Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Przekazywanie informacji o skierowaniu studenta na kwarantannę

Informujemy, że w przypadku skierowania na kwarantannę prosimy o przesłanie informacji o tym fakcie na adres dzwi@zut.edu.pl o ile w ciągu 7 dni przed tym faktem przebywali Państwo na terenie Wydziału Informatyki i mieli kontakt z pracownikami WI lub też kiedy z powodu kwarantanny/izolacji nie są Państwo w stanie uczestniczyć w zajęciach zdalnych.