Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zmarł Profesor Antoni Nowakowski

Profesor Antoni Nowakowski Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 75 lat zmarł, Profesor Antoni Nowakowski, 
długoletni pracownik Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
przed przejściem na emeryturę Kierownik Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych.

Odszedł od nas ceniony nauczyciel akademicki i pracownik naukowy.
Zapamiętamy Pana Profesora jako człowieka szlachetnego i życzliwego, szanowanego przez społeczność akademicką.

Rodzinie, najbliższym i współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się 11 lutego 2020 o godz. 14.00 (Kaplica główna - Cmentarz Centralny w Szczecinie).

Dziekan i społeczność akademicka
Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

prace instalacyjne - wymiana UPS'a

Informuję, że w środę 19.02. przystępujemy do wymiany UPS'a. Planujemy wyłączyć zasilanie budynku celem przeprowadzenia prac w RG w godzinach 9-11. W godzinach 10-16 planujemy prace elektryczne w serwerowni związane z demontażem starego ByPass'u, wymianą rozdzielni i podłączeniami nowego UPS'a. Wiąże się to z wyłączeniem zasilania w serwerowni.

Rozliczenie semestru zimowego 2019/2020

W sobotę dnia 15.02.2020 r. (9:00-14:00) będzie czynny dziekanat dla studentów niestacjonarnych. 

Prodziekan ds. Studenckich będzie przyjmował studentów w dniu 19.02.2020 r. w godz. 10:00-13:00

W dniach 20-29.02.2020 r. Dziekanat dla studentów będzie nieczynny w związku z rozliczeniem semestru zimowego 2019/2020.

Rozliczenie semestru – wniosek o skierowanie na powtarzanie przedmiotów

W związku z zapisami Regulaminu studiów ZUT w Szczecinie § 27 pkt. 3 i 4 w celu skierowania na powtarzanie niezaliczonych przedmiotów (form zajęć) konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Niezłożenie podania skutkuje:

  1. W przypadku rejestracji na kolejny semestr brakiem skierowania na powtarzanie niezaliczonych przedmiotów.
  2. W przypadku studenta, który nie spełnia warunków rejestracji na kolejny semestr skreśleniem z listy studentów (§ 30 pkt.3 Regulaminu studiów ZUT w Szczecinie).

Termin składania podań upływa dnia 18.02.2020 r.