Sekcja
Lokalizacja
Serwis
Klucze

2017-09-26 ZUT w RSS

  Wszyskich: 30
1
W dniu inauguracji roku akademickiego przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą udzielać informacji nt. reformy szkolnictwa wyższego

2017-09-26 11:24 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2
Program Erasmus+: drugi nabór wniosków na wyjazdy szkoleniowe w roku 2017/2018

2017-09-25 14:21 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+.
Szczegółowe informacje, zasady kwalifikacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (sekcja Wyjazdy
szkoleniowe).
Wnioski należy składać w Dziale Kształcenia, Sekcji Współpracy z Zagranicą (al. Piastów 17, pok. 10) w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada  2017 r.
3
Program Erasmus+: drugi nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne w roku 2017/2018

2017-09-25 14:19 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+.
Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (sekcja Wyjazdy dydaktyczne).
Wnioski należy składać u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2017 r.
4
Program Erasmus+: trzeci nabór na zagraniczne praktyki zawodowe w roku 2017/2018

2017-09-25 14:16 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (zakładka "Studenci – praktyki")
Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Koordynatorów Wydziałowych w terminie do 31 października 2017.
UWAGA: Warunkiem złożenia wniosku jest dołączenie do niego potwierdzenia przyjęcia na praktykę.

5
Program Erasmus+: drugi nabór na zagraniczne studia w roku 2017/2018 (kraje programu, kraje partnerskie)

2017-09-25 13:16 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (zakładka "Studenci - studia")
Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Koordynatorów Wydziałowych w terminie do 31 października 2017.

UWAGA: Studenci Wydziałów Elektrycznego i Ekonomicznego mogą ubiegać się równolegle o wyjazdy na studia w krajach partnerskich Białoruś (WEk) oraz Gruzja i Ukraina (WEl), informacje dostępne na stronach www.erasmuska107.zut.edu.pl.
6
Posiedzenie Komisji Socjalnej

2017-09-25 12:05 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Posiedzenie Komisji Socjalnej  odbędzie się 27 października 2017 r. Wnioski o zapomogi losowe, socjalne oraz pożyczki mieszkaniowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 13 października 2017 r.
7
Nabór przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw

2017-09-22 12:29 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

8
Nabór przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw

2017-09-22 10:14 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił drugi nabór przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw. Więcej szczegółów na stronie Informacji ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Pani Joanna Wójtowicz tel. wew. 41 18
9
Ogólnopolskie seminarium w Bibliotece Głównej ZUT

2017-09-20 13:42 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wystąpienia uczestników koncentrować się będą wokół zagadnień związanych z zasadami, organizacją i dokumentacją transakcji wypożyczeń międzybibliotecznych oraz wykorzystaniem nowych technologii w realizacji tej usługi. Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są na stronie - http://www.bg.zut.edu.pl/bginfo/.
W związku z organizacją seminarium w dniu 25.09.2017 r. Biblioteka Główna oraz biblioteki wydziałowe będą nieczynne.
10
Zapisy na zajęcia w ramach obowiązkowego WF-u

2017-09-20 11:24 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

11
Dział Organizacyjno-Prawny podaje do wiadomości treść projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2017-09-19 14:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 września 2017 r.
Projekt ustawy wraz z dokumentami z nim związanymi jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
12
Druga część kultowej komedii - najpopularniejszego tytułu ostatnich lat!

2017-09-19 13:54 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Podaję dostępne miejsca w specjalnej puli dla Państwa (widownia zaczyna się od rzędu nr 3). Przypominam, że podane miejsca są dostępne tylko i wyłącznie pod tym numerem telefonu: 512 216 471 i mailem: lukasz@wspolczesny.szczecin.pl Pula podanych miejsc nie jest dostępna w kasie teatru ani w systemie on-line.
 • 03.10.2017 godz. 19.00 – środkowe miejsca w rzędach nr 4, 5, 6
 • 04.10.2017 godz. 19.00 -  środkowe miejsca w rzędach nr 3, 4, 5
 • 05.10.2017 godz. 19.00 – środkowe miejsca w rzędach nr  3, 4, 5
Bilety:
 • I strefa: 35 zł (normalne) 30 zł (ulgowe) 25 zł (studenckie)
 • II strefa: 30 zł (normalne) 26 zł (ulgowe), 23 zł (studenckie)
Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji). Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468  (Bank Pekao SA).
Druga część kultowej komedii „Seks dla opornych” - bez wątpienia najpopularniejszego tytułu ostatnich lat wśród szczecińskiej publiczności. Spektakl, zagrany prawie 100 razy przy pełnej widowni, ma swoich wiernych fanów, którzy widzieli go już kilkakrotnie. Dalszą część perypetii zwariowanego małżeństwa poznajemy w „Raju...”. Tym razem Alice i Henry wybierają się pod namiot. Dołącza do nich ekscentryczna siostra Alice, a na jaw wychodzi pewna niewygodna prawda...
13
Konkurs POIR, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne"

