Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
    1 TV info
--

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 128 aud
S1_I_A_120
Larisa Dobryakova, dr inż.
Matematyka dyskretna
2.08:15
10:00
WI-1- 007 lab
32_PO4_Zi2_L_g
Przemysław Korytkowski, dr hab.inż.
Zarządzanie informacją 2
3.08:15
10:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_222B
Mirosław Mościcki, dr inż.
Inżynieria oprogramowania
4.08:15
10:00
WI-1- 010 lab
33_PO4_Pznu_L_
Agnieszka Olejnik-Krugły, dr inż.
Projektowanie zorientowane na
5.08:15
10:00
WI-1- 215 wyk
lato_S2_I_W
Marek Pałkowski, dr hab.inż.
Obliczenia dużej mocy
6.08:15
10:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_220A
Marcin Pietrzykowski, dr inż.
Przetwarzanie i analiza danych

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 09:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
7.09:15
11:00
WI-1- 013 sem
S2_I_SKZnC_Sem
Andrzej Piegat, prof.dr hab.inż.
Seminarium dyplomowe

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 10:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
8.10:00
11:45
WI-1- 129 wyk
Er+_lato_1 sem
Wiesław Pietruszkiewicz, dr inż.
E-commerce and online marketing

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
9.10:15
12:00
WI-1- 128 aud
S1_I_A_222
Larisa Dobryakova, dr inż.
Przetwarzanie i analiza danych
10.10:15
12:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_333
Magdalena Kieruzel, dr
Zarządzanie projektami
11.10:15
12:00
WI-1- 007 lab
32_PO4_Zi2_L_g
Przemysław Korytkowski, dr hab.inż.
Zarządzanie informacją 2
12.10:15
12:00
WI-1- 200 wyk
lato_S2_I_PO3_
Andrzej Łysko, dr inż.
Przetwarzanie danych geoinformatycznych
13.10:15
12:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_213A
Mirosław Mościcki, dr inż.
Inżynieria oprogramowania
14.10:15
12:00
WI-1- 010 lab
33_PO4_Pznu_L_
Agnieszka Olejnik-Krugły, dr inż.
Projektowanie zorientowane na
15.10:15
12:00
WI-1- 302 lab
lato_S2_I_L_2A
Marek Pałkowski, dr hab.inż.
Obliczenia dużej mocy
16.10:15
12:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_221A
Marcin Pietrzykowski, dr inż.
Przetwarzanie i analiza danych
17.10:15
12:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_212B
Łukasz Radliński, dr
Inżynieria oprogramowania
18.10:15
12:00
WI-1- 313 lab
32_PO4_Pr_L_gr
Krzysztof Siedlecki, dr inż.
Przetwarzanie rozproszone
19.10:15
12:00
WI-1- 215 aud
S1_I_A_122
Jarosław Woźniak, dr
Matematyka dyskretna

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 11:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
20.11:00
12:30
WI-1- 317 pro
S2_I_Zpb2_1A_P
Przemysław Różewski, dr hab.inż.
Zespołowy projekt badawczy 2

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 11:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
21.11:15
12:00
WI-1- 011 lab
lato_S2_I_L_1A
Izabela Rejer, dr hab.
Wprowadzenie do kognitywistyki

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 12:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
22.12:00
13:45
WI-1- 304 lab
Er+_lato_1 sem
Wiesław Pietruszkiewicz, dr inż.
E-commerce and online marketing

