony dla uczestników państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Sam maraton programowania potrwa 24 godziny (od godz. 14:00  22 kwietnia do 14:00 23 kwietnia).

W Hackathonie wezmą udział drużyny, przy czym nie ma odgórnych ograniczeń odnośnie liczby ich członków (w praktyce organizatorzy przewidują, ze mogą one liczyć od 2 do 9 osób). Nie ma również ograniczeń odnośnie wieku uczestników, jednak organizatorzy liczą przede wszystkim na udział studentów z państw V4.
Zwycięskie drużyny Hackathonu otrzymają nagrody pieniężne.
Dodatkowo, pięć osób zostanie nagrodzonych specjalnym stypendium Nanodegree ufundowanym przez AT&T i Udacity.
Ponadto za najlepsze użycie otwartych danych pochodzących z czeskich źródeł oraz najlepsze użycie struktury otwartego kodu źródłowego CZ.NIC przyznane zostaną nagrody specjalne.

Dodatkowe informacje są dostępne pod linkiem v4hackathon2016.eventbrite.com.

202
Konferencja pt."Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu"

2016-04-06 10:23 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi wraz z Urzędem Marszałkowskim i Międzynarodowymi Targami Szczecińskimi  serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką OZE do udziału w dziewiątej edycji konferencji pt."Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu".

Konferencja odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 i będzie towarzyszyć targom BUD-GRYF ENERGIA organizowanym na terenie MTS.

Tegoroczna konferencja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: naukowców, studentów, rolników, przedsiębiorców, samorządowców oraz osób prywatnych zainteresowanych OZE. Udział w konferencji i targach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia, program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: 
http://mts.pl/pl/kalendarz-imprez/rok-2016/kalendarz-targow/bud-gryf/informacje-ogolne/konferencja-oze/
203
Wystawa fotografii Jerzego Mąkowskiego „Wspomnienia”

2016-04-04 13:09 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Okręg Szczeciński Związku Polskich Artystów Fotografików zapraszają a wystawę fotografii Jerzego Mąkowskiego pt. „Wspomnienia”. Wernisaż odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. o godzinie 18:00 w Galerii Okręgu Szczecińskiego ZPAF na Wydziale Elektrycznym ZUT  ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie. Jerzy Mąkowski urodził się w 1940 roku w Warszawie.[...] Czytaj dalej
204
Uwaga !!! zmiany dotyczące składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników

2016-04-04 12:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników przyjmowane są na miesiąc przed planowanym urlopem, potwierdzonym na wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej. 
205
I Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików

2016-04-04 12:15 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż 17 maja 2016 r. odbędzie się jednodniowe I Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych chemików (studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych), którzy zechcą przedstawić wyniki swojej pracy naukowej. Osoby chcące wziąć udział proszone są o zgłoszenie, poprzez wysłanie informacji w terminie do 8 kwietnia na adres pssmchem@zut.edu.pl oraz przygotowanie i przesłanie pisemnych streszczeń do dnia 23 kwietnia 2016 r., które będą drukowane w materiałach konferencyjnych. Streszczenia, należy przygotować zgodnie ze wzorem, który będzie zamieszony na stronie http://www.wtiich.zut.edu.pl/ptchem/ogloszenia-ptchem.html. Z pośród nadesłanych streszczeń najciekawsze zostaną wybrane do 15 minutowej prezentacji ustnej podczas sympozjum. Pozostałe prace będą prezentowane w formie elektronicznych posterów. Szczegółowy plan sympozjum zostanie przedstawiony w kolejnych ogłoszeniach. Udział w sympozjum jest bezpłatny.
Organizatorami Sympozjum są Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.  
Z poważaniem
dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń prof. ZUT
206
I Międzywydziałowe Mistrzostwa ZUT w piłce siatkowej

2016-04-04 10:43 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Siatkówka 2016

I Międzywydziałowe Mistrzostwa ZUT w piłce siatkowej mieszanej / mixty / o puchar Prezesa KU AZS ZUT.
Termin: 19.04.2016 r. godz.17.00
Miejsce: Hala sportowa ZUT ul. Tenisowa 33.

Celem imprezy jest : propagowanie aktywności fizycznej,popularyzowanie siatkówki wśród społeczności studenckiej ZUT, oraz wyłonienie najlepszej drużyny siatkarskiej turnieju.

Regulamin zawodów

 • W zawodach biorą udział drużyny reprezentujące wydziały ZUT w Szczecinie.
 • Wydział mogą reprezentować dwa odrębne zespoły.
 • W skład drużyny wchodzą studenci i pracownicy danego wydziału.
 • Drużyna składa się z 3 kobiet i 3 mężczyzn oraz zawodników rezerwowych.
 • System gier będzie podany przed rozpoczęciem turnieju w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.
 • Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.
 • Sety do 15 pkt.
 • Przepisy gry zgodnie z przepisami PZPS.

Zgłoszenie drużyn, zebranie kapitanów i losowanie w dniu zawodów: 19.04.2016 r. o godz. 16.30

Organizatorzy zawodów:
SWFiSportu, KU AZS ZUT mgr Aneta Jaremko i mgr Zbigniew Pawlak

207
„Pozyskiwanie wiedzy z danych” – kolejny wykład REC – a GlobalLogic Company już tuż tuż…

2016-04-03 16:54 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy na kolejny wykład przedstawiciela współpracującej z Wydziałem firmy REC – a GlobalLogic Company. Tym razem p. Agnieszka Kamińska przybliży temat pozyskiwania wiedzy z danych – przedstawi podstawowe pojęcia, ideę data mining, metody oraz przykłady ich zastosowania w praktyce. Plan wykładu: Podstawowe pojęcia: dane, informacje, wiedza Coraz więcej danych, a coraz mniej wiemy… Co z[...] Czytaj dalej
208
Uwaga uczniowie! Podajemy wyniki I etapu XII Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „Sukces transformacji polskiej gospodarki w spojrzeniu młodego pokolenia” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016

2016-04-01 13:43 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wyniki I ETAPU

XII Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

„Sukces transformacji polskiej gospodarki w spojrzeniu młodego pokolenia”

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016

Nr zespołu

Nazwisko

Imię

Szkoła

Ocena cząstkowa

Ocena końcowa

Wyjątko-

wość, 

zauwa-

żalność

Pomy-

słowość

Trafność

Wartość edukacyjna

Przedstawienie informacji ekonomicznych

Umiejętność wyciągania

wniosków

(max 20 pkt)

1.

Kaczmarek

Paulina

ZSP. im Czesława Miłosza w Gryficach

3

2

4

3

3

3

18

Drelich

Michał

2.

Misiewicz

Antonina

II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

3

2

3

3

3

3

17

Pasik

Klaudia

3.

Dąbrowska

Ilona

ZSP. im Czesława Miłosza w Gryficach

2

2

3

3

3

3

16

Stawicka

Olga

4.

Bladoszewski

Kamil

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

2

2

3

3

3

3

16

Papliński

Krzysztof

5.

Jurga

Wojciech

LO VI im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie

3

3

1

3

3

2

15

Germanowicz

Aleksander

6.

Kołakowska

Sandra

Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie

2

3

3

2

3

2

15

Jurkiewicz

Małgorzata

7.

Biniecka

Aleksandra

II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

2

2

3

2

3

2

14

Jurczyk

Natalia

8.

Chrzanowski

Mateusz

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim

2

2

3

2

2

2

13

Chliszcz

Szymon

9.

Rozmarynowska

Monika

V Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

2

2

1

2

2

2

11

Ciesiołkiewicz

Dominik

10.

Pomiau

Daniel

Zespół Szkół w Złocieńcu

2

2

2

2

2

1

11

Sewerynowicz

Martyna

11.

Pokrywka

Szymon

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie

2

1

1

2

2

2

10

Sapiecha

Szymon

12.