2017-09-18 14:27 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

14
Konkurs POIR, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne"

2017-09-18 12:29 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych przypomina, że w dniu 18 września br. rozpoczyna się ogłoszony przez NCBR nabór wniosków do Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe lub/i prace rozwojowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych,w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. Szczegółowe warunki konkursu.

Opiekunem konkursu jest Joanna Wójtowicz, tel. 449 41 18, e-mail: joanna.wojtowicz@zut.edu.pl
15
Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2017/2018

2017-09-18 09:44 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uroczystość odbędzie się 28 września 2017 roku (czwartek) o godzinie 12.00 w Auli Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nanotechnologii, przy al. Piastów 45 w Szczecinie 

PROGRAM:

 • Hymn państwowy
 • Wystąpienie JM Rektora  - dr hab. inż. Jacka Wróbla, prof. nadzw. 
 • Wystąpienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina
 • Informacja o wyróżnionych studentach w roku akademickim 2016/2017
 • Immatrykulacja studentów
 • Wystąpienie przedstawiciela społeczności akademickiej
 • Wykład inauguracyjny: "Genetyka smaku", dr hab. Inga Kowalewska - Łuczak 
 • Zakończenie uroczystości
16
Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej informuje, że firma EUROBUSINESS - HALLER organizuje Targi Wynalazczości w Chorwacji.

2017-09-13 14:42 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W tym roku organizatorzy spodziewają się 80 tysięcy zwiedzających, głównie inżynierów, technologów i przedstawicieli świata nauki i gospodarki m.in. ze Słowenii, Serbii, Bośni i Hercegowiny a także stałych partnerów biznesowych Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców z USA, Wielkiej Brytanii, Rosji, Tajwanu, Korei, Malezji, Hiszpanii, Iranu, Rumunii i innych krajów. Targi są także okazją zademonstrowania  nowych wynalazków, produktów i innowacji  będących dziełem młodych innowatorów. Targom towarzyszy bogaty program imprez konferencyjnych i spotkań biznesowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 29 września 2017r. 42. Międzynarodowe Targi Wynalazczości INOVA CROATIA 9 - 11.11.2017 r.
17
70 lat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

2017-09-13 13:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

16 września o godzinie 8.00 w Bazylice Archikatedralnej odprawiona zostanie msza święta w intencji pracowników i absolwentów WTiICh. Absolwentom roczników 2016 i 2017 wręczone zostaną dyplomy (Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii) zaś wieczorem, również w drugim dniu uroczystości odbędzie się bal. Główna uroczystość, gala jubileuszowa, rozpocznie się 16 września  o godzinie 10.00 w budynku Nowej Chemii (al. Piastów 42) W programie szczególną uwagę zwracają wystąpienia przybliżające historię Wydziału (prof. prof. Rafał Rakoczy i Jacek Soroka) O „Mariażu chemii i przemysłu” mówić będzie Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wykład wygłosi również przedstawiciel Grupy Azoty. Organizatorzy zaplanowali też wizyty w instytutach i katedrach Wydziału i zwiedzanie wystaw towarzyszących obchodom. Informacje: dr hab inż. Agata Markowska-Szczupak
tel . kom. 603 75 96 39 oraz http://wtiich70.zut.edu.pl/
18
Komunikat nr 3 Kanclerza ZUT w Szczecinie z dnia w sprawie zmiany sposobu dokonywania zakupu środków czystości od dnia 11.09.2017 r. do czasu zawarcia odpowiednich umów

2017-09-13 13:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

19
Kultura dostępna - bilety do teatru za 12 zł

2017-09-13 13:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zapraszam do rezerwowania biletów na spektakl „Dziecko” w ramach akcji KULTURA DOSTĘPNA – bilety w bardzo atrakcyjnej cenie 12 zł (zamiast 35 zł).

