Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
--

WI1, SOBOTA, 2019-01-19, godz: 08:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:00
09:35
WI-1- 303 lab
N2_I_L_18 A
Aneta Bera mgr inż.
Analiza systemowa
2.08:00
09:35
WI-1- 206 wyk
N2_I_PO1_Pk_W_
Piotr Błaszyński dr inż.
Programowanie komponentowe - Przedmiot
3.08:00
09:35
WI-1- 304 lab
N2_I_L_14 A
Piotr Buczyński dr
Modelowanie i analiza systemów
4.08:00
09:35
WI-1- 309 lab
BP2_Pdd_L_42C
Łukasz Cieszyński mgr
Programowanie dokumentów dynamicznych
5.08:00
09:35
WI-1- 215 wyk
N1_I_W_01
Włodzimierz Laskowski dr
Algebra liniowa
6.08:00
09:35
WI-1- 013 wyk
N1_I_W_2
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Metody probabilistyczne i statystyka
7.08:00
09:35
WI-1- 300 pro
BP2_Pai_P_42A
Krzysztof Michalak dr inż.
Projektowanie aplikacji internetowych
8.08:00
09:35
WI-1- 313 lab
N2_I_L_14 B
Maciej Poliwoda dr inż.
Zaawansowane techniki programowania C#
9.08:00
09:35
WI-1- 308 lab
BP1_Tijpw_L_41
Walery Rogoza prof.dr hab.inż.
Techniki i języki programowania

WI1, SOBOTA, 2019-01-19, godz: 08:50

LpGodzSalaNazwisko i imię
10.08:50
10:25
WI-1- 315 lab
S3_I_L_02
Piotr Piela dr inż.
Metody optymalizacji i identyfikacji
11.08:50
15:05
WI-1- 307 lab
SP_CA_L_01
Maciej Roszkowski dr inż.
MOC 20741 Networking with Windows Server

WI1, SOBOTA, 2019-01-19, godz: 09:40

LpGodzSalaNazwisko i imię
12.09:40
11:20
WI-1- 200 aud
N1_I_A_13
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
13.09:40
11:20
WI-1- 303 lab
N2_I_L_14 A
Aneta Bera mgr inż.
Analiza systemowa
14.09:40
11:20
WI-1- 310 lab
N2_I_PO1_Pk_L_
Piotr Błaszyński dr inż.
Programowanie komponentowe - Przedmiot
15.09:40
11:20
WI-1- 304 lab
N2_I_L_14 B
Piotr Buczyński dr
Modelowanie i analiza systemów
16.09:40
11:20
WI-1- 309 lab
BP2_Pdd_L_42A
Łukasz Cieszyński mgr
Programowanie dokumentów dynamicznych
17.09:40
11:20
WI-1- 215 aud
N1_I_A_21
Larisa Dobryakova dr inż.
Metody probabilistyczne i statystyka
18.09:40
11:20
WI-1- 215 wyk
powt._1 sem_Ma
Larisa Dobryakova dr inż.
Matematyka dyskretna
19.09:40
11:20
WI-1- 317 lab
N2_I_L_16
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Metody sztucznej inteligencji
20.09:40
11:20
WI-1- 013 aud
N1_I_A_10
Włodzimierz Laskowski dr
Algebra liniowa
21.09:40
11:20
WI-1- 129 aud
N1_I_A_11
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
22.09:40
11:20
WI-1- 300 pro
BP2_Pai_P_42B
Krzysztof Michalak dr inż.
Projektowanie aplikacji internetowych
23.09:40
11:20
WI-1- 313 lab
BP1_C#_L_41B
Maciej Poliwoda dr inż.
Programowanie w języku C#
24.09:40
11:20
WI-1- 302 lab
N1_I_L_31 A
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania
25.09:40
11:20
WI-1- 206 pro
N1_I_P_P.dypl.
Walery Rogoza prof.dr hab.inż.
Pracownia dyplomowa I
26.09:40
11:20
WI-1- 128 aud
N1_I_A_20
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
27.09:40
11:20
WI-1- 316 lab
N1_I_L_12 B
Wojciech Sałabun dr inż.
Narzędzia inżynierskie
28.09:40
11:20
WI-1- 208 lab
N2_I_L_18
Grzegorz Śliwiński dr inż.
Bezpieczeństwo protokołów
29.09:40
11:20
WI-1- 308 lab
N1_I_L_12 A
Kamil Twarogal mgr inż.
Programowanie 1
30.09:40
12:10
WI-1- 011 lab
SP_PK_L_1 sem_
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Podstawy programowania

