Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Główne kierunki badań podejmowanych w Katedrze Inżynierii Oprogramowania koncentrują się wokół opracowania zasad, metod i algorytmów tworzenia kompilatorów podzbioru języka VHDL do syntezy układów logicznych oraz ich implementacji, opracowania metod i algorytmów kompilatorów maszyn równoległych i systemów rozproszonych w części zrównoleglenia w sposób efektywny pętli programów sekwencyjnych. Prowadzone badania dotyczą języka specyfikacji polityk kontroli dostępu w rozproszonych systemach sieciowych oraz systemów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w środowisku rozproszonym.

portret - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki – prof. zw
tel. 91 449 55 07
pok. 111 (WI2)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat

mgr Sylwia Hardej – specjalista (adm.)
pok. 109 (WI2)
tel. 091 449 56 62
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki

Cel i zakres działalności

 • Realizacja dydaktyki w zakresie inżynierii oprogramowania, języków programowania, programowania równoległego i rozproszonego, kompilatorów, przetwarzania dużych zbiorów danych, ochrony i bezpieczeństwa informacji;
 • Realizacja badań naukowych w zakresie nowych technik programowania równoległego, technik automatycznego wytwarzania oprogramowania równoległego, algorytmów tworzenia oprogramowania do przetwarzania dużych zbiorów danych, ochrony i bezpieczeństwa informacji.

Zespoły

Zespół Badawczy Technik Programowania

Kierownik Zespołu: dr hab.inż. Marek Pałkowski

Zakres realizowanych badań
Realizacja dydaktyki w zakresie inżynierii oprogramowania, programowania równoległego i rozproszonego, kompilatorów, przetwarzania dużych zbiorów danych oraz badań naukowych w zakresie: nowych technik programowania równoległego, technik automatycznego wytwarzania oprogramowania równoległego, kompilatorów, algorytmów tworzenia oprogramowania do przetwarzania dużych zbiorów danych.

Skład osobowy:

 1. dr hab. inż.  Marek Pałkowski
 2. prof. dr hab. inż.  Włodzimierz Bielecki
 3. prof. dr hab. inż.  Włodzimierz Rogoza
 4. dr inż.  Agnieszka Konys
 5.  dr inż. Włodzimierz Wysocki
 6. dr Łukasz Radliński
 7. dr inż. Maciej Poliwoda
 8. dr inż. Piotr Błaszyński

Zespół Badawczy Ochrony Informacji

Kierownik Zespołu: dr inż. Tomasz Hyla

Zakres realizowanych badań
Realizacja dydaktyki w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych powiązanych z cyberbepieczeństwem, algorytmizacji, testowania, działania systemów operacyjnych oraz badań naukowych z zakresu cyberbezpieczeństwa nastawione na praktyczne zastosowanie.

Skład osobowy:

 1. dr inż. Tomasz Hyla
 2. dr hab. inż. Jerzy Pejaś
 3. dr hab. inż. El Fray
 4. dr  inż. Luiza Fabisiak
 5. mgr inż. Gerard Wawrzyniak
 6. mgr inż. Mateusz Kłos
 7. dr inż. Witold Maćków
 8. mgr inż. Włodzimierz Chocianowicz

Zespół Dydaktyczny Technik Programowania

Kierownik Zespołu: dr. Inż. Krzysztof Kraska

Zakres realizowanych badań.
Celem działań zespołu jest realizacja dydaktyki w zakresie inżynierii oprogramowania oraz  języków programowania.

Skład osobowy:

 1. dr. inż. Krzysztof Kraska
 2. dr inż. Mykhailo Fedorov
 3. dr inż. Krzysztof Siedlecki
 4. mgr inż. Sławomir Wernikowski
 5. dr inż. Tomasz Wierciński
 6. dr inż. Mirosław Mościcki

Laboratorium Systemów Obliczeniowych Wielkiej Mocy

Opiekun Laboratorium: mgr inż. Sławomir Wernikowski

Zakres realizowanych zadań
Laboratorium jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu programowania równoległego oraz rozproszonego oraz kompilatorów optymalizujących.

