Sekcja
Lokalizacja
Klucze

2016-08-24 ZUT w RSS

  Wszyskich: 315
1
UWAGA! Ogłaszamy II nabór na studia niestacjonarne II stopnia

2016-08-24 10:33 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 sierpnia 2016 roku zmarł prof. dr inż. Leopold Jeziorski, dr h.c.

2016-08-23 12:56 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

3
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 sierpnia 2016 roku zmarł prof. dr inż. Leopold Jeziorski, dr h.c.

2016-08-23 12:56 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

4
Konkurs na beneficjentów programu wspierania przedsiębiorczości Start-UP_WE

2016-08-22 14:46 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Jesteś studentem lub absolwentem Wydziału Elektrycznego? Masz innowacyjny pomysł na biznes? Chciałbyś stworzyć lub rozwinąć własną firmę? Weź udział w wydziałowym programie wspierania przedsiębiorczości Start-UP_WE! Aby wziąć udział w konkursie na beneficjentów tego programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres dziekanat.we@zut.edu.pl w terminie do 10 września 2016 roku. Zrealizuj marzenia o własnym[...] Czytaj dalej
5
Konkurs na beneficjentów programu wspierania przedsiębiorczości Start-UP_WE

2016-08-22 14:46 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Jesteś studentem lub absolwentem Wydziału Elektrycznego? Masz innowacyjny pomysł na biznes? Chciałbyś stworzyć lub rozwinąć własną firmę? Weź udział w wydziałowym programie wspierania przedsiębiorczości Start-UP_WE! Aby wziąć udział w konkursie na beneficjentów tego programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres dziekanat.we@zut.edu.pl w terminie do 10 września 2016 roku. Zrealizuj marzenia o własnym[...] Czytaj dalej
6
Konkurs na beneficjentów programu wspierania przedsiębiorczości Start-UP_WE

2016-08-22 14:46 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Jesteś studentem lub absolwentem Wydziału Elektrycznego? Masz innowacyjny pomysł na biznes? Chciałbyś stworzyć lub rozwinąć własną firmę? Weź udział w wydziałowym programie wspierania przedsiębiorczości Start-UP_WE! Aby wziąć udział w konkursie na beneficjentów tego programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres dziekanat.we@zut.edu.pl w terminie do 10 września 2016 roku. Zrealizuj marzenia o własnym[...] Czytaj dalej
7
Konkurs POWER na zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego

2016-08-22 13:22 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) ogłosiło konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16 na opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka obcego ukierunkowanego zawodowo. Więcej informacji.... Informacji ze strony Działu udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885 
8
22.10.2016 r. w Gdańsku Kongres Młodych Ludzi Nauki wizja, nauka, postęp - konferencja naukowa.

2016-08-22 10:43 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

9
Poszukiwani studenci

2016-08-19 12:13 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W związku z możliwością podjęcia współpracy naukowej i wdrożeniowej z jedną z firm rozwijających oprogramowanie do tworzenia ortofotomap i obrazowania wielospektralnego (NDVI) Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami poszukuje chętnych studentów do współpracy. Poszukujemy do współpracy osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacji dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych używanych w innych celach niż rekreacyjne i sportowe oraz osoby, które mogłyby uczestniczyć w rozwoju oprogramowania. Wszystkich chętnych proszę o kontakt na adres: mswitlyk@zut.edu.pl. Osoby posiadające uprawnienia VLOS, BVLOS lub INS proszę o podanie kontaktowego numeru telefonu i adresu email.
10
Poszukiwani studenci

2016-08-19 12:13 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W związku z możliwością podjęcia współpracy naukowej i wdrożeniowej z jedną z firm rozwijających oprogramowanie do tworzenia ortofotomap i obrazowania wielospektralnego (NDVI) Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami poszukuje chętnych studentów do współpracy. Poszukujemy do współpracy osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacji dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych używanych w innych celach niż rekreacyjne i sportowe oraz osoby, które mogłyby uczestniczyć w rozwoju oprogramowania. Wszystkich chętnych proszę o kontakt na adres: mswitlyk@zut.edu.pl. Osoby posiadające uprawnienia VLOS, BVLOS lub INS proszę o podanie kontaktowego numeru telefonu i adresu email.
11
Poszukiwani studenci

2016-08-19 12:13 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W związku z możliwością podjęcia współpracy naukowej i wdrożeniowej z jedną z firm rozwijających oprogramowanie do tworzenia ortofotomap i obrazowania wielospektralnego (NDVI) Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami poszukuje chętnych studentów do współpracy. Poszukujemy do współpracy osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacji dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych używanych w innych celach niż rekreacyjne i sportowe oraz osoby, które mogłyby uczestniczyć w rozwoju oprogramowania. Wszystkich chętnych proszę o kontakt na adres: mswitlyk@zut.edu.pl. Osoby posiadające uprawnienia VLOS, BVLOS lub INS proszę o podanie kontaktowego numeru telefonu i adresu email.
12
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017

2016-08-18 21:51 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyzwania ww. stypendium znajdują się na stronie Ministerstwa: dla studentów http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html dla doktorantów http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html Student lub doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium ministra składa w dziekanacie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie[...] Czytaj dalej
13
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017

2016-08-18 21:51 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyzwania ww. stypendium znajdują się na stronie Ministerstwa: dla studentów http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html dla doktorantów http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html Student lub doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium ministra składa w dziekanacie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie[...] Czytaj dalej
14
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 sierpnia 2016 r. zmarł prof. dr hab. Aleksander Winnicki

2016-08-16 11:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Z głębokim żalem zawiadamiamy że dnia 15 sierpnia 2016 r. zmarł 

Prof. dr hab.  Aleksander Winnicki

były wieloletni Dziekan Wydziału Nauk o Żywności  i Rybactwa  ZUT w  Szczecinie.

Pogrzeb odbędzie się dnia 19 sierpnia o godzinie 13.00,  Cmentarz Centralny w Szczecinie

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składają

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Pracownicy i Studenci

 

Wspomnienie 

15 sierpnia 2016 roku w wieku 87 lat zmarł prof. dr hab. Aleksander Winnicki,  wybitny naukowiec i dydaktyk, badacz procesów fizjologicznych kręgowców, a szczególnie ryb i organizmów wodnych, kontynuator najlepszych tradycji polskiej ichtiologii.  Profesor Aleksander Winnicki urodził się 22 lutego 1929 roku.  Przez całe życie był związany z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa. Od 1966 roku do 1999 roku kierował Zakładem Anatomii i Embriologii Ryb, przez 12 lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ichtiologii i przez okres 17 lat pełnił funkcję Dziekana Wydziału. Spod jego ręki wyszło wieku doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów.  Po przejściu na emeryturę nadal pracował prowadząc wykłady, seminaria i badania naukowe. Był autorem wielu rozpraw naukowych. Napisał kilkadziesiąt recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i dorobku naukowego w przewodach profesorskich oraz dziesiątki recenzji rozpraw naukowych i projektów badawczych. Promował trzech doktorów honoris causa. Profesor Aleksander Winnicki był kawalerem wielu odznaczeń m.in. Kawalerskiego i Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, a także wielu medali, z których najbardziej cenił medal im. Profesora Kazimierza Demela.  Odszedł od nas Wielki Człowiek, który swoją pracą naukową, edukacyjną i organizacyjną oraz osiągnięciami i cechami charakteru zasłużył na naszą najlepszą pamięć. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

  

15
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 sierpnia 2016 r. zmarł prof. dr hab. Aleksander Winnicki

2016-08-16 11:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Z głębokim żalem zawiadamiamy że dnia 15 sierpnia 2016 r. zmarł 

Prof. dr hab.  Aleksander Winnicki

były wieloletni Dziekan Wydziału Nauk o Żywności  i Rybactwa  ZUT w  Szczecinie.

Pogrzeb odbędzie się dnia 19 sierpnia o godzinie 13.00,  Cmentarz Centralny w Szczecinie

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składają

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Pracownicy i Studenci

 

Wspomnienie 

15 sierpnia 2016 roku w wieku 87 lat zmarł prof. dr hab. Aleksander Winnicki,  wybitny naukowiec i dydaktyk, badacz procesów fizjologicznych kręgowców, a szczególnie ryb i organizmów wodnych, kontynuator najlepszych tradycji polskiej ichtiologii.  Profesor Aleksander Winnicki urodził się 22 lutego 1929 roku.  Przez całe życie był związany z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa. Od 1966 roku do 1999 roku kierował Zakładem Anatomii i Embriologii Ryb, przez 12 lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ichtiologii i przez okres 17 lat pełnił funkcję Dziekana Wydziału. Spod jego ręki wyszło wieku doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów.  Po przejściu na emeryturę nadal pracował prowadząc wykłady, seminaria i badania naukowe. Był autorem wielu rozpraw naukowych. Napisał kilkadziesiąt recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i dorobku naukowego w przewodach profesorskich oraz dziesiątki recenzji rozpraw naukowych i projektów badawczych. Promował trzech doktorów honoris causa. Profesor Aleksander Winnicki był kawalerem wielu odznaczeń m.in. Kawalerskiego i Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, a także wielu medali, z których najbardziej cenił medal im. Profesora Kazimierza Demela.  Odszedł od nas Wielki Człowiek, który swoją pracą naukową, edukacyjną i organizacyjną oraz osiągnięciami i cechami charakteru zasłużył na naszą najlepszą pamięć. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

  

16
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 sierpnia 2016 r. zmarł Prof. dr hab. Aleksander Ksawery Winnicki.

2016-08-16 11:42 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Wspomnienie

15 sierpnia 2016 roku w wieku 87 lat zmarł prof. dr hab. Aleksander Winnicki,  wybitny naukowiec i dydaktyk, badacz procesów fizjologicznych kręgowców, a szczególnie ryb i organizmów wodnych, kontynuator najlepszych tradycji polskiej ichtiologii.  Profesor Aleksander Winnicki urodził się 22 lutego 1929 roku.  Przez całe życie był związany z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa. Od 1966 roku do 1999 roku kierował Zakładem Anatomii i Embriologii Ryb, przez 12 lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ichtiologii i przez okres 17 lat pełnił funkcję Dziekana Wydziału. Spod jego ręki wyszło wieku doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów.  Po przejściu na emeryturę nadal pracował prowadząc wykłady, seminaria i badania naukowe. Był autorem wielu rozpraw naukowych. Napisał kilkadziesiąt recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i dorobku naukowego w przewodach profesorskich oraz dziesiątki recenzji rozpraw naukowych i projektów badawczych. Promował trzech doktorów honoris causa. Profesor Aleksander Winnicki był kawalerem wielu odznaczeń m.in. Kawalerskiego i Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, a także wielu medali, z których najbardziej cenił medal im. Profesora Kazimierza Demela.  Odszedł od nas Wielki Człowiek, który swoją pracą naukową, edukacyjną i organizacyjną oraz osiągnięciami i cechami charakteru zasłużył na naszą najlepszą pamięć. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

 Krzysztof Formicki
17
Warto studiować Rybactwo - zobacz film z Brazylii

2016-08-16 11:39 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Warto studiować Rybactwo - zobacz film z Brazylii
18
Nagrody Rektora za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015-2016 dla nauczycieli akademickich

2016-08-16 09:56 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zobacz dokument

Powyższy dokument dostępny jest tylko z Uczelnianej Sieci Komputerowej.

19
Nagrody Rektora za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015-2016 dla nauczycieli akademickich

2016-08-16 09:56 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zobacz dokument

Powyższy dokument dostępny jest tylko z Uczelnianej Sieci Komputerowej.

20
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

2016-08-16 09:31 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

21
Nagrody Rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za 2015 rok

2016-08-16 08:12 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zobacz dokument

Powyższy dokument dostępny jest tylko z Uczelnianej Sieci Komputerowej.

22
Nagrody Rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za 2015 rok

2016-08-16 08:12 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zobacz dokument

Powyższy dokument dostępny jest tylko z Uczelnianej Sieci Komputerowej.

23
Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej

2016-08-12 13:45 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 16 września 2016 r.  Wnioski o zapomogi losowe i socjalne oraz pożyczki mieszkaniowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 9 września 2016 r.
24
Dyżur ekspercki "Dofinansowania działalności eksportowej w województwie zachodniopomorskim"

2016-08-12 12:48 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ośrodek Enterprise Europe Network działający w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza na dyżur ekspercki pn. „Dofinansowania działalności eksportowej w województwie zachodniopomorskim”, który odbędzie się już 31 sierpnia br. w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Dyżur skierowany jest dla podmiotów zainteresowanych trwającym do 30 września br. naborem wniosków na wsparcie rozwoju działalności eksportowej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z branż związanych z inteligentnymi specjalizacjami. Więcej informacji na temat dyżuru eksperckiego wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne pod adresem: http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/mod/szkolenia?training_id=381
25
Dyżur ekspercki "Dofinansowania działalności eksportowej w województwie zachodniopomorskim"

2016-08-12 12:48 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Ośrodek Enterprise Europe Network działający w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza na dyżur ekspercki pn. „Dofinansowania działalności eksportowej w województwie zachodniopomorskim”, który odbędzie się już 31 sierpnia br. w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Dyżur skierowany jest dla podmiotów zainteresowanych trwającym do 30 września br. naborem wniosków na wsparcie rozwoju działalności eksportowej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z branż związanych z inteligentnymi specjalizacjami. Więcej informacji na temat dyżuru eksperckiego wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne pod adresem: http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/mod/szkolenia?training_id=381
26
LISTA PRZYJĘTYCH NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

2016-08-12 11:12 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

- Ekonomia
27
Listy osób przyjętych na studia stacjonarne II stopnia

2016-08-12 11:01 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

28
Chcesz założyć lub posiadasz już młodą firmę? Potrzebujesz pomieszczenia biurowego oraz doradztwa w zakresie przedsiębiorczości?

2016-08-10 12:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Aplikacje można przesłać drogą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do dnia 31 sierpnia 2016. Więcej informacji pod adresem http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Inkubator_przedsiebiorczosci/31,1376.
29
Chcesz założyć lub posiadasz już młodą firmę? Potrzebujesz pomieszczenia biurowego oraz doradztwa w zakresie przedsiębiorczości?

2016-08-10 12:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Aplikacje można przesłać drogą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do dnia 31 sierpnia 2016. Więcej informacji pod adresem http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Inkubator_przedsiebiorczosci/31,1376.
30
Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - sierpień 2016

2016-08-08 13:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Thomson Reuters! Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami. Zapraszamy!

Temat:

Web of Science - pytania i odpowiedzi*

Data:

Wtorek, 9 sierpnia 2016

Godzina:

10:00

zarejestruj się >>>

 

 

 

Temat:

Web of Science - pytania i odpowiedzi*

Data:

Piątek, 12 czerwca 2016

Godzina:

13:00

zarejestruj się >>>

 

 

 

Temat:

Web of Science - personalizacja

Data:

Środa, 10 sierpnia 2016

Godzina:

10:00

zarejestruj się >>>

 

 

 

Temat:

Web of Science - wyszukiwanie autora

Data:

Wtorek, 9 sierpnia 2016

Godzina:

13:00

zarejestruj się >>>

 

 

 

Temat:

Web of Science - baza MEDLINE

Data:

Piątek, 12 czerwca 2016

Godzina:

10:00

zarejestruj się >>>

 

 

 

Temat:

EndNote online I - tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów

Data:

Czwartek, 11 sierpnia 2016

Godzina:

10:00

zarejestruj się >>>

 

 

 

Temat:

EndNote online II - wykorzystanie w pisaniu publikacji naukowych

Data:

Czwartek, 11 sierpnia 2016

Godzina:

13:00

zarejestruj się >>>

*sesja poświęcona pytaniom i zagadnieniom zgłaszanym przez uczestników
31
Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - sierpień 2016

2016-08-08 13:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Thomson Reuters! Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami. Zapraszamy!

Temat:

Web of Science - pytania i odpowiedzi*

Data:

Wtorek, 9 sierpnia 2016

Godzina:

10:00

zarejestruj się >>>

 

 

 

Temat:

Web of Science - pytania i odpowiedzi*

Data:

Piątek, 12 czerwca 2016

Godzina:

13:00

zarejestruj się >>>

 

 

 

Temat:

Web of Science - personalizacja

Data:

Środa, 10 sierpnia 2016

Godzina:

10:00

zarejestruj się >>>

 

 

 

Temat:

Web of Science - wyszukiwanie autora

Data:

Wtorek, 9 sierpnia 2016

Godzina:

13:00

zarejestruj się >>>

 

 

 

Temat:

Web of Science - baza MEDLINE

Data:

Piątek, 12 czerwca 2016

Godzina:

10:00

zarejestruj się >>>

 

 

 

Temat:

EndNote online I - tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów

Data:

Czwartek, 11 sierpnia 2016

Godzina:

10:00

zarejestruj się >>>

 

 

 

Temat:

EndNote online II - wykorzystanie w pisaniu publikacji naukowych

Data:

Czwartek, 11 sierpnia 2016

Godzina:

13:00

zarejestruj się >>>

*sesja poświęcona pytaniom i zagadnieniom zgłaszanym przez uczestników
32
RCIiTT zaprasza w imieniu Instytutu Morskiego w Gdańsku na konferencję ‘Be Smart, Think Blue’ i spotkanie Brokerskie 2016

2016-08-08 11:56 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spotkania będą dotyczyć funduszy Horyzont 2020 na działania związane z  Błękitnym Wzrostem. Rejestracja jest otwarta od 18 lipca do 5 września poprzez stronę wydarzenia https://www.b2match.eu/smartblue2016  Nie jest pobierana żadna opłata, a obowiązującym językiem konferencji jest angielski.
33
RCIiTT zaprasza w imieniu Instytutu Morskiego w Gdańsku na konferencję ‘Be Smart, Think Blue’ i spotkanie Brokerskie 2016

2016-08-08 11:56 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Spotkania będą dotyczyć funduszy Horyzont 2020 na działania związane z  Błękitnym Wzrostem. Rejestracja jest otwarta od 18 lipca do 5 września poprzez stronę wydarzenia https://www.b2match.eu/smartblue2016  Nie jest pobierana żadna opłata, a obowiązującym językiem konferencji jest angielski.
34
Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska wyróżniona Honorowym Członkostwem Polskiego Towarzystwa Membranowego

2016-08-08 10:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniu 16. czerwca 2016 podczas XI  Konferencji Naukowej MEMPEP 2016 – MEMBRANES AND MEMBRANE PROCESSES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION w Zakopanem, zorganizowanej przez prof. dr hab. inż. Krystynę Konieczny, Politechnika Śląska, odbyła się Uroczysta Sesja z okazji 70 urodzin prof. Marii Tomaszewskiej. W Jubileuszu uczestniczyło wielu znakomitych  przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne Uczelnie w kraju. W uznaniu zasług Jubilatki w rozwój technologii chemicznej, zwłaszcza w technologii membran i procesów membranowych,  decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Membranowego prof. Marię Tomaszewską  wyróżniono Honorowym Członkostwem Towarzystwa. Pamiątkowy dyplom wręczył Przewodniczący Towarzystwa dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK w Toruniu. Jubilatce wręczono również adresy między innymi od prof. dr hab. inż. Eugeniusza Molgi, Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Andrzeja Chmielewskiego, Dyrektora Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, prof. dr hab. inż. Władysława Kamińskiego i przedstawicieli Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz od prof. dr hab. inż. Michała Bodzka z Politechniki Śląskiej  w imieniu „Rodziny Membranowej”. Życzenia przesłał również prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Jubileusz prof. Marii Tomaszewskiej został zorganizowany wcześniej  w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski przedstawił sylwetkę Jubilatki. W uroczystości uczestniczyli pracownicy i doktoranci Instytutu.
35
Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska wyróżniona Honorowym Członkostwem Polskiego Towarzystwa Membranowego

2016-08-08 10:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniu 16. czerwca 2016 podczas XI  Konferencji Naukowej MEMPEP 2016 – MEMBRANES AND MEMBRANE PROCESSES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION w Zakopanem, zorganizowanej przez prof. dr hab. inż. Krystynę Konieczny, Politechnika Śląska, odbyła się Uroczysta Sesja z okazji 70 urodzin prof. Marii Tomaszewskiej. W Jubileuszu uczestniczyło wielu znakomitych  przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne Uczelnie w kraju. W uznaniu zasług Jubilatki w rozwój technologii chemicznej, zwłaszcza w technologii membran i procesów membranowych,  decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Membranowego prof. Marię Tomaszewską  wyróżniono Honorowym Członkostwem Towarzystwa. Pamiątkowy dyplom wręczył Przewodniczący Towarzystwa dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK w Toruniu. Jubilatce wręczono również adresy między innymi od prof. dr hab. inż. Eugeniusza Molgi, Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Andrzeja Chmielewskiego, Dyrektora Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, prof. dr hab. inż. Władysława Kamińskiego i przedstawicieli Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz od prof. dr hab. inż. Michała Bodzka z Politechniki Śląskiej  w imieniu „Rodziny Membranowej”. Życzenia przesłał również prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Jubileusz prof. Marii Tomaszewskiej został zorganizowany wcześniej  w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski przedstawił sylwetkę Jubilatki. W uroczystości uczestniczyli pracownicy i doktoranci Instytutu.
36
Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska wyróżniona Honorowym Członkostwem Polskiego Towarzystwa Membranowego

2016-08-08 10:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu 16. czerwca 2016 podczas XI  Konferencji Naukowej MEMPEP 2016 – MEMBRANES AND MEMBRANE PROCESSES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION w Zakopanem, zorganizowanej przez prof. dr hab. inż. Krystynę Konieczny, Politechnika Śląska, odbyła się Uroczysta Sesja z okazji 70 urodzin prof. Marii Tomaszewskiej. W Jubileuszu uczestniczyło wielu znakomitych  przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne Uczelnie w kraju. W uznaniu zasług Jubilatki w rozwój technologii chemicznej, zwłaszcza w technologii membran i procesów membranowych,  decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Membranowego prof. Marię Tomaszewską  wyróżniono Honorowym Członkostwem Towarzystwa. Pamiątkowy dyplom wręczył Przewodniczący Towarzystwa dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK w Toruniu. Jubilatce wręczono również adresy między innymi od prof. dr hab. inż. Eugeniusza Molgi, Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Andrzeja Chmielewskiego, Dyrektora Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, prof. dr hab. inż. Władysława Kamińskiego i przedstawicieli Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz od prof. dr hab. inż. Michała Bodzka z Politechniki Śląskiej  w imieniu „Rodziny Membranowej”. Życzenia przesłał również prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Jubileusz prof. Marii Tomaszewskiej został zorganizowany wcześniej  w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski przedstawił sylwetkę Jubilatki. W uroczystości uczestniczyli pracownicy i doktoranci Instytutu.
37
Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska wyróżniona Honorowym Członkostwem Polskiego Towarzystwa Membranowego

