Sekcja
Lokalizacja
Klucze

2016-06-25 ZUT w RSS

  Wszyskich: 310
1
Studia podyplomowe Analiza i Fuzja Danych Przestrzennych

2016-06-24 13:54 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

W obecnym świecie dostępnych jest bardzo wiele źródeł informacji przestrzennej.
Aby je poprawnie i efektywnie wykorzystywać potrzebne jest odpowiednie narzędzie – umiejętności i oprogramowanie analizy i fuzji danych.

Zidentyfikowanie wzajemnych relacji, zachodzących w przestrzeni geograficznej, nie jest możliwe bez wizualizacji (mapy), a zatem bez powiązania informacji o obiektach i procesach z miejscem ich występowania.

Trudno obecnie znaleźć dziedzinę działalności ludzkiej, w której by nie przetwarzano danych i informacji przestrzennej. Dotyczy to szczególnie problemów związanych z zarządzaniem administracją, bezpieczeństwem, ratownictwem, zasobami, produkcją, dystrybucją produktów czy usług.

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie projektantów i użytkowników systemów informatycznych dedykowanych przetwarzaniu danych przestrzennych.

Studia prowadzone są systemem zaocznym 2 dni w tygodniu (sobota i niedziela).
Zajęcia trwają 2 semestry od października 2016 roku do czerwca 2017 roku i obejmują 69 godzin wykładów i 99 godzin zajęć laboratoryjnych.
W semestrze pierwszym 93 godz., w semestrze drugim 75 godz.
Łącznie 168 godzin.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna.

Bliższych informacji na temat studiów udziela mgr inż. Renata Zielińska, tel. 91 449 56 63,
e-mail: rzielinska@wi.zut.edu.pl
Więcej: http://gis.wi.zut.edu.pl

2
Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23.06.2016 r. odszedł Profesor Grzegorz Spychalski

2016-06-24 09:37 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

3
Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23.06.2016 r. odszedł Profesor Grzegorz Spychalski

2016-06-24 09:37 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

4
Perspektywy rewitalizacji Międzyodrza w Szczecinie przy zastosowaniu tymczasowych interwencji przestrzennych - publiczna obrona

2016-06-24 08:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dzisiaj, (piątek 24.05) o godz. 12.00 na Wydziale Budownictwa i Architektury odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej arch. Jakuba Gołębiewskiego, pod tytułem: „Perspektywy rewitalizacji Międzyodrza w Szczecinie przy zastosowaniu tymczasowych interwencji przestrzennych”. Piątek, 24 czerwca 2016, godz. 12.00 WBiA, Al. Piastów 50, sala wykładowa 360 Więcej: http://www.wbia.zut.edu.pl/wbia/aktualnosci/informacje-biezace-wbia/article/publiczna-obrona-pracy-doktorskiej-mgr-inz-arch-jakuba-golebiewskiego.html
5
Perspektywy rewitalizacji Międzyodrza w Szczecinie przy zastosowaniu tymczasowych interwencji przestrzennych - publiczna obrona

2016-06-24 08:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Dzisiaj, (piątek 24.05) o godz. 12.00 na Wydziale Budownictwa i Architektury odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej arch. Jakuba Gołębiewskiego, pod tytułem: „Perspektywy rewitalizacji Międzyodrza w Szczecinie przy zastosowaniu tymczasowych interwencji przestrzennych”. Piątek, 24 czerwca 2016, godz. 12.00 WBiA, Al. Piastów 50, sala wykładowa 360 Więcej: http://www.wbia.zut.edu.pl/wbia/aktualnosci/informacje-biezace-wbia/article/publiczna-obrona-pracy-doktorskiej-mgr-inz-arch-jakuba-golebiewskiego.html
6
Wspólne badania Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki z firmą Cellco Communication

2016-06-23 22:24 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki (LTTiF) od początku swojej działalności współpracuje z firmą Cellco Communication w zakresie technologii elementów światłowodowych i fotonicznych. W 2015 roku prowadzono badania i pomiary związane z produkcją spliterów PLC o dużym współczynniku podziału mocy, wykonanych w technologii paskowej. Splitery, przeznaczone dla sieci szerokopasmowych pracujących w zakresie 1280nm-1650nm znajdą zastosowanie w[...] Czytaj dalej
7
Wspólne badania Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki z firmą Cellco Communication

2016-06-23 22:24 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki (LTTiF) od początku swojej działalności współpracuje z firmą Cellco Communication w zakresie technologii elementów światłowodowych i fotonicznych. W 2015 roku prowadzono badania i pomiary związane z produkcją spliterów PLC o dużym współczynniku podziału mocy, wykonanych w technologii paskowej. Splitery, przeznaczone dla sieci szerokopasmowych pracujących w zakresie 1280nm-1650nm znajdą zastosowanie w[...] Czytaj dalej
8
Zawiadomienie Wydziałowej Komisji Wyborczej o składzie Rady Wydziału

2016-06-23 18:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

9
Konkurs na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach programu POWER

2016-06-23 14:45 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

10
Konkurs na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach programu POWER

2016-06-23 14:45 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

11
Konkurs na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach programu POWER

2016-06-23 14:06 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SK2/16. Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: Kopernik@ncbr.gov.pl Dodatkowych informacji ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885,
12
Podsumowanie X Konferencji „Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie“

2016-06-23 12:11 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniach 14-17.06.2016 w Międzyzdrojach w hotelu „Amber Baltic” odbyła się X Konferencja „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” organizowana przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W otwarciu konferencji wziął udział Prorektor ZUT w Szczecinie prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki. X Konferencji honorowo patronowali: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Szczecin, Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” oraz Kemipol Sp. z o.o. Sponsorem konferencji była Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Patronat medialny nad konferencją objął Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA-NOT. Tematyka X Konferencji obejmowała aktualne problemy związane z wprowadzaniem tech­nologii niskoodpadowych ograniczających ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, oczyszczaniem ścieków i gazów, z wykorzystaniem odpadów w przemyśle, nie tylko chemicznym, ale i innych gałęziach oraz w  rolnictwie. Ramowy Program Badań i Innowacji na lata 2014 – 2020 zakłada pogłębienie współpracy przemysłu i nauki, zwłaszcza w zakresie biogospodarki, która w naszym regionie opiera się o przenikające i uzupełniające się obszary związane  głównie z rolnictwem, gospodarką morską, przemysłem chemicznym i ochroną środowiska. Istotne są więc działania na rzecz rozwoju technologii niskoodpadowych oraz szybkie opracowanie innowacyjnych procesów pozwalających na przetwarzanie odpadowych substancji powstających w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz rolnictwie na inne gospodarczo pożądane. Udział w konferencji wzięło 75 osoby. Byli to przedstawiciele szkolnictwa wyższego, jednostek badawczo-rozwojowych i przemy­słu. Wygłoszonych zostało 8 referatów plenarnych, 10 referatów sekcyjnych, 18 komunikatów i 48 prac było przedstawionych na sesjach posterowych. Zaprezentowane prace zostały wydane w formie materiałów konferencyjnych zawierających ich czterostronicowe streszczenia. Pełne teksty tych prac, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie „Polish Journal of Chemical Technology” wydawanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz w języku polskim w Przemyśle Chemicznym. Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji podsumowując jej przebieg podjął uchwałę o organizacji kolejnej XI Konferencji „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” w roku 2019.
13
Podsumowanie X Konferencji „Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie“

2016-06-23 12:11 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniach 14-17.06.2016 w Międzyzdrojach w hotelu „Amber Baltic” odbyła się X Konferencja „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” organizowana przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W otwarciu konferencji wziął udział Prorektor ZUT w Szczecinie prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki. X Konferencji honorowo patronowali: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Szczecin, Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” oraz Kemipol Sp. z o.o. Sponsorem konferencji była Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Patronat medialny nad konferencją objął Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA-NOT. Tematyka X Konferencji obejmowała aktualne problemy związane z wprowadzaniem tech­nologii niskoodpadowych ograniczających ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, oczyszczaniem ścieków i gazów, z wykorzystaniem odpadów w przemyśle, nie tylko chemicznym, ale i innych gałęziach oraz w  rolnictwie. Ramowy Program Badań i Innowacji na lata 2014 – 2020 zakłada pogłębienie współpracy przemysłu i nauki, zwłaszcza w zakresie biogospodarki, która w naszym regionie opiera się o przenikające i uzupełniające się obszary związane  głównie z rolnictwem, gospodarką morską, przemysłem chemicznym i ochroną środowiska. Istotne są więc działania na rzecz rozwoju technologii niskoodpadowych oraz szybkie opracowanie innowacyjnych procesów pozwalających na przetwarzanie odpadowych substancji powstających w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz rolnictwie na inne gospodarczo pożądane. Udział w konferencji wzięło 75 osoby. Byli to przedstawiciele szkolnictwa wyższego, jednostek badawczo-rozwojowych i przemy­słu. Wygłoszonych zostało 8 referatów plenarnych, 10 referatów sekcyjnych, 18 komunikatów i 48 prac było przedstawionych na sesjach posterowych. Zaprezentowane prace zostały wydane w formie materiałów konferencyjnych zawierających ich czterostronicowe streszczenia. Pełne teksty tych prac, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie „Polish Journal of Chemical Technology” wydawanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz w języku polskim w Przemyśle Chemicznym. Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji podsumowując jej przebieg podjął uchwałę o organizacji kolejnej XI Konferencji „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” w roku 2019.
14
Podsumowanie X Konferencji „Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie“

2016-06-23 12:11 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniach 14-17.06.2016 w Międzyzdrojach w hotelu „Amber Baltic” odbyła się X Konferencja „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” organizowana przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W otwarciu konferencji wziął udział Prorektor ZUT w Szczecinie prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki. X Konferencji honorowo patronowali: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Szczecin, Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” oraz Kemipol Sp. z o.o. Sponsorem konferencji była Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Patronat medialny nad konferencją objął Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA-NOT. Tematyka X Konferencji obejmowała aktualne problemy związane z wprowadzaniem tech­nologii niskoodpadowych ograniczających ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, oczyszczaniem ścieków i gazów, z wykorzystaniem odpadów w przemyśle, nie tylko chemicznym, ale i innych gałęziach oraz w  rolnictwie. Ramowy Program Badań i Innowacji na lata 2014 – 2020 zakłada pogłębienie współpracy przemysłu i nauki, zwłaszcza w zakresie biogospodarki, która w naszym regionie opiera się o przenikające i uzupełniające się obszary związane  głównie z rolnictwem, gospodarką morską, przemysłem chemicznym i ochroną środowiska. Istotne są więc działania na rzecz rozwoju technologii niskoodpadowych oraz szybkie opracowanie innowacyjnych procesów pozwalających na przetwarzanie odpadowych substancji powstających w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz rolnictwie na inne gospodarczo pożądane. Udział w konferencji wzięło 75 osoby. Byli to przedstawiciele szkolnictwa wyższego, jednostek badawczo-rozwojowych i przemy­słu. Wygłoszonych zostało 8 referatów plenarnych, 10 referatów sekcyjnych, 18 komunikatów i 48 prac było przedstawionych na sesjach posterowych. Zaprezentowane prace zostały wydane w formie materiałów konferencyjnych zawierających ich czterostronicowe streszczenia. Pełne teksty tych prac, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie „Polish Journal of Chemical Technology” wydawanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz w języku polskim w Przemyśle Chemicznym. Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji podsumowując jej przebieg podjął uchwałę o organizacji kolejnej XI Konferencji „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” w roku 2019.
15
Podsumowanie X Konferencji „Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie“

2016-06-23 12:11 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniach 14-17.06.2016 w Międzyzdrojach w hotelu „Amber Baltic” odbyła się X Konferencja „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” organizowana przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W otwarciu konferencji wziął udział Prorektor ZUT w Szczecinie prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki. X Konferencji honorowo patronowali: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Szczecin, Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” oraz Kemipol Sp. z o.o. Sponsorem konferencji była Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Patronat medialny nad konferencją objął Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA-NOT. Tematyka X Konferencji obejmowała aktualne problemy związane z wprowadzaniem tech­nologii niskoodpadowych ograniczających ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, oczyszczaniem ścieków i gazów, z wykorzystaniem odpadów w przemyśle, nie tylko chemicznym, ale i innych gałęziach oraz w  rolnictwie. Ramowy Program Badań i Innowacji na lata 2014 – 2020 zakłada pogłębienie współpracy przemysłu i nauki, zwłaszcza w zakresie biogospodarki, która w naszym regionie opiera się o przenikające i uzupełniające się obszary związane  głównie z rolnictwem, gospodarką morską, przemysłem chemicznym i ochroną środowiska. Istotne są więc działania na rzecz rozwoju technologii niskoodpadowych oraz szybkie opracowanie innowacyjnych procesów pozwalających na przetwarzanie odpadowych substancji powstających w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz rolnictwie na inne gospodarczo pożądane. Udział w konferencji wzięło 75 osoby. Byli to przedstawiciele szkolnictwa wyższego, jednostek badawczo-rozwojowych i przemy­słu. Wygłoszonych zostało 8 referatów plenarnych, 10 referatów sekcyjnych, 18 komunikatów i 48 prac było przedstawionych na sesjach posterowych. Zaprezentowane prace zostały wydane w formie materiałów konferencyjnych zawierających ich czterostronicowe streszczenia. Pełne teksty tych prac, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie „Polish Journal of Chemical Technology” wydawanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz w języku polskim w Przemyśle Chemicznym. Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji podsumowując jej przebieg podjął uchwałę o organizacji kolejnej XI Konferencji „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” w roku 2019.
16
Dotyczy Studentów I roku S2

2016-06-22 14:14 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W związku z odbywającą się 23.06.2016 Konferencją Wydziałową zmienione zostaje miejsce egzaminu z Ekonometrii i prognozowania procesów ekonomicznych (prof. dr hab. Jan Zawadzki).
Egzamin odbędzie się
23.06 o godz. 12.00 w sali 8 przy ul. Janickiego 31
17
Dotyczy Studentów I roku S2

2016-06-22 14:14 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W związku z odbywającą się 23.06.2016 Konferencją Wydziałową zmienione zostaje miejsce egzaminu z Ekonometrii i prognozowania procesów ekonomicznych (prof. dr hab. Jan Zawadzki).
Egzamin odbędzie się
23.06 o godz. 12.00 w sali 8 przy ul. Janickiego 31
18
Uwaga studenci odbywający praktykę!

2016-06-22 12:49 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Terminy egzaminów z praktyk   6 - 9.09.2016 r.
19
Harmonogram egzaminów dyplomowych 24 czerwca 2016 r.

2016-06-22 10:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

20
Podziękowania za aktywność społeczną

2016-06-22 08:13 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Podziękowania MOS Ryszewko

10-go marca br. Pani dr Beata Skubiak, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku, zwróciła się z prośbą do naszego Wydziału o pomoc przy realizacji portalu internetowego w ramach projektu „Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci” realizowanego pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych.

W prace nad portalem zaangażowało się 9-cioro studentów Wydziału: Paweł Rosada, Tomasz Szmyt, Kuba Wojtach, Kacper Żurawski, Michał Poreda, Przemysław Sugalski, Patryk Kiedrzyn, Dariusz Mendocha i Tomasz Wołoszyk.

Oficjalnie prace zakończono 31.05.2016. 

Dwa tygodnie później na ręce Pani dr hab. Izabeli Rejer i dra hab. Dariusza Frejlichowskiego, koordynujących prace z ramienia naszego Wydziału, wpłynęły serdeczne podziękowania, w których zaznaczono, że dzięki pomocy Wydziału „rodzice dzieci uczących się będą mogli korzystać z innowacyjnego przedsięwzięcia oferującego zintegrowaną pomoc pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną, medyczną i prawną”.

Studentom i Pracownikom dziękujemy i gratulujemy.

21
Egzaminy dyplomowe 24.06. - 11.07.2016 r.

2016-06-21 15:22 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

24.06.2016 r. 27.06.2016 r. 30.06.2016 r. 01.07.2016 r. 11.07.2016 r.
22
Egzaminy dyplomowe 24.06. - 11.07.2016 r.

2016-06-21 15:22 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

24.06.2016 r. 27.06.2016 r. 30.06.2016 r. 01.07.2016 r. 11.07.2016 r.
23
Lista osób, które otrzymały stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego JM Rektora w ramach I edycji 2016 r.

2016-06-21 14:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zobacz dokument

Powyższy dokument dostępny jest tylko z Uczelnianej Sieci Komputerowej.

24
Lista osób, które otrzymały stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego JM Rektora w ramach I edycji 2016 r.

2016-06-21 14:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zobacz dokument

Powyższy dokument dostępny jest tylko z Uczelnianej Sieci Komputerowej.

25
Lista osób, które otrzymały stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego JM Rektora w ramach I edycji 2016 r.

2016-06-21 14:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zobacz dokument

Powyższy dokument dostępny jest tylko z Uczelnianej Sieci Komputerowej.

26
Lista osób, które otrzymały stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego JM Rektora w ramach I edycji 2016 r.

2016-06-21 14:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zobacz dokument

Powyższy dokument dostępny jest tylko z Uczelnianej Sieci Komputerowej.

27
Zaliczenie i egzamin z Chemii fizycznej

2016-06-21 13:59 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Informacja dotyczy studentów kierunków studiów pierwszego stopnia Nanotechnologia oraz pozostałych studentów powtarzających na podstawie decyzji Dziekana Chemię fizyczną w roku akademickim 2015/16, dla których nauczycielem odpowiedzialnym jest dr hab. inż. Andrzej Wieczorek. Zaliczenie poprawkowe z chemii fizycznej – ćwiczenia audytoryjne odbędzie się 1 lipca o godzinie 10:15 w audytorium nr I (lub II), a egzamin poprawkowy z chemii fizycznej w formie ustnej odbędzie się 27 czerwca o godzinie 11:00 w pokoju  349. Zgłoszenie na zaliczenie/egzamin poprawkowy należy przesłać E-mailem  na załączonym formularzu do dnia 25 czerwca br. na adres: andrzej.wieczorek@zut.edu.pl. lub wpisać się na listę wywieszoną na tablicy obok pokoju 349 w budynku WTiICh przy Al. Piastów 42 najpóźniej bezpośrednio przed zgłoszeniem się u egzaminatora. Uwagi w sprawie zaliczenia/egzaminu można zgłaszać w formie jak podano wyżej w dowolnym terminie.

Do pobrania

 • Formularz zgłoszeniowy
28
Niemcy i Norwegia czekają na polskich konstruktorów

2016-06-21 13:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Projekty, dotyczące innowacyjnych rozwiązań, jakie można wykorzystać w fotelach samochodowych przyszłości, przyjmowane będą już tylko do 30 czerwca br. Zwycięzca konkursu, zanim zacznie karierę w Polsce, będzie miał także okazję przyjrzeć się, jak pracują najlepsi projektanci, konstruktorzy oraz inżynierowie w fabrykach w Norwegii lub centrum R&D w Niemczech. Kongsberg Automotive to marka globalna, z główną siedzibą w Norwegii. Posiada 40 lokalizacji,  w 20 krajach. Polski oddział, na tle światowych, wypada imponująco. – Jest jednym z największych na świecie. Firma globalnie zatrudnia ok. 10 tysięcy pracowników, z czego w samym Pruszkowie pracuje ponad 1200 osób. Wszyscy oni tworzą najnowocześniejsze technologie. Nasza firma to miejsce dla młodych inżynierów, którzy marzą, aby zrobić „coś” w świecie motoryzacji oraz mają na siebie ciekawy pomysł. Osoby ambitne i kreatywne znajdą tu miejsce dla siebie, a ich rozwiązania mogą wkrótce zostać zastosowane w samochodach najbardziej znanych marek samochodowych na całym świecie. To jest ogromna szansa i możliwość szerokiego rozwoju – wyjaśnia Natalia Kuszwara, specjalista HR. – Poszukujemy talentów. Dlatego też ogłosiliśmy konkurs „Innovate with Kongsberg Automotive. Choose your automotive career path”. Swoim patronatem objęło go m.in. 17 wyższych uczelni technicznych oraz biur karier, z całego kraju. Zwycięzca ma wpływ na wybór jednej z części nagrody. Jest to, w zależności od zainteresowań, wyjazd do Norwegii lub Niemiec. Wycieczka do norweskiego Raufoss to okazja, aby przyjrzeć się produkcji w tamtejszej fabryce oraz temu, jak inżynierowie pracują nad optymalizacją procesów.
W Hallbergmoos, pod Monachium, natomiast, zwycięzca będzie miał okazję pracować z zespołem R&D, który udoskonala produkty odpowiedzialne za najwyższy komfort podczas jazdy, także maty grzewcze czy systemy wsparcia odcinka krzyżowego i poduszki boczne. – Zwycięzca sam zadecyduje, który
z kierunków będzie dla niego bardziej ciekawy i pomocny w kształtowaniu kariery. Kierujemy się w szczególności zainteresowaniami i predyspozycjami młodego zwycięzcy konkursu. Na miejscu zaopiekuje się nim wyznaczony zespół. Jednym z elementów wycieczki będzie również uroczysta kolacja z kadrą zarządzającą i zespołem współpracowników –
wyjaśnia Natalia Kuszwara, specjalista HR. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 czerwca 2016 r. przez stronę www.kainnovate.pl. Laureaci zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursową (kadra zarządzająca i inżynierowie firmy Kongsberg Automotive Pruszków) oraz Jury Honorowe, w skład którego wchodzą przedstawiciele polskich wyższych uczelni technicznych. Przypominamy, że nagradzana będzie przede wszystkim pomysłowość, a odpowiedzią na konkurs może być, np. prezentacja w PowerPoint, która przedstawi koncepcje wraz z wizualizacją i dołączonymi rysunkami, a także szkic pomysłu, rysunek techniczny, model styropianowy czy kartonowy, aż po gotowy prototyp. Zwycięzców poznamy już w lipcu br., a przewidziano dla nich następujące nagrody:
 • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 PLN oraz roczny staż w Kongsberg Automotive Pruszków i wizyta w jednym z zagranicznych plantów Kongsberg Automotive;
 • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4 000 PLN oraz roczny staż w Kongsberg Automotive Pruszków;
 • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 PLN oraz trzymiesięczne praktyki w Kongsberg Automotive Pruszków.
Konkurs „Innovate with Kongsberg Automotive Pruszków. Choose your automotive career path” został objęty patronatem medialnym przez: NewsAuto.pl, Forum Akademickie, Polubuda.info, Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej oraz Transportret.pl, a wspierają go również: Prezydent Miasta Pruszkowa – Jan Starzyński, Politechnika Warszawska oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Wydział Budowy Maszyni Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej oraz Fabryka Inżynierów XXIw, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej, Biuro Karier Politechniki Łódzkiej, Biuro Karier Politechniki Lubelskiej, Biuro Karier Politechniki Krakowskiej, WUT Racing Team, Stowarzyszenie ABK, Fundacja Młodej Nauki.

