Sekcja
Lokalizacja
Klucze

2016-12-08 ZUT w RSS

  Wszyskich: 323
1
Mikołajkowe laboratoria w ITCHO

2016-12-08 15:39 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W dniu 6 grudnia 2016 Instytut Technologii Chemicznej Organicznej (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT) gościł uczniów  z Zespołu Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza  ze Świnoujścia. Odbyły się 2 rodzaje warsztatów: „Pachnące warsztaty” oraz „Kleje i inne materiały adhezyjne”. „Pachnące warsztaty” przygotowała i prowadziła dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, profesor ZUT wraz z dr inż. Edytą Makuch oraz doktorantami: mgr inż. Moniką Retajczyk, mgr inż. Alicją Gawarecką, mgr inż. Ewą Drewnowską, mgr inż. Mariką Walasek, mgr inż. Piotrem Miądlickim i mgr inż. Mariuszem Malko. „Kleje i inne materiały adhezyjne” prowadziła dr inż. Agnieszka Kowalczyk wraz z mgr inż. Pauliną Bednarczyk, mgr inż. Adrianem Antosikiem i Piotrem Sołtykiewiczem. W ramach „Pachnących warsztatów” dzieci przygotowywały 1) pielęgnacyjny balsam do ust z dodatkiem olejków, 2) musujące kule do kąpieli i 3) wzięły udział w konkursie na rozpoznawanie zapachów  - „Test perfumiarza”. Podczas przygotowywania pielęgnacyjnego balsamu do ust zostały przedstawione dzieciom zagadnienia związane z tym, jak samodzielnie otrzymać pielęgnacyjny balsam do ust z oleju kokosowego i oliwy z oliwek oraz przy użyciu różnych dodatków, takich jak: naturalne barwniki i naturalne związki zapachowe. Ponadto uczestnicy wykonywali samodzielnie musujące kule do kąpieli z wykorzystaniem wodorowęglanu sodu i kwasku cytrynowego, a także barwników i olejków zapachowych. Otrzymane samodzielnie balsamy do ust i kule do kąpieli były prezentem dla dzieci za aktywne uczestnictwo w warstwach. Na zakończenie dzieci wzięły udział w konkursie na rozpoznawanie zapachów. Nagrodą dla dzieci najlepiej odgadujących zapachy były świeczki zapachowe, wykonane własnoręcznie przez prowadzących warsztaty. Ponadto wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymały „Dyplom znawcy zapachów”, w dowód uznania za fantastyczne odkrycia w laboratorium. W ramach warsztatów "Kleje i inne materiały adhezyjne" została przedstawiona prezentacja "Krótka historia klejów" oraz zostały zrealizowane następujące ćwiczenia laboratoryjne: wytwarzanie dyspergowalnej w wodzie etykiety samoprzylepnej, powlekanie kompozycji klejowej i sieciowanie; test usuwalności wytworzonej etykiety ze słoika z dżemem, wydruk przygotowanych przez uczniów etykiet, wytworzenie kompozycji lakierowych, aplikacja lakierów na sztuczne paznokcie oraz utwardzanie lakieru za pomocą lamp UV.
2
45. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

2016-12-08 14:01 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie objął Konferencję patronatem wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędem Dozoru Technicznego, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach i Komitetem Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Wsparcia medialnego udzieliły: Przegląd Spawalnictwa, STAL Metale & Nowe Technologie, Przegląd Mechaniczny, staleo.pl i nowe czasopismo Badania Nieniszczące i Diagnostyka, które współtworzyli również pracownicy ZUT. Po raz kolejny aktywny udział w organizacji Konferencji wzięli pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W prace Komitetu Organizacyjnego zaangażowany był dr inż. Ryszard Pakos (Instytut Inżynierii Materiałowej IIM WIMiM), a Komitetu Naukowego  dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT (Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki KETiI WE) – Prezes PTBNiDT SIMP, dr hab. inż. Walenty Jasiński, prof. ZUT (IIM WIMiM), prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki (IIM WIMiM), prof. dr inż. dr h.c. Ryszard Sikora (KETiI WE) i pełniący funkcję Sekretarza Komitetu dr inż. Grzegorz Psuj (KETiI WE). Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla wszystkich uczestników oraz do zapoznania się z nowościami technicznymi i technologicznymi na rynku badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. W jej ramach odbywały się sesje naukowe, szkoleniowe i promocyjne, bogata wystawa producentów aparatury pomiarowej i usługodawców, a także specjalistyczne warsztaty. Wszystkie powyższe formy były miejscem prezentowania najnowszych osiągnięć oraz wyników prac badawczych i rozwojowych w szerokiej dziedzinie badań nieniszczących i diagnostyki mającej zastosowanie nie tylko w technice przemysłowej. W Konferencji wzięło udział około 300 uczestników, w tym ponad 50 zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Należy podkreślić wyjątkowo liczne grono znanych światowych specjalistów, a także obecność przedstawicieli najważniejszych międzynarodowych, zagranicznych i krajowych organizacji oraz instytucji zajmujących się tematyką badań nieniszczących. Swoją obecnością zaszczycili uczestników Konferencji m.in.: Dr Mike Farley – ustępujący Przewodniczący The International Committee for Non-Destructive Testing (ICNDT), Prof. Roger Lyon – Wiceprzewodniczący European Federation of Non-Destructive Testing (EFNDT), Prof. Qiang Tianpeng – Przewodniczący International Far East Forum on Nondestructive Evaluation/Testing (FENDT), a także Pani Hannelore Wessel-Sagebade przedstawiciel The German Society for Non-Destructive Testing (DGZfP), Doc. Ing. Pavel Mazal – President of the Czech Society for Non-destructive Testing (ČNDT), Prof. Uwe Ewert – Federal Institute of Materials Research and Testing (BAM) i Prof. Gerd Dobmann – Universität des Saarlandes, Prof. Ryszard Sikora – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Pani Jolanta Kochańska - Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Normalizacji oraz Pan Krzysztof Woźniak przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji. Tradycyjnie w Konferencji uczestniczyli przedstawiciele największych polskich instytucji, organizacji i firm zajmujących się tematyką podejmowaną na KKBN. Ceremonię uroczystego otwarcia rozpoczął Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pan Włodzimierz Fleischer, który zaprosił do współprowadzenia Prezesa PTBNiDT SIMP prof. Tomasza Chadego. Następnie głos zabrali Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Piotr Bielawski przedstawiając pracę Komitetu, zaproszeni goście zagraniczni, a na koniec Pan Ryszard Bartz – Organizator Wystawy, który zaprezentował wystawców i zaprosił sponsorów do krótkiej przemowy. W trakcie otwarcia przedstawiono również nowe inicjatywy PTBNiDT: nowe czasopismo „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” i medal im. prof. Z. Pawłowskiego. W trakcie Konferencji odbyły się 62 wystąpienia w ramach 11 sesji werbalnych, jednej sesji specjalnej – panelowej poświęconej tematyce certyfikacji i akredytacji oraz jednej plakatowej, a także jednej promocji i wystawców. Podczas Konferencji poruszono zarówno problematykę tradycyjną związaną z badaniami nieniszczącymi materiałów i elementów maszyn i konstrukcji (ang. Non-Destructive Testing - NDT), jak i problematykę identyfikacji stanu technicznego konstrukcji (ang. Structural Health Monitoring - SHM) i diagnostyki technicznej maszyn (ang. Condition Monitoring and Diagnostics of Machines). Jednym z kluczowych aspektów była również, wyraźnie interesująca uczestników konferencji, problematyka certyfikacji, akredytacji i normalizacji na potrzeby różnych gałęzi przemysłu - prezentowana m.in. podczas sesji specjalnej – panelu dyskusyjnego. Podejmowano także tematy z innych ważnych obszarów, m.in. zastosowania badań nieniszczących w medycynie, co świadczy o rosnącej konieczności integracji środowisk technicznych i medycznych na potrzeby rozwoju. Zauważyć można również wzrost zainteresowania najnowszymi zaawansowanymi metodami pozyskiwania wiedzy i analizy, fuzji danych, czego dowodem są liczne prezentacje dotyczące rozwoju technik obliczeniowych. Prezentacje najczęściej obejmowały zastosowanie metody ultradźwiękowej i akustycznej, w dalszej kolejności radiografii, szeroko pojętych badań elektromagnetycznych i wizualnych. Przedstawiono najnowsze trendy badań oceny właściwości stali, betonu i konstrukcji budowlanych oraz kompozytowych. Artykuły zaprezentowane na 45. KKBN, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostały opublikowane wyjątkowo w dwóch czasopismach: w 10/2016 numerze Przeglądu Spawalnictwa i nowym czasopiśmie naukowo-technicznym – Badania Nieniszczące i Diagnostyka (Nr 1-2/2016 można pobrać ze strony czasopisma BNiD www.bnid.pl). Powołanie BNiD to wyjątkowe wydarzenie, a właśnie KKBN była miejscem jego debiutu. Tradycją KKBN jest również honorowanie nagrodą im. prof. Zdzisława Pawłowskiego najlepszego referatu przygotowanego i wygłoszonego przez młodego uczestnika Konferencji. Nagrodę fundowaną przez firmę TECHNIC-CONTROL sp. z o.o. ze Szczecina tym razem otrzymał Pan Rafał Obłąkowski za wygłoszenie referatu pt. „Dlaczego zaleca się stosowanie profesjonalnych ośrodków sprzęgających w badaniach ultradźwiękowych?”. Towarzysząca Konferencji wystawa aparatury badawczej zgromadziła 26 firm oferujących najnowocześniejsze rozwiązania pomiarowe i diagnostyczne z zakresu badań nieniszczących. Zaprezentowane zostały systemy pomiarowe i kontrolne czołowych światowych i krajowych producentów urządzeń NDT. Wśród wystawców swoją ofertę przedstawiły również jednostki inspekcyjne i certyfikujące. Oprócz firm z Polski (21) w wystawie uczestniczyły firmy zagraniczne: z Czech (1), Francji (2), Niemiec (2) i Wielkiej Brytanii (2). Zaprezentowana oferta wystawców cieszyła się olbrzymim zainteresowanie wśród uczestników Konferencji. W trakcie Konferencji zostały również zorganizowane specjalistyczne warsztaty prowadzone przez światowych ekspertów. W ramach czterech sesji warsztatowych odbyły się wyjątkowe zajęcia z zastosowania renomowanego światowego oprogramowania CIVA NDE firmy EXTENDE S.A. i aRTist z BAM do symulacji m.in. układów UT i phased array UT oraz radiografii cyfrowej. Uczestnicy KKBN mieli wyjątkową możliwość bliższego poznania bogatych funkcjonalności tych znanych na świecie środowisk symulacyjnych pozwalających na optymalizację technik i technologii badawczych, a także prowadzenie procesów poznawczych i prac rozwojowych. Kolejne dwie sesje warsztatowe zrealizowali przedstawiciele firmy Everest Polska Sp. z o.o. przybliżając w ich ramach problematykę i najnowsze rozwiązania prowadzenia zdalnych badań wizualnych. Opinie wygłaszane przez uczestników wszystkich sesji warsztatowych jednoznacznie potwierdziły potrzebę realizacji tej formy aktywności w trakcie kolejnych Krajowych Konferencji Badań Nieniszczących.  Komitet Organizacyjny i Naukowy 45. KKBN pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i interesariuszom Konferencji za udzielone wsparcie i aktywne zaangażowanie. Dziękując za Państwa słowa uznania wierzymy, że 45. KKBN zostanie na długo w pamięci nas wszystkich. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia i otrzymane uwagi przyczynią się do ciągłego wzrostu rangi naszej Konferencji. Tomasz Chady Tomasz Chady Od lewej: Roger Lyon, Mike Farley, Piotr Bielawski, Tomasz Chady, Qiang Tianpeng Od lewej: Roger Lyon, Mike Farley, Piotr Bielawski, Tomasz Chady, Qiang Tianpeng Organizatorzy, od lewej: Grzegorz Psuj, Radosław Kaftan, Ula Fleischer, Ryszard Bartz, Włodzimierz Fleischer, Dominika Syc, Rafał Syc Organizatorzy, od lewej: Grzegorz Psuj, Radosław Kaftan, Ula Fleischer, Ryszard Bartz, Włodzimierz Fleischer, Dominika Syc, Rafał Syc  Sesja werbalna Sesja werbalna W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 45. KKBN - Piotr Bielawski, Tomasz Chady, Włodzimierz Fleischer, Grzegorz Psuj Tekst i zdjęcia: jak wyżej.
3
45. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

2016-12-08 14:01 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie objął Konferencję patronatem wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędem Dozoru Technicznego, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach i Komitetem Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Wsparcia medialnego udzieliły: Przegląd Spawalnictwa, STAL Metale & Nowe Technologie, Przegląd Mechaniczny, staleo.pl i nowe czasopismo Badania Nieniszczące i Diagnostyka, które współtworzyli również pracownicy ZUT. Po raz kolejny aktywny udział w organizacji Konferencji wzięli pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W prace Komitetu Organizacyjnego zaangażowany był dr inż. Ryszard Pakos (Instytut Inżynierii Materiałowej IIM WIMiM), a Komitetu Naukowego  dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT (Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki KETiI WE) – Prezes PTBNiDT SIMP, dr hab. inż. Walenty Jasiński, prof. ZUT (IIM WIMiM), prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki (IIM WIMiM), prof. dr inż. dr h.c. Ryszard Sikora (KETiI WE) i pełniący funkcję Sekretarza Komitetu dr inż. Grzegorz Psuj (KETiI WE). Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla wszystkich uczestników oraz do zapoznania się z nowościami technicznymi i technologicznymi na rynku badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. W jej ramach odbywały się sesje naukowe, szkoleniowe i promocyjne, bogata wystawa producentów aparatury pomiarowej i usługodawców, a także specjalistyczne warsztaty. Wszystkie powyższe formy były miejscem prezentowania najnowszych osiągnięć oraz wyników prac badawczych i rozwojowych w szerokiej dziedzinie badań nieniszczących i diagnostyki mającej zastosowanie nie tylko w technice przemysłowej. W Konferencji wzięło udział około 300 uczestników, w tym ponad 50 zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Należy podkreślić wyjątkowo liczne grono znanych światowych specjalistów, a także obecność przedstawicieli najważniejszych międzynarodowych, zagranicznych i krajowych organizacji oraz instytucji zajmujących się tematyką badań nieniszczących. Swoją obecnością zaszczycili uczestników Konferencji m.in.: Dr Mike Farley – ustępujący Przewodniczący The International Committee for Non-Destructive Testing (ICNDT), Prof. Roger Lyon – Wiceprzewodniczący European Federation of Non-Destructive Testing (EFNDT), Prof. Qiang Tianpeng – Przewodniczący International Far East Forum on Nondestructive Evaluation/Testing (FENDT), a także Pani Hannelore Wessel-Sagebade przedstawiciel The German Society for Non-Destructive Testing (DGZfP), Doc. Ing. Pavel Mazal – President of the Czech Society for Non-destructive Testing (ČNDT), Prof. Uwe Ewert – Federal Institute of Materials Research and Testing (BAM) i Prof. Gerd Dobmann – Universität des Saarlandes, Prof. Ryszard Sikora – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Pani Jolanta Kochańska - Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Normalizacji oraz Pan Krzysztof Woźniak przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji. Tradycyjnie w Konferencji uczestniczyli przedstawiciele największych polskich instytucji, organizacji i firm zajmujących się tematyką podejmowaną na KKBN. Ceremonię uroczystego otwarcia rozpoczął Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pan Włodzimierz Fleischer, który zaprosił do współprowadzenia Prezesa PTBNiDT SIMP prof. Tomasza Chadego. Następnie głos zabrali Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Piotr Bielawski przedstawiając pracę Komitetu, zaproszeni goście zagraniczni, a na koniec Pan Ryszard Bartz – Organizator Wystawy, który zaprezentował wystawców i zaprosił sponsorów do krótkiej przemowy. W trakcie otwarcia przedstawiono również nowe inicjatywy PTBNiDT: nowe czasopismo „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” i medal im. prof. Z. Pawłowskiego. W trakcie Konferencji odbyły się 62 wystąpienia w ramach 11 sesji werbalnych, jednej sesji specjalnej – panelowej poświęconej tematyce certyfikacji i akredytacji oraz jednej plakatowej, a także jednej promocji i wystawców. Podczas Konferencji poruszono zarówno problematykę tradycyjną związaną z badaniami nieniszczącymi materiałów i elementów maszyn i konstrukcji (ang. Non-Destructive Testing - NDT), jak i problematykę identyfikacji stanu technicznego konstrukcji (ang. Structural Health Monitoring - SHM) i diagnostyki technicznej maszyn (ang. Condition Monitoring and Diagnostics of Machines). Jednym z kluczowych aspektów była również, wyraźnie interesująca uczestników konferencji, problematyka certyfikacji, akredytacji i normalizacji na potrzeby różnych gałęzi przemysłu - prezentowana m.in. podczas sesji specjalnej – panelu dyskusyjnego. Podejmowano także tematy z innych ważnych obszarów, m.in. zastosowania badań nieniszczących w medycynie, co świadczy o rosnącej konieczności integracji środowisk technicznych i medycznych na potrzeby rozwoju. Zauważyć można również wzrost zainteresowania najnowszymi zaawansowanymi metodami pozyskiwania wiedzy i analizy, fuzji danych, czego dowodem są liczne prezentacje dotyczące rozwoju technik obliczeniowych. Prezentacje najczęściej obejmowały zastosowanie metody ultradźwiękowej i akustycznej, w dalszej kolejności radiografii, szeroko pojętych badań elektromagnetycznych i wizualnych. Przedstawiono najnowsze trendy badań oceny właściwości stali, betonu i konstrukcji budowlanych oraz kompozytowych. Artykuły zaprezentowane na 45. KKBN, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostały opublikowane wyjątkowo w dwóch czasopismach: w 10/2016 numerze Przeglądu Spawalnictwa i nowym czasopiśmie naukowo-technicznym – Badania Nieniszczące i Diagnostyka (Nr 1-2/2016 można pobrać ze strony czasopisma BNiD www.bnid.pl). Powołanie BNiD to wyjątkowe wydarzenie, a właśnie KKBN była miejscem jego debiutu. Tradycją KKBN jest również honorowanie nagrodą im. prof. Zdzisława Pawłowskiego najlepszego referatu przygotowanego i wygłoszonego przez młodego uczestnika Konferencji. Nagrodę fundowaną przez firmę TECHNIC-CONTROL sp. z o.o. ze Szczecina tym razem otrzymał Pan Rafał Obłąkowski za wygłoszenie referatu pt. „Dlaczego zaleca się stosowanie profesjonalnych ośrodków sprzęgających w badaniach ultradźwiękowych?”. Towarzysząca Konferencji wystawa aparatury badawczej zgromadziła 26 firm oferujących najnowocześniejsze rozwiązania pomiarowe i diagnostyczne z zakresu badań nieniszczących. Zaprezentowane zostały systemy pomiarowe i kontrolne czołowych światowych i krajowych producentów urządzeń NDT. Wśród wystawców swoją ofertę przedstawiły również jednostki inspekcyjne i certyfikujące. Oprócz firm z Polski (21) w wystawie uczestniczyły firmy zagraniczne: z Czech (1), Francji (2), Niemiec (2) i Wielkiej Brytanii (2). Zaprezentowana oferta wystawców cieszyła się olbrzymim zainteresowanie wśród uczestników Konferencji. W trakcie Konferencji zostały również zorganizowane specjalistyczne warsztaty prowadzone przez światowych ekspertów. W ramach czterech sesji warsztatowych odbyły się wyjątkowe zajęcia z zastosowania renomowanego światowego oprogramowania CIVA NDE firmy EXTENDE S.A. i aRTist z BAM do symulacji m.in. układów UT i phased array UT oraz radiografii cyfrowej. Uczestnicy KKBN mieli wyjątkową możliwość bliższego poznania bogatych funkcjonalności tych znanych na świecie środowisk symulacyjnych pozwalających na optymalizację technik i technologii badawczych, a także prowadzenie procesów poznawczych i prac rozwojowych. Kolejne dwie sesje warsztatowe zrealizowali przedstawiciele firmy Everest Polska Sp. z o.o. przybliżając w ich ramach problematykę i najnowsze rozwiązania prowadzenia zdalnych badań wizualnych. Opinie wygłaszane przez uczestników wszystkich sesji warsztatowych jednoznacznie potwierdziły potrzebę realizacji tej formy aktywności w trakcie kolejnych Krajowych Konferencji Badań Nieniszczących.  Komitet Organizacyjny i Naukowy 45. KKBN pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i interesariuszom Konferencji za udzielone wsparcie i aktywne zaangażowanie. Dziękując za Państwa słowa uznania wierzymy, że 45. KKBN zostanie na długo w pamięci nas wszystkich. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia i otrzymane uwagi przyczynią się do ciągłego wzrostu rangi naszej Konferencji. Tomasz Chady Tomasz Chady Od lewej: Roger Lyon, Mike Farley, Piotr Bielawski, Tomasz Chady, Qiang Tianpeng Od lewej: Roger Lyon, Mike Farley, Piotr Bielawski, Tomasz Chady, Qiang Tianpeng Organizatorzy, od lewej: Grzegorz Psuj, Radosław Kaftan, Ula Fleischer, Ryszard Bartz, Włodzimierz Fleischer, Dominika Syc, Rafał Syc Organizatorzy, od lewej: Grzegorz Psuj, Radosław Kaftan, Ula Fleischer, Ryszard Bartz, Włodzimierz Fleischer, Dominika Syc, Rafał Syc  Sesja werbalna Sesja werbalna W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 45. KKBN - Piotr Bielawski, Tomasz Chady, Włodzimierz Fleischer, Grzegorz Psuj Tekst i zdjęcia: jak wyżej.
4
Badania Nieniszczące i Diagnostyka - nowe czasopismo naukowo-techniczne współtworzone przez pracowników ZUT

2016-12-08 12:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Aktywnie zaangażowani w prace nad tworzeniem czasopisma są pracownicy ZUT. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki (IIM WIMiM), a jego Zastępcą został Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT (KETiI WE). Zespół Redakcyjny współtworzą również dr inż. Grzegorz Psuj (KETiI WE) – Sekretarza Naukowy, mgr inż. Sławomir Krajewski (IMM WIMiM) – Redaktor Statystyczny i dr inż. Adam Sajek (IMM WIMiM) – Redaktor Wydawniczy. Prof. dr inż. Ryszard Sikora (KETiI WE) jest Przewodniczącym Międzynarodowej Rady Programowej, w skład w której wchodzą liderzy oraz eksperci i badacze z największych światowych i krajowych ośrodków badawczych i przemysłowych zajmujących się badaniami nieniszczącymi w Argentynie, Brazylii, Chinach, Francji, Grecji, Indiach, Japonii, Niemczech, Portugalii, Ukrainie, USA i we Włoszech. Wydawcą czasopisma jest Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Do zainicjowania prac nad powstaniem czasopisma wydatnie przyczyniły się działania Szczecińskiego Oddziału PTBNiDT pod kierownictwem mgr. inż. Bogusława Olecha. Czasopismo zawiera materiały w języku polskim oraz angielskim i jest dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej w internecie. Plik pdf pierwszego wydania Nr 1-2/2016 czasopisma naukowo-technicznego „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”, które ukazało się w październiku, został udostępniony na nowo utworzonej stronie www.bnid.pl i stronie PTBNiDT (www.ptbnidt.pl). Strona www.bnid.pl jest docelową stroną czasopisma.  W czasopiśmie są publikowane oryginalne artykuły naukowe i komunikaty dotyczące:
 • metodologii badań nieniszczących,
 • certyfikacji w badaniach,
 • charakterystyki urządzeń, sprzętu, materiałów i systemów w badaniach nieniszczących,
 • diagnostyki,
 • szkoleń, przepisów i normalizacji,
 • praktyki badań nieniszczących w przemyśle i poradnictwa technicznego,
 • wydarzeń, karier zawodowych specjalistów i ich doświadczeń zawodowych.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i zamieszczania materiałów. Zapraszamy do kontaktu wydawnictwo@ptbnidt.pl i na bnid.pl Redakcja BNiD
5
Badania Nieniszczące i Diagnostyka - nowe czasopismo naukowo-techniczne współtworzone przez pracowników ZUT

2016-12-08 12:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Aktywnie zaangażowani w prace nad tworzeniem czasopisma są pracownicy ZUT. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki (IIM WIMiM), a jego Zastępcą został Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT (KETiI WE). Zespół Redakcyjny współtworzą również dr inż. Grzegorz Psuj (KETiI WE) – Sekretarza Naukowy, mgr inż. Sławomir Krajewski (IMM WIMiM) – Redaktor Statystyczny i dr inż. Adam Sajek (IMM WIMiM) – Redaktor Wydawniczy. Prof. dr inż. Ryszard Sikora (KETiI WE) jest Przewodniczącym Międzynarodowej Rady Programowej, w skład w której wchodzą liderzy oraz eksperci i badacze z największych światowych i krajowych ośrodków badawczych i przemysłowych zajmujących się badaniami nieniszczącymi w Argentynie, Brazylii, Chinach, Francji, Grecji, Indiach, Japonii, Niemczech, Portugalii, Ukrainie, USA i we Włoszech. Wydawcą czasopisma jest Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Do zainicjowania prac nad powstaniem czasopisma wydatnie przyczyniły się działania Szczecińskiego Oddziału PTBNiDT pod kierownictwem mgr. inż. Bogusława Olecha. Czasopismo zawiera materiały w języku polskim oraz angielskim i jest dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej w internecie. Plik pdf pierwszego wydania Nr 1-2/2016 czasopisma naukowo-technicznego „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”, które ukazało się w październiku, został udostępniony na nowo utworzonej stronie www.bnid.pl i stronie PTBNiDT (www.ptbnidt.pl). Strona www.bnid.pl jest docelową stroną czasopisma.  W czasopiśmie są publikowane oryginalne artykuły naukowe i komunikaty dotyczące:
 • metodologii badań nieniszczących,
 • certyfikacji w badaniach,
 • charakterystyki urządzeń, sprzętu, materiałów i systemów w badaniach nieniszczących,
 • diagnostyki,
 • szkoleń, przepisów i normalizacji,
 • praktyki badań nieniszczących w przemyśle i poradnictwa technicznego,
 • wydarzeń, karier zawodowych specjalistów i ich doświadczeń zawodowych.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i zamieszczania materiałów. Zapraszamy do kontaktu wydawnictwo@ptbnidt.pl i na bnid.pl Redakcja BNiD
6
Szalona, pełna humoru, podróż dwojga młodych ludzi - zarezerwuj bilety!

2016-12-08 12:37 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

 Podaję dostępne miejsca w specjalnej puli dla Państwa (widownia zaczyna się od rzędu nr 2):
 • 09.12.2016 godz. 19.00 – środkowe miejsca w rzędach nr 2, 7, 8 i 11
 • 10.12.2016 godz. 19.00 -  środkowe miejsca w rzędach nr 3, 4 i 7
 • 11.12.2016 godz. 19.00 – środkowe miejsca w rzędach nr 4, 5, 7 i 11
Przypominam, że podane miejsca są dostępne tylko i wyłącznie pod tym numerem telefonu: 512 216 471 i mailem: lukasz@wspolczesny.szczecin.pl Pula podanych miejsc nie jest dostępna w kasie teatru ani w systemie on-line. „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” 9, 10, 11 grudnia 2016 godz. 19.00 (Duża Scena)  Bilety: 
 • I strefa: 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe), 25 zł (studenckie)
 • II strefa: 28 zł (normalne), 23 zł (ulgowe, studenckie)
Rezerwacje: 512 216 471 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl  Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji). Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468     (Bank Pekao SA) Szalona, pełna humoru, podróż dwojga młodych ludzi, podających się za „biednych Rumunów mówiących po polsku”. Podczas wariackiego rajdu spotykają się na swej drodze z pozoru tylko zwyczajnych mieszkańców przedmieść, a wielka przygoda kończy się nieoczekiwanym finałem. Energetyczny, straszno-śmieszny spektakl, który ostrą kreską rysuje portret polskiego społeczeństwa.
7
Szalona, pełna humoru, podróż dwojga młodych ludzi - zarezerwuj bilety!

2016-12-08 12:37 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 Podaję dostępne miejsca w specjalnej puli dla Państwa (widownia zaczyna się od rzędu nr 2):
 • 09.12.2016 godz. 19.00 – środkowe miejsca w rzędach nr 2, 7, 8 i 11
 • 10.12.2016 godz. 19.00 -  środkowe miejsca w rzędach nr 3, 4 i 7
 • 11.12.2016 godz. 19.00 – środkowe miejsca w rzędach nr 4, 5, 7 i 11
Przypominam, że podane miejsca są dostępne tylko i wyłącznie pod tym numerem telefonu: 512 216 471 i mailem: lukasz@wspolczesny.szczecin.pl Pula podanych miejsc nie jest dostępna w kasie teatru ani w systemie on-line. „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” 9, 10, 11 grudnia 2016 godz. 19.00 (Duża Scena)  Bilety: 
 • I strefa: 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe), 25 zł (studenckie)
 • II strefa: 28 zł (normalne), 23 zł (ulgowe, studenckie)
Rezerwacje: 512 216 471 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl  Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji). Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468     (Bank Pekao SA) Szalona, pełna humoru, podróż dwojga młodych ludzi, podających się za „biednych Rumunów mówiących po polsku”. Podczas wariackiego rajdu spotykają się na swej drodze z pozoru tylko zwyczajnych mieszkańców przedmieść, a wielka przygoda kończy się nieoczekiwanym finałem. Energetyczny, straszno-śmieszny spektakl, który ostrą kreską rysuje portret polskiego społeczeństwa.
8
Zaproszenie na polsko-niemieckie warsztaty naukowe 13 stycznia 2017 na Uniwersytecie w Greifswaldzie

2016-12-08 12:29 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS


Zapraszamy na polsko-niemieckie warsztaty naukowe, które odbędą 13 stycznia 2017 r. na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Przewodnim zagadnieniem warsztatów będzie dyskusja nad wstępnymi wynikami badań ankietowych dotyczących turystyki na obszarach chronionych. Udział jest bezpłatny (organizatorzy zapewniają transport, wyżywienie oraz przewodnika po Greifswaldzie). Decyduje kolejność zgłoszeń.  Szczegóły w załączonym pliku
9
Zaproszenie na polsko-niemieckie warsztaty naukowe 13 stycznia 2017 na Uniwersytecie w Greifswaldzie

2016-12-08 12:29 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów


Zapraszamy na polsko-niemieckie warsztaty naukowe, które odbędą 13 stycznia 2017 r. na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Przewodnim zagadnieniem warsztatów będzie dyskusja nad wstępnymi wynikami badań ankietowych dotyczących turystyki na obszarach chronionych. Udział jest bezpłatny (organizatorzy zapewniają transport, wyżywienie oraz przewodnika po Greifswaldzie). Decyduje kolejność zgłoszeń.  Szczegóły w załączonym pliku
10
Zaproszenie na konferencję

2016-12-08 12:06 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom mam zaszczyt zaprosić Was na Konferencję Naukową pt: MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ II, nauki interdyscyplinarne. Termin konferencji: Kraków 24 luty 2017 r. Miejsca organizacji konferencji:  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  Celem Konferencji Naukowej pt. „MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ II” jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też podejmowane będą aktualne tematy naukowe z różnych dziedzin badań naukowych. Oddział centrum  Doradztwa w Krakowie ma swoją siedzibę na Kazimierzu, który jest historyczną dzielnicą Krakowa. Ośrodek jest zlokalizowany blisko centrum miasta (5 minut pieszo) w niedużej odległości od zamku królewskiego na Wawelu (3 minuty pieszo). Więcej informacji w załącznikach. Zaproszenie Karta zgłoszeniowa Wymogi redakcyjne
11
Zaproszenie na konferencję

2016-12-08 12:06 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom mam zaszczyt zaprosić Was na Konferencję Naukową pt: MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ II, nauki interdyscyplinarne. Termin konferencji: Kraków 24 luty 2017 r. Miejsca organizacji konferencji:  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  Celem Konferencji Naukowej pt. „MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ II” jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też podejmowane będą aktualne tematy naukowe z różnych dziedzin badań naukowych. Oddział centrum  Doradztwa w Krakowie ma swoją siedzibę na Kazimierzu, który jest historyczną dzielnicą Krakowa. Ośrodek jest zlokalizowany blisko centrum miasta (5 minut pieszo) w niedużej odległości od zamku królewskiego na Wawelu (3 minuty pieszo). Więcej informacji w załącznikach. Zaproszenie Karta zgłoszeniowa Wymogi redakcyjne
12
Zaproszenie na konferencję

2016-12-08 12:06 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom mam zaszczyt zaprosić Was na Konferencję Naukową pt: MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ II, nauki interdyscyplinarne. Termin konferencji: Kraków 24 luty 2017 r. Miejsca organizacji konferencji:  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  Celem Konferencji Naukowej pt. „MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ II” jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też podejmowane będą aktualne tematy naukowe z różnych dziedzin badań naukowych. Oddział centrum  Doradztwa w Krakowie ma swoją siedzibę na Kazimierzu, który jest historyczną dzielnicą Krakowa. Ośrodek jest zlokalizowany blisko centrum miasta (5 minut pieszo) w niedużej odległości od zamku królewskiego na Wawelu (3 minuty pieszo). Więcej informacji w załącznikach. Zaproszenie Karta zgłoszeniowa Wymogi redakcyjne
13
45. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

2016-12-08 09:19 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 18 – 20 października w hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu odbyła się 45. edycja Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim przy współudziale Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie objął Konferencję patronatem wspólnie z Ministerstwem Nauki i[...] Czytaj dalej
14
45. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

2016-12-08 09:19 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 18 – 20 października w hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu odbyła się 45. edycja Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim przy współudziale Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie objął Konferencję patronatem wspólnie z Ministerstwem Nauki i[...] Czytaj dalej
15
Konsultacji projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie

2016-12-08 08:56 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner). Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292851 .
16
Komunikat nr 7 Kwestora ZUT

2016-12-08 08:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

 • Komunikat Kwestora nr 7 w wersji pdf - skan dokumentu
 • Komunikat Kwestora nr 7 w wersji word
17
Komunikat nr 7 Kwestora ZUT

2016-12-08 08:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Komunikat Kwestora nr 7 w wersji pdf - skan dokumentu
 • Komunikat Kwestora nr 7 w wersji word
18
Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - grudzień 2016

2016-12-07 14:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Clarivate Analytics! Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami.
 • Temat: Web of Science - personalizacja; Data: Piątek, 9 grudnia 2016; Godzina: 10:00;
 • Temat: Web of Science - personalizacja; Data: Poniedziałek, 12 grudnia 2016; Godzina: 10:00;
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie autora; Data: Piątek, 9 grudnia 2016; Godzina: 13:00;
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie autora; Data:Poniedziałek, 12 grudnia 2016; Godzina: 15:00,
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie publikacji instytucji; Data: Poniedziałek, 12 grudnia 2016; Godzina: 13:00;
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie publikacji instytucji; Data: Wtorek, 13 grudnia 2016; Godzina: 10:00;
19
Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - grudzień 2016

2016-12-07 14:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Clarivate Analytics! Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami.
 • Temat: Web of Science - personalizacja; Data: Piątek, 9 grudnia 2016; Godzina: 10:00;
 • Temat: Web of Science - personalizacja; Data: Poniedziałek, 12 grudnia 2016; Godzina: 10:00;
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie autora; Data: Piątek, 9 grudnia 2016; Godzina: 13:00;
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie autora; Data:Poniedziałek, 12 grudnia 2016; Godzina: 15:00,
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie publikacji instytucji; Data: Poniedziałek, 12 grudnia 2016; Godzina: 13:00;
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie publikacji instytucji; Data: Wtorek, 13 grudnia 2016; Godzina: 10:00;
20
Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - grudzień 2016

2016-12-07 14:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Clarivate Analytics! Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami.
 • Temat: Web of Science - personalizacja; Data: Piątek, 9 grudnia 2016; Godzina: 10:00;
 • Temat: Web of Science - personalizacja; Data: Poniedziałek, 12 grudnia 2016; Godzina: 10:00;
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie autora; Data: Piątek, 9 grudnia 2016; Godzina: 13:00;
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie autora; Data:Poniedziałek, 12 grudnia 2016; Godzina: 15:00,
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie publikacji instytucji; Data: Poniedziałek, 12 grudnia 2016; Godzina: 13:00;
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie publikacji instytucji; Data: Wtorek, 13 grudnia 2016; Godzina: 10:00;
21
Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - grudzień 2016

2016-12-07 14:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Clarivate Analytics! Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami.
 • Temat: Web of Science - personalizacja; Data: Piątek, 9 grudnia 2016; Godzina: 10:00;
 • Temat: Web of Science - personalizacja; Data: Poniedziałek, 12 grudnia 2016; Godzina: 10:00;
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie autora; Data: Piątek, 9 grudnia 2016; Godzina: 13:00;
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie autora; Data:Poniedziałek, 12 grudnia 2016; Godzina: 15:00,
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie publikacji instytucji; Data: Poniedziałek, 12 grudnia 2016; Godzina: 13:00;
 • Temat: Web of Science - wyszukiwanie publikacji instytucji; Data: Wtorek, 13 grudnia 2016; Godzina: 10:00;
22
IT Academic Day 2016 za nami

2016-12-07 13:30 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

11 prelekcji, 13 prelegentów, 14 partnerów! Kolejna edycja konferencji IT Academic Day wypadła znakomicie. Różnorodność tematów prelekcji była ogromna! Aż trudno uwierzyć, że wszystkie dotyczyły zagadnień informatycznych. 30 listopada bujaliśmy w chmurach Azure, słuchaliśmy pogaduszek piekarnika z lodówką, zgłębialiśmy tajniki języka pozwalającego stworzyć internetowe kasyno, oraz odkryliśmy, że czwórka jest fantastyczna nie tylko dzięki bohaterom Marvela. Każdy z obecnych musi przyznać, że IT jest wspaniałą branżą dla budowania swojej kariery.

