Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności studenckie

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

plik PDF

 

 

Od dnia 18 marca 2020 r. zajęcia na Wydziale Informatyki mogą być prowadzone w formie kształcenia na odległość. Zajęcia takie będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem. Liczba zajęć w trybie kształcenia na odległość zależy od możliwości nauczycieli odpowiedzialnych za dany przedmiot oraz od specyfiki przedmiotu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o śledzenie informacji przekazywanych na bieżąco przez nauczycieli oraz władze wydziału, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy Microsoft Teams, a także dołączanie do zajęć już uruchomionych w trybie zdalnym.

Przewiduję, że od najbliższej soboty, tj. 21 marca 2020 r. zajęcia prowadzone w trybie kształcenia na odległość zostaną odpowiednio oznaczone w planie.

dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT
Dziekan Wydziału Informatyki

Szanowni studenci, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu okresu ważności legitymacji studenckiej do 31 maja 2020 roku! Zwracamy się z prośbą o śledzenie bieżących komunikatów Uczelni.

źródła: zut.edu.pl i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jeśli w ostatnim czasie przebywałeś w rejonach występowania epidemii koronawirusa COVID-19 (aktualna lista krajów zagrożonych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-40-warszawa-4-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/) lub miałeś kontakt z taką osobą. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 1. W przypadku, gdy zaobserwowałeś u siebie poniższe objawy:
  - gorączka
  - kaszel
  - duszność i problemy z oddychaniem

bezzwłocznie powiadom o tym stację sanitarno­epidemiologiczną pod numerem telefonu: 668-332-486, lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic.

 1. Jeżeli nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel) wykonując pracę lub naukę w domu. Oprócz stacji sanitarno-epidemiologicznej
  o kwarantannie poinformuj również Dziekana Wydziału lub przełożonego. Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  W przypadku nieobecności na zajęciach lub w miejscu pracy z tego powodu konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia zgłoszenia tego przypadku w stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. W przypadku zaobserwowania przez wykładowcę niepokojących objawów u studenta, należy go bezzwłocznie skierować do lekarza, przypominając jednocześnie o konieczności przedłożenia w późniejszym terminie zwolnienia lekarskiego.
 3. Należy bezwzględnie zachowywać higienę zgodnie z umieszczonymi instrukcjami. Więcej informacji na stronie GIS.
 4. Zaleca się ograniczenie przez studentów aktywności społecznej (udział w imprezach masowych, kino, teatry, puby, siłownia itp.)

Informacje udzielane społeczności akademickiej ZUT:
Pracownicy
 – BIURO REKTORA ZUT
Studenci, doktoranci – DZIAŁ MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ZUT

Uniwersytet SWPS w partnerstwie z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) oraz z amerykańską uczelnią: Woodbury School of Business at Utah Valley University (USA) prowadzi studia MBA – Innowacje i Analiza Danych. Po ukończeniu studiów otrzymuje się świadectwo (wydane przez SWPS) oraz dyplom w języku angielskim, podpisany przez SWPS, IPI PAN i Woodbury School of Business UVU.

Organizator oferuje zniżkę 50% dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie, instytuty PAN bądź instytuty badawcze na terenie Polski.

Więcej szczegółów w załączonych materiałach:

icon MBA for PhD [314.8K] icon MBA-Innowacje ulotka dla doktorantów kwiecien 2020 [342.9K]