Papielarska

Kamila

Zespół Szkół w Lipianach

2

1

0

0

0

0

3

Brejczak

Natalia

Informujemy że do II etapu konkursu, który odbędzie się 9 kwietnia, zakwalifikowano 10 zespołów. Gratulujemy uczestnikom i ich nauczycielom.
209
15. Studencki Konkurs Projektowy SOLIDWORKS !

2016-04-01 12:32 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

DPS Software ogłasza piętnastą już edycję największego i najbardziej prestiżowegokonkursu projektowego dla studentów
 • Interesujesz się projektowaniem 3D
 • Piszesz pracę dyplomową w której wykorzystujesz SOLIDWORKS?

Weź udział w konkursie i zgarnij cenne nagrody! Do wygrania manipulatory i myszki od 3DConnexion, licencje i szkolenia SOLIDWORKS, praktyki w DPS Software. Nagroda główna to Drukarka 3D Spire od MONKEYFAB! Już dziś zacznij projektować, bo może to właśnie TY wydrukujesz swój model na własnej drukarce 3D!
Każdemu uczestnikowi zapewniamy legalną licencję oprogramowania SOLIDWORKS Engineering Kit. Licencja jest ważna przez cały czas trwania konkursu
 • Termin zgłaszania prac: 31 sierpnia 2016
 • Termin nadsyłania prac: 15 września 2016

Studencki Konkurs Projektowy znany jest na całym świecie, a informacje o nim publikowane są wielu portalach, blogach czy fanpage’ach. Zwycięskie projekty były pokazywane również na corocznej międzynarodowej konferencji „SOLIDWORKS World” organizowanej przez SOLIDWORKS Corp. Udział w konkursie, zajęcie czołowego miejsca jest mocnym punktem w CV uczestnika poszukującego pracy po zakończeniu szkoły lub studiów. Sprawdź szczegóły:
 • http://www.dps-software.pl/edukacja-cad-cam/studencki-konkurs-projektowy-solidworks/
Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=Atr8a8UoE1k #naucz się SOLIDWORKS jak nikt inny #stań się rozpoznawalny na rynku pracy #podejmij wyzwanie zgarnij drukarkę #zainwestuj swój czas w swoje umiejętności #uwolnij wyobraźnię
210
Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

2016-04-01 12:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

211
Jak budować widoczność i cytowalność swojego dorobku naukowego

2016-04-01 12:14 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szkolenie  "Jak budować widoczność i cytowalność swojego dorobku naukowego" odbędzie się 22 kwietnia br. w godz. 9-15. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są pod linkiem: http://www.innowacje.zut.edu.pl
212
Zaproszenie na Sympozjum

2016-04-01 12:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych chemików (studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych), którzy zechcą przedstawić wyniki swojej pracy naukowej. Osoby chcące wziąć udział proszone są o zgłoszenie, poprzez wysłanie informacji w terminie do 8 kwietnia na adres pssmchem@zut.edu.pl oraz przygotowanie i przesłanie pisemnych streszczeń do dnia 23 kwietnia 2016 r., które będą drukowane w materiałach konferencyjnych. Streszczenia, należy przygotować zgodnie ze wzorem, który będzie zamieszony na stronie http://www.wtiich.zut.edu.pl/ptchem/ogloszenia-ptchem.html. Z pośród nadesłanych streszczeń najciekawsze zostaną wybrane do 15 minutowej prezentacji ustnej podczas sympozjum. Pozostałe prace będą prezentowane w formie elektronicznych posterów. Szczegółowy plan sympozjum zostanie przedstawiony w kolejnych ogłoszeniach.  Udział w sympozjum jest bezpłatny. Organizatorami Sympozjum są Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej. 
213
Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!

2016-04-01 11:53 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Warsztaty "Zostań ekspertem w Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal!" odbędą się 15 kwietnia br. w godz. 9-13. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są pod linkiem: http://www.innowacje.zut.edu.pl
214
Szkolenie dla kreatywnych

2016-04-01 11:42 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szkolenie „Pozyskiwanie finansowania z prywatnych źródeł na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce i zagranicą oraz prezentacja przed inwestorem”, odbędzie się 12 kwietnia br. w godz. 9-15. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są pod linkiem: http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/mod/szkolenia?training_id=367
215
Dom dla Absolwenta - rusza nabór wniosków

2016-03-31 06:59 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Dom dla absolwenta

Dom dla Absolwenta to nowy mieszkaniowy program miasta, który jest realizowany przy udziale Szczecińskiego TBS.

Zakłada on wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowych i wykończonych „pod klucz” mieszkań absolwentom uczelni wyższych.
Celem pilotażowej edycji programu jest w pierwszej kolejności zachęcenie młodych specjalistów z zakresu informatyki do związania swojej kariery zawodowej ze Szczecinem.

Program zakłada wsparcie absolwenta poprzez pokrycie przez Miasto połowy wkładu własnego wymaganego do wynajęcia mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS. Kwota partycypacji (tj. wkładu własnego) wynosi 30% kosztów budowy wybranego lokalu. Połowę tej kwoty (a więc 15%) pokryje Gmina Miasto Szczecin. Drugą część wpłacić powinien pracodawca lub sam absolwent. W zależności od powierzchni mieszkania kwoty gminnego wsparcia wahać się będą od ok. 22 tys. do 32 tys. zł.

Nabór wniosków rozpoczął się 22 marca i potrwa do 22 kwietnia 2016 roku. Wzór wniosku pobrać można ze strony internetowej www.stbs.pl lub w formie papierowej w siedzibie spółki.
Wnioski wraz z załącznikami składać należy w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1.

Więcej informacji: http://stbs.pl/index.php/aktualnosci/1744-dom-dla-absolwenta-rusza-nabor-wnioskow

216
Kryjówka dla przeszczepionych komórek - mikrokapsułki opracowane przez naukowców CBiMO ZUT w Szczecinie

2016-03-30 08:43 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

217
Grupa .NET rekrutuje do projektów!

2016-03-22 06:48 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

dotNET

Członkowie Grupy .NET po raz kolejny zaskakują swoimi działaniami!

Od tego semestru studenci będą mogli dołączyć do projektów i rozwijać się w technologiach, które ich interesują.

Lista jest dość obszerna:

 • Universal Windows Platform
 • Unity
 • Android & iOS
 • Scrum (Zarządzanie projektami)
 • Bezpieczeństwo aplikacji webowych
 • Xamarin
 • Front-End
 • Azure & IoT
 • Grafika

Zakwalifikowane osoby, w ciągu najbliższych miesięcy, będą pracowały nad produktem - aplikacją mobilną, webową, projektami graficznymi, w niewielkich, kilkuosobowych grupach.

Zostanie także przeprowadzony minimum jeden warsztat otwarty, podczas którego członkowie projektu, będą mogli podzielić się swoją wiedzą, pomysłem z innymi.

Każdy projekt ma swojego lidera, czyli osobę posiadającą doświadczenie z danej dziedziny, która ma już na swoim koncie kilka komercyjnych realizacji. Udział w tej inicjatywie to okazja nie tylko do doskonalenia swoich umiejętności, ale także nauczenia się pracy w grupie, a przede wszystkim jest to... DOBRA ZABAWA!

Zostało jeszcze kilka miejsc (jak dotąd zgłosiło się ponad 30 osób. Rekrutacja jest przedłużona do piątku 25.03. W dniu 26.03 do uczestników zostaną rozesłane informacje.

Nie zwlekaj i aplikuj już dziś pod adresem: http://1drv.ms/1R8jxvy
Jeśli chcesz być na bieżąco z inicjatywami Grupy .NET to odwiedzaj stronę www.dotnet.zut.edu.pl i fanpage https://www.facebook.com/WIZUT.NET/

218
Ponad 200 instalacji aplikacji dla studenta i nowe jej funkcjonalności

2016-03-21 13:40 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Aplikacja https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.zut.mad.appwizut2 dla studenta WI ZUT doczekała się już ponad 200 instalacji.

