Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
    TV top TV info rabbit TV
--

  WI1, ŚRODA, 2022-10-05, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_21_W
Anna Barcz, dr inż.
Metody numeryczne
2.08:15
10:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_113B
Mykhailo Fedorov, dr inż.
Programowanie 1
3.08:15
10:00
WI-1- 309 lab
43_PO6_Ai2_L_g
Artur Karczmarczyk, dr inż.
Aplikacje internetowe 2
4.08:15
10:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_220A
Przemysław Klęsk, dr hab.inż.
Algorytmy 2
5.08:15
10:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_220B
Jacek Klimaszewski, mgr inż.
Metody numeryczne
6.08:15
10:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_114B
Krzysztof Małecki, dr hab.inż.
Programowanie 1
7.08:15
10:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_222A
Małgorzata Pelczar, dr
Metody numeryczne
8.08:15
10:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_110A
Marcin Pluciński, dr hab.inż.
Narzędzia inżynierskie
9.08:15
10:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_111A
Krzysztof Siedlecki, dr inż.
Programowanie 1
10.08:15
10:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_115
Jekatierina Sklyar, dr
Algebra liniowa

  WI1, ŚRODA, 2022-10-05, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
11.10:15
12:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_22_W
Anna Barcz, dr inż.
Metody numeryczne
12.10:15
12:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_210B
Aneta Bera, dr inż.
Metody numeryczne
13.10:15
12:00
WI-1- 309 lab
43_PO6_Ai2_L_g
Artur Karczmarczyk, dr inż.
Aplikacje internetowe 2
14.10:15
12:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_210A
Przemysław Klęsk, dr hab.inż.
Algorytmy 2
15.10:15
12:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_211A
Jacek Klimaszewski, mgr inż.
Algorytmy 2
16.10:15
12:00
WI-1- 003 lab
S2_I_L_gr. 1
Izabela Rejer, dr hab.
Wprowadzenie do kognitywistyki
17.10:15
12:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_214B
Krzysztof Siedlecki, dr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, ŚRODA, 2022-10-05, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
18.12:15
14:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_211A
Aneta Bera, dr inż.
Metody numeryczne
19.12:15
14:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_125B
Mykhailo Fedorov, dr inż.
Programowanie 1
20.12:15
14:00
WI-1- 309 lab
43_PO6_Ai2_L_g
Artur Karczmarczyk, dr inż.
Aplikacje internetowe 2
21.12:15
14:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_210B
Przemysław Klęsk, dr hab.inż.
Algorytmy 2
22.12:15
14:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_213A
Jacek Klimaszewski, mgr inż.
Algorytmy 2
23.12:15
14:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_121
Małgorzata Machowska-Szewczyk, dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
24.12:15
14:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_212B
Małgorzata Pelczar, dr
Metody numeryczne
25.12:15
14:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_125A
Marcin Pluciński, dr hab.inż.
Narzędzia inżynierskie
26.12:15
14:00
WI-1- 129 wyk
Er+_zima_1 sem
Łukasz Radliński, dr
Software engineering (wi)
27.12:15
14:00
WI-1- 003 lab
S2_I_L_gr. 2
Izabela Rejer, dr hab.
Wprowadzenie do kognitywistyki
28.12:15
14:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_122B
Wojciech Sałabun, dr inż.
Narzędzia inżynierskie
29.12:15
14:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_120
Jekatierina Sklyar, dr
Algebra liniowa

  WI1, ŚRODA, 2022-10-05, godz: 14:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
30.14:00
17:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_31
Artur Karczmarczyk, dr inż.
Inżynierski projekt zespołowy 1
31.14:00
17:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_32
Artur Karczmarczyk, dr inż.
Inżynierski projekt zespołowy 1
32.14:00
17:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_33
Artur Karczmarczyk, dr inż.
Inżynierski projekt zespołowy 1

  WI1, ŚRODA, 2022-10-05, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
33.14:15
16:00
WI-1- 129 aud
S1_I_A_114
Joanna Banaś, dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
34.14:15
16:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_113A
Mykhailo Fedorov, dr inż.
Programowanie 1
35.14:15
16:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_220B
Przemysław Klęsk, dr hab.inż.
Algorytmy 2
36.14:15
16:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_211B
Jacek Klimaszewski, mgr inż.
Metody numeryczne
37.14:15
16:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_124
Małgorzata Machowska-Szewczyk, dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
38.14:15
16:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_221B
Małgorzata Pelczar, dr
Metody numeryczne
39.14:15
16:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_111B
Marcin Pluciński, dr hab.inż.
Narzędzia inżynierskie
40.14:15
16:00
WI-1- 316 lab
Er+_zima_1 sem
Łukasz Radliński, dr
Software engineering (wi)
41.14:15
16:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_123A
Wojciech Sałabun, dr inż.
Narzędzia inżynierskie
42.14:15
16:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_211A
Krzysztof Siedlecki, dr inż.
Systemy operacyjne
43.14:15
16:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_125
Jekatierina Sklyar, dr
Algebra liniowa
44.14:15
16:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_221A
Sławomir Wernikowski, mgr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, ŚRODA, 2022-10-05, godz: 15:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
45.15:15
17:00
WI-1- 013 wyk
lato_S2_I_PO_W
Krzysztof Kraska, dr inż.
Aplikacje webowe i rozproszone

  WI1, ŚRODA, 2022-10-05, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
46.16:15
18:00
WI-1- 129 aud
S1_I_A_110
Joanna Banaś, dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
47.16:15
18:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_211B
Łukasz Cierocki, mgr inż.
Algorytmy 2
48.16:15
18:00
WI-1- 128 wyk
lato_S2_I_IO_W
Jarosław Jankowski, dr hab.inż.
Sieci złożone
49.16:15
18:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_122A
Wojciech Sałabun, dr inż.
Narzędzia inżynierskie
50.16:15
18:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_124
Grigorij Sklyar, prof.dr hab.
Algebra liniowa
51.16:15
18:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_221B
Sławomir Wernikowski, mgr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, ŚRODA, 2022-10-05, godz: 17:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
52.17:15
19:00
WI-1- 316 lab
lato_S2_I_PO_L
Krzysztof Kraska, dr inż.
Aplikacje webowe i rozproszone

  WI1, ŚRODA, 2022-10-05, godz: 18:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
53.18:00
19:30
WI-1- 200 aud
Mszs.1_1 sem._
Joanna Banaś, dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1

  WI1, ŚRODA, 2022-10-05, godz: 18:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
54.18:15
20:00
WI-1- 129 aud
Mszs.1_1 sem._
Małgorzata Machowska-Szewczyk, dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
55.18:15
20:00
WI-1- 315 lab
lato_S2_I_IO_L
Patryk Pazura, mgr inż.
Sieci złożone