***

Kongsberg Automotive to norweski holding, działający w branży motoryzacyjnej od ponad 50 lat. Produkuje się tu, m.in. maty grzewcze, systemy wentylowania foteli samochodowych, regulacji podparcia lędźwiowego, a także masażu, które są montowane w większości pojazdów na świecie, takich marek jak: Volvo, BMW, Daimler, Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Audi, Porche, Ferrari, GM, Renault, Citroen, Peugeot, FIAT, Toyota, Maserati czy Bentley. W Polsce Kongsberg Automotive działa już od 15 lat w Pruszkowie i zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników. W swojej produkcji firma wykorzystuje najnowsze technologie, stąd część linii produkcyjnych jest wyposażona w roboty. Kongsberg Automotive jest zakładem wyjątkowym pod względem innowacyjności i wyróżnia się na tle innych produkcji w naszym kraju. Więcej informacji udziela: Magdalena Hayder Procontent Communication Mail: magdalena.hayder@procontent.pl Tel.: 881 203 322
29
Niemcy i Norwegia czekają na polskich konstruktorów

2016-06-21 13:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Projekty, dotyczące innowacyjnych rozwiązań, jakie można wykorzystać w fotelach samochodowych przyszłości, przyjmowane będą już tylko do 30 czerwca br. Zwycięzca konkursu, zanim zacznie karierę w Polsce, będzie miał także okazję przyjrzeć się, jak pracują najlepsi projektanci, konstruktorzy oraz inżynierowie w fabrykach w Norwegii lub centrum R&D w Niemczech. Kongsberg Automotive to marka globalna, z główną siedzibą w Norwegii. Posiada 40 lokalizacji,  w 20 krajach. Polski oddział, na tle światowych, wypada imponująco. – Jest jednym z największych na świecie. Firma globalnie zatrudnia ok. 10 tysięcy pracowników, z czego w samym Pruszkowie pracuje ponad 1200 osób. Wszyscy oni tworzą najnowocześniejsze technologie. Nasza firma to miejsce dla młodych inżynierów, którzy marzą, aby zrobić „coś” w świecie motoryzacji oraz mają na siebie ciekawy pomysł. Osoby ambitne i kreatywne znajdą tu miejsce dla siebie, a ich rozwiązania mogą wkrótce zostać zastosowane w samochodach najbardziej znanych marek samochodowych na całym świecie. To jest ogromna szansa i możliwość szerokiego rozwoju – wyjaśnia Natalia Kuszwara, specjalista HR. – Poszukujemy talentów. Dlatego też ogłosiliśmy konkurs „Innovate with Kongsberg Automotive. Choose your automotive career path”. Swoim patronatem objęło go m.in. 17 wyższych uczelni technicznych oraz biur karier, z całego kraju. Zwycięzca ma wpływ na wybór jednej z części nagrody. Jest to, w zależności od zainteresowań, wyjazd do Norwegii lub Niemiec. Wycieczka do norweskiego Raufoss to okazja, aby przyjrzeć się produkcji w tamtejszej fabryce oraz temu, jak inżynierowie pracują nad optymalizacją procesów.
W Hallbergmoos, pod Monachium, natomiast, zwycięzca będzie miał okazję pracować z zespołem R&D, który udoskonala produkty odpowiedzialne za najwyższy komfort podczas jazdy, także maty grzewcze czy systemy wsparcia odcinka krzyżowego i poduszki boczne. – Zwycięzca sam zadecyduje, który
z kierunków będzie dla niego bardziej ciekawy i pomocny w kształtowaniu kariery. Kierujemy się w szczególności zainteresowaniami i predyspozycjami młodego zwycięzcy konkursu. Na miejscu zaopiekuje się nim wyznaczony zespół. Jednym z elementów wycieczki będzie również uroczysta kolacja z kadrą zarządzającą i zespołem współpracowników –
wyjaśnia Natalia Kuszwara, specjalista HR. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 czerwca 2016 r. przez stronę www.kainnovate.pl. Laureaci zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursową (kadra zarządzająca i inżynierowie firmy Kongsberg Automotive Pruszków) oraz Jury Honorowe, w skład którego wchodzą przedstawiciele polskich wyższych uczelni technicznych. Przypominamy, że nagradzana będzie przede wszystkim pomysłowość, a odpowiedzią na konkurs może być, np. prezentacja w PowerPoint, która przedstawi koncepcje wraz z wizualizacją i dołączonymi rysunkami, a także szkic pomysłu, rysunek techniczny, model styropianowy czy kartonowy, aż po gotowy prototyp. Zwycięzców poznamy już w lipcu br., a przewidziano dla nich następujące nagrody:
 • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 PLN oraz roczny staż w Kongsberg Automotive Pruszków i wizyta w jednym z zagranicznych plantów Kongsberg Automotive;
 • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4 000 PLN oraz roczny staż w Kongsberg Automotive Pruszków;
 • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 PLN oraz trzymiesięczne praktyki w Kongsberg Automotive Pruszków.
Konkurs „Innovate with Kongsberg Automotive Pruszków. Choose your automotive career path” został objęty patronatem medialnym przez: NewsAuto.pl, Forum Akademickie, Polubuda.info, Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej oraz Transportret.pl, a wspierają go również: Prezydent Miasta Pruszkowa – Jan Starzyński, Politechnika Warszawska oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Wydział Budowy Maszyni Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej oraz Fabryka Inżynierów XXIw, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej, Biuro Karier Politechniki Łódzkiej, Biuro Karier Politechniki Lubelskiej, Biuro Karier Politechniki Krakowskiej, WUT Racing Team, Stowarzyszenie ABK, Fundacja Młodej Nauki.

***

Kongsberg Automotive to norweski holding, działający w branży motoryzacyjnej od ponad 50 lat. Produkuje się tu, m.in. maty grzewcze, systemy wentylowania foteli samochodowych, regulacji podparcia lędźwiowego, a także masażu, które są montowane w większości pojazdów na świecie, takich marek jak: Volvo, BMW, Daimler, Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Audi, Porche, Ferrari, GM, Renault, Citroen, Peugeot, FIAT, Toyota, Maserati czy Bentley. W Polsce Kongsberg Automotive działa już od 15 lat w Pruszkowie i zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników. W swojej produkcji firma wykorzystuje najnowsze technologie, stąd część linii produkcyjnych jest wyposażona w roboty. Kongsberg Automotive jest zakładem wyjątkowym pod względem innowacyjności i wyróżnia się na tle innych produkcji w naszym kraju. Więcej informacji udziela: Magdalena Hayder Procontent Communication Mail: magdalena.hayder@procontent.pl Tel.: 881 203 322
30
Niemcy i Norwegia czekają na polskich konstruktorów

2016-06-21 13:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Projekty, dotyczące innowacyjnych rozwiązań, jakie można wykorzystać w fotelach samochodowych przyszłości, przyjmowane będą już tylko do 30 czerwca br. Zwycięzca konkursu, zanim zacznie karierę w Polsce, będzie miał także okazję przyjrzeć się, jak pracują najlepsi projektanci, konstruktorzy oraz inżynierowie w fabrykach w Norwegii lub centrum R&D w Niemczech. Kongsberg Automotive to marka globalna, z główną siedzibą w Norwegii. Posiada 40 lokalizacji,  w 20 krajach. Polski oddział, na tle światowych, wypada imponująco. – Jest jednym z największych na świecie. Firma globalnie zatrudnia ok. 10 tysięcy pracowników, z czego w samym Pruszkowie pracuje ponad 1200 osób. Wszyscy oni tworzą najnowocześniejsze technologie. Nasza firma to miejsce dla młodych inżynierów, którzy marzą, aby zrobić „coś” w świecie motoryzacji oraz mają na siebie ciekawy pomysł. Osoby ambitne i kreatywne znajdą tu miejsce dla siebie, a ich rozwiązania mogą wkrótce zostać zastosowane w samochodach najbardziej znanych marek samochodowych na całym świecie. To jest ogromna szansa i możliwość szerokiego rozwoju – wyjaśnia Natalia Kuszwara, specjalista HR. – Poszukujemy talentów. Dlatego też ogłosiliśmy konkurs „Innovate with Kongsberg Automotive. Choose your automotive career path”. Swoim patronatem objęło go m.in. 17 wyższych uczelni technicznych oraz biur karier, z całego kraju. Zwycięzca ma wpływ na wybór jednej z części nagrody. Jest to, w zależności od zainteresowań, wyjazd do Norwegii lub Niemiec. Wycieczka do norweskiego Raufoss to okazja, aby przyjrzeć się produkcji w tamtejszej fabryce oraz temu, jak inżynierowie pracują nad optymalizacją procesów.
W Hallbergmoos, pod Monachium, natomiast, zwycięzca będzie miał okazję pracować z zespołem R&D, który udoskonala produkty odpowiedzialne za najwyższy komfort podczas jazdy, także maty grzewcze czy systemy wsparcia odcinka krzyżowego i poduszki boczne. – Zwycięzca sam zadecyduje, który
z kierunków będzie dla niego bardziej ciekawy i pomocny w kształtowaniu kariery. Kierujemy się w szczególności zainteresowaniami i predyspozycjami młodego zwycięzcy konkursu. Na miejscu zaopiekuje się nim wyznaczony zespół. Jednym z elementów wycieczki będzie również uroczysta kolacja z kadrą zarządzającą i zespołem współpracowników –
wyjaśnia Natalia Kuszwara, specjalista HR. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 czerwca 2016 r. przez stronę www.kainnovate.pl. Laureaci zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursową (kadra zarządzająca i inżynierowie firmy Kongsberg Automotive Pruszków) oraz Jury Honorowe, w skład którego wchodzą przedstawiciele polskich wyższych uczelni technicznych. Przypominamy, że nagradzana będzie przede wszystkim pomysłowość, a odpowiedzią na konkurs może być, np. prezentacja w PowerPoint, która przedstawi koncepcje wraz z wizualizacją i dołączonymi rysunkami, a także szkic pomysłu, rysunek techniczny, model styropianowy czy kartonowy, aż po gotowy prototyp. Zwycięzców poznamy już w lipcu br., a przewidziano dla nich następujące nagrody:
 • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 PLN oraz roczny staż w Kongsberg Automotive Pruszków i wizyta w jednym z zagranicznych plantów Kongsberg Automotive;
 • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4 000 PLN oraz roczny staż w Kongsberg Automotive Pruszków;
 • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 PLN oraz trzymiesięczne praktyki w Kongsberg Automotive Pruszków.
Konkurs „Innovate with Kongsberg Automotive Pruszków. Choose your automotive career path” został objęty patronatem medialnym przez: NewsAuto.pl, Forum Akademickie, Polubuda.info, Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej oraz Transportret.pl, a wspierają go również: Prezydent Miasta Pruszkowa – Jan Starzyński, Politechnika Warszawska oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Wydział Budowy Maszyni Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej oraz Fabryka Inżynierów XXIw, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej, Biuro Karier Politechniki Łódzkiej, Biuro Karier Politechniki Lubelskiej, Biuro Karier Politechniki Krakowskiej, WUT Racing Team, Stowarzyszenie ABK, Fundacja Młodej Nauki.

***

Kongsberg Automotive to norweski holding, działający w branży motoryzacyjnej od ponad 50 lat. Produkuje się tu, m.in. maty grzewcze, systemy wentylowania foteli samochodowych, regulacji podparcia lędźwiowego, a także masażu, które są montowane w większości pojazdów na świecie, takich marek jak: Volvo, BMW, Daimler, Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Audi, Porche, Ferrari, GM, Renault, Citroen, Peugeot, FIAT, Toyota, Maserati czy Bentley. W Polsce Kongsberg Automotive działa już od 15 lat w Pruszkowie i zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników. W swojej produkcji firma wykorzystuje najnowsze technologie, stąd część linii produkcyjnych jest wyposażona w roboty. Kongsberg Automotive jest zakładem wyjątkowym pod względem innowacyjności i wyróżnia się na tle innych produkcji w naszym kraju. Więcej informacji udziela: Magdalena Hayder Procontent Communication Mail: magdalena.hayder@procontent.pl Tel.: 881 203 322
31
Niemcy i Norwegia czekają na polskich konstruktorów

2016-06-21 13:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Projekty, dotyczące innowacyjnych rozwiązań, jakie można wykorzystać w fotelach samochodowych przyszłości, przyjmowane będą już tylko do 30 czerwca br. Zwycięzca konkursu, zanim zacznie karierę w Polsce, będzie miał także okazję przyjrzeć się, jak pracują najlepsi projektanci, konstruktorzy oraz inżynierowie w fabrykach w Norwegii lub centrum R&D w Niemczech. Kongsberg Automotive to marka globalna, z główną siedzibą w Norwegii. Posiada 40 lokalizacji,  w 20 krajach. Polski oddział, na tle światowych, wypada imponująco. – Jest jednym z największych na świecie. Firma globalnie zatrudnia ok. 10 tysięcy pracowników, z czego w samym Pruszkowie pracuje ponad 1200 osób. Wszyscy oni tworzą najnowocześniejsze technologie. Nasza firma to miejsce dla młodych inżynierów, którzy marzą, aby zrobić „coś” w świecie motoryzacji oraz mają na siebie ciekawy pomysł. Osoby ambitne i kreatywne znajdą tu miejsce dla siebie, a ich rozwiązania mogą wkrótce zostać zastosowane w samochodach najbardziej znanych marek samochodowych na całym świecie. To jest ogromna szansa i możliwość szerokiego rozwoju – wyjaśnia Natalia Kuszwara, specjalista HR. – Poszukujemy talentów. Dlatego też ogłosiliśmy konkurs „Innovate with Kongsberg Automotive. Choose your automotive career path”. Swoim patronatem objęło go m.in. 17 wyższych uczelni technicznych oraz biur karier, z całego kraju. Zwycięzca ma wpływ na wybór jednej z części nagrody. Jest to, w zależności od zainteresowań, wyjazd do Norwegii lub Niemiec. Wycieczka do norweskiego Raufoss to okazja, aby przyjrzeć się produkcji w tamtejszej fabryce oraz temu, jak inżynierowie pracują nad optymalizacją procesów.
W Hallbergmoos, pod Monachium, natomiast, zwycięzca będzie miał okazję pracować z zespołem R&D, który udoskonala produkty odpowiedzialne za najwyższy komfort podczas jazdy, także maty grzewcze czy systemy wsparcia odcinka krzyżowego i poduszki boczne. – Zwycięzca sam zadecyduje, który
z kierunków będzie dla niego bardziej ciekawy i pomocny w kształtowaniu kariery. Kierujemy się w szczególności zainteresowaniami i predyspozycjami młodego zwycięzcy konkursu. Na miejscu zaopiekuje się nim wyznaczony zespół. Jednym z elementów wycieczki będzie również uroczysta kolacja z kadrą zarządzającą i zespołem współpracowników –
wyjaśnia Natalia Kuszwara, specjalista HR. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 czerwca 2016 r. przez stronę www.kainnovate.pl. Laureaci zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursową (kadra zarządzająca i inżynierowie firmy Kongsberg Automotive Pruszków) oraz Jury Honorowe, w skład którego wchodzą przedstawiciele polskich wyższych uczelni technicznych. Przypominamy, że nagradzana będzie przede wszystkim pomysłowość, a odpowiedzią na konkurs może być, np. prezentacja w PowerPoint, która przedstawi koncepcje wraz z wizualizacją i dołączonymi rysunkami, a także szkic pomysłu, rysunek techniczny, model styropianowy czy kartonowy, aż po gotowy prototyp. Zwycięzców poznamy już w lipcu br., a przewidziano dla nich następujące nagrody:
 • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 PLN oraz roczny staż w Kongsberg Automotive Pruszków i wizyta w jednym z zagranicznych plantów Kongsberg Automotive;
 • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4 000 PLN oraz roczny staż w Kongsberg Automotive Pruszków;
 • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 PLN oraz trzymiesięczne praktyki w Kongsberg Automotive Pruszków.
Konkurs „Innovate with Kongsberg Automotive Pruszków. Choose your automotive career path” został objęty patronatem medialnym przez: NewsAuto.pl, Forum Akademickie, Polubuda.info, Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej oraz Transportret.pl, a wspierają go również: Prezydent Miasta Pruszkowa – Jan Starzyński, Politechnika Warszawska oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Wydział Budowy Maszyni Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej oraz Fabryka Inżynierów XXIw, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej, Biuro Karier Politechniki Łódzkiej, Biuro Karier Politechniki Lubelskiej, Biuro Karier Politechniki Krakowskiej, WUT Racing Team, Stowarzyszenie ABK, Fundacja Młodej Nauki.

***

Kongsberg Automotive to norweski holding, działający w branży motoryzacyjnej od ponad 50 lat. Produkuje się tu, m.in. maty grzewcze, systemy wentylowania foteli samochodowych, regulacji podparcia lędźwiowego, a także masażu, które są montowane w większości pojazdów na świecie, takich marek jak: Volvo, BMW, Daimler, Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Audi, Porche, Ferrari, GM, Renault, Citroen, Peugeot, FIAT, Toyota, Maserati czy Bentley. W Polsce Kongsberg Automotive działa już od 15 lat w Pruszkowie i zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników. W swojej produkcji firma wykorzystuje najnowsze technologie, stąd część linii produkcyjnych jest wyposażona w roboty. Kongsberg Automotive jest zakładem wyjątkowym pod względem innowacyjności i wyróżnia się na tle innych produkcji w naszym kraju. Więcej informacji udziela: Magdalena Hayder Procontent Communication Mail: magdalena.hayder@procontent.pl Tel.: 881 203 322
32
Program „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

2016-06-21 13:23 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

33
Program „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

2016-06-21 13:23 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

34
Płatne staże w Ministerstwie Rozwoju

2016-06-21 13:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS


Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń na płatne staże w Ministerstwie Rozwoju. Konkurs adresowany jest do studentów I i II stopnia, którzy nie ukończyli 26 r. ż. Miesięczne wynagrodzenie za staż wynosi 2 000 zł brutto. Staże trwają 3 miesiące. Szczegóły tutaj: https://www.mr.gov.pl/strony/ministerstwo/konkurs-o-staz-moj-rozwoj/
35
Płatne staże w Ministerstwie Rozwoju

2016-06-21 13:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów


Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń na płatne staże w Ministerstwie Rozwoju. Konkurs adresowany jest do studentów I i II stopnia, którzy nie ukończyli 26 r. ż. Miesięczne wynagrodzenie za staż wynosi 2 000 zł brutto. Staże trwają 3 miesiące. Szczegóły tutaj: https://www.mr.gov.pl/strony/ministerstwo/konkurs-o-staz-moj-rozwoj/
36
Nasi studenci podczas maratonu programistycznego DevRace

2016-06-20 10:43 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 10-11 czerwca odbył się hackathon DevRace organizowany przez koło naukowe Wydziału Informatyki Grupa.NET. Wzięła w nim udział także drużyna SuperTeleHeroes złożona ze studentów Wydziału Elektrycznego. W skład grupy weszli: Paweł Gajzler, Andrzej Rzeźnik, Arkadiusz Kubiak, Michał Zakrzewski, Dawid Wieczorek oraz Paweł Janiak. Drużynie w ciągu 24 godzin udało się stworzyć wersję beta serwisu[...] Czytaj dalej
37
Nasi studenci podczas maratonu programistycznego DevRace

2016-06-20 10:43 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 10-11 czerwca odbył się hackathon DevRace organizowany przez koło naukowe Wydziału Informatyki Grupa.NET. Wzięła w nim udział także drużyna SuperTeleHeroes złożona ze studentów Wydziału Elektrycznego. W skład grupy weszli: Paweł Gajzler, Andrzej Rzeźnik, Arkadiusz Kubiak, Michał Zakrzewski, Dawid Wieczorek oraz Paweł Janiak. Drużynie w ciągu 24 godzin udało się stworzyć wersję beta serwisu[...] Czytaj dalej
38
Nasz pracownik zaproszony do udziału w Polsko-Niemieckim Kongresie Gospodarczym „25 lat współpracy” 

2016-06-20 10:03 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

16 czerwca w Berlinie odbył się Polsko-Niemiecki Kongres Gospodarczy, połączony z obchodami 25. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Wicepremier Mateusz Morawiecki oraz wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel otworzyli debatę, zwracając uwagę na coraz większy wymiar współpracy ekonomicznej obu krajów. Miło nam poinformować, że na zaproszenie[...] Czytaj dalej
39
Nasz pracownik zaproszony do udziału w Polsko-Niemieckim Kongresie Gospodarczym „25 lat współpracy” 

2016-06-20 10:03 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

16 czerwca w Berlinie odbył się Polsko-Niemiecki Kongres Gospodarczy, połączony z obchodami 25. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Wicepremier Mateusz Morawiecki oraz wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel otworzyli debatę, zwracając uwagę na coraz większy wymiar współpracy ekonomicznej obu krajów. Miło nam poinformować, że na zaproszenie[...] Czytaj dalej
40
Sukcesy studentów ZUT na Akademickich Mistrzostwach Polski w Strzelectwie Sportowym w Myślenicach

2016-06-20 09:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W Akademickich Mistrzostwach Polski w Myślenicach startowało trzech zawodników, którzy  reprezentowali Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Marcin Majka - Wydział Techniki Morskiej i Transportu kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa,
 • Radosław Kręwicki - Wydział Budownictwa i Architektury kierunek Budownictwo
 • Jakub Cieplak - Wydział Inżynierii Mechanicznej kierunek
Wyniki: Marcin Majka trzy złote medale w konkurencjach:
 • Karabin Dowolny 3x40 strzałów
 • Karabin Dowolny 60 strzałów leżąc
 • Karabin Pneumatyczny

Radosław Kręwicki:
 • 5 miejsce Karabin Dowolny 3x40 strzałów
 • 6 miejsce Karabin Pneumatyczny
 • 14 miejsce Karabin Dowolny 60 strzałów leżąc
Jakub Cieplak:
 • 9 miejsce Karabin Dowolny 3x40 strzałów
 • 9 miejsce Karabin Dowolny 60 strzałów leżąc
 • 9 miejsce Karabin Pneumatyczny
W zawodach brali udział studenci z 30 uczelni z całej Polski. Nasza drużyna uplasowała się na 2 miejscu, wyprzedzając m.in Politechnikę Krakowską, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie czy Politechnikę Wrocławską.
41
Sukcesy studentów ZUT na Akademickich Mistrzostwach Polski w Strzelectwie Sportowym w Myślenicach

2016-06-20 09:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W Akademickich Mistrzostwach Polski w Myślenicach startowało trzech zawodników, którzy  reprezentowali Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Marcin Majka - Wydział Techniki Morskiej i Transportu kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa,
 • Radosław Kręwicki - Wydział Budownictwa i Architektury kierunek Budownictwo
 • Jakub Cieplak - Wydział Inżynierii Mechanicznej kierunek
Wyniki: Marcin Majka trzy złote medale w konkurencjach:
 • Karabin Dowolny 3x40 strzałów
 • Karabin Dowolny 60 strzałów leżąc
 • Karabin Pneumatyczny

