Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności dla kandydata

Rekrutacja

Został uruchomiony Internetowy System Rekrutacji na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunek INFORMATYKA, zapraszamy do rejestracji.

Nabór na SP Programowanie komputerów

W dniu 09.07.2019 r. rozpoczynamy nabór na V edycję SP Programowanie komputerów. Termin rekrutacji upływa 30.09.2019 r.. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Studia podyplomowe Programowanie komputerów skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2019 roku, a zakończą w czerwcu 2020 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70h w semestrze).  Podczas zjazdów słuchacze mają dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Całkowity koszt studiów wynosi 3.000 zł.
Zasady rekrutacji:
Wymagania stawiane kandydatom:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu
  • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx
oraz złożenie następujących dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia za zgodność),
  • aktualne zdjęcie.

Nabór przewidziany jest na maksymalnie 36 osób.
O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.
Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.104 b)
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:

Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kopia dowodu osobistego oraz dyplomu potwierdzona była notarialnie. W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.

W dniach 22.07-05.08.2019 r. sekretariat studiów podyplomowych będzie nieczynny.

Lista kandydatów N2 zakwalifikowanych 2019-2020 wg punktacji:

icon Lista zakwalifikowanych wg punktacji [83.3K]

Lista kandydatów N2 zakwalifikowanych 2019-2020 afabetycznie:

icon Lista zakwalifikowanych afabetycznie [84.5K]

Lista kandydatów przyjętych na kierunku Informatyka - S1 alfabetyczna

icon 2019 08 02 Lista alf przyjetych S1 Informatyka [463.1K]

Lista kandydatów przyjętych na kierunku Informatyka - S1 wg punktacji

icon 2019 08 02 Lista pkt przyjetych S1 Informatyka [463.1K]

Lista kandydatów nieprzyjętych na kierunku Informatyka - S1 alfabetyczna

icon 2019 08 02 Lista alf nieprzyjetych S1 Informatyka [135.3K]

Lista kandydatów nieprzyjętych na kierunku Informatyka - S1 wg punktacji

icon 2019 08 02 Lista pkt nieprzyjetych S1 Informatyka [134.1K]

Lista kandydatów przyjętych na kierunku Informatyka - S2 alfabetyczna

icon 2019 08 02 Lista alf przyjetych S2 Informatyka [43.9K]

Lista kandydatów przyjętych na kierunku Informatyka - S1 alfabetyczna

Lista kandydatów przyjętych na kierunku Informatyka - S1 wg punktacji

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunku Informatyka - S1 alfabetyczna

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunku Informatyka - S1 wg punktacji

Lista kandydatów rezerwowych na kierunku Informatyka - S1 alfabetyczna

Lista kandydatów rezerwowych na kierunku Informatyka - S1 wg punktacji