Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Typ laboratorium: Dydaktyczne/Badawcze
Lokalizacja (budynek/sala): WI2/208
Opiekun: dr inż. Marek Jaskuła

Opis

Zakres prac realizowanych w laboratorium dotyczy zagadnień związanych z poznawaniem, analizą systemów transmisyjnych w tym protokołów i systemów przewodowych i bezprzewodowych oraz różnych modulacji sygnałów. Dostępny w laboratorium sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiają realizację szeregu badań związanych z warstwą fizyczną systemów radiowych. Możliwa jest realizacja zadań dotyczących porównań wydajnościowych bezprzewodowych technik transmisyjnych oraz określania stopnia wykorzystania pasma przez wybrane mechanizmy komunikacji radiowej. Z użyciem dostępnych modułów nadawczo/odbiorczych radia programowalnego mogą być realizowane i badane systemy wykorzystujące typowe jak i dedykowane rozwiązania transmisyjne zarówno pod kątem wydajności jak i bezpieczeństwa transmisji. Z wykorzystaniem zasobów sprzętowych laboratorium istnieje możliwość budowy oraz testowania modułów radiowych pracujących w systemach IoT, w sieciach WBAN i innych. Ze względu na specyfikę posiadanych urządzeń, opracowywanie nowych rozwiązań transmisyjnych może być realizowane programowo z użyciem systemu GNU Radio.

Wyposażenie

 • Ettus USRP 210N - moduł radia programowalnego przeznaczony do współpracy z komputerem wraz z modułami UBX 40, Basic RX/TX oraz LF RX/TX
 • ICOM IC R-8600 – cyfrowy skaner radiowy SDR
 • Oscyloskop o paśmie 3GHz
 • HackRF 2 szt. – szerokopasmowy transceiver SDR
 • Rigol RSA3030N – analizator widma
 • Kenwood TH-D74E - dwuzakresowe radio 2m/70cm z obsługą systemu APRS oraz trybu cyfrowego D-STAR
 • picoAPRS - tracker APRS z wbudowanym radiem VHF o mocy 1W oraz modułem GPS
 • zestaw anten

Wykorzystanie w dydaktyce

 • Ilustracja funkcjonowania przewodowych i bezprzewodowych technik transmisyjnych
 • Porównywanie sygnałów zmodulowanych z wykorzystaniem różnych technik modulacji
 • Analiza protokołów trasmisyjnych w systemach bezprzewodowych
 • Ocena bezpieczeństwa sieci IoT

Wykorzystanie w badaniach

 • Realizacja mechanizmów wyszukiwania emisji w paśmie radiowym
 • Badanie mechanizmów wykorzystywanych w radiu kognitywnym
 • Opracowywanie algorytmów efektywnego wykorzystania widma radiowego
 • Analiza bezpieczeństwa transmisji bezprzewodowych