Sekcja
Lokalizacja
Klucze

2014-10-31 ZUT w RSS

  Wszyskich: 349
1
Komunikat JM Rektora ZUT o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych i doktorantów

2014-10-30 13:58 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Komunikat nr 34 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 października 2014 r. o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych i doktorantów Na podstawie § 5 ust. 7 Regulam...
2
Komunikat JM Rektora ZUT o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

2014-10-30 13:58 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Komunikat nr 32 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 13 października 2014 r. o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Na podstawie § 5 ust. 7 R...
3
Pierwsze zajęcia Samsung LABO

2014-10-30 13:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

We wtorek 28 października odbyły się pierwsze zajęcia w ramach pilotażowej edycji programu Samsung LABO. Studenci Wydziału Informatyki w ramach ścieżki biznesowej rzucili się w wir dyskusji związanej z przyszłością własnych projektów i aplikacji - dla platform: Android, Tizen i SmartTV, wykazując się przy tym niezwykłą kreatywnością i uszczegóławiając pomysły z którym przyszli na pierwsze zajęcia. 

W tym samym czasie studenci Wydziału Elektrycznego rozpoczęli w ramach ścieżki technologicznej cykl wykładów, prezentacji i ćwiczeń związanych z tworzeniem aplikacji. Po pierwszym wykładzie nasi studenci przekonali trenerów z Samsung R&D, że zagadnienia prezentowane w ramach prezentacji są im znane i powielają tematy zrealizowane w trakcie studiów. Przygotowanie merytoryczne studentów umożliwiło bezpośrednie przejście do ćwiczeń praktycznych i dyskusji nad przyszłymi projektami. Już za tydzień odbędą się kolejne zajęcia, tym razem studenci Wydziału Informatyki będą mieli zajęcia ze ścieżki technologicznej, zaś studenci Wydziału Elektrycznego będą doprecyzować swoje pomysły na aplikacje w ramach ścieżki biznesowej.  

4
Pierwsze zajęcia Samsung LABO

2014-10-30 13:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

We wtorek 28 października odbyły się pierwsze zajęcia w ramach pilotażowej edycji programu Samsung LABO. Studenci Wydziału Informatyki w ramach ścieżki biznesowej rzucili się w wir dyskusji związanej z przyszłością własnych projektów i aplikacji - dla platform: Android, Tizen i SmartTV, wykazując się przy tym niezwykłą kreatywnością i uszczegóławiając pomysły z którym przyszli na pierwsze zajęcia. 

W tym samym czasie studenci Wydziału Elektrycznego rozpoczęli w ramach ścieżki technologicznej cykl wykładów, prezentacji i ćwiczeń związanych z tworzeniem aplikacji. Po pierwszym wykładzie nasi studenci przekonali trenerów z Samsung R&D, że zagadnienia prezentowane w ramach prezentacji są im znane i powielają tematy zrealizowane w trakcie studiów. Przygotowanie merytoryczne studentów umożliwiło bezpośrednie przejście do ćwiczeń praktycznych i dyskusji nad przyszłymi projektami. Już za tydzień odbędą się kolejne zajęcia, tym razem studenci Wydziału Informatyki będą mieli zajęcia ze ścieżki technologicznej, zaś studenci Wydziału Elektrycznego będą doprecyzować swoje pomysły na aplikacje w ramach ścieżki biznesowej.  

5
Pierwsze zajęcia Samsung LABO

2014-10-30 13:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

We wtorek 28 października odbyły się pierwsze zajęcia w ramach pilotażowej edycji programu Samsung LABO. Studenci Wydziału Informatyki w ramach ścieżki biznesowej rzucili się w wir dyskusji związanej z przyszłością własnych projektów i aplikacji - dla platform: Android, Tizen i SmartTV, wykazując się przy tym niezwykłą kreatywnością i uszczegóławiając pomysły z którym przyszli na pierwsze zajęcia. 

W tym samym czasie studenci Wydziału Elektrycznego rozpoczęli w ramach ścieżki technologicznej cykl wykładów, prezentacji i ćwiczeń związanych z tworzeniem aplikacji. Po pierwszym wykładzie nasi studenci przekonali trenerów z Samsung R&D, że zagadnienia prezentowane w ramach prezentacji są im znane i powielają tematy zrealizowane w trakcie studiów. Przygotowanie merytoryczne studentów umożliwiło bezpośrednie przejście do ćwiczeń praktycznych i dyskusji nad przyszłymi projektami. Już za tydzień odbędą się kolejne zajęcia, tym razem studenci Wydziału Informatyki będą mieli zajęcia ze ścieżki technologicznej, zaś studenci Wydziału Elektrycznego będą doprecyzować swoje pomysły na aplikacje w ramach ścieżki biznesowej.  

6
Pierwsze zajęcia Samsung LABO

2014-10-30 13:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

We wtorek 28 października odbyły się pierwsze zajęcia w ramach pilotażowej edycji programu Samsung LABO. Studenci Wydziału Informatyki w ramach ścieżki biznesowej rzucili się w wir dyskusji związanej z przyszłością własnych projektów i aplikacji - dla platform: Android, Tizen i SmartTV, wykazując się przy tym niezwykłą kreatywnością i uszczegóławiając pomysły z którym przyszli na pierwsze zajęcia. 

W tym samym czasie studenci Wydziału Elektrycznego rozpoczęli w ramach ścieżki technologicznej cykl wykładów, prezentacji i ćwiczeń związanych z tworzeniem aplikacji. Po pierwszym wykładzie nasi studenci przekonali trenerów z Samsung R&D, że zagadnienia prezentowane w ramach prezentacji są im znane i powielają tematy zrealizowane w trakcie studiów. Przygotowanie merytoryczne studentów umożliwiło bezpośrednie przejście do ćwiczeń praktycznych i dyskusji nad przyszłymi projektami. Już za tydzień odbędą się kolejne zajęcia, tym razem studenci Wydziału Informatyki będą mieli zajęcia ze ścieżki technologicznej, zaś studenci Wydziału Elektrycznego będą doprecyzować swoje pomysły na aplikacje w ramach ścieżki biznesowej.  

7
Komunikat nr 34 Rektora ZUT

2014-10-30 13:51 - WIZUT - Strony dla doktorantów

icon Komunikat nr 34 Rektora ZUT

8
Komunikat nr 34 Rektora ZUT

2014-10-30 13:50 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

icon Komunikat nr 34 Rektora ZUT

9
Komunikat nr 34 Rektora ZUT

2014-10-30 13:49 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

icon Komunikat nr 34 Rektora ZUT

10
Komunikat nr 34 Rektora ZUT z dnia 30 października 2014 r. o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych i doktorantów

2014-10-30 13:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

11
Komunikat nr 34 Rektora ZUT z dnia 30 października 2014 r. o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych i doktorantów

2014-10-30 13:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

12
Komunikat nr 34 Rektora ZUT z dnia 30 października 2014 r. o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych i doktorantów

2014-10-30 13:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

13
Komunikat nr 34 Rektora ZUT z dnia 30 października 2014 r. o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych i doktorantów

2014-10-30 13:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

14
Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych

2014-10-30 13:10 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

KOMUNIKAT NR 34 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 października 2014 r.  o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych

Na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu studiów wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wyznaczam w dniu 31 października 2014 r. (piątek) od 12.00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych ZUT.

W zastępstwie Rektora dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. nadzw. Prorektor ds kształcenia

15
Godziny rektorskie w dniu 31.10.2014

2014-10-30 12:39 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informujemy, że Rektor ZUT w Szczecinie wyznaczył w dniu 31 października 2014 r. (piątek) od 12:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych ZUT w Szczecinie.
16
Godziny rektorskie w dniu 31.10.2014

2014-10-30 12:39 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Informujemy, że Rektor ZUT w Szczecinie wyznaczył w dniu 31 października 2014 r. (piątek) od 12:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych ZUT w Szczecinie.
17
Godziny rektorskie w dniu 31.10.2014

2014-10-30 12:39 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Informujemy, że Rektor ZUT w Szczecinie wyznaczył w dniu 31 października 2014 r. (piątek) od 12:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych ZUT w Szczecinie.
18
IMMATRYKULACJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I ROKU

2014-10-30 12:16 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS


Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

mają zaszczyt zaprosić

na

UROCZYSTĄ IMMATRYKULACJĘ

STUDENTÓW I ROKU oraz

DOKTORANTÓW I ROKU

Uroczystość odbędzie się 7 listopada 2014 roku

o godzinie 10.00

w Auditorium Maximum przy ul. Słowackiego 17

19
K O N K U R S na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomii

2014-10-30 10:55 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS


Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, tel. (91) 449 69 00

    __________________________________________________________________________________________________________________________

DZIEKAN  WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

o g ł a s z a

K   O   N   K   U   R   S

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Ekonomii

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U nr 64, poz.  1365 z późniejszymi zmianami) oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Wymagania stawiane kandydatom: - posiadanie tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, - wykazanie się znajomością  języka polskiego i obcego, - posiadanie uzdolnień i doświadczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej. Wymagane dokumenty: 1. podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie, 2. życiorys w formie CV, 3. kwestionariusz osobowy z fotografią, 4. wykaz prac naukowo–badawczych, 5. informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata, 6. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, 7. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, 8. opinia recenzenta zewnętrznego nt. dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata, 9. zaświadczenie o stanie zdrowia, 10. oświadczenie o niekaralności. Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie (na stronie www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy. Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p. 6) w terminie do dnia 14.11.2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  21 listopada 2014 roku. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury). D Z I E K A N W Y D Z I A Ł U    E K O N O M I C Z N E G O Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. ZUT
20
Program Samsung LABO rozpoczęty

2014-10-30 09:31 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

We wtorek 28 października odbyły się pierwsze zajęcia w ramach pilotażowej edycji programu Samsung LABO. Studenci Wydziału Elektrycznego rozpoczęli swoje zajęcia od spotkania z tzw. ścieżką technologiczną, która ma umożliwić im tworzenie konwergentnych aplikacji związanych z platformami Android, Tizen i … Czytaj więcej
21
Program Samsung LABO rozpoczęty

2014-10-30 09:31 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

We wtorek 28 października odbyły się pierwsze zajęcia w ramach pilotażowej edycji programu Samsung LABO. Studenci Wydziału Elektrycznego rozpoczęli swoje zajęcia od spotkania z tzw. ścieżką technologiczną, która ma umożliwić im tworzenie konwergentnych aplikacji związanych z platformami Android, Tizen i … Czytaj więcej
22
Studenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka oraz mikrobiolgia stosowana

2014-10-29 14:41 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Dyżur Prodziekan dr hab. inż. Małgorzaty Sobczak w dniu 31 października br. został odwołany
23
ZOO - Katarzyna Groniec

2014-10-29 13:54 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

 Teatr Polski zaprasza


24
ZOO - Katarzyna Groniec

2014-10-29 13:54 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

 Teatr Polski zaprasza


25
ZOO - Katarzyna Groniec

2014-10-29 13:54 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 Teatr Polski zaprasza


26
ZOO - Katarzyna Groniec

2014-10-29 13:54 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 Teatr Polski zaprasza


27
Linux on Windows

2014-10-29 13:02 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

W dniu 28.10.2014 odbyła się konferencja "Linux on Windows" organizowana przez studenckie koło naukowe "Grupa .NET". Pragniemy serdecznie podziękować Michałowi Smereczyńskiemu z agencji Grupa Brandoo za przybycie oraz interesujący wykład na temat platformy Microsoft Azure. Grupa Brandoo zapewniła również kod aktywacyjne do tej platformy dla wszystkich zarejestrowanych uczestników. Dziękujemy też wszystkim studentom, którzy wzięli udział w konferencji, jednocześnie zapraszając na spotkania naszego koła "Grupa .NET", które odbywają się w czwartki o godz. 16 w sali 126 WI2.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z konferencji.

28
VII edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową!

2014-10-29 12:01 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT wraz z Partnerem - Polską Fundacją Przedsiębiorczości, ogłaszają VII edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorską. Skończyłeś(aś) stu...
29
Nagrody i odznaczenia dla pracowników Wydziału Informatyki

2014-10-29 11:08 - WIZUT - Aktualności

fotoreportaż

Fotoreportaż

14 października 2014 roku Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wręczył nagrody wyrózniającym się pracownikom naszej uczelni. Wśród nagrodzonych znaleźli się również pracownicy Wydziału Informatyki.

Indywidualne nagrody J.M. Rektora ZUT za osiągnięcia twórcze otrzymali:

Nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe:

I stopnia
dr inż. Jarosław Jankowski

II stopnia
dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski
dr inż. Przemysław Korytkowski

III stopnia
dr inż. Paweł Forczmański
dr inż. Krzysztof Małecki
dr hab. inż. Radosław Mantiuk
dr hab. inż. Grzegorz Ulacha

Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

dr inż. Przemysław Korytkowski
dr inż. Krzysztof Małecki

24 października 2014 roku podczas uroczystej promocji doktorów habilitowanych i doktorów wręczono odznaczenia państwowe przyznane pracownikom uczleni. W tym gronie znalazł się dr inż. Krzysztof Makles z naszego wydziału, który odebrał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

30
Dostęp testowy do ACM Library zamknięty

2014-10-29 11:01 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biblioteka Główna  informuje, że dostęp testowy do ACM Digital Library został dla ZUT zamknięty.

Wysokie wykorzystanie bazy w pierwszym tygodniu (375 pobrań) przekroczyło dopuszczalny  miesięczny limit pobrań ustalony przez wydawcę na 200.
Niestety nie ma możliwości odblokowania dostępu do bazy.
31
Dostęp testowy do ACM Library zamknięty

2014-10-29 11:01 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Biblioteka Główna  informuje, że dostęp testowy do ACM Digital Library został dla ZUT zamknięty.

Wysokie wykorzystanie bazy w pierwszym tygodniu (375 pobrań) przekroczyło dopuszczalny  miesięczny limit pobrań ustalony przez wydawcę na 200.
Niestety nie ma możliwości odblokowania dostępu do bazy.
32
Advanced Computer Systems (ACS 2014)

2014-10-29 10:17 - WIZUT - Aktualności

fotoreportaż

Fotoreportaż

W dniach 22-24.10.2014 r. odbyła się 19 edycja zorganizowanej przez Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie Międzynarodowej Konferencji Advanced Computer Systems (ACS 2014). Na miejsce konferencji organizatorzy wybrali tradycyjnie nadmorskie Międzyzdroje tak, aby oprócz ściśle naukowej atmosfery dostarczyć uczestnikom także wrażeń estetycznych związanych z tym pięknym miejscem.

Celem tegorocznej konferencji  była prezentacja najnowszych wyników badań z dziedziny Informatyki  a w szczególności z zakresu Inżynierii Oprogramowania, Sztucznej Inteligencji, Bezpieczeństwa Informacji, Projektowania Systemów Informatycznych oraz  Systemów Multimedialnych.  Ponadto  podczas wykładów inauguracyjnych rozpoczynających każdą z sesji zaproszeni wykładowcy przedstawili niezwykle ciekawe rozwiązania  i teorie dotychczas nieprezentowane na forum innych konferencji. Rozwiązania te oraz teorie były prezentowane przez:

 • Prof. Akira Imada ( Białoruś) w ramach wykładu „ What is machine Intelligence?- a case study: Stock market forecasting agents”?
 • Prof. Gisella Facchinetti (Włochy) w ramach wykładu „A parametric interval approximation of fuzzy numbers””
 • Prof. Larisa Globa (Ukraina) w ramach wykładu “Based on force-directed algorithms method for metagraph visualisation”
 • Prof. Jacek Pomykała (Polska) w ramach wykładu “ Derandomization of selected cryptographic systems and related mathematical problems” oraz
 • Prof. Arkadiusz Orłowski (Polska) w ramach wykładu: “ Visual cryptography and its nontrivial applications”.

W pierwszym dniu konferencji wszystkich gości przywitał Dziekan Wydziału Informatyki – prof. Antoni Wiliński oraz Kierownik Komitetu Organizacyjnego Konferencji ACS – dr inż. Jerzy Pejaś. Podczas serdecznych słów powitania Dziekan A. Wiliński przedstawił wybitnych gości z zagranicy m.in. prof. Shin-ya Kobayashi’ego z Ehime University w Japonii, prof. Nikolay’a Borgesta z Samara State Aerospace University w Rosji oraz prof. Andriy’a Luntovskyy’ego, pochodzącego wprawdzie z Ukrainy, jednakże od wielu lat rozwijającego karierę naukową w Dresden University w Niemczech.

Zaprezentowano kilka sesji tematycznych m.in.:

 • Artificial Intelligence,
 • Software Technologies,
 • Design of Information Systems,
 • Information Technology Security,

W ramach wszystkich sesji zaprezentowano łącznie 64 referaty, z czego 7 było wygłoszonych na zorganizowanej po raz pierwszy sesji rosyjskojęzycznej. Sesja ta cieszyła się dużym powodzeniem, co zapewne spowoduje jej ponowienie na kolejnej konferencji ACS.

Każdemu z uczestników konferencji Dziekan Wydziału Informatyki w towarzystwie Kierownika Konferencji dra inż. Jerzego Pejasia oraz członka Komitetu Organizacyjnego dra inż. Imeda El Fray’a wręczył Certyfikat Uczestnictwa podczas bankietu zorganizowanego dla gości. Oprócz niewątpliwie ciekawej sfery merytorycznej Organizatorzy zapewnili kilka chwil wytchnienia podczas kolacji grillowej oraz przy konkursie bowlingowym zakończonym wydaniem dyplomów najlepszym graczom.

O wysokim poziomie naukowym i zadowoleniu uczestników świadczą liczne podziękowania  nadesłane na ręce prof. A. Wilińskiego – Dziekana WI.

33
"Szkoła żon" - nowy spektakl!

2014-10-29 09:37 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W listopadzie w Teatrze Współczesnym zaprezentujemy nowy spektakl „Szkoła żon”. Na podane niżej terminy przygotowałem najlepsze miejsca (w zależności od terminu) w 4, 5, 6, 7, 8 rzędzie. Miejsca ze specjalnej puli należy rezerwować tutaj: 512 216 471 i lukasz@wspolczesny.szczecin.pl

„Szkoła żon” (Duża Scena) 

 9 listopada 2014 godz. 17.00

 14, 15, 16 listopada 2014 godz. 19.00

Bilety:
 • I strefa: 33 zł (normalne) 26 zł (ulgowe) 22 zł (studenckie)
 • II strefa: 26 zł (normalne) 21 zł (ulgowe, studenckie)
Rezerwacje: 512 216 471 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl
Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji). Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468 (Bank Pekao SA) Arnolf boi się kobiet. Zwłaszcza kobiet myślących samodzielnie. W mężczyznach nienawidzi słabości i uległości. Miłość do kobiety to oznaka braku charakteru i pierwszy krok do utraty honoru. By uniknąć losu rogacza od 13 lat „hoduje” sobie w zaciszu klasztoru idealną połówkę: „kompletną idiotkę” – wierząc, że jej głupota i nieoświecenie są gwarancją uczciwości. Gdy sprowadza ją do swego domu, nagle na horyzoncie pojawia się rywal – młody Horacy…
34
"Szkoła żon" - nowy spektakl!

2014-10-29 09:37 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W listopadzie w Teatrze Współczesnym zaprezentujemy nowy spektakl „Szkoła żon”. Na podane niżej terminy przygotowałem najlepsze miejsca (w zależności od terminu) w 4, 5, 6, 7, 8 rzędzie. Miejsca ze specjalnej puli należy rezerwować tutaj: 512 216 471 i lukasz@wspolczesny.szczecin.pl

„Szkoła żon” (Duża Scena) 

 9 listopada 2014 godz. 17.00

 14, 15, 16 listopada 2014 godz. 19.00

Bilety:
 • I strefa: 33 zł (normalne) 26 zł (ulgowe) 22 zł (studenckie)
 • II strefa: 26 zł (normalne) 21 zł (ulgowe, studenckie)
Rezerwacje: 512 216 471 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl
Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji). Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468 (Bank Pekao SA) Arnolf boi się kobiet. Zwłaszcza kobiet myślących samodzielnie. W mężczyznach nienawidzi słabości i uległości. Miłość do kobiety to oznaka braku charakteru i pierwszy krok do utraty honoru. By uniknąć losu rogacza od 13 lat „hoduje” sobie w zaciszu klasztoru idealną połówkę: „kompletną idiotkę” – wierząc, że jej głupota i nieoświecenie są gwarancją uczciwości. Gdy sprowadza ją do swego domu, nagle na horyzoncie pojawia się rywal – młody Horacy…
35
Komunikat Kanclerza dotyczący zasad zamawiania usług pralniczych w okresie od 16.10.2014 do 30.09.2017 r.

2014-10-29 09:20 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

36
Komunikat Kanclerza dotyczący zasad zamawiania usług pralniczych w okresie od 16.10.2014 do 30.09.2017 r.

2014-10-29 09:20 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

37
Animex Foods partnerem Wydziału Elektrycznego

2014-10-28 14:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

27 października 2014 r. do grona partnerów Wydziału Elektrycznego dołączyła firma Animex Foods  sp. z o.o. sp. k. Oddział w Szczecinie. Grupa Animex jest największym krajowym  producentem mięsa i przetworów mięsnych, należy do  grupy kapitałowej Smithfield oraz WH Group,  liderów … Czytaj więcej
38
Animex Foods partnerem Wydziału Elektrycznego

2014-10-28 14:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

27 października 2014 r. do grona partnerów Wydziału Elektrycznego dołączyła firma Animex Foods  sp. z o.o. sp. k. Oddział w Szczecinie. Grupa Animex jest największym krajowym  producentem mięsa i przetworów mięsnych, należy do  grupy kapitałowej Smithfield oraz WH Group,  liderów … Czytaj więcej
39
Uwaga! Studenci stacjonarni i niestacjonarni - informacja na temat składania podań o pisanie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej

2014-10-28 13:17 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

40
ODBIÓR DECYZJI

2014-10-28 10:14 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Zapraszamy do dziekanatu w godzinach urzędowania po odbiór decyzji w sprawie powtórnych rejestracji na semestr oraz skierowań na powtarzanie zajęć.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr 69 Senatu ZUT z dnia 22.09.2014 r. opłata za świadczone usługi edukacyjne powinna być wniesiona przez studentów lub osoby przyjęte na studia I i II stopnia:\

 • w trzech jednakowych ratach, tj. do 15 listopada, 15 grudnia i 15 stycznia – za semestr zimowy
 • w trzech jednakowych ratach do 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca – za semestr letni.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku opóźnienia się z wniesieniem należnych opłat, Uczelnia naliczy odsetki ustawowe za czas opóźnienia. Obowiązujące numery indywidualnych kont bankowych są dostępne w e-dziekanacie.

Prodziekan d/s studenckich    
Piotr Piela

41
zajęcia z dr inż J. Pejasiem w dniu 31.10

2014-10-28 10:00 - WIZUT - Zmiany w planie

W dniu 31.10 zajęcia z dr inż J. Pejasiem nie odbędą się. Termin ich odrobienia zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu.

42
Uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów ZUT

2014-10-28 09:22 - WIZUT - Aktualności

Uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów ZUT

24 października 2014 roku w auli budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii odbyła się uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W wydarzeniu uczestniczyli: Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, prof. ZUT, Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. ZUT, dziekani poszczególnych wydziałów wchodzących w skład Uczelni, promotorzy, osoby promowane, a także członkowie ich rodzin i przyjaciele.