MAD WIZUT

Przypomnijmy, aplikacja umożliwia prezentacje indywidualnych planów zajęć, informacje o wydarzeniach na wydziale czy wyświetlanie zmian  w  planie  czy  ogłoszeń dla studenta.
Można także zobaczyć rozkład jazdy komunikacji miejskiej, obecnie każdy może skonfigurować możliwość wyświetlenia rozkładu jazdy dowolnego pojazdu.

Wydana  dzisiaj nowa wersja została wzbogacona o widget, który zastępuje  dotychczasowy,  również   stworzony   przez  nasze Studenckie  Koło Naukowe  MAD (www.mad.zut.edu.pl).

Możliwości  programu  zostały  pokazane  na następującym filmie: https://youtu.be/_xY0j4e8f6U

Jeżeli chcesz z nami tworzyć i dzielić się wiedzą zapraszamy na nasze spotkania w każdy wtorek o godz. 10.15 w sali 201 WI2.

219
Zaproszenie na wykład

2016-03-16 13:30 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Serdecznie zapraszamy na wykład dr hab. Włodzimierza Urbaniaka  z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który odbędzie się 30 marca 2016 w sali Rady Wydziału na WTiICh al. Piastów 42  o godzinie 14oo. Tytuł wykładu: „Innowacyjne technologie zagospodarowania wybranych grup odpadów, ze  szczególnym uwzględnieniem pochodnych diketonów i ketoimin". Członkowie Rady Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej mile widziani.    Organizatorzy: Szczeciński Oddział PTChem WTiICh
220
Uwaga studenci: obowiązkowe zajęcia "Podstawy informacji naukowej" semestr letni

2016-03-15 11:22 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

221
Uwaga studenci: obowiązkowe zajęcia "Podstawy informacji naukowej" semestr letni

2016-03-15 11:22 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

222
SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE Z DR HAB. INŻ JACKIEM WRÓBLEM PROF. NADZW.

2016-03-15 08:32 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Serdecznie zapraszam Pracowników Wydziału Ekonomicznego na otwarte spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się w dniu 18 marca br. (piątek)  o godzinie 11.00 w sali 216 (aula), ul. Żołnierska 47. Mój program jest dostępny na stronie: www.jacekwrobel.szczecin.pl           Kandydat na Rektora ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
223
SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE Z DR HAB. INŻ JACKIEM WRÓBLEM PROF. NADZW.

2016-03-15 08:32 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Serdecznie zapraszam Pracowników Wydziału Ekonomicznego na otwarte spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się w dniu 18 marca br. (piątek)  o godzinie 11.00 w sali 216 (aula), ul. Żołnierska 47. Mój program jest dostępny na stronie: www.jacekwrobel.szczecin.pl           Kandydat na Rektora ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
224
Zaproszenie dla pracowników i studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej na otwarte spotkanie przedwyborcze na Rektora ZUT - dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

2016-03-14 15:39 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Serdecznie zapraszam Pracowników Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej na otwarte spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się w dniu 17 marca br. (czwartek) o godzinie 14.00 w Audytorium 1, Nowa Chemia, al. Piastów 42. Mój program jest dostępny na stronie: www.jacekwrobel.szczecin.pl
Kandydat na Rektora ZUT
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw
225
Zaproszenie na spotkanie z kandydatem na Rektora ZUT

2016-03-14 15:13 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Serdecznie zapraszam Pracowników Wydziału Elektrycznego na otwarte spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się w dniu 17 marca br. (czwartek) o godzinie 9.30 w sali Rady Wydziału, ul. Sikorskiego 37. Mój program jest dostępny na stronie: www.jacekwrobel.szczecin.pl Kandydat na Rektora ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
226
Zapraszamy na niemiecko-wietnamskie spotkanie

2016-03-14 12:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami i studentami z Uniwersytetu  im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie oraz studiującymi w Greifswaldzie studentami z Wietnamu. Wizyta będzie miała miejsce we czwartek, 17 marca, o godz. 11.00 w s. 216, ul. Żołnierska 47. Więcej informacji na plakacie. (plakat) dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
227
Zapraszamy na niemiecko-wietnamskie spotkanie

2016-03-14 12:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami i studentami z Uniwersytetu  im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie oraz studiującymi w Greifswaldzie studentami z Wietnamu. Wizyta będzie miała miejsce we czwartek, 17 marca, o godz. 11.00 w s. 216, ul. Żołnierska 47. Więcej informacji na plakacie. (plakat) dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
228
Zaproszenie na spotkanie z kandydatem na Rektora ZUT

2016-03-14 11:42 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Jako kandydat na Rektora ZUT serdecznie zapraszam pracowników i studentów Wydziału Elektrycznego na otwarte spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się 15.03.2016 r. (wtorek) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w Audytorium Maximum (III piętro po lewej stronie) o godzinie 14:00. Z moim życiorysem naukowym i dorobkiem organizacyjnym oraz Programem wyborczym można się zapoznać na stronie www.stefanberczynski.zut.edu.pl.[...] Czytaj dalej
229
Business Hours: Wszystko o tworzeniu gier

2016-03-14 09:21 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Business Hours - REC Global

We wtorek 15 marca 2016 roku o godz. 10.15 w sali 227 WI2 odbędzie się spotkanie z firmą REC - a GlobalLogic company.

Temat spotkania: "Wszystko co chcielibyście wiedzieć o tworzeniu gier, ale baliście się zapytać".

Spotkanie poprowadzi Jacek Szydłowski.

Serdecznie zapraszamy studentów do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

230
Spotkania przedwyborcze z kandydatami na Rektora

2016-03-11 12:02 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W dniu 16 marca 2016 r. odbędą się spotkania przedwyborcze z następującymi kandydatami na Rektora:
 • dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. - 16.03.2016 r. (środa) sala 119 K.K., godz. 11:30, (oficjalne zaproszenie - pdf)
 • prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński - 16.03.2016 r. (środa) sala 114 P.P., godz. 14:00. (oficjalne zaproszenie - pdf)
231
ZAPROSZENIE PRZEDWYBORCZE PROF. STEFANA BERCZYŃSKIEGO

2016-03-11 11:37 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

232
ZAPROSZENIE PRZEDWYBORCZE PROF. STEFANA BERCZYŃSKIEGO

2016-03-11 11:37 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

233
Zaproszenie dla pracowników i studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej na otwarte spotkanie przedwyborcze na Rektora ZUT - prof. Stefan Berczyński

2016-03-11 08:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

234
"Nowoczesne Zarządzanie Biznesem"

2016-03-10 12:49 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Rozpoczyna się program szkoleniowy pn. "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" Szkolenie obejmuje 4 moduły, tj.: 1. Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym (BIK)
2. Narzędzia e-gospodarki (KIR)
3. System emerytalny w Polsce i na świecie. Różne formy ubezpieczeń (ZUS) w miejsce: Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe (zmiana z przyczyn organizacyjnych)
4. Nowy wymiar bankowości spółdzielczej (SGB) * Szkolenie jest realizowane wspólnie z takimi partnerami, jak: Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Spółdzielcza Grupa Bankowa. * Można wziąć udział w jednym lub kilku modułach. * Udział w szkoleniu jest bezpłatny. * Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat jego ukończenia.
* Wszystkie zajęcia w godzinach 11.00 - 13.30, aula – s. 216 ul. Żołnierska 47. Harmonogram szkoleń tutaj:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1COy7ewMtDA5jJ10mzhc_kFfACWkCaP47RpZo0cn8umA/edit#gid=771949681 Marzena Rydzewska-Włodarczyk
235
Listy kandydatów przyjętych na kierunki studiów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT (II tura)

2016-03-08 13:52 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

236
Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych 2 st. kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność inżynieria procesów wytwarzania olefin

2016-03-07 12:27 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Z regulaminem stypendium można zapoznać się PDF, a formularz wniosku pobrać WORD, PDF. Wnioski można składać w dziekanacie Wydziału w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru. Prosimy jednak o jak najwcześniejsze złożenie wniosków, albowiem umożliwi to wcześniejsze ich rozpoznanie i wypłatę stypendiów.
237
Wyniki rekrutacji - studia stacjonarne drugiego stopnia 2015/2016 (semestr letni)