Mamy nadzieję, że główny cel, który przyświecał nam podczas organizacji konferencji został spełniony – zainspirowaliśmy, zmotywowaliśmy i napędziliśmy Was do pracy nad własnym rozwojem. Dzięki obecności tylu partnerów, każdy szukający praktyk i pracy miał niecodzienną okazję zadania przedstawicielom firm wszystkich frapujących pytań. Liczymy na to, że wielu z was nawiąże współpracę z którąś z wspierających nas firm. Emocje nie opuszczały nas do końca. Napięcie podczas losowania nagród było tak ogromne, że na auli wysadziło korki i na chwilę zapanował mrok! Cieszymy się, że odwiedziło nas tylu uczniów szkół średnich, studentów i pasjonatów IT.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, partnerom oraz wolontariuszom za wspólnie spędzony, ekscytujący dzień. SIŁA!!!!

Organizatorzy: Grupa.NET i przyjaciele

Link do zdjęć: https://1drv.ms

23
Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

2016-12-07 13:00 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

24
Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

2016-12-07 13:00 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

25
Komunikat nr 6 Kwestora ZUT

2016-12-07 07:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

 • Komunikat Kwestora nr 6 w wersji pdf - skan dokumentu
 • Komunikat Kwestora nr 6 w wersji word
26
Komunikat nr 6 Kwestora ZUT

2016-12-07 07:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Komunikat Kwestora nr 6 w wersji pdf - skan dokumentu
 • Komunikat Kwestora nr 6 w wersji word
27
Składanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów

2016-12-06 13:40 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Studenci, którym wydane zostały skierowania na badania lekarskie zobowiązani są do przestawienia w dziekanacie w terminie do 13 grudnia 2016 r. uzyskanego zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów na wybranych kierunkach. Jednocześnie przypominamy, że studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych (§5 ust. 1 Zarządzenie[...] Czytaj dalej
28
Składanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów

2016-12-06 13:40 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Studenci, którym wydane zostały skierowania na badania lekarskie zobowiązani są do przestawienia w dziekanacie w terminie do 13 grudnia 2016 r. uzyskanego zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów na wybranych kierunkach. Jednocześnie przypominamy, że studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych (§5 ust. 1 Zarządzenie[...] Czytaj dalej
29
Autoryzowane szkolenia Microsoft dla studentów ZUT oraz kursy e-learning Microsoft dla studentów i pracowników ZUT

2016-12-06 13:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Do wyboru jest 9 kursów z najnowszych technologii Microsoft:

 • 3 kursy z wersji serwerowej – Microsoft Windows Server 2016,
 • 2 kursy z wersji klienckiej – Microsoft Windows 10,
 • 4 kursy z pakietu biurowego – Microsoft Office 2016.
Wszystkie szkolenia prowadzone są w oparciu o oryginalne podręczniki Microsoft (anglojęzyczne), na odpowiednio skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych. Każde szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego trenera Microsoft w języku polskim. Po ukończeniu szkolenia absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia Microsoft i uzyskuje dodatkowy 14-dniowy dostęp do trenera Microsoft. Dla wszystkich uczących się lub pracujących na ZUT (studentów, doktorantów, nauczycieli, pracowników), Microsoft udostępnia DARMOWE konto w serwisie e-learning. Ponad 1300 kursów e-learning z produktów Microsoft jest dostępne przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, bez żadnych opłat przez cały okres korzystania.  Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne są na stronie: MaciejRoszkowski.pl Kierownikiem kursów dokształcających Microsoft jest dr inż. Maciej Roszkowski z Zakładu Analityki Systemów Biznesowych i Edukacyjnych (Wydział Informatyki ZUT).
30
Autoryzowane szkolenia Microsoft dla studentów ZUT oraz kursy e-learning Microsoft dla studentów i pracowników ZUT

2016-12-06 13:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Do wyboru jest 9 kursów z najnowszych technologii Microsoft:

 • 3 kursy z wersji serwerowej – Microsoft Windows Server 2016,
 • 2 kursy z wersji klienckiej – Microsoft Windows 10,
 • 4 kursy z pakietu biurowego – Microsoft Office 2016.
Wszystkie szkolenia prowadzone są w oparciu o oryginalne podręczniki Microsoft (anglojęzyczne), na odpowiednio skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych. Każde szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego trenera Microsoft w języku polskim. Po ukończeniu szkolenia absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia Microsoft i uzyskuje dodatkowy 14-dniowy dostęp do trenera Microsoft. Dla wszystkich uczących się lub pracujących na ZUT (studentów, doktorantów, nauczycieli, pracowników), Microsoft udostępnia DARMOWE konto w serwisie e-learning. Ponad 1300 kursów e-learning z produktów Microsoft jest dostępne przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, bez żadnych opłat przez cały okres korzystania.  Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne są na stronie: MaciejRoszkowski.pl Kierownikiem kursów dokształcających Microsoft jest dr inż. Maciej Roszkowski z Zakładu Analityki Systemów Biznesowych i Edukacyjnych (Wydział Informatyki ZUT).
31
Autoryzowane szkolenia Microsoft dla studentów ZUT oraz kursy e-learning Microsoft dla studentów i pracowników ZUT

2016-12-06 13:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Do wyboru jest 9 kursów z najnowszych technologii Microsoft:

 • 3 kursy z wersji serwerowej – Microsoft Windows Server 2016,
 • 2 kursy z wersji klienckiej – Microsoft Windows 10,
 • 4 kursy z pakietu biurowego – Microsoft Office 2016.
Wszystkie szkolenia prowadzone są w oparciu o oryginalne podręczniki Microsoft (anglojęzyczne), na odpowiednio skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych. Każde szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego trenera Microsoft w języku polskim. Po ukończeniu szkolenia absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia Microsoft i uzyskuje dodatkowy 14-dniowy dostęp do trenera Microsoft. Dla wszystkich uczących się lub pracujących na ZUT (studentów, doktorantów, nauczycieli, pracowników), Microsoft udostępnia DARMOWE konto w serwisie e-learning. Ponad 1300 kursów e-learning z produktów Microsoft jest dostępne przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, bez żadnych opłat przez cały okres korzystania.  Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne są na stronie: MaciejRoszkowski.pl Kierownikiem kursów dokształcających Microsoft jest dr inż. Maciej Roszkowski z Zakładu Analityki Systemów Biznesowych i Edukacyjnych (Wydział Informatyki ZUT).
32
Autoryzowane szkolenia Microsoft dla studentów ZUT oraz kursy e-learning Microsoft dla studentów i pracowników ZUT

2016-12-06 13:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Do wyboru jest 9 kursów z najnowszych technologii Microsoft:

 • 3 kursy z wersji serwerowej – Microsoft Windows Server 2016,
 • 2 kursy z wersji klienckiej – Microsoft Windows 10,
 • 4 kursy z pakietu biurowego – Microsoft Office 2016.
Wszystkie szkolenia prowadzone są w oparciu o oryginalne podręczniki Microsoft (anglojęzyczne), na odpowiednio skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych. Każde szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego trenera Microsoft w języku polskim. Po ukończeniu szkolenia absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia Microsoft i uzyskuje dodatkowy 14-dniowy dostęp do trenera Microsoft. Dla wszystkich uczących się lub pracujących na ZUT (studentów, doktorantów, nauczycieli, pracowników), Microsoft udostępnia DARMOWE konto w serwisie e-learning. Ponad 1300 kursów e-learning z produktów Microsoft jest dostępne przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, bez żadnych opłat przez cały okres korzystania.  Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne są na stronie: MaciejRoszkowski.pl Kierownikiem kursów dokształcających Microsoft jest dr inż. Maciej Roszkowski z Zakładu Analityki Systemów Biznesowych i Edukacyjnych (Wydział Informatyki ZUT).
33
dr inż. Jarosław Jankowski

2016-12-06 11:16 - WIZUT - Zmiany w planie

W dniu 10.12.2016 r. (sobota) wykład z przedmiotu Programowanie dokumentów dynamicznych Grupa BP2_W_42_PDD zostaje odwołany.  Wykład zostanie odpracowany z terminie ustalonym ze studentami.

34
KONKURS „CSR MASTERS – DZIAŁAJ Z HENKLEM!”

2016-12-05 12:34 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

"CSR MASTERS – DZIAŁAJ Z HENKLEM!” to ogólnopolski konkurs skierowany do studentów, w którym mogą wygrać 5 000 zł na realizację własnego projektu związanego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Projekty mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach: działania prospołeczne, edukacja i kultura lub działania prozdrowotne i ekologiczne. Jest to szansa dla studentów na zdobycie doświadczenia w zarządzaniu autorskim projektem CSR-owym oraz uzyskanie na niego budżetu. Jednocześnie jest to okazja, aby wesprzeć lokalną społeczność. Aby zgłosić projekt wystarczy przygotować krótką prezentację oraz uzupełnić formularz zgłoszeniowy do 6 grudnia.   Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: http://csrmasters.pl/  oraz na wydarzeniu na FB: https://www.facebook.com/events/1159560660788113/ Szczegóły konkursu 
35
KONKURS „CSR MASTERS – DZIAŁAJ Z HENKLEM!”

2016-12-05 12:34 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

"CSR MASTERS – DZIAŁAJ Z HENKLEM!” to ogólnopolski konkurs skierowany do studentów, w którym mogą wygrać 5 000 zł na realizację własnego projektu związanego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Projekty mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach: działania prospołeczne, edukacja i kultura lub działania prozdrowotne i ekologiczne. Jest to szansa dla studentów na zdobycie doświadczenia w zarządzaniu autorskim projektem CSR-owym oraz uzyskanie na niego budżetu. Jednocześnie jest to okazja, aby wesprzeć lokalną społeczność. Aby zgłosić projekt wystarczy przygotować krótką prezentację oraz uzupełnić formularz zgłoszeniowy do 6 grudnia.   Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: http://csrmasters.pl/  oraz na wydarzeniu na FB: https://www.facebook.com/events/1159560660788113/ Szczegóły konkursu 
36
Rezydencje na Pomorzu Zachodnim – dziedzictwo utracone czy odzyskane?

2016-12-05 12:25 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W piątek, 9 grudnia 2016 roku, Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemność zaprezentować wystawę dr inż. arch. Magdaleny Rzeszotarskiej-Pałka pod tytułem: „Rezydencje na Pomorzu Zachodnim – dziedzictwo utracone czy odzyskane?”. PIĄTEK, 9 GRUDNIA 2016, GODZ. 18.00 Galeria Architektów Forma, ZUT/WBiA ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin Czas ekspozycji: 2016.12.10 do 2017.01.17 Wstęp wolny na wystawę i na wernisaż Wystawa jest efektem wieloletnich badań prowadzonych przez Autorkę nad zespołami pałacowo i dworsko-parkowymi na Pomorzu Zachodnim. W formie kilkudziesięciu fotogramów udokumentowany został stan zachowania wybranych założeń rezydencjonalnych z naszego regionu w latach 2003-2005 oraz ich stan obecny – zdjęcia z 2016 roku. Tuż obok nas znajdują się niezwykle cenne obiekty, ważne dla zachowania tożsamości miejsc i miejscowości. Wystawa pokazuje najnowsze losy założeń rezydencjonalnych w: Bolkowicach, Dębogórze, Glinnej, Kąkolewicach, Koszewie, Kulicach, Lesięcinie, Maciejewie, Małkocinie, Przelewicach, Siennie Dolnym, Sokolińcu, Stuchowie oraz Świerznie. W recenzjach dr hab. inż. arch. Katarzyny Łakomy (WA Politechniki Krakowskiej) oraz dr hab. Agaty Zbylut (Akademia Sztuki w Szczecinie) czytamy o znaczeniu tych obiektów w krajobrazie kulturowym, o zaniedbaniach i o podjętych działaniach inwestycyjnych, które jednak nie zawsze okazują się korzystne. Wystawa Rzeszotarskiej-Pałka przywołuje budowle cenne dla kulturowego dziedzictwa regionu. W obiektywny sposób dokumentuje ich rozwój w 21 wieku. Przypomina także o tych obiektach, o których już zapomnieliśmy – i o które powinniśmy się szybko zatroszczyć. Magdalena Rzeszotarska-Pałka jest architektem i architektem krajobrazu, naukowcem i dydaktykiem. Jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (obecnie ZUT). W 2005 roku obroniła doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2010 roku piastuje stanowisko Kierownika Katedry Projektowania Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz współautorką monografii „Wieś pomorska wczoraj i dziś. (…)”, która zdobyła wyróżnienie Ministra Infrastruktury RP. Jest promotorem kilkudziesięciu dyplomów magisterskich i inżynierskich. Jest także członkiem LE:NOTRE Institute, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO.   Oficjalna strona wydarzenia: http://www.forma.zut.edu.pl/rzeszotarska.php Paweł Rubinowicz Kurator Galerii Architektów Forma  ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin tel. +48 604 434349 e-mail: pawel@rubinowicz.com.pl strona: www.forma.zut.edu.pl/
37
Terminy składania dokumentów finansowo - księgowych za rok 2016

2016-12-05 10:56 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Szanowni Państwo, ukazał się komunikat w sprawie składania w kwestorze ZUT dokumentów finansowo - księgowych za rok 2016 .  Treść komunikatu.
38
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych

2016-12-05 10:21 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych, która odbędzie się w sobotę 10 grudnia  2016 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii al. Piastów 45 w Szczecinie.

39
Ważne dodatkowe informacje dotyczące szkolenia pn. "Niskoemisyjni", które odbędzie się 08.12.2016 r.

2016-12-04 23:16 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

 Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem pn. "Niskoemisyjni", a ograniczoną liczbą miejsc, w dniach od 5 do 7 grudnia w sekretariacie dziekanatu WKŚiR udostępniona będzie lista uczestników, na którą mogą się jeszcze wpisywać osoby zainteresowane udziałem w tym szkoleniu. Wolnych jest jeszcze 50 miejsc. Lista nie dotyczy studentów II i III roku kierunku Odnawialne Źródła Energii, których udział w szkoleniu został już potwierdzony.
40
Ważne dodatkowe informacje dotyczące szkolenia pn. "Niskoemisyjni", które odbędzie się 08.12.2016 r.

2016-12-04 23:16 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem pn. "Niskoemisyjni", a ograniczoną liczbą miejsc, w dniach od 5 do 7 grudnia w sekretariacie dziekanatu WKŚiR udostępniona będzie lista uczestników, na którą mogą się jeszcze wpisywać osoby zainteresowane udziałem w tym szkoleniu. Wolnych jest jeszcze 50 miejsc. Lista nie dotyczy studentów II i III roku kierunku Odnawialne Źródła Energii, których udział w szkoleniu został już potwierdzony.
41
VIII konkurs w programie LIDER

2016-12-02 15:04 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Od 16 stycznia 2017 r. do 17 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER VIII, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 5 lat temu. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych[...] Czytaj dalej
42
VIII konkurs w programie LIDER

2016-12-02 15:04 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Od 16 stycznia 2017 r. do 17 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER VIII, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 5 lat temu. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych[...] Czytaj dalej
43
Spotkanie organizacyjne ws. programu Patronage

2016-12-02 15:03 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Już 5 grudnia odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi dołączeniem do programu Patronage. Wszystkie osoby chętne zapraszamy – godz. 13:00, sala C201.
44
Spotkanie organizacyjne ws. programu Patronage

2016-12-02 15:03 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Już 5 grudnia odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi dołączeniem do programu Patronage. Wszystkie osoby chętne zapraszamy – godz. 13:00, sala C201.
45
Europejski Konkurs z zakresu Przemysłowego Ethernetu

2016-12-02 15:02 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Do końca roku przesyłać można zgłoszenia do Europejskiego Konkursu z zakresu Przemysłowego Ethernetu. Celem konkursu jest wyróżnienie innowacyjnych pomysłów, obiecujących prac naukowych i ciekawych projektów badawczych. Jedyną obowiązująca wytyczną jest to, iż projekt musi wykorzystywać technologię lub w jakikolwiek sposób być oparty o sieć POWERLINK. Wszystkie projekty biorące udział w konkursie będą oceniane pod względem[...] Czytaj dalej
46
Europejski Konkurs z zakresu Przemysłowego Ethernetu

2016-12-02 15:02 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Do końca roku przesyłać można zgłoszenia do Europejskiego Konkursu z zakresu Przemysłowego Ethernetu. Celem konkursu jest wyróżnienie innowacyjnych pomysłów, obiecujących prac naukowych i ciekawych projektów badawczych. Jedyną obowiązująca wytyczną jest to, iż projekt musi wykorzystywać technologię lub w jakikolwiek sposób być oparty o sieć POWERLINK. Wszystkie projekty biorące udział w konkursie będą oceniane pod względem[...] Czytaj dalej
47
Europejski Konkurs z zakresu Przemysłowego Ethernetu

2016-12-02 15:02 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Do końca roku przesyłać można zgłoszenia do Europejskiego Konkursu z zakresu Przemysłowego Ethernetu. Celem konkursu jest wyróżnienie innowacyjnych pomysłów, obiecujących prac naukowych i ciekawych projektów badawczych. Jedyną obowiązująca wytyczną jest to, iż projekt musi wykorzystywać technologię lub w jakikolwiek sposób być oparty o sieć POWERLINK. Wszystkie projekty biorące udział w konkursie będą oceniane pod względem[...] Czytaj dalej
48
Rezydencje na Pomorzu Zachodnim - dziedzictwo utracone czy odzyskane?

2016-12-02 14:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wystawa jest efektem wieloletnich badań prowadzonych przez Autorkę nad zespołami pałacowo i dworsko-parkowymi na Pomorzu Zachodnim. W formie kilkudziesięciu fotogramów udokumentowany został stan zachowania wybranych założeń rezydencjonalnych z naszego regionu w latach 2003-2005 oraz ich stan obecny – zdjęcia z 2016 roku. Tuż obok nas znajdują się niezwykle cenne obiekty, ważne dla zachowania tożsamości miejsc i miejscowości. Wystawa pokazuje najnowsze losy założeń rezydencjonalnych w: Bolkowicach, Dębogórze, Glinnej, Kąkolewicach, Koszewie, Kulicach, Lesięcinie, Maciejewie, Małkocinie, Przelewicach, Siennie Dolnym, Sokolińcu, Stuchowie oraz Świerznie. W recenzjach dr hab. inż. arch. Katarzyny Łakomy (WA Politechniki Krakowskiej) oraz dr hab. Agaty Zbylut (Akademia Sztuki w Szczecinie) czytamy o znaczeniu tych obiektów w krajobrazie kulturowym, o zaniedbaniach i o podjętych działaniach inwestycyjnych, które jednak nie zawsze okazują się korzystne. Wystawa Rzeszotarskiej-Pałka przywołuje budowle cenne dla kulturowego dziedzictwa regionu. W obiektywny sposób dokumentuje ich rozwój w 21 wieku. Przypomina także o tych obiektach, o których już zapomnieliśmy – i o które powinniśmy się szybko zatroszczyć. Magdalena Rzeszotarska-Pałka jest architektem i architektem krajobrazu, naukowcem i dydaktykiem. Jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (obecnie ZUT). W 2005 roku obroniła doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2010 roku piastuje stanowisko Kierownika Katedry Projektowania Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz współautorką monografii „Wieś pomorska wczoraj i dziś. (…)”, która zdobyła wyróżnienie Ministra Infrastruktury RP. Jest promotorem kilkudziesięciu dyplomów magisterskich i inżynierskich. Jest także członkiem LE:NOTRE Institute, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO. Oficjalna strona wydarzenia Zapraszam serdecznie na wernisaż PIĄTEK, 9 GRUDNIA 2016, GODZ. 18.00 Galeria Architektów Forma, ZUT/WBiA ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin Czas ekspozycji: 2016.12.10 do 2017.01.17 Wstęp wolny na wystawę i na wernisaż
49
Rezydencje na Pomorzu Zachodnim - dziedzictwo utracone czy odzyskane?

2016-12-02 14:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Wystawa jest efektem wieloletnich badań prowadzonych przez Autorkę nad zespołami pałacowo i dworsko-parkowymi na Pomorzu Zachodnim. W formie kilkudziesięciu fotogramów udokumentowany został stan zachowania wybranych założeń rezydencjonalnych z naszego regionu w latach 2003-2005 oraz ich stan obecny – zdjęcia z 2016 roku. Tuż obok nas znajdują się niezwykle cenne obiekty, ważne dla zachowania tożsamości miejsc i miejscowości. Wystawa pokazuje najnowsze losy założeń rezydencjonalnych w: Bolkowicach, Dębogórze, Glinnej, Kąkolewicach, Koszewie, Kulicach, Lesięcinie, Maciejewie, Małkocinie, Przelewicach, Siennie Dolnym, Sokolińcu, Stuchowie oraz Świerznie. W recenzjach dr hab. inż. arch. Katarzyny Łakomy (WA Politechniki Krakowskiej) oraz dr hab. Agaty Zbylut (Akademia Sztuki w Szczecinie) czytamy o znaczeniu tych obiektów w krajobrazie kulturowym, o zaniedbaniach i o podjętych działaniach inwestycyjnych, które jednak nie zawsze okazują się korzystne. Wystawa Rzeszotarskiej-Pałka przywołuje budowle cenne dla kulturowego dziedzictwa regionu. W obiektywny sposób dokumentuje ich rozwój w 21 wieku. Przypomina także o tych obiektach, o których już zapomnieliśmy – i o które powinniśmy się szybko zatroszczyć. Magdalena Rzeszotarska-Pałka jest architektem i architektem krajobrazu, naukowcem i dydaktykiem. Jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (obecnie ZUT). W 2005 roku obroniła doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2010 roku piastuje stanowisko Kierownika Katedry Projektowania Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz współautorką monografii „Wieś pomorska wczoraj i dziś. (…)”, która zdobyła wyróżnienie Ministra Infrastruktury RP. Jest promotorem kilkudziesięciu dyplomów magisterskich i inżynierskich. Jest także członkiem LE:NOTRE Institute, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO. Oficjalna strona wydarzenia Zapraszam serdecznie na wernisaż PIĄTEK, 9 GRUDNIA 2016, GODZ. 18.00 Galeria Architektów Forma, ZUT/WBiA ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin Czas ekspozycji: 2016.12.10 do 2017.01.17 Wstęp wolny na wystawę i na wernisaż
50
Rezydencje na Pomorzu Zachodnim - dziedzictwo utracone czy odzyskane?

2016-12-02 14:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Wystawa jest efektem wieloletnich badań prowadzonych przez Autorkę nad zespołami pałacowo i dworsko-parkowymi na Pomorzu Zachodnim. W formie kilkudziesięciu fotogramów udokumentowany został stan zachowania wybranych założeń rezydencjonalnych z naszego regionu w latach 2003-2005 oraz ich stan obecny – zdjęcia z 2016 roku. Tuż obok nas znajdują się niezwykle cenne obiekty, ważne dla zachowania tożsamości miejsc i miejscowości. Wystawa pokazuje najnowsze losy założeń rezydencjonalnych w: Bolkowicach, Dębogórze, Glinnej, Kąkolewicach, Koszewie, Kulicach, Lesięcinie, Maciejewie, Małkocinie, Przelewicach, Siennie Dolnym, Sokolińcu, Stuchowie oraz Świerznie. W recenzjach dr hab. inż. arch. Katarzyny Łakomy (WA Politechniki Krakowskiej) oraz dr hab. Agaty Zbylut (Akademia Sztuki w Szczecinie) czytamy o znaczeniu tych obiektów w krajobrazie kulturowym, o zaniedbaniach i o podjętych działaniach inwestycyjnych, które jednak nie zawsze okazują się korzystne. Wystawa Rzeszotarskiej-Pałka przywołuje budowle cenne dla kulturowego dziedzictwa regionu. W obiektywny sposób dokumentuje ich rozwój w 21 wieku. Przypomina także o tych obiektach, o których już zapomnieliśmy – i o które powinniśmy się szybko zatroszczyć. Magdalena Rzeszotarska-Pałka jest architektem i architektem krajobrazu, naukowcem i dydaktykiem. Jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (obecnie ZUT). W 2005 roku obroniła doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2010 roku piastuje stanowisko Kierownika Katedry Projektowania Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz współautorką monografii „Wieś pomorska wczoraj i dziś. (…)”, która zdobyła wyróżnienie Ministra Infrastruktury RP. Jest promotorem kilkudziesięciu dyplomów magisterskich i inżynierskich. Jest także członkiem LE:NOTRE Institute, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO. Oficjalna strona wydarzenia Zapraszam serdecznie na wernisaż PIĄTEK, 9 GRUDNIA 2016, GODZ. 18.00 Galeria Architektów Forma, ZUT/WBiA ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin Czas ekspozycji: 2016.12.10 do 2017.01.17 Wstęp wolny na wystawę i na wernisaż
51
Rezydencje na Pomorzu Zachodnim - dziedzictwo utracone czy odzyskane?

2016-12-02 14:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Wystawa jest efektem wieloletnich badań prowadzonych przez Autorkę nad zespołami pałacowo i dworsko-parkowymi na Pomorzu Zachodnim. W formie kilkudziesięciu fotogramów udokumentowany został stan zachowania wybranych założeń rezydencjonalnych z naszego regionu w latach 2003-2005 oraz ich stan obecny – zdjęcia z 2016 roku. Tuż obok nas znajdują się niezwykle cenne obiekty, ważne dla zachowania tożsamości miejsc i miejscowości. Wystawa pokazuje najnowsze losy założeń rezydencjonalnych w: Bolkowicach, Dębogórze, Glinnej, Kąkolewicach, Koszewie, Kulicach, Lesięcinie, Maciejewie, Małkocinie, Przelewicach, Siennie Dolnym, Sokolińcu, Stuchowie oraz Świerznie. W recenzjach dr hab. inż. arch. Katarzyny Łakomy (WA Politechniki Krakowskiej) oraz dr hab. Agaty Zbylut (Akademia Sztuki w Szczecinie) czytamy o znaczeniu tych obiektów w krajobrazie kulturowym, o zaniedbaniach i o podjętych działaniach inwestycyjnych, które jednak nie zawsze okazują się korzystne. Wystawa Rzeszotarskiej-Pałka przywołuje budowle cenne dla kulturowego dziedzictwa regionu. W obiektywny sposób dokumentuje ich rozwój w 21 wieku. Przypomina także o tych obiektach, o których już zapomnieliśmy – i o które powinniśmy się szybko zatroszczyć. Magdalena Rzeszotarska-Pałka jest architektem i architektem krajobrazu, naukowcem i dydaktykiem. Jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (obecnie ZUT). W 2005 roku obroniła doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2010 roku piastuje stanowisko Kierownika Katedry Projektowania Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz współautorką monografii „Wieś pomorska wczoraj i dziś. (…)”, która zdobyła wyróżnienie Ministra Infrastruktury RP. Jest promotorem kilkudziesięciu dyplomów magisterskich i inżynierskich. Jest także członkiem LE:NOTRE Institute, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO. Oficjalna strona wydarzenia Zapraszam serdecznie na wernisaż PIĄTEK, 9 GRUDNIA 2016, GODZ. 18.00 Galeria Architektów Forma, ZUT/WBiA ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin Czas ekspozycji: 2016.12.10 do 2017.01.17 Wstęp wolny na wystawę i na wernisaż
52
Poznaj przyszłość telekomunikacji – spotkanie z firmą NOKIA

2016-12-02 10:49 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

6 grudnia 2016 roku odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy NOKIA. Wykład dotyczący najnowszych trendów w telekomunikacji będzie miał miejsce na Wydziale Informatyki w sali 227 WI2 (Żołnierska 52). Program spotkania: 10:00 – 10:30 NOKIA – poznaj nas od środka – Katarzyna Duplak 10:30 – 11:15 Robale – zmora IT. Efektywne sposoby debugowania w różnych[...] Czytaj dalej
53
Poznaj przyszłość telekomunikacji – spotkanie z firmą NOKIA

2016-12-02 10:49 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

6 grudnia 2016 roku odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy NOKIA. Wykład dotyczący najnowszych trendów w telekomunikacji będzie miał miejsce na Wydziale Informatyki w sali 227 WI2 (Żołnierska 52). Program spotkania: 10:00 – 10:30 NOKIA – poznaj nas od środka – Katarzyna Duplak 10:30 – 11:15 Robale – zmora IT. Efektywne sposoby debugowania w różnych[...] Czytaj dalej
54
Kolejne nagrody dla naukowców z Wydziału Elektrycznego!

2016-12-02 10:45 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

29 listopada 2016 r. odbyła się w Warszawie gala finałowa konkursu Galileo Masters, polskiego współorganizatora European Satellite Navigation Competition – największego na świecie konkursu technologii satelitarnych. W ramach tego wydarzenia wręczone zostały nagrody główne Poland Challenge oraz wyłonieni zostali laureaci II i III miejsca. Informowaliśmy już wcześniej, że to nasz zespół – dr inż. Rafał Osypiuk[...] Czytaj dalej
55
Kolejne nagrody dla naukowców z Wydziału Elektrycznego!

2016-12-02 10:45 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

29 listopada 2016 r. odbyła się w Warszawie gala finałowa konkursu Galileo Masters, polskiego współorganizatora European Satellite Navigation Competition – największego na świecie konkursu technologii satelitarnych. W ramach tego wydarzenia wręczone zostały nagrody główne Poland Challenge oraz wyłonieni zostali laureaci II i III miejsca. Informowaliśmy już wcześniej, że to nasz zespół – dr inż. Rafał Osypiuk[...] Czytaj dalej
56
dr hab. Izabela Rejer

2016-12-02 10:32 - WIZUT - Zmiany w planie

Laboratoria z przedmiotu Systemy Internetowe z dnia 12.10.16 z gr. 321A zostaną odrobione 6.12.16 o godz. 15.45 (s. 315).

Laboratoria z przedmiotu Systemy Internetowe z dnia 24.10.16 z gr. 320B zostaną odrobione 12.12.16 o godz. 16.00 (s. 310).

Laboratoria z przedmiotu Systemy Internetowe z dnia 20.10.16 z gr. 313B zostaną odrobione 15.12.16 o godz. 15.45 (s. 308).