Promowani doktorzy habilitowani i doktorzy złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się wspomagać Uczelnię i zachować ją w pamięci, zachować nienaruszoną godność doktorską oraz rozwijać dalej naukę tak, aby efekty pracy naukowej służyły człowiekowi. Przyjęcie osób promowanych w poczet doktorów i doktorów habilitowanych potwierdzone zostało uroczystym wręczeniem dyplomów JM Rektora, dziekanów poszczególnych wydziałów, a w przypadku doktorów, także promotorów.

Na Wydziale Informatyki w ubiegłym roku akademickim stopień doktora habilitowanego uzyskali: Mieczysław Drabowski, Marcin Korzeń, Radosław Mantiuk i Grzegorz Ulacha.
Natomiast stopień doktora – Natalia Ratuszniak, Agnieszka Kamińska, Tomasz Wiśniewski i Paweł Zięba.

Uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów ZUT
43
Spektakularny sukces prezesa SKN „Apacz 500″ i aktywność naukowa młodych teleinformatyków

2014-10-27 15:18 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż prezes Studenckiego Koła Naukowego Teleinformatyki „Apacz 500″ Konrad Derda, będący studentem III roku Teleinformatyki, został zwycięzcą prestiżowego ogólnopolskiego konkursu „Intel Galileo Content Creation Competition”, uzyskując nagrodę główną w wysokości 4000 USD. Członkowie Higher Education … Czytaj więcej
44
Spektakularny sukces prezesa SKN „Apacz 500″ i aktywność naukowa młodych teleinformatyków

2014-10-27 15:18 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż prezes Studenckiego Koła Naukowego Teleinformatyki „Apacz 500″ Konrad Derda, będący studentem III roku Teleinformatyki, został zwycięzcą prestiżowego ogólnopolskiego konkursu „Intel Galileo Content Creation Competition”, uzyskując nagrodę główną w wysokości 4000 USD. Członkowie Higher Education … Czytaj więcej
45
Wielki Jubileusz chóru CHAPS i wyróżnienia dla naszego pracownika dra Edwarda Półrolniczaka

2014-10-27 14:41 - WIZUT - Aktualności

Jubileusz 60-lecia Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego ZUT był okazją do prezentacji dorobku artystycznego chóru oraz jego założyciela i Mistrza prof. Jana Szyrockiego. Obchody jubileuszu znalazły swój finał 25 października 2014 roku, kiedy to w Filharmonii w Szczecinie odbył się specjalnie przygotowany na tę okazję galowy koncert a capella. Koncert pod względem artystycznym i organizacyjnym przerósł najśmielsze oczekiwania i z pewnością na długo zapadnie w pamięci widzów, wdzięcznych świadków tego sukcesu.

W listopadzie 1952 roku dwudziestojednoletni ówcześnie student Politechniki Szczecińskiej postanowił założyć chór. Jan Szyrocki prawdopodobnie nie podejrzewał wtedy, że da początek jednemu z najlepszych zespołów wokalnych w kraju. Założyciel chóru, późniejszy profesor, dyrygent i inicjator niezliczonych wydarzeń i festiwali muzycznych prowadził swój zespół przez ponad pięćdziesiąt lat. Obecnie zespół prowadzony jest przez Szymona Wyrzykowskiego.

Podczas oficjalnej części koncertu wręczono szereg odznaczeń i wyróżnień zasłużonym członkom zespołu i stowarzyszenia CHAPS. Wśród odznaczonych znalazł się pracownik naszego Wydziału, jednocześnie prezes Stowarzyszenia CHAPS, dr inż. Edward Półrolniczak.

Otrzymał on:

 • Brązowy Krzyż Zasługi, od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego,
 • odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej,
 • Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, w uznaniu zasług dla rozwoju regionu, przyznaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza,
 • odznaczenie „Primo Loco” przyznane przez Rektora ZUT prof. Włodzimierza Kiernożyckiego,
 • Złotą Odznakę Honorową PZCHiO, za zasługi w pracy społecznej Związku, przyznaną przez prezesa PZCHiO prof. Dariusza Dyczewskiego.

Chórowi i jego Prezesowi serdecznie gratulujemy.

46
Obowiązkowe szkolenie BHP prowadzone przez mgr Ewę Jabłońską

2014-10-27 13:08 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

47
Grupa I2-18

2014-10-27 10:16 - WIZUT - Zmiany w planie

Na prośbę studentów zajęcia z dn. 31.10.2014 r. z przedmiotu Matematyka obliczeniowa prowadzone przez dr inż. Annę Barcz zostają  przeniesione na  04.11.2014 r.(wtorek), godz. 10:15:12, sala 313.

48
ZGŁOŚ SWOJĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ DO KONKURSU I WYGRAJ PIENIĄDZE

2014-10-27 09:37 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

ZGŁOŚ SWOJĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ DO KONKURSU I WYGRAJ PIENIĄDZE! REGIONALNE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII ZUT wraz z POLSKĄ FUNDACJĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ogłaszają VII EDYCJĘ KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ/INŻYNIERSKĄ, MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ.

Skończyłeś(aś) studia i chcesz się dowiedzieć, czy na wynikach swojej pracy możesz zarabiać pieniądze?  Nie zwlekaj! Zgłoś swoją pracę do KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ/INŻYNIERSKĄ, MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ i wygraj nagrody! Więcej na stronie www.innowacje.zut.edu.pl

49
Sekcja szachowa zaprasza na spotkanie organizacyjne

2014-10-27 09:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Klub Uczelniany AZS ZUT zaprasza wszystkich zainteresowanych grą w szachy na spotkanie organizacyjne sekcji szachowej, które odbędzie się w środę, 12 listopada br. o godzinie 18:00 w Biurze KU AZS ZUT przy al. Piastów 24 (DS. nr 5, 6 piętro).

Podczas spotkania zostanie ustalony m.in. termin regularnych spotkań sekcji, liczba grup (w zależności od liczby i stopnia zaawansowania zainteresowanych) oraz forma treningów.

Na spotkanie może przyjść każdy Student/Pracownik ZUT (bez względu na poziom gry). Informacje podsumowujące ustalenia zostaną opublikowane na stronie www.azs.zut.edu.pl
50
Sekcja szachowa zaprasza na spotkanie organizacyjne

2014-10-27 09:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Klub Uczelniany AZS ZUT zaprasza wszystkich zainteresowanych grą w szachy na spotkanie organizacyjne sekcji szachowej, które odbędzie się w środę, 12 listopada br. o godzinie 18:00 w Biurze KU AZS ZUT przy al. Piastów 24 (DS. nr 5, 6 piętro).

Podczas spotkania zostanie ustalony m.in. termin regularnych spotkań sekcji, liczba grup (w zależności od liczby i stopnia zaawansowania zainteresowanych) oraz forma treningów.

Na spotkanie może przyjść każdy Student/Pracownik ZUT (bez względu na poziom gry). Informacje podsumowujące ustalenia zostaną opublikowane na stronie www.azs.zut.edu.pl
51
Sekcja szachowa zaprasza na spotkanie organizacyjne

2014-10-27 09:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Klub Uczelniany AZS ZUT zaprasza wszystkich zainteresowanych grą w szachy na spotkanie organizacyjne sekcji szachowej, które odbędzie się w środę, 12 listopada br. o godzinie 18:00 w Biurze KU AZS ZUT przy al. Piastów 24 (DS. nr 5, 6 piętro).

Podczas spotkania zostanie ustalony m.in. termin regularnych spotkań sekcji, liczba grup (w zależności od liczby i stopnia zaawansowania zainteresowanych) oraz forma treningów.

Na spotkanie może przyjść każdy Student/Pracownik ZUT (bez względu na poziom gry). Informacje podsumowujące ustalenia zostaną opublikowane na stronie www.azs.zut.edu.pl
52
Sekcja szachowa zaprasza na spotkanie organizacyjne

2014-10-27 09:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Klub Uczelniany AZS ZUT zaprasza wszystkich zainteresowanych grą w szachy na spotkanie organizacyjne sekcji szachowej, które odbędzie się w środę, 12 listopada br. o godzinie 18:00 w Biurze KU AZS ZUT przy al. Piastów 24 (DS. nr 5, 6 piętro).

Podczas spotkania zostanie ustalony m.in. termin regularnych spotkań sekcji, liczba grup (w zależności od liczby i stopnia zaawansowania zainteresowanych) oraz forma treningów.

Na spotkanie może przyjść każdy Student/Pracownik ZUT (bez względu na poziom gry). Informacje podsumowujące ustalenia zostaną opublikowane na stronie www.azs.zut.edu.pl
53
Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Chojnackiej - 29 października br.

2014-10-27 09:21 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

54
Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - Szkolenie Biblioteczne

2014-10-27 09:01 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

55
Podziękowania dla studentów i pracowników Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

2014-10-27 08:45 - WIZUT - Aktualności

fotoreportaż

Fotoreportaż

21 października 2014 roku Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński wręczył dyplomy dwóm pracownikom Wydziału za zajęcie I miejsca w III kwartale 2014 roku konkursu Dean Cup: dr hab. inż. Dariuszowi Frejlichowskiemu  za aktywność badawczą i publikacyjną oraz dr inż. Agnieszce Olejnik-Krugły za kompetencje organizacyjne i aktywność środowiskową.

Dziekan wręczył również podziękowania studentom i pracownikom naszego Wydziału za aktywność dydaktyczną i organizacyjną podczas tegorocznego Festiwalu Nauki oraz Nocy Naukowców.

Podziękowania za udział w Festiwalu Nauki otrzymali:

 1. Agnieszka Olejnik-Krugły
 2. Marcin Pluciński
 3. Piotr Piela
 4. Sławomir Wernikowski
 5. Wojciech Sałabun
 6. Krzysztof Makles
 7. Magdalena Krakowiak
 8. Joanna Rafalska

Podziękowania za udział w Nocy Naukowców otrzymali:

 1. Piotr Piela
 2. Wojciech Sałabun
 3. Marcin Pietrzykowski
 4. Sławomir Jaszczak
 5. Marta Sosnowska
 6. Michał Tomczyk
 7. Bartosz Bazyluk
 8. Karolina Lubiszewska
 9. Agnieszka Olejnik-Krugły
 10. Przemysław Korytowski
 11. Bartłomiej Małachowski
 12. Rafał Karkoszka
 13. Tomasz Wierciński
 14. Stanisław Ławniczak
 15. Dariusz Jankowski
 16. Dariusz Szymański
56
Informatyka S1 rok I - obowiązkowe szkolenie BHP

2014-10-25 16:03 - WIZUT - Zmiany w planie

W dniach 03.11.2014 (poniedziałek) i 12.11.2014r. (środa) odbędzie się wykład z przedmiotu "BHP, ergonomia pracy i ochrona przeciwpożarowa” prowadzony przez dr Zbigniewa Łosiewicza.

 • 03.11.2014r. ( poniedziałek) - godz. 17:00-21:00, sala WI2-126

grupy: I1-110, I1-111, I1-114, I1-124, I1-125

 • 12.11.2014r. (środa)- godz. 16:00–20:00, sala WI2-126

grupy:  I1-112, I1-113, I1-120, I1-121, I1-122, I1-123

Wykład jest obowiązkowy.

57
GRUPY: I1n-10, I1n-11, I1n-12.

2014-10-25 11:13 - WIZUT - Zmiany w planie

Dnia 15.11.2014 godz. 13:30-17:45 wykład z przedmiotu " Metodyka pracy umysłowej" z mgr M. Zychowicz.

58
23.10.2014 r. Prezydent RP wręczył nominację profesorską prof. dr. hab. inż. Lesławowi Wołejce

2014-10-24 21:01 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W dniu wczorajszym Prezydent RP  Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom  nauki i sztuki.

Tytuł profesora  nauk rolniczych  otrzymał prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy! Więcej - http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,788,47-nauczycieli-akademickich-odebralo-akty-nominacyjne.html
59
Zgłaszanie uwag do projektu rozporz. MRiRW zmieniające rozporz. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

2014-10-24 20:59 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

60
Zgłoś swoją pracę dyplomową do konkursu i wygraj pieniądze!

2014-10-24 14:38 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, ogłaszają VII edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorską. Skończyłeś(aś) studia i chcesz się dowiedzieć, czy na wynikach swojej pracy możesz zarabiać pieniądze? Nie zwlekaj! Zgłoś swoją pracę do konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorską i wygraj nagrody! Więcej na stronie www.innowacje.zut.edu.pl http://innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Inkubator_przedsiebiorczosci/31,1124
61
Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorską

2014-10-24 13:26 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zgłoś swoją pracę dyplomową do konkursu i wygraj pieniądze! Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, ogłaszają VII edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorskąSkończyłeś(aś) studia i chcesz się dowiedzieć, czy na wynikach swojej pracy możesz zarabiać pieniądze?  Nie zwlekaj! Zgłoś swoją pracę do konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorską i wygraj nagrody! Więcej na stronie www.innowacje.zut.edu.pl http://innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Inkubator_przedsiebiorczosci/31,1124
62
Linux on Windows

2014-10-24 12:32 - WIZUT - Aktualności

Linux on Windows

Agencja „Grupa Brandoo” oraz Studenckie Koło Naukowe „Grupa .NET” zaprasza serdecznie wszystkich na konferencję „Linux on Windows”, która odbędzie się już w ten wtorek, 28.10.2014, o godzinie 14:00 w sali 126 drugiego budynku Wydziału Informatyki (WI2), ul. Żołnierska 52.
Tematem konferencji będzie Microsoft Azure (platforma chmurowa firmy Microsoft, która udostępnia mechanizmy pozwalające przetwarzać i składować dane) oraz Open-Source.

Konferencja będzie miała formę warsztatu, podczas którego będzie potrzebne konto na Microsoft Azure – każdy z uczestników konferencji otrzyma kod aktywujący konto na tej platformie pod warunkiem, że weźmie udział w wydarzeniu na portalu CodeGuru: http://codeguru.geekclub.pl

Aby wziąć udział w wydarzeniu na CodeGuru trzeba posiadać konto lub zarejestrować się. Kody aktywacyjne do Microsoft Azure będą rozsyłane TYLKO TYM osobom, które wezmą udział w wydarzeniu na portalu CodeGuru.

Laptopy jak najbardziej mile widziane!

Michał SmereczyńskiMichał Smereczyński - Ewangelista Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz interoperacyjności. Działacz społecznościowy. Współzałożyciel Fundacji Aegis. Zawodowo Technology Evangelist w agencji Grupa Brandoo, odpowiedzialny za przekuwanie wiedzy, pomysłów i koncepcji w żywe projekty. Prywatnie wieczny student, pasjonat, geek. Organizator i uczestnik konferencji oraz wydarzeń związanych z integracją społeczności FLOSS.

63
Oferta pracy: Technik Utrzymania Ruchu elektryk w Bridgestone

2014-10-24 10:06 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Pliki do pobrania
64
Oferta pracy: Technik Utrzymania Ruchu elektryk w Bridgestone

2014-10-24 10:06 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Pliki do pobrania
65
1st BME-ENA Georgian Working Group Meeting & Workshop

2014-10-24 09:39 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie spotkania Gruzińskiej Grupy Roboczej, działającej w ramach projektu Tempus „BME-ENA – Biomedical Engineering Education Tempus Initiative in Eastern Neighbouring Area”, a także na sesję warsztatową poświęconą tematyce naszego projektu. Termin … Czytaj więcej
66
1st BME-ENA Georgian Working Group Meeting & Workshop

2014-10-24 09:39 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie spotkania Gruzińskiej Grupy Roboczej, działającej w ramach projektu Tempus „BME-ENA – Biomedical Engineering Education Tempus Initiative in Eastern Neighbouring Area”, a także na sesję warsztatową poświęconą tematyce naszego projektu. Termin … Czytaj więcej
67
Kolejny Profesor w ZUT

2014-10-24 09:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu wczorajszym Prezydent RP  Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom  nauki i sztuki.

Tytuł profesora  nauk rolniczych  otrzymał prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy! Więcej - http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,788,47-nauczycieli-akademickich-odebralo-akty-nominacyjne.html
68
Kolejny Profesor w ZUT

2014-10-24 09:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniu wczorajszym Prezydent RP  Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom  nauki i sztuki.

Tytuł profesora  nauk rolniczych  otrzymał prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy! Więcej - http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,788,47-nauczycieli-akademickich-odebralo-akty-nominacyjne.html
69
Kolejny Profesor w ZUT

2014-10-24 09:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniu wczorajszym Prezydent RP  Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom  nauki i sztuki.

Tytuł profesora  nauk rolniczych  otrzymał prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy! Więcej - http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,788,47-nauczycieli-akademickich-odebralo-akty-nominacyjne.html
70
Kolejny Profesor w ZUT

2014-10-24 09:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniu wczorajszym Prezydent RP  Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom  nauki i sztuki.

Tytuł profesora  nauk rolniczych  otrzymał prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy! Więcej - http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,788,47-nauczycieli-akademickich-odebralo-akty-nominacyjne.html
71
Zmarła Teresa Kaszubska-Plenzler

2014-10-24 09:20 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 października 2014 r. zmarła po ciężkiej chorobie Teresa Kaszubska-Plenzler emerytowany wykładowca Wydziału Elektrycznego. W Zmarłej utraciliśmy nauczyciela akademickiego wielu roczników studentów, osobę bardzo wrażliwą i życzliwą dla współpracowników i studentów. Pogrzeb odbędzie się … Czytaj więcej
72
Zmarła Teresa Kaszubska-Plenzler

2014-10-24 09:20 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 października 2014 r. zmarła po ciężkiej chorobie Teresa Kaszubska-Plenzler emerytowany wykładowca Wydziału Elektrycznego. W Zmarłej utraciliśmy nauczyciela akademickiego wielu roczników studentów, osobę bardzo wrażliwą i życzliwą dla współpracowników i studentów. Pogrzeb odbędzie się … Czytaj więcej
73
Studenci I roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia

2014-10-24 09:09 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Przypominam o obowiązku podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne i za świadczone usługi edukacyjne. Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia z dowodem wpłaty 17 zł mogą odbierać legitymacje elektroniczne. Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia z dowodem wpłaty 17 zł mogą zgłosić zapotrzebowanie na legitymację elektroniczną.
74
Harmonogram egzaminów w SPNJO w roku akademickim 2014/2015

2014-10-24 08:23 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

75
Zmiana godzin pracy Dziekanatu WTMiT w dniach 28 i 29 października 2014

2014-10-23 16:00 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Informujemy, że w związku z uroczystością immatrykulacji dnia 28-10-2014 r. (wtorek) dziekanat będzie nieczynny. Natomiast dnia 29-10-2014 r. (środa) dziekanat będzie czynny w godz. 10:00 - 13:00. ...
76
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych ZUT zaprasza na I MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ - SYSTEMY I TECHNIKI DOŁADOWANIA „TURBO 2014”, która odbędzie w dniach 23-24 października 2014 r. w Szczecinie

2014-10-23 07:52 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zakres tematyczny konferencji:

• nowoczesne systemy doładowania wielostopniowego oraz różnicowego (w tym typu turbocompound),
• nowoczesne koncepcje doładowania w downsizingu silników o zapłonie samoczynnym i iskrowym,
• nowoczesne koncepcje głębokiego schładzania powietrza doładowanego,
• zaawansowane metody symulacyjne w projektowania i optymalizacji komponentów systemów doładowania,
• nowoczesne materiały konstrukcyjne i technologie wytwórcze w doładowaniu silników spalinowych,
• nowoczesne systemy pomiarowe i metody diagnostyczne w eksploatacji doładowanych silników spalinowych,
• zastosowanie wyników badań eksploatacyjnych współczesnych doładowanych silników spalinowych w ocenie ich niezawodności działania i trwałości, 
• zastosowanie nowoczesnych metod numerycznych w ocenie interakcji silnika i zespołu doładowującego,
• efektywność energetyczna i poziom emisyjności doładowanych silników spalinowych,
• zaawansowane technologie odzysku energii spalin (np. poligeneracyjne systemy energetyczne, napędy hybrydowe). 
Ramowy plan konferencji

Więcej informacji: www.keps.zut.edu.pl (zakładka: KONFERENCJA TURBO)
77
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych ZUT zaprasza na I MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ - SYSTEMY I TECHNIKI DOŁADOWANIA „TURBO 2014”, która odbędzie w dniach 23-24 października 2014 r. w Szczecinie

2014-10-23 07:52 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zakres tematyczny konferencji:

• nowoczesne systemy doładowania wielostopniowego oraz różnicowego (w tym typu turbocompound),
• nowoczesne koncepcje doładowania w downsizingu silników o zapłonie samoczynnym i iskrowym,
• nowoczesne koncepcje głębokiego schładzania powietrza doładowanego,
• zaawansowane metody symulacyjne w projektowania i optymalizacji komponentów systemów doładowania,
• nowoczesne materiały konstrukcyjne i technologie wytwórcze w doładowaniu silników spalinowych,
• nowoczesne systemy pomiarowe i metody diagnostyczne w eksploatacji doładowanych silników spalinowych,
• zastosowanie wyników badań eksploatacyjnych współczesnych doładowanych silników spalinowych w ocenie ich niezawodności działania i trwałości, 
• zastosowanie nowoczesnych metod numerycznych w ocenie interakcji silnika i zespołu doładowującego,
• efektywność energetyczna i poziom emisyjności doładowanych silników spalinowych,
• zaawansowane technologie odzysku energii spalin (np. poligeneracyjne systemy energetyczne, napędy hybrydowe). 
Ramowy plan konferencji

Więcej informacji: www.keps.zut.edu.pl (zakładka: KONFERENCJA TURBO)
78
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych ZUT zaprasza na I MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ - SYSTEMY I TECHNIKI DOŁADOWANIA „TURBO 2014”, która odbędzie w dniach 23-24 października 2014 r. w Szczecinie

2014-10-23 07:52 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zakres tematyczny konferencji:

• nowoczesne systemy doładowania wielostopniowego oraz różnicowego (w tym typu turbocompound),
• nowoczesne koncepcje doładowania w downsizingu silników o zapłonie samoczynnym i iskrowym,
• nowoczesne koncepcje głębokiego schładzania powietrza doładowanego,
• zaawansowane metody symulacyjne w projektowania i optymalizacji komponentów systemów doładowania,
• nowoczesne materiały konstrukcyjne i technologie wytwórcze w doładowaniu silników spalinowych,
• nowoczesne systemy pomiarowe i metody diagnostyczne w eksploatacji doładowanych silników spalinowych,
• zastosowanie wyników badań eksploatacyjnych współczesnych doładowanych silników spalinowych w ocenie ich niezawodności działania i trwałości, 
• zastosowanie nowoczesnych metod numerycznych w ocenie interakcji silnika i zespołu doładowującego,
• efektywność energetyczna i poziom emisyjności doładowanych silników spalinowych,
• zaawansowane technologie odzysku energii spalin (np. poligeneracyjne systemy energetyczne, napędy hybrydowe). 
Ramowy plan konferencji

Więcej informacji: www.keps.zut.edu.pl (zakładka: KONFERENCJA TURBO)
79
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych ZUT zaprasza na I MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ - SYSTEMY I TECHNIKI DOŁADOWANIA „TURBO 2014”, która odbędzie w dniach 23-24 października 2014 r. w Szczecinie

2014-10-23 07:52 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zakres tematyczny konferencji:

• nowoczesne systemy doładowania wielostopniowego oraz różnicowego (w tym typu turbocompound),
• nowoczesne koncepcje doładowania w downsizingu silników o zapłonie samoczynnym i iskrowym,
• nowoczesne koncepcje głębokiego schładzania powietrza doładowanego,
• zaawansowane metody symulacyjne w projektowania i optymalizacji komponentów systemów doładowania,
• nowoczesne materiały konstrukcyjne i technologie wytwórcze w doładowaniu silników spalinowych,
• nowoczesne systemy pomiarowe i metody diagnostyczne w eksploatacji doładowanych silników spalinowych,
• zastosowanie wyników badań eksploatacyjnych współczesnych doładowanych silników spalinowych w ocenie ich niezawodności działania i trwałości, 
• zastosowanie nowoczesnych metod numerycznych w ocenie interakcji silnika i zespołu doładowującego,
• efektywność energetyczna i poziom emisyjności doładowanych silników spalinowych,
• zaawansowane technologie odzysku energii spalin (np. poligeneracyjne systemy energetyczne, napędy hybrydowe). 
Ramowy plan konferencji

Więcej informacji: www.keps.zut.edu.pl (zakładka: KONFERENCJA TURBO)
80
Dodatkowy poprawkowy egzamin z przedmiotu Analiza i algebra liniowa I i II

2014-10-22 14:55 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

W dniu 27.10.2014 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali 215 WI1 odbędzie się dodatkowy poprawkowy egzamin z przedmiotu  Analiza i algebra liniowa I i II dla studentów (kierunku informatyka), którzy posiadają niezaliczony egzamin w I lub II semestrze studiów (zaliczone ćwiczenia).
Studenci zostaną dopuszczeni do egzaminu za okazaniem dokumentu tożsamości.

