Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
--

  WI1, SOBOTA, 2021-10-23, godz: 08:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:00
09:35
WI-1- 200 wyk
N2_I_PO_3 sem.
Piotr Błaszyński, dr inż.
Automatyczna optymalizacja oprogramowania
2.08:00
09:35
WI-1- 309 lab
33_PO3_Ai1_L_g
Piotr Buczyński, dr
Aplikacje internetowe 1
3.08:00
09:35
WI-1- 316 lab
N1_I_L_11A
Dariusz Frejlichowski, dr hab.inż.
Wprowadzenie do informatyki
4.08:00
10:25
WI-1- 128 sem
S3_I_SJankowsk
Jarosław Jankowski, dr hab.inż.
Seminarium doktoranckie VII
5.08:00
09:35
WI-1- 215 aud
N1_I_A_12
Małgorzata Pelczar, dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
6.08:00
09:35
WI-1- 303 lab
N2_I_L_1A
Piotr Piela, dr inż.
Matematyka obliczeniowa

  WI1, SOBOTA, 2021-10-23, godz: 08:50

LpGodzSalaNazwisko i imię
7.08:50
15:05
WI-1- 307 lab
SP_CAMW_L_01
Maciej Roszkowski, dr inż.
WS 001 Building Virtual Machine Labs

  WI1, SOBOTA, 2021-10-23, godz: 09:40

LpGodzSalaNazwisko i imię
8.09:40
11:20
WI-1- 300 lab
N2_I_PO_3 sem.
Piotr Błaszyński, dr inż.
Automatyczna optymalizacja oprogramowania
9.09:40
11:20
WI-1- 313 lab
N1_I_L_10A
Dariusz Frejlichowski, dr hab.inż.
Wprowadzenie do informatyki
10.09:40
11:10
WI-1- 013 wyk
33_PO3_Ai1_W
Artur Karczmarczyk, mgr inż.
Aplikacje internetowe 1
11.09:40
11:20
WI-1- 200 sem
N2_I_IO_3 sem.
Andrzej Piegat, prof.dr hab.inż.
Seminarium dyplomowe
12.09:40
11:20
WI-1- 317 lab
N1_I_L_10B
Tomasz Wierciński, dr inż.
Programowanie 1
13.09:40
11:20
WI-1- 215 wyk
N1_I_W_32
Włodzimierz Wysocki, dr inż.
Wytwarzanie oprogramowania

  WI1, SOBOTA, 2021-10-23, godz: 11:25

LpGodzSalaNazwisko i imię
14.11:25
13:00
WI-1- 215 wyk
N1_I_1 sem._W
Joanna Banaś, dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
15.11:25
13:00
WI-1- 304 pro
N1_I_P_431
Piotr Buczyński, dr
Inżynierski projekt zespołowy 2
16.11:25
13:00
WI-1- 309 lab
N1_I_L_331
Dariusz Burak, dr inż.
Zarządzanie informacją 2
17.11:25
13:00
WI-1- 315 lab
N1_I_L_21A
Leszek Drobiazgiewicz, dr inż.
Metody numeryczne
18.11:25
13:00
WI-1- 303 lab
N1_I_L_20A
Mateusz Kłos, mgr
Algorytmy 2
19.11:25
13:00
WI-1- 003 lab
N1_I_L_20B
Magdalena Szaber-Cybularczyk, dr inż.
Architektura systemów komputerowych
20.11:25
13:00
WI-1- 308 lab
N1_I_L_321
Grzegorz Śliwiński, dr inż.
Sieci komputerowe
21.11:25
13:00
WI-1- 313 lab
N1_I_L_21B
Sławomir Wernikowski, mgr inż.
Systemy operacyjne
22.11:25
13:00
WI-1- 300 lab
N1_I_L_320
Włodzimierz Wysocki, dr inż.
Wytwarzanie oprogramowania