57
08 grudnia 2016 r. odbędzie się seminarium mgr Sanaa Mahdi Oraibi przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

2016-12-01 22:46 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 452 Rady WKŚiR z 12.12.2014 r., w dniu  08 grudnia 2016 r.  o  godz. 10.00 w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul. J. Słowackiego 17, odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska mgr Sanaa Mahdi Oraibi doktorantki w Zakładzie Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. Roboczy tytuł rozprawy: Ocena mikrobiologiczna materiałów i środowiska zagospodarowania poubojowych odpadów drobiowych z uwzględnieniem wrażliwości wybranych szczepów bakterii na antybiotyki. Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska. Seminarium przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska: prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw. dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. dr hab. Magdalena Błaszak dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska dr hab. Renata Gamrat dr hab Magdalena Karbowska-Dzięgielewska dr hab. Michał Kupiec dr hab. inż. Ryszard Malinowski dr hab. Lilla Mielnik dr hab. inż. Ewa Możdżer dr hab. inż. Paweł Pieńkowski dr hab. inż. Joanna Podlasińska dr hab. Marek Podlasiński dr hab. inż. Hanna Siwek dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński dr hab. Mariola Wróbel  Z poważaniem Dziekan WKŚiR dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.
58
08 grudnia 2016 r. odbędzie się seminarium mgr Sanaa Mahdi Oraibi przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

2016-12-01 22:46 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 452 Rady WKŚiR z 12.12.2014 r., w dniu  08 grudnia 2016 r.  o  godz. 10.00 w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul. J. Słowackiego 17, odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska mgr Sanaa Mahdi Oraibi doktorantki w Zakładzie Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. Roboczy tytuł rozprawy: Ocena mikrobiologiczna materiałów i środowiska zagospodarowania poubojowych odpadów drobiowych z uwzględnieniem wrażliwości wybranych szczepów bakterii na antybiotyki. Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska. Seminarium przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska: prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw. dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. dr hab. Magdalena Błaszak dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska dr hab. Renata Gamrat dr hab Magdalena Karbowska-Dzięgielewska dr hab. Michał Kupiec dr hab. inż. Ryszard Malinowski dr hab. Lilla Mielnik dr hab. inż. Ewa Możdżer dr hab. inż. Paweł Pieńkowski dr hab. inż. Joanna Podlasińska dr hab. Marek Podlasiński dr hab. inż. Hanna Siwek dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński dr hab. Mariola Wróbel  Z poważaniem Dziekan WKŚiR dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.
59
08 grudnia 2016 r. odbędzie się seminarium mgr Sanaa Mahdi Oraibi przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

2016-12-01 22:46 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 452 Rady WKŚiR z 12.12.2014 r., w dniu  08 grudnia 2016 r.  o  godz. 10.00 w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul. J. Słowackiego 17, odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska mgr Sanaa Mahdi Oraibi doktorantki w Zakładzie Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. Roboczy tytuł rozprawy: Ocena mikrobiologiczna materiałów i środowiska zagospodarowania poubojowych odpadów drobiowych z uwzględnieniem wrażliwości wybranych szczepów bakterii na antybiotyki. Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska. Seminarium przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska: prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw. dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. dr hab. Magdalena Błaszak dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska dr hab. Renata Gamrat dr hab Magdalena Karbowska-Dzięgielewska dr hab. Michał Kupiec dr hab. inż. Ryszard Malinowski dr hab. Lilla Mielnik dr hab. inż. Ewa Możdżer dr hab. inż. Paweł Pieńkowski dr hab. inż. Joanna Podlasińska dr hab. Marek Podlasiński dr hab. inż. Hanna Siwek dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński dr hab. Mariola Wróbel  Z poważaniem Dziekan WKŚiR dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.
60
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 28 listopada 2016 r. zmarł dr inż. LECH TOŁKACZ

2016-12-01 15:04 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

61
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 28 listopada 2016 r. zmarł dr inż. LECH TOŁKACZ

2016-12-01 15:04 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

62
Informacja Archiwum Uczelnianego

2016-12-01 14:59 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W związku z  nowelizacją Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  ogłoszoną dnia 20 marca 2015 r. (Dz.U. poz 566 z dnia 24 kwietnia 2015r) i dnia 29 października 2015 r (Dz.U. poz 1743 z dnia 29 października 2015 r) oraz Zarządzeniem nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 2014 r., prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Informacja dostępna w zakładce Archiwum Uczelnianego
63
Informacja Archiwum Uczelnianego

2016-12-01 14:59 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W związku z  nowelizacją Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  ogłoszoną dnia 20 marca 2015 r. (Dz.U. poz 566 z dnia 24 kwietnia 2015r) i dnia 29 października 2015 r (Dz.U. poz 1743 z dnia 29 października 2015 r) oraz Zarządzeniem nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 2014 r., prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Informacja dostępna w zakładce Archiwum Uczelnianego
64
Poszukiwani partnerzy do projektów

2016-12-01 14:45 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny. Szczegółowych informacji udziela Tomasz Łyżwiński, tel. 91 449 43 91, tomasz.lyzwinski@zut.edu.pl
65
Poszukiwani partnerzy do projektów

2016-12-01 14:45 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny. Szczegółowych informacji udziela Tomasz Łyżwiński, tel. 91 449 43 91, tomasz.lyzwinski@zut.edu.pl
66
Obowiązkowe badania lekarskie studentów studiów niestacjonarnych (II, III, IV rok)

2016-12-01 14:18 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Miejsce badań *

SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie
Poradnia Ogólna
ul. Bohaterów Warszawy 51
we wtorki, środy i czwartki w godz.: 8:00 – 17:00
w poniedziałki i piątki w godz.: 8:00 – 14:00

* studenci, którzy nie mogą zgłosić się do Przychodni ZUT (dotyczy m.in. osób spoza Szczecina) mogą wykonać bezpłatne badanie w przychodniach, które mają podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Ważne informacje

 • badania zostaną przeprowadzone na podstawie dowodu osobistego oraz  indywidualnych skierowań (do odebrania w Dziekanacie Wydziału Informatyki przez starostów danego roku i kierunku studiów) w terminach od grudnia 2016 r.
 • studenci posiadający aktualne RTG klatki piersiowej powinni zgłosić się wraz z nim do Przychodni ZUT ; pozostali otrzymają skierowanie na bezpłatne wykonanie prześwietlenia od lekarza przeprowadzającego badanie okresowe
 • studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych (§3 ust. 4 Zarządzenie nr 94 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich ZUT w Szczecinie, narażonych w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia)
67
Zaproszenie na spotkanie wigilijne

2016-12-01 12:12 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Serdecznie zapraszam na uroczyste Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w dni 15 grudnia 2016 r. o godzinie 13:15 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10.   Dziekan dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prod. nadzw.  
68
Zaproszenie na spotkanie wigilijne

2016-12-01 12:12 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Serdecznie zapraszam na uroczyste Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w dni 15 grudnia 2016 r. o godzinie 13:15 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10.   Dziekan dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prod. nadzw.  
69
Zmiany organizacyjne

2016-12-01 10:27 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej dziekanatu i pionu techniczno-gospodarczego zmienia się miejsce pobierania kluczy od sal laboratoryjnych w budynku WI-1 (Żołnierska 49) oraz sprzętu - rzutników i laptopów.

Od 1 grudnia 2016 roku klucze do laboratoriów na III piętrze są dostępne na portierni WI-1. Wszystkie laboratoria zostały wyposażone na stałe w przedłużacze.

Natomiast rzutniki i laptopy można wypożyczać u pracowników Sekcji Kształcenia Dziekanatu (u Pań Urszuli Obszańskiej, Lidii Waszyńskiej oraz Kamili Skrzypek) w pokoju 126 w budynku WI-1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

W razie potrzeby wypożyczenia rzutnika lub laptopa po godzinie 15.30 lub w weekendy uprzejmie proszę o korzystanie ze sprzętu zdeponowanego na portierni w budynku WI-2.

Aktualnie niestety nie ma możliwości wypożyczania powyższego sprzętu z portierni w budynku WI-1 z uwagi na połączenie portierni z szatnią.

 

w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej dziekanatu i pionu techniczno-gospodarczego zmienia się miejsce pobierania kluczy od sal laboratoryjnych w budynku WI-1 (Żołnierska 49) oraz sprzętu - rzutników i laptopów.
Od 1 grudnia 2016 roku klucze do laboratoriów na III piętrze są dostępne na portierni WI-1. Wszystkie laboratoria zostały wyposażone na stałe w przedłużacze.
Natomiast rzutniki i laptopy można wypożyczać u pracowników Sekcji Kształcenia Dziekanatu (u Pań Urszuli Obszańskiej, Lidii Waszyńskiej oraz Kamili Skrzypek) w pokoju 126 w budynku WI-1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
W razie potrzeby wypożyczenia rzutnika lub laptopa po godzinie 15.30 lub w weekendy uprzejmie proszę o korzystanie ze sprzętu zdeponowanego na portierni w budynku WI-2.
Aktualnie niestety nie ma możliwości wypożyczania powyższego sprzętu z portierni w budynku WI-1 z uwagi na połączenie portierni z szatnią.
70
Zaproszenie na szkolenie pn. "Niskoemisyjni".

2016-11-30 19:19 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w Auditorium Maximum WKŚiR (ul. J. Słowackiego 17) i prowadzone będzie przez Instytut Nowych Technologii, Ekologii i Rozwoju
dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. Na szkoleniu poruszone zostaną takie tematy jak: - prezentacja danych statystycznych dotyczącej szkodliwej emisji na przykładach polskich aglomeracji, - gospodarowanie energią w budynkach a ekologia i środowisko naturalne, - prezentacja wdrożonych rozwiązań niskoemisyjnych, w tym OZE i zachowań prosumenckich, - korzyści energetyczne, zdrowotne i finansowe związane z gospodarką niskoemisyjną, - przeciwdziałanie szkodliwej emisji w praktyce – rozwiązania techniczne i technologiczne. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w szkoleniu. 
71
Zaproszenie na szkolenie pn. "Niskoemisyjni".

2016-11-30 19:19 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w Auditorium Maximum WKŚiR (ul. J. Słowackiego 17) i prowadzone będzie przez Instytut Nowych Technologii, Ekologii i Rozwoju
dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. Na szkoleniu poruszone zostaną takie tematy jak: - prezentacja danych statystycznych dotyczącej szkodliwej emisji na przykładach polskich aglomeracji, - gospodarowanie energią w budynkach a ekologia i środowisko naturalne, - prezentacja wdrożonych rozwiązań niskoemisyjnych, w tym OZE i zachowań prosumenckich, - korzyści energetyczne, zdrowotne i finansowe związane z gospodarką niskoemisyjną, - przeciwdziałanie szkodliwej emisji w praktyce – rozwiązania techniczne i technologiczne. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w szkoleniu. 
72
Zaproszenie na szkolenie pn. "Niskoemisyjni".

2016-11-30 19:19 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w Auditorium Maximum WKŚiR (ul. J. Słowackiego 17) i prowadzone będzie przez Instytut Nowych Technologii, Ekologii i Rozwoju
dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. Na szkoleniu poruszone zostaną takie tematy jak: - prezentacja danych statystycznych dotyczącej szkodliwej emisji na przykładach polskich aglomeracji, - gospodarowanie energią w budynkach a ekologia i środowisko naturalne, - prezentacja wdrożonych rozwiązań niskoemisyjnych, w tym OZE i zachowań prosumenckich, - korzyści energetyczne, zdrowotne i finansowe związane z gospodarką niskoemisyjną, - przeciwdziałanie szkodliwej emisji w praktyce – rozwiązania techniczne i technologiczne. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w szkoleniu. 
73
Odbiór paczek choinkowych dla dzieci

2016-11-30 13:48 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Socjalny zaprasza po odbiór paczek choinkowych dla dzieci.  Odbiór paczek odbywa się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych,  Al. Piastów 48, pok.25 w godzinach 10-14. Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście proszone są o przekazanie upoważnienia osobie, która w ich imieniu będzie odbierała paczkę. Upoważnienia można również wysyłać drogą elektroniczną ads@zut.edu.pl
74
Bilety ze zniżkami dla pracowników ZUT

2016-11-30 13:34 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Filharmonia w Szczecinie zaprasza na:

 • ZBIGNIEW WODECKI - wspaniały koncert "Zacznij od Bacha"  - 40 lat na scenie, 4.01.2017, godz. 19:00, bilety: 120, 90i 60zł dla pracowników ZUT: 105, 80 i 50zł
 • RAZ DWA TRZY - koncert zespołu, 4.02.2017, godz. 20:30, bilety: 120, 90 i 70zł - dla pracowników ZUT: 105, 80 i 60zł

Hala Azoty Arena na:

 • ALE MUSICALE! - największe musicalowe hity Teatru Muzycznego ROMA: Mamma Mia!, Grease, Nine, Cats, Chicago i wiele innych 26.03.2017, godz. 19:00 | bilety: 120 vip, 180, 150, 125, 100 i 75zł dla Państwa: 160 vip, 140, 120, 100, 80 i 60zł
Rezerwacji biletów mogą Państwo dokonywać grupowo lub indywidualnie pod numerem telefonu 531 921 128 lub pisząc na adres marta@adria-art.pl
75
Wyniki II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

2016-11-30 13:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Sesja jest organizowana przez Dział ds. studenckich Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Była to jednocześnie VIII Uczelniana Sesja SKN. Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. i Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arkadiusz Terman. Sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, blok ekonomiczny, blok przyrodniczy, blok techniczny oraz blok żywienie człowieka. Na tegoroczną sesję zgłosiło się 66 Studenckich Kół Naukowych nie tylko z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ale także innych ośrodków naukowych z całej Polski w tym z: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W sumie nadesłano 93 streszczenia z czego, 10 do bloku architektura i budownictwo, 10 do bloku chemicznego, 11 do bloku ekonomicznego, 34 do bloku przyrodniczego, 22 do bloku technicznego oraz 6 do bloku żywienie człowieka. Członkami jury byli pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.   dr Dawid Dawidowicz Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

Skład komisji konkursowych

Jurorzy - Blok Architektury i Budownictwa
 • Dr hab. inż. arch. Piotr Arlet
 • Dr hab. inż. Marek Śnieg
 • Dr Katarzyna Utecht
Jurorzy - Blok Chemiczny
 • Prof. dr hab. inż. Maria Swarcewicz
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
 • Dr inż. Henryk Łącki
Jurorzy - Blok Ekonomiczny
 • Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw.
 • Dr hab. Michał Pluciński, prof. nadzw.
 • Dr inż. Arkadiusz Zmuda
Jurorzy - Blok Przyrodniczy
 • Dr hab. inż. Dorota Jadczak, prof. nadzw.
 • Dr hab. Przemysław Śmietana
 • Dr hab. inż. Paweł Nawrotek
 • Dr inż. Małgorzata Raczyńska
Jurorzy - Blok Techniczny
 • Dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw.
 • Dr inż. Piotr Piela
 • Dr inż. Ryszard Kawiak
Jurorzy – Blok Żywienia Człowieka
 • Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak
 • Dr Arleta Drozd
 • Dr Małgorzata Szczuko

Wyniki w poszczególnych blokach tematycznych

Blok architektura i budownictwo
 • I Miejsce
Koncepcja zmian na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie pod kątem urbanistycznym, Ref: inż. Ewelina Stypułkowska, Aleksandra Zbroszczyk, SKN Systemów Komunikacyjnych, Opiekun: dr inż. Tomasz Kulpa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • II Miejsce
Autonomiczny dom jednorodzinny – Earthship, Ref: Krzysztof Żywucki, SKN Eko-Architektura, Opiekun: mgr inż. arch. Piotr Gradziński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie
Metakaolin jako dodatek pucolanowy do betonów wysokowartościowych, Ref: inż. Karol Krzysztof Federowicz, inż. Alicja Magdalena Górska, SKN Concretni, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Reologia i właściwości zapraw cementowych z włóknami szklanymi do wykonywania elementów dekoracyjnych, Ref: Alicja Gazda, Ewa Przytuła, SKN Concretni, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wykorzystanie betonów samozagęszczalnych z włóknami stalowymi w architekturze wnętrz, Ref: Tomasz Rosiek, Mateusz Górski, SKN Concretni, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok chemiczny
 • I Miejsce
Analiza istotności wybranych parametrów przy określaniu emisji zapachowej metodą wstecznego modelowania dyspersji odorantów, Ref: Urszula Budzyła, Natalia Szczykowska, SKN Zapachowej Jakości Powietrza, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce
Dezodoryzacja gazów odlotowych z oczyszczalni ścieków z użyciem sorbentu wykonanego  z przemysłowych materiałów odpadowych, Ref: Amelia Skoczek, Agnieszka Łada, SKN Zapachowej Jakości Powietrza, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie
Analiza porównawcza procesu wymiany masy w układzie ciecz-gaz realizowanego w aparacie wyposażonym w generator wirującego pola magnetycznego i w mieszalniku mechanicznym, Ref: Anna Kapałka, Monika Bubnowska, SKN „Inżynier”, Opiekunowie: dr inż. Marian Kordas, dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Czystek – wyczyści organizm czy kieszeń?, Ref: Monika Moskalewicz, Monika Książak, SKN Ligi Ochrony Przyrody, Opiekunowie: dr inż. Elżbieta Huzar, dr inż. Alicja Wodnicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Opracowanie struktury komorowej modelu matematycznego bioreaktora BioFlo® 415 w oparciu o wyniki symulacji, Ref: Agnieszka Krychowska, SKN „Inżynier”, Opiekunowie: dr hab. inż. Rafał Rakoczy prof. nadzw.; dr inż. Marian Kordas, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok ekonomiczny
 • I Miejsce
Influence marketing w praktyce czyli „era youtubera”, Ref: Jędrzej Kozera, Kamil Dobek, SKN Marketingu PROMAR, Opiekunowie: dr Karolina Ertmańska, dr Piotr Nowaczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce
Problemy i doświadczenia młodych ludzi na rynku pracy – wnioski z badań w Wielkopolsce, Ref: Marzena Kaźmierczak, SKN Analizy Gospodarczej i Innowacji, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • III Miejsce
Hotel społecznie odpowiedzialny, czyli jak zapobiegać bezrobociu wśród wychowanków Domu Dziecka na przykładzie So Stay Hotel i Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Ref: Julia Hoffmann, SKN Analizy Gospodarczej i Innowacji, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie
Islandzka lekcja demokracji bezpośredniej, Ref: Oskar Musiał, SKN Ekonomii „Inwestor”, Opiekun: dr Janusz Myszczyszyn, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczeciński rower miejski – analiza funkcjonowania systemu „Bike_S” i jego wpływu na mobilność mieszkańców Szczecina, Ref: Maja Gagatek, Jakub Mysłowski, SKN „INNTRANS”, Opiekun: dr Anna Wiktorowska – Jasik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Analiza kosztów produkcji w wyniku zastosowania prozdrowotnych dodatków w tuczu trzody chlewnej, Ref: Sandra Troczyńska, SKN Biotechnologów Mięsa – „Bio-Meat”, Opiekun: dr hab. Artur Rybarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Przyrodniczy
 • I Miejsce
Aktywność przeciwgronkowcowa opatrunków nasączonych zawiesiną bakteriofagów, Ref: Joanna Jabłońska, SKN Mikrobiologów, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce (ex aequo)
Wpływ doświetlania asymilacyjnego lampami WLS i LED na plonowanie ogórka szklarniowego, Ref: Andżelika Bartosik, SKN Ogrodników, Opiekun: dr inż. Katarzyna Kowalczyk, dr inż. Agata Jędrzejuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie Ocena skuteczności naturalnego tarła troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) w rzece Reczycy po wybudowaniu przepławki w miejscowości Zastawie, Ref: Marcin Budniak, SKN Ichtiologów i Akwarystów, Opiekun: dr hab. Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 •  III Miejsce
Identyfikacja i walka z Mycoplasma sp. w pierwotnej hodowli komórek MSC świni domowej - studium przypadku, Ref: Magdalena Filipiuk, SKN Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych, Opiekun: dr inż. Beata Grzegrzółka, dr hab. Joanna Gruszczyńska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyróżnienie
Zmiany morfologiczne hydrofitów przy zastosowaniu różnych widm światła, na przykładzie Alternanthera sp., Ref: Witold Sosnowski, SKN Ichtiologów
i Akwarystów, Opiekun: dr hab. inż. Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Metody zwalczania szkodników hodowli seminaturalnej słodkowodnych krewetek akwariowych, Ref: Rafał Maciaszek, Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów, Opiekun: dr inż. Witold Strużyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Pomiar szybkości lizy komórek bakteryjnych przez bakteriofagi z wykorzystaniem automatycznego analizatora wzrostu Bioscreen C, Ref: Michał Wójcicki, SKN Technologów Żywności, Opiekunowie: dr hab. inż. Stanisław Błażejak prof. nadzw., dr inż. Iwona Gientka, dr inż. Lech Adamczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Blok Techniczny
 • I Miejsce
Pojazd inspekcyjny przystosowany do poruszania się w różnorodnym środowisku, Ref: Jakub Iwanowski, Jakub Skibiński, Katarzyna Korcaba, Karolina Łaski, SKN Zastosowań Komputerów w Technikach Obliczeniowych i Projektowych CADM, Opiekun: dr inż. Marcin Królikowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce (ex aequo)
Otwarta biblioteka programowa do analizy i syntezy sygnałów akustycznych i telekomunikacyjnych, Ref: Cezary Wernik, SKN WiWav, Opiekun: dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Badania nowych elementów szerokopasmowych światłowodowych dedykowanych dla systemów telefonii komórkowej  nowej generacji  FTTA (Fiber to the Antenna), Ref: Szymon Klimkowski, SKN „Teleinformatyk”, Opiekun: dr inż. Grzegorz Żegliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • III Miejsce
Powłoki natryskiwane plazmowo - zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Ref: Andrzej Maruszczyk, SKN Design Thinking Space, Opiekun: dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. nadzw., Politechnika Częstochowska
 • Wyróżnienie
Projekt systemu zdalnej telemetrii jednostki pływającej, Ref: Tomasz Biś, SKN Teleinformatyki Apacz 500, Opiekun: dr inż. Piotr Lech, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wyznaczenie współrzędnych poziomych słupów pomiarowych zlokalizowanych w Sali 0.15H w budynku Geo-Info-Hydro przy wykorzystaniu pomiarów tachymetrii precyzyjnej, Ref: Krzysztof Stasch, SKN Geodetów, Opiekun: dr inż. Krzysztof Mąkolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Blok żywienie człowieka
 • I Miejsce
Wpływ prozdrowotnych suplementów w tuczu świń na jakość technologiczną i sensoryczną mięśnia longissimus lumborum, Ref: Monika Plamowska, Izabella Wąsowska, SKN Biotechnologów Mięsa – „Bio-Meat”, Opiekun: dr hab. Artur Rybarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  w Szczecinie
 • II Miejsce
Cukier krzepi? Analiza wpływu wybranych sacharydów na aktywność katalazy, Ref: Magdalena Szymańska, SKN Enzymologów, Opiekun: dr inż. Radosław Drozd, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie
Porównanie sposobu żywienia i stanu odżywienia chorych hemodializowanych (HD) z cukrzycą i bez cukrzycy, Ref: Aleksandra Całka, Daria Kamińska, SKN Dietetyków, Opiekunowie: dr inż. Anna Sobczak-Czynsz, dr inż. Anna Bogacka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ocena postrzegania masy ciała przez dziewczęta w wieku 14-16 lat, Ref:  Sandra Noworól, Jagoda Tarnowska, SKN Fizjologów Żywienia Człowieka, Opiekun: dr hab. inż. Joanna Sadowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
76
Wyniki II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

2016-11-30 13:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Sesja jest organizowana przez Dział ds. studenckich Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Była to jednocześnie VIII Uczelniana Sesja SKN. Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. i Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arkadiusz Terman. Sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, blok ekonomiczny, blok przyrodniczy, blok techniczny oraz blok żywienie człowieka. Na tegoroczną sesję zgłosiło się 66 Studenckich Kół Naukowych nie tylko z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ale także innych ośrodków naukowych z całej Polski w tym z: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W sumie nadesłano 93 streszczenia z czego, 10 do bloku architektura i budownictwo, 10 do bloku chemicznego, 11 do bloku ekonomicznego, 34 do bloku przyrodniczego, 22 do bloku technicznego oraz 6 do bloku żywienie człowieka. Członkami jury byli pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.   dr Dawid Dawidowicz Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

Skład komisji konkursowych

Jurorzy - Blok Architektury i Budownictwa
 • Dr hab. inż. arch. Piotr Arlet
 • Dr hab. inż. Marek Śnieg
 • Dr Katarzyna Utecht
Jurorzy - Blok Chemiczny
 • Prof. dr hab. inż. Maria Swarcewicz
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
 • Dr inż. Henryk Łącki
Jurorzy - Blok Ekonomiczny
 • Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw.
 • Dr hab. Michał Pluciński, prof. nadzw.
 • Dr inż. Arkadiusz Zmuda
Jurorzy - Blok Przyrodniczy
 • Dr hab. inż. Dorota Jadczak, prof. nadzw.
 • Dr hab. Przemysław Śmietana
 • Dr hab. inż. Paweł Nawrotek
 • Dr inż. Małgorzata Raczyńska
Jurorzy - Blok Techniczny
 • Dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw.
 • Dr inż. Piotr Piela
 • Dr inż. Ryszard Kawiak
Jurorzy – Blok Żywienia Człowieka
 • Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak
 • Dr Arleta Drozd
 • Dr Małgorzata Szczuko

Wyniki w poszczególnych blokach tematycznych

Blok architektura i budownictwo
 • I Miejsce
Koncepcja zmian na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie pod kątem urbanistycznym, Ref: inż. Ewelina Stypułkowska, Aleksandra Zbroszczyk, SKN Systemów Komunikacyjnych, Opiekun: dr inż. Tomasz Kulpa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • II Miejsce
Autonomiczny dom jednorodzinny – Earthship, Ref: Krzysztof Żywucki, SKN Eko-Architektura, Opiekun: mgr inż. arch. Piotr Gradziński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie
Metakaolin jako dodatek pucolanowy do betonów wysokowartościowych, Ref: inż. Karol Krzysztof Federowicz, inż. Alicja Magdalena Górska, SKN Concretni, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Reologia i właściwości zapraw cementowych z włóknami szklanymi do wykonywania elementów dekoracyjnych, Ref: Alicja Gazda, Ewa Przytuła, SKN Concretni, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wykorzystanie betonów samozagęszczalnych z włóknami stalowymi w architekturze wnętrz, Ref: Tomasz Rosiek, Mateusz Górski, SKN Concretni, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok chemiczny
 • I Miejsce
Analiza istotności wybranych parametrów przy określaniu emisji zapachowej metodą wstecznego modelowania dyspersji odorantów, Ref: Urszula Budzyła, Natalia Szczykowska, SKN Zapachowej Jakości Powietrza, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce
Dezodoryzacja gazów odlotowych z oczyszczalni ścieków z użyciem sorbentu wykonanego  z przemysłowych materiałów odpadowych, Ref: Amelia Skoczek, Agnieszka Łada, SKN Zapachowej Jakości Powietrza, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie
Analiza porównawcza procesu wymiany masy w układzie ciecz-gaz realizowanego w aparacie wyposażonym w generator wirującego pola magnetycznego i w mieszalniku mechanicznym, Ref: Anna Kapałka, Monika Bubnowska, SKN „Inżynier”, Opiekunowie: dr inż. Marian Kordas, dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Czystek – wyczyści organizm czy kieszeń?, Ref: Monika Moskalewicz, Monika Książak, SKN Ligi Ochrony Przyrody, Opiekunowie: dr inż. Elżbieta Huzar, dr inż. Alicja Wodnicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Opracowanie struktury komorowej modelu matematycznego bioreaktora BioFlo® 415 w oparciu o wyniki symulacji, Ref: Agnieszka Krychowska, SKN „Inżynier”, Opiekunowie: dr hab. inż. Rafał Rakoczy prof. nadzw.; dr inż. Marian Kordas, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok ekonomiczny
 • I Miejsce
Influence marketing w praktyce czyli „era youtubera”, Ref: Jędrzej Kozera, Kamil Dobek, SKN Marketingu PROMAR, Opiekunowie: dr Karolina Ertmańska, dr Piotr Nowaczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce
Problemy i doświadczenia młodych ludzi na rynku pracy – wnioski z badań w Wielkopolsce, Ref: Marzena Kaźmierczak, SKN Analizy Gospodarczej i Innowacji, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • III Miejsce
Hotel społecznie odpowiedzialny, czyli jak zapobiegać bezrobociu wśród wychowanków Domu Dziecka na przykładzie So Stay Hotel i Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Ref: Julia Hoffmann, SKN Analizy Gospodarczej i Innowacji, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie
Islandzka lekcja demokracji bezpośredniej, Ref: Oskar Musiał, SKN Ekonomii „Inwestor”, Opiekun: dr Janusz Myszczyszyn, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczeciński rower miejski – analiza funkcjonowania systemu „Bike_S” i jego wpływu na mobilność mieszkańców Szczecina, Ref: Maja Gagatek, Jakub Mysłowski, SKN „INNTRANS”, Opiekun: dr Anna Wiktorowska – Jasik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Analiza kosztów produkcji w wyniku zastosowania prozdrowotnych dodatków w tuczu trzody chlewnej, Ref: Sandra Troczyńska, SKN Biotechnologów Mięsa – „Bio-Meat”, Opiekun: dr hab. Artur Rybarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Przyrodniczy
 • I Miejsce
Aktywność przeciwgronkowcowa opatrunków nasączonych zawiesiną bakteriofagów, Ref: Joanna Jabłońska, SKN Mikrobiologów, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce (ex aequo)
Wpływ doświetlania asymilacyjnego lampami WLS i LED na plonowanie ogórka szklarniowego, Ref: Andżelika Bartosik, SKN Ogrodników, Opiekun: dr inż. Katarzyna Kowalczyk, dr inż. Agata Jędrzejuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie Ocena skuteczności naturalnego tarła troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) w rzece Reczycy po wybudowaniu przepławki w miejscowości Zastawie, Ref: Marcin Budniak, SKN Ichtiologów i Akwarystów, Opiekun: dr hab. Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 •  III Miejsce
Identyfikacja i walka z Mycoplasma sp. w pierwotnej hodowli komórek MSC świni domowej - studium przypadku, Ref: Magdalena Filipiuk, SKN Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych, Opiekun: dr inż. Beata Grzegrzółka, dr hab. Joanna Gruszczyńska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyróżnienie
Zmiany morfologiczne hydrofitów przy zastosowaniu różnych widm światła, na przykładzie Alternanthera sp., Ref: Witold Sosnowski, SKN Ichtiologów
i Akwarystów, Opiekun: dr hab. inż. Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Metody zwalczania szkodników hodowli seminaturalnej słodkowodnych krewetek akwariowych, Ref: Rafał Maciaszek, Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów, Opiekun: dr inż. Witold Strużyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Pomiar szybkości lizy komórek bakteryjnych przez bakteriofagi z wykorzystaniem automatycznego analizatora wzrostu Bioscreen C, Ref: Michał Wójcicki, SKN Technologów Żywności, Opiekunowie: dr hab. inż. Stanisław Błażejak prof. nadzw., dr inż. Iwona Gientka, dr inż. Lech Adamczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Blok Techniczny
 • I Miejsce
Pojazd inspekcyjny przystosowany do poruszania się w różnorodnym środowisku, Ref: Jakub Iwanowski, Jakub Skibiński, Katarzyna Korcaba, Karolina Łaski, SKN Zastosowań Komputerów w Technikach Obliczeniowych i Projektowych CADM, Opiekun: dr inż. Marcin Królikowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce (ex aequo)
Otwarta biblioteka programowa do analizy i syntezy sygnałów akustycznych i telekomunikacyjnych, Ref: Cezary Wernik, SKN WiWav, Opiekun: dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Badania nowych elementów szerokopasmowych światłowodowych dedykowanych dla systemów telefonii komórkowej  nowej generacji  FTTA (Fiber to the Antenna), Ref: Szymon Klimkowski, SKN „Teleinformatyk”, Opiekun: dr inż. Grzegorz Żegliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • III Miejsce
Powłoki natryskiwane plazmowo - zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Ref: Andrzej Maruszczyk, SKN Design Thinking Space, Opiekun: dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. nadzw., Politechnika Częstochowska
 • Wyróżnienie
Projekt systemu zdalnej telemetrii jednostki pływającej, Ref: Tomasz Biś, SKN Teleinformatyki Apacz 500, Opiekun: dr inż. Piotr Lech, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wyznaczenie współrzędnych poziomych słupów pomiarowych zlokalizowanych w Sali 0.15H w budynku Geo-Info-Hydro przy wykorzystaniu pomiarów tachymetrii precyzyjnej, Ref: Krzysztof Stasch, SKN Geodetów, Opiekun: dr inż. Krzysztof Mąkolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Blok żywienie człowieka
 • I Miejsce
Wpływ prozdrowotnych suplementów w tuczu świń na jakość technologiczną i sensoryczną mięśnia longissimus lumborum, Ref: Monika Plamowska, Izabella Wąsowska, SKN Biotechnologów Mięsa – „Bio-Meat”, Opiekun: dr hab. Artur Rybarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  w Szczecinie
 • II Miejsce
Cukier krzepi? Analiza wpływu wybranych sacharydów na aktywność katalazy, Ref: Magdalena Szymańska, SKN Enzymologów, Opiekun: dr inż. Radosław Drozd, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie
Porównanie sposobu żywienia i stanu odżywienia chorych hemodializowanych (HD) z cukrzycą i bez cukrzycy, Ref: Aleksandra Całka, Daria Kamińska, SKN Dietetyków, Opiekunowie: dr inż. Anna Sobczak-Czynsz, dr inż. Anna Bogacka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ocena postrzegania masy ciała przez dziewczęta w wieku 14-16 lat, Ref:  Sandra Noworól, Jagoda Tarnowska, SKN Fizjologów Żywienia Człowieka, Opiekun: dr hab. inż. Joanna Sadowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
77
Wyniki II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

2016-11-30 13:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Sesja jest organizowana przez Dział ds. studenckich Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Była to jednocześnie VIII Uczelniana Sesja SKN. Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. i Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arkadiusz Terman. Sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, blok ekonomiczny, blok przyrodniczy, blok techniczny oraz blok żywienie człowieka. Na tegoroczną sesję zgłosiło się 66 Studenckich Kół Naukowych nie tylko z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ale także innych ośrodków naukowych z całej Polski w tym z: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W sumie nadesłano 93 streszczenia z czego, 10 do bloku architektura i budownictwo, 10 do bloku chemicznego, 11 do bloku ekonomicznego, 34 do bloku przyrodniczego, 22 do bloku technicznego oraz 6 do bloku żywienie człowieka. Członkami jury byli pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.   dr Dawid Dawidowicz Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

Skład komisji konkursowych

Jurorzy - Blok Architektury i Budownictwa
 • Dr hab. inż. arch. Piotr Arlet
 • Dr hab. inż. Marek Śnieg
 • Dr Katarzyna Utecht
Jurorzy - Blok Chemiczny
 • Prof. dr hab. inż. Maria Swarcewicz
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
 • Dr inż. Henryk Łącki
Jurorzy - Blok Ekonomiczny
 • Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw.
 • Dr hab. Michał Pluciński, prof. nadzw.
 • Dr inż. Arkadiusz Zmuda
Jurorzy - Blok Przyrodniczy
 • Dr hab. inż. Dorota Jadczak, prof. nadzw.
 • Dr hab. Przemysław Śmietana
 • Dr hab. inż. Paweł Nawrotek
 • Dr inż. Małgorzata Raczyńska
Jurorzy - Blok Techniczny
 • Dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw.
 • Dr inż. Piotr Piela
 • Dr inż. Ryszard Kawiak
Jurorzy – Blok Żywienia Człowieka
 • Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak
 • Dr Arleta Drozd
 • Dr Małgorzata Szczuko