WI1, SOBOTA, 2019-01-19, godz: 11:25

LpGodzSalaNazwisko i imię
31.11:25
13:00
WI-1- 200 aud
N1_I_A_10
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
32.11:25
13:00
WI-1- 303 lab
N2_I_L_14 B
Aneta Bera mgr inż.
Analiza systemowa
33.11:25
13:00
WI-1- 003 lab
N1_I_L_30 A
Mariusz Borawski dr hab.inż.
Grafika komputerowa i wizualizacja
34.11:25
13:00
WI-1- 304 lab
N2_I_L_18 A
Piotr Buczyński dr
Modelowanie i analiza systemów
35.11:25
13:00
WI-1- 309 lab
BP2_Pdd_L_42B
Łukasz Cieszyński mgr
Programowanie dokumentów dynamicznych
36.11:25
13:00
WI-1- 215 aud
powt._1 sem_Ma
Larisa Dobryakova dr inż.
Matematyka dyskretna
37.11:25
13:00
WI-1- 215 aud
N1_I_A_20
Larisa Dobryakova dr inż.
Metody probabilistyczne i statystyka
38.11:25
13:00
WI-1- 308 lab
N1_I_L_31 A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
39.11:25
13:00
WI-1- 317 lab
N2_I_L_14
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Metody sztucznej inteligencji
40.11:25
13:00
WI-1- 013 aud
N1_I_A_11
Włodzimierz Laskowski dr
Algebra liniowa
41.11:25
13:00
WI-1- 129 aud
N1_I_A_12
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
42.11:25
13:00
WI-1- 300 pro
BP2_Pai_P_42C
Krzysztof Michalak dr inż.
Projektowanie aplikacji internetowych
43.11:25
13:00
WI-1- 313 lab
BP1_C#_L_41A
Maciej Poliwoda dr inż.
Programowanie w języku C#
44.11:25
13:00
WI-1- 302 lab
N1_I_L_31 B
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania
45.11:25
13:00
WI-1- 206 pro
N1_I_P_P.dypl.
Walery Rogoza prof.dr hab.inż.
Pracownia dyplomowa I
46.11:25
13:00
WI-1- 128 aud
N1_I_A_21
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
47.11:25
13:00
WI-1- 316 lab
N1_I_L_13 B
Wojciech Sałabun dr inż.
Narzędzia inżynierskie

WI1, SOBOTA, 2019-01-19, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
48.12:15
15:05
WI-1- 011 lab
SP_PK_L_1 sem_
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Podstawy programowania

WI1, SOBOTA, 2019-01-19, godz: 13:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
49.13:30
15:05
WI-1- 128 wyk
S3_I_W_01
Andrzej Banachowicz dr hab.inż.
Matematyka I
50.13:30
15:05
WI-1- 313 lab
N1_I_L_20 B
Larisa Dobryakova dr inż.
Metody probabilistyczne i statystyka
51.13:30
15:05
WI-1- 308 lab
N1_I_L_21A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody numeryczne
52.13:30
15:05
WI-1- 310 lab
N1_I_L_20 A
Mykhailo Fedorov dr inż.
Programowanie obiektowe
53.13:30
15:05
WI-1- 309 lab
N2_I_L_18
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Metody sztucznej inteligencji
54.13:30
15:05
WI-1- 129 wyk
BP1_Psbd_W_41
Magdalena Krakowiak dr inż.
Programowanie serwerów baz danych
55.13:30
15:05
WI-1- 200 wyk
N1_I_W_3
Tomasz Lipczyński dr inż.
Ochrona praw autorskich
56.13:30
15:05
WI-1- 303 lab
N2_I_L_14 A
Maciej Poliwoda dr inż.
Zaawansowane techniki programowania C#
57.13:30
15:05
WI-1- 316 lab
N1_I_L_11 B
Wojciech Sałabun dr inż.
Narzędzia inżynierskie
58.13:30
15:05
WI-1- 206 sem
N2_I_S_14
Grzegorz Ulacha dr hab.inż.
Seminarium dyplomowe