Radosław Kręwicki:
 • 5 miejsce Karabin Dowolny 3x40 strzałów
 • 6 miejsce Karabin Pneumatyczny
 • 14 miejsce Karabin Dowolny 60 strzałów leżąc
Jakub Cieplak:
 • 9 miejsce Karabin Dowolny 3x40 strzałów
 • 9 miejsce Karabin Dowolny 60 strzałów leżąc
 • 9 miejsce Karabin Pneumatyczny
W zawodach brali udział studenci z 30 uczelni z całej Polski. Nasza drużyna uplasowała się na 2 miejscu, wyprzedzając m.in Politechnikę Krakowską, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie czy Politechnikę Wrocławską.
42
Sukcesy studentów ZUT na Akademickich Mistrzostwach Polski w Strzelectwie Sportowym w Myślenicach

2016-06-20 09:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W Akademickich Mistrzostwach Polski w Myślenicach startowało trzech zawodników, którzy  reprezentowali Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Marcin Majka - Wydział Techniki Morskiej i Transportu kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa,
 • Radosław Kręwicki - Wydział Budownictwa i Architektury kierunek Budownictwo
 • Jakub Cieplak - Wydział Inżynierii Mechanicznej kierunek
Wyniki: Marcin Majka trzy złote medale w konkurencjach:
 • Karabin Dowolny 3x40 strzałów
 • Karabin Dowolny 60 strzałów leżąc
 • Karabin Pneumatyczny

Radosław Kręwicki:
 • 5 miejsce Karabin Dowolny 3x40 strzałów
 • 6 miejsce Karabin Pneumatyczny
 • 14 miejsce Karabin Dowolny 60 strzałów leżąc
Jakub Cieplak:
 • 9 miejsce Karabin Dowolny 3x40 strzałów
 • 9 miejsce Karabin Dowolny 60 strzałów leżąc
 • 9 miejsce Karabin Pneumatyczny
W zawodach brali udział studenci z 30 uczelni z całej Polski. Nasza drużyna uplasowała się na 2 miejscu, wyprzedzając m.in Politechnikę Krakowską, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie czy Politechnikę Wrocławską.
43
Sukcesy studentów ZUT na Akademickich Mistrzostwach Polski w Strzelectwie Sportowym w Myślenicach

2016-06-20 09:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W Akademickich Mistrzostwach Polski w Myślenicach startowało trzech zawodników, którzy  reprezentowali Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Marcin Majka - Wydział Techniki Morskiej i Transportu kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa,
 • Radosław Kręwicki - Wydział Budownictwa i Architektury kierunek Budownictwo
 • Jakub Cieplak - Wydział Inżynierii Mechanicznej kierunek
Wyniki: Marcin Majka trzy złote medale w konkurencjach:
 • Karabin Dowolny 3x40 strzałów
 • Karabin Dowolny 60 strzałów leżąc
 • Karabin Pneumatyczny

Radosław Kręwicki:
 • 5 miejsce Karabin Dowolny 3x40 strzałów
 • 6 miejsce Karabin Pneumatyczny
 • 14 miejsce Karabin Dowolny 60 strzałów leżąc
Jakub Cieplak:
 • 9 miejsce Karabin Dowolny 3x40 strzałów
 • 9 miejsce Karabin Dowolny 60 strzałów leżąc
 • 9 miejsce Karabin Pneumatyczny
W zawodach brali udział studenci z 30 uczelni z całej Polski. Nasza drużyna uplasowała się na 2 miejscu, wyprzedzając m.in Politechnikę Krakowską, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie czy Politechnikę Wrocławską.
44
Certyfikaty III edycji kursu Samsung LABO wręczone

2016-06-20 08:44 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

16 czerwca w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbyła się certyfikacja podsumowująca udział kilkudziesięciu studentów w II edycji programu Samsung LABO. Samsung LABO to pierwsza inicjatywa w regionie zachodniopomorskim, stawiająca na współpracę biznesu ze środowiskami akademickimi. Jest to również odpowiedź na aktualny i wciąż sygnalizowany przez ekspertów niedostatek wykwalifikowanych pracowników branży[...] Czytaj dalej
45
Certyfikaty III edycji kursu Samsung LABO wręczone

2016-06-20 08:44 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

16 czerwca w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbyła się certyfikacja podsumowująca udział kilkudziesięciu studentów w II edycji programu Samsung LABO. Samsung LABO to pierwsza inicjatywa w regionie zachodniopomorskim, stawiająca na współpracę biznesu ze środowiskami akademickimi. Jest to również odpowiedź na aktualny i wciąż sygnalizowany przez ekspertów niedostatek wykwalifikowanych pracowników branży[...] Czytaj dalej
46
Ruszył nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych „Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością” w roku akademickim 2016/2017

2016-06-17 13:44 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

47
Ruszył nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych „Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością” w roku akademickim 2016/2017

2016-06-17 13:44 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

48
Ruszył nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych „Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością” w roku akademickim 2016/2017

2016-06-17 13:44 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

49
Ruszył nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych „Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością” w roku akademickim 2016/2017

2016-06-17 13:44 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

50
Praktyki

2016-06-17 13:29 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dr inż. Leszek Drobiazgiewicz
jest do dyspozycji w sprawach praktyk w czasie sesji letniej do 30.06
we wtorki, środy i czwartki w godz. 10 -13,  pok. 24 WI1

Dodatkowo dla studentów niestacjonarnych w sobotę 25.06. w godzinach 10 - 13

51
Wręczenie certyfikatów III edycji kursu Samsung LABO

2016-06-17 11:50 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

W Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w dniu 16.06.2016 odbyło się  wydarzenie podsumowujące udział kilkudziesięciu studentów w III edycji programu Samsung LABO.

Uczestnicy przygotowali łącznie 14 aplikacji mobilnych, z których większość pozwala na ich komercyjne wykorzystanie.

W trakcie tego wydarzenia zostały zaprezentowane zgromadzonym trzy projekty. Gra dla dzieci na urządzenia z systemem Tizen "Cat Catcher" przygotowana przez Karolinę Kaletę z Wydziału Informatyki, projekt "Centrum akcji" Kamila Malińskiego z Wydziału Elektrycznego stworzony z myślą o Sekcji Poszukiwawczej Ochotniczej Straży Pożarnej Wołczkowo oraz "Liveo" autorstwa Pawła Kośmickiego i Patryka Krawczyka z Wydziału Informatyki. Projekt dotyczy wykrywania wypadków drogowych i  jeśli w określonym czasie kierowca nie odpowie na wezwanie, zostanie zgłoszone zdarzenie.

Wyróżnione zostały także trzy inne prace studentów Wydziału Informatyki. Aplikacja dla cukrzyków "DiabetoLOG" napisana przez Piotra Maziaka, aplikacja dla osób niepełnosprawnych "Czy przejadę" stworzona przez Marka Macko i Dawida Heymana oraz gra na zegarki "Balltopia" stworzona przez Arkadiusza Kalinowskiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim studentom stworzenia ciekawych projektów i ukończenia kursu Samsung LABO.

Galeria: https://drive.google.com/folderview?id=0B-rmcVxC_cVVdjlvX3V5VHB3YkE&usp=drive_web

52
Harmonogram wyborów do RW i SWSS w kadencji 2016-2018 r.

2016-06-17 11:41 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

06.06.2016 r. – Otwarcie harmonogramu wyborów

13.06.2016 r. – Otwarcie listy kandydatów

17.06.2016 r. – Zamknięcie list kandydatów

20.06.2016 r. – Wydziałowe Spotkanie przedwyborcze

21.06.2016 r.  godz. 9:15-13:15 – przeprowadzenie głosowania

21.06.2016 r. godz. 16:00 – opublikowanie wyników głosowania

22.06.2016 r.-29.06.2016 r. – termin składania odwołań

53
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targach „Technomart” 2016, Tajpej, Tajwan, 29 września - 1 października

2016-06-17 11:41 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przygotowało ofertę udziału w:
 • Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 
  INST i Targach „Technomart” 2016
  Tajpej, Tajwan, 29 września - 1 października 2016 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 27 czerwca 2016 r. Szczegóły oferty znajdują się w załączniku. Osoby, które chciałyby wziąć udział w wystawie, prosimy o wypełnienie i odesłanie następujących plików (również z załącznika)
 • Oferta,
 • Karta zgłoszeniowa,
 • Entryform,
 • Załącznik nr 1 (polski),
 • Załącznik nr 2 (angielski).
Prosimy również o przesłanie wydrukowanego plakatu swojego rozwiązania na adres biura : Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów ul. Sternicza 46 01-350 Warszawa - oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: spwir.sekretariat@gmail.com
54
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targach „Technomart” 2016, Tajpej, Tajwan, 29 września - 1 października

2016-06-17 11:41 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przygotowało ofertę udziału w:
 • Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 
  INST i Targach „Technomart” 2016
  Tajpej, Tajwan, 29 września - 1 października 2016 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 27 czerwca 2016 r. Szczegóły oferty znajdują się w załączniku. Osoby, które chciałyby wziąć udział w wystawie, prosimy o wypełnienie i odesłanie następujących plików (również z załącznika)
 • Oferta,
 • Karta zgłoszeniowa,
 • Entryform,
 • Załącznik nr 1 (polski),
 • Załącznik nr 2 (angielski).
Prosimy również o przesłanie wydrukowanego plakatu swojego rozwiązania na adres biura : Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów ul. Sternicza 46 01-350 Warszawa - oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: spwir.sekretariat@gmail.com
55
Konkurs stypendialny dla studentek uczelni technicznych z całej Polski

2016-06-17 11:12 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mamy do rozdania aż 20 stypendiów po 12 000 zł (brutto) na rok akademicki 2016/17. Program Nowe Technologie dla Dziewczyn przeznaczony jest dla studentek uczelni technicznych z całej Polski z takich kierunków jak:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria cyfryzacji
 • mechatronika
 • nanotechnologia
 • teleinformatyka
Stypendystki programu otrzymają nie tylko pieniądze - mogą także liczyć na silne wsparcie merytoryczne. Będą pod opieką Mentora lub Mentorki - doświadczonych pracowników firmy Intel. Zaprosimy je również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu - w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie lub w Intelu w USA! To jedyny taki program w Polsce. Nie pozwól, aby ominęła Cię taka szansa, APLIKUJ już dziś! Zwłaszcza, że części Dziewczyn aplikujących do programu zaoferujemy jedno ze 100 miejsc na pierwszym w Polsce obozie inspiracyjnym dla dziewczyn w nowych technologiach - INSPIRATIONAL BOOT CAMP 2016 (koniec września br., Mazury) Więcej informacji na www.stypendiadladziewczyn.pl Twórz z nami przyszłość nowych technologii!
56
Konkurs stypendialny dla studentek uczelni technicznych z całej Polski

2016-06-17 11:12 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Mamy do rozdania aż 20 stypendiów po 12 000 zł (brutto) na rok akademicki 2016/17. Program Nowe Technologie dla Dziewczyn przeznaczony jest dla studentek uczelni technicznych z całej Polski z takich kierunków jak:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria cyfryzacji
 • mechatronika
 • nanotechnologia
 • teleinformatyka
Stypendystki programu otrzymają nie tylko pieniądze - mogą także liczyć na silne wsparcie merytoryczne. Będą pod opieką Mentora lub Mentorki - doświadczonych pracowników firmy Intel. Zaprosimy je również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu - w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie lub w Intelu w USA! To jedyny taki program w Polsce. Nie pozwól, aby ominęła Cię taka szansa, APLIKUJ już dziś! Zwłaszcza, że części Dziewczyn aplikujących do programu zaoferujemy jedno ze 100 miejsc na pierwszym w Polsce obozie inspiracyjnym dla dziewczyn w nowych technologiach - INSPIRATIONAL BOOT CAMP 2016 (koniec września br., Mazury) Więcej informacji na www.stypendiadladziewczyn.pl Twórz z nami przyszłość nowych technologii!
57
Absolutorium 2016

2016-06-17 09:31 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

58
Oferta pracy - MADAMA Sp.z o.o. Golczewie

2016-06-17 08:55 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 • Zatrudnienie w firmie "MADAMA" Sp.z o.o. w Golczewie
59
WYBORY !!!

2016-06-17 08:40 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Sejmik Wydziałowy Samorządu Studentów Wydziału Informatyki
uprzejmie informuje o możliwości kandydowania studentów do:

- Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studentów,

- Rady Wydziału

SWSS na kadencje  2016/2018 oraz RW na kadencję 2016/2020.

Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z harmonogramem wyborów

oraz wpisanie się na listę kandydatów która znajduję się w dziekanacie.

Więcej informacji w biurze SWSS (sala 214 WI1) / pod numerem 781-511-432

60
Komunikat nr 5 Kwestora ZUT w Szczecinie z dnia 15 czerwca br.

2016-06-17 08:28 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Komunikat nr 5 Kwestora ZUT z dnia 15 czerwca 2016 r. o elektronicznym dostępie do informacji o pożyczkach z Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

icon Komunikat nr 5 Kwestora ZUT 15.06.2016

61
Terminy zaliczenia praktyki zawodowej - zapisy

2016-06-16 15:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Opiekun Praktyk kierunku Ekonomia oraz kierunku Zarządzanie (dr Anna Sworowska) informuje o możliwości zapisu na JEDEN z możliwych terminów zaliczenia praktyki zawodowej, które odbędzie się w dniach:     - 23.06.2016 w godz. 13.00-16.00 w sali nr 3(J) - tylko dla osób, które zakończyły już proces praktykowania lub złożyły wniosek o zaliczenie innej formy aktywności,    - 09.09.2015 w godz. 10-16 w sali nr 3(J),    - 10.09.2015 w godz. 10-16 w sali nr 3(J),    - 12.09.2015 w godz. 10-16 w sali nr 3(J). Zapisów można dokonać wpisując swoje dane w odpowiednim wierszu pod adresem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kjbYkCXZCt_SoT7CbjXrsMulskRpy48XBqwac_GI5fQ/edit?usp=sharing Podane godziny są godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.
62
Pismo okólne Kanclerza w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku 2017

2016-06-16 10:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

63
Ruszył nabór wniosków do programu „Dom dla studenta”!

2016-06-16 08:11 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że można już składać wnioski o miejsce we w pełni wyposażonym lokalu mieszkalnym przeznaczonym dla pięciu studentów Wydziału Elektrycznego w ramach programu „Dom dla studenta”, realizowanego w porozumieniu ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Termin składania wniosków upływa 1-go lipca 2016 r. Wypełnione wnioski składać należy w Dziekanacie w pokoju 213 u[...] Czytaj dalej
64
Ruszył nabór wniosków do programu „Dom dla studenta”!

2016-06-16 08:11 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że można już składać wnioski o miejsce we w pełni wyposażonym lokalu mieszkalnym przeznaczonym dla pięciu studentów Wydziału Elektrycznego w ramach programu „Dom dla studenta”, realizowanego w porozumieniu ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Termin składania wniosków upływa 1-go lipca 2016 r. Wypełnione wnioski składać należy w Dziekanacie w pokoju 213 u[...] Czytaj dalej
65
Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie badawczym EUROSTUDENT VI

2016-06-16 08:09 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dział ds. Studenckich zaprasza studentów do uczestnictwa w projekcie badawczym EUROSTUDENT VI. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypowało m.in. naszą uczelnię do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie badawczym, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównania ich z warunkami panującymi w 30 krajach Europy. Zapraszamy studentów kierunków: budownictwo, ekonomia, technologia żywności i żywienie człowieka (stacjonarnych[...] Czytaj dalej
66
Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie badawczym EUROSTUDENT VI

2016-06-16 08:09 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dział ds. Studenckich zaprasza studentów do uczestnictwa w projekcie badawczym EUROSTUDENT VI. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypowało m.in. naszą uczelnię do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie badawczym, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównania ich z warunkami panującymi w 30 krajach Europy. Zapraszamy studentów kierunków: budownictwo, ekonomia, technologia żywności i żywienie człowieka (stacjonarnych[...] Czytaj dalej
67
Komunikat w sprawie składania wniosków na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

2016-06-15 13:59 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W związku z informacją uzyskaną  z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuję, że około 30 czerwca br. będzie uruchomiony dostęp na  stronie „osf”  z elektroniczną wersją wniosków o przyznanie dotacji na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej, inwestycje budowlane i infrastrukturę informatyczną.    W przypadku trudności proszę kontaktować się z Działem Nauki lub bezpośrednio z Ministerstwem tel. 22 529 23 42 Sporządziła: Maria Kwiatkowska, Dział Nauki, tel. 91 449 41 39
68
Praktyki zawodowe

2016-06-15 13:18 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Umowy o realizację praktyki zawodowej Opiekun Praktyk kierunku Ekonomia oraz kierunku Zarządzanie (dr Anna Sworowska) informuje o możliwości odbioru umów o realizację praktyki zawodowej w dniach:     - 16.06.2016 (czwartek) w godz. 11.00-13.30 w sali nr 219(J)     - 18.06.2016 (sobota) w godz. 9.00-11.00 w sali nr 219(J)     - 21.06.2016 (wtorek) w godz. 11.30-13.30 w sali nr 219(J)   __________________________________________________________________________________    Płatne praktyki w dziale Ekonomicznym Grupy Budimex Jedna z największych grup budowlanych w Polsce oferuje płatne praktyki dla studentów kierunków ekonomicznych (preferowany 3-5 rok studiów, w szczególności specjalności związane z rachunkowością). Po odbyciu praktyk, zwłaszcza dla studentów 5-go roku, którzy staną się absolwentami, istnieje możliwość zatrudnienia w ramach wolnych etatów w firmie. Praktyki trwają od 1 do 3 miesięcy. --> więcej
69
Zapraszamy studentów do uczestnictwa w projekcie badawczym EUROSTUDENT VI

2016-06-15 13:07 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypowało m.in. naszą uczelnię do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie badawczym, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównania ich z warunkami panującymi w 30 krajach Europy. Zapraszamy studentów kierunków: budownictwo, ekonomia, technologia żywności i żywienie człowieka (stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia) oraz teleinformatyki (stacjonarnych  I stopnia) do wypełnienia ankiety internetowej. Respondenci, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, wezmą udział w grze o tablety. Powiedzmy Europie jak studiuje się w Polsce. Ankieta internetowa http://ankieta.pbs.pl/45a591c3e699bdfd3d8e2eb0c6ad55cb.pg
 • Pismo do uczelni ws. Eurostudent VI (PDF, 66 KB)
 • Informacje na temat badania (PDF, 597 KB)
 • Plakat 
70
Komunikat nr 5 Kwestora ZUT z dnia 15 czerwca 2016 r. o elektronicznym dostępie do informacji o pożyczkach z Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej

2016-06-15 12:29 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

71
II Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych

2016-06-15 11:19 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

72
Zaproszenie na publiczną obronę p. mgr Moniki Pradziadowicz

2016-06-15 11:13 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

73
II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

2016-06-15 10:45 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, iż w dniach 25-26 listopada 2016 roku odbędzie się na naszej uczelni II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (VIII Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych). Sesja prowadzona będzie w sześciu sekcjach tematycznych: 1) Sekcja Architektury i Budownictwa 2) Sekcja Chemiczna 3) Sekcja Ekonomiczna 4) Sekcja Przyrodnicza 5) Sekcja Techniczna 6) Sekcja Żywienia Człowieka Prezentowane przez[...] Czytaj dalej
74
II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

2016-06-15 10:45 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, iż w dniach 25-26 listopada 2016 roku odbędzie się na naszej uczelni II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (VIII Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych). Sesja prowadzona będzie w sześciu sekcjach tematycznych: 1) Sekcja Architektury i Budownictwa 2) Sekcja Chemiczna 3) Sekcja Ekonomiczna 4) Sekcja Przyrodnicza 5) Sekcja Techniczna 6) Sekcja Żywienia Człowieka Prezentowane przez[...] Czytaj dalej
75
II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

2016-06-15 10:45 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, iż w dniach 25-26 listopada 2016 roku odbędzie się na naszej uczelni II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (VIII Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych). Sesja prowadzona będzie w sześciu sekcjach tematycznych: 1) Sekcja Architektury i Budownictwa 2) Sekcja Chemiczna 3) Sekcja Ekonomiczna 4) Sekcja Przyrodnicza 5) Sekcja Techniczna 6) Sekcja Żywienia Człowieka Prezentowane przez[...] Czytaj dalej
76
Program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”

2016-06-15 10:44 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy o uruchomieniu programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn”. Jest on skierowany do studentek uczelni technicznych z całej Polski. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2016. Stypendia przyznane zostaną na rok akademicki 2016/2017. Nagrodzone studentki otrzymają nie tylko pieniądze – mogą także liczyć na wsparcie mentorów – doświadczonych pracowników firmy Intel. Dostaną też możliwość wzięcia[...] Czytaj dalej
77
Program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”

2016-06-15 10:44 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy o uruchomieniu programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn”. Jest on skierowany do studentek uczelni technicznych z całej Polski. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2016. Stypendia przyznane zostaną na rok akademicki 2016/2017. Nagrodzone studentki otrzymają nie tylko pieniądze – mogą także liczyć na wsparcie mentorów – doświadczonych pracowników firmy Intel. Dostaną też możliwość wzięcia[...] Czytaj dalej
78
Business Mixer - jak pozyskać 1 mln zł na rozwój swojego pomysłu?

2016-06-15 10:23 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Masz dobry pomysł na biznes i chciałbyś go zrealizować?
AIP Business Link Szczecin oraz Inkubatory AIP Szczecin zapraszają do rywalizacji o "Świętego Graala" startupowców, czyli… dobrego inwestora.

W konkursie Business Mixer możesz zdobyć aż 1 milion złotych na spełnienie swoich marzeń.

Do 17 czerwca można zgłosić swój pomysł biznesowy i zawalczyć o nawet 1 milion zł inwestycji z funduszu venture capital bValue.

Najlepsze pomysły zgłoszone do konkursu mają szansę otrzymać potężny zastrzyk pieniędzy, potrzebnych do uruchomienia biznesu.

Sześć finałowych projektów zaprezentuje się na scenie 28 czerwca podczas Gali Business Mixer i zawalczy o inwestycję z funduszu bValue.

Szczegóły konkursu znajdują się na wydarzeniu na facebooku: 
https://www.facebook.com/events/1014263608650919/

Zgłoszenia do konkursu na stronie: 
http://blszczecin.pl/businessmixer2016

Zgłoszenia uczestników Gali pod adresem: 
http://galabusinessmixer.evenea.pl/

79
Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - czerwiec 2016

2016-06-15 10:16 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ile nowych czasopism uzyskało wskaźnik Impakt Factor?

Które czasopisma miały największy wpływ? 

Jak ocenić dorobek instytucji i pracowników? 

Jaki wpływ na poszczególne dziedziny badań ma moja instytucja w porównaniu do innych na świecie i w Polsce? 

 

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Thomson Reuters!

Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. 

Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami.

 

Zapraszamy!

