Sport vs narkotyki

Zapraszamy studentów ZUT do udziału w konkursie na zaprojektowanie i wykonanie plakatu, który będzie w ciekawy i inspirujący sposób  informował o zajęciach sportowych prowadzonych w ramach profilaktyki  uzależnień oraz promował modę na trzeźwość i unikanie sięgania po środki  odurzające i używki.

W konkursie zostanie przyznana nagroda ufundowana przez  Prorektora ds.  Studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w kwocie 500 zł.

Prace należy złożyć do 8.05.2018 r

Więcej informacji na stronie beznarkotykow.zut.edu.pl