Data: 15, 16, 17 września 2017 godz. 19.30.

Rezerwacje: 512 216 471 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl

Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji). Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468  (Bank Pekao SA) Poczekalnia w klinice leczenia niepłodności, w której najważniejszy okazuje się być… pilot do telewizora. To początek zaskakującej drogi rodziców, którzy marzą o własnym dziecku. Absurdalny świat urzędowych procedur i bezdusznych przepisów zderza się z prostym ludzkim pragnieniem. Zabawna opowieść wydobywa prawdę o wadliwości systemu i podkreśla siłę instynktu. Reżyseria: Martyna Łyko Obsada: Adrianna Janowska-Moniuszko, Iwona Kowalska, Krystyna Maksymowicz, Ewa Sobczak, Paweł Adamski, Marian Dworakowski, Michał Lewandowski, Przemysław Walich.
20
Informacja Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej

2017-09-11 15:01 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Informujemy, że z uwagi na udział w  Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, w dniach od 18.09.2017 r. do 22.09.2017 r. w Dziale Wynalazczości i Ochrony Patentowej rzecznicy patentowi będą nieobecni.
21
Uwaga! Ogłaszamy II nabór na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

2017-09-11 12:26 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WYDZIAŁ PROWADZĄCY

DYSCYPLINA NAUKOWA

FORMA STUDIÓW

stacjonarne

niestacjonarne

Wydział Elektryczny

automatyka i robotyka

SDS

-

elektrotechnika

SDS

-

Wydział Informatyki

Informatyka

SDS

SDN

Wydział Inżynierii

Mechanicznej i Mechatroniki

inżynieria materiałowa

SDS

SDN

budowa i eksploatacja maszyn

SDS

SDN

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

agronomia

SDS

-

inżynieria rolnicza

SDS

-

ochrona i kształtowanie środowiska

SDS

-

ogrodnictwo

SDS

-

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

inżynieria chemiczna

SDS

SDN

inżynieria chemiczna*

SDS

SDN

technologia chemiczna

SDS

SDN

technologia chemiczna*

SDS

SDN

22
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT ogłasza X jubileuszową edycję konkursu pn. „Dyplom z wyoB+Raźni”

2017-09-11 10:44 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

23
Kolejny LIDER w Instytucie Polimerów

2017-09-11 10:20 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wśród zwycięskich projektów (ogółem do konkursu dokonano 183 zgłoszenia) doceniono wniosek Pana mgr inż. Szymona Kuglera, doktoranta w Zakładzie Technologii Materiałów Polimerowych Instytutu Polimerów pt. „Ochronne farby proszkowe z konkurencyjnych cenowo surowców pochodzenia biologicznego: synteza składników, komponowanie i ocena właściwości powłok na podłożu stalowym”. Spośród 66 najwyżej ocenionych projektów i zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 34 uzyskały dofinansowanie na prowadzenie badań naukowych i kierowanie własnym zespołem badawczym. Wniosek p. Szymona Kuglera uplasował się na 12 pozycji. Sukces mgr inż. Szymona Kuglera to już trzecie takie osiągnięcie młodych, ambitnych naukowców Instytutu Polimerów. W trzeciej edycji konkursu laureatem został dr inż. Krzysztof Kowalczyk, zaś w szóstej – dr inż. Agnieszka Piegat. Panu mgr inż. Szymonowi Kuglerowi serdecznie gratulujemy sukcesu!
24
22. edycja Międzynarodowej Konferencji Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2017)

2017-09-08 09:52 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

25
Międzynarodowe wyróżnienie Prof. Urszuli Narkiewicz

2017-09-07 14:13 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Pani Profesor Urszula Narkiewicz Z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska (WTiICh) została nagrodzona medalem za osiągnięcia w dziedzinie  "Advanced Materials Science and Technology". Medal został wręczony 22 sierpnia 2017 w Stockholmie na „European Advanced Materials Congress”,  organizowanym przez liczące ponad 50000 członków ze 139 krajów International Association of Advanced Materials. Gratulujemy. Certyfikat wręczony Profesor Narkiewicz Profesor Narkiewicz Zdjecie medalu, który otrzymała Profesor Narkiewcz
26
2 wolne miejsca na zajęcia "Profilaktyka bólów kręgosłupa" i wolne miejsca na pływanie - SWFiS zaprasza!