  WI1, SOBOTA, 2021-10-23, godz: 13:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
23.13:30
15:05
WI-1- 302 lab
N1_I_L_330
Dariusz Burak, dr inż.
Zarządzanie informacją 2
24.13:30
15:05
WI-1- 313 lab
N1_I_L_21B
Leszek Drobiazgiewicz, dr inż.
Metody numeryczne
25.13:30
15:05
WI-1- 003 lab
N1_I_L_20B
Mateusz Kłos, mgr
Algorytmy 2
26.13:30
15:05
WI-1- 215 aud
N1_I_A_10
Małgorzata Pelczar, dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
27.13:30
15:05
WI-1- 013 wyk
N2_I_1 sem._W
Izabela Rejer, dr hab.
Wprowadzenie do kognitywistyki
28.13:30
15:05
WI-1- 316 lab
N1_I_L_12A
Jan Rodziewicz-Bielewicz, mgr inż.
Narzędzia inżynierskie
29.13:30
15:05
WI-1- 315 lab
N1_I_L_21A
Magdalena Szaber-Cybularczyk, dr inż.
Architektura systemów komputerowych
30.13:30
15:05
WI-1- 303 lab
N1_I_L_20A
Sławomir Wernikowski, mgr inż.
Systemy operacyjne
31.13:30
15:05
WI-1- 304 lab
N1_I_L_12B
Tomasz Wierciński, dr inż.
Programowanie 1
32.13:30
15:05
WI-1- 317 lab
N1_I_L_321
Włodzimierz Wysocki, dr inż.
Wytwarzanie oprogramowania

  WI1, SOBOTA, 2021-10-23, godz: 15:10

LpGodzSalaNazwisko i imię
33.15:10
16:45
WI-1- 303 lab
N1_I_L_20A
Leszek Drobiazgiewicz, dr inż.
Metody numeryczne
34.15:10
16:45
WI-1- 315 lab
N1_I_L_21A
Mateusz Kłos, mgr
Algorytmy 2
35.15:10
16:45
WI-1- 007 lab
N2_I_L_1A
Przemysław Korytkowski, dr hab.inż.
Duże zbiory danych
36.15:10
16:45
WI-1- 215 wyk
N1_I_1 sem._W
Marcin Pluciński, dr hab.inż.
Narzędzia inżynierskie
37.15:10
16:45
WI-1- 313 lab
N1_I_L_21B
Magdalena Szaber-Cybularczyk, dr inż.
Architektura systemów komputerowych
38.15:10
16:45
WI-1- 003 lab
N1_I_L_20B
Sławomir Wernikowski, mgr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, SOBOTA, 2021-10-23, godz: 16:50

LpGodzSalaNazwisko i imię
39.16:50
18:25
WI-1- 003 lab
N1_I_L_20B
Leszek Drobiazgiewicz, dr inż.
Metody numeryczne
40.16:50
18:25
WI-1- 313 lab
N1_I_L_21B
Mateusz Kłos, mgr
Algorytmy 2
41.16:50
18:25
WI-1- 013 wyk
43_PO5_Oiz_W
Tomasz Lipczyński, dr inż.
Organizacja i zarządzanie
42.16:50
18:25
WI-1- 316 lab
N1_I_L_10B
Krzysztof Małecki, dr hab.inż.
Wprowadzenie do informatyki
43.16:50
18:25
WI-1- 317 lab
N1_I_L_10A
Marcin Pluciński, dr hab.inż.
Narzędzia inżynierskie
44.16:50
18:25
WI-1- 300 lab
N1_I_L_11A
Maciej Poliwoda, dr inż.
Programowanie 1
45.16:50
18:25
WI-1- 310 lab
N2_I_L_1A
Izabela Rejer, dr hab.
Wprowadzenie do kognitywistyki
46.16:50
18:25
WI-1- 303 lab
N1_I_L_20A
Magdalena Szaber-Cybularczyk, dr inż.
Architektura systemów komputerowych
47.16:50
18:25
WI-1- 315 lab
N1_I_L_21A
Sławomir Wernikowski, mgr inż.
Systemy operacyjne
48.16:50
18:25
WI-1- 304 lab
N1_I_L_11B
Tomasz Wierciński, dr inż.
Programowanie 1

  WI1, SOBOTA, 2021-10-23, godz: 18:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
49.18:30
20:05
WI-1- 003 lab
43_PO5_Oiz_L_g
Tomasz Lipczyński, dr inż.
Organizacja i zarządzanie
50.18:30
20:05
WI-1- 304 lab
N1_I_L_11B
Krzysztof Małecki, dr hab.inż.
Wprowadzenie do informatyki
51.18:30
20:05
WI-1- 310 lab
N2_I_L_1A
Izabela Rejer, dr hab.
Wprowadzenie do kognitywistyki