2016-03-07 11:51 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

http://www.wnozir.zut.edu.pl/no_cache/strona-dla-kandydatow/aktualnosci-dla-kandydatow.html
238
Grupy audytoryjne kierunek technologia chemiczna S2 semestr 1

2016-03-01 15:01 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

239
Grupy laboratoryjne kierunek technologia chemiczna S2 semestr 1

2016-03-01 14:53 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

240
KURS DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK

2016-03-01 09:41 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

241
KURS DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK

2016-03-01 09:41 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

242
Konta dla studentów SI, SII i SIII na platformie Microsoft DreamSpark

2016-03-01 08:52 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zostały dodane nowe oraz zaktualizowane istniejące konta do licencji Microsoft na platformie DreamSpark. Na poczcie uczelnianej otrzymają Państwo informację o rejestracji, aktywacji konta. Dostęp do platformy: https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=1599392e-bc8b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8
243
Ankietyzacja zajęć z semestru zimowego

2016-03-01 08:49 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Starostowie wszystkich kierunków i lat studiów  inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich (oprócz studentów rozpoczynających studia) proszeni są o pilne zgłoszenie się do Dziekanatu (Nowa Chemia) w związku z ankietyzacją zajęć z semestru zimowego.
244
Aktualizacja planów zajęć SII - OS2-L11, TCH2-L14

2016-02-29 18:45 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

245
Aktualizacja planów zajęć S1 - ICHP1-31, KCh1-21, KCh1-22, NA1-21

2016-02-29 18:44 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

246
Szczeciński jacht s/y Wassyl opływa groźny przylądek Horn

2016-02-29 09:29 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Miło nam poinformować, że dnia 27 lutego 2016 roku, szczeciński jacht s/y Wassyl wraz z załogą odbywającą rejs dookoła Świata opłynął przylądek HORN. Relację z pokładu jachtu przygotował Wojciech Maleika, nasz człowiek (adiunkt z Katedry Systemów Multimedialnych) na końcu świata:

"Warunki pogodowe w tej burzliwej części Świata były dla nas nad wyraz sprzyjające, co umożliwiło podejście blisko lądu.


Opłynięcie Hornu od wieków jest postrzegane jako najtrudniejsze żeglarskie wyzwanie. To tu w wyjących pięćdziesiątkach, na styku silnych wiatrów i prądów na dno poszło wiele statków i jachtów, a jeszcze więcej sztormowało wiele dni zanim udało im się pokonać siły burzliwej natury.

Naszym skromnym zdaniem w dzisiejszych czasach, dysponując dużo lepszymi jachtami, aktualnymi prognozami pogody odbieranymi także podczas żeglugi oraz wystarczającym czasem umożliwiającym „wstrzelenie się” w dobre okno pogodowe opłynięcie Hornu nie jest już ryzykownym przedsięwzięciem. Nie mniej jednak jego sława i historia powoduje, że do tego etapu rejsu byliśmy przygotowani technicznie i mentalnie nad wyraz precyzyjnie.

Dla nas ten najsłynniejszy przylądek jest ukoronowaniem pewnego etapu w naszych żeglarskich życiach, nagrodą za długi rejs w jego kierunku. W końcu Horn opłynęliśmy ruszając ze Szczecina, pokonując po drodze blisko 10.000 mil morskich."


Trasę można śledzić na: http://wassyl360.com/

247
Targi Pracy PERYSKOP

2016-02-25 23:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

248
Przemysław Różewski doktorem habilitowanym!

2016-02-25 13:51 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

23 lutego 2016 Rada Wydziału Informatyki ZUT podjęła Uchwałę o nadaniu drowi inż. Przemysławowi Różewskiemu z Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Serdecznie gratulujemy i witamy w gronie Rady Wydziału nowego przedstawiciela samodzielnych pracowników naukowych.

Przemysław Różewski

249
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

2016-02-25 12:42 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

 • mgr inż. Natalia Krzemińska
250
Aktualizacja planów zajęć SII - TCH2-L11, TCH2-L12, TCH2-L13, TCH2-L14, TCH2-L15

2016-02-25 12:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

251
Aktualizacja planów zajęć S1 - NA1-21, NA1-31, TCH1-31

2016-02-25 12:15 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

252
Studia MBA dla Doktorantów

2016-02-23 11:20 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi dwusemestralne niestacjonarne studia MBA – Innowacje i Analiza Danych w partnerstwie z Woodbury School of Business Utah Valley University (USA).

Program jest realizowany dwutorowo: odrębnie w języku polskim i w języku angielskim.

Trwa rekrutacja na semestr wiosenny 2016 r. (pierwszy zjazd w kwietniu 2016 r).

Wysoki poziom nauczania, dogodny modułowy format studiów oraz zniżka 50% dla wszystkich doktorantów w naszym kraju.
Istnieje możliwość ukończenia programu MBA płacąc połowę czesnego.

Program MBA – Innowacje i Analiza Danych może pomóc młodym naukowcom w realizacji pomysłów poprzez założenie własnych przedsięwzięć bądź ułatwić podjęcie pracy w istniejących firmach czy instytucjach.

icon IPI PAN_Broszura MBA

IPI PAN_MBA_leaflet_April 2016_discount

253
Dyżury koordynatora programu Erasmus

2016-02-23 09:47 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus, zapraszam w dniach:
23.02 [wtorek] 13.00-15.00
25.02 [czwart] 13.00-15.00
26.02 [piątek] 14.00-16.00
dr Joanna Hernik
Koordynator Programu Erasmus
254
Dyżury koordynatora programu Erasmus

2016-02-23 09:47 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus, zapraszam w dniach:
23.02 [wtorek] 13.00-15.00
25.02 [czwart] 13.00-15.00
26.02 [piątek] 14.00-16.00
dr Joanna Hernik
Koordynator Programu Erasmus
255
Uwaga studenci INF_S2_W_lato_27OSF oraz INF_S2_L_lato_27OSF,

2016-02-22 13:21 - WIZUT - Zmiany w planie


W dniu 23.02.2016 zajęcia z przedmiotu Organizacja Studia Fonograficznego W,
L z dr. inż. Edwardem Półrolniczakiem z powodu uczestnictwa prowadzącego w
egzaminach w ramach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nie mogą się odbyć (w
dniach 23-24.02.2016).
Termin realizacji zaległych zajęć zostanie ustalony w porozumieniu ze
studentami na kolejnych zajęciach.

256
Finał ogólnopolskiego konkursu - Kodować każdy może

2016-02-22 07:09 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

20 lutego 2016 roku Wydział Informatyki gościł po raz drugi finalistów konkursu "Kodować każdy może" organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 48.
W tym roku konkurs miał zasięg ogólnopolski i do Szczecina przyjechali uczniowie z Konina, Warszawy, Pruszcza Gdańskiego, Przeźmierowa, Huty Mińskiej, Lubska, Piastowa, Koszalina, Gorzowa Wlkp., Mszczonowa i Sianowa.
Patronat merytoryczny nad konkursem sprawuje nasz Wydział, a firma Intel została partnerem technologicznym.
W organizacji tak rozległego przedsięwzięcia wielkiego wsparcia dostarczył Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin.