2016-08-08 10:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniu 16. czerwca 2016 podczas XI  Konferencji Naukowej MEMPEP 2016 – MEMBRANES AND MEMBRANE PROCESSES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION w Zakopanem, zorganizowanej przez prof. dr hab. inż. Krystynę Konieczny, Politechnika Śląska, odbyła się Uroczysta Sesja z okazji 70 urodzin prof. Marii Tomaszewskiej. W Jubileuszu uczestniczyło wielu znakomitych  przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne Uczelnie w kraju. W uznaniu zasług Jubilatki w rozwój technologii chemicznej, zwłaszcza w technologii membran i procesów membranowych,  decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Membranowego prof. Marię Tomaszewską  wyróżniono Honorowym Członkostwem Towarzystwa. Pamiątkowy dyplom wręczył Przewodniczący Towarzystwa dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK w Toruniu. Jubilatce wręczono również adresy między innymi od prof. dr hab. inż. Eugeniusza Molgi, Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Andrzeja Chmielewskiego, Dyrektora Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, prof. dr hab. inż. Władysława Kamińskiego i przedstawicieli Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz od prof. dr hab. inż. Michała Bodzka z Politechniki Śląskiej  w imieniu „Rodziny Membranowej”. Życzenia przesłał również prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Jubileusz prof. Marii Tomaszewskiej został zorganizowany wcześniej  w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski przedstawił sylwetkę Jubilatki. W uroczystości uczestniczyli pracownicy i doktoranci Instytutu.
38
Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynającej się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017

2016-08-07 21:47 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

39
Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynającej się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017

2016-08-07 21:47 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

40
Lista kandydatów przyjętych na kierunki studiów prowadzone przez WTiCH, którym przyznano miejsca w Domu Studenckim na roku akademicki 2016/2017

2016-08-05 17:29 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • Lista kandydatów przyjętych na kierunki studiów prowadzone przez WTiCH, którym przyznano miejsca w Domu Studenckim na roku akademicki 2016/2017
41
Listy kandydatów przyjętych na studia drugiego stopnia

2016-08-05 17:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • ochrona środowiska - alfabetycznie
 • technologia chemiczna - alfabetycznie / wg. punktacji
42
Listy kandydatów przyjętych na studia pierwszego stopnia

2016-08-05 17:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • chemia - alfabetycznie / wg. punktacji
 • inżynieria chemiczna i procesowa - alfabetycznie / wg. punktacji
 • nanotechnologia - alfabetycznie / wg. punktacji
 • technologia chemiczna - alfabetycznie / wg. punktacji
43
Listy osób przyjętych na studia stacjonarne I i II stopnia

2016-08-05 15:11 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Załącznik nr 1- gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym (alfabetyczna) Załącznik nr 2- gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym (punktacja) Załącznik nr 3- mikrobiologia stosowana (alfabetyczna) Załącznik nr 4- mikrobiologia stosowana (punktacja) Załącznik nr 5- mikrobiologia stosowana II stopnia (alfabetyczna) Załącznik nr 6- mikrobiologia stosowana II stopnia (punktacja) Załącznik nr 7 - rybactwo I stopnia (punktacja) Załącznik nr 8- rybactwo I stopnia (alfabetyczna) Załącznik nr 9- technologia żywności i żywienie człowieka I  stopnia (punktacja) Załącznik nr 10 -technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia (alfabetyczna) Załącznik nr 11- technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia (punktacja) Załącznik nr 12- zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności  I stopnia (alfabetyczna) Załącznik nr 13- zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności I stopnia (punktacja)
44
Listy osób przyjętych na studia stacjonarne I i II stopnia

2016-08-05 15:11 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Załącznik nr 1- gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym (alfabetyczna) Załącznik nr 2- gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym (punktacja) Załącznik nr 3- mikrobiologia stosowana (alfabetyczna) Załącznik nr 4- mikrobiologia stosowana (punktacja) Załącznik nr 5- mikrobiologia stosowana II stopnia (alfabetyczna) Załącznik nr 6- mikrobiologia stosowana II stopnia (punktacja) Załącznik nr 7 - rybactwo I stopnia (punktacja) Załącznik nr 8- rybactwo I stopnia (alfabetyczna) Załącznik nr 9- technologia żywności i żywienie człowieka I  stopnia (punktacja) Załącznik nr 10 -technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia (alfabetyczna) Załącznik nr 11- technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia (punktacja) Załącznik nr 12- zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności  I stopnia (alfabetyczna) Załącznik nr 13- zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności I stopnia (punktacja)
45
LISTA PRZYJĘTYCH NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

2016-08-05 11:25 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Kierunki: - Ekonomia cześć 1, część 2 - Zarządzanie cześć 1, część 2 - Turystyka i Rekreacja
46
Współpraca Centum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakiwaniowych ZUT i firmy INVETO

2016-08-02 11:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Fabryka Invento została otwarta na terenie parku przemysłowego w Gardnie pod koniec września ubiegłego roku. Produkt, który tam powstaje, wydaje się prozaiczny – to puszka na napoje. Ale nie z aluminium, a z tworzywa PET znanego m.in. z plastikowych butelek. To innowacyjna technologia, wynaleziona przez Bogumiła Miłkowskiego – współzałożyciela firmy i przedsiębiorcę działającego w przemyśle maszynowym, opracowana przez Invento i opatentowana w 96 krajach świata. Puszki Invento produkowane są z przezroczystego tworzywa PET w pojemnościach 240 - 500 ml, w różnych rozmiarach i kształtach (w ofercie znajduje się 10 wzorów puszek). Można w nie rozlewać nie tylko zimne napoje. Podwyższona wytrzymałość termiczna opakowań Invento pozwala na zastosowanie również gorącego nalewu. Jako zamknięcie opakowania zastosowane jest wieczko z aluminium, podobne do tego, które każdy konsument zna ze zwykłych aluminiowych puszek. Puszki Invento mają przy tym wyższą trwałość niż butelki PET, porównywalną do puszek aluminiowych. Ich cena jest zbliżona do puszek aluminiowych. – Invento postawiło sobie za cel stworzenie nowych rozwiązań opakowań, których podstawą będzie materiał o lepszych właściwościach barierowych i nadający się do recycylingu. Nowy produkt miał połączyć w sobie zalety butelek PET i puszek aluminiowych – mówi Michał Makaruk, dyrektor operacyjny Grupy Invento. Puszka PET, jak wyjaśnia Michał Makaruk, nadaje się jako opakowanie do wody gazowanej i wody smakowej, w przeciwieństwie do puszki z aluminium. Bardziej odporna puszka Invento w odpowiedzi na zapotrzebowanie klienta, któremu dostarcza puszki (jego nazwy firma nie podaje), podjęła się dalszego udoskonalenia innowacyjnej puszki. W tym celu firma nawiązała współpracę z kierowanym przez prof. Artura Bartkowiaka Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zadaniem projektu realizowanego przez Invento i CBIMO jest poprawa właściwości barierowych tworzywa, czyli przepuszczalności światła i gazu. Produkcja udoskonalonych puszek ma ruszyć w czwartym kwartale tego roku. Na początek nowy produkt trafi na rynek amerykański, a potem do innych krajów świata. Na rozwoju technologii skorzystają więc także pozostali klienci Invento z branży FMCG i rozlewniczej, z których większość działa globalnie. Jest wśród nich m.in. firma Monster Energy – producent nr 1 na świecie w kategorii napojów energetycznych, z którym Invento jest związany wieloletnim kontraktem. Zaś w niedługim czasie obsługę rynku amerykańskiego w zakresie opakowań na napoje przejmie otwarta w tym roku fabryka Invento Americas w Sheboygan w stanie Wisconsin. Innowacje z unijnym wsparciem Invento na przełomie 2017 i 2018 roku planuje otworzyć w Gardnie Centrum Badań i Rozwoju, które będzie przeprowadzało badania i testy nowych opakowań. Część badań będzie jednak nadal wykonywana przez instytut prof. Artura Bartkowiaka. – Przewidujemy długoletnią współpracę z ZUT-em – zauważa Michał Makaruk. Michał Makaruk przyznaje, że innowacyjna działalność wymaga wysokich nakładów finansowych, dlatego przy dotychczasowych pracach nad stworzeniem opakowań i wdrożeniem ich do produkcji Invento skorzystało z dotacji unijnych. Kwotą blisko 2,6 mln zł zasilił firmę projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 1,4 mln zł dał Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ale największy zastrzyk finansowy przeznaczony na uruchomienie produkcji w wysokości 23 mln zł pochodzi z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w latach 2014 – 2015). Dotacje te stanowiły około połowę całkowitego budżetu każdego z projektów. 100 proc. polski kapitał Invento Sp. z o.o jest polską firmą założoną w 2004 roku przez prywatnych inwestorów, polski fundusz Venture Capital, Impera Capital oraz wynalazcę Bogumiła Miłkowskiego. W fabryce Invento w Gardnie pracuje 50 osób, a centrala firmy w Warszawie zatrudnia 20 osób. W 2012 roku spółka pozyskała inwestora finansowego FX Data, który odkupił część udziałów od Impera Capital i w ten sposób stał się większościowym udziałowcem. Firma dostarcza opakowania uznanym producentom napojów, takim jak Monster Energy, Plusk Water, Akvo czy Pop Water. Link do artykułu: http://szczecinbiznes.pl/kategorie/nauka-i-biznes/Superpuszki-spod-Gryfina_4387
47
Współpraca Centum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakiwaniowych ZUT i firmy INVETO

2016-08-02 11:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Fabryka Invento została otwarta na terenie parku przemysłowego w Gardnie pod koniec września ubiegłego roku. Produkt, który tam powstaje, wydaje się prozaiczny – to puszka na napoje. Ale nie z aluminium, a z tworzywa PET znanego m.in. z plastikowych butelek. To innowacyjna technologia, wynaleziona przez Bogumiła Miłkowskiego – współzałożyciela firmy i przedsiębiorcę działającego w przemyśle maszynowym, opracowana przez Invento i opatentowana w 96 krajach świata. Puszki Invento produkowane są z przezroczystego tworzywa PET w pojemnościach 240 - 500 ml, w różnych rozmiarach i kształtach (w ofercie znajduje się 10 wzorów puszek). Można w nie rozlewać nie tylko zimne napoje. Podwyższona wytrzymałość termiczna opakowań Invento pozwala na zastosowanie również gorącego nalewu. Jako zamknięcie opakowania zastosowane jest wieczko z aluminium, podobne do tego, które każdy konsument zna ze zwykłych aluminiowych puszek. Puszki Invento mają przy tym wyższą trwałość niż butelki PET, porównywalną do puszek aluminiowych. Ich cena jest zbliżona do puszek aluminiowych. – Invento postawiło sobie za cel stworzenie nowych rozwiązań opakowań, których podstawą będzie materiał o lepszych właściwościach barierowych i nadający się do recycylingu. Nowy produkt miał połączyć w sobie zalety butelek PET i puszek aluminiowych – mówi Michał Makaruk, dyrektor operacyjny Grupy Invento. Puszka PET, jak wyjaśnia Michał Makaruk, nadaje się jako opakowanie do wody gazowanej i wody smakowej, w przeciwieństwie do puszki z aluminium. Bardziej odporna puszka Invento w odpowiedzi na zapotrzebowanie klienta, któremu dostarcza puszki (jego nazwy firma nie podaje), podjęła się dalszego udoskonalenia innowacyjnej puszki. W tym celu firma nawiązała współpracę z kierowanym przez prof. Artura Bartkowiaka Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zadaniem projektu realizowanego przez Invento i CBIMO jest poprawa właściwości barierowych tworzywa, czyli przepuszczalności światła i gazu. Produkcja udoskonalonych puszek ma ruszyć w czwartym kwartale tego roku. Na początek nowy produkt trafi na rynek amerykański, a potem do innych krajów świata. Na rozwoju technologii skorzystają więc także pozostali klienci Invento z branży FMCG i rozlewniczej, z których większość działa globalnie. Jest wśród nich m.in. firma Monster Energy – producent nr 1 na świecie w kategorii napojów energetycznych, z którym Invento jest związany wieloletnim kontraktem. Zaś w niedługim czasie obsługę rynku amerykańskiego w zakresie opakowań na napoje przejmie otwarta w tym roku fabryka Invento Americas w Sheboygan w stanie Wisconsin. Innowacje z unijnym wsparciem Invento na przełomie 2017 i 2018 roku planuje otworzyć w Gardnie Centrum Badań i Rozwoju, które będzie przeprowadzało badania i testy nowych opakowań. Część badań będzie jednak nadal wykonywana przez instytut prof. Artura Bartkowiaka. – Przewidujemy długoletnią współpracę z ZUT-em – zauważa Michał Makaruk. Michał Makaruk przyznaje, że innowacyjna działalność wymaga wysokich nakładów finansowych, dlatego przy dotychczasowych pracach nad stworzeniem opakowań i wdrożeniem ich do produkcji Invento skorzystało z dotacji unijnych. Kwotą blisko 2,6 mln zł zasilił firmę projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 1,4 mln zł dał Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ale największy zastrzyk finansowy przeznaczony na uruchomienie produkcji w wysokości 23 mln zł pochodzi z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w latach 2014 – 2015). Dotacje te stanowiły około połowę całkowitego budżetu każdego z projektów. 100 proc. polski kapitał Invento Sp. z o.o jest polską firmą założoną w 2004 roku przez prywatnych inwestorów, polski fundusz Venture Capital, Impera Capital oraz wynalazcę Bogumiła Miłkowskiego. W fabryce Invento w Gardnie pracuje 50 osób, a centrala firmy w Warszawie zatrudnia 20 osób. W 2012 roku spółka pozyskała inwestora finansowego FX Data, który odkupił część udziałów od Impera Capital i w ten sposób stał się większościowym udziałowcem. Firma dostarcza opakowania uznanym producentom napojów, takim jak Monster Energy, Plusk Water, Akvo czy Pop Water. Link do artykułu: http://szczecinbiznes.pl/kategorie/nauka-i-biznes/Superpuszki-spod-Gryfina_4387
48
Współpraca Centum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakiwaniowych ZUT i firmy INVETO

2016-08-02 11:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Fabryka Invento została otwarta na terenie parku przemysłowego w Gardnie pod koniec września ubiegłego roku. Produkt, który tam powstaje, wydaje się prozaiczny – to puszka na napoje. Ale nie z aluminium, a z tworzywa PET znanego m.in. z plastikowych butelek. To innowacyjna technologia, wynaleziona przez Bogumiła Miłkowskiego – współzałożyciela firmy i przedsiębiorcę działającego w przemyśle maszynowym, opracowana przez Invento i opatentowana w 96 krajach świata. Puszki Invento produkowane są z przezroczystego tworzywa PET w pojemnościach 240 - 500 ml, w różnych rozmiarach i kształtach (w ofercie znajduje się 10 wzorów puszek). Można w nie rozlewać nie tylko zimne napoje. Podwyższona wytrzymałość termiczna opakowań Invento pozwala na zastosowanie również gorącego nalewu. Jako zamknięcie opakowania zastosowane jest wieczko z aluminium, podobne do tego, które każdy konsument zna ze zwykłych aluminiowych puszek. Puszki Invento mają przy tym wyższą trwałość niż butelki PET, porównywalną do puszek aluminiowych. Ich cena jest zbliżona do puszek aluminiowych. – Invento postawiło sobie za cel stworzenie nowych rozwiązań opakowań, których podstawą będzie materiał o lepszych właściwościach barierowych i nadający się do recycylingu. Nowy produkt miał połączyć w sobie zalety butelek PET i puszek aluminiowych – mówi Michał Makaruk, dyrektor operacyjny Grupy Invento. Puszka PET, jak wyjaśnia Michał Makaruk, nadaje się jako opakowanie do wody gazowanej i wody smakowej, w przeciwieństwie do puszki z aluminium. Bardziej odporna puszka Invento w odpowiedzi na zapotrzebowanie klienta, któremu dostarcza puszki (jego nazwy firma nie podaje), podjęła się dalszego udoskonalenia innowacyjnej puszki. W tym celu firma nawiązała współpracę z kierowanym przez prof. Artura Bartkowiaka Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zadaniem projektu realizowanego przez Invento i CBIMO jest poprawa właściwości barierowych tworzywa, czyli przepuszczalności światła i gazu. Produkcja udoskonalonych puszek ma ruszyć w czwartym kwartale tego roku. Na początek nowy produkt trafi na rynek amerykański, a potem do innych krajów świata. Na rozwoju technologii skorzystają więc także pozostali klienci Invento z branży FMCG i rozlewniczej, z których większość działa globalnie. Jest wśród nich m.in. firma Monster Energy – producent nr 1 na świecie w kategorii napojów energetycznych, z którym Invento jest związany wieloletnim kontraktem. Zaś w niedługim czasie obsługę rynku amerykańskiego w zakresie opakowań na napoje przejmie otwarta w tym roku fabryka Invento Americas w Sheboygan w stanie Wisconsin. Innowacje z unijnym wsparciem Invento na przełomie 2017 i 2018 roku planuje otworzyć w Gardnie Centrum Badań i Rozwoju, które będzie przeprowadzało badania i testy nowych opakowań. Część badań będzie jednak nadal wykonywana przez instytut prof. Artura Bartkowiaka. – Przewidujemy długoletnią współpracę z ZUT-em – zauważa Michał Makaruk. Michał Makaruk przyznaje, że innowacyjna działalność wymaga wysokich nakładów finansowych, dlatego przy dotychczasowych pracach nad stworzeniem opakowań i wdrożeniem ich do produkcji Invento skorzystało z dotacji unijnych. Kwotą blisko 2,6 mln zł zasilił firmę projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 1,4 mln zł dał Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ale największy zastrzyk finansowy przeznaczony na uruchomienie produkcji w wysokości 23 mln zł pochodzi z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w latach 2014 – 2015). Dotacje te stanowiły około połowę całkowitego budżetu każdego z projektów. 100 proc. polski kapitał Invento Sp. z o.o jest polską firmą założoną w 2004 roku przez prywatnych inwestorów, polski fundusz Venture Capital, Impera Capital oraz wynalazcę Bogumiła Miłkowskiego. W fabryce Invento w Gardnie pracuje 50 osób, a centrala firmy w Warszawie zatrudnia 20 osób. W 2012 roku spółka pozyskała inwestora finansowego FX Data, który odkupił część udziałów od Impera Capital i w ten sposób stał się większościowym udziałowcem. Firma dostarcza opakowania uznanym producentom napojów, takim jak Monster Energy, Plusk Water, Akvo czy Pop Water. Link do artykułu: http://szczecinbiznes.pl/kategorie/nauka-i-biznes/Superpuszki-spod-Gryfina_4387
49
Współpraca Centum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakiwaniowych ZUT i firmy INVETO

2016-08-02 11:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Fabryka Invento została otwarta na terenie parku przemysłowego w Gardnie pod koniec września ubiegłego roku. Produkt, który tam powstaje, wydaje się prozaiczny – to puszka na napoje. Ale nie z aluminium, a z tworzywa PET znanego m.in. z plastikowych butelek. To innowacyjna technologia, wynaleziona przez Bogumiła Miłkowskiego – współzałożyciela firmy i przedsiębiorcę działającego w przemyśle maszynowym, opracowana przez Invento i opatentowana w 96 krajach świata. Puszki Invento produkowane są z przezroczystego tworzywa PET w pojemnościach 240 - 500 ml, w różnych rozmiarach i kształtach (w ofercie znajduje się 10 wzorów puszek). Można w nie rozlewać nie tylko zimne napoje. Podwyższona wytrzymałość termiczna opakowań Invento pozwala na zastosowanie również gorącego nalewu. Jako zamknięcie opakowania zastosowane jest wieczko z aluminium, podobne do tego, które każdy konsument zna ze zwykłych aluminiowych puszek. Puszki Invento mają przy tym wyższą trwałość niż butelki PET, porównywalną do puszek aluminiowych. Ich cena jest zbliżona do puszek aluminiowych. – Invento postawiło sobie za cel stworzenie nowych rozwiązań opakowań, których podstawą będzie materiał o lepszych właściwościach barierowych i nadający się do recycylingu. Nowy produkt miał połączyć w sobie zalety butelek PET i puszek aluminiowych – mówi Michał Makaruk, dyrektor operacyjny Grupy Invento. Puszka PET, jak wyjaśnia Michał Makaruk, nadaje się jako opakowanie do wody gazowanej i wody smakowej, w przeciwieństwie do puszki z aluminium. Bardziej odporna puszka Invento w odpowiedzi na zapotrzebowanie klienta, któremu dostarcza puszki (jego nazwy firma nie podaje), podjęła się dalszego udoskonalenia innowacyjnej puszki. W tym celu firma nawiązała współpracę z kierowanym przez prof. Artura Bartkowiaka Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zadaniem projektu realizowanego przez Invento i CBIMO jest poprawa właściwości barierowych tworzywa, czyli przepuszczalności światła i gazu. Produkcja udoskonalonych puszek ma ruszyć w czwartym kwartale tego roku. Na początek nowy produkt trafi na rynek amerykański, a potem do innych krajów świata. Na rozwoju technologii skorzystają więc także pozostali klienci Invento z branży FMCG i rozlewniczej, z których większość działa globalnie. Jest wśród nich m.in. firma Monster Energy – producent nr 1 na świecie w kategorii napojów energetycznych, z którym Invento jest związany wieloletnim kontraktem. Zaś w niedługim czasie obsługę rynku amerykańskiego w zakresie opakowań na napoje przejmie otwarta w tym roku fabryka Invento Americas w Sheboygan w stanie Wisconsin. Innowacje z unijnym wsparciem Invento na przełomie 2017 i 2018 roku planuje otworzyć w Gardnie Centrum Badań i Rozwoju, które będzie przeprowadzało badania i testy nowych opakowań. Część badań będzie jednak nadal wykonywana przez instytut prof. Artura Bartkowiaka. – Przewidujemy długoletnią współpracę z ZUT-em – zauważa Michał Makaruk. Michał Makaruk przyznaje, że innowacyjna działalność wymaga wysokich nakładów finansowych, dlatego przy dotychczasowych pracach nad stworzeniem opakowań i wdrożeniem ich do produkcji Invento skorzystało z dotacji unijnych. Kwotą blisko 2,6 mln zł zasilił firmę projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 1,4 mln zł dał Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ale największy zastrzyk finansowy przeznaczony na uruchomienie produkcji w wysokości 23 mln zł pochodzi z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w latach 2014 – 2015). Dotacje te stanowiły około połowę całkowitego budżetu każdego z projektów. 100 proc. polski kapitał Invento Sp. z o.o jest polską firmą założoną w 2004 roku przez prywatnych inwestorów, polski fundusz Venture Capital, Impera Capital oraz wynalazcę Bogumiła Miłkowskiego. W fabryce Invento w Gardnie pracuje 50 osób, a centrala firmy w Warszawie zatrudnia 20 osób. W 2012 roku spółka pozyskała inwestora finansowego FX Data, który odkupił część udziałów od Impera Capital i w ten sposób stał się większościowym udziałowcem. Firma dostarcza opakowania uznanym producentom napojów, takim jak Monster Energy, Plusk Water, Akvo czy Pop Water. Link do artykułu: http://szczecinbiznes.pl/kategorie/nauka-i-biznes/Superpuszki-spod-Gryfina_4387
50
Współpraca CBIMO z firmą INVENTO

2016-08-01 13:28 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

51
„Różnorodność" – wystawa malarstwa w Bibliotece Głównej ZUT

2016-07-29 14:46 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Grupa działa od września 2001 i tworzy ją obecnie 17 osób, które co tydzień z niecierpliwością oczekują piątku.
Są wśród nich: ekonomiści, księgowi, nauczyciele, bibliotekarze, fizjoterapeuci, masażyści, inżynierowie, realizatorzy dźwięku, chemicy, plastycy, architekci.
Przestrzeni do tworzenia udziela im gościnny Pałac Młodzieży. Pod względem artystycznym grupą" Koło piątku" opiekują się artystyczne anioły, Bogumiła Kuźnicka i Mariola Grochowska.
Piątki po południu to dla nich najlepszy czas. Różne mają poglądy, przekonania, zapatrywania na sprawy i procesy. Łączy ich pragnienie wyrażania siebie poprzez sztukę, wrażliwość na piękno i próba jego przetworzenia, utrwalenia. Szukają sposobów opowiedzenia świata mieszkającego w ich głębi za pomocą środków plastycznych.
Zajrzyjcie do ich obrazów, chwytajcie nastroje, barwy, cienkie linie czasu i przestrzeni.
Zapraszamy na wystawę malarstwa "Różnorodność" w Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w galerii Biblioteki Głównej przy ul. Ku Słońcu 140 do końca września 2016 r. w godzinach pracy placówki. Serdecznie zapraszamy.