Laboratorium Inżynierii Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych

Opiekun Laboratorium: dr inż. Witold Maćków

Zakres realizowanych zadań
Laboratorium jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu ochrony informacji.


[TOP]

Jednostki wchodzące w skład Katedry:

Zakład Technik Programowania

Nasze badania ukierunkowane są na wytwarzanie wydajnego I szybszego kodu przy użyciu przetwarzania wielordzeniowego I optymalizacji kodu. Rozwijane są techniki programowania i projektowania kompilatorów, automatyczne zrównoleglania i poprawa lokalności, przetwarzanie na kompilowalny kod, przetwarzanie wysokiej mocy wraz z kartami graficznymi, rozwój środowisk i narzędzi, ogólne modele wielordzeniowego przetwarzania, analiza przyspieszenia i optymalizacji wraz z poprawą jakości generowanego kodu. Efekty prac testowane są na aplikacjach i benchmarkach z dynamicznego programowania, bioinformatyki, algebry liniowej, sieci neuronowych, obliczeniowej dynamiki cieczy i metod kryptograficznych przy użyciu autorskich kompilatorów i narzędzi.

Nasze prace ukierunkowane są na zwiększenie efektywności w procesie wytwarzania oprogramowania, natomiast rozwój narzędzi i technik jest próbą na odpowiedź jak można jeszcze przyspieszyć obliczenia zawarte w pętlach programowych.

Kompilator TRACO : traco.sourceforge.net

Słowa kluczowe (keywords)

 • the TRACO compiler
 • parallelcomputing
 • distributedcomputing
 • codelocality
 • looptiling
 • loopparallelization
 • source-to-sourcetransformation
 • high performance computing
 • programoptimization
 • languages and compilers
 • parallelprogramming and processing
 • programmingmulti-coregraphiccards
 • bioinformatics
 • dynamicprogramming
 • CFD
 • RNA folding
 • linear algebra

English version

Our research in software development spans aspects of making software more efficient and faster by means of multi-core processing and code optimization. It includes programming-language and compilers design, automatic parallelization techniques, code locality improvement, source-to-source transformation, high performance computing, general-purpose computing on graphics processing units, development environments and tools, formal models of multi-processors systems, speed-up monitoring and optimization, and quality improvement. Current research includes parallelization of dynamic programming, bioinformatics, linear algebra, stencils,neural, chaos, computational fluid dynamics,and encryption systems using own algorithms and compilers.

We work on tools and techniques to increase the productivity of software development. We are interested in analysis tools for existing software and in asking questions about how the software of the future (including complex program loops) should be accelerated and optimized.

The TRACO compiler: traco.sourceforge.net

Artykuły (papers)

2017

WlodzimierzBielecki, MarekPalkowski, PiotrSkotnicki,
Generation of parallel synchronization-free tiled code, Computing, in press, https://doi.org/10.1007/s00607-017-0576-3

MarekPalkowski, WlodzimierzBielecki:
Parallel tiled Nussinov RNA folding loop nest generated using both dependence graph transitive closure and loop skewing. BMC Bioinformatics 18(1): 290 (2017)

MarekPalkowski, WlodzimierzBielecki:
Optimizing Numerical Code by means of the Transitive Closure of Dependence Graphs.FedCSIS 2017: 523-526

MarekPalkowski, WlodzimierzBielecki, PiotrSkotnicki:
Improving Data Locality of RNA Secondary Structure Prediction Code. ICAISC (1) 2017: 690-699

MarekPalkowski, WlodzimierzBielecki:
A Practical Approach to Tiling Zuker's RNA Folding Using the Transitive Closure of Loop Dependence Graphs. ISAT (2) 2017: 200-209

