Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Sydney R. Parker Best Paper Award
dr Dorota Majorkowska-Mech, prof. Aleksander Cariow
dr Dorota Majorkowska-Mech, prof. Aleksander Cariow

Naukowcy z Wydziału Informatyki ZUT otrzymali nagrody dla najlepszych publikacji w roku 2017 w czasopiśmie Circuits, Systems and Signal Processing.

Sukces odniósł artykuł, napisany przez dr Dorotę Majorkowską-Mech oraz prof. Aleksandra Cariowa z Katedry Architektury Komputerów i Teleinformatyki, zatytułowany "A Low Complexity Approach to Computation of the Discrete Fractional Fourier Transform".

Artykuł ten został wytypowany przez powołaną w tym celu grupę międzynarodowych niezależnych ekspertów i został nominowany do dwóch z trzech nagród fundowanych corocznie przez to czasopismo. Obie nagrody zostały mu przyznane.
Pierwszą z nich jest the Sydney R. Parker Best Paper Award za najlepszy artykuł w dziedzinie przetwarzania sygnałów.
Druga nagroda to M.N.S. Swamy Best Paper Award za najlepszy artykuł opublikowany w tym czasopiśmie w latach 2016-2017.
Ta ostatnia nagroda przyznawana jest tylko jednej publikacji, tej najlepszej, niezależnie od dziedziny, której dotyczy praca.

Czasopismo Circuits, Systems and Signal Processing zostało powołane w 1982 roku. Jest to renomowany periodyk znajdujący się na liście JCR od momentu jego powstania.
Publikowane są w nim prace wybitnych naukowców z całego świata. Jest wydawane przez Springer Birkhäuser w Nowym Jorku.

dr inż. Remigiusz Olejnik