Wyniki w poszczególnych blokach tematycznych

Blok architektura i budownictwo
 • I Miejsce
Koncepcja zmian na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie pod kątem urbanistycznym, Ref: inż. Ewelina Stypułkowska, Aleksandra Zbroszczyk, SKN Systemów Komunikacyjnych, Opiekun: dr inż. Tomasz Kulpa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • II Miejsce
Autonomiczny dom jednorodzinny – Earthship, Ref: Krzysztof Żywucki, SKN Eko-Architektura, Opiekun: mgr inż. arch. Piotr Gradziński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie
Metakaolin jako dodatek pucolanowy do betonów wysokowartościowych, Ref: inż. Karol Krzysztof Federowicz, inż. Alicja Magdalena Górska, SKN Concretni, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Reologia i właściwości zapraw cementowych z włóknami szklanymi do wykonywania elementów dekoracyjnych, Ref: Alicja Gazda, Ewa Przytuła, SKN Concretni, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wykorzystanie betonów samozagęszczalnych z włóknami stalowymi w architekturze wnętrz, Ref: Tomasz Rosiek, Mateusz Górski, SKN Concretni, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok chemiczny
 • I Miejsce
Analiza istotności wybranych parametrów przy określaniu emisji zapachowej metodą wstecznego modelowania dyspersji odorantów, Ref: Urszula Budzyła, Natalia Szczykowska, SKN Zapachowej Jakości Powietrza, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce
Dezodoryzacja gazów odlotowych z oczyszczalni ścieków z użyciem sorbentu wykonanego  z przemysłowych materiałów odpadowych, Ref: Amelia Skoczek, Agnieszka Łada, SKN Zapachowej Jakości Powietrza, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie
Analiza porównawcza procesu wymiany masy w układzie ciecz-gaz realizowanego w aparacie wyposażonym w generator wirującego pola magnetycznego i w mieszalniku mechanicznym, Ref: Anna Kapałka, Monika Bubnowska, SKN „Inżynier”, Opiekunowie: dr inż. Marian Kordas, dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Czystek – wyczyści organizm czy kieszeń?, Ref: Monika Moskalewicz, Monika Książak, SKN Ligi Ochrony Przyrody, Opiekunowie: dr inż. Elżbieta Huzar, dr inż. Alicja Wodnicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Opracowanie struktury komorowej modelu matematycznego bioreaktora BioFlo® 415 w oparciu o wyniki symulacji, Ref: Agnieszka Krychowska, SKN „Inżynier”, Opiekunowie: dr hab. inż. Rafał Rakoczy prof. nadzw.; dr inż. Marian Kordas, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok ekonomiczny
 • I Miejsce
Influence marketing w praktyce czyli „era youtubera”, Ref: Jędrzej Kozera, Kamil Dobek, SKN Marketingu PROMAR, Opiekunowie: dr Karolina Ertmańska, dr Piotr Nowaczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce
Problemy i doświadczenia młodych ludzi na rynku pracy – wnioski z badań w Wielkopolsce, Ref: Marzena Kaźmierczak, SKN Analizy Gospodarczej i Innowacji, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • III Miejsce
Hotel społecznie odpowiedzialny, czyli jak zapobiegać bezrobociu wśród wychowanków Domu Dziecka na przykładzie So Stay Hotel i Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Ref: Julia Hoffmann, SKN Analizy Gospodarczej i Innowacji, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie
Islandzka lekcja demokracji bezpośredniej, Ref: Oskar Musiał, SKN Ekonomii „Inwestor”, Opiekun: dr Janusz Myszczyszyn, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczeciński rower miejski – analiza funkcjonowania systemu „Bike_S” i jego wpływu na mobilność mieszkańców Szczecina, Ref: Maja Gagatek, Jakub Mysłowski, SKN „INNTRANS”, Opiekun: dr Anna Wiktorowska – Jasik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Analiza kosztów produkcji w wyniku zastosowania prozdrowotnych dodatków w tuczu trzody chlewnej, Ref: Sandra Troczyńska, SKN Biotechnologów Mięsa – „Bio-Meat”, Opiekun: dr hab. Artur Rybarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Przyrodniczy
 • I Miejsce
Aktywność przeciwgronkowcowa opatrunków nasączonych zawiesiną bakteriofagów, Ref: Joanna Jabłońska, SKN Mikrobiologów, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce (ex aequo)
Wpływ doświetlania asymilacyjnego lampami WLS i LED na plonowanie ogórka szklarniowego, Ref: Andżelika Bartosik, SKN Ogrodników, Opiekun: dr inż. Katarzyna Kowalczyk, dr inż. Agata Jędrzejuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie Ocena skuteczności naturalnego tarła troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) w rzece Reczycy po wybudowaniu przepławki w miejscowości Zastawie, Ref: Marcin Budniak, SKN Ichtiologów i Akwarystów, Opiekun: dr hab. Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 •  III Miejsce
Identyfikacja i walka z Mycoplasma sp. w pierwotnej hodowli komórek MSC świni domowej - studium przypadku, Ref: Magdalena Filipiuk, SKN Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych, Opiekun: dr inż. Beata Grzegrzółka, dr hab. Joanna Gruszczyńska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyróżnienie
Zmiany morfologiczne hydrofitów przy zastosowaniu różnych widm światła, na przykładzie Alternanthera sp., Ref: Witold Sosnowski, SKN Ichtiologów
i Akwarystów, Opiekun: dr hab. inż. Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Metody zwalczania szkodników hodowli seminaturalnej słodkowodnych krewetek akwariowych, Ref: Rafał Maciaszek, Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów, Opiekun: dr inż. Witold Strużyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Pomiar szybkości lizy komórek bakteryjnych przez bakteriofagi z wykorzystaniem automatycznego analizatora wzrostu Bioscreen C, Ref: Michał Wójcicki, SKN Technologów Żywności, Opiekunowie: dr hab. inż. Stanisław Błażejak prof. nadzw., dr inż. Iwona Gientka, dr inż. Lech Adamczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Blok Techniczny
 • I Miejsce
Pojazd inspekcyjny przystosowany do poruszania się w różnorodnym środowisku, Ref: Jakub Iwanowski, Jakub Skibiński, Katarzyna Korcaba, Karolina Łaski, SKN Zastosowań Komputerów w Technikach Obliczeniowych i Projektowych CADM, Opiekun: dr inż. Marcin Królikowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce (ex aequo)
Otwarta biblioteka programowa do analizy i syntezy sygnałów akustycznych i telekomunikacyjnych, Ref: Cezary Wernik, SKN WiWav, Opiekun: dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Badania nowych elementów szerokopasmowych światłowodowych dedykowanych dla systemów telefonii komórkowej  nowej generacji  FTTA (Fiber to the Antenna), Ref: Szymon Klimkowski, SKN „Teleinformatyk”, Opiekun: dr inż. Grzegorz Żegliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • III Miejsce
Powłoki natryskiwane plazmowo - zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Ref: Andrzej Maruszczyk, SKN Design Thinking Space, Opiekun: dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. nadzw., Politechnika Częstochowska
 • Wyróżnienie
Projekt systemu zdalnej telemetrii jednostki pływającej, Ref: Tomasz Biś, SKN Teleinformatyki Apacz 500, Opiekun: dr inż. Piotr Lech, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wyznaczenie współrzędnych poziomych słupów pomiarowych zlokalizowanych w Sali 0.15H w budynku Geo-Info-Hydro przy wykorzystaniu pomiarów tachymetrii precyzyjnej, Ref: Krzysztof Stasch, SKN Geodetów, Opiekun: dr inż. Krzysztof Mąkolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Blok żywienie człowieka
 • I Miejsce
Wpływ prozdrowotnych suplementów w tuczu świń na jakość technologiczną i sensoryczną mięśnia longissimus lumborum, Ref: Monika Plamowska, Izabella Wąsowska, SKN Biotechnologów Mięsa – „Bio-Meat”, Opiekun: dr hab. Artur Rybarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  w Szczecinie
 • II Miejsce
Cukier krzepi? Analiza wpływu wybranych sacharydów na aktywność katalazy, Ref: Magdalena Szymańska, SKN Enzymologów, Opiekun: dr inż. Radosław Drozd, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie
Porównanie sposobu żywienia i stanu odżywienia chorych hemodializowanych (HD) z cukrzycą i bez cukrzycy, Ref: Aleksandra Całka, Daria Kamińska, SKN Dietetyków, Opiekunowie: dr inż. Anna Sobczak-Czynsz, dr inż. Anna Bogacka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ocena postrzegania masy ciała przez dziewczęta w wieku 14-16 lat, Ref:  Sandra Noworól, Jagoda Tarnowska, SKN Fizjologów Żywienia Człowieka, Opiekun: dr hab. inż. Joanna Sadowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
78
Dział Socjalny zaprasza po odbiór paczek choinkowych dla dzieci

2016-11-30 13:02 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście proszone są o przekazanie upoważnienia osobie, która w ich imieniu będzie odbierała paczkę. Upoważnienie można wysłać również drogą elektroniczną na Dział Socjalny ads@zut.edu.pl. 
79
Wystawa w Galerii Architektów Forma

2016-11-30 12:19 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Projekty na zagospodarowanie Łasztowni, Wyspy Grodzkiej, Kępy Parnickiej, a także rejonów Dąbia i Śródmieścia można zobaczyć jeszcze do 6 grudnia. GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA / ZUT, WBiA, ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin (Budynek Architektury). Galeria czynna w dni powszednie w godzinach 9.00-16.00 w soboty i niedziele –  wstęp przez portiernię.
 • Więcej informacji na stronie galerii
 • Relacja filmowa z wernisażu
80
Wystawa w Galerii Architektów Forma

2016-11-30 12:19 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Projekty na zagospodarowanie Łasztowni, Wyspy Grodzkiej, Kępy Parnickiej, a także rejonów Dąbia i Śródmieścia można zobaczyć jeszcze do 6 grudnia. GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA / ZUT, WBiA, ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin (Budynek Architektury). Galeria czynna w dni powszednie w godzinach 9.00-16.00 w soboty i niedziele –  wstęp przez portiernię.
 • Więcej informacji na stronie galerii
 • Relacja filmowa z wernisażu
81
Wystawa w Galerii Architektów Forma

2016-11-30 12:19 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Projekty na zagospodarowanie Łasztowni, Wyspy Grodzkiej, Kępy Parnickiej, a także rejonów Dąbia i Śródmieścia można zobaczyć jeszcze do 6 grudnia. GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA / ZUT, WBiA, ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin (Budynek Architektury). Galeria czynna w dni powszednie w godzinach 9.00-16.00 w soboty i niedziele –  wstęp przez portiernię.
 • Więcej informacji na stronie galerii
 • Relacja filmowa z wernisażu
82
Informacja dla Studentów pierwszego roku kierunku chemia

2016-11-30 12:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Uwaga Studenci pierwszego roku kierunku chemia !!! Termin poprawkowy zaliczenia przedmiotu PRAWO GOSPODARCZE  z p. mgr Izabelą Grzenkowicz odbędzie się 12.12. 2016 r. w godzinach 9:15- 10:00  w sali nr 13 w budynku Nowej Chemii
83
Informacja dla Studentów pierwszego roku kierunku chemia

2016-11-30 12:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Uwaga Studenci pierwszego roku kierunku chemia !!! Termin poprawkowy zaliczenia przedmiotu PRAWO GOSPODARCZE  z p. mgr Izabelą Grzenkowicz odbędzie się 12.12. 2016 r. w godzinach 9:15- 10:00  w sali nr 13 w budynku Nowej Chemii
84
Poznaj przyszłość telekomunikacji - NOKIA na Wydziale Informatyki

2016-11-30 11:49 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

NOKIA na Wydziale Informatyki ZUT

6 grudnia 2016 roku zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami firmy NOKIA. Osoby, które chcą poznać najnowsze trendy w telekomunikacji zapraszamy na wykłady w sali 227 WI2 (Żołnierska 52):

10:00 - 10:30 NOKIA - poznaj nas od środka - Katarzyna Duplak

10:30 - 11:15 Robale - zmora IT. Efektywne sposoby debugowania w różnych technologiach - Piotr Szpilkowski

11:15 - 12:00 Wykorzystywanie gniazd sieciowych w języku C do komunikacji Internet of Things - Mariusz Waszczyński

12:00-13:00 RF performance testing - podstawowe pomiary interfejsu radiowego - Marcin Miernik

Zainteresowanych podjęciem współpracy (praktyki, staże, praca) z firmą NOKIA zapraszamy na rozmowy - speed recruitment - które odbędą się w godz. 14:00 - 16:00 w sali 10WI2 (ul. Żołnierska 52).

85
Akcja Stypendialna Grupy ERGIS dla studentów i doktorantów kierunków chemicznych

2016-11-30 11:48 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Grupa ERGIS, środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych, folii do pakowania żywności i farmaceutyków oraz folii hydroizolacyjnych z PVC, rozpoczyna akcję stypendialną na rok 2017. 

Akcja skierowana jest do:
1) Studentów studiów I i II stopnia, którzy w roku akademickim będą studiować na następujących kierunkach: następujących kierunków: 
- Chemia,  - Technologia chemiczna,  - Nanotechnologia,  - Materiały współczesnych technologii,  - Inżynieria materiałowa,  - Inżynieria chemiczna i procesowa,  - Biotechnologia (biopolimery)

oraz

2) Studentów i absolwentów studiów doktoranckich z wyżej wymienionych dziedzin, których prace są w tematyce związanej z tworzywami sztucznymi.
Termin składania aplikacji to 31.01.2017r.
86
Akcja Stypendialna Grupy ERGIS dla studentów i doktorantów kierunków chemicznych

2016-11-30 11:48 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Grupa ERGIS, środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych, folii do pakowania żywności i farmaceutyków oraz folii hydroizolacyjnych z PVC, rozpoczyna akcję stypendialną na rok 2017. 

Akcja skierowana jest do:
1) Studentów studiów I i II stopnia, którzy w roku akademickim będą studiować na następujących kierunkach: następujących kierunków: 
- Chemia,  - Technologia chemiczna,  - Nanotechnologia,  - Materiały współczesnych technologii,  - Inżynieria materiałowa,  - Inżynieria chemiczna i procesowa,  - Biotechnologia (biopolimery)

oraz

2) Studentów i absolwentów studiów doktoranckich z wyżej wymienionych dziedzin, których prace są w tematyce związanej z tworzywami sztucznymi.
Termin składania aplikacji to 31.01.2017r.
87
Akcja Stypendialna Grupy ERGIS dla studentów i doktorantów kierunków chemicznych

2016-11-30 11:48 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Grupa ERGIS, środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych, folii do pakowania żywności i farmaceutyków oraz folii hydroizolacyjnych z PVC, rozpoczyna akcję stypendialną na rok 2017. 

Akcja skierowana jest do:
1) Studentów studiów I i II stopnia, którzy w roku akademickim będą studiować na następujących kierunkach: następujących kierunków: 
- Chemia,  - Technologia chemiczna,  - Nanotechnologia,  - Materiały współczesnych technologii,  - Inżynieria materiałowa,  - Inżynieria chemiczna i procesowa,  - Biotechnologia (biopolimery)

oraz

2) Studentów i absolwentów studiów doktoranckich z wyżej wymienionych dziedzin, których prace są w tematyce związanej z tworzywami sztucznymi.
Termin składania aplikacji to 31.01.2017r.
88
Sukces studentów Wydziału Informatyki na II Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych

2016-11-30 10:34 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

25 listopada 2016 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyła się  II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych.
Prace studentów prezentowane były w sześciu blokach tematycznych.
Wydział Informatyki w sekcji technicznej reprezentowali przedstawiciele kół Quaternion oraz WiWav, którzy przedstawili łącznie trzy projekty.

Prace i wystąpienia studentów w ramach każdej sekcji oceniane były przez jury, w skład którego wchodzili pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz innych uczelni szczecińskich.

W bloku technicznym II miejsce zajęli studenci Cezary Wernik (Prezes Studenckiego Koła Naukowego WiWav) oraz Łukasz Cierocki, którzy zaprezentowali pracę pt.: "Otwarta biblioteka programowa do analizy i syntezy sygnałów akustycznych i telekomunikacyjnych".

Serdecznie gratulujemy Cezaremu Wernikowi i Łukaszowi Cierockiemu.

Wszystkim członkom koła WiWav życzymy dalszych sukcesów, a pozostałe koła działające na naszym Wydziale zachęcamy do aktywności naukowej.

89
Międzynarodowa Konferencja Advanced Computer Systems (ACS 2016)

2016-11-30 10:06 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

W dniach 19-21.10.2016 r. odbyła się 20 jubileuszowa edycja zorganizowanej przez Wydział Informatyki ZUT Międzynarodowej Konferencji Advanced Computer Systems (ACS 2016). 
Otwarcia oraz powitania wszystkich gości dokonał Dziekan Wydziału Informatyki – dr hab. inż. Jerzy Pejaś oraz Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, którzy w ciepłych słowach podkreślali znaczenie tematyki Konferencji dla naszego środowiska oraz jej wkładu w rozwój nauki.

Uczestnicy Konferencji ACS-2016 - fotoreportaż

Fotoreportaż z Konferencji ACS-2016

W ciągu trzech dni trwania Konferencji uczestnicy konferencji zaprezentowali swoje najnowsze wyniki badań z dziedziny informatyki, a w szczególności z zakresu Inżynierii Oprogramowania, Sztucznej Inteligencji, Bezpieczeństwa Informacji, Projektowania Systemów Informatycznych oraz Systemów Multimedialnych.

90
Nasi przedstawiciele w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017 – 2020 – sprostowanie

2016-11-30 08:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W związku ze skorygowaniem  listy członków do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020 w dziedzinie - nauki techniczne, dyscyplinie - technologia chemiczna informujemy, że na podstawie danych  uzyskanych z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 28 listopada 2016 r. naszą Uczelnię reprezentować będą:
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof FORMICKI z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa - dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: rybactwo
 • prof. dr hab. inż. Jan UDAŁA z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  - dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika
 • prof. dr hab. inż. Stefan BERCZYŃSKI  z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji
91
Nasi przedstawiciele w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017 – 2020 – sprostowanie

2016-11-30 08:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W związku ze skorygowaniem  listy członków do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020 w dziedzinie - nauki techniczne, dyscyplinie - technologia chemiczna informujemy, że na podstawie danych  uzyskanych z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 28 listopada 2016 r. naszą Uczelnię reprezentować będą:
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof FORMICKI z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa - dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: rybactwo
 • prof. dr hab. inż. Jan UDAŁA z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  - dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika
 • prof. dr hab. inż. Stefan BERCZYŃSKI  z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji
92
Nasi przedstawiciele w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017 – 2020 – sprostowanie

2016-11-30 08:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W związku ze skorygowaniem  listy członków do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020 w dziedzinie - nauki techniczne, dyscyplinie - technologia chemiczna informujemy, że na podstawie danych  uzyskanych z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 28 listopada 2016 r. naszą Uczelnię reprezentować będą:
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof FORMICKI z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa - dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: rybactwo
 • prof. dr hab. inż. Jan UDAŁA z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  - dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika
 • prof. dr hab. inż. Stefan BERCZYŃSKI  z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji
93
Pierwszy laureat programu Start-UP_WE wyłoniony

2016-11-29 15:32 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zakończyła się pierwsza edycja wydziałowego programu wspierania przedsiębiorczości Start-UP_WE. Beneficjentem programu został student teleinformatyki p. Kamil Maliński. Zgodnie z regulaminem, Wydział Elektryczny wraz z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT udzielą mu wsparcia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w zakresie: korzystania z powierzchni użytkowej WE ZUT w budynku RCIiTT ZUT i jego infrastruktury,[...] Czytaj dalej
94
Pierwszy laureat programu Start-UP_WE wyłoniony

2016-11-29 15:32 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zakończyła się pierwsza edycja wydziałowego programu wspierania przedsiębiorczości Start-UP_WE. Beneficjentem programu został student teleinformatyki p. Kamil Maliński. Zgodnie z regulaminem, Wydział Elektryczny wraz z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT udzielą mu wsparcia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w zakresie: korzystania z powierzchni użytkowej WE ZUT w budynku RCIiTT ZUT i jego infrastruktury,[...] Czytaj dalej
95
K O N K U R S na stanowisko adiunkta ze stopniem dr hab. w Zakładzie Ekonomii i Rachunkowości

2016-11-29 13:25 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, tel. (91) 449 69 00

DZIEKAN  WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO  W SZCZECINIE 

o g ł a s z a

K   O   N   K   U   R   S

na stanowisko adiunkta ze stopniem dr hab. 

w Zakładzie Ekonomii i Rachunkowości

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U nr 64, poz.  1365 z późniejszymi zmianami) oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Wymagania stawiane kandydatom: stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia,  znajomość języka polskiego i obcego, posiadanie uzdolnień i doświadczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomii, ekonomii społecznej, historii myśli ekonomicznej, metodologii badań naukowych, seminariów dyplomowych, gotowość do uczestnictwa w pracach organizacyjnych Wydziału i Uczelni. Wymagane dokumenty: podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie, życiorys w formie CV, wykaz prac naukowo–badawczych, informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie ekonomii; odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dokument stwierdzający znajomości języka obcego nowożytnego,  oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy, oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami), zaświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o niekaralności, dokumenty stwierdzające uprawnienia zawodowe i dydaktyczne. Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie ( HYPERLINK "http://www.ekonomia.zut.edu.pl" www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne.  Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy. Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p. 6) w terminie do 13 stycznia 2017 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 stycznia 2017 r. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury). D Z I E K A N  W Y D Z I A Ł U    E K O N O M I C Z N E G O   Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. Formularz
96
Zaproszenie na wystawę florystyczną "Święta w stylu BOHO",

2016-11-29 12:01 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Wystawa odbędzie się w dniach 2-3 grudnia br. w godzinach 10.00 - 17.00 w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140 (parter). Otwarcie wystawy połączone z omówieniem prac 1 grudnia o godzinie 19.00. Plakat Wystawa czynna w dniach 2-3 grudnia br. w godz. 10.00-17.00. Otwarcie wystawy 1.12.2016 r. o godz. 10.00. Budynek Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140
97
Zaproszenie na wystawę florystyczną "Święta w stylu BOHO",

2016-11-29 12:01 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Wystawa odbędzie się w dniach 2-3 grudnia br. w godzinach 10.00 - 17.00 w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140 (parter). Otwarcie wystawy połączone z omówieniem prac 1 grudnia o godzinie 19.00. Plakat Wystawa czynna w dniach 2-3 grudnia br. w godz. 10.00-17.00. Otwarcie wystawy 1.12.2016 r. o godz. 10.00. Budynek Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140
98
Zaproszenie na wystawę florystyczną "Święta w stylu BOHO",

2016-11-29 12:01 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Wystawa odbędzie się w dniach 2-3 grudnia br. w godzinach 10.00 - 17.00 w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140 (parter). Otwarcie wystawy połączone z omówieniem prac 1 grudnia o godzinie 19.00. Plakat Wystawa czynna w dniach 2-3 grudnia br. w godz. 10.00-17.00. Otwarcie wystawy 1.12.2016 r. o godz. 10.00. Budynek Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140
99
Zaproszenie na wystawę florystyczną "Święta w stylu BOHO",

2016-11-29 12:01 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Wystawa odbędzie się w dniach 2-3 grudnia br. w godzinach 10.00 - 17.00 w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140 (parter). Otwarcie wystawy połączone z omówieniem prac 1 grudnia o godzinie 19.00. Plakat Wystawa czynna w dniach 2-3 grudnia br. w godz. 10.00-17.00. Otwarcie wystawy 1.12.2016 r. o godz. 10.00. Budynek Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140
100
Wyniki II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych.

2016-11-28 21:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Od 25 do 26 listopada 2016 roku, po raz drugi odbyła się Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Dział ds. studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Była to jednocześnie VIII Uczelniana Sesja SKN. Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. i Prorektor ds. Studenckichdr hab. Arkadiusz Terman. Sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, blok ekonomiczny, blok przyrodniczy, blok techniczny oraz blok żywienie człowieka. Na tegoroczną sesję zgłosiło się 66 Studenckich Kół Naukowych nie tylko z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ale także innych ośrodków naukowych z całej Polski w tym z: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W sumie nadesłano 93 streszczenia, z czego 10 do bloku architektura i budownictwo, 10 do bloku chemicznego, 11 do bloku ekonomicznego, 34 do bloku przyrodniczego, 22 do bloku technicznego oraz 6 do bloku żywienie człowieka.
Członkami jury byli pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. dr Dawid Dawidowicz
Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego Skład komisji konkursowych Jurorzy - Blok Architektury i Budownictwa
Dr hab. inż. arch. Piotr Arlet,  dr hab. inż. Marek Śnieg,  dr Katarzyna Utecht Jurorzy - Blok Chemiczny
Prof. dr hab. inż. Maria Swarcewicz,  dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński,  dr inż. Henryk Łącki Jurorzy - Blok Ekonomiczny
Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw.,  dr hab. Michał Pluciński, prof. nadzw.,  dr inż. Arkadiusz Zmuda Jurorzy - Blok Przyrodniczy
Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak,  dr hab. Przemysław Śmietana,  dr hab. inż. Paweł Nawrotek,  dr inż. Małgorzata Raczyńska Jurorzy - Blok Techniczny
Dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw.,  dr inż. Piotr Piela,  dr inż. Ryszard Kawiak Jurorzy – Blok Żywienia Człowieka
Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak,  dr Arleta Drozd,  dr Małgorzata Szczuko Wyniki w poszczególnych blokach tematycznych Blok architektura i budownictwo I Miejsce KONCEPCJA ZMIAN NA ALEJACH TRZECH WIESZCZÓW W KRAKOWIE POD KĄTEM URBANISTYCZNYM, Ref: inż. Ewelina Stypułkowska, Aleksandra Zbroszczyk, SKN SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH, Opiekun: dr inż. Tomasz Kulpa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki II Miejsce AUTONOMICZNY DOM JEDNORODZINNY – EARTHSHIP, Ref: Krzysztof Żywucki, SKN EKOARCHITEKTURA, Opiekun: mgr inż. arch. Piotr Gradziński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wyróżnienie METAKAOLIN JAKO DODATEK PUCOLANOWY DO BETONÓW WYSOKOWARTOŚCIOWYCH, Ref: inż. Karol Krzysztof Federowicz, inż. Alicja Magdalena Górska, SKN CONCRETNI, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie REOLOGIA I WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW CEMENTOWYCH Z WŁÓKNAMI SZKLANYMI DO WYKONYWANIA ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH, Ref: Alicja Gazda, Ewa Przytuła, SKN CONCRETNI, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WYKORZYSTANIE BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH Z WŁÓKNAMI STALOWYMI W ARCHITEKTURZE WNĘTRZ, Ref: Tomasz Rosiek, Mateusz Górski, SKN CONCRETNI, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Blok chemiczny I Miejsce ANALIZA ISTOTNOŚCI WYBRANYCH PARAMETRÓW PRZY OKREŚLANIU EMISJI ZAPACHOWEJ METODĄ WSTECZNEGO MODELOWANIA DYSPERSJI ODORANTÓW, Ref: Urszula Budzyła, Natalia Szczykowska, SKN ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie II Miejsce DEZODORYZACJA GAZÓW ODLOTOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z UŻYCIEM SORBENTU WYKONANEGO Z PRZEMYSŁOWYCH MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, Ref: Amelia Skoczek, Agnieszka Łada, SKN ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wyróżnienie ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESU WYMIANY MASY W UKŁADZIE CIECZ-GAZ REALIZOWANEGO W APARACIE WYPOSAŻONYM W GENERATOR WIRUJĄCEGO POLA MAGNETYCZNEGO I W MIESZALNIKU MECHANICZNYM, Ref: Anna Kapałka, Monika Bubnowska, SKN „INŻYNIER”, Opiekunowie: dr inż. Marian Kordas, dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie CZYSTEK – WYCZYŚCI ORGANIZM CZY KIESZEŃ?, Ref: Monika Moskalewicz, Monika Książak, SKN LIGI OCHRONY PRZYRODY, Opiekunowie: dr inż. Elżbieta Huzar, dr inż. Alicja Wodnicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OPRACOWANIE STRUKTURY KOMOROWEJ MODELU MATEMATYCZNEGO BIOREAKTORA BIOFLO® 415 W OPARCIU O WYNIKI SYMULACJI, Ref: Agnieszka Krychowska, SKN „INŻYNIER”, Opiekunowie: dr hab. inż. Rafał Rakoczy prof. nadzw.; dr inż. Marian Kordas, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Blok ekonomiczny I Miejsce INFLUENCE MARKETING W PRAKTYCE CZYLI „ERA YOUTUBERA”, Ref: Jędrzej Kozera, Kamil Dobek, SKN MARKETINGU PROMAR, Opiekunowie: dr Karolina Ertmańska, dr Piotr Nowaczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie II Miejsce PROBLEMY I DOŚWIADCZENIA MŁODYCH LUDZI NA RYNKU PRACY – WNIOSKI Z BADAŃ W WIELKOPOLSCE, Ref: Marzena Kaźmierczak, SKN ANALIZY GOSPODARCZEJ I INNOWACJI, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie III Miejsce HOTEL SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY, CZYLI JAK ZAPOBIEGAĆ BEZROBOCIU WŚRÓD WYCHOWANKÓW DOMUDZIECKA NA PRZYKŁADZIE SO STAY HOTEL IGDAŃSKIEJ FUNDACJI INNOWACJISPOŁECZNEJ, Ref: Julia Hoffmann, SKN ANALIZY GOSPODARCZEJ I INNOWACJI, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie Wyróżnienie ISLANDZKA LEKCJA DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ, Ref: Oskar Musiał, SKN EKONOMII „INWESTOR”, Opiekun: dr Janusz Myszczyszyn, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI – ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU „BIKE_S” I JEGO WPŁYWU NA MOBILNOŚĆ MIESZKAŃCÓW SZCZECINA, Ref: Maja Gagatek, Jakub Mysłowski, SKN „INNTRANS”, Opiekun: dr Anna Wiktorowska – Jasik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI W WYNIKU ZASTOSOWANIA PROZDROWOTNYCH DODATKÓW W TUCZU TRZODY CHLEWNEJ, Ref: Sandra Troczyńska, SKN BIOTECHNOLOGÓW MIĘSA – „BIO-MEAT”, Opiekun: dr hab. Artur Rybarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Blok przyrodniczy I Miejsce AKTYWNOŚĆ PRZECIWGRONKOWCOWA OPATRUNKÓW NASĄCZONYCH ZAWIESINĄ BAKTERIOFAGÓW, Ref: Joanna Jabłońska, SKN MIKROBIOLOGÓW, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie II Miejsce (ex aequo) WPŁYW DOŚWIETLANIA ASYMILACYJNEGO LAMPAMI WLS I LED NA PLONOWANIE OGÓRKA SZKLARNIOWEGO, Ref: Andżelika Bartosik, SKN OGRODNIKÓW, Opiekun: dr inż. Katarzyna Kowalczyk, dr inż. Agata Jędrzejuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie OCENA SKUTECZNOŚCI NATURALNEGO TARŁA TROCI WĘDROWNEJ (SALMO TRUTTA M. TRUTTA L.) W RZECE RECZYCY PO WYBUDOWANIU PRZEPŁAWKI W MIEJSCOWOŚCI ZASTAWIE, Ref: Marcin Budniak, SKN ICHTIOLOGÓW I AKWARYSTÓW, Opiekun: dr hab. Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie III Miejsce IDENTYFIKACJA I WALKA Z MYCOPLASMA SP. W PIERWOTNEJ HODOWLI KOMÓREK MSC ŚWINI DOMOWEJ - STUDIUM PRZYPADKU, Ref: Magdalena Filipiuk, SKN ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH I LABORATORYJNYCH, Opiekun: dr inż. Beata Grzegrzółka, dr hab. Joanna Gruszczyńska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wyróżnienie ZMIANY MORFOLOGICZNE HYDROFITÓW PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH WIDM ŚWIATŁA, NA PRZYKŁADZIE ALTERNANTHERA SP., Ref: Witold Sosnowski, SKN ICHTIOLOGÓW I AKWARYSTÓW, Opiekun: dr hab. inż. Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY ZWALCZANIA SZKODNIKÓW HODOWLI SEMINATURALNEJ SŁODKOWODNYCH KREWETEK AKWARIOWYCH, Ref: Rafał Maciaszek, MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE BIOLOGÓW, Opiekun: dr inż. Witold Strużyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POMIAR SZYBKOŚCI LIZY KOMÓREK BAKTERYJNYCH PRZEZ BAKTERIOFAGI Z WYKORZYSTANIEM AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA WZROSTU BIOSCREEN C, Ref: Michał Wójcicki, SKN TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI, Opiekunowie: dr hab. inż. Stanisław Błażejak prof. nadzw., dr inż. Iwona Gientka, dr inż. Lech Adamczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Blok techniczny I Miejsce POJAZD INSPEKCYJNY PRZYSTOSOWANY DO PORUSZANIA SIĘ W RÓŻNORODNYM ŚRODOWISKU, Ref: Jakub Iwanowski, Jakub Skibiński, Katarzyna Korcaba, Karolina Łaski, SKN ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W TECHNIKACH OBLICZENIOWYCH I PROJEKTOWYCH CADM, Opiekun: dr inż. Marcin Królikowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie II Miejsce (ex aequo) OTWARTA BIBLIOTEKA PROGRAMOWA DO ANALIZY I SYNTEZY SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH, Ref: Cezary Wernik, SKN WiWav, Opiekun: dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie BADANIA NOWYCH ELEMENTÓW SZEROKOPASMOWYCH ŚWIATŁOWODOWYCH DEDYKOWANYCH DLA SYSTEMÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ NOWEJ GENERACJI FTTA (FIBER TO THE ANTENNA), Ref: Szymon Klimkowski, SKN „TELEINFORMATYK”, Opiekun: dr inż. Grzegorz Żegliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny III Miejsce POWŁOKI NATRYSKIWANE PLAZMOWO - ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, Ref: Andrzej Maruszczyk, SKN DESIGN THINKING SPACE, Opiekun: dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. nadzw., Politechnika Częstochowska Wyróżnienie PROJEKT SYSTEMU ZDALNEJ TELEMETRII JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, Ref: Tomasz Biś, SKN TELEINFORMATYKI APACZ 500, Opiekun: dr inż. Piotr Lech, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WYZNACZENIE WSPÓŁRZĘDNYCH POZIOMYCH SŁUPÓW POMIAROWYCH ZLOKALIZOWANYCH W SALI 0.15H W BUDYNKU GEO-INFO-HYDRO PRZY WYKORZYSTANIU POMIARÓW TACHYMETRII PRECYZYJNEJ, Ref: Krzysztof Stasch, SKN GEODETÓW, Opiekun: dr inż. Krzysztof Mąkolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Blok żywienie człowieka I Miejsce WPŁYW PROZDROWOTNYCH SUPLEMENTÓW W TUCZU ŚWIŃ NA JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNĄ I SENSORYCZNĄ MIĘŚNIA LONGISSIMUS LUMBORUM, Ref: Monika Plamowska, Izabella Wąsowska, SKN BIOTECHNOLOGÓW MIĘSA – „BIO-MEAT”, Opiekun: dr hab. Artur Rybarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie II Miejsce CUKIER KRZEPI? ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH SACHARYDÓW NA AKTYWNOŚĆ KATALAZY, Ref: Magdalena Szymańska, SKN ENZYMOLOGÓW, Opiekun: dr inż. Radosław Drozd, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wyróżnienie PORÓWNANIE SPOSOBU ŻYWIENIA I STANU ODŻYWIENIA CHORYCH HEMODIALIZOWANYCH (HD) Z CUKRZYCĄ I BEZ CUKRZYCY, Ref: Aleksandra Całka, Daria Kamińska, SKN DIETETYKÓW, Opiekunowie: dr inż. Anna Sobczak-Czynsz, dr inż. Anna Bogacka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OCENA POSTRZEGANIA MASY CIAŁA PRZEZ DZIEWCZĘTA W WIEKU 14-16 LAT, Ref: Sandra Noworól, Jagoda Tarnowska, SKN FIZJOLOGÓW ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, Opiekun: dr hab. inż. Joanna Sadowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
101
Wyniki II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych.