52
„Różnorodność" – wystawa malarstwa w Bibliotece Głównej ZUT

2016-07-29 14:46 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Grupa działa od września 2001 i tworzy ją obecnie 17 osób, które co tydzień z niecierpliwością oczekują piątku.
Są wśród nich: ekonomiści, księgowi, nauczyciele, bibliotekarze, fizjoterapeuci, masażyści, inżynierowie, realizatorzy dźwięku, chemicy, plastycy, architekci.
Przestrzeni do tworzenia udziela im gościnny Pałac Młodzieży. Pod względem artystycznym grupą" Koło piątku" opiekują się artystyczne anioły, Bogumiła Kuźnicka i Mariola Grochowska.
Piątki po południu to dla nich najlepszy czas. Różne mają poglądy, przekonania, zapatrywania na sprawy i procesy. Łączy ich pragnienie wyrażania siebie poprzez sztukę, wrażliwość na piękno i próba jego przetworzenia, utrwalenia. Szukają sposobów opowiedzenia świata mieszkającego w ich głębi za pomocą środków plastycznych.
Zajrzyjcie do ich obrazów, chwytajcie nastroje, barwy, cienkie linie czasu i przestrzeni.
Zapraszamy na wystawę malarstwa "Różnorodność" w Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w galerii Biblioteki Głównej przy ul. Ku Słońcu 140 do końca września 2016 r. w godzinach pracy placówki. Serdecznie zapraszamy.

53
„Różnorodność" – wystawa malarstwa w Bibliotece Głównej ZUT

2016-07-29 14:46 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Grupa działa od września 2001 i tworzy ją obecnie 17 osób, które co tydzień z niecierpliwością oczekują piątku.
Są wśród nich: ekonomiści, księgowi, nauczyciele, bibliotekarze, fizjoterapeuci, masażyści, inżynierowie, realizatorzy dźwięku, chemicy, plastycy, architekci.
Przestrzeni do tworzenia udziela im gościnny Pałac Młodzieży. Pod względem artystycznym grupą" Koło piątku" opiekują się artystyczne anioły, Bogumiła Kuźnicka i Mariola Grochowska.
Piątki po południu to dla nich najlepszy czas. Różne mają poglądy, przekonania, zapatrywania na sprawy i procesy. Łączy ich pragnienie wyrażania siebie poprzez sztukę, wrażliwość na piękno i próba jego przetworzenia, utrwalenia. Szukają sposobów opowiedzenia świata mieszkającego w ich głębi za pomocą środków plastycznych.
Zajrzyjcie do ich obrazów, chwytajcie nastroje, barwy, cienkie linie czasu i przestrzeni.
Zapraszamy na wystawę malarstwa "Różnorodność" w Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w galerii Biblioteki Głównej przy ul. Ku Słońcu 140 do końca września 2016 r. w godzinach pracy placówki. Serdecznie zapraszamy.

54
ECO TARGI.

2016-07-28 22:01 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zobacz    
55
Ośrodek w Ostoi - wolne miejsca w grupach sierpniowych

2016-07-27 15:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Szczegółowe informacje na temat zapisów znajdują się na naszej stronie http://oze.szczecin.pl/ Zapraszamy na nasz profil na Facebook'u do zapoznania się z relacją z dotychczasowych turnusów. Zapraszamy, dobra zabawa gwarantowana! Pobierz plakat
56
Ośrodek w Ostoi - wolne miejsca w grupach sierpniowych

2016-07-27 15:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczegółowe informacje na temat zapisów znajdują się na naszej stronie http://oze.szczecin.pl/ Zapraszamy na nasz profil na Facebook'u do zapoznania się z relacją z dotychczasowych turnusów. Zapraszamy, dobra zabawa gwarantowana! Pobierz plakat
57
Ośrodek w Ostoi - wolne miejsca w grupach sierpniowych

2016-07-27 15:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Szczegółowe informacje na temat zapisów znajdują się na naszej stronie http://oze.szczecin.pl/ Zapraszamy na nasz profil na Facebook'u do zapoznania się z relacją z dotychczasowych turnusów. Zapraszamy, dobra zabawa gwarantowana! Pobierz plakat
58
Materiały szkoleniowe ze spotkań informacyjnych dotyczących ogłoszonych konkursów w ramach POWER

2016-07-27 08:56 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dostępne materiały: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/materialy-szkoleniowe/
59
Listy alfabetyczne i punktowe kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa

2016-07-26 12:53 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Kierunki: Mikrobiologia stosowana  -  lista alfabetyczna ; lista punktowa Technologia żywności i żywienie człowieka - lista alfabetyczna ; lista punktowa Wyniki testów kwalifikacyjnych
60
Listy alfabetyczne i punktowe kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa

2016-07-26 12:32 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Kierunki: Mikrobiologia stosowana  -  lista alfabetyczna ; lista punktowa Rybactwo  - lista alfabetyczna ; lista punktowa Technologia żywności i żywienie człowieka - lista alfabetyczna ; lista punktowa Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności   - lista alfabetyczna ; lista punktowa Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym  - lista alfabetyczna ; lista punktowa
61
Listy kandydatów przyjętych na studia pierwszego stopnia

2016-07-26 11:55 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • chemia - alfabetycznie / wg. punktacji
 • technologia chemiczna - alfabetycznie / wg. punktacji
 • nanotechnologia - alfabetycznie / wg. punktacji
 • inżynieria chemiczna i procesowa - alfabetycznie / wg. punktacji
62
Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia drugiego stopnia

2016-07-26 11:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • technologia chemiczna - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • ochrona środowiska - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • inżynieria chemiczna i procesowa - alfabetycznie / wg. punktacji  
63
WYNIKI REKRUTACJI - ZAKWALIFIKOWANI do przyjęcia na studia II stopnia w roku akademickim 2016/2017

2016-07-26 10:45 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Ekonomia
64
Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/17

2016-07-26 09:00 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

65
Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/17

2016-07-26 09:00 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

66
Listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/17

2016-07-26 09:00 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

67
Listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/17

2016-07-26 09:00 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

68
Szkolenia Web of Science - sierpień 2016

2016-07-25 13:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Szczegóły w załączonym pliku PDF. Proszę kliknąć aby otworzyć plik.

69
Szkolenia Web of Science - sierpień 2016

2016-07-25 13:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczegóły w załączonym pliku PDF. Proszę kliknąć aby otworzyć plik.

70
Szkolenia Web of Science - sierpień 2016

2016-07-25 13:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Szczegóły w załączonym pliku PDF. Proszę kliknąć aby otworzyć plik.

71
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia – informacje o naborze w semestrze zimowym roku akademickim 2016/17

2016-07-21 12:35 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 18.07.2016 r. podjęto decyzję o nieuruchomieniu w semestrze zimowym roku akademickim 2016/17 studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika z powodu zbyt małej liczby kandydatów zarejestrowanych w Internetowym Systemie Rekrutacji. Jednocześnie informujemy o uruchomieniu drugiego naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka.
72
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia – informacje o naborze w semestrze zimowym roku akademickim 2016/17

2016-07-21 12:35 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 18.07.2016 r. podjęto decyzję o nieuruchomieniu w semestrze zimowym roku akademickim 2016/17 studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika z powodu zbyt małej liczby kandydatów zarejestrowanych w Internetowym Systemie Rekrutacji. Jednocześnie informujemy o uruchomieniu drugiego naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka.
73
Zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk o Żywnosci i Rybactwa - zobacz film o nas!

2016-07-20 13:25 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

74
UWAGA! Ogłaszamy II nabór na studia stacjonarne I stopnia

2016-07-20 12:33 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

UWAGA! Ogłaszamy II nabór na studia stacjonarne I stopnia

Zapraszamy kandydatów do rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji. W II naborze decyduje kolejność składania dokumentów, po wcześniej rejestracji w ISR. Należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich danych, m.in. wyników egzaminu maturalnego.
75
UWAGA! Ogłaszamy II nabór na studia stacjonarne I stopnia

2016-07-19 15:14 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy kandydatów do rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji. W II naborze decyduje kolejność składania dokumentów, po wcześniej rejestracji w ISR. Należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich danych, m.in. wyników egzaminu maturalnego.
76
UWAGA! Ogłaszamy II nabór na studia stacjonarne I stopnia

2016-07-19 15:14 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy kandydatów do rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji. W II naborze decyduje kolejność składania dokumentów, po wcześniej rejestracji w ISR. Należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich danych, m.in. wyników egzaminu maturalnego.
77
17 lipca br. - zakończenie rejestracji na studia stacjonarne drugiego stopnia

2016-07-15 15:01 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

78
Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2016-07-15 11:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

79
Konkurs SYNChem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 4.1.1

2016-07-15 10:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

80
Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2016-07-15 10:37 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Aktualne konkursy ogłoszone przez Instytucje Wdrażające w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ): POIiŚ 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna http://www.pois.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-2/ http://www.pois.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-3/ Więcej informacji w Dziale Obsługi Funduszy Zewnętrznych tel. 48 85 Aneta Winnicka
81
Pismo Okólne Kanclerza ZUT w Szczecinie w sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na lata 2016/2017

2016-07-15 10:35 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

82
Konkurs SYNChem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 4.1.1.

2016-07-15 09:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz SYNTHOS S.A. ogłosiły konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych), współfinansowanego ze środków Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Termin zakończenia konkursu 20 września 2016 r. Szczegółowe informacje: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112016/ Osoba do kontaktu: Joanna Wójtowicz tel. 449 41 18
83
Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia

2016-07-14 12:45 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • chemia - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • technologia chemiczna - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • ochrona środowiska - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • nanotechnologia - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • inżynieria chemiczna i procesowa - alfabetycznie / wg. punktacji  
84
21.06.2016 r. została podpisana umowa na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

2016-07-13 14:38 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

85
Rrekrutacja na studia doktoranckie

2016-07-13 13:16 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

rekrutacja na studia doktoranckie informatyka szczecin wi zut

Szczegóły rekrutacji (w tym wymagane dokumenty) pod adresem: rekrutacja-2016-2017.

Ogólne informacje o studiach doktoranckich w zakładce: dla doktoranta.

86
Listy alfabetyczne i punktowe kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa

2016-07-13 11:33 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

87
WYNIKI REKRUTACJI - ZAKWALIFIKOWANI do przyjęcia na studia w roku akademickim 2016/2017

2016-07-13 11:16 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Listy alfabetyczne: Ekonomia 1 Ekonomia 2 Ekonomia 3 Zarządzanie 1 Zarządzanie 2 Turystyka i Rekreacja 1.
88
Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia

2016-07-13 10:57 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

 • chemia - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • technologia chemiczna - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • ochrona środowiska - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • nanotechnologia - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • inżynieria chemiczna i procesowa - alfabetycznie / wg. punktacji  
89
Listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/17

2016-07-13 10:45 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Prosimy o sprawdzenie statusu kwalifikacji na studia w systemie rekrutacyjnym www.rekrutacja.zut.edu.pl Poniższe listy przedstawiają stan na dzień 14.07.2016 godz. 14:00 Wszystkich kandydatów, którzy wyrazili chęć podjęcia studiów na Wydziale Elektrycznym (niezależnie od tego czy są aktualnie zakwalifikowani czy nie), zapraszamy z kompletem dokumentów do budynku przy ul. Sikorskiego 37 od dnia 14.07.2016 w godzinach pracy komisji[...] Czytaj dalej
90
Listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/17

2016-07-13 10:45 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Prosimy o sprawdzenie statusu kwalifikacji na studia w systemie rekrutacyjnym www.rekrutacja.zut.edu.pl Poniższe listy przedstawiają stan na dzień 14.07.2016 godz. 14:00 Wszystkich kandydatów, którzy wyrazili chęć podjęcia studiów na Wydziale Elektrycznym (niezależnie od tego czy są aktualnie zakwalifikowani czy nie), zapraszamy z kompletem dokumentów do budynku przy ul. Sikorskiego 37 od dnia 14.07.2016 w godzinach pracy komisji[...] Czytaj dalej
91
W dniu 21.06.2016 r. została podpisana umowa na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

2016-07-13 08:04 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

92
Egzamin poprawkowy II z Chemii Fizycznej

2016-07-12 17:46 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Egzamin poprawkowy II z Chemii Fizycznej dla kierunków Chemii, Inżynierii Chemiczne oraz Technologii Chemicznej odbędzie się w dniu 8 września 2016 (czwartek) o godzinie 9.00 w sali 340.
93
Informujemy, iż w dniu 21.06.2016 r. została podpisana umowa na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

2016-07-12 15:18 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

94
Rekrutacja na Studia Podyplomowe Melioracje Wodne

2016-07-12 12:59 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

95
Rekrutacja na Studia Podyplomowe Melioracje Wodne

2016-07-12 12:59 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

96
Konsultacje społeczne projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

2016-07-12 09:15 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

97
Europejskiego Raportu Płatności 2016

2016-07-11 09:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że wyniki najnowszego badania "Europejskiego Raportu Płatności 2016" przygotowanego przez firmę Intrum Justitia są już dostępne. 
 
Z naszych danych wynika, iż wykładowcy i studenci Państwa uczelni w poprzednich latach korzystali z raportu, dlatego też zachęcam do poinformowania ich o możliwości pobrania najnowszej wersji badania. Raport oczywiście udostępniany jest dla Państwa bezpłatnie.
 
"Europejski Raport Płatności 2016" odpowiada m.in. na następujące pytania:
- Jak nieterminowe płatności wpływają na rozwój firm i zatrudnienie?
- Jakie są główne powody opóźnionych płatności?
- Jak opóźnienia w płatnościach oddziałują na system gospodarczy?
- Jak polskie przedsiębiorstwa wypadają na tle europejskich firm? - W których europejskich państwach przedsiębiorcy najdłużej czekają na zapłatę za wykonane usługi? - W jaki sposób przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć się przed nieterminowymi płatnościami?
 
Dodatkowo raport ten analizuje rzeczywistość biznesową i określa ryzyko, jak również prognozy w następujących kwestiach: czas płatności, utrata płatności i prognozy rozwoju ryzyka oraz dane finansowe. Raz jeszcze gorąco zachęcam do zapoznania się z wynikami "Europejskiego Raportu Płatności 2016" - aby pobrać raporty wystarczy kliknąć na ikonę poniżej:
„Europejski Raport Płatności" jest badaniem przeprowadzanym corocznie przez Intrum Justitia w 29 krajach Europy. W tym roku w badanie zaangażowało się prawie 10 tys. przedsiębiorstw.

Pozdrawiam / Best Regards

Joanna Walczak
Junior Account Executive

 
Good One PR
ul. Erazma Ciołka 10 lok. 220
01-402 Warszawa
98
Europejskiego Raportu Płatności 2016

2016-07-11 09:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że wyniki najnowszego badania "Europejskiego Raportu Płatności 2016" przygotowanego przez firmę Intrum Justitia są już dostępne. 
 
Z naszych danych wynika, iż wykładowcy i studenci Państwa uczelni w poprzednich latach korzystali z raportu, dlatego też zachęcam do poinformowania ich o możliwości pobrania najnowszej wersji badania. Raport oczywiście udostępniany jest dla Państwa bezpłatnie.
 
"Europejski Raport Płatności 2016" odpowiada m.in. na następujące pytania:
- Jak nieterminowe płatności wpływają na rozwój firm i zatrudnienie?
- Jakie są główne powody opóźnionych płatności?
- Jak opóźnienia w płatnościach oddziałują na system gospodarczy?
- Jak polskie przedsiębiorstwa wypadają na tle europejskich firm? - W których europejskich państwach przedsiębiorcy najdłużej czekają na zapłatę za wykonane usługi? - W jaki sposób przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć się przed nieterminowymi płatnościami?
 
Dodatkowo raport ten analizuje rzeczywistość biznesową i określa ryzyko, jak również prognozy w następujących kwestiach: czas płatności, utrata płatności i prognozy rozwoju ryzyka oraz dane finansowe. Raz jeszcze gorąco zachęcam do zapoznania się z wynikami "Europejskiego Raportu Płatności 2016" - aby pobrać raporty wystarczy kliknąć na ikonę poniżej:
„Europejski Raport Płatności" jest badaniem przeprowadzanym corocznie przez Intrum Justitia w 29 krajach Europy. W tym roku w badanie zaangażowało się prawie 10 tys. przedsiębiorstw.

Pozdrawiam / Best Regards

Joanna Walczak
Junior Account Executive

 
Good One PR
ul. Erazma Ciołka 10 lok. 220
01-402 Warszawa
99
Zapraszamy studentów do uczestnictwa w projekcie badawczym EUROSTUDENT VI

2016-07-11 08:22 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

100
Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie OTWARTE DRZWI - XIII edycja

2016-07-08 14:32 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

101
10 lipca br. - zakończenie rejestracji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

2016-07-08 13:26 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia -  ostatni dzień rejestracji  w Internetowym Systemie Rekrutacji upływa 10 lipca br., o godzinie  23:59, (to również ostatni moment do uzupełnienia w systemie wyników egzaminu maturalnego).
102
Specjaliści z dziedziny chłodnictwa i klimatyzacji poszukiwani!

2016-07-07 13:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zdobądź uprawnienia respektowane na terenie całej Unii Europejskiej w zakresie:
 • obsługi i eksploatacji urządzeń chłodniczych i pomp ciepła,
 • systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • obrotem gazów fluorowanych (f – gazy) i substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO)
Utworzony w roku akademickim 2015/2016 kierunek studiów Chłodnictwo i Klimatyzacja jest unikalnym kierunkiem w skali kraju. Więcej: http://1cel.zut.edu.pl/wtmit/oferta_dydaktyczna/chlodnictwo_i_klimatyzacja
103
Dwusemestralne niestacjonarne studia MBA – Innowacje i Analiza Danych

2016-07-06 12:49 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi dwusemestralne niestacjonarne studia MBA – Innowacje i Analiza Danych w partnerstwie z Woodbury School of Business Utah Valley University (USA).

Program realizowany jest w języku angielskim.

Trwa rekrutacja na semestr jesienny 2016 r. (pierwszy zjazd w październiku 2016 r).

 • wysoki poziom nauczania,
 • dogodny modułowy format studiów,
 • zniżka 50% dla wszystkich doktorantów .

Istniej możliwość ukończenia programu MBA płacąc połowę czesnego.

Program MBA – Innowacje i Analiza Danych może pomóc młodym naukowcom w realizacji pomysłów poprzez założenie własnych przedsięwzięć bądź ułatwić podjęcie pracy w istniejących firmach czy instytucjach.

Oferta w załączniku.

icon IPI PAN_MBA with WSB_flyer_Oct 2016_for PhD students

icon IPI PAN_MBA_leaflet_October 2016_PhD students

104
Opłaty za pracę dyplomową

2016-07-06 12:42 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Z godnie z Zarządzeniem nr 38 Rektora ZUT w Szczecinie  z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w ZUT w Szczecinie w roku akad. 2016/17

§3 pkt. 2.  Za powtarzanie modułu/przedmiotu „praca dyplomowa”  z powodu niezadowalających wyników w nauce pobierana jest opłata w wysokości:

1)      na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych pierwszego stopnia – 600,00 zł

2)      na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych drugiego  stopnia – 900,00 zł

105
Studenci Koła Naukowego „Teleinformatyk” na Konferencji Międzynarodowej XXXVIII-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, 30.05.2016 – 06.06.2016.

2016-07-06 10:20 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Studenci Koła Naukowego “Teleinformatyk” Joanna Nazim i Cyprian Żurawski zaprezentowali wyniki swoich prac badawczych wykonanych w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki na Międzynarodowej Konferencji IEEE w Wildze. Sympozjum to jest organizowane przez zajmujące się fotoniką instytuty Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Białostockiej, UMCS-u w Lublinie oraz IEEE Poland Section. Prezentowane były dwie prace:[...] Czytaj dalej
106
Studenci Koła Naukowego „Teleinformatyk” na Konferencji Międzynarodowej XXXVIII-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, 30.05.2016 – 06.06.2016.

2016-07-06 10:20 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Studenci Koła Naukowego “Teleinformatyk” Joanna Nazim i Cyprian Żurawski zaprezentowali wyniki swoich prac badawczych wykonanych w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki na Międzynarodowej Konferencji IEEE w Wildze. Sympozjum to jest organizowane przez zajmujące się fotoniką instytuty Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Białostockiej, UMCS-u w Lublinie oraz IEEE Poland Section. Prezentowane były dwie prace:[...] Czytaj dalej
107
Kandydujesz na studia na Wydziale Elektrycznym? Przeszedłeś już pozytywnie proces rekrutacji? Zaczynasz od października studia, a nie jesteś ze Szczecina i szukasz sobie lokum?

2016-07-05 13:40 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W porozumieniu ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego proponujemy Ci pokój we w pełni wyposażonym mieszkaniu przy ul. Bolesława Śmiałego, gdzie zamieszkasz ze swoimi kolegami z Wydziału Elektrycznego. Jesteś zainteresowany? Ogólne informacje o programie znaleźć można na stronie: http://stbs.pl/index.php/oferta-biezaca/42-akceptacje/1663-dom-dla-studenta-2016. A jeśli się już na to zdecydowałeś, to złóż wniosek u członka komisji rekrutacyjnej podczas składania dokumentów[...] Czytaj dalej
108
Kandydujesz na studia na Wydziale Elektrycznym? Przeszedłeś już pozytywnie proces rekrutacji? Zaczynasz od października studia, a nie jesteś ze Szczecina i szukasz sobie lokum?

