Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 19, PRELUDIUM 19 oraz POLS są dostępne w systemie osf: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do