 

Ocena czasopism w Journal Citation Reports z danymi z 2015 roku

 

 

 

 

 

 

Wtorek, 21 czerwca 2016

 

Środa, 29 czerwca 2016

 

Poniedziałek, 4 lipca 2016

 

10:00

 

10:00

 

13:00

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

Web of Science - tworzenie raportów cytowań i indeks Hirscha

Czwartek, 30 czerwca 2016

 

Piątek, 1 lipca 2016

 

Poniedziałek, 4 lipca 2016

 

13:00

 

10:00

 

15:00

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

Web of Science - wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych

Czwartek, 30 czerwca 2016

 

 

 

Wtorek, 5 lipca 2016

 

15:00

 

 

 

13:00

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja dorobku naukowego z użyciem InCites Benchmarking & Analytics*

Czwartek, 30 czerwca 2016

 

 

 

Piątek, 1 lipca 2016

 

10:00

 

 

 

13:00

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

* Licencja krajowa nie obejmuje dostępu do programu InCites Benchmarking & Analytics.

Zapytaj o dostęp testowy dla instytucji.

80
Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - czerwiec 2016

2016-06-15 10:16 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Ile nowych czasopism uzyskało wskaźnik Impakt Factor?

Które czasopisma miały największy wpływ? 

Jak ocenić dorobek instytucji i pracowników? 

Jaki wpływ na poszczególne dziedziny badań ma moja instytucja w porównaniu do innych na świecie i w Polsce? 

 

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Thomson Reuters!

Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. 

Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami.

 

Zapraszamy!

 

Ocena czasopism w Journal Citation Reports z danymi z 2015 roku

 

 

 

 

 

 

Wtorek, 21 czerwca 2016

 

Środa, 29 czerwca 2016

 

Poniedziałek, 4 lipca 2016

 

10:00

 

10:00

 

13:00

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

Web of Science - tworzenie raportów cytowań i indeks Hirscha

Czwartek, 30 czerwca 2016

 

Piątek, 1 lipca 2016

 

Poniedziałek, 4 lipca 2016

 

13:00

 

10:00

 

15:00

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

Web of Science - wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych

Czwartek, 30 czerwca 2016

 

 

 

Wtorek, 5 lipca 2016

 

15:00

 

 

 

13:00

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja dorobku naukowego z użyciem InCites Benchmarking & Analytics*

Czwartek, 30 czerwca 2016

 

 

 

Piątek, 1 lipca 2016

 

10:00

 

 

 

13:00

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

zarejestruj się >>>

 

 

 

 

 

 

 

* Licencja krajowa nie obejmuje dostępu do programu InCites Benchmarking & Analytics.

Zapytaj o dostęp testowy dla instytucji.

81
Nowy kierunek - projektowanie architektury wnętrz i otoczenia na Wydziale Budownictwa i Architektury

2016-06-14 14:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

13 czerwca 2016 roku Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podjął uchwałę o utworzeniu na Wydziale Budownictwa i Architektury kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Będą to studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
To pierwszy tego typu kierunek w Polsce, skierowany do osób zainteresowanych projektowaniem wnętrz w przestrzeniach architektonicznych i w bezpośrednim otoczeniu architektury. Absolwent po ukończeniu studiów (osiem semestrów) uzyska tytuł zawodowy inżyniera.
Rekrutacja odbywa się poprzez internetowy system rekrutacji od 13 czerwca do 19 czerwca 2016 r. Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata.

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Składa się on z dwóch części: rysunku odręcznego z natury oraz rysunku – sprawdzenia wyobraźni przestrzennej. Egzamin jest tożsamy z egzaminem na kierunek architektura i urbanistyka. Zdając jeden egzamin nabywa się prawa do studiowania na dwóch kierunkach:
 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia,
 • architektura i urbanistyka.
Zobacz ulotkę
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji, programem studiów i praktyk oraz możliwościami zatrudnienia po ukończeniu studiów
82
Nowy kierunek - projektowanie architektury wnętrz i otoczenia na Wydziale Budownictwa i Architektury

2016-06-14 14:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

13 czerwca 2016 roku Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podjął uchwałę o utworzeniu na Wydziale Budownictwa i Architektury kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Będą to studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
To pierwszy tego typu kierunek w Polsce, skierowany do osób zainteresowanych projektowaniem wnętrz w przestrzeniach architektonicznych i w bezpośrednim otoczeniu architektury. Absolwent po ukończeniu studiów (osiem semestrów) uzyska tytuł zawodowy inżyniera.
Rekrutacja odbywa się poprzez internetowy system rekrutacji od 13 czerwca do 19 czerwca 2016 r. Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata.

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Składa się on z dwóch części: rysunku odręcznego z natury oraz rysunku – sprawdzenia wyobraźni przestrzennej. Egzamin jest tożsamy z egzaminem na kierunek architektura i urbanistyka. Zdając jeden egzamin nabywa się prawa do studiowania na dwóch kierunkach:
 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia,
 • architektura i urbanistyka.
Zobacz ulotkę
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji, programem studiów i praktyk oraz możliwościami zatrudnienia po ukończeniu studiów
83
Nowy kierunek - projektowanie architektury wnętrz i otoczenia na Wydziale Budownictwa i Architektury

2016-06-14 14:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

13 czerwca 2016 roku Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podjął uchwałę o utworzeniu na Wydziale Budownictwa i Architektury kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Będą to studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
To pierwszy tego typu kierunek w Polsce, skierowany do osób zainteresowanych projektowaniem wnętrz w przestrzeniach architektonicznych i w bezpośrednim otoczeniu architektury. Absolwent po ukończeniu studiów (osiem semestrów) uzyska tytuł zawodowy inżyniera.
Rekrutacja odbywa się poprzez internetowy system rekrutacji od 13 czerwca do 19 czerwca 2016 r. Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata.

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Składa się on z dwóch części: rysunku odręcznego z natury oraz rysunku – sprawdzenia wyobraźni przestrzennej. Egzamin jest tożsamy z egzaminem na kierunek architektura i urbanistyka. Zdając jeden egzamin nabywa się prawa do studiowania na dwóch kierunkach:
 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia,
 • architektura i urbanistyka.
Zobacz ulotkę
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji, programem studiów i praktyk oraz możliwościami zatrudnienia po ukończeniu studiów
84
Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

2016-06-14 11:09 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ogłasza nabór na kolejną edycję
dwusemestralnych
studiów podyplomowych
Programowanie komputerów

Studia te skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych nabyciem umiejętności programowania komputerów.

Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty.

Program studiów pozwala również uaktualnić i poszerzyć kompetencje nauczycieli informatyki, co staje się koniecznością w świetle planowanych zmian w programach nauczania szkół wszystkich szczebli.  
Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych lub studiowanie na ostatnim roku.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania w nowoczesnym języku Python i zasadami tworzenia stron WWW.

Nabór na studia zostanie otwarty 15 czerwca 2016 r.
i potrwa do 14 października 2016r.

Zajęcia rozpoczną się w październiku, a zakończą w czerwcu 2017 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70h w semestrze).

Podczas zjazdów słuchacze mają dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Kontakt
Sekretariat: mgr inż. Renata Zielińska
pokój 310 budynek WI 2, ul. Żołnierska 52
tel. 91 449 56 63, fax. 91 449 55 40
email: rzielinska@wi.zut.edu.pl

http://www.wi.zut.edu.pl/studia-podyplomowe-programowanie-komputerow

85
Zaliczenie kursu Samsung LABO

2016-06-14 10:55 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

W czwartek 9.06.2016 w RCIiTT ZUT studenci uczęszczający na kurs Samsung LABO przedstawiali podczas prezentacji zaliczeniowej stworzone w ramach kursu projekty.

Wśród ekspertów oceniających byli przedstawiciele Klastra ICT Pomorze Zachodnie, Pixel Legend, Apptimia i Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz trenerzy i opiekunowie kursu.

Oceniający zgodnie stwierdzili wysoki poziom projektów, w efekcie wszystkie zaprezentowane projekty uzyskały aprobatę komisji oceniającej.

Już w ten czwartek 16.06.2016 o godz. 12.00 w budynku RCIiTT przy ul Jagielońskiej 20 odbędzie się wręczenie studentom certyfikatów, natomiast 3 najlepsze projekty zostaną podczas tego wydarzenia zaprezentowane. Serdecznie wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Link do galerii: https://drive.google.com/folderview?id=0B-rmcVxC_cVVVmlLUGcwS3poNUk&usp=sharing

86
1 lipca 2016 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. ANNY PACHLOWSKIEJ na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo

2016-06-13 20:40 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

87
1 lipca 2016 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. ANNY PACHLOWSKIEJ na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo

2016-06-13 20:40 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

88
1 lipca 2016 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. ANNY PACHLOWSKIEJ na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo

2016-06-13 20:40 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

89
DUTek w Przedszkolu Publicznym nr 75

2016-06-13 14:50 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny zawitał w dniu 7 czerwca 2016 r. w Przedszkolu Publicznym nr 75 w Szczecinie. Wydział Elektryczny reprezentował dr inż. Marcin Wardach, który przedstawił przedszkolakom profil działalności Wydziału. Podczas zajęć mali uczestnicy spotkania budowali swoje pierwsze układy i instalacje elektryczne. Największym powodzeniem, podobnie jak w innych spotkaniach Dutka, cieszył się układ z latającym[...] Czytaj dalej
90
DUTek w Przedszkolu Publicznym nr 75

2016-06-13 14:50 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny zawitał w dniu 7 czerwca 2016 r. w Przedszkolu Publicznym nr 75 w Szczecinie. Wydział Elektryczny reprezentował dr inż. Marcin Wardach, który przedstawił przedszkolakom profil działalności Wydziału. Podczas zajęć mali uczestnicy spotkania budowali swoje pierwsze układy i instalacje elektryczne. Największym powodzeniem, podobnie jak w innych spotkaniach Dutka, cieszył się układ z latającym[...] Czytaj dalej
91
Wykłady prof. Iriny Gotsiridze w ramach projektu KA107 Erasmus+

2016-06-13 14:43 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 30 maja – 4 czerwca br. na Wydziale Elektrycznym przebywała z wizytą dydaktyczną w ramach projektu mobilnościowego KA107 programu Erasmus+ Profesor Irina Gotsiridze, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej, dziekan Wydziału Informatyki i Systemów Sterowania w Georgian Technical University (GTU) w Tbilisi. Profesor Gotsiridze współpracuje z naszym Wydziałem również w aktualnie realizowanym projekcie „Biomedical Engineering[...] Czytaj dalej
92
Wykłady prof. Iriny Gotsiridze w ramach projektu KA107 Erasmus+

2016-06-13 14:43 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 30 maja – 4 czerwca br. na Wydziale Elektrycznym przebywała z wizytą dydaktyczną w ramach projektu mobilnościowego KA107 programu Erasmus+ Profesor Irina Gotsiridze, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej, dziekan Wydziału Informatyki i Systemów Sterowania w Georgian Technical University (GTU) w Tbilisi. Profesor Gotsiridze współpracuje z naszym Wydziałem również w aktualnie realizowanym projekcie „Biomedical Engineering[...] Czytaj dalej
93
Owady zapraszają

2016-06-13 13:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Celem „Dnia Owada” jest przede wszystkim edukacja - zapoznanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze światem entomofauny, jej roli w przyrodzie i życiu człowieka oraz walka z entomofobią.   W ramach „Dnia Owada” organizujemy ekspozycję żywych owadów krajowych i egzotycznych składającą się obecnie z kilkuset gatunków. W terrarystycznej kolekcji znajdują się ponadto pajęczaki, skorpiony i gady. Prezentujemy sprzęt entomologiczny, wystawy fotograficzne, wykłady, warsztaty… Prezentacjom towarzyszą wystawy florystyczne, w tym roślin owadożernych oraz zabawy i konkursy. Największym zainteresowaniem cieszy się możliwość wzięcia do ręki żywych owadów: drapieżnych modliszek, egzotycznych liśćców i in. oraz obserwacja żywych egzotycznych motyli ! W bieżącej edycji Dnia Owada wezmą udział gościnnie m.in. przedstawiciele Ośrodka Energii Odnawialnej w Ostoi oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Program i kontakt do organizatorów w załączniku
94
Owady zapraszają

2016-06-13 13:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Celem „Dnia Owada” jest przede wszystkim edukacja - zapoznanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze światem entomofauny, jej roli w przyrodzie i życiu człowieka oraz walka z entomofobią.   W ramach „Dnia Owada” organizujemy ekspozycję żywych owadów krajowych i egzotycznych składającą się obecnie z kilkuset gatunków. W terrarystycznej kolekcji znajdują się ponadto pajęczaki, skorpiony i gady. Prezentujemy sprzęt entomologiczny, wystawy fotograficzne, wykłady, warsztaty… Prezentacjom towarzyszą wystawy florystyczne, w tym roślin owadożernych oraz zabawy i konkursy. Największym zainteresowaniem cieszy się możliwość wzięcia do ręki żywych owadów: drapieżnych modliszek, egzotycznych liśćców i in. oraz obserwacja żywych egzotycznych motyli ! W bieżącej edycji Dnia Owada wezmą udział gościnnie m.in. przedstawiciele Ośrodka Energii Odnawialnej w Ostoi oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Program i kontakt do organizatorów w załączniku
95
Owady zapraszają

2016-06-13 13:28 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Celem „Dnia Owada” jest przede wszystkim edukacja - zapoznanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze światem entomofauny, jej roli w przyrodzie i życiu człowieka oraz walka z entomofobią.   W ramach „Dnia Owada” organizujemy ekspozycję żywych owadów krajowych i egzotycznych składającą się obecnie z kilkuset gatunków. W terrarystycznej kolekcji znajdują się ponadto pajęczaki, skorpiony i gady. Prezentujemy sprzęt entomologiczny, wystawy fotograficzne, wykłady, warsztaty… Prezentacjom towarzyszą wystawy florystyczne, w tym roślin owadożernych oraz zabawy i konkursy. Największym zainteresowaniem cieszy się możliwość wzięcia do ręki żywych owadów: drapieżnych modliszek, egzotycznych liśćców i in. oraz obserwacja żywych egzotycznych motyli ! W bieżącej edycji Dnia Owada wezmą udział gościnnie m.in. przedstawiciele Ośrodka Energii Odnawialnej w Ostoi oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Program i kontakt do organizatorów w załączniku
96
Konferencja 30 lat Wydziału Ekonomicznego

2016-06-13 13:10 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Konferencja 30 lat Wydziału Ekonomicznego
termin23-24 czerwca 2016 r.
miejsceWydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie, Szczecin - Berlin
link

http://agrobiznes.zut.edu.pl/konferencja/ 

link 

97
Konferencja 30 lat Wydziału Ekonomicznego

2016-06-13 13:10 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Konferencja 30 lat Wydziału Ekonomicznego
termin23-24 czerwca 2016 r.
miejsceWydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie, Szczecin - Berlin
link

http://agrobiznes.zut.edu.pl/konferencja/ 

link 

98
Wydział Informatyki na podium w VIII Turnieju Wydziałów

2016-06-13 12:12 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

W czwartek, 9 czerwca, odbył się VIII Turniej Wydziałów ZUT, w którym drużyna naszego wydziału w składzie: Łukasz Opasiak, Romek Heimrot, Patryk Janik, Mateusz Buczma, Dominika Grącka, Karolina Olejniczak, Malwina Kamińska oraz Dominika Ragańska,

zaciekle rywalizowała w konkurencjach sportowych starając się przełamać utarty stereotyp typowego informatyka. W pierwszych dwóch konkurencjach drużyna WI nie miała sobie równych wygrywając raz za razem. Niestety przeciąganie liny podłamało morale drużyny. W finale zawodów nasz wydział musiał rozegrać pełną emocji dogrywkę z drużyną WKŚiR, gdzie przedstawiciel kadry pracowniczej mgr inż. Anton Smoliński, wykazał się 100% skutecznością w trafianiu do bramki unihokeja.
W rezultacie Wydział Informatyki zajął 3 miejsce w rywalizacji wydziałów ZUT otrzymując stosowny puchar, medale oraz dyplom, które można podziwiać w Kiosku Chwały WI.

Na zdjęciu drużyna WI wraz z rektorem elektem dr hab. inż. Jackiem Wróblem, oraz przewodniczącym wydziałowego sejmiku samorządu WI inż. Łukaszem Doszczeczko.

99
Złoto na VIII Turnieju Wydziałów ZUT

2016-06-13 11:29 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

9 czerwca 2016 r. odbył się VIII Turniej Wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nasza drużyna, w składzie: dr inż. Jan Bursa – Selekcjoner dr hab. inż Marcin Hołub – Prodziekan ds. organizacji i rozwoju inż. Łukasz Mackiewicz – Przewodniczący Samorządu Studentów WE Hanna Piątkowska Martyna Kaczkowska Monika Mińska Dominika Ciołek Małgorzata Marko (rezerwa) Mateusz[...] Czytaj dalej
100
Komunikat nr 29 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników wyborów senatora z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego

2016-06-13 11:21 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

101
Komunikat nr 28 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników wyborów członków Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

2016-06-13 11:20 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

102
Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że dostępny jest dodatkowy zestaw narzędzi do oprogramowania Statistica

2016-06-13 09:24 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

103
Uwaga studenci!

2016-06-13 09:03 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Dyżur pani Prodziekan dr hab. Małgorzaty Sobczak w miesiącu czerwcu przeniesiony z piątku na poniedziałek w godzinach 11.00-13.00.
104
Uwaga studenci!

2016-06-13 09:01 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Dyżur pani Prodziekan dr hab. Małgorzaty Sobczak w miesiącu czerwcu przeniesiony z piątku na poniedziałek w godzinach 11.00-13.00.
105
Hackaton DevRace wystartował

2016-06-13 06:45 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Hackaton_DevRace_2016

W Technoparku Pomerania w piątek o 18:00 wystartował 24h Hackaton DevRace organizowany przez nasze koło naukowe Grupa .Net.

W programistycznym współzawodnictwie uczestniczyło 9 sześcioosobowych zespołów (więcej nie mieści sala wydzielona przez Technopark).

Hackaton otworzył Dziekan Antoni Wiliński i przewodniczący  .Netu student Mateusz Wyczawski.

Oprócz naszych studentów uczestniczyli studenci Wydziału Elektrycznego, Akademii Morskiej i uczniowie szkół średnich.

Na zdjęciu jeden z zespołów z WI.

106
Konkurs na dwa stanowiska asystentów na Wydziale Elektrycznym

2016-06-10 13:13 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystentów na Wydziale Elektrycznym  w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki – 1 stanowisko  w Katedrze Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki – 1 stanowisko. Kandydaci na stanowisko asystenta powinni spełniać następujące wymagania: tytuł zawodowy magistra lub równorzędny (wymagania określone w art. 114 ustawy z dnia[...] Czytaj dalej
107
Konkurs na dwa stanowiska asystentów na Wydziale Elektrycznym

2016-06-10 13:13 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystentów na Wydziale Elektrycznym  w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki – 1 stanowisko  w Katedrze Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki – 1 stanowisko. Kandydaci na stanowisko asystenta powinni spełniać następujące wymagania: tytuł zawodowy magistra lub równorzędny (wymagania określone w art. 114 ustawy z dnia[...] Czytaj dalej
108
Wyróżnienie członków SKN Dietetyków

2016-06-10 13:04 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Na XXI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (XXXIII Sejmik SKN) organizowanej w dniach 19-20 maja 2016 roku przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyróżnienie w sekcji Technologia żywności i żywienia człowieka, otrzymały panie: Małgorzata Kostyk i Ewelina Kaźmierczak ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków za doniesienie pt. „Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia młodzieży uprawiającej lekkoatletykę z Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie”. Wyróżnienie uzyskane przez to koło na cyklicznie organizowanej konferencji międzynarodowej należy ocenić bardzo pozytywnie zważywszy na to, że jest to stosunkowo nowe koło i jego członkowie rozwijają praktyczne umiejętności prowadzenia badań dopiero od maja 2015 roku. Studenckie Koło Naukowe Dietetyków działa w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT. Opiekunami naukowymi koła są panie: dr inż.  Anna Bogacka i dr inż. Anna Sobczak-Czynsz. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
109
Wyróżnienie członków SKN Dietetyków

2016-06-10 13:04 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Na XXI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (XXXIII Sejmik SKN) organizowanej w dniach 19-20 maja 2016 roku przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyróżnienie w sekcji Technologia żywności i żywienia człowieka, otrzymały panie: Małgorzata Kostyk i Ewelina Kaźmierczak ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków za doniesienie pt. „Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia młodzieży uprawiającej lekkoatletykę z Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie”. Wyróżnienie uzyskane przez to koło na cyklicznie organizowanej konferencji międzynarodowej należy ocenić bardzo pozytywnie zważywszy na to, że jest to stosunkowo nowe koło i jego członkowie rozwijają praktyczne umiejętności prowadzenia badań dopiero od maja 2015 roku. Studenckie Koło Naukowe Dietetyków działa w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT. Opiekunami naukowymi koła są panie: dr inż.  Anna Bogacka i dr inż. Anna Sobczak-Czynsz. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
110
Wyróżnienie członków SKN Dietetyków

2016-06-10 13:04 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Na XXI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (XXXIII Sejmik SKN) organizowanej w dniach 19-20 maja 2016 roku przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyróżnienie w sekcji Technologia żywności i żywienia człowieka, otrzymały panie: Małgorzata Kostyk i Ewelina Kaźmierczak ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków za doniesienie pt. „Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia młodzieży uprawiającej lekkoatletykę z Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie”. Wyróżnienie uzyskane przez to koło na cyklicznie organizowanej konferencji międzynarodowej należy ocenić bardzo pozytywnie zważywszy na to, że jest to stosunkowo nowe koło i jego członkowie rozwijają praktyczne umiejętności prowadzenia badań dopiero od maja 2015 roku. Studenckie Koło Naukowe Dietetyków działa w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT. Opiekunami naukowymi koła są panie: dr inż.  Anna Bogacka i dr inż. Anna Sobczak-Czynsz. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
111
Zapraszamy studentów do uczestnictwa w projekcie badawczym EUROSTUDENT VI

2016-06-10 12:56 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypowało m.in. naszą uczelnię do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie badawczym, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównania ich z warunkami panującymi w 30 krajach Europy. Zapraszamy studentów kierunków: budownictwo, ekonomia, technologia żywności i żywienie człowieka (stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia) oraz teleinformatyki (stacjonarnych  I stopnia) do wypełnienia ankiety internetowej. Respondenci, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, wezmą udział w grze o tablety. Powiedzmy Europie jak studiuje się w Polsce. Ankieta internetowa http://ankieta.pbs.pl/45a591c3e699bdfd3d8e2eb0c6ad55cb.pg
 • Pismo do uczelni ws. Eurostudent VI
 • Informacje na temat badania
 • Plakat
112
Zapraszamy studentów do uczestnictwa w projekcie badawczym EUROSTUDENT VI

2016-06-10 12:56 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypowało m.in. naszą uczelnię do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie badawczym, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównania ich z warunkami panującymi w 30 krajach Europy. Zapraszamy studentów kierunków: budownictwo, ekonomia, technologia żywności i żywienie człowieka (stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia) oraz teleinformatyki (stacjonarnych  I stopnia) do wypełnienia ankiety internetowej. Respondenci, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, wezmą udział w grze o tablety. Powiedzmy Europie jak studiuje się w Polsce. Ankieta internetowa http://ankieta.pbs.pl/45a591c3e699bdfd3d8e2eb0c6ad55cb.pg
 • Pismo do uczelni ws. Eurostudent VI
 • Informacje na temat badania
 • Plakat
113
Uczelniane Centrum Informatyki informuje, iż dostępny jest dodatkowy zestaw narzędzi do oprogramowania Statistica

2016-06-10 12:04 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

114
Nasz Prodziekan podczas Safety Forum Szczecin

2016-06-10 11:00 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

9 czerwca odbyła się w Szczecinie konferencja Safety Forum Szczecin 2016. Zaproszeni specjaliści rozmawiali m. in. o tym, jak wzmocnić bezpieczeństwo regionu poprzez współpracę szczecińskich uczelni wyższych z Polską Grupą Zbrojeniową. W konferencji wziął udział Prodziekan ds. Nauczania naszego Wydziału – dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT. Prodziekan podkreślił wielkie znaczenie współpracy z koncernem,[...] Czytaj dalej
115
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki

2016-06-10 10:36 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w  Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki. Kandydaci na stanowisko starszego wykładowcy powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, znajomość języka angielskiego, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, czteroletni staż dydaktyczny.[...] Czytaj dalej
116
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki

2016-06-10 10:36 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w  Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki. Kandydaci na stanowisko starszego wykładowcy powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, znajomość języka angielskiego, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, czteroletni staż dydaktyczny.[...] Czytaj dalej
117
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki

2016-06-10 10:14 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki na Wydziale Elektrycznym. Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego musi spełniać następujące wymagania: tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, udokumentowany, znaczny dorobek naukowy w dyscyplinie automatyka i robotyka, po[...] Czytaj dalej
118
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki

2016-06-10 10:14 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki na Wydziale Elektrycznym. Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego musi spełniać następujące wymagania: tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, udokumentowany, znaczny dorobek naukowy w dyscyplinie automatyka i robotyka, po[...] Czytaj dalej
119
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

2016-06-10 10:13 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki na Wydziale Elektrycznym. Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego musi spełniać następujące wymagania: tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, udokumentowany, znaczny dorobek naukowy w dyscyplinie elektrotechnika, po uzyskaniu stopnia doktora[...] Czytaj dalej
120
Iyi gunler Szczecin! (Dzień dobry Szczecin!)

