Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2019/2020

Studia I stopnia - stacjonarne

informatyka 280


Studia I stopnia - niestacjonarne

informatyka 120

Studia II stopnia - stacjonarne

informatyka 60

Studia II stopnia - niestacjonarne

informatyka 60