Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Certyfikowany Administrator VMware vSphere

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza nabór na studia podyplomowe „Certyfikowany Administrator VMware vSphere”.

1. Grupa docelowa

Studia podyplomowe są skierowane do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami komputerowymi.

2. Cel edukacyjny

Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji VMware vSphere, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń VMware: „VMware vSphere Install, Configure, Manage” oraz „VMware vSphere Optimize and Scale”.

3. Zajęcia praktyczne

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 2 oficjalne podręczniki VMware w języku angielskim. Podręczniki są dostępne w wersji cyfrowej do autoryzowanych szkoleń VMware: „VMware vSphere Install, Configure, Manage” oraz „VMware vSphere Optimize and Scale”. Podczas zajęć praktycznych uczestnik wykonuje scenariusze zadań, pracując samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych VMware. W zajęciach praktycznych wykorzystywane są: 2 środowiska maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe i 2 środowiska zdalne maszyn wirtualnych (dostępne przez 180 dni, z dowolnego miejsca). Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

4. Egzaminy certyfikacyjne VMware

Zagadnienia poruszane w toku studiów podyplomowych umożliwiają przygotowanie się do 2 egzaminów certyfikacyjnych: „2V0-602PSE vSphere 6.5 Foundation Exam” i „2V0-622PSE VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization (6.5) Exam”. Po zdaniu tych egzaminów, uzyskuje się tytuł „VMware Certified Professional (VCP)”. Egzaminy można zdawać w dowolnym autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE. Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują zniżkę 70% ceny na te 2 egzaminy.

5. Licencje na oprogramowanie

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje na czas studiów bezpłatne licencje na komercyjne oprogramowanie firm VMware i Microsoft oraz licencje Office 365 A1.

6. Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz 2 świadectwa ukończenia autoryzowanych szkoleń VMware.

7. Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry (116 godzin lekcyjnych). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia kompletu dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy zostaną zakończone w dniu 16.09.2019 r.

8. Wymagania stawiane kandydatom

  • Ukończone studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).
  • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
  • Doświadczenie w pracy i konfiguracji usług Windows Server 2008/2012/2016, Windows 8/10.
  • Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji.

9. Wymagane dokumenty

  • Formularz zgłoszenia na studia podyplomowe w systemie rekrutacji ZUT https://rekrutacja.zut.edu.pl
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kierownika studiów podyplomowych (oryginał do wglądu).
  • Aktualne zdjęcie dowodowe (1 szt).

10. Opłata

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 4800 zł. Możliwe jest rozłożenie płatności na 2 raty.

11. Kontakt

Dr inż. Maciej Roszkowski – kierownik studiów podyplomowych, trener Microsoft i instruktor VMware IT Academy.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 732 999 333.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej https://maciejroszkowski.pl/.