2016-07-05 13:40 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W porozumieniu ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego proponujemy Ci pokój we w pełni wyposażonym mieszkaniu przy ul. Bolesława Śmiałego, gdzie zamieszkasz ze swoimi kolegami z Wydziału Elektrycznego. Jesteś zainteresowany? Ogólne informacje o programie znaleźć można na stronie: http://stbs.pl/index.php/oferta-biezaca/42-akceptacje/1663-dom-dla-studenta-2016. A jeśli się już na to zdecydowałeś, to złóż wniosek u członka komisji rekrutacyjnej podczas składania dokumentów[...] Czytaj dalej
109
Komunikat MNiSW o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych

2016-07-04 13:48 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

110
Komunikat MNiSW o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych

2016-07-04 13:48 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

111
Trwa elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i higiena pracy" prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury

2016-07-04 13:42 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

112
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania ofert na komercjalizację technologii pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego”

2016-07-04 13:29 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

113
Egzaminy dyplomowe 11 - 13.07.2016 r.

2016-07-04 13:19 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

11.07.2016 r. 12.07.2016 r. 13.07.2016 r.
114
Pracownicy ZUT uhonorowani podczas Jubileuszu 70-ciu lat SIMP w Szczecinie

2016-07-04 12:56 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu 21. czerwca 2016 w Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia” w Szczecinie zorganizowana została Uroczysta Sesja z okazji 70-lecia działalności Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W Jubileuszu uczestniczyło wielu wyśmienitych Gości reprezentujących środowisko Stowarzyszenia, Władze Miasta i regionu, zaprzyjaźnione organizacje i świat nauki. Wśród zaproszonych znaleźli się również pracownicy wielu Wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie od lat inicjujący i wspierający rozwój, a także częstokroć kierujący działalnością SIMP. Wśród zaproszonych były zasłużone dla ZUT osobistości m.in.: profesor Eugeniusz Skrzymowski - najstarszy uczestnik Jubileuszu, wybitny pracownik Politechniki Szczecińskiej, profesor Ryszard Sikora - nestor szczecińskich badań nieniszczących i prof. Jerzy Nowacki - Kierownik Zakładu Spawalnictwa ZUT. Wszyscy członkowie SIMP z Oddziału Szczecińskiego oraz zaproszeni Goście otrzymali Medale i Biuletyn Okolicznościowy. W trakcie Sesji był czas na przypomnienie minionych lat i podsumowanie dokonań. Przyznano również odznaczenia za aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia i środowiska inżynierów. Miło jest nam poinformować, że wśród uhonorowanych członków SIMP znaleźli się pracownicy ZUT. Za zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia uhonorowani zostali:
 • Odznaką im Henryka Mierzejewskiego (najwyższe wyróżnienie SIMP) prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski,
 • Złotą Honorową Odznaką dr hab. inż. Walenty Jasiński, prof. ZUT i dr inż. Ryszard Pakos,
 • Srebrną Honorową Odznaką dr hab. inż. Bernard Wichtowski,
 • Brązową Honorową Odznaką dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT i dr inż. Grzegorz Psuj
Jednocześnie za wieloletnią aktywność członkowską Dyplom Jubileuszowy otrzymali: dr. hab. inż. Walenty Jasiński , prof. ZUT i dr inż. Ryszard Pakos – odpowiednio za 40 lat i 35 lat członkostwa w SIMP. W dużej mierze wyróżnieni związani są z Sekcją Spawalniczą oraz z Polskim Towarzystwem Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej przynależącym do struktur SIMP. Jubileuszowi towarzyszy wystawa 70-ciu lat SIMP w Szczecinie prezentowana w Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego. Zapraszamy do jej odwiedzenia. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a wszystkim przedstawicielom SIMP życzymy kolejnych lat pełnych sukcesów i nowych inicjatyw.  
115
Pracownicy ZUT uhonorowani podczas Jubileuszu 70-ciu lat SIMP w Szczecinie

2016-07-04 12:56 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniu 21. czerwca 2016 w Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia” w Szczecinie zorganizowana została Uroczysta Sesja z okazji 70-lecia działalności Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W Jubileuszu uczestniczyło wielu wyśmienitych Gości reprezentujących środowisko Stowarzyszenia, Władze Miasta i regionu, zaprzyjaźnione organizacje i świat nauki. Wśród zaproszonych znaleźli się również pracownicy wielu Wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie od lat inicjujący i wspierający rozwój, a także częstokroć kierujący działalnością SIMP. Wśród zaproszonych były zasłużone dla ZUT osobistości m.in.: profesor Eugeniusz Skrzymowski - najstarszy uczestnik Jubileuszu, wybitny pracownik Politechniki Szczecińskiej, profesor Ryszard Sikora - nestor szczecińskich badań nieniszczących i prof. Jerzy Nowacki - Kierownik Zakładu Spawalnictwa ZUT. Wszyscy członkowie SIMP z Oddziału Szczecińskiego oraz zaproszeni Goście otrzymali Medale i Biuletyn Okolicznościowy. W trakcie Sesji był czas na przypomnienie minionych lat i podsumowanie dokonań. Przyznano również odznaczenia za aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia i środowiska inżynierów. Miło jest nam poinformować, że wśród uhonorowanych członków SIMP znaleźli się pracownicy ZUT. Za zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia uhonorowani zostali:
 • Odznaką im Henryka Mierzejewskiego (najwyższe wyróżnienie SIMP) prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski,
 • Złotą Honorową Odznaką dr hab. inż. Walenty Jasiński, prof. ZUT i dr inż. Ryszard Pakos,
 • Srebrną Honorową Odznaką dr hab. inż. Bernard Wichtowski,
 • Brązową Honorową Odznaką dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT i dr inż. Grzegorz Psuj
Jednocześnie za wieloletnią aktywność członkowską Dyplom Jubileuszowy otrzymali: dr. hab. inż. Walenty Jasiński , prof. ZUT i dr inż. Ryszard Pakos – odpowiednio za 40 lat i 35 lat członkostwa w SIMP. W dużej mierze wyróżnieni związani są z Sekcją Spawalniczą oraz z Polskim Towarzystwem Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej przynależącym do struktur SIMP. Jubileuszowi towarzyszy wystawa 70-ciu lat SIMP w Szczecinie prezentowana w Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego. Zapraszamy do jej odwiedzenia. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a wszystkim przedstawicielom SIMP życzymy kolejnych lat pełnych sukcesów i nowych inicjatyw.  
116
Konferencja Materiały Polimerowe „Pomerania-Plast 2016”

2016-07-04 12:43 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Konferencja Materiały Polimerowe „Pomerania-Plast 2016 odbyła się w dniach 7 – 10 czerwca 2013 roku w Międzyzdrojach. Konferencja organizowana jest w cyklu 3-letnim przez Instytut Polimerów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w tym roku odbyła się po raz szósty. Tegoroczna konferencja dedykowana była prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Spychajowi z okazji jubileuszu 70-lecia. Konferencje Pomerania-Plast są okazją do spotkań i wymiany doświadczeń specjalistów z zakresu nauk o polimerach, ich właściwościach i zastosowaniu. Na Konferencji prezentowane są nowe kierunki badań, wyniki prac rozwojowych oraz aplikacyjnych dotyczących szerokiego zakresu materiałów polimerowych. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Dziekan Elekt Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk. Wśród uczestników Konferencji byli przedstawiciele uczelni technicznych i uniwersytetów, jednostek PAN oraz instytutów badawczo-rozwojowych. Nowoczesną aparaturę badawczą prezentowały firmy: Wyatt Technology Europe, Dernbach, Niemcy; Mettler-Toledo, Warszawa oraz  Spectro-Lab, Łomianki. Patronat medialny zapewnili: kwartalnik techniczno-informacyjny Materiały Kompozytowe oraz Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Ogółem w Konferencji uczestniczyło 145 osób. Obrady plenarne obejmowały wykłady 13 zaproszonych gości – profesorów z bogatym dorobkiem naukowym – w zakresie biopolimerów, kompozytów i nanokompozytów, polimerów rozgałęzionych, nowoczesnych metod badawczych. Ponadto wygłoszonych zostało 21 komunikatów sekcyjnych przez doświadczonych naukowców oraz 20 komunikatów przez młodych naukowców, w tym doktorantów. Komunikaty sekcyjne i komunikaty młodych naukowców zostały podzielone tematycznie na następujące sekcje: I. (Nano)kompozytowe materiały polimerowe, II. Biodegradowalne materiały polimerowe, III. (Nano-bio)kompozyty polimerowe, IV. Materiały polimerowe z udziałem surowców biodegradowalnych, V. Materiały polimerowe i ich badania, VI. Synteza i ocena polimerów. W czasie sesji posterowej zaprezentowano 94 prace, spośród których Komitet Naukowy wyróżnił po 3 najlepsze w kategorii „Najbardziej innowacyjny produkt/technologia” oraz „Najbardziej proekologiczny produkt/technologia”. Streszczenia wszystkich prezentowanych na Konferencji wykładów, komunikatów
i posterów zostały wydane w postaci materiałów konferencyjnych pt. „Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2016” pod redakcją T. Spychaja i E. Wiśniewskiej.   Dobrym kontaktom uczestników konferencji sprzyjała ładna pogoda, a także program turystyczny, w czasie którego odbyła się wyprawa do Fortu Gerharda w Świnoujściu, gdzie pod opieką umundurowanego pruskiego żołdaka można było przeżyć niezapomniane chwile. Po drodze do Fortu była możliwość obejrzenia gazoportu – Terminalu LNG w Świnoujściu. Organizatorzy zapraszają na kolejną 7. Konferencję „Pomerania-Plast 2019”.  
117
Konferencja Materiały Polimerowe „Pomerania-Plast 2016”

2016-07-04 12:43 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Konferencja Materiały Polimerowe „Pomerania-Plast 2016 odbyła się w dniach 7 – 10 czerwca 2013 roku w Międzyzdrojach. Konferencja organizowana jest w cyklu 3-letnim przez Instytut Polimerów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w tym roku odbyła się po raz szósty. Tegoroczna konferencja dedykowana była prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Spychajowi z okazji jubileuszu 70-lecia. Konferencje Pomerania-Plast są okazją do spotkań i wymiany doświadczeń specjalistów z zakresu nauk o polimerach, ich właściwościach i zastosowaniu. Na Konferencji prezentowane są nowe kierunki badań, wyniki prac rozwojowych oraz aplikacyjnych dotyczących szerokiego zakresu materiałów polimerowych. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Dziekan Elekt Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk. Wśród uczestników Konferencji byli przedstawiciele uczelni technicznych i uniwersytetów, jednostek PAN oraz instytutów badawczo-rozwojowych. Nowoczesną aparaturę badawczą prezentowały firmy: Wyatt Technology Europe, Dernbach, Niemcy; Mettler-Toledo, Warszawa oraz  Spectro-Lab, Łomianki. Patronat medialny zapewnili: kwartalnik techniczno-informacyjny Materiały Kompozytowe oraz Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Ogółem w Konferencji uczestniczyło 145 osób. Obrady plenarne obejmowały wykłady 13 zaproszonych gości – profesorów z bogatym dorobkiem naukowym – w zakresie biopolimerów, kompozytów i nanokompozytów, polimerów rozgałęzionych, nowoczesnych metod badawczych. Ponadto wygłoszonych zostało 21 komunikatów sekcyjnych przez doświadczonych naukowców oraz 20 komunikatów przez młodych naukowców, w tym doktorantów. Komunikaty sekcyjne i komunikaty młodych naukowców zostały podzielone tematycznie na następujące sekcje: I. (Nano)kompozytowe materiały polimerowe, II. Biodegradowalne materiały polimerowe, III. (Nano-bio)kompozyty polimerowe, IV. Materiały polimerowe z udziałem surowców biodegradowalnych, V. Materiały polimerowe i ich badania, VI. Synteza i ocena polimerów. W czasie sesji posterowej zaprezentowano 94 prace, spośród których Komitet Naukowy wyróżnił po 3 najlepsze w kategorii „Najbardziej innowacyjny produkt/technologia” oraz „Najbardziej proekologiczny produkt/technologia”. Streszczenia wszystkich prezentowanych na Konferencji wykładów, komunikatów
i posterów zostały wydane w postaci materiałów konferencyjnych pt. „Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2016” pod redakcją T. Spychaja i E. Wiśniewskiej.   Dobrym kontaktom uczestników konferencji sprzyjała ładna pogoda, a także program turystyczny, w czasie którego odbyła się wyprawa do Fortu Gerharda w Świnoujściu, gdzie pod opieką umundurowanego pruskiego żołdaka można było przeżyć niezapomniane chwile. Po drodze do Fortu była możliwość obejrzenia gazoportu – Terminalu LNG w Świnoujściu. Organizatorzy zapraszają na kolejną 7. Konferencję „Pomerania-Plast 2019”.  
118
Pierwsi absolwenci Studiów Podyplomowych - Programowanie Komputerów

2016-07-04 11:55 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

W sobotę 2 lipca Dziekan WI prof. Antoni Wiliński w imieniu JM Rektora, w obecności Kierownika Studiów dra Piotra Błaszyńskiego wręczył 29 absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Programowanie Komputerów”.

Studia te zapewniają podstawowe kompetencje programistyczne w zakresie języka Python i wybranych technologii webowych. 
Trwały dwa semestry i między innymi dedykowane były osobom bezrobotnym lub zagrożonym bezrobociem.

Będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy przedsięwzięcie dydaktyczne zrealizowane zostało we współpracy z Klastrem IT przy Technoparku Pomerania oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie, który sfinansował udział w studiach części słuchaczy.
Czekamy teraz na sukcesywne zatrudnianie naszych absolwentów na chłonnym rynku pracy IT w Szczecinie.

Obecnie prowadzimy zapisy na kolejną edycję studiów podyplomowych „Programowanie komputerów”, które planujemy uruchomić w październiku 2016 r
Już teraz cieszą się one sporym zainteresowaniem.

Na zdjęciu - absolwenci SP i nauczyciele WI.

119
Stypendia w Nowej Zelandii

2016-07-04 11:43 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

I’m the founder and executive director of the Initiative for Transparency in Educational Grants (ItS - Initiative für transparente Studienförderung), a non-profit organisation.
We’ve established a new scholarship programme, the "Dream NEW” Scholarship, and we need your help to get the word out about it! I’d be very delighted if you could inform the students in your faculty about this new programme, for example, on your homepage, via social media or your e-mail list, etc. Supporting the programme won’t take you much time, and if needed, I’d be more than glad to send you templates (for newsletters, PPT slides, text suggestions for homepage/ Facebook/ brochures, etc.) which have been designed to assist you.

The programme is part of our initiative focusing on the issue of scholarships, apart from the promotion of the elite. The "Dream NEW” Scholarship supports students who are open-minded, have a sense of adventure and are ready to realise their dreams.
Altogether, 8 scholarships with a total value of 60,000 € will be awarded.
Each scholarship facilitates a semester abroad at one of New Zealand’s eight universities.
More details about the scholarship programme can be found here: http://www.european-funding-guide.eu/scholarship/dream-new-scholarship.

Sending out a signal to others to encourage the founding of similar programmes is a goal we’ve set for ourselves. With a large pool of applicants, it will be easier in the future to expand the programme and to convince partners to create more placements. Throughout the EU in 2015, we were able to award (international) scholarships with a total value of 120,000€ (an increase of 900% in comparison to the previous year). Our aim is to surpass the 1-million-euro mark for awarded scholarship funds by 2017 at the latest, and this is a goal which we can only achieve together as well.

If you would like to help us in aiding students to pursue their education without financial worries, I would be very pleased to hear from you.

Feel free to contact me by e-mail or telephone if you have any questions.

Mira Maier

120
Pracownicy Wydziału uhonorowani podczas Jubileuszu 70-ciu lat SIMP w Szczecinie

2016-07-04 11:25 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 21. czerwca 2016 w Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia” w Szczecinie zorganizowana została Uroczysta Sesja z okazji 70-lecia działalności Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W Jubileuszu uczestniczyło wielu wyśmienitych Gości reprezentujących środowisko Stowarzyszenia, Władze Miasta i regionu, zaprzyjaźnione organizacje i świat nauki. Wśród zaproszonych znaleźli się również pracownicy Wydziału Elektrycznego[...] Czytaj dalej
121
Dom dla Studenta – dwa lokale dla studentów Wydziału Informatyki

2016-07-01 13:33 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

STBS mieszkania dla studenta

Na podstawie porozumienia z STBS w kolejnej edycji programu "Dom dla Studenta" Wydział Informatyki otrzymał do dyspozycji dwa, w pełni wyposażone w meble i urządzenia, mieszkania:

 • Al. Wojska Polskiego dla 5 osób, - lokal o powierzchni 111,87 m2
 • ul. Bolesława Śmiałego dla 4 osób - lokal o powierzchni 88,5 m2

Jeśli tworzycie zgrany zespół, spełniacie wymagania formalne i chcecie razem zamieszkać – zbierzcie swoje osiągnięcia naukowe, sportowe i społeczne i pochwalcie się nimi.
Komisja pod przewodnictwem Dziekana WI udzieli rekomendacji dwóm wybranym na podstawie przedstawionych osiągnięć - zespołom (1. zespół – 4 osoby, 2. zespół – 5 osób).

Zgłoszenia wraz z dokumentem opisującym osiągnięcia należy przesłać na adres wi@wi.zut.edu.pl w tytule podając "Dom dla Studenta".

Na zgłoszenia czekamy do 20.07.2016.

Wszystkie wątpliwości dotyczące wymagań formalnych prosimy wyjaśniać bezpośrednio w STBS, tel. 91 430 91 34.

Regulamin przyznawania rekomendacji:
icon Regulamin_WIZUT_Dom dla Studenta 2016

Regulamin:
http://stbs.pl/.../dom_dla_studenta_2015-06-26/PROGRAM_DOM_DLA_STUDENTA-2015.pdf

Więcej: http://stbs.pl/

122
Zakończenie prac związanych z grantem „Maze Riddle” – nagrody w konkursie Intel Galileo

2016-07-01 11:43 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Studenckie Koło Naukowe Teleinformatyki Apacz500 zakończyło trwające ponad rok prace związane ze stworzeniem uniwersalnego programu dydaktycznego wiążącego tematykę wielu modułów zajęć realizowanych dla studentów kierunku Teleinformatyka w jedną praktyczną całość, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin: sieci komputerowych, sieci sensorycznych i zdalnych pomiarów, teletransmisji, technik wizyjnych, telerobotyki. W wyniku prac studentów powstały scenariusze dydaktyczne wraz z[...] Czytaj dalej
123
Zakończenie prac związanych z grantem „Maze Riddle” – nagrody w konkursie Intel Galileo

2016-07-01 11:43 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Studenckie Koło Naukowe Teleinformatyki Apacz500 zakończyło trwające ponad rok prace związane ze stworzeniem uniwersalnego programu dydaktycznego wiążącego tematykę wielu modułów zajęć realizowanych dla studentów kierunku Teleinformatyka w jedną praktyczną całość, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin: sieci komputerowych, sieci sensorycznych i zdalnych pomiarów, teletransmisji, technik wizyjnych, telerobotyki. W wyniku prac studentów powstały scenariusze dydaktyczne wraz z[...] Czytaj dalej
124
Zakończenie prac związanych z grantem „Maze Riddle” – nagrody w konkursie Intel Galileo

2016-07-01 11:43 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Studenckie Koło Naukowe Teleinformatyki Apacz500 zakończyło trwające ponad rok prace związane ze stworzeniem uniwersalnego programu dydaktycznego wiążącego tematykę wielu modułów zajęć realizowanych dla studentów kierunku Teleinformatyka w jedną praktyczną całość, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin: sieci komputerowych, sieci sensorycznych i zdalnych pomiarów, teletransmisji, technik wizyjnych, telerobotyki. W wyniku prac studentów powstały scenariusze dydaktyczne wraz z[...] Czytaj dalej
125
Certyfikaty ukończenia kursów CISCO dla naszych pracowników

2016-07-01 11:38 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W trosce o zapewnienie studentom teleinformatyki wysokiej jakości kształcenia na przedmiotach ściśle związanych z tym kierunkiem studiów, dwaj nasi pracownicy odpowiedzialni za realizację treści programowych związanych z sieciami komputerowymi, ukończyli czteromodułowy kurs CISCO CCNA R&S. Dr inż. Piotr Lech i mgr inż. Mateusz Tecław z Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej otrzymali certyfikaty poświadczające ukończenie[...] Czytaj dalej
126
Certyfikaty ukończenia kursów CISCO dla naszych pracowników

2016-07-01 11:38 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W trosce o zapewnienie studentom teleinformatyki wysokiej jakości kształcenia na przedmiotach ściśle związanych z tym kierunkiem studiów, dwaj nasi pracownicy odpowiedzialni za realizację treści programowych związanych z sieciami komputerowymi, ukończyli czteromodułowy kurs CISCO CCNA R&S. Dr inż. Piotr Lech i mgr inż. Mateusz Tecław z Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej otrzymali certyfikaty poświadczające ukończenie[...] Czytaj dalej
127
Certyfikaty ukończenia kursów CISCO dla naszych pracowników

2016-07-01 11:38 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W trosce o zapewnienie studentom teleinformatyki wysokiej jakości kształcenia na przedmiotach ściśle związanych z tym kierunkiem studiów, dwaj nasi pracownicy odpowiedzialni za realizację treści programowych związanych z sieciami komputerowymi, ukończyli czteromodułowy kurs CISCO CCNA R&S. Dr inż. Piotr Lech i mgr inż. Mateusz Tecław z Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej otrzymali certyfikaty poświadczające ukończenie[...] Czytaj dalej
128
Rozpoczęła się rekrutacja na VII edycję Studiów Podyplomowych „Żywienie człowieka – promocja zdrowia” w roku akademickim 2016/2017

2016-06-30 14:41 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Studia realizowane są na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa

w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka

pod kierownictwem
Prof. dr hab. Marioli Friedrich

Studia skierowane są do:

absolwentów szkół wyższych (licencjat, magisterium) oraz studentów V roku, osób zatrudnionych w usługach żywieniowych, a także prowadzących poradnictwo żywieniowe, gabinety odnowy biologicznej itp., nauczycieli dietetyki i żywienia, pracowników służb sanitarnych oraz wszystkich chętnych pragnących uaktualnić i pogłębić wiedzę z zakresu oferowanego przez Studia.
Program Studiów obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: fizjologii i anatomii człowieka, fizjologii żywienia człowieka, podstaw żywienia człowieka, toksykologii, chemii i higieny żywności, funkcjonalnych i prozdrowotnych właściwości składników diety, żywieniowej profilaktyki schorzeń, dietetyki, alergii pokarmowych, psychologii i socjologii w żywieniu, żywienia w różnych stanach fizjologicznych, oceny bezpieczeństwa stosowania aktualnych mód i systemów żywieniowych, suplementacji diety, technologii przygotowania potraw, edukacji i poradnictwa żywieniowego, ustawodawstwa żywnościowego, profilaktyki negatywnych skutków współczesnego stylu życia oraz kulturowych i behawioralnych uwarunkowań zachowań żywieniowych. Czas trwania: 3 semestry. Forma: wykłady i ćwiczenia w wymiarze 365 godzin dydaktycznych w systemie dwudniowych zjazdów. Koszt: całkowity 4100 zł (opłaty za semestr I – 1400 zł, II – 1350 zł, III – 1350 zł, z możliwością spłat ratalnych). Zasady naboru: kolejność zgłoszeń Obowiązuje elektroniczna rejestracja: https://rekrutacja.zut.edu.pl
Termin zgłoszeń na studia do 30.09.2016 r. Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych/ potwierdzoną przez uczelnię kopię odpisu dyplomu, potwierdzoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego / innego dokumentu potwierdzającego tożsamość słuchacza, 1 fotografia, podanie kandydata o przyjęcie na studia podyplomowe (udostępnia sekretarz studiów), kwestionariusz osobowy (udostępnia sekretarz studiów), kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji. Dokumenty należy składać w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka, ul. Papieża Pawła VI 3, w pokoju nr 109 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-13.30.

