Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

POSTGRESQL:

Serwer baz danych to postgres.sites.wi.zut.edu.pl dostępny jest wyłącznie z serwerów Wydziału Informatyki. Nazwa bazy danych odpowiada nazwie konta użytkownika (np: konto knowak baza danych knowak).

MYSQL:

Serwer baz danych to mysql.sites.wi.zut.edu.pl dostępny jest wyłącznie z serwerów Wydziału Informatyki. Nazwa bazy danych odpowiada nazwie konta użytkownika (np: konto knowak baza danych knowak).

 

Zarządzanie bazą danych.


Na stronie "https://sites.wi.zut.edu.pl/" dostępny jest panel administracyjny pozwalający na zarządzanie bazami danych. Aktywacja następuje po zalogowaniu się i włączeniu właściwej bazy danych w zakładce "Zarządzanie WWW".

 

W ramach tej zakładki istnieje możliwość uruchomienia (aktywowania) wybranej bazy danych oraz portalu WWW dla studenta i pracownika.

 

 

Jak używać swojej bazy danych.


 

Linux

Z poziomu serwera jota wystarczy wydać polecenie:
psql nazwa_bazy -h postgres.sites.wi.zut.edu.pl
(co automatycznie loguje użytkownika do bazy danych )
lub
Przy użyciu programu pgaccess, jest to ładny graficzny klient do bazy danych (wystarczy podać nazwę bazy danych nie podawać użytkownika i hasła). Jeśli ktoś chce uruchomić go przy pomocy myszki to:
icewm /programy/apps/databases/pgaccess
KDE /Biuro/Bazy danych/pgaccess

 

Windows

Dostęp z systemu Windows (wyłącznie sesje terminalowe) jest możliwy poprzez sterowniki ODBC. Sterownik taki można sobie skonfigurować po zalogowaniu do sieci WI a następnie z menu:
IceWM/WinTerm/Kompilatory wybrać ODBC Admin.

W zakładce User DSN nacisnąć przycisk Add.. pojawi się lista sterowników pod koniec tj listy znajduje się sterownik PostgreSQL po jego wybraniu nacisnąć przycisk Finish.
Należy wypełnić pola konfiguracji sterownika ODBC w następujący sposób.

Data Source: nazwa_bazy
Database: nazwa_bazy
Serwer: postgres.sites.wi.zut.edu.pl
User Name: pozostawić puste
Description: pozostawić puste
Port: pozostawić ustawienie domyślne
Password: pozostawić puste

UWAGA:
W przypadku systemu windows aby skorzystać z baz danych należy ustawić sobie hasło zgodnie z procedurą podaną dla WWW
Sterownik ODBC skonfigurowany powyżej jest dostępny jedynie w ramach bieżącej sesji. Po wylogowaniu konfiguracja ta zostanie usunięta. Dlatego przed każdą próbą skorzystania z bazy danych należy konfiguracje powtórzyć.