Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Budynki Wydziału, powstałe na bazie obiektów powojskowych, to łącznie ponad 9000 m2, w tym:

  • 19 sal wykładowych,
  • 30 sal laboratoryjnych oraz pomieszczenia dla pracowników.

Widok budynków WI ZUT z

Sieć wydziałowa:

  • 150 serwerów (w tym 100 serwerów klasy BLADE) zapewniających niezbędne usługi sieciowe; serwery przeznaczone do systemów obliczeniowych i wirtualizacyjnych.