Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

UCHWAŁA nr 5/2018/2019 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w składach komisji wydziałowych na kadencję 2016-2020
(wraz ze zmianami zatwierdzonymi w dn. 22.01.2019 w Komisji ds. ONA)

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 8 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Rada Wydziału Informatyki pozytywnie opiniuje zatwierdzenie zmian w komisjach wydziałowych na kadencję 2016-2020 i powołanie ich w następujących składach:

Wydziałowa Komisja Programowa ds. Informatyki

 • dr inż. Marcin Pluciński – przewodniczący
 • dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Przemysław Korytkowski
 • dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT
 • dr inż. Remigiusz Olejnik
 • dr hab. inż. Grzegorz Ulacha
 • dr Łukasz Radliński
 • mgr inż. Włodzimierz Chocianowicz
 • dr hab. inż. Paweł Forczmański
 • dr inż. Krzysztof Małecki
 • Dominika Grącka, przedstawicielka studentów
 • mgr inż. Małgorzata Mańkowska – sekretarz

Wydziałowa Komisja Programowa ds. Inżynierii Cyfryzacji

 • dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły - przewodnicząca
 • dr inż. Sławomir Jaszczak
 • dr inż. Agnieszka Konys
 • dr inż. Krzysztof Makles
 • dr inż. Bartłomiej Małachowski
 • dr hab. inż. Anna Lewandowska
 • mgr Renata Pendziwiater – sekretarz komisji

Wydziałowa Komisja ds. Prac Badawczych

 • dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT – przewodniczący
 • dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski
 • dr inż. Tomasz Hyla
 • dr inż. Joanna Kołodziejczyk
 • dr hab. inż. Przemysław Korytkowski
 • dr inż. Tomasz Mąka
 • mgr inż. Joanna Rafalska – sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • dr Joanna Banaś – przewodnicząca
 • dr inż. Marek Jaskuła
 • dr Małgorzata Machowska-Szewczyk
 • dr inż. Edward Półrolniczak
 • dr hab. inż. Przemysław Różewski
 • mgr inż. Sławomir Wernikowski
 • mgr inż. Aneta Bera
 • mgr inż. Małgorzata Mańkowska – sekretarz

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • dr inż. Radosław Maciaszczyk - przewodniczący
 • dr inż. Agnieszka Konys
 • dr hab. inż. Anna Lewandowska
 • mgr inż. Dariusz Sychel
 • dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT
 • mgr inż. Joanna Rafalska – sekretarz

Wydziałowa Komisja Konkursowa

 • prof. dr hab. inż. Walery Rogoza – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow
 • dr hab. inż. Paweł Forczmański
 • dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT – zastępca przewodniczącego
 • dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
 • dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Mariusz Borawski
 • dr inż. Anna Barcz
 • dr inż. Remigiusz Olejnik
 • mgr inż. Sławomir Wernikowski
 • mgr Dorota Wiśniewska-Olech – sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Studiów Doktoranckich

 • dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT – przewodniczący
 • dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski
 • prof. dr hab. inż. Walery Rogoza
 • dr hab. inż. Przemysław Różewski
 • dr hab. inż. Grzegorz Ulacha
 • dr inż. Wojciech Sałabun
 • mgr Magdalena Wróblewska – sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 • dr hab. inż. Paweł Forczmański – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki
 • dr inż. Remigiusz Olejnik
 • dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT
 • mgr inż. Joanna Rafalska – sekretarz
 • mgr Dorota Wiśniewska-Olech – sekretarz

Komisja ds. Nauki i Rozwoju Kadry

 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow
 • dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski
 • dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT
 • dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT
 • prof. dr hab. inż. Walery Rogoza
 • dr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT
 • mgr Dorota Wiśniewska-Olech – sekretarz
 • mgr Magdalena Wróblewska – sekretarz