81
Relacja z zajęć wyjazdowych studentów III roku kierunku transport

2014-10-22 14:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W ramach przedmiotu eksploatacja pojazdów samochodowych studenci III roku  kierunku transport,  maja zajęcia w firmach, gdzie mogą osobiście zapoznać się z praktycznymi aspektami omawianych zagadnień teoretycznych. Przykładem mogą być zajęcia w Stacji Kontroli Pojazdów w Szczecinie. Wszyscy studenci mogą uczestniczyć w badaniu technicznym pojazdu, zapoznać się ze stosowanymi urządzeniami oraz wymogami prawnymi.         Zajęcia prowadzą wspólnie:
 •  Pracownicy  SKP  Auto -plus
 • dr hab inż. Jaromir Mysłowski-ZUT  KEPS
  Zdjęcia Miron Orzechowski
82
Relacja z zajęć wyjazdowych studentów III roku kierunku transport

2014-10-22 14:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W ramach przedmiotu eksploatacja pojazdów samochodowych studenci III roku  kierunku transport,  maja zajęcia w firmach, gdzie mogą osobiście zapoznać się z praktycznymi aspektami omawianych zagadnień teoretycznych. Przykładem mogą być zajęcia w Stacji Kontroli Pojazdów w Szczecinie. Wszyscy studenci mogą uczestniczyć w badaniu technicznym pojazdu, zapoznać się ze stosowanymi urządzeniami oraz wymogami prawnymi.         Zajęcia prowadzą wspólnie:
 •  Pracownicy  SKP  Auto -plus
 • dr hab inż. Jaromir Mysłowski-ZUT  KEPS
  Zdjęcia Miron Orzechowski
83
Relacja z zajęć wyjazdowych studentów III roku kierunku transport

2014-10-22 14:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W ramach przedmiotu eksploatacja pojazdów samochodowych studenci III roku  kierunku transport,  maja zajęcia w firmach, gdzie mogą osobiście zapoznać się z praktycznymi aspektami omawianych zagadnień teoretycznych. Przykładem mogą być zajęcia w Stacji Kontroli Pojazdów w Szczecinie. Wszyscy studenci mogą uczestniczyć w badaniu technicznym pojazdu, zapoznać się ze stosowanymi urządzeniami oraz wymogami prawnymi.         Zajęcia prowadzą wspólnie:
 •  Pracownicy  SKP  Auto -plus
 • dr hab inż. Jaromir Mysłowski-ZUT  KEPS
  Zdjęcia Miron Orzechowski
84
Relacja z zajęć wyjazdowych studentów III roku kierunku transport

2014-10-22 14:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W ramach przedmiotu eksploatacja pojazdów samochodowych studenci III roku  kierunku transport,  maja zajęcia w firmach, gdzie mogą osobiście zapoznać się z praktycznymi aspektami omawianych zagadnień teoretycznych. Przykładem mogą być zajęcia w Stacji Kontroli Pojazdów w Szczecinie. Wszyscy studenci mogą uczestniczyć w badaniu technicznym pojazdu, zapoznać się ze stosowanymi urządzeniami oraz wymogami prawnymi.         Zajęcia prowadzą wspólnie:
 •  Pracownicy  SKP  Auto -plus
 • dr hab inż. Jaromir Mysłowski-ZUT  KEPS
  Zdjęcia Miron Orzechowski
85
Fotorelacja z występów Chóru Kameralnego ZUT w Chojnie i Międzyrzeczu

2014-10-22 13:33 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Chojny, gdzie  Chór Kameralny ZUT w Szczecinie pod dyrekcją dr hab. Iwony Wiśniewskiej-Salamon koncertował w ramach obchodów Dnia Hospicjów - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.898508573500165.1073742179.130024327015264&type=1 oraz z niedzielnego koncertu w Międzyrzeczu  pt. ‘'Pamięć i tożsamość. W hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II”   https://www.facebook.com/forummiedzyrzeckichinicjatyw/photos/a.297200907153734.1073741839.278533845687107/297200963820395/?type=1&theater
86
Fotorelacja z występów Chóru Kameralnego ZUT w Chojnie i Międzyrzeczu

2014-10-22 13:33 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Chojny, gdzie  Chór Kameralny ZUT w Szczecinie pod dyrekcją dr hab. Iwony Wiśniewskiej-Salamon koncertował w ramach obchodów Dnia Hospicjów - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.898508573500165.1073742179.130024327015264&type=1 oraz z niedzielnego koncertu w Międzyrzeczu  pt. ‘'Pamięć i tożsamość. W hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II”   https://www.facebook.com/forummiedzyrzeckichinicjatyw/photos/a.297200907153734.1073741839.278533845687107/297200963820395/?type=1&theater
87
Fotorelacja z występów Chóru Kameralnego ZUT w Chojnie i Międzyrzeczu

2014-10-22 13:33 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Chojny, gdzie  Chór Kameralny ZUT w Szczecinie pod dyrekcją dr hab. Iwony Wiśniewskiej-Salamon koncertował w ramach obchodów Dnia Hospicjów - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.898508573500165.1073742179.130024327015264&type=1 oraz z niedzielnego koncertu w Międzyrzeczu  pt. ‘'Pamięć i tożsamość. W hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II”   https://www.facebook.com/forummiedzyrzeckichinicjatyw/photos/a.297200907153734.1073741839.278533845687107/297200963820395/?type=1&theater
88
Aktualizacja planów zajęć dla studiów trzeciego stopnia semestr 1 - aktualizacja 22.10.2014

2014-10-22 12:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

89
Nabór do Sejmiku WI Samorządu Studentów (SWISS) oraz Rady WI

2014-10-22 11:04 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Przypominamy, że trwa nabór do Sejmiku Wydziału Informatyki Samorządu Studentów (SWISS) oraz Rady Wydziału Informatyki. Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z harmonogramem wyborów oraz wpisanie się na listę kandydatów która znajduję się w dziekanacie. Jednocześnie przypominamy, iż wszyscy kandydaci zobowiązani są do pojawienia się na wydziałowym spotkaniu przedwyborczym, które odbędzie się  w dniu 27.10.14 (poniedziałek) w siedzibie Sejmiku Wydziału Informatyki Samorządu Studentów (pok. 214 WI1) o godz. 17.00

Sejmik Wydziału Informatyki Samorządu Studentów

HARMONOGRAM WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RW I SWISS W KADENCJI 2014-2016

8.10.2014 – Ogłoszenie harmonogramu wyborów.
13.10.2014 godz. 10:00 – Otwarcie list kandydatów.
26.10.2014 godz. 14:00 – Zamknięcie list kandydatów.
27.10.2014 – Wydziałowe zebranie przedwyborcze.
28.10.2014 godz. 9:15 – 13:15 – Przeprowadzenie głosowania.
28.10.2014 godz. 16:00 – Opublikowanie wyników głosowania.
29.10.2014 - 05.11.2014 – Termin składania odwołań.

90
Wyjazd na Targi SPS/IPC/Drives w Norymberdze

2014-10-22 10:58 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Informuję, że w dniach 25-27 listopada 2014 roku w Norymberdze odbędą się cykliczne targi SPS/IPC/Drives.  W ramach projektu POKL 4.1.2-239/12 organizowany jest wyjazd na jeden dzień targowy dla 30-40 studentów III roku AiR i TI, kierunków zamawianych na WE. Studentów … Czytaj więcej
91
Wyjazd na Targi SPS/IPC/Drives w Norymberdze

2014-10-22 10:58 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informuję, że w dniach 25-27 listopada 2014 roku w Norymberdze odbędą się cykliczne targi SPS/IPC/Drives.  W ramach projektu POKL 4.1.2-239/12 organizowany jest wyjazd na jeden dzień targowy dla 30-40 studentów III roku AiR i TI, kierunków zamawianych na WE. Studentów … Czytaj więcej
92
Mistrzowie kodowania na Elektrycznym

2014-10-22 10:41 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W miniony weekend 18-19.10.2014 r. w laboratoriach komputerowych Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej oraz Katedry Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki, a także w niedawno oddanym do użytkowaniu laboratorium Samsung LABO zlokalizowanym w budynku RCiTT, odbyło się prowadzone przez firmę … Czytaj więcej
93
Mistrzowie kodowania na Elektrycznym

2014-10-22 10:41 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W miniony weekend 18-19.10.2014 r. w laboratoriach komputerowych Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej oraz Katedry Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki, a także w niedawno oddanym do użytkowaniu laboratorium Samsung LABO zlokalizowanym w budynku RCiTT, odbyło się prowadzone przez firmę … Czytaj więcej
94
Patronage ’15: Augmented Szczecin

2014-10-22 10:35 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

BLStream zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu Patronage. Chcielibyście wiedzieć, czy budynek, obok którego się znajdujecie ma ciekawą historię, albo zobaczyć jak wyglądał X lat temu? Zastanawiacie się, czy w okolicy są miejsca warte zobaczenia? A może chcecie znaleźć … Czytaj więcej
95
Patronage ’15: Augmented Szczecin

2014-10-22 10:35 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

BLStream zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu Patronage. Chcielibyście wiedzieć, czy budynek, obok którego się znajdujecie ma ciekawą historię, albo zobaczyć jak wyglądał X lat temu? Zastanawiacie się, czy w okolicy są miejsca warte zobaczenia? A może chcecie znaleźć … Czytaj więcej
96
Zaproszenie na Sesję dydaktyczną z profilaktyki uzależnień

2014-10-21 15:22 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu 29 października 2014 r. w sali Senatu ZUT na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Al. Piastów 19 w godz. 12.00 - 15.00 odbędzie się spotkanie pt. "Jak żyć we współczesnym świecie, by nie uciekać w uzależnienia".

Sesję poprowadzą specjaliści z dziedziny socjologii, psychologii, toksykologii i terapii uzależnień. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników.

Zobacz plakat

97
Zaproszenie na Sesję dydaktyczną z profilaktyki uzależnień

2014-10-21 15:22 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniu 29 października 2014 r. w sali Senatu ZUT na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Al. Piastów 19 w godz. 12.00 - 15.00 odbędzie się spotkanie pt. "Jak żyć we współczesnym świecie, by nie uciekać w uzależnienia".

Sesję poprowadzą specjaliści z dziedziny socjologii, psychologii, toksykologii i terapii uzależnień. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników.

Zobacz plakat

98
Zaproszenie na Sesję dydaktyczną z profilaktyki uzależnień

2014-10-21 15:22 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniu 29 października 2014 r. w sali Senatu ZUT na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Al. Piastów 19 w godz. 12.00 - 15.00 odbędzie się spotkanie pt. "Jak żyć we współczesnym świecie, by nie uciekać w uzależnienia".

Sesję poprowadzą specjaliści z dziedziny socjologii, psychologii, toksykologii i terapii uzależnień. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników.

Zobacz plakat

99
Patronage ’15: Augmented Szczecin

2014-10-21 13:39 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Patronage_2015Chcielibyście wiedzieć, czy budynek, obok którego się znajdujecie ma ciekawą historię, albo zobaczyć jak wyglądał X lat temu?
Zastanawiacie się, czy w okolicy są miejsca warte zobaczenia? 
A może chcecie znaleźć najbliższą stację Szczecińskiego Roweru Miejskiego?

W tegorocznej edycji programu Patronage będziecie mieli okazję stworzyć aplikację, która umożliwi połączenie świata rzeczywistego wirtualnym i odnalezienie ciekawych informacji o waszym bezpośrednim otoczeniu przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w kamerę i odbiornik GPS.

Przy naszej pomocy stworzycie aplikacje na platformy mobilne (iOS, Windows Phone, Android), która w czasie rzeczywistym połączy widok z kamery z informacjami o Szczecinie.  Dzięki współpracy z Open-Data.org.pl do waszej dyspozycji będą bazy danych zawierające między innymi informacje szczecińskich zabytkach, restauracjach czy tez rowerze miejskim.

Aplikacja łącząca obraz z kamery z danymi o ciekawych miejscach w Szczecinie (zabytki, restauracje, parki, itp).

 • Nakładanie w czasie rzeczywistym danych z Open-Data.org.pl (zabytki, parki, komunikacja, restauracje, odległość od miejsca, miniaturki zdjęć, typ obiektu) na widok z kamery.
 • Możliwość wyznaczenia trasy do wybranego miejsca (trasa 2D i ewentualnie także na widoku z kamery).
 • Możliwość obejrzenia mapy Szczecina z zaznaczonymi miejscami.
 • Filtrowanie typów obiektów wyświetlanych na mapie/widoku z kamery.

Zgłoszenia do programu przyjmujemy już teraz. Zgłaszać możecie się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/a/blstream.com/forms/d/1N4eCeavGiBpxPPYHG0KgsZ1Wjjtcm0PsgqXOmxCwbc8/viewform.

Zapraszamy również na spotkania inforamcyjne, podczas których bedziecie  mogli dowiedzieć się więcej o programie i o aplikacji na którą będziemy pracować:

18 listopada o godz 10:00 na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (sala 126 budynek WI2)

20 listopada o godz 12:00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Aula Nowa

Więcej informacji na stronie internetowej BLStream: http://blstream.com/en/careers/patronage oraz na fan page programu: https://www.facebook.com/BLStreamPatronage

100
Relacja z zajęć wyjazdowych studentów III roku kierunku mechanika i budowa maszyn

2014-10-21 12:59 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Studenci III roku kierunku mechanika i budowa maszyn wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w firmie RENAULT Truck Centrum w Szczecinie. Po zwiedzeniu  Biura Obsługi Klienta, zaplecza technicznego, magazynu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przystąpili do zajęć praktycznych. Studenci mieli możliwość obejrzenia silnika i osprzętu ciężarówki Renault, która zdobyła tytuł „Ciężarówki roku 2014”. Prezentowane były także nowoczesne systemy zasilania z systemem „add blue”, zestawami filtrów i czujników wymaganych przez wyśrubowane normy Euro 6. Na zakończenie przystąpiliśmy do  pokazu i prób funkcjonowania nowoczesnej, zbudowanej zgodnie z zasadami ergonomii kabiny ciężarówki  oraz  jej podnoszenie. Na ochotnika wykonała to jedna ze studentek (przy niewielkiej pomocy kolegów). Zajęcia prowadzą wspólnie :
 • inż. Piotr Szczygieł - Dyrektor RENAULT Truck Centrum w Szczecinie 
 • dr hab inż. Jaromir Mysłowski - ZUT  KEPS
   

Zdjęcia: Lidia Borusińska Monika Galasińska
101
Relacja z zajęć wyjazdowych studentów III roku kierunku mechanika i budowa maszyn

2014-10-21 12:59 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Studenci III roku kierunku mechanika i budowa maszyn wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w firmie RENAULT Truck Centrum w Szczecinie. Po zwiedzeniu  Biura Obsługi Klienta, zaplecza technicznego, magazynu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przystąpili do zajęć praktycznych. Studenci mieli możliwość obejrzenia silnika i osprzętu ciężarówki Renault, która zdobyła tytuł „Ciężarówki roku 2014”. Prezentowane były także nowoczesne systemy zasilania z systemem „add blue”, zestawami filtrów i czujników wymaganych przez wyśrubowane normy Euro 6. Na zakończenie przystąpiliśmy do  pokazu i prób funkcjonowania nowoczesnej, zbudowanej zgodnie z zasadami ergonomii kabiny ciężarówki  oraz  jej podnoszenie. Na ochotnika wykonała to jedna ze studentek (przy niewielkiej pomocy kolegów). Zajęcia prowadzą wspólnie :
 • inż. Piotr Szczygieł - Dyrektor RENAULT Truck Centrum w Szczecinie 
 • dr hab inż. Jaromir Mysłowski - ZUT  KEPS
   

Zdjęcia: Lidia Borusińska Monika Galasińska
102
Relacja z zajęć wyjazdowych studentów III roku kierunku mechanika i budowa maszyn

2014-10-21 12:59 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Studenci III roku kierunku mechanika i budowa maszyn wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w firmie RENAULT Truck Centrum w Szczecinie. Po zwiedzeniu  Biura Obsługi Klienta, zaplecza technicznego, magazynu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przystąpili do zajęć praktycznych. Studenci mieli możliwość obejrzenia silnika i osprzętu ciężarówki Renault, która zdobyła tytuł „Ciężarówki roku 2014”. Prezentowane były także nowoczesne systemy zasilania z systemem „add blue”, zestawami filtrów i czujników wymaganych przez wyśrubowane normy Euro 6. Na zakończenie przystąpiliśmy do  pokazu i prób funkcjonowania nowoczesnej, zbudowanej zgodnie z zasadami ergonomii kabiny ciężarówki  oraz  jej podnoszenie. Na ochotnika wykonała to jedna ze studentek (przy niewielkiej pomocy kolegów). Zajęcia prowadzą wspólnie :
 • inż. Piotr Szczygieł - Dyrektor RENAULT Truck Centrum w Szczecinie 
 • dr hab inż. Jaromir Mysłowski - ZUT  KEPS
   

Zdjęcia: Lidia Borusińska Monika Galasińska
103
29 października - środa, dziekanaty czynne do godz. 14.00

2014-10-21 12:36 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Za utrudnienia przepraszamy
104
29 października - środa, dziekanaty czynne do godz. 14.00

2014-10-21 12:36 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Za utrudnienia przepraszamy
105
ACM Digital Library - dostęp testowy

2014-10-21 11:59 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z testowego dostępu do ACM Digital Library  (do 19 listopada 2014 r.) Wejście do bazy ze strony:  http://dl.acm.org
Association for Computing Machinery  (ACM) to założone w 1947 roku towarzystwo naukowe, które jako pierwsze zajęło się badaniami z zakresu informatyki teoretycznej i zastosowania technik informatycznych. Do dziś pozostaje największym stowarzyszeniem naukowym skupiającym badaczy zajmujących się informatyką. Na platformie ACM Digital Library znajdują się ważne międzynarodowe czasopisma oraz popularne magazyny prezentujące innowacje z kluczowych obszarów informatyki. Zamieszczono tam również materiały konferencyjne, sprawozdania z prac grup badawczych i książki dotyczące między innymi problematyki programowania, grafiki komputerowej, komunikacji i sieci komputerowych. ACM Digital Library zawiera wszystkie tytuły publikowane przez ACM w kategoriach:
 • Journals/Transactions 
 • Magazines 
 • Proceedings 
 • ACM Books


ACM Digital Library jest kolekcją online publikacji ACM i uchodzi za największą na świecie w tym zakresie tematycznym. ACM Digital Library to:
 • ponad 18.000 tysięcy nowych artykułów rocznie
 • dostęp do ponad  400.000 artykułów (archiwum ACM sięga 1951)
 • 63 czasopisma naukowe, w tym takie wiodące tytuły komputerowe jak np. Journal of ACM, Computing Survey, Transactions on Graphics, Transactions on    Information Systems 
 • ponad  3.000 tomów materiałów konferencyjnych
 • 33.000 artykułów od grup dyskusyjnych ACM (Special Interest Groups)
 • 6.500 plików video i audio, które dodatkowo wzbogacają zawartość biblioteki elektronicznej 
106
23-24.10.2014 r. odwołane zajęcia z dr inż. Krzysztofem Małeckim

2014-10-21 10:17 - WIZUT - Zmiany w planie

W dniach 23 i 24 października 2014 zajęcia z Podstaw Informatyki (wykłady i laboratoria) nie odbędą się, z powodu wyjazdu dr inż. Krzysztofa Małeckiego na konferencję. Odpracowanie zajęć dla poszczególnych grup odbędzie sie w następujących terminach:
grupy laboratoryjne
gr. 110B: 21.10.2014, godz. 8:30
gr. 120C: 21.10.2014, godz. 14:15
gr. 124A: 21.10.2014, godz. 10:15
gr. 124B: 22.10.2014, godz. 12:30
grupy wykładowe
gr. 11x: 30.10.2014, godz. 18-19:30 sala WI2-126
gr. 12x: 29.10.2014, godz. 18-19:30 sala WI2-126

107
Akademicki Ośrodek Jeździecki zaprasza – Trawa tylko dla koni

2014-10-21 09:10 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

  Zapraszamy również na stronę beznarkotykow.zut.edu.pl
108
Akademicki Ośrodek Jeździecki zaprasza – Trawa tylko dla koni

2014-10-21 09:10 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

  Zapraszamy również na stronę beznarkotykow.zut.edu.pl
109
XIX konkurs o stypendia Fundacji Crescendum Est - Polonia dla wybitnie uzdolnionych studentów i młodych pracowników naukowych

2014-10-20 20:55 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

110
XIX konkurs o stypendia Fundacji Crescendum Est - Polonia dla wybitnie uzdolnionych studentów i młodych pracowników naukowych

2014-10-20 20:55 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

111
Spotkanie pt. „Jak żyć we współczesnym świecie, by nie uciekać w uzależnienia”

2014-10-20 16:03 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

W dniu 29 października 2014 r. w sali Senatu ZUT na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Al. Piastów 19 o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie pt. „Jak żyć we współczesnym świecie, by nie uciekać w uzależnienia”. Zajęcia poprowadzą specjaliści … Czytaj więcej
112
Młodzież z Koszalina na Wydziale Elektrycznym

2014-10-20 15:27 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W dniu 15 października 2014 roku odwiedziła nas 25 osobowa grupa młodzieży, ucząca się w zawodzie Elektryk i Elektronik w Zespołe Szkół nr 9 w Koszalinie. W trakcie spotkania w budynku przy ul. Sikorskiego dr inż. Tomasz Jakubowski zaprezentował zasoby … Czytaj więcej
113
Uczniowie poznali maszyny z ludzką twarzą…

2014-10-20 14:34 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W dniu 15 października 2014 roku odbył się już drugi z cyklu wykład popularno-naukowy skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem wykład pt: „Maszyny z ludzką twarzą” wygłosiła mgr inż. Maja Kocoń z Katedry Sterowania i Pomiarów. Serdecznie dziękujemy licznie … Czytaj więcej
114
JM Rektor podsumował Noc Naukowców

2014-10-20 13:57 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W dniu 15 października 2014 roku odbyło się spotkanie wydziałowych pełnomocników do spraw promocji z JM Rektorem. Wydział Elektryczny reprezentował dr inż. Krzysztof Jaroszewski. Podczas spotkania Rektor podziękował wszystkim pracownikom i studentom ZUT zaangażowanym w organizację tegorocznej edycji Nocy Naukowców. … Czytaj więcej
115
Test bazy Access Engineering

2014-10-20 13:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biblioteka Główna zaprasza do testu bazy Access Engineering. Poniżej informacje o bazie oraz w załączniku instrukcja wyszukiwania przygotowane przez dystrybutora. Test będzie aktywny do 19 listopada 2014 pod adresem: http://accessengineeringlibrary.com W ramach sieci ZUT – dostęp jest poprzez kontrolowane IP. Użytkownicy, którzy chcieliby korzystać z bazy z komputerów domowych powinni najpierw zarejestrować się i utworzyć swoje konto w bazie - szczegóły w załączonej prezentacji.                                                   
Baza daje dostęp do 430 pełnotekstowych monografii i podręczników, animacji, filmów video i interaktywnych tabel i kalkulatorów – wszystkie materiały są na bieżąco aktualizowane!
Baza dostarcza informacji na temat zagadnień z zakresu:
 • Lotnictwo i astronautyka
 • Inżynieria Paliw
 • Elektryka i elektronika
 • Inżynieria przemysłowa
 • Inżynieria lądowa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Transport i telekomunikacja
 • Inżynieria matematyczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria chemiczna
 • Architektura i konstrukcje
 • Inżynieria środowiska
 • Mechanika
 • Nanotechnologia
 • Optyka
AccessEngineering to nie tylko znakomite publikacje z dziedziny inżynierii tj.:
 • Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers, 
 • Perry's Chemical Engineers Handbook, Standard Handbook for Electrical Engineers, 
 • Roark's Formulas for Stress and Strain ( itd) 
 • Building Design and Construction Handbook
 • Standard Handbook for Electrical Engineers (Beaty)
 • Handbook of Mechanical Engineering Calculations
jak również doskonałe grafiki, filmy video, animacje i ilustracje. Ponadto w bazę wbudowany jest słownik McGraw-Hill Dictionary of Engineering, który zawiera ok. 18 000 haseł, synonimów, akronimów, skrótów oraz sposobów wymowy. Baza umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie oraz posiada opcję wyszukiwania zaawansowanego. Daje dodatkowe narzędzia dla użytkowników, tj, bookmarki, możliwości do podkreślania wybranych fragmentów, dodawania adnotacji, przesłania emaila oraz korzystania z kalkulatorów.
Nowości w 2014:
 • 100 nowych tytułów;
 • nowa kolekcja: 20 tytułów – ‘inżynieria i przemysł a umiejętności biznesowe’;
 • 2000 + interaktywnych grafów - razem 3900;
 • ponad 300 nowych instruktarzowych filmów video - razem 530;
 • nowe kalkulatory umożliwiające pracę ‘off-line’ (plik Excell);
 • konto indywidualne użytkownika wzbogacone o nowe funkcjonalności;
 • ‘Curriculum Maps’ – zebrany materiał szkoleniowy z 14 dziedzin;
 • kolekcja ‘klasyki’ – 20 tytułów (np. Chemical Properties Handbook, Dimensioning and Tolerancing Handbook, Fan Handbook: Selection, Application, and Design; Geotechnical Earthquake Engineering Handbook, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, Handbook of Environmental Engineering Calculations, Handbook of Heat Transfer, Handbook of Hydraulics, Handbook of Hydrology, Handbook of Industrial Chemistry Organic Chemicals, Illustrated Sourcebook of Mechanical Components).
116
24.10.2014 r. (piątek) odwołane zajęcia z "Reologii żywności" dla II roku kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka.