2016-06-09 13:18 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Synergia dwóch kultur - to hasło przewodnie wyjątkowego koncertu, podczas którego ANTchoir i CHAPS zbudują muzyczny most pomiędzy Bliskim Wschodem a Europą.
Dwa znakomite zespoły wystąpią  18 czerwca (sobota) o godz. 16:00 na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27.
Uwaga! Wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona.

Uwaga! Po koncercie nabór do CHAPS!
Jeden z najlepszych polskich chórów akademickich otwiera swoje szeregi dla wszystkich chętnych. Pasja, przyjaźń i największa  życiowa przygoda gwarantowane!
Bezpośrednio po koncercie będzie możliwość obserwacji krótkiej próby połączonych zespołów, oraz rozmowy z dyrygentem CHAPS Szymonem Wyrzykowskim.
Zapraszamy!

Wydarzenie współfinansowane przez Miasto Szczecin.

Data i miejsce:
18.06.2016, godz. 16.00
Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, dziedziniec
WSTĘP WOLNY

Wykonawcy:
ANT Choir (Antalya, Turcja), dyr. Nikolay Merdzhanov
Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, dyr. Szymon Wyrzykowski

Organizator:
Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie

Mecenat:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Miasto Szczecin

Współpraca:
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Elvira Lipko Design 
121
13 czerwca 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

2016-06-09 13:06 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

o godz. 9.00  mgr inż. Justyny Pelc    więcej   o godz. 10.00 mgr inż. Mai Sędzik    więcej   o godz. 11.00 mgr Edyty Rafacz    więcej  
122
13 czerwca 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

2016-06-09 13:06 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

o godz. 9.00  mgr inż. Justyny Pelc    więcej   o godz. 10.00 mgr inż. Mai Sędzik    więcej   o godz. 11.00 mgr Edyty Rafacz    więcej  
123
13 czerwca 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

2016-06-09 13:06 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

o godz. 9.00  mgr inż. Justyny Pelc    więcej   o godz. 10.00 mgr inż. Mai Sędzik    więcej   o godz. 11.00 mgr Edyty Rafacz    więcej  
124
Konkurs w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”

2016-06-09 12:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

125
13 czerwca 2016 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo mgr inż. Andżeliki Wośkowiak

2016-06-09 11:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

126
13 czerwca 2016 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo mgr inż. Andżeliki Wośkowiak

2016-06-09 11:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

127
13 czerwca 2016 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo mgr inż. Andżeliki Wośkowiak

2016-06-09 11:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

128
Kierownik Sekcji Spraw Obronnych i Kancelarii Niejawnej, informuje o rodzajach alarmów i komunikatów ostrzegawczych w systemie zarządzania kryzysowego

2016-06-09 11:34 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Sygnały alarmowe
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ALARMY I KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
129
Milion czeka w konkursie Synthos Chemical Award

2016-06-09 10:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

130
15 czerwca 2016 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia mgr inż. Grażyny Nurkiewicz

2016-06-09 09:57 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

131
15 czerwca 2016 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia mgr inż. Grażyny Nurkiewicz

2016-06-09 09:57 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

132
15 czerwca 2016 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia mgr inż. Grażyny Nurkiewicz

2016-06-09 09:57 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

133
Konkurs w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2016-06-09 08:52 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów. Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 30 czerwca do 29 lipca 2016r. W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi: 1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz 2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów , z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa. Wysokość wsparcia: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 8 000 000 PLN. Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122016 Informacji ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Joanna Wójtowicz pod nr telefonu 449 4118. 
134
Zawiadomienie o wybranych Władzach Wydziału na kadencję 2016-2020

2016-06-08 10:53 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

135
Poradnik dotyczący zasady równości kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020

2016-06-08 10:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z podstawowych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma ona swoją podstawę prawną w takich dokumentach jak: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczące funduszy unijnych, Umowa Partnerstwa czy Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020. Wszyscy beneficjenci środków unijnych (a także instytucje zaangażowane w ich wykorzystanie) zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. W celu przybliżenia informacji na temat sposobów wdrażania powyższej zasady, został opracowany poradnik pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych. Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. Poradnik dostępny jest na stronie www.power.gov.pl 
136
Czasopisma The Royal Society Publishing - dostęp testowy

2016-06-08 10:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

The Royal Society Publishing jest wydawcą publikującym wiadomości o najwybitniejszych odkryciach z dziedziny nauk ścisłych, inżynierii i medycyny.  Test trwa do 07.08.2016.

1.Proceedings of the Royal Society series A
http://rspa.royalsocietypublishing.org 
Proceedings A has an illustrious history of publishing pioneering and influential research articles across the entire range of the physical and mathematical sciences. These have included Maxwells electromagnetic theory, the Braggs first account of X-ray crystallography, Diracs relativistic theory of the electron, and Watson and Cricks detailed description of the structure of DNA.
 
2.Proceedings of the Royal Society series B
http://rspb.royalsocietypublishing.org
Proceedings B is the Royal Societys flagship biological research journal, dedicated to the rapid publication and broad dissemination of high-quality research papers, reviews and comment and reply papers. The scope of the journal is diverse and is especially strong in organismal biology.
 
3.Biology Letters
http://rsbl.royalsocietypublishing.org
Biology Letters publishes short, highly-innovative, cutting-edge research articles and opinion pieces accessible to scientists from across the biological sciences. This Royal Society journal is characterised by stringent peer-review, rapid publication and broad dissemination of succinct high-quality research communications.
 
4.Journal of the Royal Society Interface
http://rsif.royalsocietypublishing.org
Journal of the Royal Society Interface is the Societys cross-disciplinary publication promoting research at the interface between the physical and life sciences. It offers rapidity, visibility and high-quality peer review and is ranked fifth in JCRs multidisciplinary category.
 
5.Interface Focus
http://rsfs.royalsocietypublishing.org
Interface Focus is an independent journal launched in January 2011. Interface Focus is the Royal Societys cross-disciplinary themed publication promoting research at the interface between the physical and life sciences. Each issue, containing fully peer-reviewed articles, concentrates on a specific cross-disciplinary subject.

6.Notes & Records
http://rsnr.royalsocietypublishing.org
Notes and Records: the Royal Society journal of the history of science is an international journal which publishes original research in the history of science, technology and medicine.

7.Open Biology
http://rsob.royalsocietypublishing.org
Open Biology is the Royal Societys fast, open access journal covering biology at the molecular and cellular level. This selective, online journal publishes original, high quality research in cell and developmental biology, molecular and structural biology, biochemistry, neuroscience, immunology, microbiology and genetics.

8.Philosophical Transactions of the Royal Society series A
http://rsta.royalsocietypublishing.org
Each issue of Philosophical Transactions A is devoted to a specific area of the mathematical, physical and engineering sciences. This area will define a research frontier that is advancing rapidly, often bridging traditional disciplines.
The journal is essential reading for mathematicians, physicists, engineers and other physical scientists.
 
9.Philosophical Transactions of the Royal Society series B
http://rstb.royalsocietypublishing.org
Each issue of Philosophical Transactions B is devoted to a specific area of the biological sciences, and aims to define a research frontier that is advancing rapidly, often bridging traditional disciplines. Each issue is guest edited by one or more experts in the field. All contributions are invited and the journal does not accept unsolicited stand-alone papers. 10. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society
http://rsbm.royalsocietypublishing.org/node/1748
137
Zaproszenie na wykład dra inż. Marcina Witkowskiego z Instytutu Fizyki UMK

2016-06-08 09:16 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

138
Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. nadzw. - Laureatem Zachodniopomorskiego Nobla za rok 2015

2016-06-08 08:45 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W dniu 5 czerwca 2016 r. dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. nadzw. z Zakładu Sozologii Wód odebrał prestiżową nagrodę dla zachodniopomorskich naukowców - Nobla Zachodniopomorskiego za rok 2015 w dziedzinie nauk rolniczych.


 

Źródło: http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/a/rozdano-zachodniopomorskie-noble-oto-laureaci,10072992/
139
„Dom dla studenta” – już niedługo rusza nabór na Wydziale Elektrycznym

2016-06-07 15:38 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym podpisane zostało porozumienie ramowe w sprawie zasiedlania mieszkań przez studentów Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie w ramach programu „Dom dla studenta”. Na potrzeby realizacji porozumienia, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przeznaczyło jeden w pełni wyposażony lokal mieszkalny dla pięciu studentów. Już niedługo rozpocznie się nabór osób zainteresowanych skorzystaniem[...] Czytaj dalej
140
Złota Longa dla Chóru Kameralnego ZUT

2016-06-07 10:39 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

29 maja 2016 roku w Poznaniu odbył się II Ogólnopolski Konkurs Chóralnej Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, na którym Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod dyr. Iwony Wiśniewskiej-Salamon otrzymał „Złotą Longę”. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Musica Nostra.
Pani dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon wraz z chórem aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach muzycznych w kraju i zagranicą. Jest także zapraszana do członkostwa w pracach jury, np. podczas I Ogólnopolskiego festiwalu chóralnego 50+, który odbył się 22 maja 2016 roku w Wejherowie.
Warto przypomnieć, że w 2011 roku pani Wiśniewska-Salamon uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, a także została odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej. 
141
Kolejny sukces członków SKN

2016-06-07 10:30 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniach od 19 do 20 maja 2016 roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu organizował XXI Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXIII Sejmik SKN). W konferencji udział brali tradycyjnie studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest mi bardzo miło poinformować, że także w tym roku uzyskali bardzo dobre wyniki. Konferencja była podzielona na 12 sekcji tematycznych. Jedna z sekcji: sekcja medycyny weterynaryjnej była podzielona dodatkowo na trzy podsekcje. W dwóch z nich: podsekcji nauk podstawowych oraz podsekcji popularno-naukowej, studentki Pani Sandra Pietrzak i Weronika Medeńska ze Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt zajęły pierwsze miejsca. Panie wygłosiły referat pt. "Analiza ekspresji TRPM6 i TRPM7 w nerkach rosnących prosiąt żywionych dietą z dodatkiem fruktanów typu inulinowego". Jest to już kolejny sukces członków tego koła. Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt działa przy Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT. Opiekunem naukowym koła jest Pani dr inż. Katarzyna Michałek. Bardzo serdecznie gratulujemy uzyskanego wyniku.
142
Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca!

2016-06-07 08:57 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Szanowni Państwo Polska Fundacja Przedsiębiorczości i Urząd Miasta Szczecin ogłaszają konkurs na najlepszy biznesplan pod hasłem: Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca! W tym roku wraz z eTechnologie Sp. z o.o. organizatorzy przygotowali grywalizację dostępną pod adresem www.misja.przystaneksukces.pl. Uczestnik konkursu, który na potrzeby gry staje się żeglarzem, podejmuje misję zdobycia rynków Szczecina. Aby zakończyć misję musi wykonać postawione przed nim zadania (napisać poszczególne elementy biznesplanu), po wykonaniu których otrzymuje niezbędne wyposażenie np. kompas, mapy, fregatę. Po zebraniu całego ekwipunku, żeglarz dostaje również załogę, wraz z którą wyrusza na podbój rynków Szczecina. Po ukończeniu misji żeglarz otrzymuje na maila wstępnie napisany biznesplan, który wystarczy uzupełnić o streszczenie i dostarczyć do siedziby Fundacji w terminie do 30 czerwca 2016r., żeby wziąć udział w konkursie. Dodatkowo uczestnicy konkursu mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy w przygotowaniu biznesplanu w postaci bezpłatnego doradztwa i szkoleń (szkolenia: 6 czerwca „Przygotowanie biznesplanu”, 8 czerwca „ABC przedsiębiorczości”, 10 czerwca „Optymalne decyzje i bezpieczne prowadzenie firmy”). Organizatorzy zachęcają też do czytania na bieżąco rozważań przyszłego przedsiębiorcy na funpage'u wydarzenia: www.facebook.com/przystaneksukces. Na laureatów konkursu czekają liczne nagrody o wartości ok. 30 000 zł, m.in. nagrody pieniężne i rzeczowe, preferencyjne warunki pożyczki na otwarcie własnej firmy, rok bezpłatnej obsługi księgowej, wykonanie strony www i kampanii reklamowej oraz wiele innych. Do wygrania także nagroda specjalna: 5 000 zł, której fundatorem jest główny sponsor konkursu Bank Zachodni WBK. Szczegóły dotyczące udziału w konkursie i lista wszystkich nagród są dostępne na stronie: www.przystaneksukces.pl. Udział w konkursie to okazja do zdobycia nagród ułatwiających założenie własnej firmy i jej promocję, szansa nawiązania kontaktów biznesowych z założycielami szczecińskich firm, które odniosły sukces oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa biznesowego. Konkurs „Przystanek sukces - biznes w Szczecinie się opłaca!”, którego organizatorem jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości, jest dofinansowany ze środków Miasta Szczecin. Sponsorzy konkursu: Bank Zachodni WBK, eTechnologie Sp. z o.o., Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (Technopark Pomerania), Agencja Reklamowa Anons Press, Centrum Biznesu Sp. z o.o., Enterso Sp. z o.o., Espresso. Hubkiewicz, Piechocki Spółka Jawna, TAX DEAL Beata Kuśmierek, F.H.U. "FCT" Wojciech Trukszyn, Kancelaria Adwokacka Dr Zbigniew Barwina, Północna Izba Gospodarcza, Red Sky Sp. z o.o., SSI Łukasz Trzaskowski, „Wielki Błękit” Piotr Sylwestrzak. Z poważaniem Sylwia Depa
143
Szkolenie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

2016-06-06 15:48 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że w drugiej połowie roku uruchomiony zostanie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu nabór do 12-miesięcznego Studium Oficerskiego dla 130 cywilnych absolwentów uczelni wyższych oraz 20 kandydatów w ramach 6-miesięcznego szkolenia wojskowego dla podoficerów zawodowych. Szczegóły naboru znaleźć można w załączonym pliku, informacji udziela także p. Marek Konieczny – tel. 261 658[...] Czytaj dalej
144
Wyróżnienie artykułu dr inż. Ludmiły Filiny-Dawidowicz z Wydziału Techniki Morskiej i Transportu na konferencji międzynarodowej

2016-06-06 15:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

145
IV edycja studiów podyplomowych Poligrafia i Media Cyfrowe

2016-06-06 12:54 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uruchamia już czwartą edycję studiów podyplomowych „Poligrafia i Media Cyfrowe”. Studia cieszą się dużym zainteresowaniem, gromadząc kandydatów z całej Polski.

Studia podyplomowe są odpowiedzią na trendy rynkowe w obszarze informatyzacji procesów poligraficznych i rozwoju publikacji elektronicznych. Program nauczania obejmuje 3 obszary: projektowanie grafiki i dystrybucja treści cyfrowych, procesy i techniki poligraficzne, kontrola jakości i zarządzanie barwą.

Zajęcia prowadzone są w laboratorium poligraficznym wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia.
Program studiów realizowany w grupach liczących od 10 do 13 osób jest połączeniem wiedzy teoretycznej z dużą liczbą zagadnień praktycznych. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia wielu użytecznych umiejętności realizując zadania i projekty pod okiem doświadczonych wykładowców.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznych w Szczecinie już od 16 lat kształci studentów z zakresu projektowania usług i produktów poligraficznych, zarządzania i organizacji poligraficznym procesem produkcyjnym oraz kontroli jakości produktów poligraficznych i procesu drukowania.
Jego pracownicy prowadzą prace badawczo-rozwojowe w zakresie, m.in.: informatyzacji poligrafii, kolorymetrii i zarządzania barwą, kontroli jakości i standaryzacji procesów drukowania, symulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Więcej informacji na stronie poligrafia.zut.edu.pl

146
Konkurs - Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca!

2016-06-06 12:51 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Polska Fundacja Przedsiębiorczości i Urząd Miasta Szczecin ogłaszają konkurs na najlepszy biznesplan pod hasłem: Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca!

W tym roku wraz z eTechnologie Sp. z o.o. organizatorzy przygotowali grywalizację dostępną pod adresemwww.misja.przystaneksukces.pl. Uczestnik konkursu, który na potrzeby gry staje się żeglarzem, podejmuje misję zdobycia rynków Szczecina. Aby zakończyć misję musi wykonać postawione przed nim zadania (napisać poszczególne elementy biznesplanu), po wykonaniu których otrzymuje niezbędne wyposażenie np. kompas, mapy, fregatę. Po zebraniu całego ekwipunku, żeglarz dostaje również załogę, wraz z którą wyrusza na podbój rynków Szczecina. Po ukończeniu misji żeglarz otrzymuje na maila wstępnie napisany biznesplan, który wystarczy uzupełnić o streszczenie i dostarczyć do siedziby Fundacji w terminie do 30 czerwca 2016r., żeby wziąć udział w konkursie.

147
Promocja naboru do studium oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)

2016-06-06 11:29 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

icon Promocja naboru do studium oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)

148
Promocja naboru do studium oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)

2016-06-06 11:29 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

icon Promocja naboru do studium oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)

149
XXVI Zjazd Dziekanów w Częstochowie

2016-06-06 11:25 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Jak co roku od 26 lat, odbył się w dniach 31 maja – 3 czerwca kolejny zjazd dziekanów wydziałów prowadzących kierunki – elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka oraz informatyka.

Tegorocznym gospodarzem Zjazdu był Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej z Dziekanem prof. Lechem Borowikiem.

Zjazd odbywający się na styku kadencji ma szczególny charakter. To zazwyczaj pożegnanie ustępujących dziekanów i integracja środowiska dziekanów-elektów. To także forum wymiany poglądów z przedstawicielami ministerstwa i Centralnej Komisji. W tegorocznym Zjeździe uczestniczyło 110 dziekanów i prodziekanów z 30 najważniejszych wydziałów uczelni publicznych.

Nasz Wydział reprezentowany był przez Dziekana, Dziekana-Elekta, dwoje Prodziekanów i Panią Kierownik Dziekanatu.

Na zdjęciu nasz team powiększony przez naszego absolwenta Borysa Rybaka, uczestnika Zjazdu ale z ramienia Microsoftu, w którym Pan Borys zaczyna być odpowiedzialny za kontakty ze środowiskiem akademickim.

Na zdjęciu od lewej pp. Borys Rybak, Piotr Piela, Antoni Wiliński, Dorota Wiśniewska, Jerzy Pejaś, Bożena Śmiałkowska.

150
IT_Talents@WI_ZUT - 14.06.2016r.

2016-06-03 09:19 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

Lubisz robić coś kreatywnego, rozwijającego ?
Interesujesz się działem IT ?
Stworzyłeś/tworzysz coś co jest "ponad program" ?

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniu IT Talents, które odbędzie się już 14 czerwca 2016 r. o godz. 8:30 na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (WI ZUT).

Jest to konkurs w którym uczestnicy mogą zaprezentować swoje umiejętności/talenty związane z IT.
W trakcie eliminacji jury składające się z wykładowców WI ZUT oraz przedstawicieli firm partnerskich, wybierze 3 najlepsze prezentacje.

Finaliści zajmą miejsca na podium na podstawie wyników głosowania publiczności.Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Lider Zachodniopomorski” organizowanego przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

W programie:- dobra zabawa- miła atmosfera,- nagrody dla najlepszych uczestników- Szczecińskie firmy IT, które czekają na Ciebie i Twoje zaangażowanie !

Więcej informacji o konkursie, firmach i nagrodach na stronie: https://www.facebook.com/events/949573128495258/

Zapraszamy !