2016

WlodzimierzBielecki, MarekPalkowski:
Tiling arbitrarily nested loops by means of the transitive closure of dependence graphs. Applied Mathematics and Computer Science 26(4): 919-939 (2016)

MarekPalkowski, WlodzimierzBielecki:
TRACO: Source-to-Source Parallelizing Compiler. Computing and Informatics 35(6): 1277-1306

MarekPalkowski, WlodzimierzBielecki:
An Iteration Space Visualizer for Polyhedral Loop Transformations in Numerical Programming.FedCSIS 2016: 705-708

MarekPalkowski:
Finding Free Schedules for RNA Secondary Structure Prediction.ICAISC (2) 2016: 179-188

Tomasz Klimek, Marek Palkowski, Wlodzimierz Bielecki:
Synchronization-Free Automatic Parallelization for Arbitrarily Nested Affine Loops. SBAC-PAD Workshops 2016: 43-48

2015

MarekPalkowski, Tomasz Klimek, WlodzimierzBielecki:
TRACO: An automatic loop nest parallelizer for numerical applications. FedCSIS 2015: 681-686

MarekPalkowski, WlodzimierzBielecki:
Using an Artificial Neural Network to Predict Loop Transformation Time. ICAISC (1) 2015: 102-111

WlodzimierzBielecki, MarekPalkowski, Tomasz Klimek:
Free Scheduling of Tiles Based on the Transitive Closure of Dependence Graphs. PPAM (2) 2015: 133-142

2014

MarekPalkowski, WlodzimierzBielecki:
Usage of the TRACO Compiler for Neural Network Parallelization.ICAISC (1) 2014: 121-130

2012

Wlodzimierz Bielecki, Tomasz Klimek, Marek Palkowski, Anna Beletska:
An Iterative Algorithm of Computing the Transitive Closure of a Union of Parametrized Affine Integer Tuple Relations.Discrete Math., Alg. andAppl. 4(1) (2012)

Wlodzimierz Bielecki, Marek Palkowski, Tomasz Klimek:
Free scheduling for statement instances of parameterized arbitrarily nested affine loops. Parallel Computing 38(9): 518-532 (2012)

MarekPalkowski:
Impact of Variable Privatization on Extracting Synchronization-Free Slices for Multi-core Computers. Facing the Multicore-Challenge 2012: 72-83

MarekPalkowski:
Automatic Privatization for Parallel Execution of Loops.ICAISC (2) 2012: 395-403

2011

Anna Beletska, Wlodzimierz Bielecki, Albert Cohen, Marek Palkowski, Krzysztof Siedlecki:
Coarse-grained loop parallelization: Iteration Space Slicing vs affine transformations. Parallel Computing 37(8): 479-497 (2011)

Wlodzimierz Bielecki, Marek Palkowski:
Using Free Scheduling for Programming Graphic Cards.Facing the Multicore-Challenge 2011: 72-83

Zakład Symulacji Komputerowej

Prof. dr hab. inż. Walery Rogoza

Głównymi zagadnieniami badawczymi Waleryego Rogozy są nauka o danych, przetwarzanie dużych zbiorów danych (w tym ekstrakcja wiedzy z dużych zbioró danych), głębokie uczenie maszynowe, systemy wieloagentowe oraz matematyczne metody symulacji złożonych obiektów i systemów. Stanowią one połączenie obszarów inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji i symulacji komputerowej.

The main research issues of Walery Rogoza are data science, big data processing (including data and information mining), deep learning, multiagent systems, and math methods of complex objects simulation. They combine the branches of software engineering, artificial intelligence, and computer simulation.

Dr Łukasz Radliński

Głównym zagadnieniem badawczym Łukasza Radlińskiego jest dostarczanie informacji decyzyjnych w projektach informatycznych. Stanowi ono połączenie obszarów inżynierii oprogramowania, zarządzania projektami, zarządzania wiedzą i wspomagania decyzji. Praca badawcza obejmuje analizę repozytoriów oprogramowania i danych empirycznych, pozyskiwanie i formalizację wiedzy eksperckiej oraz budowanie modeli analitycznych i predykcyjnych.

