Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Od dnia 18 kwietnia 2020 r. do końca okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, wprowadzono czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu świadczeń stypendialnych.

Zmiany w Zarządzeniu nr 64 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz wprowadzające czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu świadczeń stypendialnych w związku z występowaniem stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się Wirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 64 Rektora ZUT