Kodować każdy może - 2016

Finał rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: klasy 2-3, klasy 4-5 oraz klasy 6.
Pierwszą część finału uczniowie spędzili przed komputerami rozwiązując samodzielnie w zaciszu pracowni komputerowych zadania finałowe przygotowane przez pracowników Wydziału Informatyki.
Podczas gdy uczniowie trudzili się nad zadaniami ich rodzicie i nauczyciele wysłuchali prezentacji przedstawicielki firmy Young Digital Planet - Beaty Kośmider oraz wiceprezesa firmy IT Serwis - Krzysztofa Kwinty. Nie zabrakło również wykładu mgr inż. Sławomira Wernikowskiego z Wydziału Informatyki. Bardzo emocjonującą częścią finału był pojedynek zespołów.
W każdej z kategorii wiekowej, w drodze losowania, powstały dwa  pięcioosobowe zespoły. Organizatorzy postawili przed nimi nie lada wyzwanie – w ciągu 10 minut zespół miał przygotować skrypt na zadany temat. Do dyspozycji zespołu był jeden komputer i tablica. W tej konkurencji oceny dokonywali zebrani na sali rodzice i nauczyciele. Wyposażeni w zdalne piloty głosowali na, ich zdaniem, lepszą realizację. Uczniowie starali się pracować jak zgrane zespoły projektowe, choć widoczni byli liderzy.
Po emocjonującym starciu zespołów, wszyscy uczestnicy finału obejrzeli prezentację przygotowaną przez Roberta Króla - Cyfrowi wynalazcy - „W świecie wirtualnym zrobiłeś już wszystko?
Pora połączyć Scratch z otaczającą rzeczywistością!”.
W tym czasie Komisja konkursowa wnikliwie oceniała prace uczestników finału.

Dyplomy i nagrody laureatom i uczestnikom konkursu wręczali Dyrektor SP48 w Szczecinie - mgr inż. Iwona Górska oraz Prodziekan ds. Nauki - dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski.

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii klasy 2-3:

I miejsce: Barbara Piela, Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie,
II miejsce: Ignacy Kus, Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie
III miejsce: Antoni Kowalski, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie

w kategorii klasy 4-5:

I miejsce: Andrzej Donotek, NSP Primus w Szczecinie
II miejsce: Michał Kaczyński, Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie
III miejsce: Maksymilian Sobejko, NSP Primus w Szczecinie

w kategorii klasy szóste:

I miejsce: Oliwier Urbański, Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu
II miejsce: Krystian Małecki, Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie
III miejsce:Hanna Małecka, Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez firmy Intel, Young Digital Planet, Microsoft, IT Serwis, Magnetic Point, Consileon, Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Informatyki, Technopark Pomerania oraz Radę Rodziców SP48. Bistro Oliwka dostarczyło poczęstunek.

W organizacji finału pomagali doktoranci Wydziału Informatyki: Aneta Bera oraz Dariusz Sychel. To dzięki nim sprawnie przebiegały głosowania z pilotami. Nadzorowali również rozwiązywanie zadań i czuwali nad sprawnym przebiegiem prezentacji.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom i ich opiekunom za wspólnie spędzone chwile i  liczą na ponowne spotkanie w przyszłym roku.

Więcej na: http://sp48szczecin.edupage.org/text13/

Galeria foto: http://sp48szczecin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=336#gallery/336

257
Wyróżnienie dla CBIMO za współpracę z firmą APIS - Perły Biznesu 2015 r.

2016-02-19 11:54 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W kategorii Wydarzenie Gospodarcze w 2015 r. wyróżnienia otrzymała firma Apis z Chodecza koło Włocławka i ZUT za rewitalizację fabryki papieru na szczecińskim  Skolwinie. Ze strony ZUT jednostką wspólpracującą z firmą Apis jest Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych. Wspólporaca dotyczyc prac badawczo-wdrożeniowych dot. modyfikacji właściwości funkcjonalnych papieru otrzymywanego w papierni Skolwin. Po więcej informacji zapraszamy na stronę CBIMO.
258
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Technologii Chemicznej Organicznej

2016-02-19 09:40 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

259
Warsztaty w Criewen

2016-02-17 13:40 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Projekt Tourist activities in protected areas - warsztaty 22 kwietnia 2016 ~~~~~~~~~~~~~~ Szanowni Państwo, W ramach polsko-niemieckiego projektu pt. Tourist activities in protected areas (TAPA) organizowane są międzynarodowe warsztaty w dniu 22. kwietnia 2016 r. w siedzibie niemieckiego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal) w Criewen. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Nie wymagamy biegłej znajomosci jęz. niemieckiego. Zgłoszenia proszę przesyłać na secretariat@e-tapa.eu. Więcej informacji w załączeniu. Załącznik
260
XXI edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa

2016-02-11 10:32 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Konkursu o Nagrode Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXI Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2015 . Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

 • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
 • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
 • automatyka,
 • transport szynowy,
 • inżynieria biomedyczna.

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2016 roku.

icon Konkursu-o-Nagrode-Siemensa-Ogloszenie

icon Konkursu-o-Nagrode-Siemensa-Regulamin_2016

icon Konkursu-o-Nagrode-Siemensa-Zalaczniki-do-Regulaminu

261
Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

2016-02-11 10:01 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  i doktorantów. Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

262
Praktyczne ćwiczenia z Technologii Produktów Zbożowych - 'U piekarzy'

2016-02-11 09:13 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Podczas zajęć studenci mieli możliwość zapoznania się z produkcją pieczywa pszennego i żytniego metodami tradycyjnymi. Efektem ich pracy było pieczywo, które sami wyprodukowali i ocenili sensorycznie. Pod opieką nauczyciela prowadzącego mgr inż. Bożeny Bednarczyk ćwiczenia praktyczne i teoretyczne przeprowadziła studentka Kamila Owsiejczuk we własnej piekarni pn. "U Piekarzy". Zapraszamy do zapoznania się z całą galerią zdjęć dostępną tutaj.


Pani ('Babcia') Helena na pewno jest dumna z naszych studentów! :)
263
Plan zajęć obowiązkowych na studiach trzeciego stopnia WTiICh w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

2016-02-05 02:38 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

264
Zapraszamy na studia magisterskie na kierunku Rybactwo. Nabór internetowy trwa do 10.02.2016 r. - studia trwają trzy semestry

2016-01-29 13:10 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zachęcamy do studiowania tego bardzo ciekawego kierunku, po ukończeniu którego absolwenci mogą znaleźć pracę w jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej, w rybackich gospodarstwach hodowlanych, w jednostkach administracji państwowej (Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego, Agencje Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Wojewódzkie, Miejskie, Marszałkowskie, Departament Rybołówstwa w Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi), w laboratoriach oceny jakości wody i ochrony środowiska, w Morskim Instytucie Rybackim, w działach zajmujących się prognozowaniem połowów i projektowania narzędzi połowowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w jednostkach planujących i organizujących hodowle rybackie, w branży turystyki wodnej, w ośrodkach zajmujących się hodowlą i dystrybucją ryb akwariowych, w Polskim Związku Wędkarskim (wylęgarnie, zarybienia), w gospodarstwach rybackich Agencji Skarbu Państwa, organizacjach ekologicznych oraz, oczywiście, we własnych firmach. Ostatnio nasz absolwent dostał pracę w Afrykanarium w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu, a nieco starsi stażem Rybacy pracują naukowo w Kanadzie, Francji, USA, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii.
Warto wiedzieć, że ZUT oferuje jedne z najwyższych stypendiów w Polsce!
Przypominamy również, że drugi kierunek studiów jest obecnie bezpłatny.
265
Konferencja - NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI Spojrzenie Młodych Naukowców

2016-01-28 15:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

266
DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW IV Edycja

2016-01-28 15:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

267
Okręgowy etap XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

2016-01-25 09:50 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Laureatami okręgowego etapu XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zostali:
 • I miejsce (podobnie jak w zeszłym roku) - ALEKSANDRA KUCHARSKA, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
 • II miejsceBARTOSZ ZWIERNIK, również uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
 • III miejsceMAGDALENA KAŁYMON, uczennica XIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich nauczycielom oraz życzymy sukcesów na etapie centralnym!
268
Drogi studencie, wypowiedz się na temat swojej przyszłej kariery!

2015-11-25 08:24 - WIZUT - Strony dla doktorantów

trendence Graduate Barometer

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w największym w Europie badaniu dotyczącym zagadnień związanych z edukacją i karierą!