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
23.12:15
14:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_333
Aneta Bera, dr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
24.12:15
14:00
WI-1- 208 lab
S1_I_L_211B
Dariusz Burak, dr inż.
Zarządzanie informacją 1
25.12:15
14:00
WI-1- 128 aud
S1_I_A_213
Larisa Dobryakova, dr inż.
Przetwarzanie i analiza danych
26.12:15
14:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_222A
Katarzyna Gościewska, mgr inż.
Grafika i wizualizacja
27.12:15
14:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_332
Magdalena Kieruzel, dr
Zarządzanie projektami
28.12:15
14:00
WI-1- 007 lab
32_PO4_Zi2_L_g
Przemysław Korytkowski, dr hab.inż.
Zarządzanie informacją 2
29.12:15
14:00
WI-1- 003 lab
lato_S2_I_PO3_
Andrzej Łysko, dr inż.
Przetwarzanie danych geoinformatycznych
30.12:15
14:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_210
Mirosława Marciniak, dr
Zarządzanie informacją 1
31.12:15
14:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_112A
Mirosław Mościcki, dr inż.
Programowanie 2
32.12:15
14:00
WI-1- 302 lab
lato_S2_I_L_1A
Marek Pałkowski, dr hab.inż.
Obliczenia dużej mocy
33.12:15
14:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_211A
Marcin Pietrzykowski, dr inż.
Przetwarzanie i analiza danych
34.12:15
14:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_312
Łukasz Radliński, dr
Projektowanie oprogramowania
35.12:15
13:00
WI-1- 011 lab
lato_S2_I_L_1B
Izabela Rejer, dr hab.
Wprowadzenie do kognitywistyki
36.12:15
14:00
WI-1- 313 lab
32_PO4_Pr_L_gr
Krzysztof Siedlecki, dr inż.
Przetwarzanie rozproszone
37.12:15
14:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_331
Dariusz Sychel, dr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
38.12:15
14:00
WI-1- 215 aud
S1_I_A_124
Jarosław Woźniak, dr
Matematyka dyskretna

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 12:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
39.12:30
14:00
WI-1- 317 pro
S2_I_Zpb2_1A_P
Marcin Prys, mgr inż.
Zespołowy projekt badawczy 2

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 13:45

LpGodzSalaNazwisko i imię
40.13:45
14:15
WI-1- 011 wyk
lato_S2_I_W
Izabela Rejer, dr hab.
Wprowadzenie do kognitywistyki

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 14:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
41.14:00
15:30
WI-1- 315 lab
S1_I_L_213B
Łukasz Radliński, dr
Inżynieria oprogramowania

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
42.14:15
16:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_332
Aneta Bera, dr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
43.14:15
16:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_210B
Dariusz Burak, dr inż.
Zarządzanie informacją 1
44.14:15
16:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_331
Magdalena Kieruzel, dr
Zarządzanie projektami
45.14:15
16:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_212A
Andrzej Łysko, dr inż.
Przetwarzanie i analiza danych
46.14:15
16:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_323
Witold Maćków, dr inż.
Programowanie systemowe
47.14:15
16:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_220A
Mirosław Mościcki, dr inż.
Inżynieria oprogramowania
48.14:15
16:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_213A
Wiesław Pietruszkiewicz, dr inż.
Zarządzanie informacją 1
49.14:15
15:00
WI-1- 011 lab
lato_S2_I_L_2A
Izabela Rejer, dr hab.
Wprowadzenie do kognitywistyki
50.14:15
16:00
WI-1- 013 wyk
lato_S2_I_SKZ_
Wojciech Sałabun, dr inż.
Systemy wspomagania decyzji
51.14:15
16:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_334
Dariusz Sychel, dr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
52.14:15
16:00
WI-1- 215 aud
S1_I_A_114
Jarosław Woźniak, dr
Matematyka dyskretna

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 16:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
53.16:00
17:30
WI-1- 309 lab
S1_I_L_212A
Wiesław Pietruszkiewicz, dr inż.
Zarządzanie informacją 1

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
54.16:15
18:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_322
Witold Maćków, dr inż.
Programowanie systemowe
55.16:15
18:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_111A
Mirosław Mościcki, dr inż.
Programowanie 2
56.16:15
18:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_211B
Edward Półrolniczak, dr inż.
Grafika i wizualizacja
57.16:15
18:00
WI-1- 011 lab
lato_S2_I_SKZ_
Wojciech Sałabun, dr inż.
Systemy wspomagania decyzji
58.16:15
18:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_323
Dariusz Sychel, dr inż.
Modelowanie i symulacja systemów

  WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 18:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
59.18:15
20:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_122A
Mirosław Mościcki, dr inż.
Programowanie 2
60.18:15
20:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_210B
Edward Półrolniczak, dr inż.
Grafika i wizualizacja
61.18:15
20:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_324
Dariusz Sychel, dr inż.
Modelowanie i symulacja systemów