Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Typ laboratorium: Dydaktyczne/Badawcze
Lokalizacja (budynek/sala): WI1/116
Opiekun: dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT

Opis

Laboratorium jest przeznaczone do prowadzenia eksperymentów kognitywnych wraz z rejestracją i analizą sygnału EEG. Laboratorium wyposażone jest w trzy odrębne stanowiska badawcze. Dwa stanowiska są osłonięte celem odseparowania od siebie uczestników badania. Stanowiska te umożliwiają jednoczesne badanie konkurujących ze sobą osób. Trzecie stanowisko, na które składa się wygodny szezląg z zamocowanym nad nim monitorem, jest przeznaczone do prowadzenia długotrwałych badań z jednym uczestnikiem.

Wyposażenie

Sprzęt EEG:

 • MITSAR 32 (Mitsar)
 • Discovery 19 (BrainMaster)
 • OpenBCI 16 (OpenBCI)
 • EPOC 14 (Emotiv)
 • DigiTrack 4 (Elmiko)
 • EEG-SMT 2 (Olimex)

Sprzęt pozostały: 3 laptopy, 6 monitorów oraz 2 komputery stacjonarne. 

Oprogramowanie:

 • EEG Studio Acquisition
 • OpenBCI_GUI
 • DigiTrack
 • Matlab, Python, Visual Studio i inne

Wykorzystanie w dydaktyce

 • Przedmioty: „Wprowadzenie do kognitywistyki” (S2/N2), „Przetwarzanie sygnałów kognitywnych (S2/N2), „Komunikacja człowiek komputer” (S1/N1)
 • Projekty badawcze na specjalności S2 i N2 Systemy komputerowe zorientowane na człowieka
 • Realizacja prac dyplomowych

Wykorzystanie w badaniach

 • Prowadzenie eksperymentów kognitywnych z rejestracją sygnału EEG.
 • Prowadzenie eksperymentów testujących postrzeganie aplikacji komputerowych przez potencjalnych użytkowników.
 • Analiza postrzegania błędów aplikacji komputerowej przez jej użytkowników.
 • Projektowanie aplikacji komputerowych sterowanych falami mózgowymi.
 • Projektowanie i implementacja interfejsów mózg-komputer
 • Opracowywanie metod usuwania szumów z sygnału EEG
 • Analiza danych EEG za pomocą metod sztucznej inteligencji oraz metod statystycznych.
 • Opracowywanie algorytmów do ekstrakcji wiedzy z sygnału EEG.
 • Wykorzystanie informacji zawartych w sygnale EEG do pomiaru stopnia relaksacji oraz identyfikacji emocji użytkowników gier komputerowych (lub innych dowolnych aplikacji).
 • Prowadzenie badań i analiz neuromarketingowych
 • Analiza wpływu treści marketingowych na aktywność kory mózgowej.