[IT Talents fotoreportaż]

 

151
Artykuł Studentek SKNR „FIFO” opublikowany w branżowym czasopiśmie

2016-06-02 14:17 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Artykuł Studentek SKNR „FIFO” opublikowany w branżowym czasopiśmie
Nagrodzony na XV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Adeptów Rachunkowości OSKAR 2016, która odbyła się 26–27 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  artykuł Studentek SKNR „FIFO” został opublikowany w branżowym czasopiśmie firmy audytorskiej BDO. Gratulujemy. Artykuł nt. Potrzeby informacyjne a uproszczenia w rachunkowości organizacji pozarządowych – wyniki badań  Autor: Malwina Mieczkowska, Agnieszka Landowska Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „FIFO” Opiekun: dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk
152
Artykuł Studentek SKNR „FIFO” opublikowany w branżowym czasopiśmie

2016-06-02 14:17 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Artykuł Studentek SKNR „FIFO” opublikowany w branżowym czasopiśmie
Nagrodzony na XV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Adeptów Rachunkowości OSKAR 2016, która odbyła się 26–27 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  artykuł Studentek SKNR „FIFO” został opublikowany w branżowym czasopiśmie firmy audytorskiej BDO. Gratulujemy. Artykuł nt. Potrzeby informacyjne a uproszczenia w rachunkowości organizacji pozarządowych – wyniki badań  Autor: Malwina Mieczkowska, Agnieszka Landowska Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „FIFO” Opiekun: dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk
153
Głosowanie na przedmioty obieralne w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17

2016-06-02 10:34 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W eDziekanacie została udostępniona możliwość głosowania na przedmioty obieralne w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17. Głosowanie polega na wybraniu z lewej strony pozycji „Wybór bloków i przedmiotów obieralnych”. Na ekranie pojawi się lista wszystkich bloków obieralnych realizowanych przez studenta w semestrze zimowym.  Przy każdym z nich po prawej stronie umieszczony jest link „Wybór”.  Jego kliknięcie powoduje[...] Czytaj dalej
154
Polsko-niemieckie warsztaty 09/06/2016 w Szczecinie

2016-06-02 09:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszam studentów i pracowników na naukowe, polsko-niemieckie warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". 
Warsztaty odbędą się 9 czerwca br. w budynku Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie przy ul. Janickiego 31 w sali nr 10 w godzinach 09:00-12:00, a na godzinę 12:30 planowany jest obiad.
Przewodnie zagadnienie do dyskusji to zwiększenia atrakcyjności turystycznej przygranicznych obszarów chronionych.
Warsztaty będą tłumaczone na dwa języki: polski i niemiecki. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: secretariat@e-tapa.eu 
dr Wojciech Zbaraszewski
155
Polsko-niemieckie warsztaty 09/06/2016 w Szczecinie

2016-06-02 09:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszam studentów i pracowników na naukowe, polsko-niemieckie warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". 
Warsztaty odbędą się 9 czerwca br. w budynku Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie przy ul. Janickiego 31 w sali nr 10 w godzinach 09:00-12:00, a na godzinę 12:30 planowany jest obiad.
Przewodnie zagadnienie do dyskusji to zwiększenia atrakcyjności turystycznej przygranicznych obszarów chronionych.
Warsztaty będą tłumaczone na dwa języki: polski i niemiecki. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: secretariat@e-tapa.eu 
dr Wojciech Zbaraszewski
156
Polsko-niemieckie warsztaty 09/06/2016 w Szczecinie

2016-06-02 09:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zapraszam studentów i pracowników na naukowe, polsko-niemieckie warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". 
Warsztaty odbędą się 9 czerwca br. w budynku Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie przy ul. Janickiego 31 w sali nr 10 w godzinach 09:00-12:00, a na godzinę 12:30 planowany jest obiad.
Przewodnie zagadnienie do dyskusji to zwiększenia atrakcyjności turystycznej przygranicznych obszarów chronionych.
Warsztaty będą tłumaczone na dwa języki: polski i niemiecki. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: secretariat@e-tapa.eu 
dr Wojciech Zbaraszewski
157
Polsko-niemieckie warsztaty 09/06/2016 w Szczecinie

2016-06-02 09:04 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zapraszam studentów i pracowników na naukowe, polsko-niemieckie warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". 
Warsztaty odbędą się 9 czerwca br. w budynku Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie przy ul. Janickiego 31 w sali nr 10 w godzinach 09:00-12:00, a na godzinę 12:30 planowany jest obiad.
Przewodnie zagadnienie do dyskusji to zwiększenia atrakcyjności turystycznej przygranicznych obszarów chronionych.
Warsztaty będą tłumaczone na dwa języki: polski i niemiecki. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: secretariat@e-tapa.eu 
dr Wojciech Zbaraszewski
158
Konferencja naukowa z okazji 30-lecia utworzenia Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie

2016-06-01 12:00 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

"Ekonomiczne wyzwania zrównoważonego i stabilnego rozwoju gospodarczego w Polsce w latach 2015-2020"

23-24 czerwca 2016 r.

Konferencja naukowa połączona jest z wyjazdem studyjnym do Berlina.

 

Konferencja organizowana jest z okazji 30-lecia utworzenia Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i połączona z obchodami 50-lecia pracy dydaktyczno-naukowej pioniera i spiritus movens powstania Wydziału – prof. dr. hab. Antoniego Mickiewicza, dr.h.c.

Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie konferencji http://agrobiznes.zut.edu.pl/konferencja/
159
Rozpoczął się nabór projektów w Programie INTERREG VA.

2016-06-01 08:42 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

160
Rozpoczął się nabór projektów w Programie INTERREG VA.

2016-06-01 08:42 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

161
I miejsce członków Studenckiego Koła Naukowego Agroinżynierii. Gratulujemy !

2016-06-01 08:34 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

162
I miejsce członków Studenckiego Koła Naukowego Agroinżynierii. Gratulujemy !

2016-06-01 08:34 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

163
I miejsce członków Studenckiego Koła Naukowego Agroinżynierii. Gratulujemy !

2016-06-01 08:34 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

164
Wykład Dr. Serdar BEKTAŞ - The importance of fish disease in aquaculture. Common bacterial fish diseases - diagnosis and treatment.

2016-05-31 12:43 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

165
Komunikat nr 9 Wydziałowej Komisji Wyborczej

2016-05-31 11:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

 

 

Komunikat nr 9

Wydziałowej Komisji Wyborczej

WTiICh ZUT w Szczecinie

z dnia 31 maja 2016 roku.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza WTiICh ZUT w Szczecinie podaje do wiadomości, że w dniu 31 maja 2016 roku Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru:

dr hab. inż. Rafała Rakoczego

na Prodziekana ds. ogólnych i nauki

dr inż. Jolanty Janik 

na Prodziekana ds. studenckich kierunków Technologia Chemiczna

i Nanotechnologia

dr inż. Anety Wesołowskiej

na Prodziekana ds. studenckich kierunków Inżynieria Chemiczna i Chemia

na kadencję 2016-2020

trwającą od 01 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

Przewodnicząca Wydziałowej

Komisji Wyborczej

 

prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil

166
Dom dla Absolwenta – kolejny nabór wniosków

2016-05-31 09:16 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Program „Dom dla Absolwenta” to program mieszkaniowy Miasta Szczecin realizowany przy współudziale Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego skierowany do młodych informatyków.

dom Jest on skierowany do absolwentów wyższych uczelni zatrudnionych lub mających ofertę zatrudnienia w podmiotach działających na terenie Szczecina na stanowiskach specjalistów IT. Aktualnie dostępnych jest 8 mieszkań w oddanych w maju 2016 r. budynkach położonych przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 8–9.

Korzyści dla uczestnika programu
1. Niski czynsz – o połowę mniejszy niż na rynku prywatnym.
2. Mobilność – mieszkanie na kilka miesięcy lub na długie lata – Ty decydujesz.
2. Pomoc Miasta – dofinansowanie 50% wymaganego wkładu.
3. Stabilność – wysokość czynszu, pewność najmu.
4. Jak u siebie – korzystasz z mieszkania jak właściciel.
5. Zadowolenie – nowe, komfortowe mieszkania w doskonałym otoczeniu.
6. Profesjonalny i wiarygodny partner – obsługa administracyjna spółki ze 100 procentowym udziałem Miasta zarządzającej nieruchomości od 20 lat.
7. Nie musisz mieć zdolności kredytowej – nie potrzebujesz brać kredytu.

Szczegółowe informacje na stronie http://stbs.pl/index.php/aktualnosci/1749-dom-dla-absolwenta-ruszyl-nabor-wnioskow
i pod numerem tel. 91 430 91 34.

Pierwsi absolwenci Wydziału Informatyki już skorzystali z programu „Dom dla Absolwenta”.

Nie zwlekaj i dołącz do nich!

icon Dom dla absolwenta złóż wniosek

167
Dom dla Absolwenta – kolejny nabór wniosków

2016-05-31 09:16 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Program „Dom dla Absolwenta” to program mieszkaniowy Miasta Szczecin realizowany przy współudziale Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego skierowany do młodych informatyków.

dom Jest on skierowany do absolwentów wyższych uczelni zatrudnionych lub mających ofertę zatrudnienia w podmiotach działających na terenie Szczecina na stanowiskach specjalistów IT. Aktualnie dostępnych jest 8 mieszkań w oddanych w maju 2016 r. budynkach położonych przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 8–9.

Korzyści dla uczestnika programu
1. Niski czynsz – o połowę mniejszy niż na rynku prywatnym.
2. Mobilność – mieszkanie na kilka miesięcy lub na długie lata – Ty decydujesz.
2. Pomoc Miasta – dofinansowanie 50% wymaganego wkładu.
3. Stabilność – wysokość czynszu, pewność najmu.
4. Jak u siebie – korzystasz z mieszkania jak właściciel.
5. Zadowolenie – nowe, komfortowe mieszkania w doskonałym otoczeniu.
6. Profesjonalny i wiarygodny partner – obsługa administracyjna spółki ze 100 procentowym udziałem Miasta zarządzającej nieruchomości od 20 lat.
7. Nie musisz mieć zdolności kredytowej – nie potrzebujesz brać kredytu.

Szczegółowe informacje na stronie http://stbs.pl/index.php/aktualnosci/1749-dom-dla-absolwenta-ruszyl-nabor-wnioskow
i pod numerem tel. 91 430 91 34.

Pierwsi absolwenci Wydziału Informatyki już skorzystali z programu „Dom dla Absolwenta”.

Nie zwlekaj i dołącz do nich!

icon Dom dla absolwenta złóż wniosek

168
Nasz Wydział obecny na targach technologii lotniczych w Berlinie

2016-05-30 11:30 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniach 1-4 czerwca odbyły się w Berlinie największe targi technologii lotniczych. ILA (International Aerospace Exhibition and Conferences) to wystawa o charakterze międzynarodowym, która przyciąga firmy i instytucje naukowe z całego świata. W tym roku czynny udział w tym ważnym wydarzeniu wzięli także przedstawiciele Wydziału Elektrycznego. Dr inż. Rafał Osypiuk z Katedry Automatyki Przemysłowej i[...] Czytaj dalej
169
Kolejna grupa studentów z wizytą w BrightOne

2016-05-30 10:41 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W środę (25.05.2016), studenci drugiego roku Teleinformatyki odwiedzili firmę BrightOne. W trakcie spotkania Michał Wojciechowski oraz Daniel Klein, na przykładzie branży motoryzacyjnej, przedstawili studentom proces wytwarzania oprogramowania. Na zakończenie wizyty Bartek Kuka zaprezentował najnowsze efekty pracy inżynierów BrightOne w aucie testowym. Cała wizyta, a szczególnie auto testowe :-), cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów. Spotkanie to[...] Czytaj dalej
170
Wykłady prof. Iriny Gotsiridze w ramach projektu KA107 Erasmus+

2016-05-30 09:19 - Wydarzenia – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy do udziału w wystąpieniach przebywającej na Wydziale Elektrycznym z wizytą dydaktyczną w ramach projektu mobilnościowego KA107 programu Erasmus+ Profesor Iriny Gotsiridze, kierownik Department of Biomedical Engineering, dziekan Faculty of Informatics and Control Systems, Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia. Profesor Gotsiridze współpracuje z naszym Wydziałem również w projekcie Tempus „BME-ENA”. Wygłosi ona następujące wykłady: Presentation[...] Czytaj dalej
171
ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA Spojrzenie Młodych Naukowców 23.10.2016

2016-05-30 09:17 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

172
NAUKI BIOLOGICZNE I CHEMICZNE Spojrzenie Młodych Naukowców 22.10.2016

2016-05-30 09:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

173
Dom dla Absolwenta – trwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu

2016-05-30 09:13 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Do 2 czerwca składać można wnioski do programu „Dom dla Absolwenta” – inicjatywy miasta, realizowanej przy udziale Szczecińskiego TBS. Jej celem jest wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowych i wykończonych „pod klucz” mieszkań absolwentom uczelni wyższych. Bieżąca edycja programu skierowana jest do wszystkich absolwentów Wydziału Elektrycznego pracujących w szeroko rozumianej branży IT. Wnioski wraz z załącznikami składać należy w Szczecińskim[...] Czytaj dalej
174
Ruszył nabór projektów w Programie INTERREG VA

2016-05-30 08:22 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Informacja Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych na temat realizacji partnerskich projektów z zakresu współpracy transgranicznej: http://www.zut.edu.pl/dofz/aktualnosci/aktualnosci-dofz/article/ruszyl-nabor-projektow-w-programie-interreg-va.html
175
Konkurs na prace dyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej.

2016-05-27 21:45 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Towarzystwo Urbanistów Polskich corocznie organizuje konkurs na prace dyplomowe z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej. W związku z tym serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Doroczne Nagrody TUP za prace magisterskie ukończone i obronione w 2015 roku. Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 30 czerwca 2016 r. o godz. 14. Załącznik do niniejszej wiadomości zawiera szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego regulamin oraz kartę zgłoszeniową, którą należy dostarczyć razem z pracą dyplomową. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do monitorowania strony internetowej Towarzystwa, zawierającej aktualne informacje o konkursie: http://www.tup.org.pl/ W przypadku wszelkich wątpliwości proszę o kierowanie pytań na adres e-mail: konkurs@tup.org.pl. W imieniu Towarzystwa Urbanistów Polskich  Katarzyna Ptasińska 
176
Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej na najlepszą pracę magisterską

2016-05-25 13:39 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016, w szkołach wyższych na terenie Warszawy i Szczecina. Konkurs organizowany jest w ramach Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii. Zgłoszeniu do konkursu podlegają prace w następujących obszarach tematycznych: Analiza czynników wpływających na cenę[...] Czytaj dalej
177
Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej na najlepszą pracę magisterską

2016-05-25 13:39 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016, w szkołach wyższych na terenie Warszawy i Szczecina. Konkurs organizowany jest w ramach Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii. Zgłoszeniu do konkursu podlegają prace w następujących obszarach tematycznych: Analiza czynników wpływających na cenę[...] Czytaj dalej
178
Konferencje dla Młodych Naukowców

2016-05-25 13:21 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

1. NAUKI BIOLOGICZNE I CHEMICZNE Spojrzenie Młodych Naukowców 22.10.2016 2. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA Spojrzenie Młodych Naukowców 23.10.2016 Wszystkie informacje o konferencji można znaleźć klikając na poniższe linki: 1. http://www.doktorant.com.pl/nauki-biologiczne-i-chemiczne.html 2. http://www.doktorant.com.pl/zagrozenia-dla-srodowiska.html (do pobrania: karta zgłoszeniowa, plakat, komunikat I) Rekrutacja do 10.06.2016
179
III edycja konkursu Tauron Dystrybucja S.A. na najlepszą pracę magisterską

2016-05-25 11:58 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

„Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja” to temat przewodni konkursu na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016. W konkursie udział wziąć mogą absolwenci polskich publicznych uczelni technicznych: – broniący swoich prac magisterskich w roku akademickim 2015/2016, – których tematyka pracy dotyczy zagadnienia: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja” – studiujący na kierunkach:[...] Czytaj dalej
180
Komunikat nr 27 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyborów członków Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

2016-05-25 10:08 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

181
Komunikat nr 26 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyborów przedstawiciela do Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego

2016-05-25 10:06 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

182
Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin dla naszych studentów i doktorantów

2016-05-24 15:31 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Z przyjemnością informujemy, że laureatami XII edycji konkursu o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin zostali: Łukasz Przeniosło (N2 Elektrotechnika) Michał Raczyński (S2 Elektrotechnika) Paweł Waszczuk (S3 Automatyka i Robotyka) Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Szczegółowe informacje oraz pełna lista nagrodzonych dostępne są na stronie internetowej: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50573.asp
183
Szczecińskie Towarzystwo Naukowe II Wydział Nauk Przyrodniczych i Rolniczych zaprasza na wykład, który odbędzie się

2016-05-24 14:52 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

dnia  1 czerwca 2016 roku o godzinie 12.30

w sali 101 Katedry Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

(ul. Doktora Judyma 6,   I piętro)

Temat wykładu:

„Najpopularniejsze rasy bydła w Polsce
 i na świecie”

Wykład wygłosi Pani dr hab. Ewa Czerniawska –Piątkowska

z Katedry Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

WBiHZ, ZUT w Szczecinie 

184
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Polimerów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

2016-05-24 14:23 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

185
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

2016-05-24 12:11 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

186
ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI 2016/2017 NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA NASZYM WYDZIALE

2016-05-24 11:03 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

REKRUTACJA 2016/2017
187
Wykład firmy Sonel

2016-05-23 15:37 - Ogłoszenia dla studentów – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy do udziału w wykładzie firmy Sonel. Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia: Jakość zasilania w świetle bezpieczeństwa instalacji nN. Analizatory Sonel S.A. Kamery termowizyjne serii KT Nowoczesne przyrządy pomiarowe w badaniach ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – możliwości i sposoby wykorzystania Wykład odbędzie się 2 czerwca 2016, o godz. 11.00, a sali A209 w[...] Czytaj dalej
188
Konkurs „EuroStaż”

2016-05-23 13:06 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Trwa III edycja konkursu „EuroStaż”. Zgłoszenia do 10 czerwca. Do wygrania 16 płatnych staży w Parlamencie Europejskim, wyjazdy studyjne do Brukseli i nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.eurostaz.pl

O konkursie Projekt jest skierowany do osób między 19 a 26 rokiem życia. Takich, które chcą rozwinąć umiejętności, poszerzyć kwalifikacje i horyzonty. Dla tych, którzy czują się pełnoprawnymi obywatelami Unii Europejskiej. Odnajdujesz siebie w tym opisie? Sprawdź ile naprawdę wiesz o Unii. Znasz kogoś kto może być zainteresowany? Prześlij tej osobie tę wiadomość. I etap konkursu trwa do : 10 czerwca 2016 – to pierwszy krok do wspaniałej przygody jaką może być staż w Parlamencie Europejskim. Nie zastanawiaj się – wejdź na stronę, odpowiedz na pytania i wejdź do gry o bezcenne doświadczenie, jakim jest staż w PE. Co można wygrać?

I nagroda – 16 płatnych staży; w konkursie zostanie wyłonionych 16 laureatów, po 1 z każdego województwa;
II nagroda – 32 wyjazdy studyjne dla osób, które zajmą II i III miejsce w każdym województwie;
III nagroda- nagrody dodatkowe dla osób, które zajmą IV i V miejsce w każdym województwie. Bruksela jest na wyciągnięcie ręki! Spróbuj! Organizatorami konkursu są: Europejska Partia Ludowa, Klub Obywatelski, Instytut Obywatelski i Platforma Obywatelska.
Łączę wyrazy szacunku,
Paweł Włodek Koordynator konkursu Eurostaż
z ramienia Biura Krajowego
Platformy Obywatelskiej RP Platforma Obywatelska RP ul. Wiejska 12A 00-490 Warszawa NIP 525-22-35-188
189
01 czerwca 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

2016-05-23 12:24 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

o godz. 9.00 mgr inż. Moniki Izwikow   więcej     o godz. 10.00 mgr. inż. Marcina Mielczarka   więcej  
190
01 czerwca 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

2016-05-23 12:24 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

o godz. 9.00 mgr inż. Moniki Izwikow   więcej     o godz. 10.00 mgr. inż. Marcina Mielczarka   więcej  
191
01 czerwca 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

2016-05-23 12:24 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

o godz. 9.00 mgr inż. Moniki Izwikow   więcej     o godz. 10.00 mgr. inż. Marcina Mielczarka   więcej  
192
Wpisy do Złotej Księgi Absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2016-05-23 12:17 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dyplom nie zamyka etapu zdobywania wiedzy – powiedział prof. Włodzimierz Kiernożycki, rektor Uczelni podczas corocznego spotkania z najlepszymi absolwentami z rocznika 2014/2015. Spotkanie odbyło się 13 maja 2016 roku. Byłych studentów, ale też kontynuujących edukację na studiach doktoranckich, ich znajomych, rodziców,  powitał rektor elekt, dr hab. inż. Jacek Wróbel. – Bądźcie najlepszymi  ambasadorami ZUT – zaapelował. Najlepsi[...] Czytaj dalej
193
Hackathon 2016

2016-05-23 10:09 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w hackathonie, który organizuje Grupa.NET z Wydziału Informatyki!

Zadaniem uczestników - podczas 24 godzinnego maratonu programistycznego - będzie stworzenie aplikacji, która zostanie oceniona przez jury składające się z pracowników firm.
Dla najlepszych drużyn przewidziane są nagrody.

Zapraszamy Was do wzięcia udziału, bo jest to świetna odskocznia od codziennych zajęć na uczelni.
Dobór technologii jest dowolny, natomiast temat aplikacji do wykonania zostanie podany w dniu eventu.

Szczegóły dostępne są na stronie:
www.devrace.zut.edu.pl

Link do wydarzenia na fb:
https://www.facebook.com/events/1421463184546252/

194
W związku z organizowanym DNIEM OTWARTYM połączonym

2016-05-23 09:37 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

WIĘCEJ   
195
W związku z organizowanym DNIEM OTWARTYM połączonym

2016-05-23 09:37 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

WIĘCEJ   
196
W związku z organizowanym DNIEM OTWARTYM połączonym

2016-05-23 09:37 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

WIĘCEJ   
197
W związku z organizowanym DNIEM OTWARTYM połączonym

2016-05-23 09:37 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

WIĘCEJ   
198
Punktacja za publikacje w „Archives of Electrical Engineering”

2016-05-23 09:14 - Ogłoszenia dla pracowników – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych przyznał czasopismu „Archives of Electrical Engineering” 15 punktów. Kolejna ocena czasopism naukowych będzie miała miejsce w 2017 roku.
199
OBWIESZCZENIE

2016-05-23 08:39 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

200
Zapisy na zajęcia

2016-05-20 15:33 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniach 23-31.05.2016 r. odbędą się zapisy na zajęcia: Seminarium i Pracownie dyplomowe, które będą realizowane od roku 2016/2017 S1E S1Z S1TiR
201
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

2016-05-20 09:45 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

mgr Dorota Czerwińska
202
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

2016-05-20 09:45 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

mgr Dorota Czerwińska
203
projekty zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

2016-05-20 08:58 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektu zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: 1. Bagno i Jezioro Ciemino PLH320036, 2. Jezioro Śmiadowo PLH320042, 3. Pojezierze Myśliborskie PLH320014, 4. Warnie Bagno PLH320047, 5. Dziczy Las PLH320060, 6. Jezioro Kozie PLH320010, 7. Jezioro Świdwie PLB320006, 8. Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010, 9. Łąki Skoszewskie PLB320007, 10.Puszcza Goleniowska PLB320012, 11.Dolina Dolnej Odry PLB320003, 12.Puszcza nad Gwdą PLB300012, o możliwości zapoznania się z treścią projektów dokumentów oraz wniesienia do nich uwag. Projekty zmian zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie http://szczecin.rdos.gov.pl/ w zakładce "Natura 2000 - Plany Zadań Ochronnych" oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin w godzinach 8.00-15.00. Zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków dla ochrony, których wyznaczono obszar mogą zgłaszać uwagi oraz wnioski do projektów dokumentów w terminie do 6 czerwca 2016 r. Uwagi w formie pisemnej należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin. Po zakończeniu analizy uwag zgłoszonych w ramach prowadzonej obecnie procedury zmiany planów (tzw. konsultacji roboczych), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zapewni możliwość udziału społeczeństwa (tzw. konsultacji społecznych) w procedurze zmian planów w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Renata Charkiewicz Specjalista Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie tel. (91) 43 05 272
204
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Nowych Materiałów i Katalizy Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

2016-05-20 08:19 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

205
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

2016-05-20 08:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

206
Ankieta dotycząca działań tworzących wizerunek dobrego pracodawcy

2016-05-20 07:49 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Na prośbę doktorantki Barbary Szymochy z Uniwersytetu Łódzkiego zamieszczamy opracowaną przez nią ankietę dotyczącą działań tworzących wizerunek dobrego pracodawcy.