2016-11-28 21:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Od 25 do 26 listopada 2016 roku, po raz drugi odbyła się Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Dział ds. studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Była to jednocześnie VIII Uczelniana Sesja SKN. Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. i Prorektor ds. Studenckichdr hab. Arkadiusz Terman. Sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, blok ekonomiczny, blok przyrodniczy, blok techniczny oraz blok żywienie człowieka. Na tegoroczną sesję zgłosiło się 66 Studenckich Kół Naukowych nie tylko z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ale także innych ośrodków naukowych z całej Polski w tym z: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W sumie nadesłano 93 streszczenia, z czego 10 do bloku architektura i budownictwo, 10 do bloku chemicznego, 11 do bloku ekonomicznego, 34 do bloku przyrodniczego, 22 do bloku technicznego oraz 6 do bloku żywienie człowieka.
Członkami jury byli pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. dr Dawid Dawidowicz
Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego Skład komisji konkursowych Jurorzy - Blok Architektury i Budownictwa
Dr hab. inż. arch. Piotr Arlet,  dr hab. inż. Marek Śnieg,  dr Katarzyna Utecht Jurorzy - Blok Chemiczny
Prof. dr hab. inż. Maria Swarcewicz,  dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński,  dr inż. Henryk Łącki Jurorzy - Blok Ekonomiczny
Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw.,  dr hab. Michał Pluciński, prof. nadzw.,  dr inż. Arkadiusz Zmuda Jurorzy - Blok Przyrodniczy
Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak,  dr hab. Przemysław Śmietana,  dr hab. inż. Paweł Nawrotek,  dr inż. Małgorzata Raczyńska Jurorzy - Blok Techniczny
Dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw.,  dr inż. Piotr Piela,  dr inż. Ryszard Kawiak Jurorzy – Blok Żywienia Człowieka
Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak,  dr Arleta Drozd,  dr Małgorzata Szczuko Wyniki w poszczególnych blokach tematycznych Blok architektura i budownictwo I Miejsce KONCEPCJA ZMIAN NA ALEJACH TRZECH WIESZCZÓW W KRAKOWIE POD KĄTEM URBANISTYCZNYM, Ref: inż. Ewelina Stypułkowska, Aleksandra Zbroszczyk, SKN SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH, Opiekun: dr inż. Tomasz Kulpa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki II Miejsce AUTONOMICZNY DOM JEDNORODZINNY – EARTHSHIP, Ref: Krzysztof Żywucki, SKN EKOARCHITEKTURA, Opiekun: mgr inż. arch. Piotr Gradziński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wyróżnienie METAKAOLIN JAKO DODATEK PUCOLANOWY DO BETONÓW WYSOKOWARTOŚCIOWYCH, Ref: inż. Karol Krzysztof Federowicz, inż. Alicja Magdalena Górska, SKN CONCRETNI, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie REOLOGIA I WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW CEMENTOWYCH Z WŁÓKNAMI SZKLANYMI DO WYKONYWANIA ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH, Ref: Alicja Gazda, Ewa Przytuła, SKN CONCRETNI, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WYKORZYSTANIE BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH Z WŁÓKNAMI STALOWYMI W ARCHITEKTURZE WNĘTRZ, Ref: Tomasz Rosiek, Mateusz Górski, SKN CONCRETNI, Opiekun: mgr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Blok chemiczny I Miejsce ANALIZA ISTOTNOŚCI WYBRANYCH PARAMETRÓW PRZY OKREŚLANIU EMISJI ZAPACHOWEJ METODĄ WSTECZNEGO MODELOWANIA DYSPERSJI ODORANTÓW, Ref: Urszula Budzyła, Natalia Szczykowska, SKN ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie II Miejsce DEZODORYZACJA GAZÓW ODLOTOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z UŻYCIEM SORBENTU WYKONANEGO Z PRZEMYSŁOWYCH MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, Ref: Amelia Skoczek, Agnieszka Łada, SKN ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wyróżnienie ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESU WYMIANY MASY W UKŁADZIE CIECZ-GAZ REALIZOWANEGO W APARACIE WYPOSAŻONYM W GENERATOR WIRUJĄCEGO POLA MAGNETYCZNEGO I W MIESZALNIKU MECHANICZNYM, Ref: Anna Kapałka, Monika Bubnowska, SKN „INŻYNIER”, Opiekunowie: dr inż. Marian Kordas, dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie CZYSTEK – WYCZYŚCI ORGANIZM CZY KIESZEŃ?, Ref: Monika Moskalewicz, Monika Książak, SKN LIGI OCHRONY PRZYRODY, Opiekunowie: dr inż. Elżbieta Huzar, dr inż. Alicja Wodnicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OPRACOWANIE STRUKTURY KOMOROWEJ MODELU MATEMATYCZNEGO BIOREAKTORA BIOFLO® 415 W OPARCIU O WYNIKI SYMULACJI, Ref: Agnieszka Krychowska, SKN „INŻYNIER”, Opiekunowie: dr hab. inż. Rafał Rakoczy prof. nadzw.; dr inż. Marian Kordas, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Blok ekonomiczny I Miejsce INFLUENCE MARKETING W PRAKTYCE CZYLI „ERA YOUTUBERA”, Ref: Jędrzej Kozera, Kamil Dobek, SKN MARKETINGU PROMAR, Opiekunowie: dr Karolina Ertmańska, dr Piotr Nowaczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie II Miejsce PROBLEMY I DOŚWIADCZENIA MŁODYCH LUDZI NA RYNKU PRACY – WNIOSKI Z BADAŃ W WIELKOPOLSCE, Ref: Marzena Kaźmierczak, SKN ANALIZY GOSPODARCZEJ I INNOWACJI, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie III Miejsce HOTEL SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY, CZYLI JAK ZAPOBIEGAĆ BEZROBOCIU WŚRÓD WYCHOWANKÓW DOMUDZIECKA NA PRZYKŁADZIE SO STAY HOTEL IGDAŃSKIEJ FUNDACJI INNOWACJISPOŁECZNEJ, Ref: Julia Hoffmann, SKN ANALIZY GOSPODARCZEJ I INNOWACJI, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie Wyróżnienie ISLANDZKA LEKCJA DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ, Ref: Oskar Musiał, SKN EKONOMII „INWESTOR”, Opiekun: dr Janusz Myszczyszyn, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI – ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU „BIKE_S” I JEGO WPŁYWU NA MOBILNOŚĆ MIESZKAŃCÓW SZCZECINA, Ref: Maja Gagatek, Jakub Mysłowski, SKN „INNTRANS”, Opiekun: dr Anna Wiktorowska – Jasik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI W WYNIKU ZASTOSOWANIA PROZDROWOTNYCH DODATKÓW W TUCZU TRZODY CHLEWNEJ, Ref: Sandra Troczyńska, SKN BIOTECHNOLOGÓW MIĘSA – „BIO-MEAT”, Opiekun: dr hab. Artur Rybarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Blok przyrodniczy I Miejsce AKTYWNOŚĆ PRZECIWGRONKOWCOWA OPATRUNKÓW NASĄCZONYCH ZAWIESINĄ BAKTERIOFAGÓW, Ref: Joanna Jabłońska, SKN MIKROBIOLOGÓW, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie II Miejsce (ex aequo) WPŁYW DOŚWIETLANIA ASYMILACYJNEGO LAMPAMI WLS I LED NA PLONOWANIE OGÓRKA SZKLARNIOWEGO, Ref: Andżelika Bartosik, SKN OGRODNIKÓW, Opiekun: dr inż. Katarzyna Kowalczyk, dr inż. Agata Jędrzejuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie OCENA SKUTECZNOŚCI NATURALNEGO TARŁA TROCI WĘDROWNEJ (SALMO TRUTTA M. TRUTTA L.) W RZECE RECZYCY PO WYBUDOWANIU PRZEPŁAWKI W MIEJSCOWOŚCI ZASTAWIE, Ref: Marcin Budniak, SKN ICHTIOLOGÓW I AKWARYSTÓW, Opiekun: dr hab. Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie III Miejsce IDENTYFIKACJA I WALKA Z MYCOPLASMA SP. W PIERWOTNEJ HODOWLI KOMÓREK MSC ŚWINI DOMOWEJ - STUDIUM PRZYPADKU, Ref: Magdalena Filipiuk, SKN ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH I LABORATORYJNYCH, Opiekun: dr inż. Beata Grzegrzółka, dr hab. Joanna Gruszczyńska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wyróżnienie ZMIANY MORFOLOGICZNE HYDROFITÓW PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH WIDM ŚWIATŁA, NA PRZYKŁADZIE ALTERNANTHERA SP., Ref: Witold Sosnowski, SKN ICHTIOLOGÓW I AKWARYSTÓW, Opiekun: dr hab. inż. Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY ZWALCZANIA SZKODNIKÓW HODOWLI SEMINATURALNEJ SŁODKOWODNYCH KREWETEK AKWARIOWYCH, Ref: Rafał Maciaszek, MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE BIOLOGÓW, Opiekun: dr inż. Witold Strużyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POMIAR SZYBKOŚCI LIZY KOMÓREK BAKTERYJNYCH PRZEZ BAKTERIOFAGI Z WYKORZYSTANIEM AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA WZROSTU BIOSCREEN C, Ref: Michał Wójcicki, SKN TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI, Opiekunowie: dr hab. inż. Stanisław Błażejak prof. nadzw., dr inż. Iwona Gientka, dr inż. Lech Adamczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Blok techniczny I Miejsce POJAZD INSPEKCYJNY PRZYSTOSOWANY DO PORUSZANIA SIĘ W RÓŻNORODNYM ŚRODOWISKU, Ref: Jakub Iwanowski, Jakub Skibiński, Katarzyna Korcaba, Karolina Łaski, SKN ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W TECHNIKACH OBLICZENIOWYCH I PROJEKTOWYCH CADM, Opiekun: dr inż. Marcin Królikowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie II Miejsce (ex aequo) OTWARTA BIBLIOTEKA PROGRAMOWA DO ANALIZY I SYNTEZY SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH, Ref: Cezary Wernik, SKN WiWav, Opiekun: dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie BADANIA NOWYCH ELEMENTÓW SZEROKOPASMOWYCH ŚWIATŁOWODOWYCH DEDYKOWANYCH DLA SYSTEMÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ NOWEJ GENERACJI FTTA (FIBER TO THE ANTENNA), Ref: Szymon Klimkowski, SKN „TELEINFORMATYK”, Opiekun: dr inż. Grzegorz Żegliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny III Miejsce POWŁOKI NATRYSKIWANE PLAZMOWO - ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, Ref: Andrzej Maruszczyk, SKN DESIGN THINKING SPACE, Opiekun: dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. nadzw., Politechnika Częstochowska Wyróżnienie PROJEKT SYSTEMU ZDALNEJ TELEMETRII JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, Ref: Tomasz Biś, SKN TELEINFORMATYKI APACZ 500, Opiekun: dr inż. Piotr Lech, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WYZNACZENIE WSPÓŁRZĘDNYCH POZIOMYCH SŁUPÓW POMIAROWYCH ZLOKALIZOWANYCH W SALI 0.15H W BUDYNKU GEO-INFO-HYDRO PRZY WYKORZYSTANIU POMIARÓW TACHYMETRII PRECYZYJNEJ, Ref: Krzysztof Stasch, SKN GEODETÓW, Opiekun: dr inż. Krzysztof Mąkolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Blok żywienie człowieka I Miejsce WPŁYW PROZDROWOTNYCH SUPLEMENTÓW W TUCZU ŚWIŃ NA JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNĄ I SENSORYCZNĄ MIĘŚNIA LONGISSIMUS LUMBORUM, Ref: Monika Plamowska, Izabella Wąsowska, SKN BIOTECHNOLOGÓW MIĘSA – „BIO-MEAT”, Opiekun: dr hab. Artur Rybarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie II Miejsce CUKIER KRZEPI? ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH SACHARYDÓW NA AKTYWNOŚĆ KATALAZY, Ref: Magdalena Szymańska, SKN ENZYMOLOGÓW, Opiekun: dr inż. Radosław Drozd, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wyróżnienie PORÓWNANIE SPOSOBU ŻYWIENIA I STANU ODŻYWIENIA CHORYCH HEMODIALIZOWANYCH (HD) Z CUKRZYCĄ I BEZ CUKRZYCY, Ref: Aleksandra Całka, Daria Kamińska, SKN DIETETYKÓW, Opiekunowie: dr inż. Anna Sobczak-Czynsz, dr inż. Anna Bogacka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OCENA POSTRZEGANIA MASY CIAŁA PRZEZ DZIEWCZĘTA W WIEKU 14-16 LAT, Ref: Sandra Noworól, Jagoda Tarnowska, SKN FIZJOLOGÓW ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, Opiekun: dr hab. inż. Joanna Sadowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
102
Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

2016-11-28 14:31 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W dniach 25-26.11.2016 r. odbyła się Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopolski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, podczas której członkowie SKN Dietetyków przedstawili wyniki badań pt.:"Porównanie sposobu żywienia i stanu odżywienia chorych hemodializowanych z cukrzycą i bez cukrzycy", za którą zostali nagrodzeni wyróżnieniem. Pracę referowały Panie Aleksandra Całka i Daria Kamińska. Opiekunami koła są dr inż. Anna Bogacka oraz dr inż. Anna Sobczak-Czynsz.

103
Sukces SKN z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

2016-11-28 13:32 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W dniach 25-26.11.2016 r. odbyła się Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopolski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, podczas której członkowie SKN Fizjologów Żywienia Człowieka, reprezentowani przez Jagodę Tarnowską i Sandrę Noworól przedstawili wyniki badań pt.: „Ocena postrzegania masy ciała przez dziewczęta w wieku 14-16 lat”. Autorami pracy były Elżbieta Mulawka, Klaudia Nawolska, Jagoda Tarnowska i Sandra Noworól. Za prezentację wyników badań członkowie SKN zostali nagrodzeni WYRÓŻNIENIEM!
104
Drugie miejsce i wyróżnienie dla Wydziału Elektrycznego na II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych!

2016-11-28 12:17 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 25-26 listopada 2016 r. odbyła się II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (jednocześnie VIII Uczelniana Sesja SKN ZUT w Szczecinie). Organizatorami byli: Dział ds. studenckich Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Parlament Studentów ZUT oraz Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Sesja podzielona została na sześć bloków tematycznych: architektury i budownictwa, chemiczny, ekonomiczny, przyrodniczy,[...] Czytaj dalej
105
Drugie miejsce i wyróżnienie dla Wydziału Elektrycznego na II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych!

2016-11-28 12:17 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 25-26 listopada 2016 r. odbyła się II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (jednocześnie VIII Uczelniana Sesja SKN ZUT w Szczecinie). Organizatorami byli: Dział ds. studenckich Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Parlament Studentów ZUT oraz Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Sesja podzielona została na sześć bloków tematycznych: architektury i budownictwa, chemiczny, ekonomiczny, przyrodniczy,[...] Czytaj dalej
106
Odwołanie zajęć z dr inż. P. Pielą w dniu 28.11.2016 r.

2016-11-28 10:39 - WIZUT - Zmiany w planie

W dniu 28.11.216 r. zajęcia z dr inż. Pielą z przedmiotu "Systemy symulacyjne" godz. 12.15-16.15 zostają odwołane.

Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami.

107
Wykład prof. Stefana Weyny z Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

2016-11-25 11:31 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy na wykład pt. „Wektorowe pola akustyczne urządzeń elektrotechnicznych”. Wystąpienie prof. dr hab. inż. Stefana Weyny odbędzie się 1 grudnia o godz. 10:15 w sali C122 budynku przy ul. 26 Kwietnia 10. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
108
Zapraszamy na spektakl nagrodzony na 20. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku!

2016-11-25 11:21 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

„Burza” (Duża Scena)  2, 3, 4 grudnia 2016 godz. 19.00 Bilety: 20 zł (zamiast 35 zł) Rezerwacje: 512 216 471 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji).
Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468 (Bank Pekao SA)

Wygnany z Mediolanu Prospero dociera na wyspę, z której czyni miniaturowe królestwo sztuki i magii. Panując nad żywiołami, bezcielesnym Arielem i dzikim Kalibanem, wychowuje córkę Mirandę. Po latach u wybrzeży wyspy rozbija się statek, a książę staje oko w oko ze swą przeszłością…

„Burza” zawiera wszystkie główne tematy dramatów Szekspira: obalenie prawowitego władcy, niebezpieczeństwo przejścia od cywilizacji do barbarzyństwa, marzenie o odzyskaniu świetności, zgubną namiętność oraz sens i potrzebę stwarzania teatru. 
109
Zapraszamy na spektakl nagrodzony na 20. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku!

2016-11-25 11:21 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

„Burza” (Duża Scena)  2, 3, 4 grudnia 2016 godz. 19.00 Bilety: 20 zł (zamiast 35 zł) Rezerwacje: 512 216 471 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji).
Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468 (Bank Pekao SA)

Wygnany z Mediolanu Prospero dociera na wyspę, z której czyni miniaturowe królestwo sztuki i magii. Panując nad żywiołami, bezcielesnym Arielem i dzikim Kalibanem, wychowuje córkę Mirandę. Po latach u wybrzeży wyspy rozbija się statek, a książę staje oko w oko ze swą przeszłością…

„Burza” zawiera wszystkie główne tematy dramatów Szekspira: obalenie prawowitego władcy, niebezpieczeństwo przejścia od cywilizacji do barbarzyństwa, marzenie o odzyskaniu świetności, zgubną namiętność oraz sens i potrzebę stwarzania teatru. 
110
Zapraszamy na spektakl nagrodzony na 20. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku!

2016-11-25 11:21 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

„Burza” (Duża Scena)  2, 3, 4 grudnia 2016 godz. 19.00 Bilety: 20 zł (zamiast 35 zł) Rezerwacje: 512 216 471 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji).
Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468 (Bank Pekao SA)

Wygnany z Mediolanu Prospero dociera na wyspę, z której czyni miniaturowe królestwo sztuki i magii. Panując nad żywiołami, bezcielesnym Arielem i dzikim Kalibanem, wychowuje córkę Mirandę. Po latach u wybrzeży wyspy rozbija się statek, a książę staje oko w oko ze swą przeszłością…

„Burza” zawiera wszystkie główne tematy dramatów Szekspira: obalenie prawowitego władcy, niebezpieczeństwo przejścia od cywilizacji do barbarzyństwa, marzenie o odzyskaniu świetności, zgubną namiętność oraz sens i potrzebę stwarzania teatru. 
111
Informacja Działu Kadr

2016-11-25 10:44 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Kadr informuje, że na stronie internetowej Działu Kadr zostały zaktualizowane wzory pism i wniosków.
112
Nasz student mistrzem

2016-11-25 10:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Paweł Kostkiewicz, student kierunku zarządzanie, w sem. zimowym 2016/17 przebywający na wymianie w ramach programu Erasmus w Hiszpanii, kilka dni temu zdobył mistrzostwo w zawodach Madrid International Open Jiu-Jitsu IBJJF Championship w kategorii „białe pasy”. Paweł reprezentował Unwersytet w Murcji, ale nie zapomniał też o biało-czerwonych symbolach.
Gratulujemy!
113
Nasz student mistrzem

2016-11-25 10:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Paweł Kostkiewicz, student kierunku zarządzanie, w sem. zimowym 2016/17 przebywający na wymianie w ramach programu Erasmus w Hiszpanii, kilka dni temu zdobył mistrzostwo w zawodach Madrid International Open Jiu-Jitsu IBJJF Championship w kategorii „białe pasy”. Paweł reprezentował Unwersytet w Murcji, ale nie zapomniał też o biało-czerwonych symbolach.
Gratulujemy!
114
Nasz student mistrzem

2016-11-25 10:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Paweł Kostkiewicz, student kierunku zarządzanie, w sem. zimowym 2016/17 przebywający na wymianie w ramach programu Erasmus w Hiszpanii, kilka dni temu zdobył mistrzostwo w zawodach Madrid International Open Jiu-Jitsu IBJJF Championship w kategorii „białe pasy”. Paweł reprezentował Unwersytet w Murcji, ale nie zapomniał też o biało-czerwonych symbolach.
Gratulujemy!
115
Nasz student mistrzem

2016-11-25 10:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Paweł Kostkiewicz, student kierunku zarządzanie, w sem. zimowym 2016/17 przebywający na wymianie w ramach programu Erasmus w Hiszpanii, kilka dni temu zdobył mistrzostwo w zawodach Madrid International Open Jiu-Jitsu IBJJF Championship w kategorii „białe pasy”. Paweł reprezentował Unwersytet w Murcji, ale nie zapomniał też o biało-czerwonych symbolach.
Gratulujemy!
116
Konkurs WFOŚ w Szczecinie "Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody".

2016-11-25 08:55 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w okresie programowania 2014-2020. Ogłoszenie Działu Funduszy Zewnętrznych ZUT w Szczecinie w sprawie składania wniosków. Zobacz dokument Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/44-wsparcie-nieinfrastrukturalnych-form-ochrony-przyrody
117
Koło naukowe LEVEL zaprasza!

2016-11-24 13:47 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

SKN Level dotyczące tematyki gier komputerowych działające na Wydziale Informatyki zaprasza zainteresowane osoby, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w naszym kole.

Szukamy osób zainteresowanych tematyką gier i grafiki komputerowej, które są chętne rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się nowych rzeczy i poznać nowych ludzi.
Chętnie przyjmiemy każdego!

Kolejne spotkanie koła w poniedziałek 28 listopada o godzinie 16.00 w sali 10 WI2.

Mail kontaktowy : mchwesiuk@wi.zut.edu.pl "


118
Odbiór biletów i zaproszeń na imprezę choinkową dla dzieci

2016-11-24 13:18 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

119
Konkurs RPO WZ Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody

2016-11-24 12:45 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

120
mZUT - UCI udostępniło oficjalną aplikację mobilną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2016-11-24 12:43 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że opublikowano w sklepie  Google Play bezpłatną aplikację mobilną mZUT. Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów,  ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela).
Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach.
W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony iPhone i tablety iPad). Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności. Ekran logowania aplikacji mZUT.Menu główne aplikacji mZUT.Aplikacja mZUT z podglądem informacji o studiach.
121
Biegaj razem z nami" - zaproszenie do udziału

2016-11-24 11:46 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Do uczestnictwa zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

Harmonogram:

26.11.2016 r - Bieg inauguracyjny. Miejsce: ul Tenisowa (teren za halą sportową)
 • godzina 11.00 - mężczyźni - 3000 m
 • godzina 11.30 - kobiety - 1500 m
17.12.2016 r - Sobotni poranek. Miejsce: Las Arkoński (polana obok stadionu)
 • godzina 11.00 - mężczyźni - 4000 m
 • godzina 11.30 - kobiety - 2000 m
28.02.2016 r - W zimowej scenerii. Miejsce: Puszcza Wkrzańska (końcowy przystanek autobusu - linii 87)
 • godzina 11.00 - mężczyźni - 4500 m
 • godzina 11.30 - kobiety - 2500 m
23.03.2017 r - Powitanie wiosny - Akademickie Mistrzostwa Szczecina Szkół Wyższych. Miejsce: Las Arkoński (polana obok stadionu)
 • godzina 17.00 - mężczyźni - 5000 m
 • godzina 17.30 - kobiety - 3000 m
04.04.2017 r - Zakończenie cyklu. Miejsce: ul Tenisowa (teren za halą sportową)
 • godzina 17.00 - mężczyźni - 3000 m
 • godzina 17.30 - kobiety - 2000 m

Zgłoszenia:

 • e-mail: kuazszut@gmail.com
 • pół godziny przed startem
Udział w zawodach możliwy jest po złożeniu przez uczestnika biegu oświadczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych. Ze względu na warunki atmosferyczne zawody mogą być odwołane.
122
Biegaj razem z nami" - zaproszenie do udziału

2016-11-24 11:46 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Do uczestnictwa zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

Harmonogram:

26.11.2016 r - Bieg inauguracyjny. Miejsce: ul Tenisowa (teren za halą sportową)
 • godzina 11.00 - mężczyźni - 3000 m
 • godzina 11.30 - kobiety - 1500 m
17.12.2016 r - Sobotni poranek. Miejsce: Las Arkoński (polana obok stadionu)
 • godzina 11.00 - mężczyźni - 4000 m
 • godzina 11.30 - kobiety - 2000 m
28.02.2016 r - W zimowej scenerii. Miejsce: Puszcza Wkrzańska (końcowy przystanek autobusu - linii 87)
 • godzina 11.00 - mężczyźni - 4500 m
 • godzina 11.30 - kobiety - 2500 m
23.03.2017 r - Powitanie wiosny - Akademickie Mistrzostwa Szczecina Szkół Wyższych. Miejsce: Las Arkoński (polana obok stadionu)
 • godzina 17.00 - mężczyźni - 5000 m
 • godzina 17.30 - kobiety - 3000 m
04.04.2017 r - Zakończenie cyklu. Miejsce: ul Tenisowa (teren za halą sportową)
 • godzina 17.00 - mężczyźni - 3000 m
 • godzina 17.30 - kobiety - 2000 m

Zgłoszenia:

 • e-mail: kuazszut@gmail.com
 • pół godziny przed startem
Udział w zawodach możliwy jest po złożeniu przez uczestnika biegu oświadczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych. Ze względu na warunki atmosferyczne zawody mogą być odwołane.
123
Biegaj razem z nami" - zaproszenie do udziału

2016-11-24 11:46 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Do uczestnictwa zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

Harmonogram:

26.11.2016 r - Bieg inauguracyjny. Miejsce: ul Tenisowa (teren za halą sportową)
 • godzina 11.00 - mężczyźni - 3000 m
 • godzina 11.30 - kobiety - 1500 m
17.12.2016 r - Sobotni poranek. Miejsce: Las Arkoński (polana obok stadionu)
 • godzina 11.00 - mężczyźni - 4000 m
 • godzina 11.30 - kobiety - 2000 m
28.02.2016 r - W zimowej scenerii. Miejsce: Puszcza Wkrzańska (końcowy przystanek autobusu - linii 87)
 • godzina 11.00 - mężczyźni - 4500 m
 • godzina 11.30 - kobiety - 2500 m
23.03.2017 r - Powitanie wiosny - Akademickie Mistrzostwa Szczecina Szkół Wyższych. Miejsce: Las Arkoński (polana obok stadionu)
 • godzina 17.00 - mężczyźni - 5000 m
 • godzina 17.30 - kobiety - 3000 m
04.04.2017 r - Zakończenie cyklu. Miejsce: ul Tenisowa (teren za halą sportową)
 • godzina 17.00 - mężczyźni - 3000 m
 • godzina 17.30 - kobiety - 2000 m

Zgłoszenia:

 • e-mail: kuazszut@gmail.com
 • pół godziny przed startem
Udział w zawodach możliwy jest po złożeniu przez uczestnika biegu oświadczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych. Ze względu na warunki atmosferyczne zawody mogą być odwołane.
124
Aplikacja mobilna mZUT

2016-11-24 11:40 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że opublikowano w sklepie Google Play bezpłatną aplikację mobilną mZUT. Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela). Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach. W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad). Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności.
125
Aplikacja mZUT na telefony

2016-11-24 10:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że opublikowano w sklepie Google Play bezpłatną aplikację mobilną mZUT. Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela).  Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach.  W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad) Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności. Link do aplikacji: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.zut.mobile
126
Aplikacja mZUT na telefony

2016-11-24 10:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że opublikowano w sklepie Google Play bezpłatną aplikację mobilną mZUT. Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela).  Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach.  W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad) Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności. Link do aplikacji: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.zut.mobile
127
mZUT - UCI udostępniło oficjalną aplikację mobilną ZUT w Szczecinie

2016-11-24 09:40 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że opublikowano w sklepie Google Play bezpłatną aplikację mobilną mZUT. Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela).

Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach.

W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad). Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności.

128
mZUT - UCI udostępniło oficjalną aplikację mobilną ZUT w Szczecinie

2016-11-24 09:40 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że opublikowano w sklepie Google Play bezpłatną aplikację mobilną mZUT. Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela).

Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach.

W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad). Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności.

129
Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich na naszym Wydziale

2016-11-24 07:56 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 23 listopada gościliśmy na naszym Wydziale Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Posiedzenie odbyło się w roku szczególnym zarówno dla Wydziału Elektrycznego jak i Oddziału Szczecińskiego SEP. Przypadające w zbliżonym czasie jubileusze 70-lecia działalności obu jednostek były doskonałą okazją do odnowienia współpracy w zakresie edukacji młodzieży oraz wdrożeń i innowacji. Zawarte porozumienie zakłada między[...] Czytaj dalej
130
mZUT - UCI udostępniło oficjalną aplikację mobilną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2016-11-23 22:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że opublikowano w sklepie Google Play bezpłatną aplikację mobilną mZUT. Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela). Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach. W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad). Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności.
131
mZUT - UCI udostępniło oficjalną aplikację mobilną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2016-11-23 22:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że opublikowano w sklepie Google Play bezpłatną aplikację mobilną mZUT. Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela). Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach. W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad). Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności.
132
mZUT - UCI udostępniło oficjalną aplikację mobilną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2016-11-23 22:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że opublikowano w sklepie Google Play bezpłatną aplikację mobilną mZUT. Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela). Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach. W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad). Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności.
133
mZUT - UCI udostępniło oficjalną aplikację mobilną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2016-11-23 22:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że opublikowano w sklepie Google Play bezpłatną aplikację mobilną mZUT. Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela). Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach. W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad). Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności.
134
mZUT - UCI udostępniło oficjalną aplikację mobilną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2016-11-23 14:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela).
Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach.
W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad).
Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności.
135
mZUT - UCI udostępniło oficjalną aplikację mobilną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2016-11-23 14:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela).
Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach.
W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad).
Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności.
136
mZUT - UCI udostępniło oficjalną aplikację mobilną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2016-11-23 14:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela).
Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach.
W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad).
Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności.
137
Odbiór biletów i zaproszeń na imprezę choinkową dla dzieci

2016-11-23 14:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Socjalny zaprasza od 29.11.2016 r. po odbiór biletów i zaproszeń na imprezę choinkową dla dzieci w Pleciudze. Bilety będą wydawane w kolejności zgłoszenia się po odbiór. Budynek Jednostek Międzywydziałowych, Al.Piastów 48, pok.26 Zapraszamy od 10.00 do 14.00
138
Zajęcia z dr inż. Krzysztofem Bogusławskim

2016-11-23 13:11 - WIZUT - Zmiany w planie

Z uwagi na wyjazd dra inż. Krzysztofa Bogusławskiego na konferencję w dniach 12, 13 grudnia, nastąpią poniższe zmiany terminów zajęć:

Projekt zespołowy - semestr 5, grupa: S1_I_P_312 A,
Stary termin: 2016.12.12, godz.10.15 – 12.00
Sala: WI1- 308
Nowy termin: 2016.11.25, godz. 16.15 – 18.00
Sala: WI1- 308

Sieci komputerowe i telekomunikacyjne - semestr 3, grupa: S1_I_L_210 B,
Stary termin: 2016.12.12, godz. 12.15 – 14.00
Sala: WI1- 309
Nowy termin: 2016.11.25, godz. 10.15 – 12.00
Sala: WI1- 309

Sieci komputerowe i telekomunikacyjne - semestr 3, grupa: S1_I_L_222 B,
Stary termin:2016.12.12, godz.14.15 – 16.00
Sala: WI1- 309
Nowy termin: 2016.12.01, godz. 14.15 – 16
Sala: WI1- 011

Sieci komputerowe i telekomunikacyjne - semestr 3, grupa: S1_I_L_223 B,
Stary termin: 2016.12.13, godz. 08.15 – 10.00
Sala: WI1- 309
Nowy termin: 2016.11.25, godz. 14.15 – 16.00
Sala: WI1- 308

139
ACM Digital Library - dostęp testowy

2016-11-23 12:43 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Wejście do bazy ze strony: dl.acm.org
Association for Computing Machinery  (ACM) to założone w 1947 roku towarzystwo naukowe, które jako pierwsze zajęło się badaniami z zakresu informatyki teoretycznej i zastosowania technik informatycznych. Do dziś pozostaje największym stowarzyszeniem naukowym skupiającym badaczy zajmujących się informatyką. Na platformie znajdują się ważne międzynarodowe czasopisma oraz popularne magazyny prezentujące innowacje z kluczowych obszarów informatyki. Zamieszczono tam również materiały konferencyjne, sprawozdania z prac grup badawczych i książki dotyczące między innymi problematyki programowania, grafiki komputerowej, komunikacji i sieci komputerowych. ACM Digital Library zawiera wszystkie tytuły publikowane przez ACM w kategoriach:
 • Journals/Transactions
 • Magazines
 • Proceedings
 • ACM Books
ACM Digital Library jest kolekcją online publikacji ACM i uchodzi za największą na świecie w tym zakresie tematycznym. ACM Digital Library to:
 • prawie 200 000 tysięcy nowych artykułów oraz dostęp do archiwów od 1951 
 • 43 czasopisma naukowe, w tym takie wiodące tytuły jak np. Journal of ACM, Computing Survey, Transactions on Graphics, Transactions on    Information Systems 
 • ponad 3.000 tomów materiałów konferencyjnych 
 • materiały 34 grup dyskusyjnych ACM (Special Interest Groups) 
 • ponad 6.500 plików video i audio, które dodatkowo wzbogacają zawartość biblioteki elektronicznej. 
140
ACM Digital Library - dostęp testowy

2016-11-23 12:43 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wejście do bazy ze strony: dl.acm.org
Association for Computing Machinery  (ACM) to założone w 1947 roku towarzystwo naukowe, które jako pierwsze zajęło się badaniami z zakresu informatyki teoretycznej i zastosowania technik informatycznych. Do dziś pozostaje największym stowarzyszeniem naukowym skupiającym badaczy zajmujących się informatyką. Na platformie znajdują się ważne międzynarodowe czasopisma oraz popularne magazyny prezentujące innowacje z kluczowych obszarów informatyki. Zamieszczono tam również materiały konferencyjne, sprawozdania z prac grup badawczych i książki dotyczące między innymi problematyki programowania, grafiki komputerowej, komunikacji i sieci komputerowych. ACM Digital Library zawiera wszystkie tytuły publikowane przez ACM w kategoriach:
 • Journals/Transactions
 • Magazines
 • Proceedings
 • ACM Books
ACM Digital Library jest kolekcją online publikacji ACM i uchodzi za największą na świecie w tym zakresie tematycznym. ACM Digital Library to:
 • prawie 200 000 tysięcy nowych artykułów oraz dostęp do archiwów od 1951 
 • 43 czasopisma naukowe, w tym takie wiodące tytuły jak np. Journal of ACM, Computing Survey, Transactions on Graphics, Transactions on    Information Systems 
 • ponad 3.000 tomów materiałów konferencyjnych 
 • materiały 34 grup dyskusyjnych ACM (Special Interest Groups) 
 • ponad 6.500 plików video i audio, które dodatkowo wzbogacają zawartość biblioteki elektronicznej. 
141
Koncert S. Soyki w Filharmonii w Szczecinie - bilety z 30% i 50% rabatem dla pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2016-11-23 12:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dla pracowników ZUT bilety z 30% i 50% rabatem.  Filharmonia w Szczecinie: Soyka & Cracow Singers. Shakespeare a capella - w programie: wyjątkowy recital solowy Stanisława Soyki oraz sonety Wiliama Szekspira wykonywane z zespołem Cracow Singers Data: 30.11.2016 godz. 19:00 | Filharmonia w Szczecinie | bilety: 120 zł (parter), 90 zł (balkon) i 60 zł (loże); dla Państwa: 84 zł (parter) i 45 zł (balkon) Rezerwacji biletów mogą Państwo dokonywać grupowo lub indywidualnie.

