Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja na studia III stopnia prowadzona będzie przez Szkołę Doktorską.