Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2019/2020

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja internetowa

20.05.-20.08.2019 r.

testy kwalifikacyjne

22-23.08.2019 r.

ogłoszenie wyników: testów kwalifikacyjnych, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

28.08.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

28.08.-3.09.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

06.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

13.09.2019 r. 

 2.   REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1) W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni  do 16.09.2019 r.

2) W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.  Kandydat na studia niestacjonarne drugiego stopnia musi spełnić zasady rekrutacji, o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 (ze zm.).

rejestracja internetowa

do 25.09.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.09.2019 r.

Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.