2014-10-20 13:35 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

117
Zaproszenie na uroczystą promocję doktorów habilitowanych i doktorów oraz wręczenie odznaczeń państwowych

2014-10-20 13:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

REKTOR I SENAT

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

zapraszają

na uroczystą

PROMOCJĘ

DOKTORÓW HABILITOWANYCH I DOKTORÓW

oraz wręczenie odznaczeń państwowych


Uroczystość odbędzie się w dniu 24 października 2014 r. o godz. 12.00 w auli budynku

Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, Szczecin, al. Piastów 45

118
Nowe uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora

2014-10-20 13:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 29 września 2014 roku Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, jako pierwszy w rejonie Pomorza Zachodniego i jako jeden z nielicznych w kraju, uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia

  Dziekanowi, Radzie Wydziału oraz pracownikom Wydziału składamy serdeczne gratulacje. 
119
Organizacja pracy Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych w dniu 22 października 2014 r. (środa)

2014-10-20 13:04 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

120
60-lecie Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie – finał obchodów

2014-10-20 12:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W listopadzie 1952 roku dwudziestojednoletni ówcześnie student Politechniki Szczecińskiej postanowił założyć chór. Jan Szyrocki – bo o nim mowa – prawdopodobnie nie podejrzewał wtedy, że da początek jednemu z najlepszych zespołów wokalnych w kraju. Założyciel chóru, późniejszy profesor, dyrygent i inicjator niezliczonych wydarzeń i festiwali muzycznych prowadził swój zespół przez ponad pięćdziesiąt lat, co stanowi swoisty ewenement. W październiku 2006 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru został uczeń profesora Szyrockiego – Szymon Wyrzykowski. CHAPS – najpierw jako Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej, a dziś Chór Akademicki im. Profesora Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (CHAPS ZUT) - koncertował w ponad osiemdziesięciu krajach na czterech kontynentach. Pięciokrotnie zapraszany był do USA, oklaskiwano go w Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Urugwaju, Chile, Indiach, Tajlandii, Izraelu, na Wyspach Kanaryjskich, na Filipinach i na Kubie, oraz praktycznie w całej Europie. W szerokim repertuarze zespołu znajduje się muzyka różnych epok i stylów, zarówno utwory a cappella, jak i formy wokalno-instrumentalne. CHAPS zapraszany jest często do prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich, takich jak: K. Penderecki, R. Twardowski, J. W. Hawel, A. Koszewski, M. Jasiński. W tym roku chór został wyróżniony prestiżowym tytułem Ambasadora Szczecina. Jubileusz 60-lecia CHAPS to okazja do prezentacji dorobku artystycznego chóru oraz jego założyciela i Mistrza prof. Jana Szyrockiego. Zapoczątkowane w 2012 roku obchody swój finał znajdują w drugiej połowie października, kiedy to w Filharmonii w Szczecinie odbędzie się koncert „Requiem” Giuseppe Verdiego (24.10, godz. 19.00) i specjalnie przygotowany na tę okazję galowy koncert a capella (25.10, godz. 18.00) - oba koncerty po dyrekcją Szymona Wyrzykowskiego - dyrektora artystycznego CHAPS. W przestrzeni wystawowej Filharmonii otwarta zostanie okolicznościowa wystawa (wernisaż 23.10, godz. 17.00), dzięki której każdy będzie miał sposobność zapoznania się z historią chóru i wieloma aspektami jego pracy (zwiedzanie wystawy możliwe jest podczas wydarzeń odbywających się w Filharmonii). W trakcie długiej historii chóru w jego szeregach znalazło się przeszło 3500 osób – wiele spośród nich zapowiedziało juz swój udział w obchodach jubileuszu oraz uroczystym „Spotkaniu pokoleń”.

 Wydarzenie współfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Szczecin i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Organizator: Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie Współorganizator (Organizator koncertu symfonicznego): Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Mecenat: Województwo Zachodniopomorskie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Miasto Szczecin Patronat honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga, Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Włodzimierz Kiernożycki Patronat medialny: TVP Szczecin, Radio Szczecin, Kurier Szczeciński, Infoludek.pl Sponsorzy: Bistro "Na językach", Calbud, Zapol, Secesja Café, Radisson Blu
121
Test kolekcji Management and Business - wydawcy Inderscience

2014-10-20 11:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z testowego dostępu do elektronicznych czasopism wydawcy Inderscience.  
Kolekcja Management and Business dostępna jest pod adresem http://inderscience.metapress.com.  Test kończy się 31 grudnia 2014.
122
Odwołane zajęcia z dr inż. Pawłem Forczmańskim

2014-10-20 10:49 - WIZUT - Zmiany w planie

Poniższe zajęcia z dr. inż. Pawłem Forczmańskim:

środa 22.10.2014, g. 10-12. Wykład SYSTEMY MULTIMEDIALNE, S1, Inf środa 22.10.2014, g. 14-16, Projekt: OBRAZOWANIE KOMPUTEROWE, S2, Inf

nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na najbliższym spotkaniu.

123
Samsung LABO – wyniki rekrutacji

2014-10-20 08:36 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Pliki do pobrania
124
Obowiązkowe szkolenia BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

2014-10-18 10:40 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Harmonogram obowiązkowych szkoleń BHP: Automatyka i Robotyka 17.11 16:15 -19:00 grupy AR-11 AR-12 sala A209 24.11 16:15 – 18:00 grupy AR-11 AR-12 sala A209 01.12 16:15 – 19:00 grupy AR-13 AR-14 sala A209 08.12 16:15 – 18:00 grupy AR-13 AR-14 … Czytaj więcej
125
Podział na grupy ćwiczeniowe I roku Elektrotechniki i Teleinformatyki

2014-10-18 04:36 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

126
Podział na grupy ćwiczeniowe I roku Elektrotechniki i Teleinformatyki

2014-10-18 04:36 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

127
Aktualizacja planów zajęć dla studentów studiów stacjonarnych

2014-10-18 04:29 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Informujemy, że ze względu na zmienioną liczbę grup wynikającą z rozliczenia poprzedniego roku akademickiego, na stronie www Wydziału opublikowane zostały plany zajęć dla studentów studiów stacjonarnych. Plany obowiązują od 21.10.2014 roku.
128
Aktualizacja planów zajęć dla studentów studiów stacjonarnych

2014-10-18 04:29 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Informujemy, że ze względu na zmienioną liczbę grup wynikającą z rozliczenia poprzedniego roku akademickiego, na stronie www Wydziału opublikowane zostały plany zajęć dla studentów studiów stacjonarnych. Plany obowiązują od 21.10.2014 roku.
129
Konkurs dla studentów kierunków architektonicznych i pokrewnych "Zielone idzie w miasto"

2014-10-17 20:46 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

130
Składanie wniosków o stypendium „zamawiane” – III rok S1 AR i TI

2014-10-17 11:25 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

W dniach 23 i 24 października 2014, w godzinach 10:00-16:00 komplety dokumentów (wydrukowane i przygotowane) dostępne będą dla studentów kierunków zamawianych ubiegających się o stypendium do podpisu w pokoju 201 przy ulicy Sikorskiego 37 w Szczecinie.
131
Zaproszenie do składania ofert dostawę szkła laboratoryjnego

2014-10-16 22:49 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

132
Zaproszenie do składania ofert na dostawę akcesoriów chromatograficznych

2014-10-16 22:48 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

133
Odwołane zajęcia z dr hab. inż. Dariuszem Frejlichowskim

2014-10-16 14:49 - WIZUT - Zmiany w planie

W dniach 23, 24 października oraz 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 listopada nie odbędą się ćwiczenia z dr hab. inż. Dariuszem Frejlichowskim z przedmiotu "Podstawy informatyki" S1, kierunek Informatyka
Termin odpracowania zajęć zostanie podany na najbliższych zajęciach.
134
Profesor Adam Maria Szymski - Kontrawersja

2014-10-16 12:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W czwartek 16 października 2014 roku w ramach 8. edycji Westivalu Sztuka Architektury, w nowym gmachu szczecińskiej filharmonii będzie miało miejsce otwarcie wystawy twórczości profesora Adama Marii Szymskiego pt. „Kontrawersja”.

Wystawa będzie prezentowana jako kluczowy element seminarium pt. „Osiągnięcia powojennej architektury Szczecina i Pomorza Zachodniego na tle architektury polskiej. Próba oceny”. Pretekstem do organizacji wystawy oraz seminarium są 70. urodziny Profesora i jubileusz 45 lat pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wystawa dokumentuje jedynie fragmenty twórczości Adama Marii Szymskiego. Przedmiotem ekspozycji jest dorobek Jubilata w dziedzinie architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim. Wybrane realizacje będą przedstawione w formie wielkoformatowych instalacji. Seminarium naukowe będzie natomiast pretekstem do szerszej dyskusji o architekturze w Szczecinie i w Polsce, w kontekście współczesnych uwarunkowań. W programie jest także premierowa prezentacja krótkometrażowego filmu prezentującego sylwetkę Profesora w reżyserii Andrzeja Fadera. Adam Maria Szymski, jest profesorem zwyczajnym, architektem, teoretykiem architektury. Wychowanie i edukację plastyczną otrzymał w pracowni ojca - Piotra Szymskiego, artysty malarza i rzeźbiarza, absolwenta ASP. Dyplom architekta otrzymał na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 1968 roku. Promotorem jego pacy doktorskiej był profesor Bohdan Lisowski z Politechniki Krakowskiej. Jest autorem niezliczonych publikacji naukowych kierunkujących współczesną architekturę w Polsce, w tym kilku indywidualnych lub współautorskich publikacji książkowych. Kierował wieloma projektami badawczymi. Jest uznanym pionierem stosowania technik informatycznych w projektowaniu. Czwartek 16.10.2014 10.30 - Wykład Profesora Adama Marii Szymskiego 11.00 - Premierowa prezentacja filmu o Profesorze 11.35 - Wernisaż wystawy „Kontrawersja” Seminarium naukowe: 12.15 - 17.00
Program wydarzenia 
Nowy Budynek Filharmonii Szczecińskiej, ul. Małopolska 48 Wstęp na wernisaż wystawy i seminarium - wolny (rejestracja na parterze) Paweł Rubinowicz KURATOR GALERII FORMA  ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin tel. 91 / 484-7565, 604 / 43-43-49 e-mail: pawel@rubinowicz.com.pl strona: www.forma.zut.edu.pl/  
135
ZAPROSZENIE NA KONCERTY CHÓRU KAMERALNEGO

2014-10-16 11:43 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przed naszym Chórem Kameralnym znów pracowity weekend.
W piatek rano zaśpiewają na inauguracji Wydziału Ekonomicznego, a wieczorem wystąpią przed chojeńską publicznością na koncercie charytatywnym z okazji Dnia Hospicjów.

W niedzielę natomiast w Międzyrzeczu na koncertcie pt. "Pamięć i tożsamość. W hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II"

A już za tydzień kolejne wyzwanie, bo czeka ich udział w Konkursie w Chełmnie i Gnieźnie.
Trzymajmy kciuki!

Niezależnie od występów i konkursów Chór Kameralny ZUT w Szczecinie zaprasza wszystkich chcących śpiewać na próby.
Czekamy na Was!
Szczegóły na stronie: http://www.spiewajznami.pl/

Przesłuchania i próby:
wtorki i czwartki o godz. 19:00
Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT,
Al. Piastów 48, piętro V, pok. 504, 506

136
Stypendia dla studentów kierunków zamawianych - semestr V

2014-10-16 09:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

137
Aktualizacja planów zajęć studia niestacjonarne I stopnia - ICH1n-31

2014-10-15 21:49 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

138
Aktualizacja planów zajęć studia stacjonarne II stopnia - ICH2-L11, NT2-L11, TCH2-11, TCH2-12

2014-10-15 21:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

139
Aktualizacja planów zajęć studia stacjonarne I stopnia - Ch1-11, Ch1-12, ICH1-1, ICH1-21, ICH1-31, ICH1-32, ICH1-41, NT1-11, OSr1-31, OSr1-32

2014-10-15 21:45 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

140
Współpraca SKN ACT! z fundacją Copernicus Project

2014-10-15 14:12 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

Studenckie Koło Naukowe ACT! realizuje aktualnie projekt, którego celem jest budowa i rozwijanie platformy do wynoszenia i testowania układów elektronicznych w warunkach zbliżonych do kosmicznych tzn. przy bardzo niskim ciśnieniu atmosferycznym, temperaturach rzędu -50°C, podwyższonym promieniowaniu oraz umożliwienie przeprowadzania wszelkich … Czytaj więcej
141
CHAPS OGŁASZA NABÓR DO ZESPOŁU!!!

2014-10-15 13:57 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Istniejący już 60 lat

Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ZAPRASZA

wszystkich chętnych: studentów, uczniów szkół średnich, a także absolwentów różnych kierunków, którzy są zainteresowani twórczym spędzaniem czasu, chcą sprawdzić swoje umiejętności wokalne, lubią pracować w zespole, pragną poznać wielu wspaniałych artystów oraz przeżyć niezapomnianą przygodę muzyczną podróżując po Polsce i świecie. Jeżeli zakładasz z góry, że to nudne, to jesteś w wielkim błędzie! A jak myślisz, dlaczego istniejemy 60 lat...?  Poza próbami organizujemy wiele szalonych imprez, happeningów, koncertów i wyjazdów zagranicznych. Tu poznasz wielu nowych, ciekawych ludzi o podobnych zainteresowaniach. 

Z nami nuda na pewno Ci nie grozi!

PRZESŁUCHANIE W DNIACH:
 • 20 października 2014 (poniedziałek) godz. 17.00 - 19.00
 • 22 października 2014 (środa) godz. 17.00 - 19.00
w siedzibie chóru przy ulicy Wyspiańskiego 1 w Szczecinie.


 Dodatkowe informacje:  
 • tel. 501 011 920
 • e-mail: chaps@zut.edu.pl
142
Inżynieria Cyfryzacji (grupy 21 lab.A i 20 lab.B)

2014-10-15 13:00 - WIZUT - Zmiany w planie

W dniu 17 października 2014r. /piątek/ odwołuje się laboratoria z przedmiotu "Zintegrowane systemy zarządzania" prowadzone przez mgr inż. R. Karkoszkę. Zajęcia te zostaną odrobione w następujących terminach:

 • grupa 21 A 30 października 2014 /czwartek / godz. 08-10, sala 1WI-007
 • grupa 20 B 24 października 2014 /piątek / godz. 16-18, sala 1WI-010
143
ZIP rok III (gr. laboratoryjne B i C)

2014-10-15 12:49 - WIZUT - Zmiany w planie

W dniu 17 października 2014r. /piątek/ odwołuje się laboratoria z przedmiotu "Systemy informatyczne" prowadzone przez mgr inż. R. Karkoszkę. Zajęcia te zostaną odrobione w następujących terminach:

 • grupa B 18 listopada 2014 /wtorek/ godz. 08-10, sala 1WI-010
 • grupa C 04 listopada 2014 /wtorek/ godz. 08-10, sala 1WI-010
144
Zaproszenie na 6 Międzynarodowe Forum Gospodarcze Chemika – Expo

2014-10-15 12:18 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Forum odbędzie się w dn. 23-24 października 2014 r. w Szczecinie w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21 (sala Tkalnia).

W tym roku zadamy sobie pytanie: „Czy dzisiejsze odpady mogą być przyszłością przemysłu chemicznego i opakowaniowego?”.

Forum podzielone będzie na dwa dni. W pierwszym dniu skupimy się na tematyce nowoczesnych materiałów kompozytowych oraz zaprosimy na warsztaty pokazowe dot. otrzymywania i badania materiałów kompozytowych. W tym też dniu będzie możliwość zwiedzenia nowoczesnych laboratoriów badawczych
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT w Szczecinie, które wspiera innowacyjne działania i badania dla przedsiębiorców. Podczas drugiego dnia zastanowimy się, co pojęcie Circular Economy znaczy w praktyce gospodarczej. Poruszone zostaną miedzy innymi następujące tematy: Strategia R4R dla regionu Pomorza Zachodniego, Z odpadów do zasobów – korzyści dla firm, Paliwa alternatywne, Redukcja CO – Strategia 2 i finansowanie działań. Do paneli dyskusyjnych zaproszeni zostali praktycy ze świata nauki i przemysłu w tym goście z zagranicy. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli m.in.;
 • Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki RP,
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin,
 • prof. Krzysztof J. Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • prof. Włodzimierz Kiernożycki – Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • dr Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
 • dr Hanny Nover – Dyrektor Sekretariatu Europejskich Regionów Chemiczny UE (Belgia),
 • Witalij Grigoriewicz Żmurenko – Dyrektor Dniepropietrowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Ukraina).

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: biuro@zielonachemia.eu lub telefonicznie: +48 91 852 36 31.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.zielonachemia.eu (zakładka CHEMIKA EXPO 2014)
145
„Niemieckie prawo podatkowe dla polskich przedsiębiorców – wybrane aspekty praktyczne”

2014-10-15 12:17 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie adresowane do przedstawicieli zachodniopomorskich firm pt. „Niemieckie prawo podatkowe dla polskich przedsiębiorców – wybrane aspekty praktyczne”. Szczegóły szkolenia dostępne są pod linkiem: http://innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/mod/szkolenia?training_id=310
146
Wyprawka szkolna 2014/2015

2014-10-15 12:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Informujemy, iż  wydawanie bonów przyznanych w ramach wyprawki szkolnej 2014/2015 odbędzie się w dniach 16 - 24 października 2014 r.  w Dziale Socjalnym  pok. 23 ( BMW ul. Piastów 48 ). W dniu 16.10.2014 r. wydawanie bonów od godz. 11.00. W przypadku odbioru bonów przez inną osobę niż uprawniony, prosimy o wystawienie upoważnienia dla osoby odbierającej. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie własnoręczności podpisu dokonane przez kierownika jednostki.

WAŻNE !

Osobom, które do chwili obecnej nie dostarczyły  kserokopii legitymacji szkolnej lub zaświadczenia ze szkoły wypłata bonów zostaje wstrzymana do czasu dostarczenia dokumentów.
147
Organizacja pracy. Dział Organizacyjno-Prawny – 16–17 października 2014 r. (czwartek, piątek) i Dział ds. Studenckich – 16 października 2014 r. (czwartek) będą nieczynne

2014-10-15 12:04 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Informujemy, że zamknięte będą komórki administracji centralnej:
 • Dział Organizacyjno-Prawny – w dniach 16–17 października 2014 r. (czwartek, piątek)
 • Dział ds. Studenckich – w dniu 16 października 2014 r. (czwartek)
w związku z odbywającym się szkoleniem pracowników ZUT nt. nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
148
WYKŁADY W JĘZYKU ANGIELSKIM

2014-10-15 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W semestrze zimowym gościmy profesorów wizytujących, którzy będą wykładać w języku angielskim – już teraz odbywają się zajęcia prowadzone przez profesora Kleanthisa Sirakoulis z Grecji oraz profesora Marice`a Codourey ze Szwajcarii. W drugiej połowie miesiąca przyjeżdża profesor Zoran Tuntev z Macedonii, a następnie profesor Patrick Moore z Niemiec. Zainteresowane osoby odsyłamy do rozkładu zajęć umieszczonego w zakładce dla studentów.
dr Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
149
WYKŁADY W JĘZYKU ANGIELSKIM

2014-10-15 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W semestrze zimowym gościmy profesorów wizytujących, którzy będą wykładać w języku angielskim – już teraz odbywają się zajęcia prowadzone przez profesora Kleanthisa Sirakoulis z Grecji oraz profesora Marice`a Codourey ze Szwajcarii. W drugiej połowie miesiąca przyjeżdża profesor Zoran Tuntev z Macedonii, a następnie profesor Patrick Moore z Niemiec. Zainteresowane osoby odsyłamy do rozkładu zajęć umieszczonego w zakładce dla studentów.
dr Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
150
WYKŁADY W JĘZYKU ANGIELSKIM

2014-10-15 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W semestrze zimowym gościmy profesorów wizytujących, którzy będą wykładać w języku angielskim – już teraz odbywają się zajęcia prowadzone przez profesora Kleanthisa Sirakoulis z Grecji oraz profesora Marice`a Codourey ze Szwajcarii. W drugiej połowie miesiąca przyjeżdża profesor Zoran Tuntev z Macedonii, a następnie profesor Patrick Moore z Niemiec. Zainteresowane osoby odsyłamy do rozkładu zajęć umieszczonego w zakładce dla studentów.
dr Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
151
VI Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie

2014-10-15 09:19 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

5 grudnia 2014 r. odbędzie się kolejna Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie. Tradycyjnie, będzie ona podzielona na pięć bloków tematycznych: przyrodniczy chemiczny techniczny ekonomiczny interdyscyplinarny. Terminy: Do 7 listopada br. przesłanie formularza zgłoszeniowego (wersja papierowa) do Działu ds. … Czytaj więcej
152
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie organizuje VII edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową i doktorancką

2014-10-14 17:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

153
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie organizuje VII edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową i doktorancką

2014-10-14 17:50 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

154
Rekrutacja kandydatów do Lokalnej Organizacji Studenckiej IAESTE

2014-10-14 17:47 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

155
Organizacja IAESTE - rekrutacja nowych członków

2014-10-14 14:01 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Jesteśmy organizacją działającą na rzecz studentów uczelni technicznych, w ponad 90 krajach na całym świecie. Poprzez naszą działalność wielu studentów z Polski mogło odbyć zagraniczne płatne praktyki studenckie. Aktualnie poszukujemy kandydatów, którzy chcą zaangażować się w aktywną działalność na rzecz IAESTE.