Dzięki trendence Graduate Barometer każdego roku około 950 uczelni w całej Europie otrzymuje cenne dane na temat poziomu zadowolenia ich studentów. Nasza uczelnia również uczestniczy w badaniu w edycji 2016 roku. Około 280 000 studentów co roku ma swój wkład w kształtowanie przyszłości środowiska akademickiego i warunków pracy, poprzez określenie swoich celów i motywacji. Dzięki Twoim odpowiedziom pracodawcy i uczelnie pozyskają informacje o potrzebach nowego pokolenia w zakresie kształcenia i rynku pracy.

Czy też chcesz mieć w tym swój udział? Przejdź do badania, kliknij www.trendence-gradbarometer.eu i zdobądź szansę na wygranie:

 • 5 x 500 EUR voucher*
 • 10 x 200 EUR voucher*

*Wykorzystaj swój BestChoice voucher w ponad 70 sklepach internetowych. Możesz podzielić wygraną kwotę, robiąc zakupy w różnych sklepach partnerskich lub połączyć kilka voucherów.

Po zakończeniu kwestionariusza, będą na Ciebie czekać wyniki z zeszłorocznej edycji.  Twoje odpowiedzi są anonimowe, a dane podlegają ścisłej ochronie prawnej. Twoja przyszłość ma prawo głosu!

269
RCIiTT - szkolenia

2015-11-06 10:28 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza przedstawicieli ze środowiska akademickiego, tj. studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz absolwentów na szkolenia:

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

270
Magazyn Wędkarski Kołowrotek

2015-10-23 14:03 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Zapraszamy na magazyn wędkarski „Kołowrotek”, gdzie doświadczony wędkarz, doktor ichtiologii i jednocześnie nasz pracownik Adam Tański wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu dużych ryb. W owym programie znajdziecie nie tylko ważne i cenne porady dla pasjonatów, ale przede wszystkim masę ciekawostek o rybach i ich środowisku. W udostępnionym odcinku poznacie dr Adama, jego kolegów i pasję, która na stałe połączyła jego życie zawodowe z hobby.
271
Nabór wniosków na kredyt dla studentów i doktorantów na rok akademciki 2015/2016

2015-10-06 12:23 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Do 15 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków na kredyty studenckie. Wnioski można składać w jednym z czterech banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. O kredyt mogą starać się studenci oraz doktoranci. W ramach przyznanego kredytu można otrzymywać 600 zł lub 800 zł miesięcznie.

O kredyt mogą ubiegać się studenci  i doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W przypadku studentów kredyt można otrzymać na maksymalnie sześć lat. Doktorant może otrzymać kredyt na okres maksymalnie cztery lata. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po zakończeniu studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, zaś odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

Warunkiem koniecznym do otrzymywania kolejnych transz kredytu, jest przedstawienie w banku ważnej legitymacji studenckiej (w terminach do dnia 31 października i 31 marca) lub doktoranckiej (w terminie do 31 października). Przy składaniu wniosku o kredyt, należy przedstawić również dochody na osobę w rodzinie. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2014/2015 wynosiła 2500 zł.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej student lub doktorant może uzyskać poręczenie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (szczegółowe informacje na stronie internetowej BGK) lub w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (szczegółowe informacje na stronie internetowej ARiMR).

Szczegółowe zasady przyznawania kredytów studenckich regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Poniżej lista banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i udzielają kredytów studenckich.

 • PKO Bank Polski S.A
 • Bank PEKAO S.A
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Informacja o kredycie studenckim na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

272
Plan zajęć dla studentów S3

2015-10-01 17:28 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

273
Lista kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

2015-09-15 13:26 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Listy zbiorcze, pdf 1.5 MB
274
DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WI ZUT

2015-09-11 13:06 - WIZUT - Strony dla doktorantów

DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE INFORMATYKI.

REJESTRACJA W DRUGIM TERMINIE.

Rejestracja internetowa i składanie dokumentów od 12.09.2015r. do 25.09.2015r.

Postępowanie kwalifikacyjne 28.09.2015 r.

Ogłoszenie wyników 30.09.2015r.

275
Lista osób przyjetych na wydzialowe studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 na Wydziałe Nauk o Żywności i Rybctwa

2015-09-11 12:32 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

276
Lista doktorantów przyjętych na I rok SD na WI ZUT na rok akad. 2015/2016

2015-09-11 09:29 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Lista przyjętych na I rok Studiów Doktoranckich
Wydziału Informatyki na rok akademicki 2015/2016
Studia stacjonarne

Lp. Nazwisko i imię Końcowa ocena
z postępow. kwafifik.
Opiekun naukowy Jednostka organizacyjna
1. Adamiak Artur 5,0 prof. dr hab. inż. Aleksander Cariow Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji
2. Moskwa Krzysztof 5,0 dr hab. Izabela Rejer Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
3. Nowicki Andrzej 4,0 dr hab. inż. Jerzy Pejaś Katedra Inżynierii Oprogramowania
4. Witkowska Katarzyna 5,0 dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. ZUT Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
5. Zawiślak Tomasz 4,0 dr hab. Izabela Rejer Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
6. Ziemniewicz Radosław 5,0 dr hab. inż. Marcin Korzeń Katedra Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej
277
Testy kwalifikacyjne na studia stacjonarne drugiego stopnia

2015-09-10 11:49 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Informujemy, że dnia 24.09.2015r. o godz. 10:00 odbędą się testy kwalifikacyjne na studia stacjonarne drugiego stopnia, w sali 11 w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Piastów 42.
278
Uwaga Kanydaci na studia III stopnia rozmowy kwalifikacyjne!

2015-09-08 11:07 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne na studia III stopnia odbędą się w dniu  9 września br. w sali 119 ul. Kazimierza Królewicza 4: od godziny 11.00 kandydaci na studia w dyscyplinie rybactwo; od godz. 10.00 kandydaci na studia w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.
279
OGŁASZAMY II NABÓR NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

2015-07-17 14:38 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Informujemy, iż rozpoczął się II nabór na studia stacjonarne I stopnia. Chętni kandydaci mogą składać dokumenty. Po więcej informacji zapraszamy do ogłoszenia.
280
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

281
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

282
Lista studentów i doktorantów z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, którzy otrzymali stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecina

2015-05-20 15:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

283
Juwenaliowy Turniej Tenisa dla pracowników ZUT

2015-05-19 07:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Termin: 20.05.2015 (środa) godz. 8.30 – zapisy i rozgrzewka Miejsce: korty ZUT przy ul. Tenisowej 33
Turniej dojdzie do skutku przy zgłoszeniu się minimum:
 • 6 zawodników
 • 3 zawodniczek
Uwaga!!! W przypadku mniejszej ilości zawodniczek zaproponujemy uczestnictwo w turnieju razem z panami.
Sposób rozgrywania turnieju podany zostanie po zebraniu zgłoszeń. Organizatorzy: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT KU AZS.ZUT
Odpowiedzialny za przeprowadzenie turnieju - Józef Lemke, tel. 509 26 36 41, jlemke@zut.edu.pl (z dopiskiem Turniej Tenisa ZUT)
284
Nowe plany zajęć na semestr letni 2014/2015

2015-02-18 14:54 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

285
Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014

2015-02-03 08:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

286
UczelniaXP - uzupełnianie ocen z zaliczeń i egzaminów

2015-01-16 12:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W związku z obecnie prowadzonymi pracami nad tworzeniem grup oraz przypisywaniem prowadzących do przedmiotów przez dziekanat, może się zdarzyć sytuacja że nie będą Państwo jeszcze widzieć swoich zajęć (na dzień 16.01.2015).
287
Szanowni Państwo, w dniach 22-25 czerwca br. organizujemy konferencję "12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors" (ICCMR12)

2015-01-16 09:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej konferencji: www.iccmr12.zut.edu.pl