Wszelkich informacji udziela:       
Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka,
ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin
tel.  91 449 65 72
e-mail: magda.bruszkowska@zut.edu.pl e-mail: Izabela.Daniel@zut.edu.pl
129
XIV edycja konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

2016-06-29 13:14 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Trwa XIV edycja konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych. Termin nadsyłania prac: 20 października 2016 r.[...] Czytaj dalej
130
XIV edycja konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

2016-06-29 13:14 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Trwa XIV edycja konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych. Termin nadsyłania prac: 20 października 2016 r.[...] Czytaj dalej
131
Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 czerwca 2016 r. odszedł prof. dr hab. Grzegorz Spychalski

2016-06-29 11:52 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

132
12 lipca 2016 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. MARIANNY DOBROCHOWSKIEJ na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo

2016-06-29 11:50 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

133
Ruszył nabór wniosków do programu „Dom dla studenta”! – termin składania wniosków mija 1 lipca !

2016-06-29 08:11 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że można już składać wnioski o miejsce we w pełni wyposażonym lokalu mieszkalnym przeznaczonym dla pięciu studentów Wydziału Elektrycznego w ramach programu „Dom dla studenta”, realizowanego w porozumieniu ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Termin składania wniosków upływa 1-go lipca 2016 r. Wypełnione wnioski składać należy w Dziekanacie w pokoju 213 u[...] Czytaj dalej
134
Ruszył nabór wniosków do programu „Dom dla studenta”! – termin składania wniosków mija 1 lipca !

2016-06-29 08:11 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że można już składać wnioski o miejsce we w pełni wyposażonym lokalu mieszkalnym przeznaczonym dla pięciu studentów Wydziału Elektrycznego w ramach programu „Dom dla studenta”, realizowanego w porozumieniu ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Termin składania wniosków upływa 1-go lipca 2016 r. Wypełnione wnioski składać należy w Dziekanacie w pokoju 213 u[...] Czytaj dalej
135
11 lipca 2016 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr ŻANETY PRUSKIEJ na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza

2016-06-27 10:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

136
11 lipca 2016 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr ŻANETY PRUSKIEJ na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza

2016-06-27 10:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

137
11 lipca 2016 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr ŻANETY PRUSKIEJ na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza

2016-06-27 10:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

138
Studia podyplomowe Analiza i Fuzja Danych Przestrzennych

2016-06-24 13:54 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

W obecnym świecie dostępnych jest bardzo wiele źródeł informacji przestrzennej.
Aby je poprawnie i efektywnie wykorzystywać potrzebne jest odpowiednie narzędzie – umiejętności i oprogramowanie analizy i fuzji danych.

Zidentyfikowanie wzajemnych relacji, zachodzących w przestrzeni geograficznej, nie jest możliwe bez wizualizacji (mapy), a zatem bez powiązania informacji o obiektach i procesach z miejscem ich występowania.

Trudno obecnie znaleźć dziedzinę działalności ludzkiej, w której by nie przetwarzano danych i informacji przestrzennej. Dotyczy to szczególnie problemów związanych z zarządzaniem administracją, bezpieczeństwem, ratownictwem, zasobami, produkcją, dystrybucją produktów czy usług.

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie projektantów i użytkowników systemów informatycznych dedykowanych przetwarzaniu danych przestrzennych.

Studia prowadzone są systemem zaocznym 2 dni w tygodniu (sobota i niedziela).
Zajęcia trwają 2 semestry od października 2016 roku do czerwca 2017 roku i obejmują 69 godzin wykładów i 99 godzin zajęć laboratoryjnych.
W semestrze pierwszym 93 godz., w semestrze drugim 75 godz.
Łącznie 168 godzin.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna.

Bliższych informacji na temat studiów udziela mgr inż. Renata Zielińska, tel. 91 449 56 63,
e-mail: rzielinska@wi.zut.edu.pl
Więcej: http://gis.wi.zut.edu.pl

139
Wspólne badania Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki z firmą Cellco Communication

2016-06-23 22:24 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki (LTTiF) od początku swojej działalności współpracuje z firmą Cellco Communication w zakresie technologii elementów światłowodowych i fotonicznych. W 2015 roku prowadzono badania i pomiary związane z produkcją spliterów PLC o dużym współczynniku podziału mocy, wykonanych w technologii paskowej. Splitery, przeznaczone dla sieci szerokopasmowych pracujących w zakresie 1280nm-1650nm znajdą zastosowanie w[...] Czytaj dalej
140
Zawiadomienie Wydziałowej Komisji Wyborczej o składzie Rady Wydziału

2016-06-23 18:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

141
Podsumowanie X Konferencji „Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie“

2016-06-23 12:11 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniach 14-17.06.2016 w Międzyzdrojach w hotelu „Amber Baltic” odbyła się X Konferencja „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” organizowana przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W otwarciu konferencji wziął udział Prorektor ZUT w Szczecinie prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki. X Konferencji honorowo patronowali: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Szczecin, Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” oraz Kemipol Sp. z o.o. Sponsorem konferencji była Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Patronat medialny nad konferencją objął Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA-NOT. Tematyka X Konferencji obejmowała aktualne problemy związane z wprowadzaniem tech­nologii niskoodpadowych ograniczających ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, oczyszczaniem ścieków i gazów, z wykorzystaniem odpadów w przemyśle, nie tylko chemicznym, ale i innych gałęziach oraz w  rolnictwie. Ramowy Program Badań i Innowacji na lata 2014 – 2020 zakłada pogłębienie współpracy przemysłu i nauki, zwłaszcza w zakresie biogospodarki, która w naszym regionie opiera się o przenikające i uzupełniające się obszary związane  głównie z rolnictwem, gospodarką morską, przemysłem chemicznym i ochroną środowiska. Istotne są więc działania na rzecz rozwoju technologii niskoodpadowych oraz szybkie opracowanie innowacyjnych procesów pozwalających na przetwarzanie odpadowych substancji powstających w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz rolnictwie na inne gospodarczo pożądane. Udział w konferencji wzięło 75 osoby. Byli to przedstawiciele szkolnictwa wyższego, jednostek badawczo-rozwojowych i przemy­słu. Wygłoszonych zostało 8 referatów plenarnych, 10 referatów sekcyjnych, 18 komunikatów i 48 prac było przedstawionych na sesjach posterowych. Zaprezentowane prace zostały wydane w formie materiałów konferencyjnych zawierających ich czterostronicowe streszczenia. Pełne teksty tych prac, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie „Polish Journal of Chemical Technology” wydawanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz w języku polskim w Przemyśle Chemicznym. Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji podsumowując jej przebieg podjął uchwałę o organizacji kolejnej XI Konferencji „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” w roku 2019.
142
Podsumowanie X Konferencji „Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie“

2016-06-23 12:11 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniach 14-17.06.2016 w Międzyzdrojach w hotelu „Amber Baltic” odbyła się X Konferencja „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” organizowana przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W otwarciu konferencji wziął udział Prorektor ZUT w Szczecinie prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki. X Konferencji honorowo patronowali: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Szczecin, Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” oraz Kemipol Sp. z o.o. Sponsorem konferencji była Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Patronat medialny nad konferencją objął Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA-NOT. Tematyka X Konferencji obejmowała aktualne problemy związane z wprowadzaniem tech­nologii niskoodpadowych ograniczających ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, oczyszczaniem ścieków i gazów, z wykorzystaniem odpadów w przemyśle, nie tylko chemicznym, ale i innych gałęziach oraz w  rolnictwie. Ramowy Program Badań i Innowacji na lata 2014 – 2020 zakłada pogłębienie współpracy przemysłu i nauki, zwłaszcza w zakresie biogospodarki, która w naszym regionie opiera się o przenikające i uzupełniające się obszary związane  głównie z rolnictwem, gospodarką morską, przemysłem chemicznym i ochroną środowiska. Istotne są więc działania na rzecz rozwoju technologii niskoodpadowych oraz szybkie opracowanie innowacyjnych procesów pozwalających na przetwarzanie odpadowych substancji powstających w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz rolnictwie na inne gospodarczo pożądane. Udział w konferencji wzięło 75 osoby. Byli to przedstawiciele szkolnictwa wyższego, jednostek badawczo-rozwojowych i przemy­słu. Wygłoszonych zostało 8 referatów plenarnych, 10 referatów sekcyjnych, 18 komunikatów i 48 prac było przedstawionych na sesjach posterowych. Zaprezentowane prace zostały wydane w formie materiałów konferencyjnych zawierających ich czterostronicowe streszczenia. Pełne teksty tych prac, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie „Polish Journal of Chemical Technology” wydawanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz w języku polskim w Przemyśle Chemicznym. Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji podsumowując jej przebieg podjął uchwałę o organizacji kolejnej XI Konferencji „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” w roku 2019.
143
Dotyczy Studentów I roku S2

2016-06-22 14:14 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W związku z odbywającą się 23.06.2016 Konferencją Wydziałową zmienione zostaje miejsce egzaminu z Ekonometrii i prognozowania procesów ekonomicznych (prof. dr hab. Jan Zawadzki).
Egzamin odbędzie się
23.06 o godz. 12.00 w sali 8 przy ul. Janickiego 31
144
Dotyczy Studentów I roku S2

2016-06-22 14:14 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W związku z odbywającą się 23.06.2016 Konferencją Wydziałową zmienione zostaje miejsce egzaminu z Ekonometrii i prognozowania procesów ekonomicznych (prof. dr hab. Jan Zawadzki).
Egzamin odbędzie się
23.06 o godz. 12.00 w sali 8 przy ul. Janickiego 31
145
Harmonogram egzaminów dyplomowych 24 czerwca 2016 r.

2016-06-22 10:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

146
Podziękowania za aktywność społeczną

2016-06-22 08:13 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Podziękowania MOS Ryszewko

10-go marca br. Pani dr Beata Skubiak, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku, zwróciła się z prośbą do naszego Wydziału o pomoc przy realizacji portalu internetowego w ramach projektu „Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci” realizowanego pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych.

W prace nad portalem zaangażowało się 9-cioro studentów Wydziału: Paweł Rosada, Tomasz Szmyt, Kuba Wojtach, Kacper Żurawski, Michał Poreda, Przemysław Sugalski, Patryk Kiedrzyn, Dariusz Mendocha i Tomasz Wołoszyk.

Oficjalnie prace zakończono 31.05.2016. 

Dwa tygodnie później na ręce Pani dr hab. Izabeli Rejer i dra hab. Dariusza Frejlichowskiego, koordynujących prace z ramienia naszego Wydziału, wpłynęły serdeczne podziękowania, w których zaznaczono, że dzięki pomocy Wydziału „rodzice dzieci uczących się będą mogli korzystać z innowacyjnego przedsięwzięcia oferującego zintegrowaną pomoc pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną, medyczną i prawną”.

Studentom i Pracownikom dziękujemy i gratulujemy.

147
Lista osób, które otrzymały stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego JM Rektora w ramach I edycji 2016 r.

2016-06-21 14:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zobacz dokument

Powyższy dokument dostępny jest tylko z Uczelnianej Sieci Komputerowej.

148
Zaliczenie i egzamin z Chemii fizycznej

2016-06-21 13:59 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Informacja dotyczy studentów kierunków studiów pierwszego stopnia Nanotechnologia oraz pozostałych studentów powtarzających na podstawie decyzji Dziekana Chemię fizyczną w roku akademickim 2015/16, dla których nauczycielem odpowiedzialnym jest dr hab. inż. Andrzej Wieczorek. Zaliczenie poprawkowe z chemii fizycznej – ćwiczenia audytoryjne odbędzie się 1 lipca o godzinie 10:15 w audytorium nr I (lub II), a egzamin poprawkowy z chemii fizycznej w formie ustnej odbędzie się 27 czerwca o godzinie 11:00 w pokoju  349. Zgłoszenie na zaliczenie/egzamin poprawkowy należy przesłać E-mailem  na załączonym formularzu do dnia 25 czerwca br. na adres: andrzej.wieczorek@zut.edu.pl. lub wpisać się na listę wywieszoną na tablicy obok pokoju 349 w budynku WTiICh przy Al. Piastów 42 najpóźniej bezpośrednio przed zgłoszeniem się u egzaminatora. Uwagi w sprawie zaliczenia/egzaminu można zgłaszać w formie jak podano wyżej w dowolnym terminie.

Do pobrania

 • Formularz zgłoszeniowy
149
Płatne staże w Ministerstwie Rozwoju

2016-06-21 13:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS


Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń na płatne staże w Ministerstwie Rozwoju. Konkurs adresowany jest do studentów I i II stopnia, którzy nie ukończyli 26 r. ż. Miesięczne wynagrodzenie za staż wynosi 2 000 zł brutto. Staże trwają 3 miesiące. Szczegóły tutaj: https://www.mr.gov.pl/strony/ministerstwo/konkurs-o-staz-moj-rozwoj/
150
Płatne staże w Ministerstwie Rozwoju

2016-06-21 13:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów


Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń na płatne staże w Ministerstwie Rozwoju. Konkurs adresowany jest do studentów I i II stopnia, którzy nie ukończyli 26 r. ż. Miesięczne wynagrodzenie za staż wynosi 2 000 zł brutto. Staże trwają 3 miesiące. Szczegóły tutaj: https://www.mr.gov.pl/strony/ministerstwo/konkurs-o-staz-moj-rozwoj/
151
Nasi studenci podczas maratonu programistycznego DevRace

2016-06-20 10:43 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 10-11 czerwca odbył się hackathon DevRace organizowany przez koło naukowe Wydziału Informatyki Grupa.NET. Wzięła w nim udział także drużyna SuperTeleHeroes złożona ze studentów Wydziału Elektrycznego. W skład grupy weszli: Paweł Gajzler, Andrzej Rzeźnik, Arkadiusz Kubiak, Michał Zakrzewski, Dawid Wieczorek oraz Paweł Janiak. Drużynie w ciągu 24 godzin udało się stworzyć wersję beta serwisu[...] Czytaj dalej
152
Nasz pracownik zaproszony do udziału w Polsko-Niemieckim Kongresie Gospodarczym „25 lat współpracy” 

2016-06-20 10:03 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

16 czerwca w Berlinie odbył się Polsko-Niemiecki Kongres Gospodarczy, połączony z obchodami 25. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Wicepremier Mateusz Morawiecki oraz wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel otworzyli debatę, zwracając uwagę na coraz większy wymiar współpracy ekonomicznej obu krajów. Miło nam poinformować, że na zaproszenie[...] Czytaj dalej
153
Certyfikaty III edycji kursu Samsung LABO wręczone

2016-06-20 08:44 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

16 czerwca w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbyła się certyfikacja podsumowująca udział kilkudziesięciu studentów w II edycji programu Samsung LABO. Samsung LABO to pierwsza inicjatywa w regionie zachodniopomorskim, stawiająca na współpracę biznesu ze środowiskami akademickimi. Jest to również odpowiedź na aktualny i wciąż sygnalizowany przez ekspertów niedostatek wykwalifikowanych pracowników branży[...] Czytaj dalej
154
Praktyki

2016-06-17 13:29 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dr inż. Leszek Drobiazgiewicz
jest do dyspozycji w sprawach praktyk w czasie sesji letniej do 30.06
we wtorki, środy i czwartki w godz. 10 -13,  pok. 24 WI1

Dodatkowo dla studentów niestacjonarnych w sobotę 25.06. w godzinach 10 - 13

155
Wręczenie certyfikatów III edycji kursu Samsung LABO

2016-06-17 11:50 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

W Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w dniu 16.06.2016 odbyło się  wydarzenie podsumowujące udział kilkudziesięciu studentów w III edycji programu Samsung LABO.

Uczestnicy przygotowali łącznie 14 aplikacji mobilnych, z których większość pozwala na ich komercyjne wykorzystanie.

W trakcie tego wydarzenia zostały zaprezentowane zgromadzonym trzy projekty. Gra dla dzieci na urządzenia z systemem Tizen "Cat Catcher" przygotowana przez Karolinę Kaletę z Wydziału Informatyki, projekt "Centrum akcji" Kamila Malińskiego z Wydziału Elektrycznego stworzony z myślą o Sekcji Poszukiwawczej Ochotniczej Straży Pożarnej Wołczkowo oraz "Liveo" autorstwa Pawła Kośmickiego i Patryka Krawczyka z Wydziału Informatyki. Projekt dotyczy wykrywania wypadków drogowych i  jeśli w określonym czasie kierowca nie odpowie na wezwanie, zostanie zgłoszone zdarzenie.

Wyróżnione zostały także trzy inne prace studentów Wydziału Informatyki. Aplikacja dla cukrzyków "DiabetoLOG" napisana przez Piotra Maziaka, aplikacja dla osób niepełnosprawnych "Czy przejadę" stworzona przez Marka Macko i Dawida Heymana oraz gra na zegarki "Balltopia" stworzona przez Arkadiusza Kalinowskiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim studentom stworzenia ciekawych projektów i ukończenia kursu Samsung LABO.

Galeria: https://drive.google.com/folderview?id=0B-rmcVxC_cVVdjlvX3V5VHB3YkE&usp=drive_web

156
Harmonogram wyborów do RW i SWSS w kadencji 2016-2018 r.

2016-06-17 11:41 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

06.06.2016 r. – Otwarcie harmonogramu wyborów

13.06.2016 r. – Otwarcie listy kandydatów

17.06.2016 r. – Zamknięcie list kandydatów

20.06.2016 r. – Wydziałowe Spotkanie przedwyborcze

21.06.2016 r.  godz. 9:15-13:15 – przeprowadzenie głosowania

21.06.2016 r. godz. 16:00 – opublikowanie wyników głosowania

22.06.2016 r.-29.06.2016 r. – termin składania odwołań

157
Oferta pracy - MADAMA Sp.z o.o. Golczewie

2016-06-17 08:55 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 • Zatrudnienie w firmie "MADAMA" Sp.z o.o. w Golczewie
158
Komunikat nr 5 Kwestora ZUT w Szczecinie z dnia 15 czerwca br.

2016-06-17 08:28 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Komunikat nr 5 Kwestora ZUT z dnia 15 czerwca 2016 r. o elektronicznym dostępie do informacji o pożyczkach z Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

icon Komunikat nr 5 Kwestora ZUT 15.06.2016

159
Terminy zaliczenia praktyki zawodowej - zapisy

2016-06-16 15:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Opiekun Praktyk kierunku Ekonomia oraz kierunku Zarządzanie (dr Anna Sworowska) informuje o możliwości zapisu na JEDEN z możliwych terminów zaliczenia praktyki zawodowej, które odbędzie się w dniach:     - 23.06.2016 w godz. 13.00-16.00 w sali nr 3(J) - tylko dla osób, które zakończyły już proces praktykowania lub złożyły wniosek o zaliczenie innej formy aktywności,    - 09.09.2015 w godz. 10-16 w sali nr 3(J),    - 10.09.2015 w godz. 10-16 w sali nr 3(J),    - 12.09.2015 w godz. 10-16 w sali nr 3(J). Zapisów można dokonać wpisując swoje dane w odpowiednim wierszu pod adresem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kjbYkCXZCt_SoT7CbjXrsMulskRpy48XBqwac_GI5fQ/edit?usp=sharing Podane godziny są godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.
160
Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie badawczym EUROSTUDENT VI

2016-06-16 08:09 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dział ds. Studenckich zaprasza studentów do uczestnictwa w projekcie badawczym EUROSTUDENT VI. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypowało m.in. naszą uczelnię do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie badawczym, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównania ich z warunkami panującymi w 30 krajach Europy. Zapraszamy studentów kierunków: budownictwo, ekonomia, technologia żywności i żywienie człowieka (stacjonarnych[...] Czytaj dalej
161
Praktyki zawodowe

2016-06-15 13:18 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Umowy o realizację praktyki zawodowej Opiekun Praktyk kierunku Ekonomia oraz kierunku Zarządzanie (dr Anna Sworowska) informuje o możliwości odbioru umów o realizację praktyki zawodowej w dniach:     - 16.06.2016 (czwartek) w godz. 11.00-13.30 w sali nr 219(J)     - 18.06.2016 (sobota) w godz. 9.00-11.00 w sali nr 219(J)     - 21.06.2016 (wtorek) w godz. 11.30-13.30 w sali nr 219(J)   __________________________________________________________________________________    Płatne praktyki w dziale Ekonomicznym Grupy Budimex Jedna z największych grup budowlanych w Polsce oferuje płatne praktyki dla studentów kierunków ekonomicznych (preferowany 3-5 rok studiów, w szczególności specjalności związane z rachunkowością). Po odbyciu praktyk, zwłaszcza dla studentów 5-go roku, którzy staną się absolwentami, istnieje możliwość zatrudnienia w ramach wolnych etatów w firmie. Praktyki trwają od 1 do 3 miesięcy. --> więcej
162
Zapraszamy studentów do uczestnictwa w projekcie badawczym EUROSTUDENT VI

2016-06-15 13:07 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypowało m.in. naszą uczelnię do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie badawczym, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównania ich z warunkami panującymi w 30 krajach Europy. Zapraszamy studentów kierunków: budownictwo, ekonomia, technologia żywności i żywienie człowieka (stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia) oraz teleinformatyki (stacjonarnych  I stopnia) do wypełnienia ankiety internetowej. Respondenci, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, wezmą udział w grze o tablety. Powiedzmy Europie jak studiuje się w Polsce. Ankieta internetowa http://ankieta.pbs.pl/45a591c3e699bdfd3d8e2eb0c6ad55cb.pg
 • Pismo do uczelni ws. Eurostudent VI (PDF, 66 KB)
 • Informacje na temat badania (PDF, 597 KB)
 • Plakat 
163
II Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych

2016-06-15 11:19 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

164
II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

2016-06-15 10:45 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, iż w dniach 25-26 listopada 2016 roku odbędzie się na naszej uczelni II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (VIII Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych). Sesja prowadzona będzie w sześciu sekcjach tematycznych: 1) Sekcja Architektury i Budownictwa 2) Sekcja Chemiczna 3) Sekcja Ekonomiczna 4) Sekcja Przyrodnicza 5) Sekcja Techniczna 6) Sekcja Żywienia Człowieka Prezentowane przez[...] Czytaj dalej
165
II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

2016-06-15 10:45 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, iż w dniach 25-26 listopada 2016 roku odbędzie się na naszej uczelni II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (VIII Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych). Sesja prowadzona będzie w sześciu sekcjach tematycznych: 1) Sekcja Architektury i Budownictwa 2) Sekcja Chemiczna 3) Sekcja Ekonomiczna 4) Sekcja Przyrodnicza 5) Sekcja Techniczna 6) Sekcja Żywienia Człowieka Prezentowane przez[...] Czytaj dalej
166
Program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”

2016-06-15 10:44 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy o uruchomieniu programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn”. Jest on skierowany do studentek uczelni technicznych z całej Polski. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2016. Stypendia przyznane zostaną na rok akademicki 2016/2017. Nagrodzone studentki otrzymają nie tylko pieniądze – mogą także liczyć na wsparcie mentorów – doświadczonych pracowników firmy Intel. Dostaną też możliwość wzięcia[...] Czytaj dalej
167
Business Mixer - jak pozyskać 1 mln zł na rozwój swojego pomysłu?

