Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wydarzenia

Otwarta nauka w Horyzoncie Europa

Zapraszamy wszystkich naukowców na nasz bezpłatny webinar poświęcony kwestiom Otwartej Nauki w Horyzoncie Europa.
4 października 2022r.

Otwarta nauka w Horyzoncie Europa

Webinar dla naukowców oraz innych osób zainteresowanych aplikowaniem o finansowanie w ramach programu ramowego Horyzont Europa poświęcony wymogowi dzielenia się wiedzą i wynikami badań.

W programie ramowym Horyzont Europa realizowana jest idea otwartej nauki (ang. open science, OS). Ma ona wpłynąć na jakość i efektywność prowadzonych badań naukowych, a także przyspieszyć rozpowszechnianie wiedzy i nowych umiejętności.

Open science polega na dzieleniu się wiedzą, wynikami badań, narzędziami oraz oparte jest na otwartej, wzajemnej współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów, np.: środowisk akademickich czy przedstawicieli przemysłu.

Uczestnicy webinaru dowiedzą się m.in.:

  • jakie są praktyki open science,
  • jakie praktyki OS są obowiązkowe i zalecane przez Komisję Europejską,
  • jakie elementy OS należy umieścić we wniosku projektowym,
  • czym jest open access.

Wydarzenie poprowadzi p. Anna Przybysz – konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, działającego w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Zapraszamy do rejestracji: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/otwarta-nauka-w-horyzoncie-europa

Wniosek do Horyzontu Europa

Warsztaty stacjonarne dla naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o finansowanie badań i innowacji w ramach konsorcjów międzynarodowych w konkursach tematycznych programu ramowego Horyzont Europa.
18 października 2022r.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in.:

  • jak przeanalizować treść konkursu,
  • jak poszukiwać partnerów do projektu,
  • jak stworzyć dobre konsorcjum,
  • z jakich części składa się wniosek,
  • na co zwrócić uwagę przygotowując dobry wniosek,
  • jakie są dobre praktyki przy pisaniu wniosku projektowego.

Warsztaty poprowadzą Agnieszka Bujny i Agnieszka Korpal - konsultantki Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, działającego w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Zachęcamy do rejestracji: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/wniosek-do-horyzontu-europa-krok-po-kroku