Studia I stopnia:

 • stacjonarne i niestacjonarne

Inżynieria Cyfryzacji to informatyka stosowana na potrzeby użytkowe społeczeństwa informacyjnego. Jeżeli głównym celem informatyki jest wytwarzanie oprogramowania, to głównym celem inżynierii cyfryzacji jest projektowanie i wdrażanie tego oprogramowania w biznesie, administracji i przemyśle.

To pierwszy taki kierunek studiów w Polsce. Powstał on w wyniku dwuletnich konsultacji potrzeb rynkowych z informatycznymi firmami Szczecina.

Kwalifikacje absolwentów kierunku Inżynieria Cyfryzacji umożliwiają podjęcie pracy zawodowej jako integrator systemów informatycznych, projektant produktów i usług informatycznych oraz analityk systemowy. Dodatkowo, w zależności od wybranego Bloku Przedmiotów Specjalnościowych, absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy zawodowej jako:

 • projektant, integrator i wdrożeniowiec nowych systemów na potrzeby biznesu i administracji, projektant mechanizmów zabezpieczeń, konsultant (analityk) bezpieczeństwa systemów informatycznych, projektant systemów rozproszonych, pracownik działów wdrożeń w administracji publicznej
  (BPS 1: Cyfryzacja w biznesie i administracji),
 • menadżer firmy graficznej, poligraficznej, wydawniczej, kierownik produkcji, technolog, grafik komputerowy, inżynier obsługi klienta, inżynier cyfrowych procesów graficznych, projektant stron www, pracownik DtP; w m.in. w agencjach reklamowych i interaktywnych, drukarniach, działach marketingu oraz wydawnictwach (BPS 2: Media cyfrowe i poligrafia),
 • menadżer firmy integrującej systemy automatyki, kierownik produkcji, technolog, inżynier aplikacji, inżynier obsługi klienta, projektant systemów wizualizacji, projektant, integrator i wdrożeniowiec nowych systemów informatycznych na potrzeby produkcji i zarządzania produkcją (BPS 3: Technologie informatyczne w produkcji),
 • specjalista ds. wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w jednostkach opieki zdrowotnej, kierownik serwisów aparaturowych, manager w firmach sprzedających sprzęt medyczny, pracownik inżynieryjny w firmach produkujących aparaturę i/lub oprogramowanie na potrzeby medycyny, specjalista w zakresie zastosowań technologii informatycznych w procesach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, administrator medycznych baz danych (BPS 4: Technologie informatyczne w medycynie),
 • menadżer firmy analizującej i integrującej dane przestrzenne, projektant i wdrożeniowiec systemów informacji przestrzennej oraz systemów analizy i fuzji danych, informatyk w wydziałach geodezji i kartografii, informatyk w sektorze usług geodezyjnych, kartograficznych i hydrograficznych (BPS 5: Analiza i integracja danych przestrzennych).

Przykładowe przedmioty

 • kształcenia ogólnego i podstawowego: język obcy, komunikacja interpersonalna, inwentyka, grafika komputerowa, sprzęt i architektura komputerów, teleinformatyka, modelowanie i symulacja komputerowa.
 • kształcenia kierunkowego: cyberbezpieczeństwo, archiwa cyfrowe, projektowanie usług informatycznych, technologie webowe, handel algorytmiczny, integracja systemów informacyjnych, lokalizacja oprogramowania.
 • przedmioty obieralne: geoinformatyka, biometria, eksploracja danych, metody optymalizacji.
 • kształcenia specjalnościowego (w zależności od wybranego Bloku Przedmiotów Specjalnościowych):
  • BPS 1: Cyfryzacja w biznesie i administracji: ocena bezpieczeństwa systemów informacyjnych, systemy mobilne, kryminalistyka cyfrowa, reinżyniering, systemy rozproszone.
  • BPS 2: Media cyfrowe i poligrafia: technologie poligraficzne, projektowanie grafiki, kolorymetria i zarządzanie barwą, techniki audio-wideo, technologie dynamicznych aplikacji internetowych, systemy projektowania i dystrybucji treści cyfrowych.
  • BPS 3: Technologie informatyczne w produkcji: inżynieria systemów sterowania cyfrowego, wdrażanie systemów automatyki przemysłowej, sieci przeznaczenia specjalnego, systemy diagnostyki obiektów, integracja oprogramowania i urządzeń.
  • BPS 4: Technologie informatyczne w medycynie: przetwarzanie i analiza obrazów medycznych, telemedycyna, informatyka w procesach terapeutycznych, systemy zabezpieczeń dokumentów elektronicznych, architektura systemów informatycznych jednostek opieki zdrowotnej.
  • BPS 5: Analiza i eksploracja danych przestrzennych: podstawy nauk i Ziemi, wizualizacja i animacja trójwymiarowa, fuzja danych przestrzennych, projektowanie i użytkowanie systemów informacji przestrzennej, wielowymiarowa analiza statystyczna.
  • BPS6: Inżynieria kreatywności, planowanie przedsięwzięć opartych na usługach cyfrowych, inżynieria zdalnego nauczania, inżynierski projekt zespołowy, programowanie systemów i aplikacji internetowych, programowanie aplikacji wieloplatformowych, projektowanie zorientowane na użytkownika, optymalizacja systemów biznesowych, systemy i platformy biznesu cyfrowego, marketing w mediach cyfrowych, przetwarzanie danych w systemach biznesu cyfrowego


zut-innowacyjnosc-inzynieria-cyfryzacji.mp3 - [754.7 KB]

Efekty kształcenia