2016-06-15 10:23 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Masz dobry pomysł na biznes i chciałbyś go zrealizować?
AIP Business Link Szczecin oraz Inkubatory AIP Szczecin zapraszają do rywalizacji o "Świętego Graala" startupowców, czyli… dobrego inwestora.

W konkursie Business Mixer możesz zdobyć aż 1 milion złotych na spełnienie swoich marzeń.

Do 17 czerwca można zgłosić swój pomysł biznesowy i zawalczyć o nawet 1 milion zł inwestycji z funduszu venture capital bValue.

Najlepsze pomysły zgłoszone do konkursu mają szansę otrzymać potężny zastrzyk pieniędzy, potrzebnych do uruchomienia biznesu.

Sześć finałowych projektów zaprezentuje się na scenie 28 czerwca podczas Gali Business Mixer i zawalczy o inwestycję z funduszu bValue.

Szczegóły konkursu znajdują się na wydarzeniu na facebooku: 
https://www.facebook.com/events/1014263608650919/

Zgłoszenia do konkursu na stronie: 
http://blszczecin.pl/businessmixer2016

Zgłoszenia uczestników Gali pod adresem: 
http://galabusinessmixer.evenea.pl/

168
Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

2016-06-14 11:09 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ogłasza nabór na kolejną edycję
dwusemestralnych
studiów podyplomowych
Programowanie komputerów

Studia te skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych nabyciem umiejętności programowania komputerów.

Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty.

Program studiów pozwala również uaktualnić i poszerzyć kompetencje nauczycieli informatyki, co staje się koniecznością w świetle planowanych zmian w programach nauczania szkół wszystkich szczebli.  
Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych lub studiowanie na ostatnim roku.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania w nowoczesnym języku Python i zasadami tworzenia stron WWW.

Nabór na studia zostanie otwarty 15 czerwca 2016 r.
i potrwa do 14 października 2016r.

Zajęcia rozpoczną się w październiku, a zakończą w czerwcu 2017 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70h w semestrze).

Podczas zjazdów słuchacze mają dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Kontakt
Sekretariat: mgr inż. Renata Zielińska
pokój 310 budynek WI 2, ul. Żołnierska 52
tel. 91 449 56 63, fax. 91 449 55 40
email: rzielinska@wi.zut.edu.pl

http://www.wi.zut.edu.pl/studia-podyplomowe-programowanie-komputerow

169
Zaliczenie kursu Samsung LABO

2016-06-14 10:55 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

W czwartek 9.06.2016 w RCIiTT ZUT studenci uczęszczający na kurs Samsung LABO przedstawiali podczas prezentacji zaliczeniowej stworzone w ramach kursu projekty.

Wśród ekspertów oceniających byli przedstawiciele Klastra ICT Pomorze Zachodnie, Pixel Legend, Apptimia i Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz trenerzy i opiekunowie kursu.

Oceniający zgodnie stwierdzili wysoki poziom projektów, w efekcie wszystkie zaprezentowane projekty uzyskały aprobatę komisji oceniającej.

Już w ten czwartek 16.06.2016 o godz. 12.00 w budynku RCIiTT przy ul Jagielońskiej 20 odbędzie się wręczenie studentom certyfikatów, natomiast 3 najlepsze projekty zostaną podczas tego wydarzenia zaprezentowane. Serdecznie wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Link do galerii: https://drive.google.com/folderview?id=0B-rmcVxC_cVVVmlLUGcwS3poNUk&usp=sharing

170
1 lipca 2016 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. ANNY PACHLOWSKIEJ na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo

2016-06-13 20:40 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

171
1 lipca 2016 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. ANNY PACHLOWSKIEJ na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo

2016-06-13 20:40 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

172
1 lipca 2016 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. ANNY PACHLOWSKIEJ na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo

2016-06-13 20:40 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

173
DUTek w Przedszkolu Publicznym nr 75

2016-06-13 14:50 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny zawitał w dniu 7 czerwca 2016 r. w Przedszkolu Publicznym nr 75 w Szczecinie. Wydział Elektryczny reprezentował dr inż. Marcin Wardach, który przedstawił przedszkolakom profil działalności Wydziału. Podczas zajęć mali uczestnicy spotkania budowali swoje pierwsze układy i instalacje elektryczne. Największym powodzeniem, podobnie jak w innych spotkaniach Dutka, cieszył się układ z latającym[...] Czytaj dalej
174
Konferencja 30 lat Wydziału Ekonomicznego

2016-06-13 13:10 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Konferencja 30 lat Wydziału Ekonomicznego
termin23-24 czerwca 2016 r.
miejsceWydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie, Szczecin - Berlin
link

http://agrobiznes.zut.edu.pl/konferencja/ 

link 

175
Wydział Informatyki na podium w VIII Turnieju Wydziałów

2016-06-13 12:12 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

W czwartek, 9 czerwca, odbył się VIII Turniej Wydziałów ZUT, w którym drużyna naszego wydziału w składzie: Łukasz Opasiak, Romek Heimrot, Patryk Janik, Mateusz Buczma, Dominika Grącka, Karolina Olejniczak, Malwina Kamińska oraz Dominika Ragańska,

zaciekle rywalizowała w konkurencjach sportowych starając się przełamać utarty stereotyp typowego informatyka. W pierwszych dwóch konkurencjach drużyna WI nie miała sobie równych wygrywając raz za razem. Niestety przeciąganie liny podłamało morale drużyny. W finale zawodów nasz wydział musiał rozegrać pełną emocji dogrywkę z drużyną WKŚiR, gdzie przedstawiciel kadry pracowniczej mgr inż. Anton Smoliński, wykazał się 100% skutecznością w trafianiu do bramki unihokeja.
W rezultacie Wydział Informatyki zajął 3 miejsce w rywalizacji wydziałów ZUT otrzymując stosowny puchar, medale oraz dyplom, które można podziwiać w Kiosku Chwały WI.

Na zdjęciu drużyna WI wraz z rektorem elektem dr hab. inż. Jackiem Wróblem, oraz przewodniczącym wydziałowego sejmiku samorządu WI inż. Łukaszem Doszczeczko.

176
Komunikat nr 29 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników wyborów senatora z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego

2016-06-13 11:21 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

177
Komunikat nr 28 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników wyborów członków Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

2016-06-13 11:20 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

178
Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że dostępny jest dodatkowy zestaw narzędzi do oprogramowania Statistica

2016-06-13 09:24 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

179
Uwaga studenci!

2016-06-13 09:01 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Dyżur pani Prodziekan dr hab. Małgorzaty Sobczak w miesiącu czerwcu przeniesiony z piątku na poniedziałek w godzinach 11.00-13.00.
180
Konkurs na dwa stanowiska asystentów na Wydziale Elektrycznym

2016-06-10 13:13 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystentów na Wydziale Elektrycznym  w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki – 1 stanowisko  w Katedrze Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki – 1 stanowisko. Kandydaci na stanowisko asystenta powinni spełniać następujące wymagania: tytuł zawodowy magistra lub równorzędny (wymagania określone w art. 114 ustawy z dnia[...] Czytaj dalej
181
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki

2016-06-10 10:36 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w  Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki. Kandydaci na stanowisko starszego wykładowcy powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, znajomość języka angielskiego, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, czteroletni staż dydaktyczny.[...] Czytaj dalej
182
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki

2016-06-10 10:36 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w  Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki. Kandydaci na stanowisko starszego wykładowcy powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, znajomość języka angielskiego, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, czteroletni staż dydaktyczny.[...] Czytaj dalej
183
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki

2016-06-10 10:14 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki na Wydziale Elektrycznym. Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego musi spełniać następujące wymagania: tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, udokumentowany, znaczny dorobek naukowy w dyscyplinie automatyka i robotyka, po[...] Czytaj dalej
184
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

2016-06-10 10:13 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki na Wydziale Elektrycznym. Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego musi spełniać następujące wymagania: tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, udokumentowany, znaczny dorobek naukowy w dyscyplinie elektrotechnika, po uzyskaniu stopnia doktora[...] Czytaj dalej
185
13 czerwca 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

2016-06-09 13:06 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

o godz. 9.00  mgr inż. Justyny Pelc    więcej   o godz. 10.00 mgr inż. Mai Sędzik    więcej   o godz. 11.00 mgr Edyty Rafacz    więcej  
186
13 czerwca 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

2016-06-09 13:06 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

o godz. 9.00  mgr inż. Justyny Pelc    więcej   o godz. 10.00 mgr inż. Mai Sędzik    więcej   o godz. 11.00 mgr Edyty Rafacz    więcej  
187
13 czerwca 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

2016-06-09 13:06 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

o godz. 9.00  mgr inż. Justyny Pelc    więcej   o godz. 10.00 mgr inż. Mai Sędzik    więcej   o godz. 11.00 mgr Edyty Rafacz    więcej  
188
13 czerwca 2016 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo mgr inż. Andżeliki Wośkowiak

2016-06-09 11:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

189
13 czerwca 2016 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo mgr inż. Andżeliki Wośkowiak

2016-06-09 11:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

190
Milion czeka w konkursie Synthos Chemical Award

2016-06-09 10:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

191
15 czerwca 2016 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia mgr inż. Grażyny Nurkiewicz

2016-06-09 09:57 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

192
15 czerwca 2016 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia mgr inż. Grażyny Nurkiewicz

2016-06-09 09:57 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

193
Zawiadomienie o wybranych Władzach Wydziału na kadencję 2016-2020

2016-06-08 10:53 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

194
Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca!

2016-06-07 08:57 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Szanowni Państwo Polska Fundacja Przedsiębiorczości i Urząd Miasta Szczecin ogłaszają konkurs na najlepszy biznesplan pod hasłem: Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca! W tym roku wraz z eTechnologie Sp. z o.o. organizatorzy przygotowali grywalizację dostępną pod adresem www.misja.przystaneksukces.pl. Uczestnik konkursu, który na potrzeby gry staje się żeglarzem, podejmuje misję zdobycia rynków Szczecina. Aby zakończyć misję musi wykonać postawione przed nim zadania (napisać poszczególne elementy biznesplanu), po wykonaniu których otrzymuje niezbędne wyposażenie np. kompas, mapy, fregatę. Po zebraniu całego ekwipunku, żeglarz dostaje również załogę, wraz z którą wyrusza na podbój rynków Szczecina. Po ukończeniu misji żeglarz otrzymuje na maila wstępnie napisany biznesplan, który wystarczy uzupełnić o streszczenie i dostarczyć do siedziby Fundacji w terminie do 30 czerwca 2016r., żeby wziąć udział w konkursie. Dodatkowo uczestnicy konkursu mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy w przygotowaniu biznesplanu w postaci bezpłatnego doradztwa i szkoleń (szkolenia: 6 czerwca „Przygotowanie biznesplanu”, 8 czerwca „ABC przedsiębiorczości”, 10 czerwca „Optymalne decyzje i bezpieczne prowadzenie firmy”). Organizatorzy zachęcają też do czytania na bieżąco rozważań przyszłego przedsiębiorcy na funpage'u wydarzenia: www.facebook.com/przystaneksukces. Na laureatów konkursu czekają liczne nagrody o wartości ok. 30 000 zł, m.in. nagrody pieniężne i rzeczowe, preferencyjne warunki pożyczki na otwarcie własnej firmy, rok bezpłatnej obsługi księgowej, wykonanie strony www i kampanii reklamowej oraz wiele innych. Do wygrania także nagroda specjalna: 5 000 zł, której fundatorem jest główny sponsor konkursu Bank Zachodni WBK. Szczegóły dotyczące udziału w konkursie i lista wszystkich nagród są dostępne na stronie: www.przystaneksukces.pl. Udział w konkursie to okazja do zdobycia nagród ułatwiających założenie własnej firmy i jej promocję, szansa nawiązania kontaktów biznesowych z założycielami szczecińskich firm, które odniosły sukces oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa biznesowego. Konkurs „Przystanek sukces - biznes w Szczecinie się opłaca!”, którego organizatorem jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości, jest dofinansowany ze środków Miasta Szczecin. Sponsorzy konkursu: Bank Zachodni WBK, eTechnologie Sp. z o.o., Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (Technopark Pomerania), Agencja Reklamowa Anons Press, Centrum Biznesu Sp. z o.o., Enterso Sp. z o.o., Espresso. Hubkiewicz, Piechocki Spółka Jawna, TAX DEAL Beata Kuśmierek, F.H.U. "FCT" Wojciech Trukszyn, Kancelaria Adwokacka Dr Zbigniew Barwina, Północna Izba Gospodarcza, Red Sky Sp. z o.o., SSI Łukasz Trzaskowski, „Wielki Błękit” Piotr Sylwestrzak. Z poważaniem Sylwia Depa
195
Szkolenie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

2016-06-06 15:48 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że w drugiej połowie roku uruchomiony zostanie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu nabór do 12-miesięcznego Studium Oficerskiego dla 130 cywilnych absolwentów uczelni wyższych oraz 20 kandydatów w ramach 6-miesięcznego szkolenia wojskowego dla podoficerów zawodowych. Szczegóły naboru znaleźć można w załączonym pliku, informacji udziela także p. Marek Konieczny – tel. 261 658[...] Czytaj dalej
196
Konkurs - Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca!

2016-06-06 12:51 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Polska Fundacja Przedsiębiorczości i Urząd Miasta Szczecin ogłaszają konkurs na najlepszy biznesplan pod hasłem: Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca!

W tym roku wraz z eTechnologie Sp. z o.o. organizatorzy przygotowali grywalizację dostępną pod adresemwww.misja.przystaneksukces.pl. Uczestnik konkursu, który na potrzeby gry staje się żeglarzem, podejmuje misję zdobycia rynków Szczecina. Aby zakończyć misję musi wykonać postawione przed nim zadania (napisać poszczególne elementy biznesplanu), po wykonaniu których otrzymuje niezbędne wyposażenie np. kompas, mapy, fregatę. Po zebraniu całego ekwipunku, żeglarz dostaje również załogę, wraz z którą wyrusza na podbój rynków Szczecina. Po ukończeniu misji żeglarz otrzymuje na maila wstępnie napisany biznesplan, który wystarczy uzupełnić o streszczenie i dostarczyć do siedziby Fundacji w terminie do 30 czerwca 2016r., żeby wziąć udział w konkursie.

197
Promocja naboru do studium oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)

2016-06-06 11:29 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

icon Promocja naboru do studium oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)

198
Promocja naboru do studium oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)

2016-06-06 11:29 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

icon Promocja naboru do studium oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)

199
IT_Talents@WI_ZUT - 14.06.2016r.

2016-06-03 09:19 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Lubisz robić coś kreatywnego, rozwijającego ?
Interesujesz się działem IT ?
Stworzyłeś/tworzysz coś co jest "ponad program" ?

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniu IT Talents, które odbędzie się już 14 czerwca 2016 r. o godz. 8:30 na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (WI ZUT).

Jest to konkurs w którym uczestnicy mogą zaprezentować swoje umiejętności/talenty związane z IT.
W trakcie eliminacji jury składające się z wykładowców WI ZUT oraz przedstawicieli firm partnerskich, wybierze 3 najlepsze prezentacje.

Finaliści zajmą miejsca na podium na podstawie wyników głosowania publiczności.Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Lider Zachodniopomorski” organizowanego przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

W programie:- dobra zabawa- miła atmosfera,- nagrody dla najlepszych uczestników- Szczecińskie firmy IT, które czekają na Ciebie i Twoje zaangażowanie !

Więcej informacji o konkursie, firmach i nagrodach na stronie: https://www.facebook.com/events/949573128495258/

Zapraszamy !

[IT Talents fotoreportaż]

 

200
Artykuł Studentek SKNR „FIFO” opublikowany w branżowym czasopiśmie

2016-06-02 14:17 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Artykuł Studentek SKNR „FIFO” opublikowany w branżowym czasopiśmie
Nagrodzony na XV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Adeptów Rachunkowości OSKAR 2016, która odbyła się 26–27 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  artykuł Studentek SKNR „FIFO” został opublikowany w branżowym czasopiśmie firmy audytorskiej BDO. Gratulujemy. Artykuł nt. Potrzeby informacyjne a uproszczenia w rachunkowości organizacji pozarządowych – wyniki badań  Autor: Malwina Mieczkowska, Agnieszka Landowska Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „FIFO” Opiekun: dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk
201
Polsko-niemieckie warsztaty 09/06/2016 w Szczecinie

2016-06-02 09:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zapraszam studentów i pracowników na naukowe, polsko-niemieckie warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". 
Warsztaty odbędą się 9 czerwca br. w budynku Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie przy ul. Janickiego 31 w sali nr 10 w godzinach 09:00-12:00, a na godzinę 12:30 planowany jest obiad.
Przewodnie zagadnienie do dyskusji to zwiększenia atrakcyjności turystycznej przygranicznych obszarów chronionych.
Warsztaty będą tłumaczone na dwa języki: polski i niemiecki. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: secretariat@e-tapa.eu 
dr Wojciech Zbaraszewski
202
Polsko-niemieckie warsztaty 09/06/2016 w Szczecinie

2016-06-02 09:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszam studentów i pracowników na naukowe, polsko-niemieckie warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". 
Warsztaty odbędą się 9 czerwca br. w budynku Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie przy ul. Janickiego 31 w sali nr 10 w godzinach 09:00-12:00, a na godzinę 12:30 planowany jest obiad.
Przewodnie zagadnienie do dyskusji to zwiększenia atrakcyjności turystycznej przygranicznych obszarów chronionych.
Warsztaty będą tłumaczone na dwa języki: polski i niemiecki. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: secretariat@e-tapa.eu 
dr Wojciech Zbaraszewski
203
Polsko-niemieckie warsztaty 09/06/2016 w Szczecinie

2016-06-02 09:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszam studentów i pracowników na naukowe, polsko-niemieckie warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". 
Warsztaty odbędą się 9 czerwca br. w budynku Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie przy ul. Janickiego 31 w sali nr 10 w godzinach 09:00-12:00, a na godzinę 12:30 planowany jest obiad.
Przewodnie zagadnienie do dyskusji to zwiększenia atrakcyjności turystycznej przygranicznych obszarów chronionych.
Warsztaty będą tłumaczone na dwa języki: polski i niemiecki. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: secretariat@e-tapa.eu 
dr Wojciech Zbaraszewski
204
Rozpoczął się nabór projektów w Programie INTERREG VA.

2016-06-01 08:42 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

205
I miejsce członków Studenckiego Koła Naukowego Agroinżynierii. Gratulujemy !

2016-06-01 08:34 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

206
I miejsce członków Studenckiego Koła Naukowego Agroinżynierii. Gratulujemy !

2016-06-01 08:34 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

207
Wykład Dr. Serdar BEKTAŞ - The importance of fish disease in aquaculture. Common bacterial fish diseases - diagnosis and treatment.

2016-05-31 12:43 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

208
Komunikat nr 9 Wydziałowej Komisji Wyborczej

2016-05-31 11:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

 

 

Komunikat nr 9

Wydziałowej Komisji Wyborczej

WTiICh ZUT w Szczecinie

z dnia 31 maja 2016 roku.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza WTiICh ZUT w Szczecinie podaje do wiadomości, że w dniu 31 maja 2016 roku Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru:

dr hab. inż. Rafała Rakoczego

na Prodziekana ds. ogólnych i nauki

dr inż. Jolanty Janik 

na Prodziekana ds. studenckich kierunków Technologia Chemiczna

i Nanotechnologia

dr inż. Anety Wesołowskiej

na Prodziekana ds. studenckich kierunków Inżynieria Chemiczna i Chemia

na kadencję 2016-2020

trwającą od 01 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

Przewodnicząca Wydziałowej

Komisji Wyborczej

 

prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil

209
Dom dla Absolwenta – kolejny nabór wniosków

2016-05-31 09:16 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Program „Dom dla Absolwenta” to program mieszkaniowy Miasta Szczecin realizowany przy współudziale Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego skierowany do młodych informatyków.

dom Jest on skierowany do absolwentów wyższych uczelni zatrudnionych lub mających ofertę zatrudnienia w podmiotach działających na terenie Szczecina na stanowiskach specjalistów IT. Aktualnie dostępnych jest 8 mieszkań w oddanych w maju 2016 r. budynkach położonych przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 8–9.

Korzyści dla uczestnika programu
1. Niski czynsz – o połowę mniejszy niż na rynku prywatnym.
2. Mobilność – mieszkanie na kilka miesięcy lub na długie lata – Ty decydujesz.
2. Pomoc Miasta – dofinansowanie 50% wymaganego wkładu.
3. Stabilność – wysokość czynszu, pewność najmu.
4. Jak u siebie – korzystasz z mieszkania jak właściciel.
5. Zadowolenie – nowe, komfortowe mieszkania w doskonałym otoczeniu.
6. Profesjonalny i wiarygodny partner – obsługa administracyjna spółki ze 100 procentowym udziałem Miasta zarządzającej nieruchomości od 20 lat.
7. Nie musisz mieć zdolności kredytowej – nie potrzebujesz brać kredytu.

Szczegółowe informacje na stronie http://stbs.pl/index.php/aktualnosci/1749-dom-dla-absolwenta-ruszyl-nabor-wnioskow
i pod numerem tel. 91 430 91 34.

Pierwsi absolwenci Wydziału Informatyki już skorzystali z programu „Dom dla Absolwenta”.

Nie zwlekaj i dołącz do nich!

icon Dom dla absolwenta złóż wniosek

210
Dom dla Absolwenta – kolejny nabór wniosków

2016-05-31 09:16 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Program „Dom dla Absolwenta” to program mieszkaniowy Miasta Szczecin realizowany przy współudziale Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego skierowany do młodych informatyków.

dom Jest on skierowany do absolwentów wyższych uczelni zatrudnionych lub mających ofertę zatrudnienia w podmiotach działających na terenie Szczecina na stanowiskach specjalistów IT. Aktualnie dostępnych jest 8 mieszkań w oddanych w maju 2016 r. budynkach położonych przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 8–9.

Korzyści dla uczestnika programu
1. Niski czynsz – o połowę mniejszy niż na rynku prywatnym.
2. Mobilność – mieszkanie na kilka miesięcy lub na długie lata – Ty decydujesz.
2. Pomoc Miasta – dofinansowanie 50% wymaganego wkładu.
3. Stabilność – wysokość czynszu, pewność najmu.
4. Jak u siebie – korzystasz z mieszkania jak właściciel.
5. Zadowolenie – nowe, komfortowe mieszkania w doskonałym otoczeniu.
6. Profesjonalny i wiarygodny partner – obsługa administracyjna spółki ze 100 procentowym udziałem Miasta zarządzającej nieruchomości od 20 lat.
7. Nie musisz mieć zdolności kredytowej – nie potrzebujesz brać kredytu.

Szczegółowe informacje na stronie http://stbs.pl/index.php/aktualnosci/1749-dom-dla-absolwenta-ruszyl-nabor-wnioskow
i pod numerem tel. 91 430 91 34.

Pierwsi absolwenci Wydziału Informatyki już skorzystali z programu „Dom dla Absolwenta”.

