Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Liczba miejsc - w ramach planowanego limitu przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych na rok akademicki 2023/2024

WYDZIAŁ

KIERUNEK
STUDIÓW

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ
w semestrze

zimowym

letnim

NA STUDIA

pierwszego
stopnia

drugiego
stopnia

pierwszego
stopnia

drugiego
stopnia

WYDZIAŁ
INFORMATYKI

informatyka

320

-

-

60

 

Liczba miejsc - w ramach planowanego limitu przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2023/2024

WYDZIAŁ

KIERUNEK
STUDIÓW

PLANOWANY LIMIT PRZYJĘĆ
w semestrze

zimowym

letnim

NA STUDIA

pierwszego
stopnia

drugiego
stopnia

pierwszego
stopnia

drugiego
stopnia

WYDZIAŁ
INFORMATYKI

informatyka

120

60