WI1, SOBOTA, 2019-01-19, godz: 15:10

LpGodzSalaNazwisko i imię
59.15:10
16:45
WI-1- 013 wyk
S3_I_W_02
Andrzej Banachowicz dr hab.inż.
Metody optymalizacji i identyfikacji
60.15:10
16:45
WI-1- 128 wyk
N1_I_W_3
Mariusz Borawski dr hab.inż.
Grafika komputerowa i wizualizacja
61.15:10
16:45
WI-1- 129 wyk
powt.1sem_Pi_W
Mariusz Borawski dr hab.inż.
Podstawy informatyki
62.15:10
16:45
WI-1- 215 wyk
N1_I_W_01
Mykhailo Fedorov dr inż.
Programowanie 1
63.15:10
16:45
WI-1- 011 lab
N1_I_L_20 B
Tomasz Klimek dr inż.
Programowanie obiektowe
64.15:10
16:45
WI-1- 315 lab
BP1_Psbd_L_41B
Magdalena Krakowiak dr inż.
Programowanie serwerów baz danych
65.15:10
16:45
WI-1- 200 aud
N2_I_A_14,16,1
Tomasz Lipczyński dr inż.
Ochrona własności intelektualnej
66.15:10
16:45
WI-1- 313 lab
BP1_Pai_L_41A
Maciej Poliwoda dr inż.
Programowanie aplikacji internetowych
67.15:10
16:45
WI-1- 316 lab
N1_I_L_21A
Wojciech Sałabun dr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
68.15:10
16:45
WI-1- 304 lab
N2_I_L_14 A
Kamil Twarogal mgr inż.
Programowanie sieciowe

WI1, SOBOTA, 2019-01-19, godz: 16:50

LpGodzSalaNazwisko i imię
69.16:50
17:35
WI-1- 013 wyk
S3_I_W_02
Andrzej Banachowicz dr hab.inż.
Metody optymalizacji i identyfikacji
70.16:50
18:25
WI-1- 003 lab
N1_I_L_30 B
Mariusz Borawski dr hab.inż.
Grafika komputerowa i wizualizacja
71.16:50
18:25
WI-1- 309 lab
powt.1sem_Pi_L
Mariusz Borawski dr hab.inż.
Podstawy informatyki
72.16:50
18:25
WI-1- 011 lab
N1_I_L_21A
Tomasz Klimek dr inż.
Programowanie obiektowe
73.16:50
18:25
WI-1- 315 lab
BP1_Psbd_L_41A
Magdalena Krakowiak dr inż.
Programowanie serwerów baz danych
74.16:50
18:25
WI-1- 129 aud
powt.1sem_Amia
Włodzimierz Laskowski dr
Analiza matematyczna i algebra liniowa I
75.16:50
18:25
WI-1- 200 aud
N2_I_A_14,16,1
Tomasz Lipczyński dr inż.
Podstawy pracy kierowniczej
76.16:50
18:25
WI-1- 313 lab
BP1_Pai_L_41B
Maciej Poliwoda dr inż.
Programowanie aplikacji internetowych
77.16:50
18:25
WI-1- 316 lab
N1_I_L_13 A
Wojciech Sałabun dr inż.
Narzędzia inżynierskie
78.16:50
18:25
WI-1- 303 lab
N1_I_L_11 B
Kamil Twarogal mgr inż.
Programowanie 1
79.16:50
18:25
WI-1- 304 lab
N2_I_L_14 B
Kamil Twarogal mgr inż.
Programowanie sieciowe
80.16:50
18:25
WI-1- 317 lab
N1_I_L_12 B
Kamil Twarogal mgr inż.
Programowanie 1

WI1, SOBOTA, 2019-01-19, godz: 18:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
81.18:30
20:05
WI-1- 307 lab
N1_I_L_31 B
Mariusz Borawski dr hab.inż.
Przetwarzanie obrazów
82.18:30
20:05
WI-1- 011 lab
powt._3 sem._
Tomasz Klimek dr inż.
Programowanie obiektowe
83.18:30
20:05
WI-1- 303 lab
N1_I_L_12 B
Kamil Twarogal mgr inż.
Programowanie 1
84.18:30
20:05
WI-1- 317 lab
N1_I_L_11 B
Kamil Twarogal mgr inż.
Programowanie 1

WI1, SOBOTA, 2019-01-19, godz: 20:10

LpGodzSalaNazwisko i imię
85.20:10
20:55
WI-1- 206 aud
powt.1sem_Amia
Włodzimierz Laskowski dr
Analiza matematyczna i algebra liniowa I