Nie zwlekaj i dołącz do nich!

icon Dom dla absolwenta złóż wniosek

211
ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA Spojrzenie Młodych Naukowców 23.10.2016

2016-05-30 09:17 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

212
NAUKI BIOLOGICZNE I CHEMICZNE Spojrzenie Młodych Naukowców 22.10.2016

2016-05-30 09:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

213
Konkurs na prace dyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej.

2016-05-27 21:45 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Towarzystwo Urbanistów Polskich corocznie organizuje konkurs na prace dyplomowe z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej. W związku z tym serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Doroczne Nagrody TUP za prace magisterskie ukończone i obronione w 2015 roku. Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 30 czerwca 2016 r. o godz. 14. Załącznik do niniejszej wiadomości zawiera szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego regulamin oraz kartę zgłoszeniową, którą należy dostarczyć razem z pracą dyplomową. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do monitorowania strony internetowej Towarzystwa, zawierającej aktualne informacje o konkursie: http://www.tup.org.pl/ W przypadku wszelkich wątpliwości proszę o kierowanie pytań na adres e-mail: konkurs@tup.org.pl. W imieniu Towarzystwa Urbanistów Polskich  Katarzyna Ptasińska 
214
Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej na najlepszą pracę magisterską

2016-05-25 13:39 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016, w szkołach wyższych na terenie Warszawy i Szczecina. Konkurs organizowany jest w ramach Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii. Zgłoszeniu do konkursu podlegają prace w następujących obszarach tematycznych: Analiza czynników wpływających na cenę[...] Czytaj dalej
215
Konferencje dla Młodych Naukowców

2016-05-25 13:21 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

1. NAUKI BIOLOGICZNE I CHEMICZNE Spojrzenie Młodych Naukowców 22.10.2016 2. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA Spojrzenie Młodych Naukowców 23.10.2016 Wszystkie informacje o konferencji można znaleźć klikając na poniższe linki: 1. http://www.doktorant.com.pl/nauki-biologiczne-i-chemiczne.html 2. http://www.doktorant.com.pl/zagrozenia-dla-srodowiska.html (do pobrania: karta zgłoszeniowa, plakat, komunikat I) Rekrutacja do 10.06.2016
216
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Polimerów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

2016-05-24 14:23 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

217
Konkurs „EuroStaż”

2016-05-23 13:06 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Trwa III edycja konkursu „EuroStaż”. Zgłoszenia do 10 czerwca. Do wygrania 16 płatnych staży w Parlamencie Europejskim, wyjazdy studyjne do Brukseli i nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.eurostaz.pl

O konkursie Projekt jest skierowany do osób między 19 a 26 rokiem życia. Takich, które chcą rozwinąć umiejętności, poszerzyć kwalifikacje i horyzonty. Dla tych, którzy czują się pełnoprawnymi obywatelami Unii Europejskiej. Odnajdujesz siebie w tym opisie? Sprawdź ile naprawdę wiesz o Unii. Znasz kogoś kto może być zainteresowany? Prześlij tej osobie tę wiadomość. I etap konkursu trwa do : 10 czerwca 2016 – to pierwszy krok do wspaniałej przygody jaką może być staż w Parlamencie Europejskim. Nie zastanawiaj się – wejdź na stronę, odpowiedz na pytania i wejdź do gry o bezcenne doświadczenie, jakim jest staż w PE. Co można wygrać?

I nagroda – 16 płatnych staży; w konkursie zostanie wyłonionych 16 laureatów, po 1 z każdego województwa;
II nagroda – 32 wyjazdy studyjne dla osób, które zajmą II i III miejsce w każdym województwie;
III nagroda- nagrody dodatkowe dla osób, które zajmą IV i V miejsce w każdym województwie. Bruksela jest na wyciągnięcie ręki! Spróbuj! Organizatorami konkursu są: Europejska Partia Ludowa, Klub Obywatelski, Instytut Obywatelski i Platforma Obywatelska.
Łączę wyrazy szacunku,
Paweł Włodek Koordynator konkursu Eurostaż
z ramienia Biura Krajowego
Platformy Obywatelskiej RP Platforma Obywatelska RP ul. Wiejska 12A 00-490 Warszawa NIP 525-22-35-188
218
01 czerwca 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

2016-05-23 12:24 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

o godz. 9.00 mgr inż. Moniki Izwikow   więcej     o godz. 10.00 mgr. inż. Marcina Mielczarka   więcej  
219
01 czerwca 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

2016-05-23 12:24 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

o godz. 9.00 mgr inż. Moniki Izwikow   więcej     o godz. 10.00 mgr. inż. Marcina Mielczarka   więcej  
220
Hackathon 2016

2016-05-23 10:09 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w hackathonie, który organizuje Grupa.NET z Wydziału Informatyki!

Zadaniem uczestników - podczas 24 godzinnego maratonu programistycznego - będzie stworzenie aplikacji, która zostanie oceniona przez jury składające się z pracowników firm.
Dla najlepszych drużyn przewidziane są nagrody.

Zapraszamy Was do wzięcia udziału, bo jest to świetna odskocznia od codziennych zajęć na uczelni.
Dobór technologii jest dowolny, natomiast temat aplikacji do wykonania zostanie podany w dniu eventu.

Szczegóły dostępne są na stronie:
www.devrace.zut.edu.pl

Link do wydarzenia na fb:
https://www.facebook.com/events/1421463184546252/

221
W związku z organizowanym DNIEM OTWARTYM połączonym

2016-05-23 09:37 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

WIĘCEJ   
222
W związku z organizowanym DNIEM OTWARTYM połączonym

2016-05-23 09:37 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

WIĘCEJ   
223
W związku z organizowanym DNIEM OTWARTYM połączonym

2016-05-23 09:37 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

WIĘCEJ   
224
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

2016-05-20 09:45 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

mgr Dorota Czerwińska
225
Business Hours: Podstawy testowania webservice'ów w SoapUI

2016-05-19 11:57 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

We wtorek 24 maja 2016 roku o godzinie 10.15 w sali 227 WI2 odbędzie się spotkanie z firmą  BLStream pod tytułem " Podstawy testowania webservice'ów w SoapUI ".

Na warsztatach nauczycie się pracy SoapUI, pokażemy wam jak stworzyć pierwszy projekt.
Nauczymy się także pracować z projektem.
Zrobimy pierwszy testSuit wraz z podłączeniem do bazy danych.
Przedstawimy podstawowe informacje związane z testowaniem webservic’ów.

Warszaty poprowadzą Karolina Bilewska i Justyna Pietrzyńska.

Studencie na warsztaty zabierz ze sobą laptop. Do pobrania przed spotkaniem:

SoapUI link do zainstalowania: 
http://www.soapui.org/downloads/soapui/open-source.html

Po instalacji SoapUI pobierz sterownik do bazy danych z: 
http://www.soapui.org/jdbc/reference/jdbc-drivers.html

Na potrzeby tego wykładu proszę pobrać:
MySql/com.mysql.jdbc.Driver, rozpakuj pobrane archiwum następnie wklej zawartość folderu do ~SmartBear\SoapUI-5.2.0\bin\ext.

Serdecznie zapraszamy studentów do aktywnego uczestnictwa.

226
Harmonogram egzaminów dyplomowych 24 maja 2016 r.

2016-05-18 16:09 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

227
24 maja 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza:

2016-05-18 11:15 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

o godz. 12.00 mgr. inż. Damiana Pizonia   więcej   o godz. 13.00 mgr inż. Katarzyny Hantz   więcej  
228
Konferencja dyplomantów i studentów kierunków przyrodniczych i przyrodniczo-technicznych BIOPOTENCJAŁ 2016

2016-05-17 15:10 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

229
Harmonogram egzaminów dyplomowych 20 maja 2016 r.

2016-05-17 08:19 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

230
Wyniki z wyborów prodziekanów WKŚiR na kadencję 2016-2020

2016-05-11 15:03 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

231
Coaching Week

2016-05-11 09:07 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszam wszystkich chętnych na Coaching Week który odbędzie się na naszym wydziale w dniach 16 maja – 22 maja. Na naszym Wydziale są zaplanowane:
Poniedziałek 16.05, godz. 14-16.00 - Danuta Karżel "Mój styl myślenia i działania" (zapisy: k.danuta@onet.pl) do 15 osób
Poniedziałek 16.05, godz. 16-18.00 - Anna Rosiak "Kryzys – szanse i zagrożenia" (zapisy: poradnictwo.zawodowe@o2.pl) do 20 osób
Wtorek 17.05, godz. 14-15:30 - Małgorzata Szychowska "Decyzje a wartości" (zapisy: szychowska@gmail.com) do 15 osób
Wtorek 17.05, godz. 16.-18.00 - Anna Rosiak "Oswoić stres" (zapisy: poradnictwo.zawodowe@o2.pl)
Więcej informacji https://www.facebook.com/events/993358027385808/
Warsztaty: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3 Serdecznie Zapraszam
Arkadiusz Malkowski
232
Coaching Week

2016-05-11 09:07 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszam wszystkich chętnych na Coaching Week który odbędzie się na naszym wydziale w dniach 16 maja – 22 maja. Na naszym Wydziale są zaplanowane:
Poniedziałek 16.05, godz. 14-16.00 - Danuta Karżel "Mój styl myślenia i działania" (zapisy: k.danuta@onet.pl) do 15 osób
Poniedziałek 16.05, godz. 16-18.00 - Anna Rosiak "Kryzys – szanse i zagrożenia" (zapisy: poradnictwo.zawodowe@o2.pl) do 20 osób
Wtorek 17.05, godz. 14-15:30 - Małgorzata Szychowska "Decyzje a wartości" (zapisy: szychowska@gmail.com) do 15 osób
Wtorek 17.05, godz. 16.-18.00 - Anna Rosiak "Oswoić stres" (zapisy: poradnictwo.zawodowe@o2.pl)
Więcej informacji https://www.facebook.com/events/993358027385808/
Warsztaty: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3 Serdecznie Zapraszam
Arkadiusz Malkowski
233
"Współpraca z nauką się opłaca" w RCIiTT

2016-05-05 23:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Śniadanie biznesowe odbywające się tym razem pod hasłem "Współpraca z nauką się opłaca" jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, pozyskania partnera w biznesie, czy klienta. W szczególności zapraszamy osoby z uczelni, przedsiębiorców oraz inwestorów. Więcej informacji oraz zapisy na stronie http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Inkubator_przedsiebiorczosci/31,1343  
234
Nowa edycja stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ZUT

2016-05-04 22:59 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

235
Wykłady profesora Borisa Kovalerchuk'a z Central Washington University

2016-05-04 13:48 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Zapraszamy na wykłady profesora Borisa Kovalerchuk’a z Central  Washington University, Departament of ComputerScience,  głównie dla studentów i doktorantów ale też dla wszystkich zainteresowanych pracowników Wydziału Informatyki.

>Wykłady w języku angielskim będą się odbywały codziennie od poniedziałku do piątku (od 9 do 13 maja) w sali 25 WI2). Studenci 1-szego i 2-go roku uczestniczący w wykładach będą mieli zaliczony awansem przedmiot obieralny 1 (2 punkty ECTS). Studenci 3 roku również.

Profesor Boris Kovalerchuk jest światowej sławy specjalistą z zakresu: Artificial Intelligence, Pattern Recognition, Machine Learning, Modeling under Uncertainty, Visualization, Visual Analytics, Optimization, Sheduling, Operations Reaserch, Computer Architecture, Programming Languages.

Więcej informacji o pracy naukowej, książkach i publikacjach  profesora można znależć w Internecie wpisując hasło „Boris Kovalerchuk”.

Lectures for ZUT students

Day/ dzień

Lecture topic/ temat wykładu

Monday, May 9, 2016/ poniedziałek 8.15-10

Class Introduction and Knowledge Discovery (Klasy a wykrywania wiedzy)

Tuesday. May 10, 2016/ wtorek, 8.15-10

Knowledge discovery (Wykrywanie wiedzy)

Wednesday., May 11, 2016/środa, 8.15-10

Uncertainty modeling (Modelowanie niepewności)

Thursday. May 12,m 2016/ czwartek, 8.15-10

Uncertainty modeling  (Modelowanie niepewności)

Friday. May 13, 2016 / piatek, 8.15-10

Image Processing/Computer Vision (Przetwarzanie obrazów/wizja komputerowa)

236
Zaproszenie na polsko-niemieckie warsztaty naukowe - 9. czerwca

2016-05-04 10:12 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszam pracowników i studentów na naukowe warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". Warsztaty pt. "Ogrody botaniczne jako atrakcja turystyczna" odbędą się w dniu 9 czerwca br. w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Więcej informacji w załączniku. Załącznik dr Wojciech Zbaraszewski 
237
Zaproszenie na polsko-niemieckie warsztaty naukowe - 9. czerwca

2016-05-04 10:12 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszam pracowników i studentów na naukowe warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". Warsztaty pt. "Ogrody botaniczne jako atrakcja turystyczna" odbędą się w dniu 9 czerwca br. w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Więcej informacji w załączniku. Załącznik dr Wojciech Zbaraszewski 
238
Spotkanie z gościem ze Słowacji

2016-05-04 10:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

4 maja - środa - o godz. 15.00 zapraszamy na spotkanie z panią profesor Anną Zelenkovą  z Matej Bel University w Banskiej Bystrzycy (Słowacja); spotkanie odbędzie sie w pok. 16, ul. Żołnierska 47. Zapraszamy także na krótki wykład pt. MANAGING DIVERSITY IN THE WORKPLACE - początek o 15.45, sala 304. dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
239
Spotkanie z gościem ze Słowacji

2016-05-04 10:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

4 maja - środa - o godz. 15.00 zapraszamy na spotkanie z panią profesor Anną Zelenkovą  z Matej Bel University w Banskiej Bystrzycy (Słowacja); spotkanie odbędzie sie w pok. 16, ul. Żołnierska 47. Zapraszamy także na krótki wykład pt. MANAGING DIVERSITY IN THE WORKPLACE - początek o 15.45, sala 304. dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
240
Szczecińskie Oddziały Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

2016-04-28 23:11 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zobacz więcej   
241
Urząd Miejski w Złotowie organizuje konkurs pn. "Oswoić miejskie nieużytki"

2016-04-28 22:52 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

z zakresu projektowania terenów zieleni.  Więcej  
242
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. Dziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2016-2020. Gratulacje !

2016-04-27 13:34 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

243
Konferencja - Jakość życia w inteligentnych miastach

2016-04-26 11:45 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Jakość życia

Instytut Nauk o Polityce oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ponawia zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Jakość życia w inteligentnych miastach", która odbędzie się w dniu 24 maja 2016 roku w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje w załączniku: icon Jakość życia - załączniki

Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy.
Instytutu Nauk o PolityceUniwersytetu RzeszowskiegoAl. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

244
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów

2016-04-24 23:51 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

245
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Organicznej Instytutu Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

2016-04-22 11:00 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

246
Nowy nabór lokatorów RCIiTT do preinkubacji!

2016-04-20 08:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 18 kwietnia 2016 ogłosiło konkurs nr 2/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 26 kwietnia 2016. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz dokumentacją konkursową pod adresem http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Oferta/Udostepnianie_pomieszczen/Konkursy_na_nabor_lokatorow/Konkurs_nr_2_AIP_IP_2016/690. Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 4358, email rslusarczyk@zut.edu.pl.
ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA! Zespół Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w RCIiTT
247
Wykład 20 kwietnia - zaproszenie

2016-04-11 10:51 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Pracowników i studentów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem zapraszamy na otwarty wykład profesora Petera Schmucka zatytułowany "Renewable Energy in Villages and Regions: Göttingen’s Approach to Sustainable Development".
Wykład odbędzie się we środę, 20 kwietnia 2016, o godz. 14:00 w auli przy ul. Żołnierskiej 47.
Więcej informacji na załączonym plakacie. (załącznik)
Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
248
Wykład 20 kwietnia - zaproszenie

2016-04-11 10:51 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Pracowników i studentów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem zapraszamy na otwarty wykład profesora Petera Schmucka zatytułowany "Renewable Energy in Villages and Regions: Göttingen’s Approach to Sustainable Development".
Wykład odbędzie się we środę, 20 kwietnia 2016, o godz. 14:00 w auli przy ul. Żołnierskiej 47.
Więcej informacji na załączonym plakacie. (załącznik)
Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
249
Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dobry start dla Młodych"

2016-04-08 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

 Uczestnikiem projektu może być osoba, która:  ·  jest bezrobotna lub bierna zawodowo, posiada niskie kwalifikacje  (nie pracuje, nie uczy się np. absolwenci z wykształceniem: gimnazjalnym, średnim, zawodowym, absolwent z wykształceniem średnim również student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał dyplomu ukończenia studiów)  ·  nie uczestniczy w kształceniu stacjonarnym  w formach szkolnych, ·  nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu, ·  w momencie przystąpienia do projektu posiada wiek w przedziale od 15 do 29 lat (29 lat – liczymy do dnia ukończenia 29 roku życia)  ·  posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ·  złożył komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.    Oferujemy: a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD), b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe c) blok wysokiej, jakości szkoleń zawodowych zakończonych certyfikatem (szkolenie płatne – ok. 6,65zł netto za godzinę szkolenia – 100 godzin szkoleń), d) staże u pracodawców – 3 miesięczne (staże są płatne ok. 997zł netto) e) zwrot kosztów dojazdu 1 Formularz zgłoszeniowy do Projektu (pobierz) 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej (pobierz) 3 Oświadczenie o wysokości dochodów (pobierz) 4 Regulamin Projektu (pobierz) 5 Ankieta badająca sytuację osobistą, domową i zawodową (pobierz) 6 "Dobry Start dla Młodych" plakat promocyjny (pobierz) Wszelkich informacji udzieli  dr Arkadiusz Malkowski Prodziekan ds. studenckich
250
Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dobry start dla Młodych"

2016-04-08 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

 Uczestnikiem projektu może być osoba, która:  ·  jest bezrobotna lub bierna zawodowo, posiada niskie kwalifikacje  (nie pracuje, nie uczy się np. absolwenci z wykształceniem: gimnazjalnym, średnim, zawodowym, absolwent z wykształceniem średnim również student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał dyplomu ukończenia studiów)  ·  nie uczestniczy w kształceniu stacjonarnym  w formach szkolnych, ·  nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu, ·  w momencie przystąpienia do projektu posiada wiek w przedziale od 15 do 29 lat (29 lat – liczymy do dnia ukończenia 29 roku życia)  ·  posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ·  złożył komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.    Oferujemy: a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD), b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe c) blok wysokiej, jakości szkoleń zawodowych zakończonych certyfikatem (szkolenie płatne – ok. 6,65zł netto za godzinę szkolenia – 100 godzin szkoleń), d) staże u pracodawców – 3 miesięczne (staże są płatne ok. 997zł netto) e) zwrot kosztów dojazdu 1 Formularz zgłoszeniowy do Projektu (pobierz) 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej (pobierz) 3 Oświadczenie o wysokości dochodów (pobierz) 4 Regulamin Projektu (pobierz) 5 Ankieta badająca sytuację osobistą, domową i zawodową (pobierz) 6 "Dobry Start dla Młodych" plakat promocyjny (pobierz) Wszelkich informacji udzieli  dr Arkadiusz Malkowski Prodziekan ds. studenckich
251
Mocno osadzeni w regionie

2016-04-07 12:57 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

252
Mocno osadzeni w regionie

2016-04-07 12:57 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

253
Polsko-niemieckie warsztaty niemieckim parku narodowym w Criewen

2016-04-07 10:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na bezpłatny wyjazd w dniu 22.04 br. do niemieckiego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W siedzibie parku w Criewen odbędą się polsko-niemieckie warsztaty.  Szczegóły na : http://www.ekonomia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/264/News2016/Zaproszenie.pdf
254
Polsko-niemieckie warsztaty niemieckim parku narodowym w Criewen

2016-04-07 10:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na bezpłatny wyjazd w dniu 22.04 br. do niemieckiego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W siedzibie parku w Criewen odbędą się polsko-niemieckie warsztaty.  Szczegóły na : http://www.ekonomia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/264/News2016/Zaproszenie.pdf
255
XXI edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa

2016-04-06 11:16 - WIZUT - Strony dla doktorantów

icon XXI edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa

icon Ogłoszenie

icon Regulamin_2016

icon Załączniki do Regulaminu

256
XII Letnie Praktyki Badawcze dla studentów i doktorantów

2016-04-06 11:13 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk (CZMIS) w Warszawie ogłosiło nabór uzupełniający na XII Letnie Praktyki Badawcze.

W ramach praktyk wybrani studenci i doktoranci z różnych uczelni i kierunków już po raz jedenasty stworzą interdyscyplinarny zespół poświęcony rozwikłaniu naukowych problemów postawionych przez dynamiczny świat biznesu.

XII Letnie Praktyki Badawcze skierowane są przede wszystkim do studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych i technicznych.

Aby dołączyć do zespołu praktykantów, należy przesłać aplikację (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) na adres: praktyki@ibspan.waw.pl.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej XII Letnich Praktyk Badawczych: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl/

257
XIII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki - przedłużenie terminu zgłoszeń

2016-04-06 11:05 - WIZUT - Strony dla doktorantów

20-21 kwietnia br. odbędzie się już XIII edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki. W tym roku po raz drugi wydarzenie będzie miało miejsce w Szczecinie. W związku z tym chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w tegorocznej edycji. Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na tegoroczną edycję konferencji został przedłużony do końca marca. Zapraszamy do rejestracji na stronie: http://kks.wi.zut.edu.pl/wp-login.php?action=register

Ważne terminy (http://kks.wi.zut.edu.pl/wazne-terminy/):

 • nadsyłanie zgłoszeń – 31 marca 2016 (termin wydłużony)
 • nadsyłanie streszczeń – 10 kwietnia 2016 (termin wydłużony)
 • wniesienie opłaty konferencyjnej – 4 kwietnia 2016

Zapraszamy do odwiedzenia strony http://kks.wi.zut.edu.pl, gdzie można znaleźć także dokładniejsze informacje na temat konferencji.

Serdecznie pozdrawiamy, 
Komitet Organizacyjny Krajowej Konferencji
Studentów i Młodych Pracowników Nauki
Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

icon Ulotka KKS
258
Uwaga studenci: obowiązkowe zajęcia "Podstawy informacji naukowej" semestr letni

2016-03-15 11:22 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

259
SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE Z DR HAB. INŻ JACKIEM WRÓBLEM PROF. NADZW.

2016-03-15 08:32 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Serdecznie zapraszam Pracowników Wydziału Ekonomicznego na otwarte spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się w dniu 18 marca br. (piątek)  o godzinie 11.00 w sali 216 (aula), ul. Żołnierska 47. Mój program jest dostępny na stronie: www.jacekwrobel.szczecin.pl           Kandydat na Rektora ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
260
SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE Z DR HAB. INŻ JACKIEM WRÓBLEM PROF. NADZW.