The main research issue for Łukasz Radliński is delivering decision-making information for IT projects. It combines the areas of software engineering, project management, knowledge management and decision support. The research work includes analysis of software repositories and empirical data, elicitation and formalization of expert knowledge, and building analytical and predictive models.

Dr inż. Agnieszka Konys

Prowadzone przeze Agnieszkę Konys badania naukowe dotyczą obszarów związanych z inżynierią wiedzy, jej konceptualizacją, ekstrakcją oraz przetwarzaniem. W szczególności koncentrują się na rozwiązaniach wykorzystujących ontologie, uczenie ontologii oraz automatyzację ich tworzenia.

The main research issue of Agnieszka Konys is encompass knowledge engineering, knowledge conceptualization, knowledge extraction and processing. In particular, her research work focuses on ontology-based solutions, ontology learning and automatic ontology construction.

Zakład Ochrony Informacji

Laboratorium inżynierii bezpieczeństwa systemów informatycznych – kierownik: dr inż. Jerzy Pejaś

Laboratorium systemów obliczeniowych wielkiej mocy – kierownik: dr inż. Dariusz Burak

Zakład Ochrony Informacji (ZOI) realizuje badania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Prowadzone badania są nastawione na praktyczne zastosowanie. W ostatnich latach ZOI brał udział w wielu projektach B+R wraz z partnerami z przemysłu (m.in. NCBR PBS1/B3/11/2012, „Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej”, 2012-2015). ZOI na co dzień współpracuje z zaufanym urzędem certyfikacji wydającym certyfikaty kwalifikowane dla podpisów elektronicznych. Główne działania badawcze ZOI są skoncentrowane na następujących tematach:

 • Podpisy elektroniczne i usługi zaufania. Praktyczne aspekty nowych technologii używanych w usługach zaufania, które bazują na infrastrukturze klucza publicznego (PKI) lub technologii Blockchain, np.: podpisy serwerowe, podpis w chmurze, wdrożenie rozporządzenia eIDAS.
 • Kryptografia wykorzystująca odwzorowania dwuliniowe. Nowe schematy podpisów cyfrowych i szyfrów asymetrycznych bazujące na odwzorowaniach dwuliniowych.
 • Protokoły kryptograficzne. Nowe schematy uwierzytelniania i ustalania klucza, które mogą być użyte w protokołach konferencyjnych oraz środowisku mobilnym.
 • Ochrona informacji wrażliwej. Nowe systemy pozwalające przechowywać oraz zarządzać informacją wrażliwą w systemach mobilnych i w chmurach obliczeniowych.
 • Analiza ryzyka oraz audyty bezpieczeństwa. Nowe techniki zarządzania ryzykiem bazujące na metodach formalnych.

english version

Information Security Research Group (ISRG) is working in the cybersecurity area. In the last years, the ISGR have taken part in several projects with our industry partners (e.g., Polish NCBR applied research program, project no. PBS1/B3/11/2012, “Mobile device for classified information protection”, 2012-2015). ISGR is providing expertise on daily basis to the certificate authority issuing qualified certificates for electronic signatures.ISGR main research activities are focused on the following topics:

 • Electronic signatures and trust services. ISGR is continuously working on practical aspects on new technologies used in trust services that are based on Public Key Infrastructure or Blokchain, e.g., server-side signatures, cloud signatures, eIDAS adoption;
 • Pairing based cryptography. ISGR is developing new asymmetric cryptography’ schemes (signatures and encryption) based on bilinear pairings.
 • Cryptographic protocols. ISGR is developing new authentication and key agreement protocols that can be used in conference settings and mobile environment.
 • Sensitive information protection. ISGR is building new systems that allow to store, manage and access sensitive information with usage of mobile devices and computational clouds.
 • Risk analysis and security audits. We develop new techniques of risk assessments based on formal methods.