Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Rzeczy są dla ludzi”, który zakłada finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych realizowanych przez:

  • jednostki naukowe;
  • przedsiębiorstwa;
  • konsorcja składające się z ww. podmiotów (maksymalnie 4).

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 8 czerwca do 25 września 2020 roku (do godziny 16:00).

Szczegóły dostępne są na stronie: www.ncbr.gov.pl