Proszę o życzliwe potraktowanie prośby.

Linki do ankiety: icon KWESTIONARIUSZ studenci i doktoranci

Dziekan WI ZUT

207
Ankieta dotycząca działań tworzących wizerunek dobrego pracodawcy

2016-05-20 07:49 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Na prośbę doktorantki Barbary Szymochy z Uniwersytetu Łódzkiego zamieszczamy opracowaną przez nią ankietę dotyczącą działań tworzących wizerunek dobrego pracodawcy.

Proszę o życzliwe potraktowanie prośby.

Linki do ankiety: icon KWESTIONARIUSZ studenci i doktoranci

Dziekan WI ZUT

208
Ankieta dotycząca działań tworzących wizerunek dobrego pracodawcy

2016-05-20 07:49 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Na prośbę doktorantki Barbary Szymochy z Uniwersytetu Łódzkiego zamieszczamy opracowaną przez nią ankietę dotyczącą działań tworzących wizerunek dobrego pracodawcy.

Proszę o życzliwe potraktowanie prośby.

Linki do ankiety: icon KWESTIONARIUSZ pracownicy

Dziekan WI ZUT

209
Business Hours: Podstawy testowania webservice'ów w SoapUI

2016-05-19 11:57 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

We wtorek 24 maja 2016 roku o godzinie 10.15 w sali 227 WI2 odbędzie się spotkanie z firmą  BLStream pod tytułem " Podstawy testowania webservice'ów w SoapUI ".

Na warsztatach nauczycie się pracy SoapUI, pokażemy wam jak stworzyć pierwszy projekt.
Nauczymy się także pracować z projektem.
Zrobimy pierwszy testSuit wraz z podłączeniem do bazy danych.
Przedstawimy podstawowe informacje związane z testowaniem webservic’ów.

Warszaty poprowadzą Karolina Bilewska i Justyna Pietrzyńska.

Studencie na warsztaty zabierz ze sobą laptop. Do pobrania przed spotkaniem:

SoapUI link do zainstalowania: 
http://www.soapui.org/downloads/soapui/open-source.html

Po instalacji SoapUI pobierz sterownik do bazy danych z: 
http://www.soapui.org/jdbc/reference/jdbc-drivers.html

Na potrzeby tego wykładu proszę pobrać:
MySql/com.mysql.jdbc.Driver, rozpakuj pobrane archiwum następnie wklej zawartość folderu do ~SmartBear\SoapUI-5.2.0\bin\ext.

Serdecznie zapraszamy studentów do aktywnego uczestnictwa.

210
Harmonogram egzaminów dyplomowych 24 maja 2016 r.

2016-05-18 16:09 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

211
24 maja 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza:

2016-05-18 11:15 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

o godz. 12.00 mgr. inż. Damiana Pizonia   więcej   o godz. 13.00 mgr inż. Katarzyny Hantz   więcej  
212
24 maja 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza:

2016-05-18 11:15 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

o godz. 12.00 mgr. inż. Damiana Pizonia   więcej   o godz. 13.00 mgr inż. Katarzyny Hantz   więcej  
213
06 czerwca 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo:

2016-05-17 15:32 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

o godz. 12.00 mgr inż. Alicji Aurigi   więcej   o godz. 13.00 mgr inż. Anny Stefaniak  więcej  
214
25 maja 2016 r. odbędą się seminaria przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

2016-05-17 15:26 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

o godz. 11.00 mgr inż. Anny Kozłowskiej   więcej   o godz. 12.00 mgr. inż. Kamila Szydłowskiego  więcej    o godz. 13.00 mgr. inż. Dariusza Paproty  więcej  
215
Konferencja dyplomantów i studentów kierunków przyrodniczych i przyrodniczo-technicznych BIOPOTENCJAŁ 2016

2016-05-17 15:10 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

216
Osiągnięcie CBiMO - możliwość dodania kwasów tłuszczowych i priobiotycznych szczepów bakterii

2016-05-17 08:24 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

217
Harmonogram egzaminów dyplomowych 20 maja 2016 r.

2016-05-17 08:19 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

218
Odwołane szkolenie NZB

2016-05-16 12:41 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Z przyczyn organizatora - Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. - szkolenie, które miało się odbyć w ramach Programu Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem w dniu 17.05.2016 zostaje odwołane. Nowy termin szkolenia zostanie podany niebawem. Za zmiany przepraszamy.
219
Już wiemy, jak zacząć karierę programisty

2016-05-12 16:37 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

12 maja odbył się kolejny wykład przedstawicieli firmy REC – a GlobalLogic Company. Spotkanie pod hasłem „Kariera programisty – od czego zacząć?” poprowadzili Adam Orcholski i Wojciech Fiderek. Omówione zostały następujące zagadnienia: Wybór technologii – własne preferencje a zapotrzebowanie rynkowe Rozwój umiejętności twardych Umiejętności miękkie Specyfika pracy w małych i dużych firmach Dziękujemy za ciekawą[...] Czytaj dalej
220
Spotkanie z firmą Lenze 

2016-05-12 12:33 - Aktualności – WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

11 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Lenze. Podczas wystąpienia zatytułowanego „Nowoczesne napędy firmy Lenze”, omówione zostały następujące zagadnienia: Przemienniki 8400 w intralogistyce Zdecentralizowane i scentralizowane systemy napędowe Oszczędność energii w systemach napędowych Programowanie napędów metodą FAST Dziękujemy za ciekawą prezentację.
221
Wyniki z wyborów prodziekanów WKŚiR na kadencję 2016-2020

2016-05-11 15:03 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

222
Coaching Week

2016-05-11 09:07 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszam wszystkich chętnych na Coaching Week który odbędzie się na naszym wydziale w dniach 16 maja – 22 maja. Na naszym Wydziale są zaplanowane:
Poniedziałek 16.05, godz. 14-16.00 - Danuta Karżel "Mój styl myślenia i działania" (zapisy: k.danuta@onet.pl) do 15 osób
Poniedziałek 16.05, godz. 16-18.00 - Anna Rosiak "Kryzys – szanse i zagrożenia" (zapisy: poradnictwo.zawodowe@o2.pl) do 20 osób
Wtorek 17.05, godz. 14-15:30 - Małgorzata Szychowska "Decyzje a wartości" (zapisy: szychowska@gmail.com) do 15 osób
Wtorek 17.05, godz. 16.-18.00 - Anna Rosiak "Oswoić stres" (zapisy: poradnictwo.zawodowe@o2.pl)
Więcej informacji https://www.facebook.com/events/993358027385808/
Warsztaty: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3 Serdecznie Zapraszam
Arkadiusz Malkowski
223
Coaching Week

2016-05-11 09:07 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszam wszystkich chętnych na Coaching Week który odbędzie się na naszym wydziale w dniach 16 maja – 22 maja. Na naszym Wydziale są zaplanowane:
Poniedziałek 16.05, godz. 14-16.00 - Danuta Karżel "Mój styl myślenia i działania" (zapisy: k.danuta@onet.pl) do 15 osób
Poniedziałek 16.05, godz. 16-18.00 - Anna Rosiak "Kryzys – szanse i zagrożenia" (zapisy: poradnictwo.zawodowe@o2.pl) do 20 osób
Wtorek 17.05, godz. 14-15:30 - Małgorzata Szychowska "Decyzje a wartości" (zapisy: szychowska@gmail.com) do 15 osób
Wtorek 17.05, godz. 16.-18.00 - Anna Rosiak "Oswoić stres" (zapisy: poradnictwo.zawodowe@o2.pl)
Więcej informacji https://www.facebook.com/events/993358027385808/
Warsztaty: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3 Serdecznie Zapraszam
Arkadiusz Malkowski
224
Czwarta edycja letniego kursu pn.: "ICHTIOLOGIA MORZA"

2016-05-10 14:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 

 • Zaproszenie.
 • Zakres kursu.
225
IV Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe pt. „Nauka nie jedno ma imię..."

2016-05-10 12:38 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 • Komunikat sympozjum.
 • Regulamin sympozjum.
 • Formularz zgłoszeniowy.
 • Wzór streszczenia.
226
XL Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

2016-05-06 09:10 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

227
"Współpraca z nauką się opłaca" w RCIiTT

2016-05-05 23:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Śniadanie biznesowe odbywające się tym razem pod hasłem "Współpraca z nauką się opłaca" jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, pozyskania partnera w biznesie, czy klienta. W szczególności zapraszamy osoby z uczelni, przedsiębiorców oraz inwestorów. Więcej informacji oraz zapisy na stronie http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Inkubator_przedsiebiorczosci/31,1343  
228
Nowa edycja stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ZUT

2016-05-04 22:59 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

229
Wykłady profesora Borisa Kovalerchuk'a z Central Washington University

2016-05-04 13:48 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Zapraszamy na wykłady profesora Borisa Kovalerchuk’a z Central  Washington University, Departament of ComputerScience,  głównie dla studentów i doktorantów ale też dla wszystkich zainteresowanych pracowników Wydziału Informatyki.

>Wykłady w języku angielskim będą się odbywały codziennie od poniedziałku do piątku (od 9 do 13 maja) w sali 25 WI2). Studenci 1-szego i 2-go roku uczestniczący w wykładach będą mieli zaliczony awansem przedmiot obieralny 1 (2 punkty ECTS). Studenci 3 roku również.

Profesor Boris Kovalerchuk jest światowej sławy specjalistą z zakresu: Artificial Intelligence, Pattern Recognition, Machine Learning, Modeling under Uncertainty, Visualization, Visual Analytics, Optimization, Sheduling, Operations Reaserch, Computer Architecture, Programming Languages.

Więcej informacji o pracy naukowej, książkach i publikacjach  profesora można znależć w Internecie wpisując hasło „Boris Kovalerchuk”.

Lectures for ZUT students

Day/ dzień

Lecture topic/ temat wykładu

Monday, May 9, 2016/ poniedziałek 8.15-10

Class Introduction and Knowledge Discovery (Klasy a wykrywania wiedzy)

Tuesday. May 10, 2016/ wtorek, 8.15-10

Knowledge discovery (Wykrywanie wiedzy)

Wednesday., May 11, 2016/środa, 8.15-10

Uncertainty modeling (Modelowanie niepewności)

Thursday. May 12,m 2016/ czwartek, 8.15-10

Uncertainty modeling  (Modelowanie niepewności)

Friday. May 13, 2016 / piatek, 8.15-10

Image Processing/Computer Vision (Przetwarzanie obrazów/wizja komputerowa)

230
Zaproszenie na polsko-niemieckie warsztaty naukowe - 9. czerwca

2016-05-04 10:12 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszam pracowników i studentów na naukowe warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". Warsztaty pt. "Ogrody botaniczne jako atrakcja turystyczna" odbędą się w dniu 9 czerwca br. w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Więcej informacji w załączniku. Załącznik dr Wojciech Zbaraszewski 
231
Zaproszenie na polsko-niemieckie warsztaty naukowe - 9. czerwca

2016-05-04 10:12 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszam pracowników i studentów na naukowe warsztaty w ramach międzynarodowego projektu pt. Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parku Narodowego "Dolina Dolnej Odry" oraz Parku Narodowego "Ujście Warty". Warsztaty pt. "Ogrody botaniczne jako atrakcja turystyczna" odbędą się w dniu 9 czerwca br. w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Więcej informacji w załączniku. Załącznik dr Wojciech Zbaraszewski 
232
Spotkanie z gościem ze Słowacji

2016-05-04 10:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

4 maja - środa - o godz. 15.00 zapraszamy na spotkanie z panią profesor Anną Zelenkovą  z Matej Bel University w Banskiej Bystrzycy (Słowacja); spotkanie odbędzie sie w pok. 16, ul. Żołnierska 47. Zapraszamy także na krótki wykład pt. MANAGING DIVERSITY IN THE WORKPLACE - początek o 15.45, sala 304. dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
233
Spotkanie z gościem ze Słowacji

2016-05-04 10:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

4 maja - środa - o godz. 15.00 zapraszamy na spotkanie z panią profesor Anną Zelenkovą  z Matej Bel University w Banskiej Bystrzycy (Słowacja); spotkanie odbędzie sie w pok. 16, ul. Żołnierska 47. Zapraszamy także na krótki wykład pt. MANAGING DIVERSITY IN THE WORKPLACE - początek o 15.45, sala 304. dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
234
Szczecińskie Oddziały Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

2016-04-28 23:11 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zobacz więcej   
235
Urząd Miejski w Złotowie organizuje konkurs pn. "Oswoić miejskie nieużytki"

2016-04-28 22:52 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

z zakresu projektowania terenów zieleni.  Więcej  
236
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. Dziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2016-2020. Gratulacje !

2016-04-27 13:34 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

237
Konferencja - Jakość życia w inteligentnych miastach

2016-04-26 11:45 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Jakość życia

Instytut Nauk o Polityce oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ponawia zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Jakość życia w inteligentnych miastach", która odbędzie się w dniu 24 maja 2016 roku w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje w załączniku: icon Jakość życia - załączniki

Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy.
Instytutu Nauk o PolityceUniwersytetu RzeszowskiegoAl. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

238
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów

2016-04-24 23:51 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

239
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Organicznej Instytutu Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

2016-04-22 11:00 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

240
Nowy nabór lokatorów RCIiTT do preinkubacji!

2016-04-20 08:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 18 kwietnia 2016 ogłosiło konkurs nr 2/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 26 kwietnia 2016. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz dokumentacją konkursową pod adresem http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Oferta/Udostepnianie_pomieszczen/Konkursy_na_nabor_lokatorow/Konkurs_nr_2_AIP_IP_2016/690. Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 4358, email rslusarczyk@zut.edu.pl.
ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA! Zespół Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w RCIiTT
241
Wykład 20 kwietnia - zaproszenie

2016-04-11 10:51 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Pracowników i studentów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem zapraszamy na otwarty wykład profesora Petera Schmucka zatytułowany "Renewable Energy in Villages and Regions: Göttingen’s Approach to Sustainable Development".
Wykład odbędzie się we środę, 20 kwietnia 2016, o godz. 14:00 w auli przy ul. Żołnierskiej 47.
Więcej informacji na załączonym plakacie. (załącznik)
Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
242
Wykład 20 kwietnia - zaproszenie

2016-04-11 10:51 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Pracowników i studentów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem zapraszamy na otwarty wykład profesora Petera Schmucka zatytułowany "Renewable Energy in Villages and Regions: Göttingen’s Approach to Sustainable Development".
Wykład odbędzie się we środę, 20 kwietnia 2016, o godz. 14:00 w auli przy ul. Żołnierskiej 47.
Więcej informacji na załączonym plakacie. (załącznik)
Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
243
Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dobry start dla Młodych"

2016-04-08 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

 Uczestnikiem projektu może być osoba, która:  ·  jest bezrobotna lub bierna zawodowo, posiada niskie kwalifikacje  (nie pracuje, nie uczy się np. absolwenci z wykształceniem: gimnazjalnym, średnim, zawodowym, absolwent z wykształceniem średnim również student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał dyplomu ukończenia studiów)  ·  nie uczestniczy w kształceniu stacjonarnym  w formach szkolnych, ·  nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu, ·  w momencie przystąpienia do projektu posiada wiek w przedziale od 15 do 29 lat (29 lat – liczymy do dnia ukończenia 29 roku życia)  ·  posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ·  złożył komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.    Oferujemy: a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD), b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe c) blok wysokiej, jakości szkoleń zawodowych zakończonych certyfikatem (szkolenie płatne – ok. 6,65zł netto za godzinę szkolenia – 100 godzin szkoleń), d) staże u pracodawców – 3 miesięczne (staże są płatne ok. 997zł netto) e) zwrot kosztów dojazdu 1 Formularz zgłoszeniowy do Projektu (pobierz) 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej (pobierz) 3 Oświadczenie o wysokości dochodów (pobierz) 4 Regulamin Projektu (pobierz) 5 Ankieta badająca sytuację osobistą, domową i zawodową (pobierz) 6 "Dobry Start dla Młodych" plakat promocyjny (pobierz) Wszelkich informacji udzieli  dr Arkadiusz Malkowski Prodziekan ds. studenckich
244
Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dobry start dla Młodych"

2016-04-08 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

 Uczestnikiem projektu może być osoba, która:  ·  jest bezrobotna lub bierna zawodowo, posiada niskie kwalifikacje  (nie pracuje, nie uczy się np. absolwenci z wykształceniem: gimnazjalnym, średnim, zawodowym, absolwent z wykształceniem średnim również student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał dyplomu ukończenia studiów)  ·  nie uczestniczy w kształceniu stacjonarnym  w formach szkolnych, ·  nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu, ·  w momencie przystąpienia do projektu posiada wiek w przedziale od 15 do 29 lat (29 lat – liczymy do dnia ukończenia 29 roku życia)  ·  posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ·  złożył komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.    Oferujemy: a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD), b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe c) blok wysokiej, jakości szkoleń zawodowych zakończonych certyfikatem (szkolenie płatne – ok. 6,65zł netto za godzinę szkolenia – 100 godzin szkoleń), d) staże u pracodawców – 3 miesięczne (staże są płatne ok. 997zł netto) e) zwrot kosztów dojazdu 1 Formularz zgłoszeniowy do Projektu (pobierz) 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej (pobierz) 3 Oświadczenie o wysokości dochodów (pobierz) 4 Regulamin Projektu (pobierz) 5 Ankieta badająca sytuację osobistą, domową i zawodową (pobierz) 6 "Dobry Start dla Młodych" plakat promocyjny (pobierz) Wszelkich informacji udzieli  dr Arkadiusz Malkowski Prodziekan ds. studenckich
245
Mocno osadzeni w regionie

2016-04-07 12:57 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

246
Mocno osadzeni w regionie

2016-04-07 12:57 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

247
Polsko-niemieckie warsztaty niemieckim parku narodowym w Criewen

2016-04-07 10:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na bezpłatny wyjazd w dniu 22.04 br. do niemieckiego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W siedzibie parku w Criewen odbędą się polsko-niemieckie warsztaty.  Szczegóły na : http://www.ekonomia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/264/News2016/Zaproszenie.pdf
248
Polsko-niemieckie warsztaty niemieckim parku narodowym w Criewen

2016-04-07 10:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na bezpłatny wyjazd w dniu 22.04 br. do niemieckiego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W siedzibie parku w Criewen odbędą się polsko-niemieckie warsztaty.  Szczegóły na : http://www.ekonomia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/264/News2016/Zaproszenie.pdf
249
XXI edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa

2016-04-06 11:16 - WIZUT - Strony dla doktorantów

icon XXI edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa

icon Ogłoszenie

icon Regulamin_2016

icon Załączniki do Regulaminu

250
XII Letnie Praktyki Badawcze dla studentów i doktorantów

2016-04-06 11:13 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk (CZMIS) w Warszawie ogłosiło nabór uzupełniający na XII Letnie Praktyki Badawcze.

W ramach praktyk wybrani studenci i doktoranci z różnych uczelni i kierunków już po raz jedenasty stworzą interdyscyplinarny zespół poświęcony rozwikłaniu naukowych problemów postawionych przez dynamiczny świat biznesu.

XII Letnie Praktyki Badawcze skierowane są przede wszystkim do studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych i technicznych.

Aby dołączyć do zespołu praktykantów, należy przesłać aplikację (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) na adres: praktyki@ibspan.waw.pl.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej XII Letnich Praktyk Badawczych: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl/

251
XIII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki - przedłużenie terminu zgłoszeń

2016-04-06 11:05 - WIZUT - Strony dla doktorantów

20-21 kwietnia br. odbędzie się już XIII edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki. W tym roku po raz drugi wydarzenie będzie miało miejsce w Szczecinie. W związku z tym chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w tegorocznej edycji. Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na tegoroczną edycję konferencji został przedłużony do końca marca. Zapraszamy do rejestracji na stronie: http://kks.wi.zut.edu.pl/wp-login.php?action=register

Ważne terminy (http://kks.wi.zut.edu.pl/wazne-terminy/):

 • nadsyłanie zgłoszeń – 31 marca 2016 (termin wydłużony)
 • nadsyłanie streszczeń – 10 kwietnia 2016 (termin wydłużony)
 • wniesienie opłaty konferencyjnej – 4 kwietnia 2016

Zapraszamy do odwiedzenia strony http://kks.wi.zut.edu.pl, gdzie można znaleźć także dokładniejsze informacje na temat konferencji.

Serdecznie pozdrawiamy, 
Komitet Organizacyjny Krajowej Konferencji
Studentów i Młodych Pracowników Nauki
Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

icon Ulotka KKS
252
Uwaga studenci: obowiązkowe zajęcia "Podstawy informacji naukowej" semestr letni

2016-03-15 11:22 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

253
SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE Z DR HAB. INŻ JACKIEM WRÓBLEM PROF. NADZW.

2016-03-15 08:32 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Serdecznie zapraszam Pracowników Wydziału Ekonomicznego na otwarte spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się w dniu 18 marca br. (piątek)  o godzinie 11.00 w sali 216 (aula), ul. Żołnierska 47. Mój program jest dostępny na stronie: www.jacekwrobel.szczecin.pl           Kandydat na Rektora ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
254
SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE Z DR HAB. INŻ JACKIEM WRÓBLEM PROF. NADZW.