W razie pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji. Rezerwacja biletów: Marta Fortowska, tel. 531 921 128 lub marta@adria-art.pl
142
Zwycięstwo w Hackathon Ultra Innovation 2016

2016-11-23 11:22 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Studenci Wydziału Informatyki, członkowie koła naukowego Mobile Applications Developers, zwyciężyli w Hackathon Ultra Innovation 2016 zorganizowanym w dniach 18-19.11.2016 przez home.pl, Grupę Brandoo oraz Asseco Data Systems S.A.

Drużyna w składzie: Olga Chróstowska, Łukasz Kopociński, Bartosz Kozajda, Łukasz Piskadło oraz Kacper Wojciechowski (uczeń 3 klasy technikum SCI) po 24 godzinach ciągłej pracy przygotowała projekt "GuardU" związany z ochroną prywatności w sieci.

Studenci Wydziału Informatyki zdobyli, również wyróżnienie od Technoparku Pomerania, którym jest inkubacja związana z rozwojem projektu w komfortowych warunkach.

Gratulujemy!

foto: home.pl

143
Konkurs RPO WZ Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody

2016-11-23 10:20 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Więcej informacji o ogłoszonym konkursie na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego. Dodatkowych informacji ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Pani Aneta Winnicka tel. 091 449 48 85.
144
Wyniki wyborów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020

2016-11-23 09:54 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Wyniki
145
Komunikat o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych

2016-11-23 09:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

146
Komunikat o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych

2016-11-23 09:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

147
Akcja profilaktyczna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WOLNY OD UZALEŻNIEŃ

2016-11-23 09:13 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

NA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. TENISOWEJ 33 DYSPONUJEMY JEDNYM LUB DWOMA SEKTORAMI, JEST MOŻLIWOŚĆ WYBORU W CO SIĘ CHCE GRAĆ.

DLA STUDENTÓW ZUT WSTĘP WOLNY

Można grać w: nogę, kosza, siatkę, ping-ponga, ... . Każdy znajdzie coś dla siebie.

Studenci biorący udział w zajęciach zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie.

Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń: tel. 91 449 54 08, 792 567 579
148
Harmonogram wyborów uzupełniających członków do Sejmików Wydziałowych Samorządów Studenckich ZUT

2016-11-23 08:46 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Harmonogram wyborów uzupełniających członków do Sejmików Wydziałowych Samorządów Studenckich ZUT na kadencję 2016 – 2018 oraz Rad Wydziałów i Senatu Uczelni na kadencję 2016 - 2020

16.11.2016 (środa) –  Ogłoszenie harmonogramu wyborów

24.11.2016 (czwartek) – Otwarcie list kandydatów

01.12.2016 (czwartek) – Zamknięcie list kandydatów

07.12.2016 (środa, godz. 10:00 – 14:00) – Przeprowadzenie głosowania

08.12.2016 (czwartek) – Opublikowanie wyników głosowania

09.12.2016 (piątek) – 16.12.2016 (piątek) – Termin składania odwołań

Przewodniczący SUKWS
Jakub Golon

149
Wyniki wyborów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

2016-11-22 14:20 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof FORMICKI z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa - dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: rybactwo
 • prof. dr hab. inż. Jan UDAŁA z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  - dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika
 • prof. dr hab. inż. Stefan BERCZYŃSKI  z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
 • prof. dr hab. inż. Antoni MORAWSKI z Wydziału Technologii i Inżynierii  Chemicznej - dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: technologia chemiczna.
Panom Profesorom składamy serdeczne gratualcje! Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji
151
Godziny rektorskie 23 listopada 2016 r.

2016-11-22 12:22 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W związku z organizowanymi Targami Pracy KARIERA 2016, w dniu 23 listopada 2016 r. w godzinach 11:00 – 15:00 Rektor wyznaczył godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku studiów.
152
Godziny rektorskie 23 listopada 2016 r.

2016-11-22 12:22 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W związku z organizowanymi Targami Pracy KARIERA 2016, w dniu 23 listopada 2016 r. w godzinach 11:00 – 15:00 Rektor wyznaczył godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku studiów.
153
IC, S1_Grupy 10A, 12B

2016-11-22 12:19 - WIZUT - Zmiany w planie

W dniu 24.11.2016 r. zajęcia z dr. inż. M.Plucińskim z przedmiotu Inżynierskie pakiety obliczeniowe zostają odwołane.

Zajęcia z gr. 12B zostaną odrobione w dn. 09.12.2016 r. o godz. 8:30-10, s. 302,  termin odrobienia zajęć dla gr. 10A zostanie ustalony ze studentami na kolejnym spotkaniu.

154
Godziny wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku wszystkich form studiów wyższych

2016-11-22 10:55 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

KOMUNIKAT NR 43

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z dnia 17 listopada 2016 r.

 

 

o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku 

wszystkich form studiów wyższych

 

Na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu studiów wyższych w ZUT, w związku z organizowanymi Targami Pracy KARIERA 2016, w dniu 23 listopada 2016 r. (środa) w godzinach 11.00 – 15.00 wyznaczam godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku wszystkich form studiów wyższych.

 

Rektor

 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

155
Godziny wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku wszystkich form studiów wyższych

2016-11-22 10:55 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

KOMUNIKAT NR 43

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z dnia 17 listopada 2016 r.

 

 

o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku 

wszystkich form studiów wyższych

 

Na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu studiów wyższych w ZUT, w związku z organizowanymi Targami Pracy KARIERA 2016, w dniu 23 listopada 2016 r. (środa) w godzinach 11.00 – 15.00 wyznaczam godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku wszystkich form studiów wyższych.

 

Rektor

 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

156
Seminarium „BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY – NOWE WYZWANIA I ROZWIĄZANIA”

2016-11-22 10:15 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Wydział Ekonomiczny              

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  w Szczecinie

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT”

Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Zapraszają na seminarium

BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY – NOWE WYZWANIA I ROZWIĄZANIA”

PATRONAT HONOROWY Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Ekonomicznego
dr Piotr Szymczak
Prezes Zarządu FSNT NOT
Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie Szczecin 22 listopada 2016
Program:

10.00

Przywitanie uczestników – Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw., ZUT w Szczecinie

Dr Piotr Szymczak Prezes Zarządu FSNT NOT

 

10.15

Biznes Społecznie Odpowiedzialny – nowe wyzwania w XXI w - dr Arkadiusz Malkowski, ZUT w Szczecinie

 

10.30

Działania ZPPZ Lewiatan w zakresie CSR -  Anna Kornacka, prezeska ZPPZ Lewiatan

 

10.50

CSR jako instrument obrony przed negatywnymi skutkami globalizacji - dr Agnieszka Malkowska, Uniwersytet Szczeciński

 

11.10

11.25

Przedstawienie działalności młodzieżowego przedsiębiorstwa z LO Im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej – dr Rafał Mazur, ZUT w Szczecinie

 

11.45

Działalność Zrzeszenia Rybaków Morskich przykładem wspieranie społeczności rybackiej - dr Piotr Nowaczyk, ZUT w Szczecinie

 

12.00

Dyskusja i podsumowanie seminarium

Miejsce obrad: Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie Ul. Żołnierska 47, sala nr 216 
157
09 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. URSZULI WIĘCKOWSKIEJ na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo.

2016-11-22 09:59 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. J. Słowackiego 17, w sali posiedzeń Rady Wydziału (sala nr 8), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Urszuli Więckowskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ nawożenia azotem oraz liczby zbiorów zielana plon rozłogów mięty pieprzowej (Mentha xpiperita L.) odmiany ʻAsiaʼ i mięty nadwodnej (Mentha aquatica L.).  Promotor:            Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Recenzenci:         Dr hab. inż. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. nadzw. - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie                              Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Czytelni Wydziału KŚiR ZUT w Szczecinie, ul. Papieża Pawła VI 1 oraz w Dziekanacie Wydziału, ul. J. Słowackiego 17.
158
Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku wszystkich form studiów wyższych

2016-11-22 09:46 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W związku z organizowanymi Targami Pracy KARIERA 2016, w dniu 23 listopada 2016 r. w godzinach 11.00 - 15.00 zostały wyznaczone godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku wszystkich form studiów wyższych. Skan pisma
159
K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Ekonomii Środowiska

2016-11-21 14:03 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin,  tel. (91) 449 69 00

DZIEKAN  WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO

W SZCZECINIE

o g ł a s z a

K   O   N   K   U   R   S

na stanowisko adiunkta w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Ekonomii Środowiska

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U nr 64, poz. 1365
z późniejszymi zmianami) oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadać tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia,
- wykazać się znajomością języka obcego,
- posiadać uzdolnienia i doświadczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych
w zakresie ekonomii środowiska, agrobiznesu oraz bhp i ergonomii pracy, - doświadczenie w koordynowaniu i prowadzeniu szkoleń w ramach projektów unijnych. Wymagane dokumenty: 1. podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie;
2. życiorys w formie CV;
3. wykaz prac naukowo – badawczych;
4. informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata;
5. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie ekonomii; 6. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora; 7. oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym     miejscem pracy; 8. oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o      szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami); 9. zaświadczenie o stanie zdrowia;
10. oświadczenie o niekaralności; 11. dokumenty stwierdzające uprawnienia zawodowe i dydaktyczne. Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie (www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne. Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy. Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego   Uniwersytetu   Technologicznego   w   Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p. 18) w terminie do 09.12.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  13.12.2016 r. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury). D Z I E K A N W Y D Z I A Ł U    E K O N O M I C Z N E G O Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. Formularz   
160
KOMUNIKAT NR 43 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2016 r.

2016-11-21 13:54 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

161
Kultowa komedia powraca w grudniu!

2016-11-21 12:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dostępne miejsca w specjalnej puli dla Pracowników ZUT (widownia zaczyna się od rzędu nr 3):
 • 14.12.2016 godz. 19.00 – środkowe miejsca w rzędach nr 3, 7, 11
 • 15.12.2016 godz. 19.00 -  środkowe miejsca w rzędach nr 3, 4
 • 17.12.2016 godz. 19.00 – środkowe miejsca w rzędach nr 3, 5
 • 18.12.2016 godz. 19.00 – środkowe miejsca w rzędach nr 3, 4, 11
Przypominam, że podane miejsca są dostępne tylko i wyłącznie pod tym numerem telefonu: 512 216 471 i mailem: lukasz@wspolczesny.szczecin.pl Pula podanych miejsc nie jest dostępna w kasie teatru ani w systemie on-line.  „Seks dla opornych” (Duża Scena) - 14, 15, 16, 17, 18 grudnia 2016 godz. 19.00
Bilety:
 • I strefa: 35 zł (normalne) 29 zł (ulgowe) 25 zł (studenckie)
 • II strefa: 28 zł (normalne) 23 zł (ulgowe, studenckie)

Rezerwacje: 512 216 471 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji).  Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468 (Bank Pekao SA) Małżeństwo z 25-letnim stażem wyjeżdża na weekend do luksusowego hotelu. Zabierają z sobą poradnik „Seks dla opornych”, który ma pomóc na nowo rozpalić ich życie intymne i uratować związek. Czy terapia przyniesie oczekiwane rezultaty? „Seks dla opornych” – to dowcipna, pełna trafnych spostrzeżeń o damsko-męskich relacjach komedia, w której możemy odnaleźć samych siebie. Nie tylko dla małżeństw.
162
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 listopada zmarł prof. dr hab. Andrzej Kompowski

2016-11-21 12:23 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W 1959 r. ukończył studia na Wydziale Rybackim WSR w Olsztynie. Po półtorarocznej pracy w Centrali Rybnej, przeniósł się do macierzystej uczelni, pracując najpierw w Zakładzie Morskich Baz Surowcowych, później w Zakładzie Hydrozoologii. Przeniesiony w 1966 r. służbowo do WSR w Szczecinie, uzyskał w 1968 r. stopień doktora i awansował na stanowisko adiunkta. Po habilitacji w 1982 r. powierzono mu stanowisko kierownika Zakładu Biologicznych Zasobów Morza, na którym pracował do przejścia na emeryturę w 2005 r. Ponadto w okresie 1988-1991 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Oceanografii Rybackiej i Ochrony Morza. Był również kuratorem Katedry Akwakultury. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1991 r. Uczestniczył w rejsach badawczych na Morze Północne, szelf Zachodniej Afryki oraz (dwukrotnie) na łowiska Zachodniej Antarktyki. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej. Msza żałobna odbędzie się dnia 23 listopada (środa) o godz. 9.30 w Kościele p.w. Św. Kazimierza przy ul. Broniewskiego 18. Pogrzeb o godz. 14.00 w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie zmarłego składają Dziekan, Rada Wydziału oraz pracownicy Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa.
163
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 listopada zmarł prof. dr hab. Andrzej Kompowski

2016-11-21 10:26 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

164
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja Grabowskiego

2016-11-21 08:44 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zobacz zawiadomienie
165
Zajęcia sportowe dla studentów w ramach profilaktyki uzależnień - wstęp wolny

2016-11-20 22:16 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W ramach akcji profilaktycznej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wolny od uzależnień zapraszamy wszystkich studentów ZUT na: 

Halę sportową przy ul. Tenisowej 33, w:  poniedziałki i czwartki   17.45 - 19.15 
soboty   12.30 – 14.00 

Na hali sportowej przy ul. Tenisowej 33 dysponujemy jednym lub dwoma sektorami, jest możliwość wyboru w co chce się grać.
Dla studentów ZUT w Szczecinie wstęp wolny.

Można grać w: nogę, kosza, siatkę, ping-ponga, ... .Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Studenci biorący udział w zajęciach zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
we własnym zakresie. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 449 54 08, 792 567 579 lub na stronie: www.beznarkotykow.zut.edu.pl
166
Wykład GlobalLogic – ogromne zainteresowanie pracą dewelopera

2016-11-18 14:52 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 17 listopada 2016 r. odbył się na naszym Wydziale wykład pt.: „Bug tracking – must know każdego dewelopera” zorganizowany przy współpracy z firmą Global Logic. Uczestnicy wykładu dowiedzieli się o ważnych składnikach pracy każdego innowacyjnego dewelopera, poznali także szczegóły programu praktyk dla studentów organizowanego przez  Global Logic. W Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego[...] Czytaj dalej
167
VII Targi Pracy KARIERA 2016 

2016-11-18 13:53 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że 23 listopada 2016 r. odbędą się Targi Pracy organizowane przez uczelniane Biuro Karier. Podczas tegorocznej edycji obecne będą firmy i instytucje oraz pośrednicy pracy ze Szczecina, regionu, Polski oraz z zagranicy (ponad 35). Targi będą miały miejsce na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy Al. Piastów 42 w Szczecinie i odbędą się w[...] Czytaj dalej
168
Dwa granty Narodowego Centrum Nauki pozyskane przez pracowników Wydziału

2016-11-18 10:27 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Ostatnie postępowanie konkursowe programu OPUS okazało się pomyślne dla dwóch pracowników Wydziału Informatyki. Wnioski złożone przez dr. hab. inż. Przemysława Klęska oraz dr. inż. Jarosława Jankowskiego otrzymały pozytywne decyzje o przyznaniu finansowania.

Program OPUS to sztandarowy konkurs Narodowego Centrum Nauki adresowany do naukowców zajmujących się badaniami podstawowymi. Do obecnej edycji konkursu zgłoszono łącznie 1830 wniosków, z których 500 uzyskało finansowanie na łączną kwotę 348 mln zł.

W ramach swojego projektu dr Jarosław Jankowski zajmie się tematyką wspomagania procesów rozprzestrzeniania treści marketingowych w mediach społecznościowych. Na jego realizację przyznano środki w wysokości 347 100 zł.

Badania realizowane przez dr. hab. Przemysława Klęska dotyczyć będą konstrukcji zbiorów obrazów całkowych do szybkiej ekstrakcji cech i uczenia maszynowego w zadaniach detekcji. Planowany budżet projektu to 412 680 zł.

169
Biegaj razem z nami!

2016-11-18 09:21 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 • Plakat ze szczegółami imprezy.
170
Przyjmowanie wniosków na programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2017/2018

2016-11-18 08:24 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja). W załączniku odnajdą Państwo komunikat prasowy, broszurę z opisem programów BGF oraz plakat towarzyszący kampanii promującej BGF 2017.

Zachęcamy Państwa do rozpowszechnienia komunikatu wśród osób potencjalnie zainteresowanych programami stypendialnymi i pozostajemy do Państwa dyspozycji celem odpowiedzenia na wszelkie pytania i uwagi.
 • Broszura.
 • Plakat.
 • Komunikat prasowy.
171
Program stypendiów Rządu Francuskiego na rok akademicki 2017/2018

2016-11-17 23:03 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach PROGRAMU STYPENDIÓW RZĄDU FRANCUSKIEGO na rok akademicki 2017/2018. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikacji oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce. Więcej informacji.
172
Program stypendiów Rządu Francuskiego na rok akademicki 2017/2018

2016-11-17 23:03 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach PROGRAMU STYPENDIÓW RZĄDU FRANCUSKIEGO na rok akademicki 2017/2018. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikacji oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce. Więcej informacji.
173
Program stypendiów Rządu Francuskiego na rok akademicki 2017/2018

2016-11-17 23:03 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach PROGRAMU STYPENDIÓW RZĄDU FRANCUSKIEGO na rok akademicki 2017/2018. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikacji oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce. Więcej informacji.
174
„Biegaj razem z nami”

2016-11-17 12:53 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zachęcamy do udziału. Warto biegać, ruszać się … dla zdrowia, dla lepszego samopoczucia. Zróbmy coś dla siebie. Ze sportowymi pozdrowieniami: Prezes KU AZS ZUT mgr Danuta Maciejewska. Grażyna Romeyko KU AZS ZUT w Szczecinie Plaka biegania
175
„Biegaj razem z nami”

2016-11-17 12:53 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zachęcamy do udziału. Warto biegać, ruszać się … dla zdrowia, dla lepszego samopoczucia. Zróbmy coś dla siebie. Ze sportowymi pozdrowieniami: Prezes KU AZS ZUT mgr Danuta Maciejewska. Grażyna Romeyko KU AZS ZUT w Szczecinie Plaka biegania
176
Spotkanie studentów WTiICh z Policją i Monarem

2016-11-17 09:56 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZUT W SZCZECINIE W dniu 21 listopada 2016 r. (poniedziałek)  w godz. 14.15–15.45 w aud. II (al. Piastów 42, budynek Nowej Chemii) odbędzie się spotkanie nt. ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z ZAŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH Spotkanie organizowane jest w ramach programu profilaktyki uzależnień na ZUT w Szczecinie. Spotkanie poprowadzą pracownicy Monaru oraz Policji.    Wydziałowy Koordynator ds. Profilaktyki Narkomanii i Innych Uzależnień dr hab. inż. Grażyna Dąbrowska
177
Aktualizacja oprogramowania na serwerach www

2016-11-16 12:24 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W związku ze zbliżającą się aktualizacją oprogramowania na serwerach ZUT obsługujących strony www pracowników i studentów (z wyłączeniem systemu CMS Typo3), UCI udostępnia możliwość przetestowania swojej strony w nowym środowisku. Aby sprawdzić poprawność działania strony www przez nowe oprogramowania serwerowe, należy wejść na adres zgodnie ze schematem: login.zut.edu.pl:81 . Strony dostępne pod dotychczasowym adresem login.zut.edu.pl  są obsługiwane tak jak do tej pory - bez zmian.

Uwaga:
Zmianie nie podlegają strony oparte o uczelniany system CMS Typo3.
W tym przypadku pod adresem login.zut.edu.pl:81 nie wyświetli się żadna strona.

W razie stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu strony opiekun/twórca witryny musi dokonać odpowiednich poprawek/aktualizacji w celu dostosowania strony www do nowej wersji serwera www oraz php. Szczegóły zmian w oprogramowania na serwerach www USK ZUT:
 • Wykaz zmian apache z wersji 2.2 do 2.4
 • Wykaz zmian w php z 5.4 do 5.5
 • Wykaz zmian w php z 5.5 do 5.6 
Ostateczne przełączenie na nową wersję oprogramowania nastąpi w dniu 15.12.2016 roku.
Wytwarzający / Odpowiadający: Jacek Zbylut
Udostępniający: Anna Czekalska
Czas udostępnienia: 2016-11-16 10:15:40
Czas wytworzenia: 2016-11-16 10:13:00
178
Zajęcia z podstaw informacji naukowej

2016-11-16 12:18 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

PODSTAWY INFORMACJI NAUKOWEJ

Rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy

Prowadząca: mgr inż. Anna Gryta

Miejsce zajęć: Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 140,

sala wykładowa nr 2

 

 

Terminy zajęć: Studia stacjonarne II stopnia (sem.2): 23.11.2016 r. (środa), godz. 14.15 – 15.45 1.     Inżynieria  przeróbki ropy naftowej i gazu 2.     Technologia leków i pestycydów 3.     Technologia środków pomocniczych i kosmetyków 23.11.2016 r. (środa), godz. 16.15 – 17.45      1. Biopolimery i biomateriały      2. Technologia nieorganiczna      3. Technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów      4. Analityka w ochronie środowiska  30.11.2016 r. (środa) godz. 15.15 – 16.45       1. Inżynieria procesów wytwarzania olefin
179
IT Academic Day na Wydziale Informatyki

2016-11-16 11:27 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

IT Academic Day na Wydziale Informatyki

IT Academic Day to wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu każdego, kto wiąże swoją karierę z IT. Cykl konferencji informatycznych organizowanych co roku na uczelniach w całej Polsce przez studentów z Grup .NET to prawdziwa fiesta dla uczniów szkół średnich, studentów oraz zawodowców, których łączy jedno - fascynacja nowymi technologiami. SKN Grupa.NET działające na Wydziale Informatyki zaprasza na konferencję 30 listopada 2016 roku. Główna strona wydarzenia oraz rejestracja: www.itad.zut.edu.pl

Udział w IT Academic Day to doskonała szansa na zapełnienie głów najbardziej aktualną wiedzą o nowoczesnych językach i narzędziach programistycznych dostarczonych m.in przez firmę Microsoft. Czeka nas kreatywny dzień spędzony na poznawaniu nowinek technicznych, innowacyjnych rozwiązań i niezliczonych możliwości budowania kariery w dynamicznej branży IT. Prelekcje prowadzone przez najlepszych ludzi z branży dadzą zastrzyk motywacji do samorozwoju każdemu uczestnikowi.

Jest to także niezwykła szansa na nawiązanie nowych znajomości i porozmawianie z przedstawicielami uznanych firm informatycznych. W przyjaznej atmosferze możecie dowiedzieć się więcej o możliwościach i oczekiwaniach pracodawców oraz ich aktualnych projektach. Być może praca marzeń już na was czeka?

Do zobaczenia na ITAD 2016 ! Nie zapomnijcie się zarejestrować na wydarzenie - pozwoli wam to na wzięcie udziału w losowaniu nagród oraz skosztowanie pysznej pizzy.

180
Kolejna edycja Kursu doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich.

2016-11-15 22:35 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Kursu Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich (nr 46). Zgodnie ze statutem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wszyscy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do podnoszenia własnych kwalifikacji naukowych i zawodowych oraz podlegają okresowej ocenie (§ 40 Statutu ZUT).  Kurs umożliwia uzyskanie przygotowania pedagogicznego osobom starającym się o zatrudnienie na stanowisko adiunkta, na stanowisko asystenta a także na stanowisko lektora oraz stanowisko instruktora, a także osobom zatrudnionym bez ww. kwalifikacji. Zgłoszenia kandydatów na kurs przyjmuje sekretariat Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych ZUT,  al. Piastów 48, (Budynek Jednostek Międzywydziałowych) pok. 519; tel. 91 486 40 37, 91 449 48 32, e-mail: human@zut.edu.pl Wszelkich informacji udziela także kierownik kursu dr Dariusz Zienkiewicz, e-mail: dariusz.zienkiewicz@zut.edu.pl, tel. kom. 602 331 835.  Pierwsze zajęcia planowane są na dzień 25 lutego 2017 r. w godz. 08:00-13:00, s. 504 BJM, al. Piastów 48.
181
III edycja Samsung LABO uruchomiona

2016-11-15 13:17 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 7 listopada br. studenci III roku Teleinformatyki oraz Automatyki i Robotyki rozpoczęli zajęcia w ramach kolejnej edycji programu Samsung LABO. W budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w sali wyposażonej przez firmę Samsung, odbyły się zajęcia z części technologicznej i biznesowej. Wiedza z zakresu dostępnych technologii wraz informacjami związanymi z biznesem[...] Czytaj dalej
182
Obowiązkowe badania lekarskie studentów studiów stacjonarnych

2016-11-14 15:01 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Miejsce badań SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie Poradnia Ogólna ul. Bohaterów Warszawy 51 Godziny badań 9:00 – 13:00 Ważne informacje badania zostaną przeprowadzone na podstawie dowody osobistego oraz indywidualnych skierowań (do odebrania w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego przez starostów danego roku i kierunku studiów), osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie będą pokrywać koszty[...] Czytaj dalej
183
Zapraszamy na wykład GlobalLogic

2016-11-14 14:42 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Już 17 listopada odbędzie się na naszym Wydziale wykład Bug tracking – must know każdego dewelopera. O procesie śledzenia błędów od poziomu zarządzania do debugowania kodu opowie p. Wojciech Fiderek, przedstawiciel GlobalLogic. Spotkanie odbędzie się w Audytorium im. prof. S. Skoczowskiego w budynku przy ul. 26-go Kwietnia 10, w godzinach 13:15 – 14:15. Zapraszamy!
184
Zaproszenie na polsko-niemieckie warsztaty naukowe 17-18.11.2016

2016-11-14 14:11 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zapraszamy na polsko-niemieckie warsztaty naukowe, które odbędą w dniach 17-18. listopada br. w Słubicach oraz Parku Narodowym Ujście Warty. Przewodnim tytułem warsztatów będzie turystyka na obszarach chronionych. Udział jest bezpłatny (organizatorzy zapewniają transport, nocleg, wyżywienie). Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w załączonym pliku Zaproszenie na warsztaty Program warszatów
185
Odbiór decyzji w sprawie przyznania stypendium

2016-11-14 12:17 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Proszę o zgłaszanie się do dziekanatu, pokój nr 4, po odbiór decyzji w sprawie przyznania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego oraz zapomóg.
186
Obowiązkowe badania lekarskie studentów studiów stacjonarnych

2016-11-14 11:27 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Miejsce badań

SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie
Poradnia Ogólna
ul. Bohaterów Warszawy 51

Godziny badań 9:00 – 13:00

Ważne informacje

 • badania zostaną przeprowadzone na podstawie dowodu osobistego oraz indywidualnych skierowań (do odebrania w Dziekanacie Wydziału Informatyki przez starostów danego roku i kierunku studiów),
 • osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie będą pokrywać koszty obowiązkowych badań we własnym zakresie,
 • studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych (§3 ust. 4 Zarządzenie nr 94 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich ZUT w Szczecinie, narażonych w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia)

icon harmonogram badań okresowych

187
Nowy doktor na naszym Wydziale

2016-11-10 15:14 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 9 listopada odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marcina Marcinka p.t. „Rezonansowy układ przekształtnikowy z aktywną stabilizacją punktu pracy w systemach bezstykowego przekazywania energii”. Informujemy, że Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. inż. Marcinowi Marcinkowi stopień doktora nauk technicznych w[...] Czytaj dalej
188
Konkurs Berlin Startup Calling 2016

2016-11-10 15:01 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Visual Meta GmbH, twórca serwisu ShopAlike.pl organizuje konkurs, w którym należy przedstawić swoją nowatorską ideę na biznes. Jest to niepowtarzalna szansa dla młodych ludzi na spełnienie swoich marzeń. Konkurs skierowany jest do osób z całego świata w wieku 18-30 lat. Prezentację należy złożyć na stronie internetowej platformy do 31 grudnia 2016 roku, wypełniając formularz aplikacyjny. Na najlepszych czekają nagrody o łącznej wartości 15.000 euro.

Kryteria prezentacji? Wszystko, co wiąże się z nowymi technologiami: od wersji mobile po cloud computing.

Co można wygrać?
I miejsce – 7.000€ w gotówce + 6-miesięczny staż w Berlinie
II miejsce – 3.500€ w gotówce
III miejsce – 1.750€ w gotówce
IV miejsce – Macbook (11" 128 GB)
V miejsce – iPad (16 GB)

Organizatorem  konkurs jest  Visual Meta GmbH twórca platformy zakupowej, która z powodzeniem działa w Polsce od 2012 roku. Poza naszym krajem jest obecna w 18 krajach na świecie. W roku 2009 dwaj założyciele Visual Meta: Robert M. Maier i Johannes Schaback zaczynali realizować swój pomysł w małym mieszkaniu, w berlińskiej dzielnicy Prenzlauer Berg. Dzisiaj Visual Meta GmbH to prężnie rozwijająca się firma, zatrudniająca ponad 250 osób z całego świata i podbijająca swym pomysłem kolejne kraje. Tak właśnie rozwijają się najlepsze idee!

Więcej informacji i formularz aplikacyjny: http://www.shopalike.pl/berlin-startup-calling-2016

Informację dostarczył: Paweł Kobryński, e-mail: pawel.kobrynski@shopalike.pl

189
Już 23 listopada 2016 r. odbędą się VII Targi Pracy KARIERA 2016

2016-11-10 14:07 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Już 23 listopada 2016 r. odbędą się VII Targi Pracy KARIERA 2016 organizowane przez uczelniane Biuro Karier. Targi będą miały miejsce na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy Al. Piastów 42 w Szczecinie i odbędą się w godzinach od 10:00 do 15.00. Co oprócz targów? Targom towarzyszą dodatkowe wydarzenia, czyli warsztaty. Między innymi wizażu oraz[...] Czytaj dalej
190
VII Targi Pracy KARIERA 2016

2016-11-10 13:25 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Już 23 listopada 2016 r. odbędą się VII Targi Pracy KARIERA 2016 organizowane przez uczelniane Biuro Karier. Targi będą miały miejsce na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy Al. Piastów 42 w Szczecinie i odbędą się w godzinach od 10.00 do 15.00. Co oprócz targów?

Targom towarzyszą dodatkowe wydarzenia, czyli warsztaty. Między innymi wizażu oraz sprawdzające predyspozycje i preferencje zawodowe i nie tylko pt. „Marzenia do spełnienia” oraz branżowe. Warto też przyjść na krótki wykład Coacha Katarzyny Dujanowicz pt.  „Doceń kompetencje miękkie - to one zdobędą dla Ciebie pracę!” (http://www.targipracy.zut.edu.pl/imprezy_towarzyszace). Na warsztaty i wykład należy się zapisać: http://www.biurokarier.zut.edu.pl/szkolenia

Czy warto przyjść na targi? Targi pracy to jedna z najpopularniejszych form promocji, z której chętnie korzystają pracodawcy poszukujący pracowników. Z jednej strony to świetna okazja dla studentów i absolwentów, by w tym samym miejscu i czasie poznać oraz porównać aktualne oferty pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, złożyć dokumenty aplikacyjne oraz otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez pracodawców. Z drugiej strony, firmy mają możliwość wypromować się w środowisku akademickim, przedstawić swoje oferty rekrutacyjne, programy praktyk i staży, ale mogą również zbadać trendy wśród studentów, którzy za chwilę wejdą na rynek pracy. Targi dają możliwość poznania różnych firmy i instytucji, umożliwiają bezpośredni kontakt z pracownikami. Nie jest to czas zebrania nowych długopisów i gadżetów. Na targach jest świetna możliwość poznania rekrutera oraz potencjalnego managera, a dla pracodawców odpowiedniego kandydata na praktykę czy do pracy, i o to głównie chodzi! Na Targach Pracy KARIERA 2016 będą obecne firmy i instytucje oraz pośrednicy pracy ze Szczecina, regionu, Polski oraz z zagranicy (przeszło 35), studenci i absolwenci ZUT a też innych uczelni. Więcej informacji można znaleźć na stronie targowej: www.targipracy.zut.edu.pl  Serdecznie zapraszamy!
191
Konkursy Prezydenta Miasta dla naukowców, doktorantów i dyplomantów

2016-11-10 10:42 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Prezydent Miasta Szczecin zaprasza pracowników naukowych i absolwentów uczelni do udziału w ósmej edycji za 2016 rok, konkursów na najlepszą pracę naukową i najlepszą pracę doktorską, magisterską i dyplomową ukierunkowanych na nowoczesne technologie i innowacje. Termin składania prac na konkursy upływa 31 stycznia 2017 roku. Szczegółowe informacje znaleźć można na[...] Czytaj dalej
192
Konkursy Prezydenta Miasta dla naukowców, doktorantów i dyplomantów

2016-11-10 10:42 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Prezydent Miasta Szczecin zaprasza pracowników naukowych i absolwentów uczelni do udziału w ósmej edycji za 2016 rok, konkursów na najlepszą pracę naukową i najlepszą pracę doktorską, magisterską i dyplomową ukierunkowanych na nowoczesne technologie i innowacje. Termin składania prac na konkursy upływa 31 stycznia 2017 roku. Szczegółowe informacje znaleźć można na[...] Czytaj dalej
193
Oferta pracy Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

2016-11-10 10:32 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko:

 

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

Nr ref. 8742

(oferta ważna do 09.12.2016)

Opis pracodawcy: Światowy producent i lider w zakresie najwyższej jakości produktów do spawania, cięcia i łączenia. Wymagania: ·         preferowane wykształcenie techniczne w zakresie spawalnictwa, metalurgii lub pokrewne ·         co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku ·         umiejętność prowadzenia prezentacji produktowych - praktycznych i teoretycznych ·         doświadczenie w projektach sprzedażowych ·         doświadczenie w pracy B2B, jak również z dystrybutorami i użytkownikami końcowymi ·         znajomość branży spawalniczej oraz innych gałęzi przemysłu ciężkiego i motoryzacyjnego ·         wiedza na temat procesów spawalniczych ·         umiejętność spawania będzie dodatkowym atutem ·         znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym ·         prawo jazdy kat. B ·         gotowość do odbywania częstych wyjazdów służbowych - około 70% czasu pracy Zakres obowiązków: ·         rozwój sprzedaży w wyznaczonym regionie ·         budowanie relacji z dystrybutorami, użytkownikami końcowymi ( w branży spawalniczej i pokrewnych), zgodnie ze strategią i polityką sprzedaży spółki ·         aktywne pozyskiwanie nowych klientów, identyfikacja nowych możliwości biznesowych, sprzyjających długoterminowej współpracy i budowaniu lojalności klientów ·         realizacja celów sprzedażowych ·         wdrażanie działań marketingowych i zwiększenie sprzedaży produktów ·         wparcie dystrybutorów i klientów końcowych w wyznaczonym regionie ·         utrzymanie poziomu sprzedaży, zgodnego z tygodniowymi prognozami ·         rozwijanie i zarządzanie projektami z zakresu sprzedaży bezpośredniej ·         monitorowanie działań konkurencji oraz odpowiednie dostosowywanie działań sprzedażowych ·         efektywna współpraca z partnerami wewnętrznymi Firma oferuje: ·         praca w dynamicznym, międzynarodowym środowisku ·         szkolenia ·         możliwość rozwoju zawodowego ·         atrakcyjny system wynagrodzenia Miejsce podjęcia pracy: ·         woj. dolnośląskie
194
Konkurs Prezydenta Miasta Szczecin dla naukowców, doktorantów i absolwentów

2016-11-10 08:42 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Więcej informacji na stronie www.szczecin.eu/nagroda_prezydenta/nauka
195
Konkurs Prezydenta Miasta Szczecin dla naukowców, doktorantów i absolwentów

2016-11-10 08:42 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Więcej informacji na stronie www.szczecin.eu/nagroda_prezydenta/nauka
196
Konkurs Prezydenta Miasta Szczecin dla naukowców, doktorantów i absolwentów

2016-11-10 08:42 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Więcej informacji na stronie www.szczecin.eu/nagroda_prezydenta/nauka
197
Zaproszenie na "VI Kongres Młodych Ludzi Nauki - wizja, nauka, postęp",

2016-11-09 11:45 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Więcej informacji.  
198
Formularze informacyjne dla osób ubiegających się o rozpoczęcie pracy w Grupie Kronospan

2016-11-09 11:08 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Formularz informacyjny dla osób ubiegających się o rozpoczęcie pracy w Grupie Kronospan. Chęć podjęcia pracy na stanowisku: Technolog produkcji lakierów. Chęć podjęcia pracy na stanowisku: Technolog - wydział lakierowania.
199
III edycja Samsung LABO rozpoczęta

2016-11-09 09:35 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

W poniedziałek 7.11.2016 rozpoczęła się kolejna edycja kursu dokształcającego Samsung LABO. W pierwszych zajęciach wzięło 50 studentów Wydziału Informatyki i Elektrycznego ZUT, którzy wcześniej pozytywnie przeszli rozmowę kwalifikacyjną. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w specjalnie wyposażonej przez firmę Samsung sali. W czerwcu podobnie jak w latach ubiegłych będzie można zobaczyć aplikacje stworzone w ramach kursu. Organizatorzy liczą, że wzorem lat ubiegłych powstaną aplikacje mające szansę na komercyjne zastosowanie.

