Imię i nazwisko mgr inż. Bartosz Bazyluk
Data obrony  
Tytuł pracy Metody modelowania percepcji głębi oraz widzenia kierunkowego na potrzeby obrazowania komputerowego
Promotor dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. nadzw.
   
 

Imię i nazwisko mgr inż. Łukasz Mazurowski
Data obrony  
Tytuł pracy Model systemu algorytmicznego komponowania muzyki na podstawie wzorców
Promotor prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński
   
    

Imię i nazwisko mgr inż. Paweł Krutys
Data obrony  
Tytuł pracy Algorytm adaptacyjnej estymacji wektora stanu z niemierzonymi współrzędnymi dla obiektów o strukturze szeregowej
Promotor dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. UR