"Dzięki nam możesz:

 • poznać zagranicznych studentów wywodzących się z różnorodnych kultur, - brać udział w warsztatach Case Week,
 • podszkolić swoje umiejętności miękkie, tak bardzo doceniane dziś przez pracodawcę,
 • profesjonalnie kontaktować się z firmami i współpracować z nimi,
 • przeżyć przygodę życia wyjeżdżając na praktyki zagraniczne do jednego z ponad 80 krajów, - organizować wydarzenia nawet na dwieście osób
 • w końcu zacząć używać języka angielskiego"

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na profilu portalu facebook

Ponadto zapraszamy na naszą odnowioną stronę internetową: http://zut.beta.iaeste.pl/

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Eltman
Koordynator jesiennej Akcji Rekrutacyjnej IAESTE

156
Organizacja IAESTE - rekrutacja nowych członków

2014-10-14 12:43 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Dzień dobry, piszę do Państwa w imieniu Komitetu Lokalnego Organizacji Studenckiej IAESTE działającej przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronach poszczególnych wydziałów informacji na temat trwającej rekrutacji do naszej jednostki. Jesteśmy organizacją działającą na rzecz studentów uczelni technicznych, w ponad 90 krajach na całym świecie. Poprzez naszą działalność wielu studentów z Polski mogło odbyć zagraniczne płatne praktyki studenckie.
Aktualnie poszukujemy kandydatów, którzy chcą zaangażować się w aktywną działalność na rzecz IAESTE.

"Dzięki nam możesz:
- poznać zagranicznych studentów wywodzących się z różnorodnych kultur, - brać udział w warsztatach Case Week,
- podszkolić swoje umiejętności miękkie, tak bardzo doceniane dziś przez pracodawcę,
- profesjonalnie kontaktować się z firmami i współpracować z nimi,
- przeżyć przygodę życia wyjeżdżając na praktyki zagraniczne do jednego z ponad 80 krajów, - organizować wydarzenia nawet na dwieście osób
- w końcu zacząć używać języka angielskiego" Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na profilu portalu facebook - https://www.facebook.com/events/485535914921210/?ref_dashboard_filter=upcoming Ponadto zapraszamy na naszą odnowioną stronę internetową:
http://zut.beta.iaeste.pl/ Z wyrazami szacunku, Agnieszka Eltman Koordynator jesiennej Akcji Rekrutacyjnej IAESTE
157
Organizacja IAESTE - rekrutacja nowych członków

2014-10-14 12:43 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Dzień dobry, piszę do Państwa w imieniu Komitetu Lokalnego Organizacji Studenckiej IAESTE działającej przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronach poszczególnych wydziałów informacji na temat trwającej rekrutacji do naszej jednostki. Jesteśmy organizacją działającą na rzecz studentów uczelni technicznych, w ponad 90 krajach na całym świecie. Poprzez naszą działalność wielu studentów z Polski mogło odbyć zagraniczne płatne praktyki studenckie.
Aktualnie poszukujemy kandydatów, którzy chcą zaangażować się w aktywną działalność na rzecz IAESTE.

"Dzięki nam możesz:
- poznać zagranicznych studentów wywodzących się z różnorodnych kultur, - brać udział w warsztatach Case Week,
- podszkolić swoje umiejętności miękkie, tak bardzo doceniane dziś przez pracodawcę,
- profesjonalnie kontaktować się z firmami i współpracować z nimi,
- przeżyć przygodę życia wyjeżdżając na praktyki zagraniczne do jednego z ponad 80 krajów, - organizować wydarzenia nawet na dwieście osób
- w końcu zacząć używać języka angielskiego" Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na profilu portalu facebook - https://www.facebook.com/events/485535914921210/?ref_dashboard_filter=upcoming Ponadto zapraszamy na naszą odnowioną stronę internetową:
http://zut.beta.iaeste.pl/ Z wyrazami szacunku, Agnieszka Eltman Koordynator jesiennej Akcji Rekrutacyjnej IAESTE
158
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie adresowane do przedstawicieli zachodniopomorskich firm pt. „Niemieckie prawo podatkowe dla polskich przedsiębiorców – wybrane aspekty praktyczne”

2014-10-14 12:03 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

159
Konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

2014-10-14 08:59 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczegółowe informacje
160
Zaproszenie na Immatrykulację 2014

2014-10-14 08:54 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE mają zaszczyt zaprosić Pracowników i Studentów WTMiT na UROCZYSTOŚĆ IMMATRYKULACJI która odbędzie się 28 paździe...
161
Drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus Plus

2014-10-13 15:26 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Uruchomiony został drugi nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus Plus w roku akademickim 2014/2015 (wyjazdy realizowane pomiędzy 1 stycznia 2015 r. i 31 sierpnia 2015 r.). Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych dostępnymi … Czytaj więcej
162
Drugi nabór na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus Plus

2014-10-13 15:25 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Uruchomiony został drugi nabór wniosków na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus Plus realizowane w roku akademickim 2014/2015 (wyjazdy realizowane pomiędzy 1 stycznia 2015 r. i 31 sierpnia 2015 r.). Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych … Czytaj więcej
163
Godziny otwarcia dziekanatu w okresie październik-listopad

2014-10-13 15:20 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Uprzejmie informujemy, że w okresie od października do listopada dziekanat będzie wyjątkowo czynny w godz. 8:00-13:00.
164
Immatrykulacja studentów I roku

2014-10-13 15:15 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

11 października odbyła się uroczysta immatrykulacja 274 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: automatyka i robotyka, elektrotechnika i teleinformatyka oraz 127 studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku elektrotechnika. Władze uczelni reprezentował Prorektor ds. organizacji … Czytaj więcej
165
II nabór na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

2014-10-13 15:01 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

166
II nabór na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

2014-10-13 14:59 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

167
Studenci 1 roku - umowy z Uczelnią

2014-10-13 14:30 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) student jest zobligowany do podpisania umowy z Uczelnią w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. W związku z powyższym studenci, którzy do dnia dzisiejszego nie zawarli Umowy proszeni są o niezwłoczne stawienie się w Dziekanacie WI celem dopełnienia obowiązku podpisania Umowy jednak nie później niż do 3 listopada 2014 r.

168
Aktualizacja list kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia (13.10.2014)

2014-10-13 14:24 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

169
Fundacja Projekt Nauka: miejsce realizacji własnych projektów naukowych

2014-10-13 13:54 - WIZUT - Strony dla doktorantów

icon Propozycja Fundacji Projekt Nauka

Propozycja Fundacji Projekt Nauka, skierowaną do naukowców i badaczy, którzy pragną rozpocząć realizację własnych projektów naukowych w oparciu o jeden z istniejących programów dotacyjnych NCN, NCBiR lub MNiSW.

170
ZAPROSZENIE NA UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

2014-10-13 12:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

 
171
Program ERASMUS+ drugi nabór na zagraniczne praktyki zawodowe (rok akademicki 2014/2015)

2014-10-13 12:45 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu drugiego naboru wniosków na wyjazdy na zagraniczne praktyki zawodowe programu ERASMUS realizowane w roku akademickim 2014/2015.   
Kompletne wnioski wyjazdowe z załączonym potwierdzeniem przyjęcia na praktykę należy składać u właściwego koordynatora wydziałowego w terminie do 28 listopada 2014.   Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmus.zut.edu.pl
172
Program Erasmus+: drugi nabór wniosków na wyjazdy szkoleniowe w roku 2014/2015

2014-10-13 12:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus+ realizowane w roku 2014/2015. 
Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności ze zmianami dotyczącymi warunków finansowych. Szczegółowe informacje, zasady kwalifikacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmus.zut.edu.pl (sekcja Pracownicy-szkolenia).
Wnioski należy składać w Dziale Kształcenia, Sekcji Współpracy z Zagranicą (al. Piastów 18, pok. 10) w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2014r. 
173
Aktualizacja list kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia (13.10.2014)

2014-10-13 11:34 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

174
Europejski Tydzień Kodowania == codzienność na WI

2014-10-13 10:50 - WIZUT - Aktualności

CodeWeek

Bez odrobiny przesady powiedzieć można, że na Wydziale Informatyki każdy bez wyjątku tydzień jest tygodniem kodowania. Nic w tym dziwnego, skoro programowanie jest dla informatyka tym, czym anatomia dla lekarza, a zapis nutowy dla muzyka. Kodowanie na WI odbywa się we wszelkich możliwych wymiarach.

W wymiarze pionowym, kiedy kodujemy niskopoziomowo przy użyciu asemblerów i języków opisu sprzętu kreując  inteligentne urządzenia oraz wysokopoziomowo, gdy stosujemy języki o wysokim stopniu abstrakcji do opisu złożonych zjawisk i mechanizmów.

Programujemy też w wymiarze poziomym: bywa, że celem naszej pracy są wyspecjalizowane rozwiązania dla wąskiej grupy specjalistów, bądź też dla odmiany, kodujemy użyteczne aplikacje mobilne dla szerokich rzesz odbiorców. Wymiaru czasu też nie da się tu pominąć – są takie pory roku, szczególnie w okolicy końca semestru, kiedy programujemy dosłownie od rana do nocy i – co nie powinno dziwić nikogo – także od nocy do rana. Programujemy równie chętnie w starym i poczciwym C, jaki i w nowoczesnym i porywającym Ruby. Obiektem równie gorącego pożądania czynimy po równo C++, C# i Javę. W tych murach Perl, Python czy Javascript traktowani są jak dobrzy znajomi, który odpowiednio zachęceni mogą dokonywać cudów.

Nie spoczywamy jednak na laurach i nie poprzestajemy na tym, by nasi studenci i absolwenci traktowali kodowanie jako coś więcej niż tylko metodę widzenia i rozumienia świata, ale również jako sposób na ciekawe i pełne wyzwań życie. Chcemy odkrywać tych, którzy na tej niwie dopiero próbują swoich sił, ale robią to tak, że ich dokonania wybijają się ponad przeciętność. To dla nich istnieje PING – Potyczki Informatyczne Nowej Generacji – arena, na której młodzi programiści na dojrzałości kodują na zadany temat, rywalizując o indeks studenta Wydziału Informatyki.

Europejski Tydzień Kodowania ma na WI szczególny smak – smak potwierdzenia, że to, czym się zajmujemy, nie jest tylko akademicką zabawką, a chlebem powszednim dla coraz liczniejszych grup społecznych, zawodowych i wiekowych, wcale niezwiązanych z informatyką.

Bo w tym wszechświecie wszystko jest kodem i kod jest wszystkim.

WI na mapie wydarzeń Europejskiego Tygodnia Kodowania: http://events.codeweek.eu

Więcej informacji: https://mac.gov.pl/

175
Prosimy zapoznać się z aktualnym podziałem na grupy w roku akademickim 2014/2015

2014-10-10 16:38 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

176
UWAGA!!! ZIP1n-30

2014-10-10 14:15 - WIZUT - Zmiany w planie

Studeni powtarzający zajęcia ćwiczeniowe z "Matematyki" 15 godzin. Pierwsze zajęcia odbędą się dnia 12.10.2014 r. o godz. 13.30 - 16.05 z dr A. Bohonos w sali WI1-129. Zajęcia kolejne odbywać będą się wg planu dla grupy na stronie WI.

177
Zasady wnoszenia opłat

2014-10-10 09:19 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Zasady wnoszenia opłat za usługi edukacyjne i opłat za korzystanie z domów studenckich reguluje Komunikat nr 27 i nr 29 Rektora ZUT.

icon Kom. nr 29 z 30-09-2014 r
Komunikat o zasadach wnoszenia opłat za korzystanie z domów studenckich na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w systemie elektronicznych przelewów

icon Kom. nr 27 z 16-09-2014 r
Komunikat o zasadach wnoszenia opłat na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w systemie elektronicznych przelewów

178
Wielka immatrykulacja na Wydziale Informatyki

2014-10-10 08:44 - WIZUT - Aktualności

10.10.2014 w auli Centrum Dydaktyczo-Badawczego Nanotechnologii odbyło się najważniejsze dla naszych pierwszorocznych studentów studiów stacjonarnych wydarzenie ich akademickiego startu. Natomiast 11.10.2014 w auli Wydziału Informatyki ślubowanie złożyli studenci studiów niestacjonarnych oraz doktoranci naszego Wydziału. Studia na obu kierunkach – Informatyce i Inżynierii Cyfryzacji, rozpocznie 600 studentów (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na S1 i S2, N1 i N2). To oczywiście doskonały wynik w niżu demograficznym.

fotoreportaż

Fotoreportaż - studia stacjonarne

fotoreportaż

Fotoreportaż - studia niestacjonarne

Immatrykulację przeprowadził Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński w obecności Prorektora ds. Studenckich dra hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT.

Swoje słowa do studentów pierwszego roku skierowali Dziekan Wydziału Informatyki, Prorektor ds. Studenckich, Przewodniczący Sejmiku WI Samorządu Studentów Łukasz Doszczeczko (do studentów studiów stacjonarnych)  oraz Tomasz Wesołowski (do studentów studiów niestacjonarnych). Nie zabrakło hymnu studenckiego Gaudeamus i pieśni Gaude Mater. Wykład inauguracyjny dla studentów studiów stacjonarnych "Trendy w projektowaniu stron internetowych" poprowadził dr inż. Bartłomiej Małachowski. Studenci podejmujący studia w tym roku,  są pierwszymi z elektronicznymi indeksami, dlatego podczas uroczystości otrzymali listy gratulacyjne, a nie jak do tej pory indeks naszej uczelni. Po ceremonii immatrykulacji studentów studiów stacjonarnych odbyło się seminarium, w którym o szansach  w branży IT opowiadali Robert Król i Maciej Wichary.

Tradycyjnie, nasza immatrykulacja nie jest nudnym ceremoniałem akademickim, lecz ważnym spotkaniem integracyjnym, pozwalającym studentom pierwszego roku na zapoznanie się z kadrą naukową i dydaktyczną Wydziału, zrozumieniem celów ich edukacji i znaczenia tych trudnych studiów dla przyszłej pozycji absolwentów na rynku pracy. O naszym Wydziale mówi się, że ma znaczenie strategiczne dla rozwoju Szczecina, a płace wszystkich zatrudnionych absolwentów są najwyższe w porównywalnej grupie wiekowej.

179
Odbiór legitymacji dla studentów I roku

2014-10-09 16:59 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Uwaga studenci I roku! Od 10.10.2014r. Można odbierać legitymacje studenckie w dziekanacie. Prosimy o przychodzenie z dowodami wpłat (nie wszystkie legitymacje są już dostępne).
180
24.09.2014 r. Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie nadała dr. inż. IRENEUSZOWI OCHMIANOWI stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo. GRATULACJE !

2014-10-09 11:42 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

181
Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia! Szkolenie biblioteczne online

2014-10-09 10:44 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

  

O szkoleniu

§         Szkolenie biblioteczne online jest przeznaczone dla studentów I roku ZUT (studiów pierwszego stopnia) oraz dla innych początkujących użytkowników Biblioteki Głównej ZUT. Jego celem jest zapoznanie użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki,  jej zbiorów i usług. §         Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów  I roku ZUT (z wyjątkiem Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Techniki Morskiej i Transportu). §         Poznanie treści szkolenia, regulaminu Biblioteki Głównej ZUT (wraz ze zmianami) oraz informacji zawartych na stronie domowej Biblioteki  www.bg.zut.edu.pl pozwoli na prawidłowe wypełnienie testu. Warunkiem zaliczenia Szkolenia bibliotecznego online i uzyskania wpisu do indeksu jest prawidłowe rozwiązanie co najmniej 70% testu. §         Aby wypełnić test należy zalogować się na stronie TESTU
Loginem użytkownika jest jego data urodzenia; hasłem – numer albumu (indeksu). §         Osoby, które mają już w indeksie zaliczone „Szkolenie biblioteczne” z wcześniejszych lat – nie muszą brać udziału w szkoleniu online. Zaliczenie to będzie przepisane w czasie sesji. §         Zaliczenie „Szkolenia bibliotecznego” zostanie odnotowane w indeksie elektronicznym pod koniec semestru. Wpisów do indeksów elektronicznych dokonuje pod koniec semestru mgr Dagmara Sztul-Smyk ul. Żołnierska 47 tel. 91 449 6120
182
Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia! Szkolenie biblioteczne online

2014-10-09 10:44 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

  

O szkoleniu

§         Szkolenie biblioteczne online jest przeznaczone dla studentów I roku ZUT (studiów pierwszego stopnia) oraz dla innych początkujących użytkowników Biblioteki Głównej ZUT. Jego celem jest zapoznanie użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki,  jej zbiorów i usług. §         Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów  I roku ZUT (z wyjątkiem Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Techniki Morskiej i Transportu). §         Poznanie treści szkolenia, regulaminu Biblioteki Głównej ZUT (wraz ze zmianami) oraz informacji zawartych na stronie domowej Biblioteki  www.bg.zut.edu.pl pozwoli na prawidłowe wypełnienie testu. Warunkiem zaliczenia Szkolenia bibliotecznego online i uzyskania wpisu do indeksu jest prawidłowe rozwiązanie co najmniej 70% testu. §         Aby wypełnić test należy zalogować się na stronie TESTU
Loginem użytkownika jest jego data urodzenia; hasłem – numer albumu (indeksu). §         Osoby, które mają już w indeksie zaliczone „Szkolenie biblioteczne” z wcześniejszych lat – nie muszą brać udziału w szkoleniu online. Zaliczenie to będzie przepisane w czasie sesji. §         Zaliczenie „Szkolenia bibliotecznego” zostanie odnotowane w indeksie elektronicznym pod koniec semestru. Wpisów do indeksów elektronicznych dokonuje pod koniec semestru mgr Dagmara Sztul-Smyk ul. Żołnierska 47 tel. 91 449 6120
183
Zmiana hasła i dostęp do usług informatycznych

2014-10-09 10:39 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Wraz ze zmianą polityki dotyczącej złożoności hasła umożliwiającego logowanie się do usług informatycznych ZUT, należy dokonać zmiany hasła na stronie:

www.zut.edu.pl/zh

zgodnie z podanymi na tej stronie zasadami. Brak zmiany hasła może skutkować problemami z zalogowaniem się do poczty ZUT, e-Dziekanatu (w celu wpisania ocen oraz komunikacji ze studentami) oraz do komputerów w bibliotece i salach dydaktycznych 117 i 119. Zmiana hasła dotyczy zarówno studentów jak i wykładowców.
184
Zmiana hasła i dostęp do usług informatycznych

2014-10-09 10:33 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Wraz ze zmianą polityki dotyczącej złożoności hasła umożliwiającego logowanie się do usług informatycznych ZUT, należy dokonać zmiany hasła na stronie: www.zut.edu.pl/zh zgodnie z podanymi zasadami. Brak zmiany hasła może skutkować problemami z zalogowaniem się do poczty ZUT, wirtualnej uczelni do komputerów w bibliotece, salach dydaktycznych 117 i 119. Zmiana hasła dotyczy zarówno studentów jak i wykładowców.
185
Ankieta na temat dostępności edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnością

2014-10-09 09:16 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Nasza uczelnia na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczy w projekcie „Dostępność edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie”. W ramach projektu przeprowadzane są między innymi ankiety internetowe z wykładowcami akademickimi, tak aby poznać badane zagadnienie z … Czytaj więcej
186
Konferencja "Inżynieria i ochrona środowiska przyrodniczego w ekosystemach wodnych i glebowych"

2014-10-08 22:33 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

187
Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

2014-10-08 17:19 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na uroczystę immatrykulację studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uroczystość odbędzie się w dniu 11 października 2014 r. (sobota) o godz. 9:00 w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego w budynku Wydziału Elektrycznego … Czytaj więcej
188
Godziny przyjęć wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej przez Wydziałową Komisję Stypendialną

2014-10-08 13:08 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 Od 13/10/2014 r. Wydziałowa Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wnioski o stypendia w sali nr 9 ( ul. Żołnierska 47) w następujących godzinach: Poniedziałek 9:00-13:15 Wtorek 9:00-12:00 Środa 9:00-13:15 Czwartek  12.00-15.00
189
Kolejna edycja Konkursu BANRISK – Liga Akademicka

2014-10-08 12:40 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zapraszamy Studentów do udziału w kolejnej edycji Konkursu BANRISK – Liga Akademicka. W ubiegłej edycji laureatami Konkursu zostali Studenci Naszego Wydziału    Konkurs BANRISK – Liga Akademicka  to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP. Celem projektu jest umożliwienie zdolnym i ambitnym studentom zapoznania się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, tak aby ich kompetencje były odpowiednie do potrzeb rynku pracy. Szczegóły dalej (broszura i Info]
190
Kolejna edycja Konkursu BANRISK – Liga Akademicka

2014-10-08 12:40 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zapraszamy Studentów do udziału w kolejnej edycji Konkursu BANRISK – Liga Akademicka. W ubiegłej edycji laureatami Konkursu zostali Studenci Naszego Wydziału    Konkurs BANRISK – Liga Akademicka  to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP. Celem projektu jest umożliwienie zdolnym i ambitnym studentom zapoznania się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, tak aby ich kompetencje były odpowiednie do potrzeb rynku pracy. Szczegóły dalej (broszura i Info]
191
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „FIFO”

2014-10-08 09:15 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Ruszyły zapisy do Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „FIFO”.  Interesujesz się rachunkowością, chcesz rozwijać swoje zainteresowania, masz chęć do pracy? SKNR to miejsce dla Ciebie! Na zgłoszenia czekamy do 20.10! sknr@o2.pl
192
Akademicki Ośrodek Jeździecki ogłasza akcję TRAWA TYLKO DLA KONI i zaprasza studentów na jazdę konną

2014-10-08 09:12 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Akademicki Ośrodek Jeździecki ogłasza akcję TRAWA TYLKO DLA KONI W ramach profilaktyki uzależnień zaprasza studentów ZUT na nieodpłatne zajęcia z jazdy konnej. Szczegóły ...
193
AKJ ogłasza akcję "Trawa tylko dla koni" - w ramach profilaktyki uzależnień zaproszenie studentów ZUT na nieodpłatne zajęcia z jazdy konnej ...