Galeria: https://drive.google.com

200
IX Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki "Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska EKO-DOK 2017",

2016-11-08 12:54 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://www.eko-dok.pl/
201
IX Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki "Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska EKO-DOK 2017",

2016-11-08 12:54 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://www.eko-dok.pl/
202
Oferta pracy Inżynier Sprzedaży

2016-11-08 12:39 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko: Inżynier Sprzedaży Nr ref. 8740 (oferta ważna do 09.12.2016) Opis pracodawcy: Międzynarodowy dystrybutor armatury przemysłowej. Wymagania: ·         wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Produkcji, Inżynieria Środowiska, Mechanika) ·         mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku handlowym ·         chęć rozwoju w obszarze sprzedaży ·         umiejętność nawiązywania relacji z klientami ·         zaangażowanie ·         orientacja na cele ·         lojalność, uczciwość, punktualność ·         znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację ·         czynne prawo jazdy kat. B ·         gotowość do podróży służbowych na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego Zakres obowiązków: ·         stałe rozwijanie współpracy z obecnymi klientami ·         pozyskiwanie nowych klientów ·         negocjacje z odbiorcami ·         doradztwo techniczne Firma oferuje: ·         konkurencyjne wynagrodzenie (zasadnicze oraz premie) ·         pewność równomiernego wzrostu czerpanych korzyści do rozwoju firmy ·         niezbędny do pracy sprzęt, czyli samochód, laptop, rzutnik, telefon etc. ·         szkolenia wewnętrzne (w kraju i za granicą), jak i zewnętrzne ·         prywatną opiekę medyczną na wysokim poziomie Miejsce podjęcia pracy: ·         woj. mazowieckie lub łódzkie
203
VII Targi Pracy KARIERA 2016

2016-11-07 21:22 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Co oprócz targów? Targom towarzyszą dodatkowe wydarzenia, czyli warsztaty. Między innymi wizażu oraz sprawdzające predyspozycje i preferencje zawodowe i nie tylko pt. „Marzenia do spełnienia” oraz branżowe. Warto też przyjść na krótki wykład Coacha Katarzyny Dujanowicz pt.  „Doceń kompetencje miękkie - to one zdobędą dla Ciebie pracę!”. Więcej na stronie: http://www.targipracy.zut.edu.pl/imprezy_towarzyszace. Na warsztaty i wykład należy zapisać się: http://www.biurokarier.zut.edu.pl/szkolenia Czy warto przyjść na targi? Targi pracy to jedna z najpopularniejszych form promocji, z której chętnie korzystają pracodawcy poszukujący pracowników. Z jednej strony to świetna okazja dla studentów i absolwentów, by w tym samym miejscu i czasie poznać oraz porównać aktualne oferty pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, złożyć dokumenty aplikacyjne oraz otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez pracodawców. Z drugiej strony, firmy mają możliwość wypromować się w środowisku akademickim, przedstawić swoje oferty rekrutacyjne, programy praktyk i staży, ale mogą również zbadać trendy wśród studentów, którzy za chwilę wejdą na rynek pracy. Targi dają możliwość poznania różnych firmy i instytucji, umożliwiają bezpośredni kontakt z pracownikami. Nie jest to czas zebrania nowych długopisów i gadżetów. Na targach jest świetna możliwość poznania rekrutera oraz potencjalnego managera, a dla pracodawców odpowiedniego kandydata na praktykę czy do pracy, i o to głównie chodzi! Na Targach Pracy KARIERA 2016 będą obecne firmy i instytucje oraz pośrednicy pracy ze Szczecina, regionu, Polski oraz z zagranicy (przeszło 35), studenci i absolwenci ZUT a też innych uczelni. Więcej informacji można znaleźć na: www.targipracy.zut.edu.pl   Serdecznie zapraszamy!
204
VII Targi Pracy KARIERA 2016

2016-11-07 21:22 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Co oprócz targów? Targom towarzyszą dodatkowe wydarzenia, czyli warsztaty. Między innymi wizażu oraz sprawdzające predyspozycje i preferencje zawodowe i nie tylko pt. „Marzenia do spełnienia” oraz branżowe. Warto też przyjść na krótki wykład Coacha Katarzyny Dujanowicz pt.  „Doceń kompetencje miękkie - to one zdobędą dla Ciebie pracę!”. Więcej na stronie: http://www.targipracy.zut.edu.pl/imprezy_towarzyszace. Na warsztaty i wykład należy zapisać się: http://www.biurokarier.zut.edu.pl/szkolenia Czy warto przyjść na targi? Targi pracy to jedna z najpopularniejszych form promocji, z której chętnie korzystają pracodawcy poszukujący pracowników. Z jednej strony to świetna okazja dla studentów i absolwentów, by w tym samym miejscu i czasie poznać oraz porównać aktualne oferty pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, złożyć dokumenty aplikacyjne oraz otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez pracodawców. Z drugiej strony, firmy mają możliwość wypromować się w środowisku akademickim, przedstawić swoje oferty rekrutacyjne, programy praktyk i staży, ale mogą również zbadać trendy wśród studentów, którzy za chwilę wejdą na rynek pracy. Targi dają możliwość poznania różnych firmy i instytucji, umożliwiają bezpośredni kontakt z pracownikami. Nie jest to czas zebrania nowych długopisów i gadżetów. Na targach jest świetna możliwość poznania rekrutera oraz potencjalnego managera, a dla pracodawców odpowiedniego kandydata na praktykę czy do pracy, i o to głównie chodzi! Na Targach Pracy KARIERA 2016 będą obecne firmy i instytucje oraz pośrednicy pracy ze Szczecina, regionu, Polski oraz z zagranicy (przeszło 35), studenci i absolwenci ZUT a też innych uczelni. Więcej informacji można znaleźć na: www.targipracy.zut.edu.pl   Serdecznie zapraszamy!
205
Zaległe badania lekarskie - lista nr 2

2016-11-07 15:05 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

206
VII Targi Pracy KARIERA 2016

2016-11-07 15:00 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

207
Już 23 listopada 2016 r. odbędą się VII Targi Pracy KARIERA 2016 organizowane przez uczelniane Biuro Karier.

2016-11-07 13:42 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Co oprócz targów?
Targom towarzyszą dodatkowe wydarzenia, czyli warsztaty. Między innymi wizażu oraz sprawdzające predyspozycje i preferencje zawodowe i nie tylko pt. „Marzenia do spełnienia” oraz branżowe. Warto też przyjść na krótki wykład Coacha Katarzyny Dujanowicz pt.  „Doceń kompetencje miękkie - to one zdobędą dla Ciebie pracę!” (http://www.targipracy.zut.edu.pl/imprezy_towarzyszace). Na warsztaty i wykład należy się zapisać: http://www.biurokarier.zut.edu.pl/szkolenia
Czy warto przyjść na targi?
Targi pracy to jedna z najpopularniejszych form promocji, z której chętnie korzystają pracodawcy poszukujący pracowników. Z jednej strony to świetna okazja dla studentów i absolwentów, by w tym samym miejscu i czasie poznać oraz porównać aktualne oferty pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, złożyć dokumenty aplikacyjne oraz otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez pracodawców. Z drugiej strony, firmy mają możliwość wypromować się w środowisku akademickim, przedstawić swoje oferty rekrutacyjne, programy praktyk i staży, ale mogą również zbadać trendy wśród studentów, którzy za chwilę wejdą na rynek pracy.
Targi dają możliwość poznania różnych firmy i instytucji, umożliwiają bezpośredni kontakt z pracownikami. Nie jest to czas zebrania nowych długopisów i gadżetów. Na targach jest świetna możliwość poznania rekrutera oraz potencjalnego managera, a dla pracodawców odpowiedniego kandydata na praktykę czy do pracy, i o to głównie chodzi!
Na Targach Pracy KARIERA 2016 będą obecne firmy i instytucje oraz pośrednicy pracy ze Szczecina, regionu, Polski oraz z zagranicy (przeszło 35), studenci i absolwenci ZUT a też innych uczelni.
Więcej informacji można znaleźć na stronie targowej: www.targipracy.zut.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!
208
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Jarosława Dąbrowskiego

2016-11-07 12:01 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

209
Wejdź w świat IT z Patronage 2017

2016-11-07 09:39 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Chcesz dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda praca w projekcie IT? Nauczyć się tworzenia oprogramowania i poznać najnowsze technologie? 
Dołącz do Patronage!

10 edycja programu Patronage w Szczecinie właśnie rozpoczyna się!

Specjaliści Intive będą dzielić się wiedzą i poszukiwać młodych talentów, które dołączą potem na stałe do zespołu deweloperskiego.

Dla kogo?

Patronage to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego przede wszystkim dla studentów i absolwentów informatyki i kierunków pokrewnych. Powinny wziąć w nim udział wszystkie osoby, które widzą się w zawodzie programisty, projektanta UX, testera czy analityka systemowego. Podstawowym wymogiem nie jest jednak posiadanie konkretnej wiedzy technicznej, ale rzeczywista motywacja i chęć do uczenia się.

Formularz zgłoszeniowy do  grup: Android, iOS, Windows, Java, Front-end, QA oraz Analiza systemowa będzie dostępny od 29 listopada 2016.

Więcej na https://www.facebook.com/IntivePatronage/

210
30 listopada 2016 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. KAROLINY KOZOS na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo.

2016-11-07 09:36 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Obrona zostanie przeprowadzona na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sali posiedzeń Rady Wydziału (sala nr 8) przy ul. J. Słowackiego 17.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ sposobu uprawy na wzrost, plonowanie i jakość owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)  Promotor:   dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Ireneusz Ochmian - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Recenzenci:   dr hab. inż. Ewa Dziedzic - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie                        dr hab. Dariusz Wrona, prof. nadzw. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rozprawa doktorska jest do wglądu w Czytelni Wydziału KŚiR ZUT w Szczecinie, ul. Papieża Pawła VI 1 oraz w Dziekanacie Wydziału, ul. J. Słowackiego 17. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: http://www.agro.zut.edu.pl/aktualnosci/doktoraty-i-habilitacje/doktoraty.html
211
30 listopada 2016 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. KAROLINY KOZOS na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo.

2016-11-07 09:36 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Obrona zostanie przeprowadzona na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sali posiedzeń Rady Wydziału (sala nr 8) przy ul. J. Słowackiego 17.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ sposobu uprawy na wzrost, plonowanie i jakość owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)  Promotor:   dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Ireneusz Ochmian - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Recenzenci:   dr hab. inż. Ewa Dziedzic - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie                        dr hab. Dariusz Wrona, prof. nadzw. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rozprawa doktorska jest do wglądu w Czytelni Wydziału KŚiR ZUT w Szczecinie, ul. Papieża Pawła VI 1 oraz w Dziekanacie Wydziału, ul. J. Słowackiego 17. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: http://www.agro.zut.edu.pl/aktualnosci/doktoraty-i-habilitacje/doktoraty.html
212
Nowe opakowania, dłuższa trwałość produktów

2016-11-07 08:17 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

213
Zaległe badania lekarskie

2016-11-04 18:36 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

214
Zajęcia sportowe dla studentów ZUT w ramach profilaktyki uzależnień - wstęp wolny

2016-11-03 11:23 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

215
„Dyplom z wyoB+Raźni” – konkurs na najlepszą pracę dyplomową ZUT

2016-11-03 10:39 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

216
Kolejna edycja stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ZUT

2016-11-03 09:15 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

217
Kolejna edycja stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ZUT

2016-11-03 09:15 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

218
Zmiana terminu szkolenia BHP

2016-11-02 14:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

UWAGA!
w związku z chorobą prowadzącej jutrzejsze zajęcia ze szkolenia BHP nie odbędą się. Termin zajęć zostaje przełożony na 17.11.2016r.
Godzina oraz miejsce spotkania pozostają bez zmian.
219
ABC Przedsiębiorczości akademickiej

2016-11-02 09:43 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Więcej informacji pod adresem.
220
Projekt naszych naukowców nagrodzony w Galileo Masters!

2016-10-28 13:17 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Rozstrzygnięto polską edycję konkursu European Satellite Navigation Competition „Galileo Masters” na komercyjne użycie satelitarnych systemów globalnego pozycjonowania. Miło nam poinformować, że autorami zwycięskiego projektu są dr inż. Rafał Osypiuk z Katedry Automatyki Przemysłowej i Robotyki oraz mgr inż. Mateusz Spychała – doktorant naszego Wydziału. 25 października w Madrycie odbyła się uroczystość wręczenia nagród. W konkursie[...] Czytaj dalej
221
Jak komunikować się z maszynami – kolejny wykład dla młodzieży za nami

2016-10-28 09:39 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 26 października na Wydziale Elektrycznym odbyło się kolejne spotkanie z cyklu wykładów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Prowadząca wykład, mgr inż. Maja Kocoń, w prezentacji zatytułowanej „Jak komunikować się z maszynami?” starała się przybliżyć słuchaczom zagadnienie interakcji człowiek-maszyna. Podczas wykładu omówiono wpływ tworzenia nowych form interakcji na nasze życie codzienne oraz problemy, jakie napotykają[...] Czytaj dalej
222
Dziekanat nieczynny

2016-10-28 09:06 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2016 r. Dziekanat Wydziału Elektrycznego będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.
223
Zainwestuj w przyszłość

2016-10-27 10:48 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Film dostępny pod adresem.
224
RCIITT ZUT ogłasza IX edycję Konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorską pn. „Dyplom z wyoB+Raźni”

2016-10-27 09:36 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

225
Informacje dotyczące badań lekarskich studentów

2016-10-26 11:09 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

226
TRAINING ON THE JOB @ RAYNET - warsztaty dla studentów Wydziału Informatyki

2016-10-24 14:17 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Firma RayNet Polska wraz z Grupą .NET WIZUT zapraszają na II edycję warsztatów TRAINING ON THE JOB @ RAYNET.  Spotkanie informacyjne odbędzie się 8.11.2016 o godz. 18:00 w sali 14 WI2.

W ramach warsztatów firma przewiduje stworzenie i rozwój pluginów do aplikacji RayPack - narzędzia do packaging’u i wirtualizacji oprogramowania (więcej informacji o aplikacji na stronie http://raypack.net).

Uczestnicy warsztatów będą posługiwali się między innymi technologiami .NET/C#/WPF, UI (MVVM Pattern), Windows Installer, MSI-SQL oraz MSI Database.

227
Open Innovation - PGNiG Polskie Innowacje

2016-10-24 14:10 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Zapraszamy na spotkanie z zakresu Open Innovation, pt. „PGNiG Polskie Innowacje”.

Kampania ma na celu przybliżenie studentom zakresu działalności Spółki, ze szczególnym naciskiem na te projekty, które odpowiadają aktualnym potrzebom innowacyjnych rozwiązań. Udział w proponowanych wydarzeniach z pewnością korzystnie wpłynie na zawodową przyszłość wielu specjalistów – wiedza w połączeniu z doświadczeniem to najcenniejsze zasoby dla każdego pracodawcy!

Zapraszamy 3.11.2016 na stoisko w holu Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT al. Piastów 45, w godz. 10:00-16:00. O godz. 10:00 w auli rozpocznie się spotkanie ze specjalistami.

Więcej na fb.com/PGNiGPolskieinnowacje oraz

http://www.pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/eksperci-pgnig-na-uczelniach-nowy-projekt-dla-studentow/newsGroupId/10184?changeYear=2016¤tPage=1

228
Open Innovation - PGNiG Polskie Innowacje

2016-10-24 14:05 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Zapraszamy na spotkanie z zakresu Open Innovation, pt. „PGNiG Polskie Innowacje”.

Kampania ma na celu przybliżenie studentom zakresu działalności Spółki, ze szczególnym naciskiem na te projekty, które odpowiadają aktualnym potrzebom innowacyjnych rozwiązań. Udział w proponowanych wydarzeniach z pewnością korzystnie wpłynie na zawodową przyszłość wielu specjalistów – wiedza w połączeniu z doświadczeniem to najcenniejsze zasoby dla każdego pracodawcy!

Zapraszamy 3.11.2016 na stoisko w holu Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT al. Piastów 45, w godz. 10:00-16:00. O godz. 10:00 w auli rozpocznie się spotkanie ze specjalistami.

Więcej na: fb.com/PGNiGPolskieinnowacje

oraz: www.pgnig.pl/...nowy-projekt-dla-studentow...

229
Immatrykulacja studentów I roku na Wydziale Informatyki

2016-10-19 09:53 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

14 października 2016 roku odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów studiów stacjonarnych Wydziału Informatyki. Immatrykulację przeprowadził Dziekan Wydziału Informatyki dr hab. inż. Jerzy Pejaś w obecności Jego Magnificencji Rektora dr. hab. inż. Jacka Wróbla prof. ZUT oraz Prorektora ds. Kształcenia dr hab. Bożeny Śmiałkowskiej prof. ZUT.

Dziekan przedstawił obecnym informację na temat struktury, historii i osiągnięć Wydziału Informatyki. Po wystąpieniu Dziekana w ciepłych słowach do studentów zwrócił się Rektor Uczelni. Gratulując wyboru kierunków studiów życzył im osiągnięcia sukcesów w nauce.

Inauguracja roku akademickiego WI ZUT 2016/2017

Fotoreportaż z Inauguracji

Po ceremonii immatrykulacji studentów studiów stacjonarnych swoje słowa do studentów pierwszego roku skierował Przewodniczący Sejmiku WI Samorządu Studentów Łukasz Doszczeczko. Wykład inauguracyjny pt. "Cat catcher" wygłosiła Karolina Kaleta, studentka II roku kierunku informatyka, w którym przedstawiła swoje doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu Samsung Labo.

W czasie uroczystości listy immatrykulacyjne odebrało 472 studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia obu prowadzonych przez Wydział Informatyki kierunków: informatyki oraz inżynierii cyfryzacji. Ze względu na znaczną liczbę uczestników uroczystość odbyła się w gościnnych murach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii.

Następnego dnia, 15 października 2016 roku, w budynku Wydziału Informatyki, odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów studiów niestacjonarnych oraz doktorantów.
Zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Dziekana WI oraz przedstawicielki Sejmiku WI Samorządu Studentów – Dominiki Grąckiej.

Fotoreportaż z Inauguracji

Ślubowanie studentów studiów niestacjonarnych przyjął dr inż. Piotr Piela, Prodziekan ds. Studenckich, a ślubowanie doktorantów przyjął dr hab. inż. Przemysław Klęsk, Kierownik Studiów Doktoranckich.
Immatrykulację przeprowadził Dziekan Wydziału Informatyki dr hab. inż. Jerzy Pejaś. Listy immatrykulacyjne odebrało 114 studentów studiów niestacjonarnych oraz 10 doktorantów.

230
Zajęcia z dr inż. Pielą

2016-10-17 11:04 - WIZUT - Zmiany w planie

W dniu 17.10.2016  zajęcia z przedmiotu "Analiza systemowa"  z dr inż. Pielą dla grupy S2_I_L_17  godz. 12.15 -14.00 i grupa S2_I_L_14_B godz. 14.15 - 16.00 są  odwołane.

231
„Dyplom z wyoB+Raźni” – konkurs na najlepszą pracę dyplomową ZUT

2016-10-14 13:00 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT ogłosiło kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Jego celem jest wyłonienie prac o największym potencjale wdrożeniowym. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie, magisterskie, licencjackie bądź inżynierskie, obronione w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w okresie od 01 lipca 2015 do 31 października 2016 z zakresu wszystkich[...] Czytaj dalej
232
II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

2016-10-10 08:18 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

http://www.zut.edu.pl/sesja-studenckich-kol-naukowych.html
233
Immatrykulacja studentów I roku

2016-10-07 14:46 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

3 października odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: automatyka i robotyka, elektrotechnika i teleinformatyka. Władze uczelni reprezentowali: Prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. dr hab. inż. Stefan Domek oraz Prorektor ds. nauki , prof. dr. hab. inż. Jacek Przepiórski. Gościliśmy również władze dwóch wydziałów uczelni: Dziekana Wydziału Technologii i[...] Czytaj dalej
234
Konkurs na dwa stanowiska starszych wykładowców na Wydziale Elektrycznym

2016-10-06 13:46 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na dwa stanowiska starszych wykładowców na Wydziale Elektrycznym  w Katedrze Sterowania i Pomiarów – 1 stanowisko  w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki – 1 stanowisko. Kandydaci na stanowisko  starszego wykładowcy powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, znajomość języka angielskiego, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku[...] Czytaj dalej
235
Ostanie dni rejestracji na studia niestacjonarne

2016-10-06 09:28 - RSS KANDYDACI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zapraszamy kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia do logowania się w Internetowym systemie rejestracji do 10. października., składanie dokumentów do 12. października. Wykaz kierunków /pobierz/ Wykaz dokumentów /wejdź/ Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne /wejdź/
236
Komunikat w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

2016-10-05 13:29 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

237
Komunikat w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

2016-10-05 13:29 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

238
Erasmus+ KA107: nabór na wyjazdy dydaktyczne do uczelni partnerskich

2016-10-04 08:57 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że trwa nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+ KA107. Dotyczy on uczelni zlokalizowanych w krajach nieuczestniczących w programie ERASMUS+ (tzw. kraje partnerskie), z którymi podpisano umowy dwustronne ważne w danym roku akademickim. Dla nauczycieli akademickich Wydziału Elektrycznego przewidziane są: 1 wyjazd do Gruzji: Georgian Technical University, Tbilisi – obszar Electronics lub[...] Czytaj dalej
239
Dyżury administratorów dla studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

2016-10-03 08:17 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Dyżury administratorów, dla studentów studiów niestacjonarnych, w semestrze zimowym 2016/2017

w godzinach 9 - 12

 • 8. października,
 • 15. października,
 • 22. października,
 • 19. listopada,
 • 10. grudnia,
 • 21. stycznia
240
Rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopień - ostatnie godziny rejestracji

2016-09-29 09:42 - RSS KANDYDACI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uwaga kandydaci! Ostatnie godziny rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia. System będzie otwarty do 29.09. (czwartek) do godziny 14.00. Składanie dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej właściwiej dla kierunku studiów do 30.09. w godzinach pracy komisji. Dokumenty można również złożyć w dziale ds. studenckich, al. Piastów 17, pok. 102 (II piętro) w godz. 10.00 - 14.00. Wykaz dokumentów /wejdź/ Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne /wejdź/
241
27 września 2016 r. sprawdzian umiejętności plastycznych dla kandydatów na studia I stopnia kierunku architektura krajobrazu.

2016-09-23 14:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Zobacz więcej 
242
23 września - Festiwal Nauki na Wydziale Ekonomicznym

2016-09-19 09:58 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Informuję, że w najbliższy piątek (23.09) na Wydziale Ekonomicznym ZUT odbędzie się Festiwal Nauki wg załączonego harmonogramu. harmonogram
243
23 września - Festiwal Nauki na Wydziale Ekonomicznym

2016-09-19 09:58 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Informuję, że w najbliższy piątek (23.09) na Wydziale Ekonomicznym ZUT odbędzie się Festiwal Nauki wg załączonego harmonogramu. harmonogram
244
Zapraszamy na Festiwal Nauki na Wydziale Elektrycznym

2016-09-16 14:37 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Nauki, który w tym roku odbędzie się 21 września (środa). W ramach programu imprezy, przygotowaliśmy wykłady, pokazy i warsztaty, których tematyka odzwierciedla zagadnienia naukowe będące w obszarze zainteresowań naszych pracowników. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26-go Kwietnia 10. Informacji o wydarzeniu  udziela Pani Małgorzata[...] Czytaj dalej
245
II tura rekrutacji na studia - trwa

2016-09-16 12:04 - RSS KANDYDACI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

UWAGA! W II TURZE REKRUTACJI DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA DOKUMENTÓW przez kandydatów, po wcześniej rejestracji w INTERNETOWYM SYSTEMIE REKRUTACJI 

Lista kierunków, na których prowadzony jest  II nabór na studia
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

architektura i urbanistyka (sprawdzian z umiejętności plastycznych - 21 września br.)

architektura krajobrazu (sprawdzian z umiejętności plastycznych - 27 września br.)

automatyka i robotyka

biologia

biotechnologia

budowa jachtów

budownictwo

budownictwo -inżynier europejski

chemia

chłodnictwo i klimatyzacja

ekonomia

elektrotechnika

energetyka

gospodarka przestrzenna

inżynieria bezpieczeństwa

inżynieria chemiczna i procesowa

inżynieria cyfryzacji

inżynieria materiałowa

inżynieria środowiska

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

mikrobiologia stosowana

nanotechnologia

oceanotechnika

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii

ogrodnictwo

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia (sprawdzian z umiejętności plastycznych - 21 września br.)

rolnictwo

rybactwo

technika rolnicza i leśna

technologia chemiczna

technologia żywności i żywienie człowieka

teleinformatyka

transport

turystyka i rekreacja

wzornictwo (sprawdzian z umiejętności plastycznych -19 i 20  września br.)

zarządzanie

zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

zarządzanie i inżynieria  produkcji

zootechnika

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
architektura i urbanistyka biologia biotechnologia budownictwo chemia ekonomia energetyka inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria materiałowa informatyka inżynieria środowiska mechanika i budowa maszyn mikrobiologia stosowana nanotechnologia oceanotechnika ochrona środowiska rolnictwo rybactwo technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka transport         wzornictwo zarządzanie i inżynieria  produkcji zootechnika
STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
biologia biotechnologia budownictwo ekonomia elektrotechnika gospodarka przestrzenna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria materiałowa informatyka kynologia mechanika i budowa maszyn ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo rolnictwo technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka transport turystyka i rekreacja zarządzanie zarządzanie i inżynieria  produkcji zootechnika
STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
architektura i urbanistyka architektura krajobrazu biologia biotechnologia budownictwo ekonomia elektrotechnika energetyka gospodarka przestrzenna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria materiałowa inżynieria środowiska informatyka mechanika i budowa maszyn ochrona środowiska ogrodnictwo rolnictwo rybactwo technika rolnicza i leśna technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka transport zarządzanie i inżynieria  produkcji zootechnika
246
Wyniki egzaminu z 15.09.2016 r. ze sprawdzianu umiejętności plastycznych na kierunek architektura krajobrazu w roku akademickim 2016/2017.

2016-09-16 09:51 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

247
Lista kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

2016-09-14 08:59 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • inżynieria chemiczna i procesowa - alfabetycznie / wg. punktacji
248
Listy osób przyjętych na studia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/17 [stan na 12.09.2016]

2016-09-12 13:06 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Kierunek Elektronika i telekomunikacja Studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz kierunek Teleinformatyka Studiów stacjonarnych drugiego stopnia nie zostaną uruchomione ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów. Zapraszamy do rekrutacji na kierunek Teleinformatyka Studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynający się od semestru letniego roku akademickiego 2016/17 (od lutego).
249
Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

2016-09-09 20:42 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na uroczystą immatrykulację studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia. Uroczystość odbędzie się w dniu 3 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10. Bezpośrednio po uroczystości odbędą się spotkania[...] Czytaj dalej
250
Tomasz Grzyb – DŹWIĘKI EMOCJI

2016-09-09 10:17 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

28.09.2016 – 23.11.2016 Wernisaż 28.09.2016 r., godz. 18:00 Galeria Okręgu Szczecińskiego ZPAF, Wydział Elektryczny ZUT, Szczecin, ul. 26 Kwietnia 10 Tomasz GRZYB – absolwent Politechniki Radomskiej Wydziału Transportu, fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) i Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej (AFRP). Członek Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz grup FOTOQUORTET i PIKTORIALNI. Autor sześciu wystaw indywidualnych i wielu zbiorowych. Wielokrotnie nagradzany[...] Czytaj dalej
251
Uwaga kandydaci na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia oraz wzornictwo

2016-09-09 09:56 - RSS KANDYDACI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji do:
 • 14 września 2016 r. (środa) -  architektura krajobrazu,
 • 18 września 2016 r. (niedziela) – architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia oraz wzornictwo

Sprawdziany z umiejętności plastycznych odbędą się w dniach:
 • 15 września 2016 r. (czwartek) - architektura krajobrazu godzina 9:00, ul. J. Słowackiego 17, budynek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • 19 września i 20 września 2016 r. (poniedziałek i wtorek) – wzornictwo, dzień pierwszy – godzina 9:00, dzień drugi – godzina 11:00, ul. Żołnierska 50, budynek Wydziału Budownictwa i Architektury
 • 21 września 2016 r. (środa) – architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, godzina 9:00, ul. Żołnierska 50, budynek Wydziału Budownictwa i Architektury

Zakres i forma sprawdzianów
252
UWAGA! Ogłaszamy II nabór na studia niestacjonarne II stopnia

2016-08-24 10:11 - RSS KANDYDACI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Oferujemy wiele interesujących kierunków studiów oraz specjalności. W II naborze decyduje kolejność składania dokumentów, po wcześniej rejestracji w ISR. Podajemy wykaz kierunków w II naborze.

