Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Informatyki

1 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla 201 absolwentów Wydziału Informatyki, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2017/2018.

W uroczystości udział wzięli Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, dziekan Wydziału Informatyki - dr hab. inż. Jerzy Pejaś, dr hab. inż. Marcin Korzeń, Prodziekan ds. Nauki, dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Prodziekan ds. Kształcenia oraz dr inż. Piotr Piela, Prodziekan ds. Studentów, a także promotorzy oraz pracownicy naszego Wydziału. Nie zabrakło bliskich tegorocznych absolwentów. Gościnna aula Centrum Dydaktyczno -Badawczego Nanotechnologii wypełniona była po brzegi.

W swoim wystąpieniu Dziekan Wydziału Informatyki mówił o dobrych perspektywach pracy na rozwijającym się rynku IT. Wskazał kierunki przyszłości w szeroko pojętej informatyce i zachęcał do ciągłego rozwoju. Wiele ciepłych słów absolwenci naszego Wydziału usłyszeli od Prorektora ds. Nauki, którego intrygujące życzenia na pewno zapadną w pamięci na lata. Absolwenci, ubrani w togi i biretki, odbierali dyplom ukończenia studiów z rąk swoich promotorów oraz przyjmowali gratulacje od Prorektora ds. Nauki i Dziekana Wydziału Informatyki.

Absolwenci z najwyższą średnią na swoim toku studiów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi:

Kierunek Informatyka, studia stacjonarne I stopnia
inżynier Karolina Szyndler, średnia 4,68

Kierunek Informatyka, studia stacjonarne II stopnia
magister inżynier Mariusz Pasiński, średnia 4,92

Kierunek Informatyka, studia niestacjonarne I stopnia
inżynier Patryk Matuszak, średnia 4,57

Kierunek Informatyka, studia niestacjonarne II stopnia
magister inżynier Przemysław Lal, średnia 4,74

Kierunek Inżynieria Cyfryzacji, studia stacjonarne I stopnia
inżynier Adam Firek, średnia 4,50

W imieniu tegorocznych absolwentów serdeczne podziękowania rodzicom, nauczycielom oraz społeczności akademickiej złożyły panie Kinga Kozłowska i Justyna Kryścio. „Lata tu spędzone pokazały, że zdobywanie szczytów wiąże się z ciężką pracą. Ale pamiętajcie - że im wyżej, tym piękniejsze widoki” – zakończyły swoje wystąpienie przedstawicielki absolwentów.

Uroczystość uświetnił kwartet smyczkowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie w składzie: Daniel Rozmus – skrzypce, Pawęł Graf – skrzypce, Hanna Żukowska – altówka, Barbara Zawadzka – wiolonczela. Opiekunem kwartetu jest Pani Małgorzata Gajewska-Makulec. W wykonaniu młodych artystów usłyszeliśmy utwory klasyki światowej w opracowaniu na kwartet smyczkowy.

Wszystkim absolwentom naszego Wydziału życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

GlobalLogic Automotive LAB na Wydziale Informatyki

„Zawsze dotrzymujemy słowa” – powiedział 20 listopada 2018 roku Piotr Krzysztofik, prezes firmy GlobalLogic Poland, podczas uroczystego otwarcia laboratorium GlobalLogic Automotive LAB. Laboratorium to jest wynikiem realizacji deklaracji wyrażonych w liście intencyjnym podpisanym w 24 kwietniu 2018 roku podczas konferencji „IT in Automotive” przez firmę GlobalLogic i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w obecności Michała Przepiery, Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin.

Przecięcia wstęgi dokonali prof. dr hab. inż. Stefan Domek, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju ZUT, dr hab. inż. Jerzy Pejaś, Dziekan Wydziału Informatyki, Przemysław Kołaczyński, GlobalLogic Poland, Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin oraz Adrian Makowiak, student WI.

Laboratorium GlobalLogic Automotive LAB wyposażone jest w sześć zestawów ćwiczeniowych, na których zadania laboratoryjne może wykonywać jednocześnie dwunastu studentów. Zestawy te pozwolą studentom na zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu sprzętu i oprogramowania klasy Automotive IT.

Finalny kształt laboratorium jest wynikiem bardzo dobrej współpracy z pracownikami firmy GlobalLogic, w szczególności z Przemysławem Kołaczyńskim. Wydział Informatyki jest zainteresowany dalszą rozbudową laboratorium. Podobną wolę wyraża także firma GlobalLogic Poland. Deklaracje wspierania rozwoju laboratorium złożyli także Michał Przepiera oraz prof. dr hab. inż. Stefan Domek.

Mamy nadzieję, że laboratorium GlobalLogic Automotive LAB będzie tętniło życiem i będzie dostosowywane zarówno do zmieniających się potrzeb dydaktycznych jak również badawczo-rozwojowych.

O uroczystości otwarcia laboratorium pisały media, m.in. Kurier Szczeciński, Głos Pomorski oraz Radio Szczecin.

Radio SzczecinW środę, 14 listopada 2018 r., jednym z gości audycji "Radio Szczecin na wieczór: Nie uwierzę dopóki nie zobaczę - już nieaktualne" był dr hab. inż. Marcin Korzeń z Katedry Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej Wydziału Informatyki.
Rozmowa dotyczyła zastosowań sztucznej inteligencji i nieuchronnego zastępowania ludzi przez roboty oraz technologii DeepFake.

Posłuchaj audycji: http://radioszczecin.pl/276,7043,nie-uwierze-dopoki-nie-zobacze-juz-nieaktualne

GlobalLogic Automotive Lab20 listopada 2018 roku odbędzie się uroczyste otwarcie laboratorium GlobalLogic Automotive Lab na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Laboratorium powstało przy współpracy z firmą GlobalLogic i jest dedykowane tematyce branży motoryzacyjnej.

Wydział Informatyki wspólnie z firmą GlobalLogic stworzył laboratorium, w którym studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będą mogli zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu sprzętu i oprogramowania dla branży automotive oraz systemów wbudowanych.

Studentów, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o laboratorium, zapraszamy 20 listopada br. w godz. 12:00-14:00 do sali 14 WI2. Specjaliści z firmy GlobalLogic opowiedzą o stanowiskach znajdujących się w laboratorium.

Wojciech Sałabun doktorem nauk technicznych

23 października br. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Wojciecha Sałabuna z Katedry Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Promotorem pracy doktorskiej stanowiącej cykl dziesięciu artykułów pod wspólnym tytułem "Metoda identyfikacji wielokryterialnego eksperckiego modelu decyzyjnego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych" był prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat.

W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

  • professor Elisabeth Rakus-Andersson z Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Szwecja
  • prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Rozprawa doktorska została wyróżniona - Gratulujemy!


Wojciech Sałabun


Wojciech Sałabun