2014-10-07 20:50 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

194
Zaproszenie na seminarium "Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych". Warszawa, 28.10.2014 r.

2014-10-07 20:46 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

195
Terminy przedłużania legitymacji studenckich

2014-10-07 16:07 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Przedłużanie legitymacji studenckich odbędzie się w następujących terminach:

 • 21.10.2014r. – technologia chemiczna drugiego stopnia, ochrona środowiska pierwszego stopnia
 • 23.10.2014r. – technologia chemiczna pierwszego stopnia, nanotechnologia pierwszego i drugiego stopnia, inżynieria chemiczna i procesowa pierwszego i drugiego stopnia

Starostowie wszystkich grup proszeni są o zebranie kompletu legitymacji i dostarczenie do dziekanatu w wyznaczonych terminach. Poza wyznaczonymi terminami legitymacje nie będą przedłużane.

196
Dr inż. Przemysław Łopato laureatem programu stypendialnego MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

2014-10-07 15:46 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

3 października Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznała stypendia dla wybitnych młodych naukowców, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. W dziewiątej edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych wpłynęło ponad 727 wniosków. Spośród nich … Czytaj więcej
197
Aktualizacja planów zajęć dla studiów trzeciego stopnia - aktualizacja 07.10.2014

2014-10-07 15:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

198
Numery kont - 1 semestr studiów 3 stopnia

2014-10-07 14:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Pan Piotr Lewandowski posiada wydrukowane numery kont, na które będą mogli Państwo opłacić wydanie legitymacji studenckiej.
199
Logowanie się do Wirtualnego dziekanatu - Studia 3 stopnia

2014-10-07 14:17 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Studenci studiów 3 stopnia mogę zalogować się do wirtualnego dziekanatu używając starego loginu i hasła, którym posługiwali się podczas studiów 2 stopnia. Dodatkowo studenci 3 stopnia posiadają nowe konta zaczynające się od pierwszej litery imienia i nazwiska np. akowalski. Do tych kont należy dodać hasło w p. 107. Studenci, którzy nie studiowali na 2 stopniu na naszym wydziale, nie posiadają starych kont, którymi można zalogować się do wirtualnego dziekanatu. Ci studenci posiadają wyłącznie nowe konta np. akowalski. Nowe konta nie obsługują jeszcze wirtualnego dziekanatu.
200
Akademicki Ośrodek Jeździecki zaprasza - TRAWA TYLKO DLA KONI

2014-10-07 13:44 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Szczegóły na plakacie reklamowym
201
Akademicki Ośrodek Jeździecki zaprasza - TRAWA TYLKO DLA KONI

2014-10-07 13:44 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Szczegóły na plakacie reklamowym
202
Akademicki Ośrodek Jeździecki zaprasza - TRAWA TYLKO DLA KONI

2014-10-07 13:44 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Szczegóły na plakacie reklamowym
203
Dostępność edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie”.

2014-10-07 13:02 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Drodzy studenci, Nasza uczelnia na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczy w projekcie „Dostępność edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie”. W ramach projektu przeprowadzane są między innymi ankiety internetowe ze studentami pełnosprawnymi, którzy mieli kontakt ze studentami z niepełnosprawnością, tak aby poznać badane zagadnienie z wielu perspektyw. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, do której link zamieszczono poniżej. Zajmie to około 10 minut. Ankietę można wypełniać w okresie 1-15 października. https://projekty.qualitywatch.pl/index.php/survey/index/sid/275176/newtest/Y/lang/pl
204
Ankieta dla wykładowców

2014-10-06 18:19 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Drodzy wykładowcy, Nasza uczelnia na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczy w projekcie „Dostępność edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie". W ramach projektu przeprowadzane są między innymi ankiety internetowe  z wykładowcami akademickimi, tak aby poznać badane zagadnienie z wielu perspektyw.  Zachęcamy do wypełnienia ankiety, do której link zamieszczono poniżej. Zajmie to około 10 minut. Ankiety można wypełniać w okresie 1-15 października. https://projekty.qualitywatch.pl/index.php/survey/index/sid/155132/newtest/Y/lang/pl
205
Ankieta dla studentów

2014-10-06 18:16 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Drodzy studenci,
Nasza uczelnia na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczy w projekcie „Dostępność edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie". W ramach projektu przeprowadzane są między innymi ankiety internetowe ze studentami pełnosprawnymi, którzy mieli kontakt ze studentami z niepełnosprawnością, tak aby poznać badane zagadnienie z wielu perspektyw.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety, do której link zamieszczono poniżej. Zajmie to około 10 minut. Ankietę można wypełniać w okresie 1-15 października.
https://projekty.qualitywatch.pl/index.php/survey/index/sid/275176/newtest/Y/lang/pl
206
Katedra Projektowania Krajobrazu WKŚiR zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową XVII Forum Architektury Krajobrazu w Świnoujściu

2014-10-06 14:22 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

207

2014-10-06 12:59 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W ciągu tygodnia Dziekanat czynny dla Studentów wg poniższego harmonogramu
Dzień tygodniaGodziny otwarcia
Poniedziałek12.00-15.00
Wtorek9.00 - 12.00
Środa12.00- -15.00
Czwartek9.00-12.00
PiątekNIECZYNNY
208

2014-10-06 12:59 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W ciągu tygodnia Dziekanat czynny dla Studentów wg poniższego harmonogramu
Dzień tygodniaGodziny otwarcia
Poniedziałek12.00-15.00
Wtorek9.00 - 12.00
Środa12.00- -15.00
Czwartek9.00-12.00
PiątekNIECZYNNY
209
Nagrody Rektora za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2013/2014 dla nauczycieli akademickich

2014-10-05 22:15 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

210
VII edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową

2014-10-03 10:51 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza VII edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorską. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie, magisterskie, licencjackie bądź inżynierskie, obronione we wszystkich szkołach wyższych województwa zachodniopomorskiego … Czytaj więcej
211
Plan zajęć obowiązkowych na studiach doktoranckich WTiICh w semestrze zimowym w roku akademickiego 2014/2015

2014-10-02 15:18 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

212
Zapytanie ofertowe na dostawę podzespołów układu sterowania

2014-10-02 14:04 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Zapytanie ofertowe na dostawę podzespołów układu sterowania Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego WTMiT ZUT w Szczecinie realizując zadanie w ramach realizowanego przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii projektu w...
213
Zapytanie ofertowe na odpłatne udostępnienie kabiny lakierniczej do przeprowadzenia badań

2014-10-02 13:22 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Zapytanie ofertowe na odpłatne udostępnienie kabiny lakierniczej do przeprowadzenia badań Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego WTMiT ZUT w Szczecinie realizując zadanie w ramach realizowanego przez Regionalne Centrum Innowacji i Tran...
214
Wyjazd na targi Tour Salon w Poznaniu

2014-10-02 09:38 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

 Studenci specjalności Gospodarka Turystyczna w ramach działalności koła naukowego organizują wyjazd do Poznania na targi turystyczne Tour Salon. 
Wyjazd 23 października 2014 roku w godzinach porannych, gdyż targi rozpoczynają się o godzinie 10:00. Powrót dnia następnego w godzinach wieczornych. 

Zainteresowani proszeni są o kontakt ze studentami II roku Ekonomii studiów magisterskich lub z opiekunem koła dr Julią Sienkiewicz.
215
Konkurs "W poszukiwaniu Natury 2000"

2014-10-01 22:51 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

216
Dni otwarte w Bibliotece Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

2014-10-01 10:33 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

W dniach 29 września - 17 października br. serdecznie zapraszamy studentów I roku do odwiedzenia Biblioteki WTMiT. W w/w dniach będzie można zasięgnąć informacji dotyczących m.in. sieci bibliotecznej ZUT, komputerowego katalogu biblioteczn...
217
Laboratorium Samsung LABO już gotowe i czeka na pierwszych studentów Wydziału Informatyki ZUT

2014-10-01 09:17 - WIZUT - Aktualności

fotoreportaż

Fotoreportaż

We wtorek 30.09.2014 nastąpiła inauguracja laboratorium Samsung LABO. Studenci Wydziału Informatyki oraz Wydziału Elektrycznego ZUT jako jedyni w Polsce będą uczestniczyć w innowacyjnym projekcie gdzie zapoznają się z trzema platformami: Android, Tizen i SmartTV. Oprócz możliwości stworzenia własnego projektu, studenci zdobędą wiedzę jak założyć działalność gospodarczą i jak ją prowadzić.
Najlepsze projekty dostaną możliwość inkubacji oraz dofinansowania projektu. Wyróżniający się studenci będą mieli także możliwość podjęcia pracy w centrum badawczo-rozwojowym firmy Samsung.

Pierwsze zajęcia już niedługo, chcesz wziąć udział w kursie? Wypełnij formularz zgłoszeniowy http://wi.zut.edu.pl/rejestracja-labo

Szczegółowych informacji udziela dr inż. Radosław Maciaszczyk, rmaciaszczyk@wi.zut.edu.pl.

218
Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia twórcze w 2013 roku

2014-09-30 22:42 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

219
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na ZUT

2014-09-30 12:31 - WIZUT - Aktualności

29 września 2014 roku w nowej i największej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie auli Wydziału Elektrycznego  (530 miejsc) odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na naszej Uczelni.

W uroczystości uczestniczyło wielu gości - trzech posłów, Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, trzech wiceprezydentów, rektorzy szczecińskich uczelni, przedstawiciele wojska i episkopatu.

Uroczystość przebiegała w tradycyjnie podniosłej atmosferze, a jej kulminacyjnym punktem była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Wybrani przedstawiciele studentów (po jednym z każdego wydziału) złożyli ślubowanie i zostali uroczyście przyjęci do społeczności studenckiej. Nasz Wydział reprezentował Patryk Kraczuk. Warto zauważyć, że w tym roku poczet sztandarowy Uczelni składał się ze studentów Wydziału Informatyki: Patrycji Oszurko, Dominiki Ragańskiej oraz Tomasza Królaka.

Słowa uznania i życzenia aktywności na rzecz regionu wyraził we wzruszającym wystąpieniu Wojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Tałasiewicz, podobnie życzliwie o Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym jako kluczowej uczelni Szczecina wypowiedział się Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wszystkim studentom i pracownikom życzymy wielu sukcesów w nowym roku akademickim. Jednocześnie zapraszamy do aktywnego włączenia się w życie Uczelni i Wydziału.

fotoreportaż

Fotoreportaż

220
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.09.2014 roku zmarł zasłużony pracownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT Ś.P. mgr inż. Gabriel Wojtas

2014-09-30 08:12 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

221
Rektor i Senat ZUT zapraszają pracowników i studentów na uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Profesorowi Adamowi Żuchowskiemu

2014-09-26 19:03 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Uroczystość odbędzie się w trakcie inauguracji roku akademickiego 2014/15 w dniu 29 września 2014 r. o godz. 12.00 w Audytorium im. St. Skoczowskiego, Budynek Wydziału Elektrycznego, ul. 26 Kwietnia 10. PROFESOR ADAM ŻUCHOWSKI Adam Roman Żuchowski urodził się 10 sierpnia … Czytaj więcej
222
Wystawa fotograficzna „Rio w rytmie samby” autorstwa Ewy Łyczywek-Pałki

2014-09-26 18:46 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

223
Plany zajęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia

2014-09-26 15:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

224
Plany zajęć na studia stacjonarne drugiego stopnia

2014-09-26 15:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

225
Wzory umów i opłaty za studia i za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

2014-09-26 14:08 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Zgodnie z zapisami  art. 160a ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz 572 z późn. zm.) zamieszczamy wzory umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015. Ponadto prosimy o zapoznanie się z aktami prawnymi zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące opłat pobieranych od studenta, upublicznianych zgodnie z zapisami par. 7 ust. 3 powyższych umów.

UMOWY ZE STUDENTAMI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Pliki do pobrania:
 • Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne i za świadczone usługi edukacyjne (osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2014/2015)
 • Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne i za świadczone usługi edukacyjne (osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2014/2015)
 • Uchwała nr 70 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie określenia wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku ak. 2014/2015

OPŁATY ZA STUDIA I ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE

Pliki do pobrania:
 • Zarządzenie nr 24  Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015 (tekst ujednolicony z późn. zm. wprowadzonymi zarządzeniem nr 28 Rektora ZUT z dnia 16 września 2014 r. )
 • Komunikat nr 27 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 września 2014 r., o zasadach wnoszenia opłat na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w systemie elektronicznych przelewów
 • Uchwała nr 69 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 września 2014 roku  w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
226
Listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne II stopnia (26.09.2014)

2014-09-26 14:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

227
Listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne I stopnia (26.09.2014)

2014-09-26 14:01 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

228
Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia (26.09.2014)

2014-09-26 14:01 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

229
Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia (26.09.2014)

2014-09-26 14:00 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

230
Festiwal Nauki i Noc Naukowców na Wydziale Elektrycznym

2014-09-25 10:47 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

W dniu 26 września Wydział Elektryczny zaprasza na wykłady, pokazy i warsztaty w ramach Festiwalu Nauki i Nocy Naukowców. Będzie się działo w budynku WE przy ul. 26-go Kwietnia 10, w godzinach 10:00 – 14:00 – Festiwal Nauki oraz w … Czytaj więcej
231
Zobacz jak dojechać na inaugurację roku akademickiego

2014-09-24 12:24 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Kliknij na mapę aby powiększyć
232
Testy na studia stacjonarne drugiego stopnia

2014-09-23 09:43 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Uwaga!! 24.09.2014 r. o godzinie 10:00 w sali 11 odbędą się testy na studia stacjonarne drugiego stopnia
233
Festiwal Nauki - WYDZIAŁ EKONOMICZNY

2014-09-22 13:34 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

26-go września 2014 r.  na Wydziale Ekonomicznym odbędzie się Festiwal Nauki (więcej)
234
VII edycja konferencji "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki"

2014-09-22 12:50 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

235
VII edycja Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki

2014-09-22 11:06 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Wszystkie informacje o konferencji można znaleźć klikając na poniższy link: http://doktorant.com.pl/kmn-vii-edycja/14.html
236
Korzystanie z Biblioteki - przez Doktorantów

2014-09-19 13:53 - WIZUT - Strony dla doktorantów

W październiku 2014 r otrzymacie Państwo elektroniczne legitymacje doktoranta. Dalsze korzystanie z biblioteki będzie możliwe po aktywacji elektronicznej legitymacji w Wypożyczalni Biblioteki Głównej.

237
Stypendia Prezydenta Miasta Szczecina dla Doktorantów i studentów

2014-09-19 12:42 - WIZUT - Strony dla doktorantów

foto WIZUT

Od 1 do 10 października 2014 r. będzie trwał nabór wniosków na stypendia dla studentów i doktorantów w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Wnioskodawcy muszą studiować (studenci) lub mieć wszczęty przewód doktorski (doktoranci) w dziedzinie nauki zgodnej z wykazem dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin, kierunków i specjalności naukowych uprawniających do wystąpienia o stypendium.

Pełną listę dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin, kierunków i specjalności naukowych uprawniających do wystąpienia o stypendium, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.

Stypendium dla studentów przyznawane jest na okres 12 miesięcy.Jedna osoba może pobierać stypendium przez maksymalnie 36 miesięcy. Wysokość stypendium dla studentów wynosi:

 • 1 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca;
 • 1 200 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca;
 • 1 400 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca.

Osoba chcąca ubiegać się o stypendium dla studentów, musi spełnić wymienione poniżej wymagania:

 • jest mieszkańcem Szczecina;
 • w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 26 lat;
 • ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unie Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce;
 • zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwsze dwa semestry studiów;
 • nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów;
 • nie powtarzał semestru;
 • uzyskał za ostatnie dwa semestry, potwierdzoną przez dziekana, średnią ocen z egzaminów nie niższa niż 4,5 (dotyczy studentów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz studentów trzeciego i dalszych semestrów studiów II stopnia);
 • ukończył studia I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym (dotyczy studentów pierwszego roku studiów II stopnia);
 • deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitarny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat od ukończenia studiów jednolitych magisterskich, studiów II stopnia lub studiów I stopnia, jeśli na tym etapie stypendysta zakończył edukację, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy dyplomowej;
 • dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w regulaminie i w przewidzianym terminie.

Stypendium dla doktorantów przyznawane jest na okres 12 miesięcy. Jedna osoba może pobierać stypendium przez maksymalnie 36 miesięcy. Wysokość stypendium dla doktorantów wynosi 3 000 zł brutto miesięcznie.

Osoba chcąca ubiegać się o stypendium dla doktorantów, musi spełnić wymienione poniżej wymagania:

 • jest mieszkańcem Szczecina;
 • w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 30 lat;
 • ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unie Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce;
 • ma otwarty przewód doktorski oraz wyznaczonego promotora rozprawy doktorskiej;
 • ukończył studia wyższe jednolite magisterskie lub studia II stopnia z wynikiem co najmniej dobrym;
 • prowadzi badania oraz przygotowuje rozprawę doktorską w preferowanej dyscyplinie naukowej lub dziedzinie sztuki;
 • deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitarny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy doktorskiej;
 • ma osiągnięcia naukowe;
 • dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w regulaminie i w przewidzianym terminie.

Informacje o stypendiach dla studentów i doktorantów ze Szczecina:
http://bip.um.szczecin.pl/

Regulamin przyznawania stypendiów:
http://bip.um.szczecin.pl/

238
Zaproszenie do składania wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Szczecin

2014-09-18 10:37 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

239
Zaproszenie do składania wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Szczecin

2014-09-18 10:23 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

240
Spotkanie doktorantów I roku

2014-09-16 15:14 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Spotkanie organizacyjne doktorantów I roku odbędzie się w dniu 1 października 2014 o godz. 15.00 w Sali 18 w budynku Starej Chemii przy ul. Pułaskiego 10 (na parterze, naprzeciwko wejścia).
241
Spotkanie doktorantów I roku

2014-09-16 15:14 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Spotkanie organizacyjne doktorantów I roku odbędzie się w dniu 1 października 2014 o godz. 15.00 w Sali 18 w budynku Starej Chemii przy ul. Pułaskiego 10 (na parterze, naprzeciwko wejścia).
242
Lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne III stopnia (22.09.2014)

2014-09-16 15:13 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

243
Lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne III stopnia (22.09.2014)

2014-09-16 15:13 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

244
WI ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych

2014-09-16 13:45 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

icon WI ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych

245
WI ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w KMSzIiMS

2014-09-16 13:43 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

icon WI ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w KMSzIiMS

246
Wydział Informatyki ogłasza konkurs na dwa stanowiska starszych w wykładowców

2014-09-16 13:42 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

icon Wydział Informatyki ogłasza konkurs na dwa stanowiska starszych w wykładowców

247
Obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

2014-09-16 13:16 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu w dniu 11 października 2014 r. o godz. 12:00 w sali C301 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 kwietnia 10 odbędzie się spotkanie organizacyjne z prodziekanem ds. nauczania dr hab. inż. Krzysztofem Okarmą. Obecność na … Czytaj więcej
248
Obowiązkowe spotkania organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych

2014-09-16 13:15 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2014 r. (wtorek) w sali A209 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37 odbędą się spotkania organizacyjne z prodziekanem ds. nauczania dr hab. inż. Krzysztofem Okarmą według następującego harmonogramu: godz. 8:00 – studenci kierunku Automatyka … Czytaj więcej
249
Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

2014-09-16 13:14 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na uroczystę immatrykulację studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uroczystość odbędzie się w dniu 11 października 2014 r. (sobota) o godz. 9:00 w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego w budynku Wydziału Elektrycznego … Czytaj więcej
250
XIV Zachodniopomorski Festiwal Nauki

2014-09-12 13:51 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Koordynator wydziałowy: dr inż. Elwira K. Wróblewska tel. 91 449 40 04, e-mail: elwira.wroblewska@zut.edu.pl Strona www: nocnaukowcow.zut.edu.pl

26.09.2014r. PIĄTEK

WYKŁADY

adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klasy 1 – 3 LO al. Piastów 42 Audytorium, Nowa Chemia 10.00 – 10.45 Oczko w pierścionku, czyli kilka slow o kamieniach szlachetnych – dr inż. Monika Bosacka 11.00 – 11.45 Wykorzystanie energii słonecznej w procesach fotokatalitycznych z udziałem TiO2. Nowe materiały fotokatalityczne – dr hab. inż. Beata Tryba Wykład będzie dotyczył możliwości wykorzystania energii słonecznej w procesach fotokatalizy z zastosowaniem ditlenku tytanu. Zastosowanie nowych materiałów na bazie TiO2 do destrukcji zanieczyszczeń organicznych w środowisku wodnym i gazowym. 12.00 – 12.45 Czy życie wieczne jest możliwe? – dr inż. Agata Markowska-Szczupak
Wykład będzie dotyczył biochemicznych aspektów procesów starzenia.

LABORATORIA I WARSZTATY

adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klasy 1 – 3 LO Uwaga: zapisy ul. Pułaskiego 10 sala 4 (parter), Stara Chemia 10.00 – 14.00 Ogródek chemiczny – dr inż. Joanna Sreńscek-Nazzal Pokaz będzie dotyczył otrzymywania chemicznych roślinek, które dojrzewają w ciągu kilku minut. Będą wykonywane doświadczenia chemiczne polegające na dodaniu soli metali przejściowych do wodnego roztworu krzemianu sodu. Barwa „roślin” w chemicznym ogrodzie będzie zależała od kationu użytego metalu przejściowego. Czas trwania pokazu około 20 minut, zapisy tel.: 506 771 650 10.00 – 14.00 Zjawiska samoorganizacji w chemii... i więcej – dr inż. Karolina Kiełbasa
Zakres tematyczny: pierścienie Lieseganga, bijące „serce rtęciowe”, wędrujące kolorowe fale reaktywności chemicznej, intymne życie funkcji matematycznych, fraktale itd., inspirację stanowią pokazy chemiczne opracowane przez Pana Tomasza Plucińskiego z Wydziału Uniwersytetu Gdańskiego.
Czas trwania pokazu 20 minut, zapisy tel.: 723 925 600 Uwaga: zapisy dla grup zorganizowanych, dr inż. Elżbieta Huzar, tel. 91 449 4512, e-mail: elzbieta.huzar@zut.edu.pl
al. Piastów 42, Nowa Chemia, IV piętro

Laboratorium 440

9.00 – 14.00 Pachnąca chemia – dr inż. Alicja Wodnicka Synteza estrów oraz prezentacja związków zapachowych.

Laboratorium 429

9.00 – 14.00 Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie roślin – dr inż. Elżbieta Huzar,  dr inż. Alicja Wodnicka Pokaz połączony z oznaczaniem zanieczyszczeń powietrza.

Laboratorium 445

9.00 – 14.00 Aspiryna – lek stulecia – dr inż. Monika Kowalewska Synteza kwasu acetylosalicylowego.

Laboratorium 437

9.00 – 14.00 Produkcja mydła metodą tradycyjną – dr inż. Elżbieta Huzar

Laboratorium 433

9.00 – 14.00 Analiza wyrobów alkoholowych – dr inż. Małgorzata Dzięcioł Wykrywanie metanolu metodą GC-MS
251
Lista kandydatów z opiekunami - lista przyjętych

2014-09-12 12:18 - WIZUT - Strony dla doktorantów

icon Lista kandydatów z opiekunami - lista przyjętych

252
UWAGA STUDENCI !!!

2014-09-10 14:54 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Indeksy należy złożyć w dziekanacie wraz z wszystkimi kartami osiągnięć studenta - również te z brakami - do 17.09.2014r.
253
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Analizy Technicznej i Podstaw Technologii Instytutu Technologii Chemiczn

2014-09-10 14:52 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Analizy Technicznej i Podstaw Technologii Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
254
UWAGA!!! 10 września - ostatni dzień skladania wniosków o stypendium ministra

2014-09-08 12:06 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Wnioski należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich w p.106, Stara Chemia, u p. Piotra Lewandowskiego.
255
UWAGA!!! 10 września - ostatni dzień skladania wniosków o stypendium ministra

2014-09-08 12:06 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Wnioski należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich w p.106, Stara Chemia, u p. Piotra Lewandowskiego.
256
Poszukuje się osoby na stanowisko: mistrza w zawodzie ślusarza maszynowego w wymiarze 1/2 etatu

2014-09-05 14:17 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

OPIS MIEJSCA PRACY/STANOWISKA

Poszukuje się osoby na stanowisko: mistrza w zawodzie ślusarza maszynowego w wymiarze 1/2 etatu, umowa o pracę na czas określony (z możliwością przedłużenia) w tym 3 miesięczny okres próbny. Przyjęta osoba będzie realizować pełną obsługę techniczną warsztatu mechanicznego.

