Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności studenckie

Tło ogłoszenia o konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje XXXVI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań.

Więcej informacji w pliku pdf.

 

Plakat promujący konkurs na pracę dyplomową Banku BNP Paribas przedstawiający tradycyjny i nowoczesny obraz wsi

Bank BNP Paribas ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepsza pracę licencjacką i magisterską.

Problematyka prac powinna być związana z szeroko rozumianym postępem, innowacyjnością i rozwojem agrobiznesu, tj.:

 • rozwój gospodarstw rolnych,
 • rozwój terenów wiejskich,
 • działania przynoszące wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich,
 • rozwiązania przynoszące wartość dodaną dla przemysłu rolno-spożywczego.

Pomimo ukierunkowania na agrobiznes swoje prace do konkursu mogą składać także studenci kierunków informatycznych. Jednak warunkiem jest, aby prezentowane w pracy rozwiązania informatyczne wspierały działalność w wymienionych w konkursie obszarach. 

Więcej szczegółów nt. konkursu: https://bnpparibas.pl/100lattradycji/page-04-k.html

Szkolenie biblioteczne online https://bg.zut.edu.pl jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku ZUT. Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu do e-indeksu jest prawidłowe rozwiązanie co najmniej 70% testu.

W dniu 23 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego w drodze uchwały ogłosiła VIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego i ustaliła Regulamin Konkursu.
Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W VIII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

VIII edycja Konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu:

 1. ogłoszenie VIII edycji Konkursu – 23 kwietnia 2019 r.,
 2. nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2019 r.,
 3. uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada 2019 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

Zgłoszenie pracy doktorskiej na Konkurs zawiera:

 1. odpowiedni formularz zgłoszeniowy, prawidłowo wypełniony i podpisany, wraz z udzielonymi zgodami i oświadczeniami wymaganymi ze względu na udział w Konkursie,
 2. pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD albo na pendrivie),
 3. streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
 5. pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. b i c Regulaminu Konkursu.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa 1), z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej), albo składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Komisji, do dnia 16 sierpnia 2019 r. O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego albo data wpływu do biura podawczego Urzędu Komisji.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Hackathon #OtwarteDane

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza wszystkich studentów do udziału w trzeciej edycji Hackathonu #OtwarteDane. Podczas wydarzenia przekonacie się, jak wiele może powstać z otwartych danych. Zadaniem uczestników będzie stworzenie aplikacji wykorzystujących otwarte dane, udostępniane na stronie www.dane.gov.pl. Startujemy 15 czerwca w siedzibie NASK i CPPC. Przez cały dzień uczestnicy będą szkolić się pod okiem mentorów oraz ekspertów. Po tygodniu pracy zdalnej, 22 czerwca zaprezentują swoje pomysły na aplikacje, a jury wskaże zwycięzców.

Hackathon #OtwarteDane to wyjątkowa szansa na rozwinięcie umiejętności programistycznych, operowania bazami danych, UX/UI, tworzenia i przedstawiania prezentacji oraz umiejętności biznesowych! To również doskonała okazja na zdobycie kontaktów w branży i poznanie potencjalnych pracodawców. Hackathon #OtwarteDane to w końcu możliwość poznania sposobu na pozyskanie środków z UE na wdrożenie pomysłu z Hackathonu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody sponsorowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Partnerów wydarzenia! Informacje na temat wydarzenia są dostępne na stronie www.hackathon.gov.pl

Żeby się zarejestrować wystarczy wejść na stronę www.hackathon.gov.pl i przejść do zakładki rejestracja. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!