Przejdź do treści

Pomoc materialna

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat, terminy składania wniosków) oraz druki wniosków dostępne na stronie ZUT: ZUT - Pomoc materialna

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy składać do dnia 5 marca 2018 r.

Wypłata świadczeń nastąpi 12.04.2018 r., z wyrównaniem za miesiąc marzec.

Dodatkowy dyżur w przyjmowaniu wniosków dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 3 marca 2018 r. (sobota).

31.10.2017 r. (komplet dokumentów złożonych do 10 października 2017 r.)
17.11.2017 r.
12.12.2017 r.
12.01.2018 r.
12.02.2018 r.
12.03.2018 r.
12.04.2018 r.
18.05.2018 r.
12.06.2018 r.