WYMAGANIA

Wykształcenie zawodowe techniczne – w zakresie ślusarza maszynowego, oraz co najmniej 2-letnia praktyka w tym zawodzie.

Kontakt

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska ZUT

Al. Piastów 42
71-065 Szczecin
jonas@zut.edu.pl
257
Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Transport na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT - studia niestacjonarne II stopnia

2014-09-03 12:30 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Lista kandydatów Dodatkowe informacje: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel.: 91 449 4280 e-mail: rekrutacjawtm@zut.edu.pl ...
258
Zajęcia dla studentów z zaległym WF

2014-09-02 11:25 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Zajęcia dla studentów z zaległym WF - rozkład zajęć ...
259
Zaproszenie nauczycieli akademickich i doktorantów do udziału w konferencji "Ars Docendi - rozwijanie wybranych kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i doktorantów", 12.09.2014 r. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2014-08-25 14:14 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

260
Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

2014-08-08 10:04 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Listy kandydatów przyjętych na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu kierunek Budowa jachtów kierunek Inżyni...
261
Drugi nabór na studia stacjonarne I i II stopnia!

2014-08-04 10:53 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Uwaga Kandydaci! Trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: - budowa jachtów, - inżynieria bezpieczeństwa, - oceanotechnika, - transport oraz na studia stacjonarne dr...
262
UWAGA Wykładowcy!

2014-07-28 11:05 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o uruchomieniu zintegrowanego systemu zarządzania dydaktyką „Uczelnia XP” i zamknięciu systemu obsługi dziekanatu STUDENT!

263
Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

2014-07-28 10:36 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu kierunek Oceanotechnika kierunek Transport Dodatkowe informacje: Wydzi...
264
Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu.

2014-07-22 11:03 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Listy kandydatów przyjętych na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu. kierunek Budowa jachtów kierunek Inży...
265
Drugi nabór na studia stacjonarne I stopnia !

2014-07-11 09:37 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Uwaga Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia! Wydział Techniki Morskiej i Transportu prowadzi drugi nabór na kierunki: - budowa jachtów, - inżynieria bezpieczeństwa, - oceanotechnika...
266
Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

2014-07-09 10:43 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu. Przypominamy, że kandyda...
267
Aktualne wakaty i stypendia naukowe

2014-07-07 10:19 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Wszystkich poszukujących informacji o otwartych konkursach stypendialnych na wyjazdy zagraniczne, a także na realizację badań naukowych w kraju RCIiTT zaprasza na swoją stronę www.
268
Zaproszenie na Panel Biologiczny pod hasłem "Bioróżnorodność na wszystkich poziomach organizacji życia"

2014-06-26 14:36 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

269
Ogłoszenie konkursów NCN: MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

2014-06-17 10:56 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Wnioski w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4 można składać w NCN do 16.09.2014 r. Warto zarezerwować czas na zutowy obieg dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursów - 16.03.2015 r.
270
Oferta praktyki zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ /Cyprus University of Technology"

2014-06-16 19:56 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

271
Zaproszenie na szkolenie POL-on Gdynia 27-28.06.2014 r.

2014-06-16 07:40 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Szanowni Państwo,
W związku  z realizacją projektu „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uprzejmie zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie, którego celem jest podsumowanie funkcjonowania systemu POL-on.
 
Termin szkolenia:
27-28.06.2014 r.

Miejsce:
Gdynia,
Hotel Orbis Gdynia,
ul. Armii Krajowej 22 Sugerowany dojazd:
Trolejbus - numer linii 22,23,24  przystanek startowy: Gdynia Dworzec Gł. PKP, przystanek docelowy:  Skwer Kościuszki - InfoBox

Warunkiem uczestnictwa jest

Wypełnienie i przesłanie skanu poniżej wymienionych dokumentów, w mailu ze zgłoszeniem uczestnika oraz przekazanie oryginałów przedstawicielowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu szkolenia.
 • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE   DANYCH OSOBOWYCH
 • DANE UCZESTNIKA PROJEKTU ( wypełniamy do punktu 19-tego włącznie)
Liczba miejsc jest ograniczona w związku z czym o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń (pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia z załączonymi, poprawnie wypełnionymi dokumentami, o których mowa wyżej).  Przy czym każdy z Instytutów oraz każdą z Uczelni mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby.

Organizator zapewnia wyżywienie i nocleg (przewidziany wyłącznie dla uczestników spoza Trójmiasta).

Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w szkoleniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2014 r. ( wraz z informacją czy będą Państwo korzystać z noclegu ) na adres email: aneta.kruk@nauka.gov.pl

Z wyrazami szacunku,

Aneta Kruk
Ekspert
Departament  Innowacji i Rozwoju
Aneta.kruk@nauka.gov.pl
tel. +48 22 529 22 21
www.mnisw.gov.pl Załączniki
 • Zaproszenie
 • Deklaracja uczestnictwa
272
W dniu 20.06.2014 r. nie będą przyjmowane dokumenty w Kwesturze ZUT, kasy uczelni będą zamknięte

2014-06-13 11:22 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

273
Lista propozycji tematów prac doktorskich przedstawionych przez samodzielnych pracowników WTiICh ZUT na rok akademicki 2014/2015

2014-06-11 16:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

274
Geomar SA . z siedzibą w Szczecinie poszukuje pracowników. Mile widziane: wykształcenie: rolnicze, ogrodnicze lub ochrona środowiska....

2014-06-11 13:16 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

275
Grupa TOM - płatne praktyki studenckie

2014-06-09 14:22 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

276
Staż i praca w Dziale Badań i Rozwoju Lucky Union Food-Euro

2014-06-09 12:47 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

277
Zaproszenie na wykład profesora Mehmeta Eryigit - 3 czerwca, g. 9.45

2014-06-02 14:53 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zaproszenie na wykład profesora Mehmeta Eryigit  - 3 czerwca, g. 9.45
W tym tygodniu gościmy na wydziale profesora Mehmeta  Eryigit z Abant Izzet Baysal University z Bolu (Turcja). We wtorek, 3 czerwca, o godz. 9.45 pan profesor wygłosi wykład na temat gospodarki i współpracy międzynarodowej Turcji – wszystkich zainteresowanych zapraszamy do s. 204 (budynek przy ul. Żołnierskiej 47).
dr Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
278
Zaproszenie na wykład profesora Mehmeta Eryigit - 3 czerwca, g. 9.45

2014-06-02 14:53 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zaproszenie na wykład profesora Mehmeta Eryigit  - 3 czerwca, g. 9.45
W tym tygodniu gościmy na wydziale profesora Mehmeta  Eryigit z Abant Izzet Baysal University z Bolu (Turcja). We wtorek, 3 czerwca, o godz. 9.45 pan profesor wygłosi wykład na temat gospodarki i współpracy międzynarodowej Turcji – wszystkich zainteresowanych zapraszamy do s. 204 (budynek przy ul. Żołnierskiej 47).
dr Joanna Hernik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
279
KONKURS NA LOGOTYP dla studentów i doktorantów WTiICh

2014-05-29 09:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Ogłaszamy konkurs na zaprojektowanie logotypu dla projektu polsko-norweskiego o kryptonimie "SolSorb" zatytułowanego „Post-Combustion CO2 Capture on New Solid Sorbents and Application in a Moving Bed Reactor (Wychwytywanie CO2 ze spalin przy użyciu nowych sorbentów stałych oraz ich zastosowanie w reaktorze z ruchomym złożem)” Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Propozycje w formacie pdf proszę przesyłać do dr inż. Aleksandra Oreckiego (aorecki@zut.edu.pl) w terminie do 5 czerwca 2014.
280
DODATKOWE DYŻURY KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

2014-05-26 11:15 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

DODATKOWE DYŻURY KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS
Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu Erasmus zapraszam:
poniedziałek [26.05] w godz. 13.30-14.30
środa [28.05] w godz. 9.00-11.00
czwartek [29.05] w godz. 15.00-16.00
- ul. Żołnierska 47, pok. 310 -
dr Joanna Hernik
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
281
DODATKOWE DYŻURY KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

2014-05-26 11:15 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

DODATKOWE DYŻURY KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS
Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu Erasmus zapraszam:
poniedziałek [26.05] w godz. 13.30-14.30
środa [28.05] w godz. 9.00-11.00
czwartek [29.05] w godz. 15.00-16.00
- ul. Żołnierska 47, pok. 310 -
dr Joanna Hernik
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
282
DYŻURY KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

2014-05-21 10:11 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Studentów zainteresowanych wyjazdem za granicę na studia i praktyki
zapraszam na konsultacje w dniach:
21.05 [środa] w godz. 15.00-16.00
22.05 [czwartek] w godz. 15.30-16.30
23.05 [piątek] w godz. 12.00-14.00
dr Joanna Hernik
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
283
DYŻURY KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

2014-05-21 10:11 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Studentów zainteresowanych wyjazdem za granicę na studia i praktyki
zapraszam na konsultacje w dniach:
21.05 [środa] w godz. 15.00-16.00
22.05 [czwartek] w godz. 15.30-16.30
23.05 [piątek] w godz. 12.00-14.00
dr Joanna Hernik
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
284
UWAGA! 29.05.2014r. Wykład Monograficzny dla studentów III i IV roku studiów doktoranckich - szczegóły w planie

2014-05-09 11:43 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

285
Juwenaliowy Turniej Tenisa

2014-05-09 10:37 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Klub Uczelnianym AZS organizuje turniej tenis dla pracowników ZUT. Termin - 21 maja 2014 (środa) godzina 8.30 - zapisy i rozgrzewka. Miejsce - korty przy ulicy Tenisowej System gier ustalony zostanie po zebraniu zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmuje odpowiedzialny za przeprowadzenie turnieju Józef Lemke  Otwiera program do wysyłania emailijlemke@zut.edu.pl, tel.509 263 641.
286
Edycja nagrody za prace doktorskie wykonane w latach 2012-2013

2014-05-07 20:48 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Kapituła Nagrody Naukowej im. Emila Chroboczka ogłasza konkurs na nagrodę za pracę doktorską z zakresu warzywnictwa, wykonaną w latach 2012-2013. Prace doktorskie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać do 31.08.2014 r. na adres: Rada Naukowa Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice z dopiskiem: Kapituła Nagrody im. E. Chroboczka. Tel. 46 8333434, fax: 46 8333186, e-mail: io@inhort.pl
287
Weź udział w konkursie REVITARE !

2014-05-07 20:39 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

288
22 maja 2014 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. MAGDALENY GÓRALSKIEJ w dyscyplinie naukowej agronomia

2014-05-06 08:57 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

289
ZARZĄDZENIE NR 13 Rektora ZUT z dnia 25 kwietnia 2014 r.

2014-04-25 14:53 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

KOMUNIKAT NR 13 Rektora ZUT z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniający komunikat nr 14 Rektora ZUT z dnia 17 maja 2013 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2013/2014 studiów wyższych i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydakt.

zobacz dokument

290
Wykład profesora Zorana Tuntev

2014-04-07 10:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

We wtorek, 8.04.2014, zapraszamy na spotkanie z profesorem Zoranem Tuntev z St. Kliment Ohridski University w Ohrid, Macedonia.
Profesor wygłosi krótki wykład pt. "Macedonia - terra incognita?", w ramach którego przedstawi sytuację Macedonii na tle krajów Europy, a także opowie o siedmiu cudach miasta Ohrid.
Zapraszamy: wtorek, godz. 14.00, sala 14 w budynku przy ul. Żołnierskiej 47.
291
Wykład profesora Zorana Tuntev

2014-04-07 10:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

We wtorek, 8.04.2014, zapraszamy na spotkanie z profesorem Zoranem Tuntev z St. Kliment Ohridski University w Ohrid, Macedonia.
Profesor wygłosi krótki wykład pt. "Macedonia - terra incognita?", w ramach którego przedstawi sytuację Macedonii na tle krajów Europy, a także opowie o siedmiu cudach miasta Ohrid.
Zapraszamy: wtorek, godz. 14.00, sala 14 w budynku przy ul. Żołnierskiej 47.
292
Zapraszamy do udziału w akcji "Zbiórka Krwi - to nie żart!"

2014-04-04 11:43 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

293
Wykład posłanki Magdaleny Kochan poświęcony polityce społecznej

2014-04-02 08:56 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

294
Kom. nr 11 z 26-03-2014 r

2014-03-28 12:49 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

icon Kom. nr 11 z 26-03-2014 r

o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2014/2015 studiów wyższych i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów

295
Zapraszenie do udziału w seminarium nt. „Innowacyjna metoda nauczania szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki",

2014-03-25 11:35 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. realizujące w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem w St. Gallen (Szwajcaria), Uniwersytetem Duisburg-Essen (Niemcy) i UniversitatAutònoma de Barcelona (Hiszpania) innowacyjny projekt w ramach Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" nt. „Innowacyjna metoda nauczania szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki",

zaprasza studentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego do udziału w seminarium upowszechniająco-informującym, które odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w budynku przy ulicy K. Janickiego 31 w sali 10, godz. 8.45..

Zgłoszenia udziału w seminarium będą przyjmowane przez formularz zgłoszenia dostępny na stronach:
www.nauka-dla-biznesu.pl i www.studia-przypadku.pl   W razie pytań proszę kontaktować się z: - Współorganizatorem seminarium ze strony Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie: dr inż. Piotrem Ogonowskim, piotr.ogonowski@zut.edu.pl - Koordynatorem projektu: prof. US dr hab. inż. Kesrą Nermendem, kesra@wneiz.pl Dla uczestników poczęstunek w przerwach oraz lunch.
  ZAPPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH, SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA   
296
Dzień Informacji Gospodarczej

2014-03-21 13:31 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniu 26.03.2014 r. odbędzie się Dzień Informacji Gospodarczej (więcej w załączniku) Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik
297
Informacja Uczelnianego Centrum Informatyki

2014-03-18 08:58 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

W ostatnim okresie pojawiły się pewne problemy z dostępem do niektórych usług w tym poczty elektronicznej. W większości przypadków wynikają one z niestosowania podstawowych reguł bezpieczeństwa przez użytkowników usług sieciowych.

Hasła powinny spełniać następujące kryteria: co najmniej 8 znaków, nie mogą zawierać w sobie słowa ze słownika, zawierać powinny za to duże i małe litery, znaki specjalne (np. &%$#) i cyfry.

Hasło początkowe nadane przez administratora powinno być zmienione.

Procedurę zmiany hasła można przeprowadzić na stronie: www.zut.edu.pl/zh.

Przypominamy, ze hasła należy systematycznie zmieniać - nie rzadziej niż co 3 miesiące

298
Spotkanie dla Nauczycieli akademickich WTiICh dotyczące jakości kształcenia

2014-03-17 12:08 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Spotkanie dla Nauczycieli akademickich Wydziału Technologii i Inżynierii Chemiczne z Panem Prorektorem ds. Kształcenia dr hab. inż. Witolda Biedunkiewicza prof. nadzw. odbędzie się 25 marca 2014r. o godz. 12.15 w Audytorium I im. prof. Tadeusza Rosnera ul. Piastów 42. Spotkanie będzie dotyczyło jakości kształcenia.
299
Problemy z działaniem poczty

2014-03-17 10:18 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W ostatnim okresie pojawiły się pewne problemy z dostępem do niektórych usług w tym poczty elektronicznej. W większości przypadków wynikają one z niestosowania podstawowych reguł bezpieczeństwa przez użytkowników usług sieciowych. Hasła powinny spełniać następujące kryteria:
 • co najmniej 8 znaków,
 • nie mogą zawierać w sobie słowa ze słownika,
 • zawierać powinny za to duże i małe litery,
 • znaki specjalne (np. &%$#) i cyfry.
Hasło początkowe nadane przez administratora powinno być zmienione. Procedurę zmiany hasła można przeprowadzić na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.zut.edu.pl/zh/ Przypominamy, ze hasła należy systematycznie zmieniać - nie rzadziej niż co 3 miesiące.
300
Zaplanuj swój sukces z Karierosferą!

2014-03-13 10:52 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR już po raz trzynasty zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie z szeroko pojętej wiedzy biznesowej. Karierosfera składa się z 3 etapów – testu on-line na www.karierosfera.pl (7 -24 marca 2014), pisemnego testu pisanego jednocześnie w największych ośrodkach akademickich w Polsce (1 kwietnia) oraz case study – 11 kwietnia we Wrocławiu. Całość zakończy uroczysta Gala Finałowa, na której zostaną wyłonieni Laureaci Konkursu. Każdy z uczestników może sprawdzić swoją wiedzę w 1 z 6 dziedzin, nad którymi opiekę sprawują Patroni – współpracujące ze stowarzyszeniem firmy. Nagrodą główną jest płatna praktyka w firmie, która jest Patronem Dziedziny. W tegorocznej edycji do wyboru są następujące dziedziny:

PwC

Finanse Przedsiębiorstw

EY

Audyt

ING Bank Śląski

IT w Bankowości

Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

 Prawo

PZU

Sprzedaż

EY

 Prawo Podatkowe

Partnerem Strategicznym Karierosfery jest PZU, natomiast Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezydent Miasta Wrocław. W ramach lokalnych działań Koła Naukowego Marketingu WNEiZ US udało się pozyskać takich partnerów jak: NETTO, ZPPZ Lewiatan, Technopark Pomerania, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademickie Biuro Karier oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US, Credit Agricole PŻM, Elite Card, Multikino, Teatr Współczesny w Szczecinie, Targi Pracy. Medialnie wspierają nas: Głos Szczeciński, TVP Szczecin, Infoludek.pl, Radio BAS, Telewizja Pomerania, HOT Magazine. Patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Szczecin, Rektor Uniwersytetu szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Koszalińskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Koszalina.

Wykaz szkoleń w ramach tegorocznej edycji konkursu

Granice wolności w biznesie

Ryszard Siwiec - ZPPZ Lewiatan

14.03.2014, godz. 12:00-13:00

100

WNEiZ

Aula Nowa

Przedsiębiorczość a prawo podatkowe

Piotr Bejnarowicz - ZPPZ Lewiatan

17.03.2014, godz, 10:00 - 11:30

100

WNEiZ

s. 005

Profesjonalna obsługa klienta

Kamil Wagnowski - Credit Agricole

18.03.2014 r. , godz. 12:00 - 14:00

30

WNEiZ

s. 0203

Marketing osobisty - czyli jak stać się perłą na rynku pracy?

Michał Andrzejewski

19.03.2014 r., godz. 12:00

30

WNEiZ

s.415

Design Thinking - jak stworzyć produkt doskonały?

Paweł Żebrowski - Regionalne Centrun Innowacji i Transferu Technologii

19.03.2014 r, godz. 9:00 - 13:00

30

w budynku RCIiTT ul. Jagiellońska 20-21

to w RCIITT jest - nie trzeba pisma

Zarządzanie czasem

Netto

19.03.2014 r., godz. 9:00 - 16:00

14

WNEiZ

23 IEP

Inteligencja finansowa

Maciej Koj

20.03.2014 r.. godz. 10:00

30

WNEiZ

s. 0201

Idea ubezpieczeń oraz sukcesja spadkowa

Prudential Polska - Ubezpieczenia

20.03.2014 r., godz. 12:00 - 14:00

WNEiZ

s. 0201

Zarządzanie czasem

Netto

21.03.2014 r., godz. 9:00-16:00

14

WNEiZ

s. 01

Przedsiębiorczość technologiczna - gdzie w Szczecinie szukać wsparcia.

Technopark Pomerania

21.03.2014 r. 10:00-12:00

30

WNEiZ

s.415

 

301
Konferencja pt. "Postępy w katalizie heterogenicznej"

2014-03-12 13:50 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniach 12-13 czerwca 2014 w  Międzyzdrojach odbędzie się konferencja pt. „Postępy w katalizie heterogenicznej” dedykowana Prof. Walerianowi Arabczykowi z okazji Jego 70. urodzin.
Więcej informacji o konferencji na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.pkh.zut.edu.pl 
302
Problemy z działaniem poczty

2014-03-12 12:32 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Jeżeli mają Państwo problem z działaniem poczty, proszę przeprowadzić procedurę zmiany hasła. Warunki zmiany hasła:
 • stare i nowe hasło muszą się różnić
 • hasło musi mieć minimum 8 znaków i musi zawierać przynajmniej trzy z warunków: małe litery, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne (np. _*;#%)
 • znaki nie mogą się powtarzać po sobie np. aa 111
Link do strony umożliwiającej zmianę hasła. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.zut.edu.pl/zh/
303
W A Ż N E!!! DOTYCZY POCZTY

2014-03-10 08:30 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Osoby które nie mogą zalogować się do poczty lub nie mogą wysłać e-maila powinny zmienić hasło  link: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.zut.edu.pl/zh/
304
Moda na biznes w Szczecinie! Warsztaty dla studentów

2014-03-04 09:51 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Business 4 Students to jednodniowe wydarzenie, które połączy ze sobą świat studentów i świat biznesu. Pierwsza taka inicjatywa w Szczecinie będzie miała miejsce już 12 marca, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Business 4 Students skierowane jest do wszystkich studentów szczecińskich uczelni, w ramach którego odbędą się interaktywne warsztaty prowadzone przez najważniejszych biznesmenów, liderów w swojej branży. Warsztaty dotyczyć będą takich tematów, jak skąd czerpać inspiracje w biznesie, jak skutecznie swój pomysł przekuć w biznes i jak skutecznie go sprzedać. Ponadto, studenci dowiedzą się wszystkiego o znajomościach i o tym, jak budować swoją sieć kontaktów. Celem wydarzenia jest chęć rozwoju przedsiębiorczości szczecińskich studentów poprzez zajęcia grupowe i wspólną dyskusję z prelegentami. W trakcie wydarzenia studenci będą mogli zapoznać się z ofertą staży firm lokalnych: Bagietka, Metro Services, Arvato, Genpact i projekt MATRIX ZPSB. Więcej informacji na stronie wydarzenia na Facebooku (#b4s). Zapisy na warsztaty trwają do 10 marca. Aplikacja dostępna jest na stronie www.szczecin.aiesec.pl
305
KONKURS dla studentów i absolwentów: Żywienie w pigułce

2014-03-04 07:47 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie
306
Turniej warcabowy – 3 marca, godz. 18.15

2014-02-26 08:32 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W poniedziałek, 3 marca, o godz. 18.15 w s. 13, ul. Żołnierska 47, zapraszamy studentów naszego Wydziału na „Turniej warcabowy” z udziałem studentów zagranicznych studiujących u nas w ramach programu Erasmus. Zainteresowani grą lub kibicowaniem powinni do piątku (28.02) zgłosić się mailowo do dr Joanny Hernik (jhernik@zut.edu.pl) Będą nagrody, przekąski i napoje
307
Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina

2014-02-25 12:05 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

dla Studentów, Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Wnioski o stypendium naukowe, kandydaci na stypendystów winni składać w Urzędzie Miasta w Biurze Strategii, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło przy ul. Odrowąża) w terminie od 3 marca do 10 marca 2014r. do godz. 15.00, szczegóły w poniższym linku: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp?soid=7771769400514CF7AA4FEE10CCEE20A3&target=program
308
Uwaga! studenci I roku II° kierunków: Rybactwo i Towaroznawstwo

2014-02-21 14:05 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

W związku z przedłużoną rekrutacją na studia drugiego stopnia na kierunkach: Rybactwo oraz Towaroznawstwo zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się od 3 marca 2014.
309
Zmiana godzin przyjęć WKR

2014-02-21 13:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Od dnia 24.02.2014 do 27.02.2014r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WNoŻiR będzie pełniła dyżury od godziny 13 do 14 w pokoju 39 (Ul. K. Kazimierza 4).
310
Lista studentów przyjętych w pierwszej rekrutacji

2014-02-21 11:04 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów przyjętych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia 

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Grabczak

Sara

4.0

3.53

5.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

6.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

7.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

8.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

311
Rusza nabór do chóru akademickiego im prof. Jana Szyrockiego

2014-02-20 09:54 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Główny nabór noworoczny odbędzie się w dniach: 3 marca 2014 (poniedziałek) w godzinach 17.00-19.00  i  5 marca 2014 (środa) w godzinach 17.00-19-00
w siedzibie chóru przy ulicy Wyspiańskiego 1 w Szczecinie.
A bezterminowo zapraszamy w każdy poniedziałek i środę od 17:00 do 19:00
Serdecznie zapraszamy.
Dodatkowe informacje:
tel. 501 011 920
e-mail: chaps@zut.edu.pl
312
Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, którzy na dzień 14.02.2014 r. dopełnili wszelkich stosownych formalności

2014-02-14 14:16 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

4.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

5.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

6.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

7.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

8.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

9.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

10.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

2.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

3.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

4.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

5.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

6.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

7.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

8.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

2.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

3.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

4.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

313
Wyniki testu kwalifikacyjnego na TŻiŻCz

2014-02-14 11:45 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista osób które, przystąpiły i zdały test kwalifikacyjny na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka: 1. Sara Grabczak.
314
Test kwalifikacyjny na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

2014-02-11 10:20 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista osób, które muszą przystąpić do testu kwalifikacyjnego, aby wziąć udział w dalszym procesie rekrutacji na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:
 1. Grabczak Sara
 2. Konkol Martyna
 3. Krzysztofiak Małgorzata
 4. Stępnik Agata
315
Nabór na zajęcia do wyboru z WF w nowym semestrze

2014-01-27 13:15 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze letnim 2013/14 organizuje zajęcia do wyboru, w ramach obowiązkowych zajęć z WF:

 

·         Basen SP 55 ul Orawska 1 w Szczecinie

                                              w środy 19.45/20.30  (pierwsze zajęcia 26.02.14 r);

 

·         Basen Gimnazjum nr 9 ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie (nauka pływania)

w środy 20.45 (pierwsze zajęcia 05.03.14 r);

 

·         Aquaerobic Gimnazjum nr 9 ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie

w środy 19.15/20.00 (pierwsze zajęcia 05.03.14 r);

 

Odpłatność za baseny: 120 zł/semestr.  