2017-09-06 13:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

27
III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D"

2017-09-06 11:56 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dzisiaj ruszyła III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" organizowana przez Katedrę Fizykochemii Nanomateriałów z Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Ewą Mijowską. Aula Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii (CDBN) będzie przez 3 dni strefą przyjazną grafenowi i innym materiałom dwuwymiarowym. Zjechało się do Szczecina 80 naukowców z całej Polski, aby zaobserwować jak Katedra Fizykochemiii Nanomateriałów staje się FLATLANDEM (płaskim światem). Trzymajmy kciuki za owocne dyskusje podczas sesji plenarnych i plakatowych. Uczestnicy Konferencji Plakaty można oglądać w dniu dzisiejszym od 16.00 do 17.00 w holu CDBN. Szczegóły o konferencji na stronie www.grafen2d.zut.edu.pl. Zapraszamy!
28
Nabór na wyjazd szkoleniowy "Sustainable University"

2017-09-05 14:54 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków wyjazdowych (wniosek oraz proponowany program szkolenia) na stypendium programu Erasmus+ na realizację tygodnia szkoleniowego "Sustainable University" organizowanego przez Hanze University of Applied Sciences Groningen, Holandia w terminie 13 - 16 listopada 2017. Grupa docelowa została określona przez organizatora szkolenia jako "university employees who have knowledge and experience in the field of sustainability. They could be working in the field of campus services (campus development, facility management), but they could also be researchers in the field of sustainability, or policy makers, or curriculum developers." Program szkolenia. Kandydaci składają wnioski wyjazdowe i indywidualne programy szkolenia przygotowane zgodnie z wytycznymi ze strony http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-szkoleniowe.html w Dziale Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą (al. Piastów 17, pok. 10) w terminie do 13 września 2017. 
29
Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - wrzesień 2017

2017-09-05 12:06 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Clarivate Analytics! Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami. Zapraszamy! Web of Science - wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych
 • Poniedziałek, 18 września 2017, 13:00
 • Piątek, 22 września 2017, 10:00
Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?
 • Wtorek, 19 września 2017, 10:00
 • Poniedziałek, 25 września 2017, 13:00
Web of Science - wyszukiwanie nazwy instytucji
 • Wtorek, 19 września 2017, 13:00
 • Poniedziałek, 25 września 2017, 10:00
Nowości na platformie Web of Science*
 • Wtorek, 26 września 2017, 10:00
*Wprowadzamy regularne sesje skupiające się na nowościach na platformach Web of Science i InCites. Sesja prowadzona przez pana Marcina Kapczyńskiego. Aby wyświetlić aktualny kalendarz  szkoleń z możliwością rejestracji na wybrane sesje, kliknij tutaj. Kalendarz można filtrować według miesiąca, języka i tematu.
30
Ruszył konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

2017-09-05 11:59 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i łączą w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów. Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym – jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR – po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej. Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje. W konkursie mogą wziąć udział uczeni ze stopniem minimum doktora, którzy są liderami zespołów badawczych w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zapoczątkowanym w roku 2004. Nagroda jest przyznawana co dwa lata. Wśród laureatów nagrody znaleźli się m.in. prof. Agnieszka Chacińska oraz prof. Peter Rehling. Laureaci zostali wyróżnieni za badania, które przyczyniły się do odkrycia kluczowych mechanizmów biogenezy mitochondriów. Współpraca badawcza naukowców przyniosła szereg istotnych odpowiedzi na fundamentalne pytania o sposób transportu wewnątrzkomórkowego białek z cytozolu do mitochondriów. Nagrodę otrzymali ponadto prof. Marek Żukowski i prof. Harald Weinfurter. Ich wieloletnia współpraca przyniosła rezultaty  w postaci przedsięwzięć i publikacji badawczych, które  wpłynęły na  rozwój optyki kwantowej oraz kwantowej teorii informacji. Termin zgłaszania kandydatów w siódmym konkursie o Copernicusa upływa w dniu 17 października 2017 r. Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, tel. 22 845 95 41; 698 931 944; email: wojtysiak@fnp.org.pl Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. DFG (Niemiecka Wspólnota Badawcza) jest niemiecką samorządową organizacją naukową. Najważniejszym zadaniem DFG jest wybór – w drodze konkursu – i finansowanie najlepszych projektów naukowych realizowanych przez uczonych w niemieckich instytucjach badawczych.

Warning: fopen(zapis.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/portal/zut/index.php on line 329

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 330

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 331

rssLINKS