LISTA KIERUNKÓW (oraz specjalności)
 II NABÓR NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁ

KIERUNKI  STUDIÓW

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

Wydział
Biotechnologii
i Hodowli
 Zwierząt

BIOLOGIA

 •  biologia molekularna i podstawy analityki

 

BIOTECHNOLOGIA

 

 • biotechnologia w produkcji roślinnej,
 •  biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska,
 •  bioinżynieria produkcji żywności

ZOOTECHNIKA

 

 •  hodowla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Wydział Budownictwa
i Architektury

 ARCHITEKTURA 

I URBANISTYKA

 

BUDOWNICTWO

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • technologia i organizacja budownictwa

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 • sieci i instalacje komunalne i przemysłowe

 

Wydziały
Ekonomiczny

EKONOMIA

 

 •  gospodarowanie kapitałem ludzkim, 
 • gospodarka nieruchomościami, 
 • gospodarka turystyczna,  
 • konsulting gospodarczy, 
 • logistyka w biznesie,
 • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych, 
 • wycena nieruchomości

Wydział
Elektryczny

ELEKTROTECHNIKA

 

Wydział
Informatyki

INFORMATYKA

 

 • grafika komputerowa i systemy multimedialne,
 • inteligentne aplikacje komputerowe, 
 • Internet w zarządzaniu, 
 • inżynieria oprogramowania, 
 • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi,
 • systemy komputerowe i technologie mobilne 

Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Mechatroniki

ENERGETYKA

 

 • agroenergetyka, 
 • efektywność energetyczna,
 • energetyka konwencjonalna, 
 • energetyka odnawialnych źródeł energii 

INŻYNIERIA
MATERIAŁOWA

 •  konstrukcje lekkie,
 • przetwórstwo tworzyw polimerowych,
 • spawalnictwo i techniki łączenia,
 • technologia materiałów metalicznych 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 

 • automatyzacja procesów wytwarzania,
 • eksploatacja pojazdów samochodowych, 
 • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn, 
 • niekonwencjonalne i konwencjonalne systemy  energetyczne,
 • urządzenia mechatroniczne 

 TRANSPORT

 • organizacja i bezpieczeństwo w transporcie, 
 • urządzenia mechatroniczne w transporcie

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • inżynieria jakości,
 • logistyka przemysłowa, 
 • zarządzanie energią i środowiskiem 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

OGRODNICTWO

ROLNICTWO

 

TECHNIKA ROLNICZA
I LEŚNA

 

Wydział Nauk
o Żywności
i Rybactwa

 RYBACTWO

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

 • ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności,
 • technologia i biotechnologia żywności,
 • technologia rybna, 
 • żywienie człowieka 

Wydział
Technologii
i Inżynierii
Chemicznej

INŻYNIERIA CHEMICZNA

I PROCESOWA

 

 • informatyka procesowa,
 • inżynieria bioprocesowa, 
 • inżynieria procesowa, 
 • inżynieria procesów ekoenergetyki, 
 • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu, 
 • inżynieria procesów w technologiach przetwórczych, 
 • procesy i urządzenia w ochronie środowiska, 
 • zarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych 

 

NANOTECHNOLOGIA

 

 • nano-biomateriały, 
 • nanonauki i nanotechnologie 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 • analityka w ochronie środowiska, 
 • procesy i aparaty w ochronie środowiska, 
 • technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych

TECHNOLOGIA
CHEMICZNA

 

 • biopolimery i biomateriały,
 • biotechnologia przemysłowa, 
 • Inorganic Chemical Technology, 
 • kontrola jakości produktów organicznych, 
 • mikro i nanotechnologie materiałów polimerowych, 
 • nanotechnologie i biznes, 
 • przyjazne dla środowiska technologie polimerowe, 
 • technologia materiałów budowlanych, 
 • technologia lekkiej syntezy organicznej, 
 • technologia leków i pestycydów, 
 • technologia nieorganiczna, 
 • technologia nowych materiałów, 
 • technologia podstawowej syntezy organicznej, 
 • technologia środków pomocniczych i kosmetyków, 
 • technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów, 
 • technologia wody i inżynierii środowiska, 
 • technologie jądrowe 
Zobacz dokument pdf
253
Uwaga przyszli studenci! Zapraszamy na wyjazdy integracyjne

2016-08-09 11:45 - RSS KANDYDACI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przyszły studencie, dostałeś się na studia? Mamy dla Ciebie dwie super opcje na integrację. Poznaj ludzi zanim zaczną się zajęcia, dowiedz się co i jak na Uczelni. Wybierz się z nami na XXII Campus Akademicki w Łazach koło Mielna lub szalone wakacje w Chorwacji. XXI Campus Akademicki, odbędzie się w dniach 29 sierpnia – 4 września w Łazach koło Mielna. Obóz integracyjny, na który przyjeżdżają tysiące studentów z całej Polski! Do Waszej dyspozycji warsztaty: muzyczne, kulinarne, fotograficzne, interpersonalne, taneczne i wiele innych. Codziennie impreza pod namiotem i inne atrakcje m.in. koncerty: Quebonafide, bieg nocny, piana party, silent disco, pool party. Dlaczego warto pojechać? Bo tu poznasz życie studenckie, najlepiej przygotujesz się do rozpoczynającego się roku akademickiego, poznasz wielu interesujących ludzi i zyskasz przewagę nad kolegami z roku Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na  www.oboz.pl oraz www.campusszczecin.pl Zapraszamy na studencki wyjazd do Chorwacji. 26.08 – 03.09. 2016 Novalija - chorwacka Ibiza. Piękna pogoda, plaże, przystępne ceny i niepowtarzalna, studencka atmosfera, są gwarantem niezapomnianych wrażeń. Szczegóły i zapisy na www.zeSzczecina.eu Pytania? Zadzwoń: Marcin 509 472 473 Plakat /pobierz/
254
Lista kandydatów przyjętych na kierunki studiów prowadzone przez WTiCH, którym przyznano miejsca w Domu Studenckim na roku akademicki 2016/2017

2016-08-05 17:29 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • Lista kandydatów przyjętych na kierunki studiów prowadzone przez WTiCH, którym przyznano miejsca w Domu Studenckim na roku akademicki 2016/2017
255
Listy kandydatów przyjętych na studia drugiego stopnia

2016-08-05 17:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • ochrona środowiska - alfabetycznie
 • technologia chemiczna - alfabetycznie / wg. punktacji
256
Listy kandydatów przyjętych na studia pierwszego stopnia

2016-08-05 17:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • chemia - alfabetycznie / wg. punktacji
 • inżynieria chemiczna i procesowa - alfabetycznie / wg. punktacji
 • nanotechnologia - alfabetycznie / wg. punktacji
 • technologia chemiczna - alfabetycznie / wg. punktacji
257
Listy osób przyjętych na studia stacjonarne I i II stopnia

2016-08-05 15:11 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Załącznik nr 1- gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym (alfabetyczna) Załącznik nr 2- gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym (punktacja) Załącznik nr 3- mikrobiologia stosowana (alfabetyczna) Załącznik nr 4- mikrobiologia stosowana (punktacja) Załącznik nr 5- mikrobiologia stosowana II stopnia (alfabetyczna) Załącznik nr 6- mikrobiologia stosowana II stopnia (punktacja) Załącznik nr 7 - rybactwo I stopnia (punktacja) Załącznik nr 8- rybactwo I stopnia (alfabetyczna) Załącznik nr 9- technologia żywności i żywienie człowieka I  stopnia (punktacja) Załącznik nr 10 -technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia (alfabetyczna) Załącznik nr 11- technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia (punktacja) Załącznik nr 12- zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności  I stopnia (alfabetyczna) Załącznik nr 13- zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności I stopnia (punktacja)
258
Uwaga! Miejsca w akademikach przyznane

2016-08-04 13:28 - RSS KANDYDACI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłaszamy listę kandydatów przyjętych na studia, którym przyznano miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2016/2017. Lista kandydatów, którym przyznano miejsca w akademikach /pobierz/ Domy studenckie będą kwaterowały kandydatów od 27 do 30 września 2016 r. (od wtorku do piątku) oraz 3 października 2016 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 15:00. Do zameldowania wymagane są:
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód osobisty.

Dokładne informacje na temat zakwaterowania zostaną zamieszczone po 12 września 2016 r. (poniedziałek) na stronie Osiedla Akademickiego . Wszelkich informacji dotyczących standardu (wyposażenia) pokoju w domu studenckim udziela administracja odpowiedniego domu studenckiego.  

W przypadku rezygnacji z miejsca w domu studenckim Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie lub rezygnacji z podjęcia nauki w ZUT, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Dział ds. Studenckich ZUT w Szczecinie na adres e-mail: dzial.student@zut.edu.pl, bądź pisemnie na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Dział ds. Studenckich, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

                                                                                                          
259
Uwaga kandydaci przyjęci na studia stacjonarne I stopnia

2016-08-04 11:38 - RSS KANDYDACI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ogłasza V edycję stypendiów akademickich. Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach.
W roku akademickim 2016/2017 Fundacja zamierza przyznać 600 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Stypendia przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia. Warunki przyznawania stypendiów oraz Regulamin Fundacji znajduje się na stronie Fundacji /wejdź/ Plakat /pobierz/
260
Zmiany w kredytach i pożyczkach studenckich

2016-08-02 11:56 - RSS KANDYDACI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Z dniem 15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (DZ.U. z 2016 poz. 1013). Poniżej najważniejsze zmiany przewidziane w powyższym rozporządzeniu. 1. Wprowadzono możliwość składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Obecnie o kredyt mogą ubiegać się – poza studentami i doktorantami – również kandydaci na studia, którzy rozpoczną je od października 2016 r. Bank będzie mógł rozpatrywać wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia (decyzja administracyjna WKR o przyjęciu na studia) lub udział w rekrutacji na studia (na naszej uczelni kandydat otrzymuje zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów, które zostało zmodyfikowane o dodanie informacji o jego uczestnictwie w rekrutacji na studia). Zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu przez kandydata statusu studenta. Student składa zaświadczenie na dotychczas obowiązującym wzorze. 2. Wprowadzono nowy termin składania wniosków o przyznanie kredytu oraz skrócenie terminu podpisania umów. Obecnie wnioski będzie można składać w terminie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. (w następnych latach - do 20 października). Zmianie uległ również ostateczny termin zawierania umów o kredyt. Został on skrócony z 31 marca do 31 grudnia 2016 r. 3. Ustalono maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającą do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. W roku akademickim 2016/2017 wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu wyniesie 2500 zł/osobę w rodzinie, co pozwoli na zawieranie umów kredytu po weryfikacji przez banki wnioskodawcy pod kątem zabezpieczenia spłaty kredytu. 4. Uelastyczniono wysokości rat kredytu oraz wprowadzono możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu. Rozszerzono możliwość wyboru rodzaju o raty w wysokości: 400 i 1000 zł. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.nauka.gov.pl w zakładce kredyty studenckie /wejdź/. Na stronach dla studentów ZUT również zamieszczono informacje nt. ww. zmian.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (DZ.U. z 2016 poz. 1013) /pobierz/
261
UWAGA! Ogłaszamy II nabór na studia stacjonarne II stopnia

2016-07-28 14:23 - RSS KANDYDACI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zapraszamy kandydatów na studia stacjonarne II stopnia do rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji. Oferujemy wiele interesujących kierunków studiów oraz specjalności. W II naborze decyduje kolejność składania dokumentów, po wcześniej rejestracji w ISR. Podajemy wykaz kierunków w II naborze. KIERUNKI PROPONOWANE KANDYDATOM W II NABORZE /pobierz/
262
Listy kandydatów przyjętych na studia pierwszego stopnia

2016-07-26 11:55 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • chemia - alfabetycznie / wg. punktacji
 • technologia chemiczna - alfabetycznie / wg. punktacji
 • nanotechnologia - alfabetycznie / wg. punktacji
 • inżynieria chemiczna i procesowa - alfabetycznie / wg. punktacji
263
Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia drugiego stopnia

2016-07-26 11:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • technologia chemiczna - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • ochrona środowiska - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • inżynieria chemiczna i procesowa - alfabetycznie / wg. punktacji  
264
Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/17

2016-07-26 09:00 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

265
Listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/17

2016-07-26 09:00 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

266
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia – informacje o naborze w semestrze zimowym roku akademickim 2016/17

2016-07-21 12:35 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 18.07.2016 r. podjęto decyzję o nieuruchomieniu w semestrze zimowym roku akademickim 2016/17 studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika z powodu zbyt małej liczby kandydatów zarejestrowanych w Internetowym Systemie Rekrutacji. Jednocześnie informujemy o uruchomieniu drugiego naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka.
267
UWAGA! Ogłaszamy II nabór na studia stacjonarne I stopnia

2016-07-19 15:14 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy kandydatów do rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji. W II naborze decyduje kolejność składania dokumentów, po wcześniej rejestracji w ISR. Należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich danych, m.in. wyników egzaminu maturalnego.
268
Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia

2016-07-14 12:45 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 • chemia - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • technologia chemiczna - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • ochrona środowiska - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • nanotechnologia - alfabetycznie / wg. punktacji  
 • inżynieria chemiczna i procesowa - alfabetycznie / wg. punktacji  
269
Polsko-niemieckie warsztaty 09/06/2016 w Szczecinie

2016-06-02 09:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszam studentów i pracowników na naukowe, polsko-niemieckie warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". 
Warsztaty odbędą się 9 czerwca br. w budynku Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie przy ul. Janickiego 31 w sali nr 10 w godzinach 09:00-12:00, a na godzinę 12:30 planowany jest obiad.
Przewodnie zagadnienie do dyskusji to zwiększenia atrakcyjności turystycznej przygranicznych obszarów chronionych.
Warsztaty będą tłumaczone na dwa języki: polski i niemiecki. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: secretariat@e-tapa.eu 
dr Wojciech Zbaraszewski
270
Polsko-niemieckie warsztaty 09/06/2016 w Szczecinie

2016-06-02 09:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszam studentów i pracowników na naukowe, polsko-niemieckie warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". 
Warsztaty odbędą się 9 czerwca br. w budynku Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie przy ul. Janickiego 31 w sali nr 10 w godzinach 09:00-12:00, a na godzinę 12:30 planowany jest obiad.
Przewodnie zagadnienie do dyskusji to zwiększenia atrakcyjności turystycznej przygranicznych obszarów chronionych.
Warsztaty będą tłumaczone na dwa języki: polski i niemiecki. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: secretariat@e-tapa.eu 
dr Wojciech Zbaraszewski
271
ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA Spojrzenie Młodych Naukowców 23.10.2016

2016-05-30 09:17 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

272
NAUKI BIOLOGICZNE I CHEMICZNE Spojrzenie Młodych Naukowców 22.10.2016

2016-05-30 09:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

273
Coaching Week

2016-05-11 09:07 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszam wszystkich chętnych na Coaching Week który odbędzie się na naszym wydziale w dniach 16 maja – 22 maja. Na naszym Wydziale są zaplanowane:
Poniedziałek 16.05, godz. 14-16.00 - Danuta Karżel "Mój styl myślenia i działania" (zapisy: k.danuta@onet.pl) do 15 osób
Poniedziałek 16.05, godz. 16-18.00 - Anna Rosiak "Kryzys – szanse i zagrożenia" (zapisy: poradnictwo.zawodowe@o2.pl) do 20 osób
Wtorek 17.05, godz. 14-15:30 - Małgorzata Szychowska "Decyzje a wartości" (zapisy: szychowska@gmail.com) do 15 osób
Wtorek 17.05, godz. 16.-18.00 - Anna Rosiak "Oswoić stres" (zapisy: poradnictwo.zawodowe@o2.pl)
Więcej informacji https://www.facebook.com/events/993358027385808/
Warsztaty: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3 Serdecznie Zapraszam
Arkadiusz Malkowski
274
Coaching Week

2016-05-11 09:07 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszam wszystkich chętnych na Coaching Week który odbędzie się na naszym wydziale w dniach 16 maja – 22 maja. Na naszym Wydziale są zaplanowane:
Poniedziałek 16.05, godz. 14-16.00 - Danuta Karżel "Mój styl myślenia i działania" (zapisy: k.danuta@onet.pl) do 15 osób
Poniedziałek 16.05, godz. 16-18.00 - Anna Rosiak "Kryzys – szanse i zagrożenia" (zapisy: poradnictwo.zawodowe@o2.pl) do 20 osób
Wtorek 17.05, godz. 14-15:30 - Małgorzata Szychowska "Decyzje a wartości" (zapisy: szychowska@gmail.com) do 15 osób
Wtorek 17.05, godz. 16.-18.00 - Anna Rosiak "Oswoić stres" (zapisy: poradnictwo.zawodowe@o2.pl)
Więcej informacji https://www.facebook.com/events/993358027385808/
Warsztaty: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3 Serdecznie Zapraszam
Arkadiusz Malkowski
275
Zaproszenie na polsko-niemieckie warsztaty naukowe - 9. czerwca

2016-05-04 10:12 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszam pracowników i studentów na naukowe warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". Warsztaty pt. "Ogrody botaniczne jako atrakcja turystyczna" odbędą się w dniu 9 czerwca br. w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Więcej informacji w załączniku. Załącznik dr Wojciech Zbaraszewski 
276
Zaproszenie na polsko-niemieckie warsztaty naukowe - 9. czerwca

2016-05-04 10:12 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszam pracowników i studentów na naukowe warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". Warsztaty pt. "Ogrody botaniczne jako atrakcja turystyczna" odbędą się w dniu 9 czerwca br. w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Więcej informacji w załączniku. Załącznik dr Wojciech Zbaraszewski 
277
Spotkanie z gościem ze Słowacji

2016-05-04 10:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

4 maja - środa - o godz. 15.00 zapraszamy na spotkanie z panią profesor Anną Zelenkovą  z Matej Bel University w Banskiej Bystrzycy (Słowacja); spotkanie odbędzie sie w pok. 16, ul. Żołnierska 47. Zapraszamy także na krótki wykład pt. MANAGING DIVERSITY IN THE WORKPLACE - początek o 15.45, sala 304. dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
278
Spotkanie z gościem ze Słowacji

2016-05-04 10:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

4 maja - środa - o godz. 15.00 zapraszamy na spotkanie z panią profesor Anną Zelenkovą  z Matej Bel University w Banskiej Bystrzycy (Słowacja); spotkanie odbędzie sie w pok. 16, ul. Żołnierska 47. Zapraszamy także na krótki wykład pt. MANAGING DIVERSITY IN THE WORKPLACE - początek o 15.45, sala 304. dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
279
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów

2016-04-24 23:51 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

280
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Organicznej Instytutu Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

2016-04-22 11:00 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

281
Wykład 20 kwietnia - zaproszenie

2016-04-11 10:51 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Pracowników i studentów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem zapraszamy na otwarty wykład profesora Petera Schmucka zatytułowany "Renewable Energy in Villages and Regions: Göttingen’s Approach to Sustainable Development".
Wykład odbędzie się we środę, 20 kwietnia 2016, o godz. 14:00 w auli przy ul. Żołnierskiej 47.
Więcej informacji na załączonym plakacie. (załącznik)
Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
282
Wykład 20 kwietnia - zaproszenie

2016-04-11 10:51 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Pracowników i studentów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem zapraszamy na otwarty wykład profesora Petera Schmucka zatytułowany "Renewable Energy in Villages and Regions: Göttingen’s Approach to Sustainable Development".
Wykład odbędzie się we środę, 20 kwietnia 2016, o godz. 14:00 w auli przy ul. Żołnierskiej 47.
Więcej informacji na załączonym plakacie. (załącznik)
Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
283
Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dobry start dla Młodych"

2016-04-08 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

 Uczestnikiem projektu może być osoba, która:  ·  jest bezrobotna lub bierna zawodowo, posiada niskie kwalifikacje  (nie pracuje, nie uczy się np. absolwenci z wykształceniem: gimnazjalnym, średnim, zawodowym, absolwent z wykształceniem średnim również student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał dyplomu ukończenia studiów)  ·  nie uczestniczy w kształceniu stacjonarnym  w formach szkolnych, ·  nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu, ·  w momencie przystąpienia do projektu posiada wiek w przedziale od 15 do 29 lat (29 lat – liczymy do dnia ukończenia 29 roku życia)  ·  posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ·  złożył komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.    Oferujemy: a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD), b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe c) blok wysokiej, jakości szkoleń zawodowych zakończonych certyfikatem (szkolenie płatne – ok. 6,65zł netto za godzinę szkolenia – 100 godzin szkoleń), d) staże u pracodawców – 3 miesięczne (staże są płatne ok. 997zł netto) e) zwrot kosztów dojazdu 1 Formularz zgłoszeniowy do Projektu (pobierz) 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej (pobierz) 3 Oświadczenie o wysokości dochodów (pobierz) 4 Regulamin Projektu (pobierz) 5 Ankieta badająca sytuację osobistą, domową i zawodową (pobierz) 6 "Dobry Start dla Młodych" plakat promocyjny (pobierz) Wszelkich informacji udzieli  dr Arkadiusz Malkowski Prodziekan ds. studenckich
284
Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dobry start dla Młodych"

2016-04-08 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

 Uczestnikiem projektu może być osoba, która:  ·  jest bezrobotna lub bierna zawodowo, posiada niskie kwalifikacje  (nie pracuje, nie uczy się np. absolwenci z wykształceniem: gimnazjalnym, średnim, zawodowym, absolwent z wykształceniem średnim również student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał dyplomu ukończenia studiów)  ·  nie uczestniczy w kształceniu stacjonarnym  w formach szkolnych, ·  nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu, ·  w momencie przystąpienia do projektu posiada wiek w przedziale od 15 do 29 lat (29 lat – liczymy do dnia ukończenia 29 roku życia)  ·  posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ·  złożył komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.    Oferujemy: a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD), b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe c) blok wysokiej, jakości szkoleń zawodowych zakończonych certyfikatem (szkolenie płatne – ok. 6,65zł netto za godzinę szkolenia – 100 godzin szkoleń), d) staże u pracodawców – 3 miesięczne (staże są płatne ok. 997zł netto) e) zwrot kosztów dojazdu 1 Formularz zgłoszeniowy do Projektu (pobierz) 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej (pobierz) 3 Oświadczenie o wysokości dochodów (pobierz) 4 Regulamin Projektu (pobierz) 5 Ankieta badająca sytuację osobistą, domową i zawodową (pobierz) 6 "Dobry Start dla Młodych" plakat promocyjny (pobierz) Wszelkich informacji udzieli  dr Arkadiusz Malkowski Prodziekan ds. studenckich
285
Mocno osadzeni w regionie

2016-04-07 12:57 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

286
Mocno osadzeni w regionie

2016-04-07 12:57 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

287
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Technologii Chemicznej Organicznej

2016-02-19 09:40 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

288
Plan zajęć obowiązkowych na studiach trzeciego stopnia WTiICh w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

2016-02-05 02:38 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

289
DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW IV Edycja

2016-01-28 15:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

290
Konferencja - NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI Spojrzenie Młodych Naukowców

2016-01-28 15:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

291
Magazyn Wędkarski Kołowrotek

2015-10-23 14:03 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Zapraszamy na magazyn wędkarski „Kołowrotek”, gdzie doświadczony wędkarz, doktor ichtiologii i jednocześnie nasz pracownik Adam Tański wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu dużych ryb. W owym programie znajdziecie nie tylko ważne i cenne porady dla pasjonatów, ale przede wszystkim masę ciekawostek o rybach i ich środowisku. W udostępnionym odcinku poznacie dr Adama, jego kolegów i pasję, która na stałe połączyła jego życie zawodowe z hobby.
292
Plan zajęć dla studentów S3

2015-10-01 17:28 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

293
Lista kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

2015-09-15 13:26 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Listy zbiorcze, pdf 1.5 MB
294
Lista osób przyjetych na wydzialowe studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 na Wydziałe Nauk o Żywności i Rybctwa

2015-09-11 12:32 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

295
Testy kwalifikacyjne na studia stacjonarne drugiego stopnia

2015-09-10 11:49 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Informujemy, że dnia 24.09.2015r. o godz. 10:00 odbędą się testy kwalifikacyjne na studia stacjonarne drugiego stopnia, w sali 11 w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Piastów 42.
296
Uwaga Kanydaci na studia III stopnia rozmowy kwalifikacyjne!

2015-09-08 11:07 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne na studia III stopnia odbędą się w dniu  9 września br. w sali 119 ul. Kazimierza Królewicza 4: od godziny 11.00 kandydaci na studia w dyscyplinie rybactwo; od godz. 10.00 kandydaci na studia w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.
297
OGŁASZAMY II NABÓR NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

2015-07-17 14:38 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Informujemy, iż rozpoczął się II nabór na studia stacjonarne I stopnia. Chętni kandydaci mogą składać dokumenty. Po więcej informacji zapraszamy do ogłoszenia.
298
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

299
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

300
Lista studentów i doktorantów z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, którzy otrzymali stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecina

2015-05-20 15:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

301
Juwenaliowy Turniej Tenisa dla pracowników ZUT

2015-05-19 07:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Termin: 20.05.2015 (środa) godz. 8.30 – zapisy i rozgrzewka Miejsce: korty ZUT przy ul. Tenisowej 33
Turniej dojdzie do skutku przy zgłoszeniu się minimum:
 • 6 zawodników
 • 3 zawodniczek
Uwaga!!! W przypadku mniejszej ilości zawodniczek zaproponujemy uczestnictwo w turnieju razem z panami.
Sposób rozgrywania turnieju podany zostanie po zebraniu zgłoszeń. Organizatorzy: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT KU AZS.ZUT
Odpowiedzialny za przeprowadzenie turnieju - Józef Lemke, tel. 509 26 36 41, jlemke@zut.edu.pl (z dopiskiem Turniej Tenisa ZUT)
302
Nowe plany zajęć na semestr letni 2014/2015

2015-02-18 14:54 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

303
Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014

2015-02-03 08:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

304
UczelniaXP - uzupełnianie ocen z zaliczeń i egzaminów

2015-01-16 12:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W związku z obecnie prowadzonymi pracami nad tworzeniem grup oraz przypisywaniem prowadzących do przedmiotów przez dziekanat, może się zdarzyć sytuacja że nie będą Państwo jeszcze widzieć swoich zajęć (na dzień 16.01.2015).
305
Szanowni Państwo, w dniach 22-25 czerwca br. organizujemy konferencję "12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors" (ICCMR12)

2015-01-16 09:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej konferencji: www.iccmr12.zut.edu.pl

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do udziału w konferencji. Udział "bierny" jest bezpłatny - można przyjść i wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących m.in. produkcji wodoru w katalitycznych reaktorach membranowych, zastosowania (bio)reaktorów membranowych i fotokatalitycznych reaktorów membranowych w oczyszczaniu wody i ścieków, wykorzystania ogniw paliwowych czy stanu wiedzy w zakresie sztucznych organów i inżynierii tkankowej i in. Zapraszamy również doktorantów i studentów. Specjalnie dla nich przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące przygotowania projektów badawczych "Shape your research project". Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem czynnego udziału w konferencji, do czego zachęcam, konieczna jest rejestracja. Termin nadsyłania streszczeń upływa 3 lutego br. Z pozdrowieniami,
Sylwia Mozia
306
Konserwacja lokalnej sieci komputerowej - chwilowy brak dostępu do internetu

2014-12-13 22:41 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Harmonogram prac konserwacyjnych lokalnych sieci komputerowych: 13.12.2014 -I etap przepięcie sieci na drugim piętrze - mogą wystąpić przerwy w dostępie do internetu, w przypadku nie działania internetu w pomieszczeniu proszę o kontakt lulewandowski@zut.edu.pl 15-17.12.2014 -II etap przeniesienie światłowodów - wystąpią przerwy w dostępie do internetu w całym budynku 18-19.12.2014 - III etap podłączenie nowego głównego światłowodu do budynku - wystąpi przerwa w dostępie do internetu w całym budynku Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
307
Uwaga! studenci I roku II° kierunków: Rybactwo i Towaroznawstwo

2014-02-21 14:05 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

W związku z przedłużoną rekrutacją na studia drugiego stopnia na kierunkach: Rybactwo oraz Towaroznawstwo zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się od 3 marca 2014.
308
Zmiana godzin przyjęć WKR

2014-02-21 13:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Od dnia 24.02.2014 do 27.02.2014r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WNoŻiR będzie pełniła dyżury od godziny 13 do 14 w pokoju 39 (Ul. K. Kazimierza 4).
309
Lista studentów przyjętych w pierwszej rekrutacji

2014-02-21 11:04 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów przyjętych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia 

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Grabczak

Sara

4.0

3.53

5.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

6.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

7.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

8.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

310
Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, którzy na dzień 14.02.2014 r. dopełnili wszelkich stosownych formalności

2014-02-14 14:16 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

4.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

5.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

6.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

7.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

8.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

9.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

10.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

2.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

3.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

4.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

5.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

6.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

7.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

8.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

2.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

3.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

4.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

311
Polskia Komisja Akredytacyjna po ocenie instytucjonalnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie wydała ocene POZYTYWNA

2013-07-09 13:54 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r.  w sprawie oceny instytucjonalnej uzyskał   ocenę   p o z y t y w n ą. 
312
Podpisanie umowy o prowadzeniu wspólnych studiów międzynarodowych - WKŚiR ZUT Szczecin i Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv

2013-07-04 15:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

313
Badania lekarskie

2013-06-17 10:52 - WIZUT - Kandydaci na studia

Badania lekarskie

 

314
Dokumenty

2013-06-17 10:49 - WIZUT - Kandydaci na studia

Gdzie składać dokumenty

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin (WI-1)

 

e-mail: rekrutacjawi@zut.edu.pl

 

Kierunek i rodzaj studiów Gdzie Godziny przyjęć

Informatyka

Studia I i II stopnia stacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia stacjonarne

budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Renata Zielińska (pok. 32), tel. 091 449 56 07

mgr inż. Sylwia Hardej (pok. 13), tel. 091 449 55 03

pon-pt.

9:30-14:30

Informatyka,

Studia I i II stopnia niestacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia niestacjonarne


II. piętro budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Liliana Dudzień (pok. 102), tel. 091 449 56 60

mgr inż. Joanna Rafalska (pok. 13), tel. 091 449 55 98

pon -pt.

9:00-15:00

Informatyka,

Studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne

I. piętro budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr Magdalena Wróblewska (pok. 104 b)

tel. 091 449 56 08

pon-pt.

10:00-13:00

 

Studia I stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. ankietę osobową wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,

 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), z tym że:
  a) kandydat z „nową maturą”, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – składa także aneks do świadectwa dojrzałości,
  b)  kandydat ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenie kopii świadectwa w późniejszym terminie, ustalonym przez komisję terminie

 3. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile na danym kierunku wymagane, skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku),
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, np. paszportu w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginała dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),

 5. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 6. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

 7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),

 8. zaświadczenie o złożenia kompletu dokumentów (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),

 9. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia II stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, dodatkowo:

 1. kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),

 2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,

 3. suplement, kartę przebiegu studiów, indeks lub wyciąg z indeksu (potwierdzone przez macierzystą uczelnię) – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu.

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia III stopnia

Kandydaci na studia trzeciego stopnia powinni dostarczyć:

 1. Podanie na studia III stopnia (pobierz),

 2. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia,

 3. suplement do dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą,

 4. zaświadczenie potwierdzające oceny za pracę dyplomową magisterską i egzamin dyplomowy magisterski wydane przez dziekanat wydziału, na którym kandydat ukończył jednolite studia magisterskie lub studia  II stopnia (zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy oceny są zamieszczone w indeksie),

 5. życiorys,

 6. trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 7. kwestionariusz osobowy (pobierz),

 8. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat się o nie ubiega),

 9. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,

 10. informację o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji,

 11. propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodnego z dyscypliną nauki studiów doktoranckich).

315
Zasady rekrutacji

2013-06-17 01:00 - WIZUT - Kandydaci na studia

a. Studia I stopnia

 1. Zasady rekrutacji

 2. Olimpiady i konkursy

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniający do preferencji w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Astronomiczna, Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra", Fizyczna, Informatyczna, Innowacji Technicznych, Matematyczna, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy o Wynalazczości,

 • Inżynieria cyfryzacji: Astronomiczna, Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra", Fizyczna, Informatyczna, Innowacji Technicznych, Matematyczna, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy o Wynalazczości,

Wykaz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, których laureatom przyznaję się preferencje w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Ogólnopolski konkurs informatyczny - "PING" Potyczki Informatyczne Nowej Generacji"

 • Inżynieria cyfryzacji: Ogólnopolski konkurs informatyczny - "PING" Potyczki Informatyczne Nowej Generacji"

Wykaz: http://www.zut.edu.pl/

 

b. Studia II stopnia

 1. Zasady rekrutacji

 2. Szczegółowe kryteria przyjęć oraz zakresy testów kwalifikacyjnych na studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Informatyka

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich kierunku informatyka.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • algorytmizacja i programowanie komputerów,
 • podstawy architektury systemów komputerowych (architektura i zasady działania komputerów, technologie sieciowe, systemy mobilne, rozproszone i wieloprocesorowe, systemy operacyjne komputerów, systemy wbudowane),
 • bazy danych (relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, projektowanie struktur, funkcje systemu zarządzania bazami danych),
 • metody projektowania tworzenia, testowania, wdrażania systemów informatycznych (inżynieria oprogramowania),
 • inżynierskie zastosowania informatyki (systemy komputerowego wspomagania, modelowanie i symulacja, systemy obliczeniowe, systemy z wiedzą i wnioskowaniem, grafika i wizualizacja komputerowa).

Test kwalifikacyjny może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej.

 

c. Studia III stopnia

 1. Zasady rekrutacji – uchwała ZUT http://www.zut.edu.pl/

 


316
Rekrutacja krok po kroku

2013-05-24 12:39 - WIZUT - Kandydaci na studia

Dlaczego powinieneś wybrać ZUT

Pobierz film
317
Katalog stron pracowników i doktorantów ZUT

2013-04-24 15:03 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

UCI uprzejmie informuje że utworzono serwis WWW, który będzie katalogiem stron pracowników i doktorantów  ZUT.

Umieszczenie strony w katalogu jest oczywiście dobrowolne, ale bardzo zachęcamy do tego, gdyż podniesie to wartość serwisu WWW Uczelni a jednocześnie ułatwi dostęp do strony osobom z zewnątrz. 
Aby umieścić swoją stronę w katalogu należy zalogować się do systemu zarządzania kontem USK -  https://www.zut.edu.pl/ZutKonto/ - i w zakładce: "Serwis WWW" wyrazić zgodę na pokazanie stron w katalogu ZUT (Uwaga: zgoda dotyczy wyłącznie stron utworzonych na serwerze USK).

Zobacz katalog stron pracowników i doktorantów ZUT

318
Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT

2013-04-23 10:26 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

W sprawie wymiaru czasu pracy.

icon Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT

319
Oprogramowanie firmy Corel dla ZUT!

2012-09-27 12:59 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki uprzejmie informuje, że zakupiło licencję "Corel Academic Site License" w ramach której pracownicy naszej Uczelni uzyskują prawo do użytkowania (również domowego) następujących programów:

 • CorelDRAW®
 • Corel® Painter™
 • Corel® VideoStudio®
 • Corel® PaintShop™ Pro
 • Corel® PDF Fusion™
 • WinZip® Pro
Oprogramowanie dostępne jest na stronie UCI - http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/corel.html

320
Uczelniane Centrum Informatyki uruchomiło nową usługę

2012-09-07 11:58 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została nowa usługa polegająca na możliwości wglądu do niektórych swoich danych umieszczonych w systemie kadrowo-płacowym HMS. W szczególności istnieje możliwość zweryfikowania poprawności swoich danych osobowych, wysokości wynagrodzenia, sprawdzenia terminów urlopu oraz terminu ważności badań lekarskich.

Aby zalogować się do systemu należy użyć nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła jak w innych usługach USK np. poczta elektroniczna lub dostęp do Wi-Fi.

Usługa jest dostepna pod adresem: zut.edu.pl/epracownik.
Link został również umieszczony w serwisie WWW dedykowanym dla pracowników Uczelni.

321
Prasa i telewizja nt. III Zachodniopomorskiego "Dnia Owada 2012", który odbył się 05.06.2012 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2012-06-06 23:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Info i fotografie:
http://www.mmszczecin.pl/415626/2012/6/5/dzien-owada--podczas-dni-otwartych-zut-zdjecia?category=photos
http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=87540&idf=165494

Fotografie:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/tngallery?Site=GS&Date=20120605&Category=SZCZECIN&ArtNo=605009994&Ref=PH

Info:
http://www.wszczecinie.pl/spotkania,dzien_owada_2012,id-8685.html
http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Dzien-Owada

Film:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120605/SZCZECIN/120609825  Migawki: http://wiadomosci.wp.pl/gid,14548780,gpage,6,img,14548836,kat,1342,title,Dzien-Owada-2012-w-Szczecinie,galeria.html

322
Ogólnouczelniana platforma zdalnego nauczania - Moodle

2012-05-08 14:22 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki informuje o uruchomieniu ogólnouczelnianej platformy zdalnego nauczania "Moodle", który dostępny jest pod adresem: e-edukacja.zut.edu.pl

System ten umożliwia tworzenie interaktywnych kursów, które mogłyby wspierać proces nauczania. Gorąco zachęcamy do korzystania z platformy.

Wskazówki ułatwiające tworzenie kursu umieszczono tutaj - http://e-edukacja.zut.edu.pl/pluginfile.php/2/course/section/35/moodle_kursy.pdf

W internecie jest też sporo materiałów związanych z tym systemem. Polecamy stronę  www.moodle.org

323
Dojazd

2007-03-29 12:22 - WIZUT - Kandydaci na studia

Jak dojechać na Wydział Informatyki?

z dworca PKP:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworzec Główny PKP" przy zejściu z kładki nad torami) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z dworca PKS:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworcowa" przy Odrze - na żądanie) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 1):

Pieszo do przystanku tramwajowego linii 7 "Turzyn", stamtąd do przystanku "Żołnierska".
lub
pieszo do przystanku autobusowego linii 75 "Bolesława Śmiałego", stamtąd do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 3, DS 4, DS 5):

Tramwajem linii 4,11,12 (przystanek "Szwoleżerów" lub "Narutowicza") do Placu Kościuszki, następnie tramwajem linii 7 do przystanku "Żołnierska".

 

{iframe}app/maps/{/iframe}


Warning: fopen(zapis.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/portal/zut/index.php on line 329

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 330

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 331

rssLINKS