Zapisy i wpłaty na ww. zajęcia od 28.01.2014 r, (w dn. 29.01.2013 r sekretariat NIECZYNNY) w sekretariacie Studium (pok. 203), ul. Tenisowa 33, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00.

Aerobic – w środy, godz. 17.00 – 18.30 hala sportowa ul. Tenisowa 33. Trener prowadzący: mgr Aneta Jaremko

 

Joga – w środy, godz. 15.30 – 17.00 i 17.00 – 18.30 sala sportowa                       ul. Judyma 4. Trener prowadzący: mgr Tadeusz Staśkiewicz  

 

Tenis – w piątki, godz. 15.30 - 17.00, hala sportowa ul. Tenisowa 33. Trener prowadzący: mgr Zbigniew Mytkowski

 

Trzy Rakiety – w środy, godz. 15.30 – 17.00, hala sportowa ul. Tenisowa 33. Trener prowadzący: mgr Zbigniew Mytkowski

 

Nordic Walking – zajęcia realizowane w terenie. Trener prowadzący:               mgr Zdzisław Zawadka. Spotkanie organizacyjne: 27.02.14 r, godz. 17.00, hala sportowa ul. Tenisowa 33 pok. 207

 

Zapisy na ww. zajęcia od 28.01.2014 r, (w dn.29.01.14 r sekretariat NIECZYNNY) w sekretariacie Studium (pok. 203), ul. Tenisowa 33,                        od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00. Zapisów można dokonywać osobiście bądź telefonicznie 091 449 52 51.

 

 

Kulturystyka – w piątki o godz. 12.30 – 14.00, siłownia w hali sportowej                ul. Tenisowa 33. Trener prowadzący: mgr Andrzej Biernaczyk

 

Zapisy 28.02.2014 r, na pierwszych zajęciach z kulturystyki.

 

Rehabilitacja i korektywa – w poniedziałki i środy o godz. 16.30,\salka rehabilitacyjna w hali sportowej ul. Tenisowa 33. Trener prowadzący:                 mgr Agata Grenda

 

Zapisy 24.02.2014 r , na pierwszych zajęciach z rehabilitacji i korektywy.

316
Nowe zarządzenie rektora dot. gromadzenia i udostępniania przez BG rozpraw doktorskich

2013-12-05 09:42 - WIZUT - Strony dla doktorantów

icon Zarządzenie rektora dot. gromadzenia i udostępniania przez BG rozpraw doktorskich
(205.05 kB 2013-12-05 09:40:02)

317
Konkurs SEP na wyróżniające się prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie

2013-11-21 11:42 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ogłosiło nową edycję konkursu na wyróżniające się prace dyplomowe. Oprócz absolwentów / dyplomantów wydziałów elektrycznych (itp.) konkurs jest także adresowany do absolwentów wydziałów informatycznych. Jednym z warunków jest wiek nie większy niż 35 lat.

Szczegóły konkursu na stronie www.sep.com.pl (czerwony banner na stronie głównej, oraz regulamin w menu "Regulaminy, konkursy").

Zachęcam zainteresowanych do wzięcia udziału.

dr hab. inż. Przemysław Klęsk
Kierownik Studiów Doktoranckich, WI ZUT

319
Przestrzegania warunków licencji baz danych czasopism

2013-10-08 13:02 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Przypominamy, że wszyscy użytkownicy korzystający z pełnotekstowych baz danych czasopism (np. Elsevier) i książek są zobowiązani do przestrzegania warunków licencji.
Są one podane na stronie dostępowej do danej bazy danych jako: Terms and Conditions, Terms of Use lub Copyright i mogą różnić się zakresem udostępniania treści.
W każdym wypadku systematyczne kopiowanie nadmiernych ilości treści za pomocą własnego autorskiego lub obcego oprogramowania (agenta czy bota internetowego) o funkcjonalnościach umożliwiających automatyczne przeszukiwanie i ściąganie wybranych plików, np. całych woluminów czasopism czy książek jest ZABRONIONE.

Nieprzestrzeganie powyższego zagraża odcięciem dostępu całej uczelni, jak i innymi sankcjami.

320
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

2013-09-27 13:15 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2013/2014

321
Listy kandydatów przyjętych na studia

2013-09-27 10:47 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista alfabetyczna: Zapoczątkowuje pobieranie plikuMikrobiologia_stosowana_studia_stacjonarne_I_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_niestacjonarne_I_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_niestacjonarne_II_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_stacjonarne_I_stopnia Lista punktowa: Zapoczątkowuje pobieranie plikuMikrobiologia_stosowana_studia_stacjonarne_I_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_niestacjonarne_I_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_niestacjonarne_II_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_stacjonarne_I_stopnia
322
Nowość w ZUT - edysk.zut.edu.pl

2013-09-26 08:48 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki uruchomiło usługę sieciową o nazwie eDysk.

eDysk Usługa ma na celu przechowywanie w łatwo dostępny sposób danych użytkowników oraz ich synchronizowanie pomiędzy wieloma urządzeniami. Głównym interfejsem dostępowym do plików danych użytkownika jest przeglądarka internetowa. Użytkownik USK ZUT może mieć dostęp do swoich plików przechowywanych na eDysku z dowolnego komputera  podłączonego do sieci Internet i wyposażonego w przeglądarkę WWW.  Dostęp do zasobów może być realizowany także z poziomu urządzeń mobilnych (Android, iOS) po zainstalowaniu odpowiednich aplikacji. Dane są przechowywanie tylko i wyłączenie na serwerach uczelnianych ZUT, których ZUT jest jedynym właścicielem.

Usługa eDysk umożliwia:

 • Przechowywanie plików na zdalnym serwerze
 • Łatwy dostęp do plików przez stronę www
 • Synchronizowanie plików pomiędzy wieloma urządzeniami
 • Współdzielenie plików pomiędzy użytkownikami USK ZUT
 • Udostępnianie plików użytkownikom zewnętrznym (nie posiadającym konta USK ZUT)
 • Przeglądanie zawartości niektórych plików: TXT, ODF (np. OpenOffice), PDF

Więcej o eDysku: http://uci.zut.edu.pl/uslugi/edysk.html

323
Kom. nr 23 z 24-09-2013 r

2013-09-25 14:29 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Kom. nr 23 z 24-09-2013 r

Komunikat zmieniający komunikat nr 14 Rektora ZUT z dnia 17 maja 2013 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2013/2014 studiów wyższych i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów

324
Listy kandydatów zakwalifikownych na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki:

2013-09-11 10:50 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Technologia żywności i żywienie człowieka: Zapoczątkowuje pobieranie plikulista wg alfabetu Zapoczątkowuje pobieranie plikulista wg punktów
325
Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne I stopnia na kierunki:

2013-09-11 10:43 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Technologia żywności i żywienie człowieka: Zapoczątkowuje pobieranie plikulista wg alfabetu Zapoczątkowuje pobieranie plikulista wg punktów
326
Uwaga! Kandydaci na studia doktoranckie

2013-09-10 13:00 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 12 września 2013 (czwartek), sala 119 budynek przy ul. Kazimierza Królewicza 4, godz. 9.00
327
ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ZMIANY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2013-08-01 21:20 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

328
Polskia Komisja Akredytacyjna po ocenie instytucjonalnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie wydała ocene POZYTYWNA

2013-07-09 13:54 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r.  w sprawie oceny instytucjonalnej uzyskał   ocenę   p o z y t y w n ą. 
329
Podpisanie umowy o prowadzeniu wspólnych studiów międzynarodowych - WKŚiR ZUT Szczecin i Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv

2013-07-04 15:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

330
Przyznane stypendia z własnego funduszu stypendialnego I tura 2013

2013-07-02 10:08 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

331
Badania lekarskie

2013-06-17 10:52 - WIZUT - Kandydaci na studia

Badania lekarskie

 

332
Dokumenty

2013-06-17 10:49 - WIZUT - Kandydaci na studia

Gdzie składać dokumenty

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin (WI-1)

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 52, 71-210 Szczecin (WI-2)

 

Kierunek i rodzaj studiów Gdzie Godziny przyjęć

Informatyka

Studia I i II stopnia stacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia stacjonarne

Dziekanat: parter budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Anna Guzieniuk (pok. 13), tel. 091 449 55 03

I. piętro budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Joanna Rafalska (pok. 105), tel. 091 449 55 98

pon-pt. 09:30-14:30

Informatyka,

Studia I i II stopnia niestacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia niestacjonarne


parter budynek WI-1 Żołnierska 49:

Liliana Wołoszczuk (pok. 32), tel. 091 449 56 07

pon -pt.

10:00-15:00

Informatyka,

Studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne

mgr Magdalena Wróblewska (pok. 104 b)

tel. 091 449 56 08

pon-pt. 10:00-13:00

 

Studia I stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,

 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), z tym że:

a) kandydaci z „nową maturą”, którzy podwyższyli wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,

b)  kandydaci ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości, składają zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości,

 1. orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku),

 2. kserokopię dowodu osobistego (ewentualnie kserokopię paszportu) poświadczoną za zgodność z oryginałem – notarialnie lub przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów,

 3. trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 4. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

 5. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat,

 6. wydruk zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów wygenerowany przez Internetowy System Rekrutacji,

 7. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

Dokumenty:

 • elektroniczny formularz (kwestionariusz na studia),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia II stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,

 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), z tym że:

a) kandydaci z „nową maturą”, którzy podwyższyli wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,

b)  kandydaci ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości, składają zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości,

 1. orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku),

 2. kserokopię dowodu osobistego (ewentualnie kserokopię paszportu) poświadczoną za zgodność z oryginałem – notarialnie lub przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów,

 3. trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 4. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

 5. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat,

 6. wydruk zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów wygenerowany przez Internetowy System Rekrutacji,

 7. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich,

 8. kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),

 9. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,

 10. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu.

Dokumenty:

 • elektroniczny formularz (kwestionariusz na studia),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia III stopnia

Kandydaci na studia III stopnia powinni dostarczyć:

 1. Podanie na studia III stopnia (pobierz),

 2. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia,

 3. suplement do dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą,

 4. zaświadczenie potwierdzające oceny za pracę dyplomową magisterską i egzamin dyplomowy magisterski wydane przez dziekanat wydziału, na którym kandydat ukończył jednolite studia magisterskie lub studia  II stopnia (zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy oceny są zamieszczone w indeksie),

 5. życiorys,

 6. trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 7. kwestionariusz osobowy (pobierz),

 8. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat się o nie ubiega),

 9. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,

 10. informację o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji,

 11. propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodnego z dyscypliną nauki studiów doktoranckich).

333
Terminarz

2013-06-17 10:40 - WIZUT - Kandydaci na studia

Harmonogram naboru na studia wyższe rozpoczynające się od semestru zimowego 2014/2015

Studia I stopnia stacjonarne

TOP

rejestracja internetowa

26.05.-07.07.2014

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

09.07.2014

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 10.07.-18.07.2014

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
(z list rezerwowych) oraz list kandydatów rezerwowych

22.07.2014

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (z list rezerwowych)

22.07.-28.07.2014

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (z list rezerwowych)

08.08.-14.08.2014

ogłoszenie wyników rekrutacji

08.08.2014

 


Studia II stopnia stacjonarne

TOP

rejestracja internetowa

26.05-21.07.2014

testy kwalifikacyjne

23.07. -25.07.2014

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

28.07.2014

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

28.07.-05.08.2014

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

08.08.2014

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (z list rezerwowych)

08.08.-14.08.2014

ogłoszenie wyników rekrutacji

21.08.2014

 


Studia I stopnia niestacjonarne

TOP

rejestracja internetowa

26.05-01.09.2014

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

03.09.2014

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

03.09.- 09.09.2014

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

11.09.2014

ogłoszenie wyników rekrutacji

26.09.2014

 


 

 

 


Studia II stopnia niestacjonarne

TOP

rejestracja internetowa

26.05-26.08.2014

testy kwalifikacyjne

28.08. -30.08.2014

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

03.09.2014

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

03.09.-09.09.2014

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

11.09.2014

ogłoszenie wyników rekrutacji 26.09.2014

 

 

 


Rekrutacja w drugim terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

TOP

 

334
Opłaty

2013-06-17 10:37 - WIZUT - Kandydaci na studia

Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe tzw. opłaty rekrutacyjne w roku akademickim 2013/2014 dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone przez Wydział Informatyki – 75 zł.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich ubiegający się o przyjęcie na studia na warunkach preferencyjnych wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 10 zł.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie pięć kierunków studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych - wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.

W procesie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Opłaty można dokonać w:

a) oddziale pocztowym (z ISR można wydrukować druk wpłaty)

b) dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy)

Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift: WBKPPLPP

Ostatni dzień rejestracji w ISR jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w ISR dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowywana jest na koncie kandydata w ISR w terminie ok. 3-5 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).

Więcej o opłatach: http://www.zut.edu.pl/zut-kandydaci/oplaty.html

335
Zasady rekrutacji

2013-06-17 01:00 - WIZUT - Kandydaci na studia

a. Studia I stopnia

 1. Zasady rekrutacji – uchwała ZUT

 2. Olimpiady i konkursy

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniający do preferencji w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Astronomiczna, Fizyczna, Geograficzna i Nautologiczna, Informatyczna, Innowacji Technicznej, Matematyczna, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Wiedzy o Wynalazczości, Wiedzy Technicznej

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (specjalności realizowane na WI): Astronomiczna, Fizyczna, Informatyczna, Innowacji Technicznej, Matematyczna, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Wynalazczości, Wiedzy Technicznej

Wykaz konkursów ogólnopolskich uprawniających do preferencji w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Ogólnopolski konkurs informatyczny PING

Wykaz: http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/jj/olimpijczycy.pdf

b. Studia II stopnia

 1. Zasady rekrutacji – http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/jj/Zasady_rek._II_stopien.pdf

 2. Szczegółowe kryteria przyjęć oraz zakresy testów kwalifikacyjnych na studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Informatyka

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich kierunku informatyka.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • algorytmizacja i programowanie komputerów,
 • podstawy architektury systemów komputerowych (architektura i zasady działania komputerów PC, technologie sieciowe, systemy mobilne, rozproszone i wieloprocesorowe, systemy operacyjne komputerów, systemy wbudowane),
 • bazy danych (relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, projektowanie struktur, funkcje systemu zarządzania bazami danych),
 • metody projektowania tworzenia, testowania, wdrażania systemów informatycznych (inżynieria oprogramowania),
 • inżynierskie zastosowania informatyki (systemy komputerowego wspomagania, modelowanie i symulacja, systemy obliczeniowe, systemy z wiedzą i wnioskowaniem, grafika i wizualizacja komputerowa).

Test kwalifikacyjny może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej.

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • zasady, metody oraz techniki przygotowania, wytwarzania, nadzorowania, eksploatacji, zarządzania procesami i systemami produkcyjnymi lub usługowymi w wybranym obszarze działalności (e-technologie, produkcja i eksploatacja maszyn) z uwzględnieniem aspektów projakościowych, rachunkowości i finansów, zasad bezpieczeństwa, automatyzacji, uwarunkowań prawnych, ekologii, logistyki,
 • tworzenie dokumentacji technicznej w wybranym obszarze produkcji,
 • przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej,
 • zastosowania informatyki w działalności gospodarczej (obowiązuje tylko kandydatów ubiegających się w rekrutacji na specjalności realizowane na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie),
 • zastosowania informatyki: metody sterowania i zarządzania jakością, dokumentacja systemów i laboratoriów zgodnie z normami ISO, a także certyfikacja wyrobów, personelu i systemów (obowiązuje tylko kandydatów ubiegających się w rekrutacji na specjalności realizowane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie).

Test kwalifikacyjny może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej.

c. Studia III stopnia

 1. Zasady rekrutacji – uchwała ZUT http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/doktoranci/2013/u10_13war_i_tryb_rekr.pdf

 


336
Rekrutacja krok po kroku

2013-05-24 12:39 - WIZUT - Kandydaci na studia

Dlaczego powinieneś wybrać ZUT

Pobierz film
337
Rekrutacja krok po kroku - film dlakandydatów na studia

2013-05-24 10:18 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przygotował dla kandydatów na studia film instruktażowy Rekrutacja krok po kroku. Film ten ma pomóc w zrozumieniu, jak wygląda rekrutac...
338
Materiały na temat możliwości stypendialnych dla młodych naukowców

2013-05-20 09:32 - WIZUT - Strony dla doktorantów

W ubiegłym miesiącu centrum RCIiTT (działające przy ZUT) prowadziło dwudniowe seminarium na temat możliwości stypendialnych dla młodych naukowców, m.in.: niemieckie mechanizmy stypendialne (DAAD), Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, Fundusz Wyszehradzki, programy Narodowego Centrum Nauki i Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
oraz oferta stypendialna dla kobiet nauki- L’Oreal.

Co prawda jest już po tych seminariach, ale materiały z nich można znaleźć pod poniższymi linkami:

Materiały z pierwszego dnia: http://www.innowacje.zut.edu.pl/

Materiały z drugiego dnia: http://www.innowacje.zut.edu.pl/

339
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło start realizacji programu pn. Brokerzy innowacji

2013-04-06 13:36 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

340
Zgłaszanie uwag do projektu rozporz. MRiRW w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca)

2013-04-06 13:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

341
Konkurs ERA Chairs Pilot Call. Wnioski do 30 maja 2013 r.

2013-04-06 13:25 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

342
"Raport o stanie miasta Szczecin 2012" przesłany przez Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin

2013-03-15 09:46 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

343
III Ogólnopolskie Warsztaty MIKROBIOT: Mikrobiologia w ochronie zdrowia i środowiska.

2013-03-07 22:25 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

344
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 25.02.2013 r. naszemu Wydziałowi UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK ROLNICZYCH w dyscyplinie INŻYNIERIA ROLNICZA

2013-03-06 14:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

345
Bezpłatne warsztaty dotyczące biogazowni - ustawa o odnawialnych źródłach energii - nowe miejsca pracy

2013-02-22 20:57 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Biogazownie - warsztaty

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych rozpoczęła rekrutację na szkolenia dotyczące korzyści i zagrożeń, jakie niosą za sobą biogazownie. Spotkania przeznaczone są głównie dla społeczności lokalnych, studentów oraz urzędników samorządowych, którzy chcą poszerzyć się swoją wiedzę z zakresu biogazu, funkcjonowania biogazowni oraz korzyści w tym finansowych, jakie za sobą niesie rozwój biogazowni na danym terenie. Szkolenia są dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział oraz materiały szkoleniowe są darmowe.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat.  Więcej informacji na www.biogazownie.fwie.pl
346
Prasa i telewizja nt. III Zachodniopomorskiego "Dnia Owada 2012", który odbył się 05.06.2012 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2012-06-06 23:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Info i fotografie:
http://www.mmszczecin.pl/415626/2012/6/5/dzien-owada--podczas-dni-otwartych-zut-zdjecia?category=photos
http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=87540&idf=165494

Fotografie:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/tngallery?Site=GS&Date=20120605&Category=SZCZECIN&ArtNo=605009994&Ref=PH

Info:
http://www.wszczecinie.pl/spotkania,dzien_owada_2012,id-8685.html
http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Dzien-Owada

Film:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120605/SZCZECIN/120609825  Migawki: http://wiadomosci.wp.pl/gid,14548780,gpage,6,img,14548836,kat,1342,title,Dzien-Owada-2012-w-Szczecinie,galeria.html

347
Kierunki studiów

2012-03-02 10:20 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

348
Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012

2012-03-01 10:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 

Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZasady rekrutacji na studia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuTerminy rekrutacji na studia

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl 

tel. 91 449 6205

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (pokój nr 67 - parter)

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

 

349
Dojazd

2007-03-29 12:22 - WIZUT - Kandydaci na studia

Jak dojechać na Wydział Informatyki?

z dworca PKP:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworzec Główny PKP" przy zejściu z kładki nad torami) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z dworca PKS:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworcowa" przy Odrze - na żądanie) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 1):

Pieszo do przystanku tramwajowego linii 7 "Turzyn", stamtąd do przystanku "Żołnierska".
lub
pieszo do przystanku autobusowego linii 75 "Bolesława Śmiałego", stamtąd do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 3, DS 4, DS 5):

Tramwajem linii 4,11,12 (przystanek "Szwoleżerów" lub "Narutowicza") do Placu Kościuszki, następnie tramwajem linii 7 do przystanku "Żołnierska".

 

{iframe}app/maps/{/iframe}


Warning: fopen(zapis.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/portal/zut/index.php on line 329

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 330

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 331

rssLINKS