2016-03-15 08:32 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Serdecznie zapraszam Pracowników Wydziału Ekonomicznego na otwarte spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się w dniu 18 marca br. (piątek)  o godzinie 11.00 w sali 216 (aula), ul. Żołnierska 47. Mój program jest dostępny na stronie: www.jacekwrobel.szczecin.pl           Kandydat na Rektora ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
255
Zapraszamy na niemiecko-wietnamskie spotkanie

2016-03-14 12:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami i studentami z Uniwersytetu  im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie oraz studiującymi w Greifswaldzie studentami z Wietnamu. Wizyta będzie miała miejsce we czwartek, 17 marca, o godz. 11.00 w s. 216, ul. Żołnierska 47. Więcej informacji na plakacie. (plakat) dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
256
Zapraszamy na niemiecko-wietnamskie spotkanie

2016-03-14 12:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami i studentami z Uniwersytetu  im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie oraz studiującymi w Greifswaldzie studentami z Wietnamu. Wizyta będzie miała miejsce we czwartek, 17 marca, o godz. 11.00 w s. 216, ul. Żołnierska 47. Więcej informacji na plakacie. (plakat) dr Joanna Hernik Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
257
Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych 2 st. kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność inżynieria procesów wytwarzania olefin

2016-03-07 12:27 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Z regulaminem stypendium można zapoznać się PDF, a formularz wniosku pobrać WORD, PDF. Wnioski można składać w dziekanacie Wydziału w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru. Prosimy jednak o jak najwcześniejsze złożenie wniosków, albowiem umożliwi to wcześniejsze ich rozpoznanie i wypłatę stypendiów.
258
Konta dla studentów SI, SII i SIII na platformie Microsoft DreamSpark

2016-03-01 08:52 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zostały dodane nowe oraz zaktualizowane istniejące konta do licencji Microsoft na platformie DreamSpark. Na poczcie uczelnianej otrzymają Państwo informację o rejestracji, aktywacji konta. Dostęp do platformy: https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=1599392e-bc8b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8
259
Ankietyzacja zajęć z semestru zimowego

2016-03-01 08:49 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Starostowie wszystkich kierunków i lat studiów  inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich (oprócz studentów rozpoczynających studia) proszeni są o pilne zgłoszenie się do Dziekanatu (Nowa Chemia) w związku z ankietyzacją zajęć z semestru zimowego.
260
Aktualizacja planów zajęć SII - OS2-L11, TCH2-L14

2016-02-29 18:45 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

261
Aktualizacja planów zajęć S1 - ICHP1-31, KCh1-21, KCh1-22, NA1-21

2016-02-29 18:44 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

262
Targi Pracy PERYSKOP

2016-02-25 23:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

263
Aktualizacja planów zajęć SII - TCH2-L11, TCH2-L12, TCH2-L13, TCH2-L14, TCH2-L15

2016-02-25 12:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

264
Aktualizacja planów zajęć S1 - NA1-21, NA1-31, TCH1-31

2016-02-25 12:15 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

265
Studia MBA dla Doktorantów

2016-02-23 11:20 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi dwusemestralne niestacjonarne studia MBA – Innowacje i Analiza Danych w partnerstwie z Woodbury School of Business Utah Valley University (USA).

Program jest realizowany dwutorowo: odrębnie w języku polskim i w języku angielskim.

Trwa rekrutacja na semestr wiosenny 2016 r. (pierwszy zjazd w kwietniu 2016 r).

Wysoki poziom nauczania, dogodny modułowy format studiów oraz zniżka 50% dla wszystkich doktorantów w naszym kraju.
Istnieje możliwość ukończenia programu MBA płacąc połowę czesnego.

Program MBA – Innowacje i Analiza Danych może pomóc młodym naukowcom w realizacji pomysłów poprzez założenie własnych przedsięwzięć bądź ułatwić podjęcie pracy w istniejących firmach czy instytucjach.

icon IPI PAN_Broszura MBA

IPI PAN_MBA_leaflet_April 2016_discount

266
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Technologii Chemicznej Organicznej

2016-02-19 09:40 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

267
XXI edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa

2016-02-11 10:32 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Konkursu o Nagrode Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXI Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2015 . Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

 • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
 • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
 • automatyka,
 • transport szynowy,
 • inżynieria biomedyczna.

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2016 roku.

icon Konkursu-o-Nagrode-Siemensa-Ogloszenie

icon Konkursu-o-Nagrode-Siemensa-Regulamin_2016

icon Konkursu-o-Nagrode-Siemensa-Zalaczniki-do-Regulaminu

268
Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

2016-02-11 10:01 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  i doktorantów. Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

269
Plan zajęć obowiązkowych na studiach trzeciego stopnia WTiICh w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

2016-02-05 02:38 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

270
DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW IV Edycja

2016-01-28 15:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

271
Konferencja - NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI Spojrzenie Młodych Naukowców

2016-01-28 15:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

272
RCIiTT - szkolenia

2015-11-06 10:28 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza przedstawicieli ze środowiska akademickiego, tj. studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz absolwentów na szkolenia:

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

273
Magazyn Wędkarski Kołowrotek

2015-10-23 14:03 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Zapraszamy na magazyn wędkarski „Kołowrotek”, gdzie doświadczony wędkarz, doktor ichtiologii i jednocześnie nasz pracownik Adam Tański wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu dużych ryb. W owym programie znajdziecie nie tylko ważne i cenne porady dla pasjonatów, ale przede wszystkim masę ciekawostek o rybach i ich środowisku. W udostępnionym odcinku poznacie dr Adama, jego kolegów i pasję, która na stałe połączyła jego życie zawodowe z hobby.
274
Nabór wniosków na kredyt dla studentów i doktorantów na rok akademciki 2015/2016

2015-10-06 12:23 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Do 15 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków na kredyty studenckie. Wnioski można składać w jednym z czterech banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. O kredyt mogą starać się studenci oraz doktoranci. W ramach przyznanego kredytu można otrzymywać 600 zł lub 800 zł miesięcznie.

O kredyt mogą ubiegać się studenci  i doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W przypadku studentów kredyt można otrzymać na maksymalnie sześć lat. Doktorant może otrzymać kredyt na okres maksymalnie cztery lata. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po zakończeniu studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, zaś odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

Warunkiem koniecznym do otrzymywania kolejnych transz kredytu, jest przedstawienie w banku ważnej legitymacji studenckiej (w terminach do dnia 31 października i 31 marca) lub doktoranckiej (w terminie do 31 października). Przy składaniu wniosku o kredyt, należy przedstawić również dochody na osobę w rodzinie. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2014/2015 wynosiła 2500 zł.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej student lub doktorant może uzyskać poręczenie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (szczegółowe informacje na stronie internetowej BGK) lub w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (szczegółowe informacje na stronie internetowej ARiMR).

Szczegółowe zasady przyznawania kredytów studenckich regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Poniżej lista banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i udzielają kredytów studenckich.

 • PKO Bank Polski S.A
 • Bank PEKAO S.A
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Informacja o kredycie studenckim na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

275
Plan zajęć dla studentów S3

2015-10-01 17:28 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

276
Lista kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

2015-09-15 13:26 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Listy zbiorcze, pdf 1.5 MB
277
Lista osób przyjetych na wydzialowe studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 na Wydziałe Nauk o Żywności i Rybctwa

2015-09-11 12:32 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

278
Testy kwalifikacyjne na studia stacjonarne drugiego stopnia

2015-09-10 11:49 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Informujemy, że dnia 24.09.2015r. o godz. 10:00 odbędą się testy kwalifikacyjne na studia stacjonarne drugiego stopnia, w sali 11 w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Piastów 42.
279
Uwaga Kanydaci na studia III stopnia rozmowy kwalifikacyjne!

2015-09-08 11:07 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne na studia III stopnia odbędą się w dniu  9 września br. w sali 119 ul. Kazimierza Królewicza 4: od godziny 11.00 kandydaci na studia w dyscyplinie rybactwo; od godz. 10.00 kandydaci na studia w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.
280
OGŁASZAMY II NABÓR NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

2015-07-17 14:38 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Informujemy, iż rozpoczął się II nabór na studia stacjonarne I stopnia. Chętni kandydaci mogą składać dokumenty. Po więcej informacji zapraszamy do ogłoszenia.
281
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

282
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniu 8 czerwca 2015 r. został zainaugurowany pierwszy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugi na Uczelni projekt w ramach programu HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering” będzie realizowany w Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Instytutu Polimerów, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Partnerami projektu są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: Prof. H. Daniel Wagner z  Weizmann Institute of Sciences, Izrael, Prof. Judit E. Puskas z University of Okron, OH, USA i Prof. Joachim Kohn z Rutgers University, NJ, USA. Uzyskane dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln PLN pozwoli na prowadzenie badań pracownikom naukowym, doktorantom i studentom nie tylko w macierzystej jednostce, lecz również w laboratoriach partnerów projektu. Podczas inauguracyjnego spotkania, zagraniczni partnerzy mieli okazję przedstawić możliwości badawcze swoich jednostek i zwiedzić nowoczesne laboratoria Zakładu zlokalizowane w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii.

283
Lista studentów i doktorantów z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, którzy otrzymali stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecina

2015-05-20 15:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

284
Juwenaliowy Turniej Tenisa dla pracowników ZUT

2015-05-19 07:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Termin: 20.05.2015 (środa) godz. 8.30 – zapisy i rozgrzewka Miejsce: korty ZUT przy ul. Tenisowej 33
Turniej dojdzie do skutku przy zgłoszeniu się minimum:
 • 6 zawodników
 • 3 zawodniczek
Uwaga!!! W przypadku mniejszej ilości zawodniczek zaproponujemy uczestnictwo w turnieju razem z panami.
Sposób rozgrywania turnieju podany zostanie po zebraniu zgłoszeń. Organizatorzy: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT KU AZS.ZUT
Odpowiedzialny za przeprowadzenie turnieju - Józef Lemke, tel. 509 26 36 41, jlemke@zut.edu.pl (z dopiskiem Turniej Tenisa ZUT)
285
Nowe plany zajęć na semestr letni 2014/2015

2015-02-18 14:54 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

286
Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014

2015-02-03 08:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

287
UczelniaXP - uzupełnianie ocen z zaliczeń i egzaminów

2015-01-16 12:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W związku z obecnie prowadzonymi pracami nad tworzeniem grup oraz przypisywaniem prowadzących do przedmiotów przez dziekanat, może się zdarzyć sytuacja że nie będą Państwo jeszcze widzieć swoich zajęć (na dzień 16.01.2015).
288
Szanowni Państwo, w dniach 22-25 czerwca br. organizujemy konferencję "12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors" (ICCMR12)

2015-01-16 09:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej konferencji: www.iccmr12.zut.edu.pl

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do udziału w konferencji. Udział "bierny" jest bezpłatny - można przyjść i wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących m.in. produkcji wodoru w katalitycznych reaktorach membranowych, zastosowania (bio)reaktorów membranowych i fotokatalitycznych reaktorów membranowych w oczyszczaniu wody i ścieków, wykorzystania ogniw paliwowych czy stanu wiedzy w zakresie sztucznych organów i inżynierii tkankowej i in. Zapraszamy również doktorantów i studentów. Specjalnie dla nich przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące przygotowania projektów badawczych "Shape your research project". Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem czynnego udziału w konferencji, do czego zachęcam, konieczna jest rejestracja. Termin nadsyłania streszczeń upływa 3 lutego br. Z pozdrowieniami,
Sylwia Mozia
289
Konserwacja lokalnej sieci komputerowej - chwilowy brak dostępu do internetu

2014-12-13 22:41 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Harmonogram prac konserwacyjnych lokalnych sieci komputerowych: 13.12.2014 -I etap przepięcie sieci na drugim piętrze - mogą wystąpić przerwy w dostępie do internetu, w przypadku nie działania internetu w pomieszczeniu proszę o kontakt lulewandowski@zut.edu.pl 15-17.12.2014 -II etap przeniesienie światłowodów - wystąpią przerwy w dostępie do internetu w całym budynku 18-19.12.2014 - III etap podłączenie nowego głównego światłowodu do budynku - wystąpi przerwa w dostępie do internetu w całym budynku Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
290
Spotkanie doktorantów I roku

2014-09-16 15:14 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Spotkanie organizacyjne doktorantów I roku odbędzie się w dniu 1 października 2014 o godz. 15.00 w Sali 18 w budynku Starej Chemii przy ul. Pułaskiego 10 (na parterze, naprzeciwko wejścia).
291
Lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne III stopnia (22.09.2014)

2014-09-16 15:13 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

292
Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia (08.07.2014)

2014-07-08 14:54 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

293
Uwaga! studenci I roku II° kierunków: Rybactwo i Towaroznawstwo

2014-02-21 14:05 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

W związku z przedłużoną rekrutacją na studia drugiego stopnia na kierunkach: Rybactwo oraz Towaroznawstwo zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się od 3 marca 2014.
294
Zmiana godzin przyjęć WKR

2014-02-21 13:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Od dnia 24.02.2014 do 27.02.2014r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WNoŻiR będzie pełniła dyżury od godziny 13 do 14 w pokoju 39 (Ul. K. Kazimierza 4).
295
Lista studentów przyjętych w pierwszej rekrutacji

2014-02-21 11:04 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów przyjętych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia 

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Grabczak

Sara

4.0

3.53

5.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

6.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

7.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

8.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

296
Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, którzy na dzień 14.02.2014 r. dopełnili wszelkich stosownych formalności

2014-02-14 14:16 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

4.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

5.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

6.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

7.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

8.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

9.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

10.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

2.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

3.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

4.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

5.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

6.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

7.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

8.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

2.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

3.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

4.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

297
Wyniki testu kwalifikacyjnego na TŻiŻCz

2014-02-14 11:45 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista osób które, przystąpiły i zdały test kwalifikacyjny na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka: 1. Sara Grabczak.
298
Nowość w ZUT - edysk.zut.edu.pl

2013-09-26 08:48 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki uruchomiło usługę sieciową o nazwie eDysk.

eDysk Usługa ma na celu przechowywanie w łatwo dostępny sposób danych użytkowników oraz ich synchronizowanie pomiędzy wieloma urządzeniami. Głównym interfejsem dostępowym do plików danych użytkownika jest przeglądarka internetowa. Użytkownik USK ZUT może mieć dostęp do swoich plików przechowywanych na eDysku z dowolnego komputera  podłączonego do sieci Internet i wyposażonego w przeglądarkę WWW.  Dostęp do zasobów może być realizowany także z poziomu urządzeń mobilnych (Android, iOS) po zainstalowaniu odpowiednich aplikacji. Dane są przechowywanie tylko i wyłączenie na serwerach uczelnianych ZUT, których ZUT jest jedynym właścicielem.

Usługa eDysk umożliwia:

 • Przechowywanie plików na zdalnym serwerze
 • Łatwy dostęp do plików przez stronę www
 • Synchronizowanie plików pomiędzy wieloma urządzeniami
 • Współdzielenie plików pomiędzy użytkownikami USK ZUT
 • Udostępnianie plików użytkownikom zewnętrznym (nie posiadającym konta USK ZUT)
 • Przeglądanie zawartości niektórych plików: TXT, ODF (np. OpenOffice), PDF

Więcej o eDysku: http://uci.zut.edu.pl/uslugi/edysk.html

299
Polskia Komisja Akredytacyjna po ocenie instytucjonalnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie wydała ocene POZYTYWNA

2013-07-09 13:54 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r.  w sprawie oceny instytucjonalnej uzyskał   ocenę   p o z y t y w n ą. 
300
Podpisanie umowy o prowadzeniu wspólnych studiów międzynarodowych - WKŚiR ZUT Szczecin i Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv

2013-07-04 15:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

301
Badania lekarskie

2013-06-17 10:52 - WIZUT - Kandydaci na studia

Badania lekarskie

 

302
Dokumenty

2013-06-17 10:49 - WIZUT - Kandydaci na studia

Gdzie składać dokumenty

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin (WI-1)

 

e-mail: rekrutacjawi@zut.edu.pl

 

Kierunek i rodzaj studiów Gdzie Godziny przyjęć

Informatyka

Studia I i II stopnia stacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia stacjonarne

budynek WI-2 Żołnierska 52:

mgr inż. Renata Zielińska (pok. 13), tel. 091 449 56 63

mgr inż. Sylwia Hardej (pok. 32), tel. 091 449 56 62

pon-pt.

9,30:00-14:30

Informatyka,

Studia I i II stopnia niestacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia niestacjonarne


II. piętro budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Liliana Dudzień (pok. 102), tel. 091 449 56 60

mgr inż. Joanna Rafalska (pok. 105), tel. 091 449 55 98

pon -pt.

9:30-14:30

Informatyka,

Studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne

I. piętro budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr Magdalena Wróblewska (pok. 104 b)

tel. 091 449 56 08

pon-pt.

10:00-13:00

 

Studia I stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. ankietę osobową wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,

 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), z tym że:
  a) kandydat z „nową maturą”, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – składa także aneks do świadectwa dojrzałości,
  b)  kandydat ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenie kopii świadectwa w późniejszym terminie, ustalonym przez komisję terminie

 3. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile na danym kierunku wymagane, skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku),
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, np. paszportu w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginała dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),

 5. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 6. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

 7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),

 8. zaświadczenie o złożenia kompletu dokumentów (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),

 9. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia II stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, dodatkowo:

 1. kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),

 2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,

 3. suplement, kartę przebiegu studiów, indeks lub wyciąg z indeksu (potwierdzone przez macierzystą uczelnię) – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu.

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia III stopnia

Kandydaci na studia trzeciego stopnia powinni dostarczyć:

 1. Podanie na studia III stopnia (pobierz),

 2. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia,

 3. suplement do dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą,

 4. zaświadczenie potwierdzające oceny za pracę dyplomową magisterską i egzamin dyplomowy magisterski wydane przez dziekanat wydziału, na którym kandydat ukończył jednolite studia magisterskie lub studia  II stopnia (zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy oceny są zamieszczone w indeksie),

 5. życiorys,

 6. trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 7. kwestionariusz osobowy (pobierz),

 8. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat się o nie ubiega),

 9. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,

 10. informację o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji,

 11. propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodnego z dyscypliną nauki studiów doktoranckich).

303
Zasady rekrutacji

2013-06-17 01:00 - WIZUT - Kandydaci na studia

a. Studia I stopnia

 1. Zasady rekrutacji

 2. Olimpiady i konkursy

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniający do preferencji w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Astronomiczna, Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra", Fizyczna, Informatyczna, Innowacji Technicznych, Matematyczna, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy o Wynalazczości,

 • Inżynieria cyfryzacji: Astronomiczna, Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra", Fizyczna, Informatyczna, Innowacji Technicznych, Matematyczna, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy o Wynalazczości,

Wykaz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, których laureatom przyznaję się preferencje w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Ogólnopolski konkurs informatyczny - "PING" Potyczki Informatyczne Nowej Generacji"

 • Inżynieria cyfryzacji: Ogólnopolski konkurs informatyczny - "PING" Potyczki Informatyczne Nowej Generacji"

Wykaz: http://www.zut.edu.pl/

 

b. Studia II stopnia

 1. Zasady rekrutacji

 2. Szczegółowe kryteria przyjęć oraz zakresy testów kwalifikacyjnych na studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Informatyka

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich kierunku informatyka.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • algorytmizacja i programowanie komputerów,
 • podstawy architektury systemów komputerowych (architektura i zasady działania komputerów, technologie sieciowe, systemy mobilne, rozproszone i wieloprocesorowe, systemy operacyjne komputerów, systemy wbudowane),
 • bazy danych (relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, projektowanie struktur, funkcje systemu zarządzania bazami danych),
 • metody projektowania tworzenia, testowania, wdrażania systemów informatycznych (inżynieria oprogramowania),
 • inżynierskie zastosowania informatyki (systemy komputerowego wspomagania, modelowanie i symulacja, systemy obliczeniowe, systemy z wiedzą i wnioskowaniem, grafika i wizualizacja komputerowa).

Test kwalifikacyjny może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej.

 

c. Studia III stopnia

 1. Zasady rekrutacji – uchwała ZUT http://www.zut.edu.pl/

 


304
Rekrutacja krok po kroku

2013-05-24 12:39 - WIZUT - Kandydaci na studia

Dlaczego powinieneś wybrać ZUT

Pobierz film
305
Szczecin_z całego serca polecam

2013-05-08 08:08 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Arkadiusz Skrzypiński

Arkadiusz Skrzypiński, pracownik Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie Ambasadorem kampanii społecznej "Szczecin_z całego serca polecam".

Kampania społeczna „Szczecin_z całego serca polecam AMBASADOR” to zaproszenie mieszkańców do wspólnego budowania pozytywnego, silnego i dobrze kojarzącego się wizerunku miasta. Skrzypiński znalazł się w gronie m.in z Moniką Pyrek, Chórem Kameralnym ZUT, czy zespołem Big Fat Mama.

306
Katalog stron pracowników i doktorantów ZUT

2013-04-24 15:03 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

UCI uprzejmie informuje że utworzono serwis WWW, który będzie katalogiem stron pracowników i doktorantów  ZUT.

Umieszczenie strony w katalogu jest oczywiście dobrowolne, ale bardzo zachęcamy do tego, gdyż podniesie to wartość serwisu WWW Uczelni a jednocześnie ułatwi dostęp do strony osobom z zewnątrz. 
Aby umieścić swoją stronę w katalogu należy zalogować się do systemu zarządzania kontem USK -  https://www.zut.edu.pl/ZutKonto/ - i w zakładce: "Serwis WWW" wyrazić zgodę na pokazanie stron w katalogu ZUT (Uwaga: zgoda dotyczy wyłącznie stron utworzonych na serwerze USK).

Zobacz katalog stron pracowników i doktorantów ZUT

307
Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT

2013-04-23 10:26 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

W sprawie wymiaru czasu pracy.

icon Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT

308
Oprogramowanie firmy Corel dla ZUT!

2012-09-27 12:59 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki uprzejmie informuje, że zakupiło licencję "Corel Academic Site License" w ramach której pracownicy naszej Uczelni uzyskują prawo do użytkowania (również domowego) następujących programów:

 • CorelDRAW®
 • Corel® Painter™
 • Corel® VideoStudio®
 • Corel® PaintShop™ Pro
 • Corel® PDF Fusion™
 • WinZip® Pro
Oprogramowanie dostępne jest na stronie UCI - http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/corel.html

309
Prasa i telewizja nt. III Zachodniopomorskiego "Dnia Owada 2012", który odbył się 05.06.2012 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2012-06-06 23:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Info i fotografie:
http://www.mmszczecin.pl/415626/2012/6/5/dzien-owada--podczas-dni-otwartych-zut-zdjecia?category=photos
http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=87540&idf=165494

Fotografie:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/tngallery?Site=GS&Date=20120605&Category=SZCZECIN&ArtNo=605009994&Ref=PH

Info:
http://www.wszczecinie.pl/spotkania,dzien_owada_2012,id-8685.html
http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Dzien-Owada

Film:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120605/SZCZECIN/120609825  Migawki: http://wiadomosci.wp.pl/gid,14548780,gpage,6,img,14548836,kat,1342,title,Dzien-Owada-2012-w-Szczecinie,galeria.html

310
Dojazd

2007-03-29 12:22 - WIZUT - Kandydaci na studia

Jak dojechać na Wydział Informatyki?

z dworca PKP:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworzec Główny PKP" przy zejściu z kładki nad torami) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z dworca PKS:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworcowa" przy Odrze - na żądanie) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 1):

Pieszo do przystanku tramwajowego linii 7 "Turzyn", stamtąd do przystanku "Żołnierska".
lub
pieszo do przystanku autobusowego linii 75 "Bolesława Śmiałego", stamtąd do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 3, DS 4, DS 5):

Tramwajem linii 4,11,12 (przystanek "Szwoleżerów" lub "Narutowicza") do Placu Kościuszki, następnie tramwajem linii 7 do przystanku "Żołnierska".

 

{iframe}app/maps/{/iframe}


Warning: fopen(zapis.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/portal/zut/index.php on line 329

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 330

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 331

rssLINKS