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do udziału w konferencji. Udział "bierny" jest bezpłatny - można przyjść i wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących m.in. produkcji wodoru w katalitycznych reaktorach membranowych, zastosowania (bio)reaktorów membranowych i fotokatalitycznych reaktorów membranowych w oczyszczaniu wody i ścieków, wykorzystania ogniw paliwowych czy stanu wiedzy w zakresie sztucznych organów i inżynierii tkankowej i in. Zapraszamy również doktorantów i studentów. Specjalnie dla nich przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące przygotowania projektów badawczych "Shape your research project". Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem czynnego udziału w konferencji, do czego zachęcam, konieczna jest rejestracja. Termin nadsyłania streszczeń upływa 3 lutego br. Z pozdrowieniami,
Sylwia Mozia
288
Konserwacja lokalnej sieci komputerowej - chwilowy brak dostępu do internetu

2014-12-13 22:41 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Harmonogram prac konserwacyjnych lokalnych sieci komputerowych: 13.12.2014 -I etap przepięcie sieci na drugim piętrze - mogą wystąpić przerwy w dostępie do internetu, w przypadku nie działania internetu w pomieszczeniu proszę o kontakt lulewandowski@zut.edu.pl 15-17.12.2014 -II etap przeniesienie światłowodów - wystąpią przerwy w dostępie do internetu w całym budynku 18-19.12.2014 - III etap podłączenie nowego głównego światłowodu do budynku - wystąpi przerwa w dostępie do internetu w całym budynku Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
289
Spotkanie doktorantów I roku

2014-09-16 15:14 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Spotkanie organizacyjne doktorantów I roku odbędzie się w dniu 1 października 2014 o godz. 15.00 w Sali 18 w budynku Starej Chemii przy ul. Pułaskiego 10 (na parterze, naprzeciwko wejścia).
290
Lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne III stopnia (22.09.2014)

2014-09-16 15:13 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

291
UWAGA!!! 10 września - ostatni dzień skladania wniosków o stypendium ministra

2014-09-08 12:06 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Wnioski należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich w p.106, Stara Chemia, u p. Piotra Lewandowskiego.
292
Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia (08.07.2014)

2014-07-08 14:54 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

293
Uwaga! studenci I roku II° kierunków: Rybactwo i Towaroznawstwo

2014-02-21 14:05 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

W związku z przedłużoną rekrutacją na studia drugiego stopnia na kierunkach: Rybactwo oraz Towaroznawstwo zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się od 3 marca 2014.
294
Zmiana godzin przyjęć WKR

2014-02-21 13:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Od dnia 24.02.2014 do 27.02.2014r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WNoŻiR będzie pełniła dyżury od godziny 13 do 14 w pokoju 39 (Ul. K. Kazimierza 4).
295
Lista studentów przyjętych w pierwszej rekrutacji

2014-02-21 11:04 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów przyjętych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia 

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Grabczak

Sara

4.0

3.53

5.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

6.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

7.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

8.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

296
Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, którzy na dzień 14.02.2014 r. dopełnili wszelkich stosownych formalności

2014-02-14 14:16 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

4.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

5.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

6.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

7.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

8.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

9.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

10.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

2.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

3.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

4.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

5.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

6.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

7.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

8.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

2.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

3.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

4.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

297
Wyniki testu kwalifikacyjnego na TŻiŻCz

2014-02-14 11:45 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista osób które, przystąpiły i zdały test kwalifikacyjny na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka: 1. Sara Grabczak.
298
Nowość w ZUT - edysk.zut.edu.pl

2013-09-26 08:48 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki uruchomiło usługę sieciową o nazwie eDysk.

eDysk Usługa ma na celu przechowywanie w łatwo dostępny sposób danych użytkowników oraz ich synchronizowanie pomiędzy wieloma urządzeniami. Głównym interfejsem dostępowym do plików danych użytkownika jest przeglądarka internetowa. Użytkownik USK ZUT może mieć dostęp do swoich plików przechowywanych na eDysku z dowolnego komputera  podłączonego do sieci Internet i wyposażonego w przeglądarkę WWW.  Dostęp do zasobów może być realizowany także z poziomu urządzeń mobilnych (Android, iOS) po zainstalowaniu odpowiednich aplikacji. Dane są przechowywanie tylko i wyłączenie na serwerach uczelnianych ZUT, których ZUT jest jedynym właścicielem.

Usługa eDysk umożliwia:

 • Przechowywanie plików na zdalnym serwerze
 • Łatwy dostęp do plików przez stronę www
 • Synchronizowanie plików pomiędzy wieloma urządzeniami
 • Współdzielenie plików pomiędzy użytkownikami USK ZUT
 • Udostępnianie plików użytkownikom zewnętrznym (nie posiadającym konta USK ZUT)
 • Przeglądanie zawartości niektórych plików: TXT, ODF (np. OpenOffice), PDF

Więcej o eDysku: http://uci.zut.edu.pl/uslugi/edysk.html

299
Warsztaty komputerowe pn. „Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego”

2013-09-02 12:05 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza na warsztaty komputerowe pn. „Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego”, które odbędą się 17 września br. w Informatorium Biblioteki Głównej ZUT. Więcej informacji oraz rejestracja na stronie RCIiTT!
300
Polskia Komisja Akredytacyjna po ocenie instytucjonalnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie wydała ocene POZYTYWNA

2013-07-09 13:54 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r.  w sprawie oceny instytucjonalnej uzyskał   ocenę   p o z y t y w n ą. 
301
Podpisanie umowy o prowadzeniu wspólnych studiów międzynarodowych - WKŚiR ZUT Szczecin i Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv

2013-07-04 15:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

302
Badania lekarskie

2013-06-17 10:52 - WIZUT - Kandydaci na studia

Badania lekarskie

 

303
Dokumenty

2013-06-17 10:49 - WIZUT - Kandydaci na studia

Gdzie składać dokumenty

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin (WI-1)

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 52, 71-210 Szczecin (WI-2)

e-mail: rekrutacjawi@zut.edu.pl

 

Kierunek i rodzaj studiów Gdzie Godziny przyjęć

Informatyka

Studia I i II stopnia stacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia stacjonarne

Dziekanat: parter budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Izabela Szymkowicz (pok. 12), tel. 091 449 55 18

pon-pt.

10:00-14:30

Informatyka,

Studia I i II stopnia niestacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia niestacjonarne


III. piętro budynek WI-2 Żołnierska 52:

mgr Ewa Urban-Pilawka (pok. 313), tel. 091 449 56 61

mgr inż. Renata Zielińska (pok. 310), tel. 091 449 56 63

pon -pt.

10:00-15:00

Informatyka,

Studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne

I. piętro budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr Magdalena Wróblewska (pok. 104 b)

tel. 091 449 56 08

pon-pt.

10:00-13:00

 

Studia I stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. ankietę osobową wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,

 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), z tym że:
  a) kandydat z „nową maturą”, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – składa także aneks do świadectwa dojrzałości,
  b)  kandydat ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenie kopii świadectwa w późniejszym terminie, ustalonym przez komisję terminie

 3. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile na danym kierunku wymagane, skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku),
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, np. paszportu w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginała dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),

 5. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 6. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

 7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),

 8. zaświadczenie o złożenia kompletu dokumentów (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),

 9. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia II stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, dodatkowo:

 1. kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),

 2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,

 3. suplement, kartę przebiegu studiów, indeks lub wyciąg z indeksu (potwierdzone przez macierzystą uczelnię) – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu.

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia III stopnia

Kandydaci na studia trzeciego stopnia powinni dostarczyć:

 1. Podanie na studia III stopnia (pobierz),

 2. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia,

 3. suplement do dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą,

 4. zaświadczenie potwierdzające oceny za pracę dyplomową magisterską i egzamin dyplomowy magisterski wydane przez dziekanat wydziału, na którym kandydat ukończył jednolite studia magisterskie lub studia  II stopnia (zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy oceny są zamieszczone w indeksie),

 5. życiorys,

 6. trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 7. kwestionariusz osobowy (pobierz),

 8. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat się o nie ubiega),

 9. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,

 10. informację o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji,

 11. propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodnego z dyscypliną nauki studiów doktoranckich).

