Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2019/2020

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja internetowa

20.05.-27.08.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

30.08.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

30.08.-06.09.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

09.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

13.09.2019 r.

2. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1) W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjecie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów: pierwszego stopnia stacjonarnych do 16.09.2019 r.

2) W rekrutacji w drugim terminie oraz rekrutacji uzupełniającej przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja internetowa

do 25.09.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.09.2019 r.

Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.