2016-03-15 08:32 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Serdecznie zapraszam Pracowników Wydziału Ekonomicznego na otwarte spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się w dniu 18 marca br. (piątek)  o godzinie 11.00 w sali 216 (aula), ul. Żołnierska 47. Mój program jest dostępny na stronie: www.jacekwrobel.szczecin.pl           Kandydat na Rektora ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
261
Zapraszamy na niemiecko-wietnamskie spotkanie

2016-03-14 12:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami i studentami z Uniwersytetu  im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie oraz studiującymi w Greifswaldzie studentami z Wietnamu. Wizyta będzie miała miejsce we czwartek, 17 marca, o godz. 11.00 w s. 216, ul. Żołnierska 47. Więcej informacji na plakacie. (plakat) dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
262
Zapraszamy na niemiecko-wietnamskie spotkanie

2016-03-14 12:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami i studentami z Uniwersytetu  im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie oraz studiującymi w Greifswaldzie studentami z Wietnamu. Wizyta będzie miała miejsce we czwartek, 17 marca, o godz. 11.00 w s. 216, ul. Żołnierska 47. Więcej informacji na plakacie. (plakat) dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
263
Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych 2 st. kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność inżynieria procesów wytwarzania olefin

2016-03-07 12:27 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Z regulaminem stypendium można zapoznać się PDF, a formularz wniosku pobrać WORD, PDF. Wnioski można składać w dziekanacie Wydziału w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru. Prosimy jednak o jak najwcześniejsze złożenie wniosków, albowiem umożliwi to wcześniejsze ich rozpoznanie i wypłatę stypendiów.
264
Konta dla studentów SI, SII i SIII na platformie Microsoft DreamSpark

2016-03-01 08:52 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zostały dodane nowe oraz zaktualizowane istniejące konta do licencji Microsoft na platformie DreamSpark. Na poczcie uczelnianej otrzymają Państwo informację o rejestracji, aktywacji konta. Dostęp do platformy: https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=1599392e-bc8b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8
265
Ankietyzacja zajęć z semestru zimowego

2016-03-01 08:49 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Starostowie wszystkich kierunków i lat studiów  inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich (oprócz studentów rozpoczynających studia) proszeni są o pilne zgłoszenie się do Dziekanatu (Nowa Chemia) w związku z ankietyzacją zajęć z semestru zimowego.
266
Aktualizacja planów zajęć SII - OS2-L11, TCH2-L14

2016-02-29 18:45 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

267
Aktualizacja planów zajęć S1 - ICHP1-31, KCh1-21, KCh1-22, NA1-21

2016-02-29 18:44 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

268
Targi Pracy PERYSKOP

2016-02-25 23:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

269
Aktualizacja planów zajęć SII - TCH2-L11, TCH2-L12, TCH2-L13, TCH2-L14, TCH2-L15

2016-02-25 12:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

270
Aktualizacja planów zajęć S1 - NA1-21, NA1-31, TCH1-31

2016-02-25 12:15 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

271
Studia MBA dla Doktorantów

2016-02-23 11:20 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi dwusemestralne niestacjonarne studia MBA – Innowacje i Analiza Danych w partnerstwie z Woodbury School of Business Utah Valley University (USA).

Program jest realizowany dwutorowo: odrębnie w języku polskim i w języku angielskim.

Trwa rekrutacja na semestr wiosenny 2016 r. (pierwszy zjazd w kwietniu 2016 r).

Wysoki poziom nauczania, dogodny modułowy format studiów oraz zniżka 50% dla wszystkich doktorantów w naszym kraju.
Istnieje możliwość ukończenia programu MBA płacąc połowę czesnego.

Program MBA – Innowacje i Analiza Danych może pomóc młodym naukowcom w realizacji pomysłów poprzez założenie własnych przedsięwzięć bądź ułatwić podjęcie pracy w istniejących firmach czy instytucjach.

icon IPI PAN_Broszura MBA

IPI PAN_MBA_leaflet_April 2016_discount

272
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Technologii Chemicznej Organicznej

2016-02-19 09:40 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

273
XXI edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa

2016-02-11 10:32 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Konkursu o Nagrode Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXI Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2015 . Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

 • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
 • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
 • automatyka,
 • transport szynowy,
 • inżynieria biomedyczna.

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2016 roku.

icon Konkursu-o-Nagrode-Siemensa-Ogloszenie

icon Konkursu-o-Nagrode-Siemensa-Regulamin_2016

icon Konkursu-o-Nagrode-Siemensa-Zalaczniki-do-Regulaminu

274
Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

2016-02-11 10:01 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  i doktorantów. Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

275
Plan zajęć obowiązkowych na studiach trzeciego stopnia WTiICh w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

2016-02-05 02:38 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

276
Konferencja - NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI Spojrzenie Młodych Naukowców

2016-01-28 15:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

277
DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW IV Edycja

2016-01-28 15:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

278
RCIiTT - szkolenia

2015-11-06 10:28 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza przedstawicieli ze środowiska akademickiego, tj. studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz absolwentów na szkolenia:

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

279
Magazyn Wędkarski Kołowrotek

2015-10-23 14:03 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Zapraszamy na magazyn wędkarski „Kołowrotek”, gdzie doświadczony wędkarz, doktor ichtiologii i jednocześnie nasz pracownik Adam Tański wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu dużych ryb. W owym programie znajdziecie nie tylko ważne i cenne porady dla pasjonatów, ale przede wszystkim masę ciekawostek o rybach i ich środowisku. W udostępnionym odcinku poznacie dr Adama, jego kolegów i pasję, która na stałe połączyła jego życie zawodowe z hobby.
280
Nabór wniosków na kredyt dla studentów i doktorantów na rok akademciki 2015/2016

2015-10-06 12:23 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Do 15 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków na kredyty studenckie. Wnioski można składać w jednym z czterech banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. O kredyt mogą starać się studenci oraz doktoranci. W ramach przyznanego kredytu można otrzymywać 600 zł lub 800 zł miesięcznie.

O kredyt mogą ubiegać się studenci  i doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W przypadku studentów kredyt można otrzymać na maksymalnie sześć lat. Doktorant może otrzymać kredyt na okres maksymalnie cztery lata. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po zakończeniu studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, zaś odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

Warunkiem koniecznym do otrzymywania kolejnych transz kredytu, jest przedstawienie w banku ważnej legitymacji studenckiej (w terminach do dnia 31 października i 31 marca) lub doktoranckiej (w terminie do 31 października). Przy składaniu wniosku o kredyt, należy przedstawić również dochody na osobę w rodzinie. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2014/2015 wynosiła 2500 zł.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej student lub doktorant może uzyskać poręczenie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (szczegółowe informacje na stronie internetowej BGK) lub w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (szczegółowe informacje na stronie internetowej ARiMR).

Szczegółowe zasady przyznawania kredytów studenckich regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Poniżej lista banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i udzielają kredytów studenckich.

 • PKO Bank Polski S.A
 • Bank PEKAO S.A
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Informacja o kredycie studenckim na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

281
Plan zajęć dla studentów S3

2015-10-01 17:28 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

282
Lista kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

2015-09-15 13:26 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Listy zbiorcze, pdf 1.5 MB
283
Lista osób przyjetych na wydzialowe studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 na Wydziałe Nauk o Żywności i Rybctwa

2015-09-11 12:32 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

284
Testy kwalifikacyjne na studia stacjonarne drugiego stopnia

2015-09-10 11:49 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Informujemy, że dnia 24.09.2015r. o godz. 10:00 odbędą się testy kwalifikacyjne na studia stacjonarne drugiego stopnia, w sali 11 w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Piastów 42.
285
Uwaga Kanydaci na studia III stopnia rozmowy kwalifikacyjne!

2015-09-08 11:07 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne na studia III stopnia odbędą się w dniu  9 września br. w sali 119 ul. Kazimierza Królewicza 4: od godziny 11.00 kandydaci na studia w dyscyplinie rybactwo; od godz. 10.00 kandydaci na studia w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.
286
OGŁASZAMY II NABÓR NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

2015-07-17 14:38 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Informujemy, iż rozpoczął się II nabór na studia stacjonarne I stopnia. Chętni kandydaci mogą składać dokumenty. Po więcej informacji zapraszamy do ogłoszenia.
287
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

288
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

289
Lista studentów i doktorantów z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, którzy otrzymali stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecina

2015-05-20 15:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

290
Juwenaliowy Turniej Tenisa dla pracowników ZUT

2015-05-19 07:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Termin: 20.05.2015 (środa) godz. 8.30 – zapisy i rozgrzewka Miejsce: korty ZUT przy ul. Tenisowej 33
Turniej dojdzie do skutku przy zgłoszeniu się minimum:
 • 6 zawodników
 • 3 zawodniczek
Uwaga!!! W przypadku mniejszej ilości zawodniczek zaproponujemy uczestnictwo w turnieju razem z panami.
Sposób rozgrywania turnieju podany zostanie po zebraniu zgłoszeń. Organizatorzy: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT KU AZS.ZUT
Odpowiedzialny za przeprowadzenie turnieju - Józef Lemke, tel. 509 26 36 41, jlemke@zut.edu.pl (z dopiskiem Turniej Tenisa ZUT)
291
Nowe plany zajęć na semestr letni 2014/2015

2015-02-18 14:54 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

292
Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014

2015-02-03 08:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

293
UczelniaXP - uzupełnianie ocen z zaliczeń i egzaminów

2015-01-16 12:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W związku z obecnie prowadzonymi pracami nad tworzeniem grup oraz przypisywaniem prowadzących do przedmiotów przez dziekanat, może się zdarzyć sytuacja że nie będą Państwo jeszcze widzieć swoich zajęć (na dzień 16.01.2015).
294
Szanowni Państwo, w dniach 22-25 czerwca br. organizujemy konferencję "12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors" (ICCMR12)

2015-01-16 09:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej konferencji: www.iccmr12.zut.edu.pl

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do udziału w konferencji. Udział "bierny" jest bezpłatny - można przyjść i wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących m.in. produkcji wodoru w katalitycznych reaktorach membranowych, zastosowania (bio)reaktorów membranowych i fotokatalitycznych reaktorów membranowych w oczyszczaniu wody i ścieków, wykorzystania ogniw paliwowych czy stanu wiedzy w zakresie sztucznych organów i inżynierii tkankowej i in. Zapraszamy również doktorantów i studentów. Specjalnie dla nich przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące przygotowania projektów badawczych "Shape your research project". Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem czynnego udziału w konferencji, do czego zachęcam, konieczna jest rejestracja. Termin nadsyłania streszczeń upływa 3 lutego br. Z pozdrowieniami,
Sylwia Mozia
295
Konserwacja lokalnej sieci komputerowej - chwilowy brak dostępu do internetu

2014-12-13 22:41 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Harmonogram prac konserwacyjnych lokalnych sieci komputerowych: 13.12.2014 -I etap przepięcie sieci na drugim piętrze - mogą wystąpić przerwy w dostępie do internetu, w przypadku nie działania internetu w pomieszczeniu proszę o kontakt lulewandowski@zut.edu.pl 15-17.12.2014 -II etap przeniesienie światłowodów - wystąpią przerwy w dostępie do internetu w całym budynku 18-19.12.2014 - III etap podłączenie nowego głównego światłowodu do budynku - wystąpi przerwa w dostępie do internetu w całym budynku Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
296
Spotkanie doktorantów I roku

2014-09-16 15:14 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Spotkanie organizacyjne doktorantów I roku odbędzie się w dniu 1 października 2014 o godz. 15.00 w Sali 18 w budynku Starej Chemii przy ul. Pułaskiego 10 (na parterze, naprzeciwko wejścia).
297
Lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne III stopnia (22.09.2014)

2014-09-16 15:13 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

298
Uwaga! studenci I roku II° kierunków: Rybactwo i Towaroznawstwo

2014-02-21 14:05 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

W związku z przedłużoną rekrutacją na studia drugiego stopnia na kierunkach: Rybactwo oraz Towaroznawstwo zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się od 3 marca 2014.
299
Zmiana godzin przyjęć WKR

2014-02-21 13:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Od dnia 24.02.2014 do 27.02.2014r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WNoŻiR będzie pełniła dyżury od godziny 13 do 14 w pokoju 39 (Ul. K. Kazimierza 4).
300
Lista studentów przyjętych w pierwszej rekrutacji

2014-02-21 11:04 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów przyjętych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia 

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Grabczak

Sara

4.0

3.53

5.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

6.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

7.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

8.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

301
Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, którzy na dzień 14.02.2014 r. dopełnili wszelkich stosownych formalności

2014-02-14 14:16 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

4.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

5.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

6.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

7.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

8.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

9.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

10.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

2.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

3.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

4.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

5.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

6.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

7.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

8.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

2.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

3.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

4.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

302
Nowość w ZUT - edysk.zut.edu.pl

2013-09-26 08:48 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki uruchomiło usługę sieciową o nazwie eDysk.

eDysk Usługa ma na celu przechowywanie w łatwo dostępny sposób danych użytkowników oraz ich synchronizowanie pomiędzy wieloma urządzeniami. Głównym interfejsem dostępowym do plików danych użytkownika jest przeglądarka internetowa. Użytkownik USK ZUT może mieć dostęp do swoich plików przechowywanych na eDysku z dowolnego komputera  podłączonego do sieci Internet i wyposażonego w przeglądarkę WWW.  Dostęp do zasobów może być realizowany także z poziomu urządzeń mobilnych (Android, iOS) po zainstalowaniu odpowiednich aplikacji. Dane są przechowywanie tylko i wyłączenie na serwerach uczelnianych ZUT, których ZUT jest jedynym właścicielem.

Usługa eDysk umożliwia:

 • Przechowywanie plików na zdalnym serwerze
 • Łatwy dostęp do plików przez stronę www
 • Synchronizowanie plików pomiędzy wieloma urządzeniami
 • Współdzielenie plików pomiędzy użytkownikami USK ZUT
 • Udostępnianie plików użytkownikom zewnętrznym (nie posiadającym konta USK ZUT)
 • Przeglądanie zawartości niektórych plików: TXT, ODF (np. OpenOffice), PDF

Więcej o eDysku: http://uci.zut.edu.pl/uslugi/edysk.html

303
Polskia Komisja Akredytacyjna po ocenie instytucjonalnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie wydała ocene POZYTYWNA

2013-07-09 13:54 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r.  w sprawie oceny instytucjonalnej uzyskał   ocenę   p o z y t y w n ą. 
304
Podpisanie umowy o prowadzeniu wspólnych studiów międzynarodowych - WKŚiR ZUT Szczecin i Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv

2013-07-04 15:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

305
Badania lekarskie

2013-06-17 10:52 - WIZUT - Kandydaci na studia

Badania lekarskie

 

306
Dokumenty

2013-06-17 10:49 - WIZUT - Kandydaci na studia

Gdzie składać dokumenty

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin (WI-1)

 

e-mail: rekrutacjawi@zut.edu.pl

 

Kierunek i rodzaj studiów Gdzie Godziny przyjęć

Informatyka

Studia I i II stopnia stacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia stacjonarne

budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Renata Zielińska (pok. 32), tel. 091 449 56 07

mgr inż. Sylwia Hardej (pok. 13), tel. 091 449 55 03

pon-pt.

9:30-14:30

Informatyka,

Studia I i II stopnia niestacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia niestacjonarne


II. piętro budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Liliana Dudzień (pok. 102), tel. 091 449 56 60

mgr inż. Joanna Rafalska (pok. 105), tel. 091 449 55 98

pon -pt.

9:30-14:30

Informatyka,

Studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne

I. piętro budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr Magdalena Wróblewska (pok. 104 b)

tel. 091 449 56 08

pon-pt.

10:00-13:00

 

Studia I stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. ankietę osobową wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,

 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), z tym że:
  a) kandydat z „nową maturą”, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – składa także aneks do świadectwa dojrzałości,
  b)  kandydat ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenie kopii świadectwa w późniejszym terminie, ustalonym przez komisję terminie

 3. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile na danym kierunku wymagane, skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku),
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, np. paszportu w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginała dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),

 5. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 6. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

 7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),

 8. zaświadczenie o złożenia kompletu dokumentów (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),

 9. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia II stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, dodatkowo:

 1. kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),

 2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,

 3. suplement, kartę przebiegu studiów, indeks lub wyciąg z indeksu (potwierdzone przez macierzystą uczelnię) – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu.

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia III stopnia

Kandydaci na studia trzeciego stopnia powinni dostarczyć:

 1. Podanie na studia III stopnia (pobierz),

 2. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia,

 3. suplement do dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą,

 4. zaświadczenie potwierdzające oceny za pracę dyplomową magisterską i egzamin dyplomowy magisterski wydane przez dziekanat wydziału, na którym kandydat ukończył jednolite studia magisterskie lub studia  II stopnia (zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy oceny są zamieszczone w indeksie),

 5. życiorys,

 6. trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 7. kwestionariusz osobowy (pobierz),

 8. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat się o nie ubiega),

 9. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,

 10. informację o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji,

 11. propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodnego z dyscypliną nauki studiów doktoranckich).

307
Zasady rekrutacji

2013-06-17 01:00 - WIZUT - Kandydaci na studia

a. Studia I stopnia

 1. Zasady rekrutacji

 2. Olimpiady i konkursy

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniający do preferencji w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Astronomiczna, Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra", Fizyczna, Informatyczna, Innowacji Technicznych, Matematyczna, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy o Wynalazczości,

 • Inżynieria cyfryzacji: Astronomiczna, Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra", Fizyczna, Informatyczna, Innowacji Technicznych, Matematyczna, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy o Wynalazczości,

Wykaz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, których laureatom przyznaję się preferencje w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Ogólnopolski konkurs informatyczny - "PING" Potyczki Informatyczne Nowej Generacji"

 • Inżynieria cyfryzacji: Ogólnopolski konkurs informatyczny - "PING" Potyczki Informatyczne Nowej Generacji"

Wykaz: http://www.zut.edu.pl/

 

b. Studia II stopnia

 1. Zasady rekrutacji

 2. Szczegółowe kryteria przyjęć oraz zakresy testów kwalifikacyjnych na studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Informatyka

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich kierunku informatyka.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • algorytmizacja i programowanie komputerów,
 • podstawy architektury systemów komputerowych (architektura i zasady działania komputerów, technologie sieciowe, systemy mobilne, rozproszone i wieloprocesorowe, systemy operacyjne komputerów, systemy wbudowane),
 • bazy danych (relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, projektowanie struktur, funkcje systemu zarządzania bazami danych),
 • metody projektowania tworzenia, testowania, wdrażania systemów informatycznych (inżynieria oprogramowania),
 • inżynierskie zastosowania informatyki (systemy komputerowego wspomagania, modelowanie i symulacja, systemy obliczeniowe, systemy z wiedzą i wnioskowaniem, grafika i wizualizacja komputerowa).

Test kwalifikacyjny może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej.

 

c. Studia III stopnia

 1. Zasady rekrutacji – uchwała ZUT http://www.zut.edu.pl/

 


308
Rekrutacja krok po kroku

2013-05-24 12:39 - WIZUT - Kandydaci na studia

Dlaczego powinieneś wybrać ZUT

Pobierz film
309
Szczecin_z całego serca polecam

2013-05-08 08:08 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Arkadiusz Skrzypiński

Arkadiusz Skrzypiński, pracownik Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie Ambasadorem kampanii społecznej "Szczecin_z całego serca polecam".

Kampania społeczna „Szczecin_z całego serca polecam AMBASADOR” to zaproszenie mieszkańców do wspólnego budowania pozytywnego, silnego i dobrze kojarzącego się wizerunku miasta. Skrzypiński znalazł się w gronie m.in z Moniką Pyrek, Chórem Kameralnym ZUT, czy zespołem Big Fat Mama.

310
Katalog stron pracowników i doktorantów ZUT

2013-04-24 15:03 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

UCI uprzejmie informuje że utworzono serwis WWW, który będzie katalogiem stron pracowników i doktorantów  ZUT.

Umieszczenie strony w katalogu jest oczywiście dobrowolne, ale bardzo zachęcamy do tego, gdyż podniesie to wartość serwisu WWW Uczelni a jednocześnie ułatwi dostęp do strony osobom z zewnątrz. 
Aby umieścić swoją stronę w katalogu należy zalogować się do systemu zarządzania kontem USK -  https://www.zut.edu.pl/ZutKonto/ - i w zakładce: "Serwis WWW" wyrazić zgodę na pokazanie stron w katalogu ZUT (Uwaga: zgoda dotyczy wyłącznie stron utworzonych na serwerze USK).

Zobacz katalog stron pracowników i doktorantów ZUT

311
Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT

2013-04-23 10:26 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

W sprawie wymiaru czasu pracy.

icon Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT

312
Oprogramowanie firmy Corel dla ZUT!

2012-09-27 12:59 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki uprzejmie informuje, że zakupiło licencję "Corel Academic Site License" w ramach której pracownicy naszej Uczelni uzyskują prawo do użytkowania (również domowego) następujących programów:

 • CorelDRAW®
 • Corel® Painter™
 • Corel® VideoStudio®
 • Corel® PaintShop™ Pro
 • Corel® PDF Fusion™
 • WinZip® Pro
Oprogramowanie dostępne jest na stronie UCI - http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/corel.html

313
Uczelniane Centrum Informatyki uruchomiło nową usługę

2012-09-07 11:58 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została nowa usługa polegająca na możliwości wglądu do niektórych swoich danych umieszczonych w systemie kadrowo-płacowym HMS. W szczególności istnieje możliwość zweryfikowania poprawności swoich danych osobowych, wysokości wynagrodzenia, sprawdzenia terminów urlopu oraz terminu ważności badań lekarskich.

Aby zalogować się do systemu należy użyć nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła jak w innych usługach USK np. poczta elektroniczna lub dostęp do Wi-Fi.

Usługa jest dostepna pod adresem: zut.edu.pl/epracownik.
Link został również umieszczony w serwisie WWW dedykowanym dla pracowników Uczelni.

314
Prasa i telewizja nt. III Zachodniopomorskiego "Dnia Owada 2012", który odbył się 05.06.2012 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2012-06-06 23:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Info i fotografie:
http://www.mmszczecin.pl/415626/2012/6/5/dzien-owada--podczas-dni-otwartych-zut-zdjecia?category=photos
http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=87540&idf=165494

Fotografie:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/tngallery?Site=GS&Date=20120605&Category=SZCZECIN&ArtNo=605009994&Ref=PH

Info:
http://www.wszczecinie.pl/spotkania,dzien_owada_2012,id-8685.html
http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Dzien-Owada

Film:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120605/SZCZECIN/120609825  Migawki: http://wiadomosci.wp.pl/gid,14548780,gpage,6,img,14548836,kat,1342,title,Dzien-Owada-2012-w-Szczecinie,galeria.html

315
Dojazd

2007-03-29 12:22 - WIZUT - Kandydaci na studia

Jak dojechać na Wydział Informatyki?

z dworca PKP:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworzec Główny PKP" przy zejściu z kładki nad torami) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z dworca PKS:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworcowa" przy Odrze - na żądanie) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 1):

Pieszo do przystanku tramwajowego linii 7 "Turzyn", stamtąd do przystanku "Żołnierska".
lub
pieszo do przystanku autobusowego linii 75 "Bolesława Śmiałego", stamtąd do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 3, DS 4, DS 5):

Tramwajem linii 4,11,12 (przystanek "Szwoleżerów" lub "Narutowicza") do Placu Kościuszki, następnie tramwajem linii 7 do przystanku "Żołnierska".

 

{iframe}app/maps/{/iframe}


Warning: fopen(zapis.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/portal/zut/index.php on line 329

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 330

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 331

rssLINKS