304
Terminarz

2013-06-17 10:40 - WIZUT - Kandydaci na studia

Harmonogram naboru na studia wyższe rozpoczynające się od semestru letniego 2015/2016

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

rejestracja internetowa

11.01-10.02.2016

testy kwalifikacyjne

11.02. -12.02.2016

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

15.02.2016

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

15.02.-18.02.2016

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

19.02.2016

 


ogłoszenie wyników rekrutacji

07.03.2016

 


305
Zasady rekrutacji

2013-06-17 01:00 - WIZUT - Kandydaci na studia

a. Studia I stopnia

 1. Zasady rekrutacji – uchwała ZUT

 2. Olimpiady i konkursy

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniający do preferencji w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Astronomiczna, Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra", Fizyczna, Informatyczna, Innowacji Technicznych, Matematyczna, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy o Wynalazczości,

 • Inżynieria cyfryzacji: Astronomiczna, Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra", Fizyczna, Informatyczna, Innowacji Technicznych, Matematyczna, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy o Wynalazczości,

Wykaz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, których laureatom przyznaję się preferencje w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Ogólnopolski konkurs informatyczny - "PING" Potyczki Informatyczne Nowej Generacji"

 • Inżynieria cyfryzacji: Ogólnopolski konkurs informatyczny - "PING" Potyczki Informatyczne Nowej Generacji"

Wykaz: http://www.zut.edu.pl/

 

b. Studia II stopnia

 1. Zasady rekrutacji – http://www.zut.edu.pl/

 2. Szczegółowe kryteria przyjęć oraz zakresy testów kwalifikacyjnych na studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Informatyka

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich kierunku informatyka.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • algorytmizacja i programowanie komputerów,
 • podstawy architektury systemów komputerowych (architektura i zasady działania komputerów, technologie sieciowe, systemy mobilne, rozproszone i wieloprocesorowe, systemy operacyjne komputerów, systemy wbudowane),
 • bazy danych (relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, projektowanie struktur, funkcje systemu zarządzania bazami danych),
 • metody projektowania tworzenia, testowania, wdrażania systemów informatycznych (inżynieria oprogramowania),
 • inżynierskie zastosowania informatyki (systemy komputerowego wspomagania, modelowanie i symulacja, systemy obliczeniowe, systemy z wiedzą i wnioskowaniem, grafika i wizualizacja komputerowa).

Test kwalifikacyjny może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej.

 

c. Studia III stopnia

 1. Zasady rekrutacji – uchwała ZUT http://www.zut.edu.pl/

 


306
Rekrutacja krok po kroku

2013-05-24 12:39 - WIZUT - Kandydaci na studia

Dlaczego powinieneś wybrać ZUT

Pobierz film
307
Szczecin_z całego serca polecam

2013-05-08 08:08 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Arkadiusz Skrzypiński

Arkadiusz Skrzypiński, pracownik Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie Ambasadorem kampanii społecznej "Szczecin_z całego serca polecam".

Kampania społeczna „Szczecin_z całego serca polecam AMBASADOR” to zaproszenie mieszkańców do wspólnego budowania pozytywnego, silnego i dobrze kojarzącego się wizerunku miasta. Skrzypiński znalazł się w gronie m.in z Moniką Pyrek, Chórem Kameralnym ZUT, czy zespołem Big Fat Mama.

308
Katalog stron pracowników i doktorantów ZUT

2013-04-24 15:03 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

UCI uprzejmie informuje że utworzono serwis WWW, który będzie katalogiem stron pracowników i doktorantów  ZUT.

Umieszczenie strony w katalogu jest oczywiście dobrowolne, ale bardzo zachęcamy do tego, gdyż podniesie to wartość serwisu WWW Uczelni a jednocześnie ułatwi dostęp do strony osobom z zewnątrz. 
Aby umieścić swoją stronę w katalogu należy zalogować się do systemu zarządzania kontem USK -  https://www.zut.edu.pl/ZutKonto/ - i w zakładce: "Serwis WWW" wyrazić zgodę na pokazanie stron w katalogu ZUT (Uwaga: zgoda dotyczy wyłącznie stron utworzonych na serwerze USK).

Zobacz katalog stron pracowników i doktorantów ZUT

309
Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT

2013-04-23 10:26 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

W sprawie wymiaru czasu pracy.

icon Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT

310
Oprogramowanie firmy Corel dla ZUT!

2012-09-27 12:59 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki uprzejmie informuje, że zakupiło licencję "Corel Academic Site License" w ramach której pracownicy naszej Uczelni uzyskują prawo do użytkowania (również domowego) następujących programów:

 • CorelDRAW®
 • Corel® Painter™
 • Corel® VideoStudio®
 • Corel® PaintShop™ Pro
 • Corel® PDF Fusion™
 • WinZip® Pro
Oprogramowanie dostępne jest na stronie UCI - http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/corel.html

311
Uczelniane Centrum Informatyki uruchomiło nową usługę

2012-09-07 11:58 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została nowa usługa polegająca na możliwości wglądu do niektórych swoich danych umieszczonych w systemie kadrowo-płacowym HMS. W szczególności istnieje możliwość zweryfikowania poprawności swoich danych osobowych, wysokości wynagrodzenia, sprawdzenia terminów urlopu oraz terminu ważności badań lekarskich.

Aby zalogować się do systemu należy użyć nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła jak w innych usługach USK np. poczta elektroniczna lub dostęp do Wi-Fi.

Usługa jest dostepna pod adresem: zut.edu.pl/epracownik.
Link został również umieszczony w serwisie WWW dedykowanym dla pracowników Uczelni.

312
Prasa i telewizja nt. III Zachodniopomorskiego "Dnia Owada 2012", który odbył się 05.06.2012 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2012-06-06 23:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Info i fotografie:
http://www.mmszczecin.pl/415626/2012/6/5/dzien-owada--podczas-dni-otwartych-zut-zdjecia?category=photos
http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=87540&idf=165494

Fotografie:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/tngallery?Site=GS&Date=20120605&Category=SZCZECIN&ArtNo=605009994&Ref=PH

Info:
http://www.wszczecinie.pl/spotkania,dzien_owada_2012,id-8685.html
http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Dzien-Owada

Film:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120605/SZCZECIN/120609825  Migawki: http://wiadomosci.wp.pl/gid,14548780,gpage,6,img,14548836,kat,1342,title,Dzien-Owada-2012-w-Szczecinie,galeria.html

313
Ogólnouczelniana platforma zdalnego nauczania - Moodle

2012-05-08 14:22 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki informuje o uruchomieniu ogólnouczelnianej platformy zdalnego nauczania "Moodle", który dostępny jest pod adresem: e-edukacja.zut.edu.pl

System ten umożliwia tworzenie interaktywnych kursów, które mogłyby wspierać proces nauczania. Gorąco zachęcamy do korzystania z platformy.

Wskazówki ułatwiające tworzenie kursu umieszczono tutaj - http://e-edukacja.zut.edu.pl/pluginfile.php/2/course/section/35/moodle_kursy.pdf

W internecie jest też sporo materiałów związanych z tym systemem. Polecamy stronę  www.moodle.org

314
Dojazd

2007-03-29 12:22 - WIZUT - Kandydaci na studia

Jak dojechać na Wydział Informatyki?

z dworca PKP:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworzec Główny PKP" przy zejściu z kładki nad torami) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z dworca PKS:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworcowa" przy Odrze - na żądanie) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 1):

Pieszo do przystanku tramwajowego linii 7 "Turzyn", stamtąd do przystanku "Żołnierska".
lub
pieszo do przystanku autobusowego linii 75 "Bolesława Śmiałego", stamtąd do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 3, DS 4, DS 5):

Tramwajem linii 4,11,12 (przystanek "Szwoleżerów" lub "Narutowicza") do Placu Kościuszki, następnie tramwajem linii 7 do przystanku "Żołnierska".

 

{iframe}app/maps/{/iframe}


Warning: fopen(zapis.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/portal/zut/index.php on line 329

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 330

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 331

rssLINKS